Gå til innhold

Er det greit at Israel dreper sivile (barn) i Gaza?


Anbefalte innlegg

Camlon skrev (4 minutter siden):

Jeg mener den riktige løsningen er å ikke annektere områdene og latt Egypt og Jordan kontrolere dem. Egypt og Jordan ville sørget for at områdene er mer stabile enn idag, de ville ikke vært like avhengig av Israel og det ville gitt dem en mulighet til å flytte om de er misfornøyd med sine leveforhold.

Israel ønsket aldri å gi masse palestinere statsborgerskap, fordi det vil føre til at muslimer havner i majoritet og da er ikke Israel en jødisk stat lenger. Ønsker man ikke å gi statsborgerskap til en gruppe, så bør man heller ikke annektere områdene de bor i.

Kan være at det er en løsning, om Jordan kan forbli venner med Israel over tid. 
Om ikke, setter det Israel i stor fare, spesielt Jerusalem og Tel'aviv.
Historisk har Jordan invadert 2 ganger.
Mon tro om Jordan ønsker å ta over vestbredden i dag.
Så er det de 650k israelerne som bor på vestbredden da, som vil gjøre det veldig dyrt for Israel.

Lenke til kommentar
Annonse

Camlon skrev (1 minutt siden):

Blir den israelske sivilbefolkningen for utsatt så vil de bombe mer og akseptere høyere sivile dødsfall. Det er også mulige at de vil reokkupere Gaza.

Gaza er allerede en tostat løsning og det er der rakettene kommer fra. Hadde ikke Gaza vært så ustabil, så hadde de nok vurdert en tostat løsning for vestbredden også.

Gaza stripen er ikke noen stat, den befolkes stort sett av palestinske flyktninger og etterkommere av de som ble fordrevet bort fra sitt opprinnelige land for flere tiår siden, det er en Getto der Israel kontrollerer vannforsyningen, havner, luftrommet osv. De kaller dette en blokade da den okkupasjon de holdt på med fra 1967 til 2005 ble for kostbar og politisk kontroversiell. Men planen var å benytte samme teknikk der, nemlig å gradvis fylle Gaza med israelske bosetninger, noe de etter hvert gav opp da da de heller ville satse på den mer attraktive Vestbredden.

Din sjenerøsitet overfor palestinerne er grenseløs, jeg er sikker på at om du og ditt folk først hadde blitt fordrevet til et nytt og ukjent land og deretter blitt utsatt for en brutal okkupasjon, og deretter systematisk ødeleggelse av infrastruktur og forsøk på sulte ut befolkningen, så hadde du også vært ytterst takknemlig. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
2 minutes ago, Alexander4840 said:

Kan være at det er en løsning, om Jordan kan forbli venner med Israel over tid. 
Om ikke, setter det Israel i stor fare, spesielt Jerusalem og Tel'aviv.
Historisk har Jordan invadert 2 ganger.
Mon tro om Jordan ønsker å ta over vestbredden i dag.
Så er det de 650k israelerne som bor på vestbredden da, som vil gjøre det veldig dyrt for Israel.

Ja, idag er det for sent. Verken palestinerene eller Jordan og Egypt ønsker å ta tilbake områdene. Å integrere områdene til Jordan og Egypt vil være dyrt, og alt de vil få som takk er en overradikalisert befolkning som ønsker uavhengighet. Det vil også bli deres jobb å hindre dem fra å skyte raketter mot Israel.

Om de gjorde det i 1967, så hadde kanskje Jordan/Egypt prøvd å invandere igjen, men Israel ville fortsatt vunnet. Over tid, så ville de nok mistet interessen og fokusert på andre ting. Gaza kan aldri fokusere på andre ting, fordi alt handler om deres forhold til Israel.

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
35 minutes ago, Windfarmer said:

Gaza stripen er ikke noen stat, den befolkes stort sett av palestinske flyktninger og etterkommere av de som ble fordrevet bort fra sitt opprinnelige land for flere tiår siden, det er en Getto der Israel kontrollerer vannforsyningen, havner, luftrommet osv. De kaller dette en blokade da den okkupasjon de holdt på med fra 1967 til 2005 ble for kostbar og politisk kontroversiell. Men planen var å benytte samme teknikk der, nemlig å gradvis fylle Gaza med israelske bosetninger, noe de etter hvert gav opp da da de heller ville satse på den mer attraktive Vestbredden.

Din sjenerøsitet overfor palestinerne er grenseløs, jeg er sikker på at om du og ditt folk først hadde blitt fordrevet til et nytt og ukjent land og deretter blitt utsatt for en brutal okkupasjon, og deretter systematisk ødeleggelse av infrastruktur og forsøk på sulte ut befolkningen, så hadde du også vært ytterst takknemlig. 

At Gaza består at palestinske flyktninger som ble fordrevet til et nytt og ukjent land er tull. Befolkningen i Gaza økte fra 82,500 til 240,000 i 1948 - 1950. Det betyr at omtrent 100,000 palestinske flyktninger flyttet til Gaza. 

Idag bor det 2 millioner mennesker i Gaza, minst 95% av de som bor i Gaza ble født og oppvokst i Gaza. Om du tar med dødsfall så er det trolig rundt 99%. For dem så er Gaza alt de kjenner og Israel er ukjent land. De har ingen rett til å flytte til Israel, og hadde det ikke vært for at Israel er mye rikere enn Gaza så hadde de heller ikke hatt noen interesse. 

Og Gaza har en grense mot Egypt. Hvis problemet er at Israel blokkerer Gaza, hvorfor kan de ikke bruke grensen mot sør? Realiteten er at Gaza er på ingen måte selvforsynt, og vil kollapse om de ikke får subsidiert mat, strøm og vann fra Israel. Siden de bruker Israelske grenseoverganger, strøm og vann, så ønsker ikke Israel at de skal bruke de ressursene til å sende raketter mot Israel, så de begrenser dem.

https://israelipalestinian.procon.org/population-statistics/#graph5

Endret av Camlon
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Camlon skrev (31 minutter siden):

At Gaza består at palestinske flyktninger som ble fordrevet til et nytt og ukjent land er tull. Befolkningen i Gaza økte fra 82,500 til 240,000 i 1948 - 1950. Det betyr at omtrent 100,000 palestinske flyktninger flyttet til Gaza. 

Idag bor det 2 millioner mennesker i Gaza, minst 95% av de som bor i Gaza ble født og oppvokst i Gaza. Om du tar med dødsfall så er det trolig rundt 99%. For dem så er Gaza alt de kjenner og Israel er ukjent land. De har ingen rett til å flytte til Israel, og hadde det ikke vært for at Israel er mye rikere enn Gaza så hadde de heller ikke hatt noen interesse. 

Og Gaza har en grense mot Egypt. Hvis problemet er at Israel blokkerer Gaza, hvorfor kan de ikke bruke grensen mot sør? Realiteten er at Gaza er på ingen måte selvforsynt, og vil kollapse om de ikke får subsidiert mat, strøm og vann fra Israel. Siden de bruker Israelske grenseoverganger, strøm og vann, så ønsker ikke Israel at de skal bruke de ressursene til å sende raketter mot Israel, så de begrenser dem.

https://israelipalestinian.procon.org/population-statistics/#graph5

Det er du som tuller;

The Gaza Strip: Critical Effects of the Occupation on JSTOR

I 1967 var den samlede befolkning på 525.000 hvorav 386.000 var flyktninger som bodde i åtte ulike flyktningleirer.

Og argumentasjonen din bærer preg av apartheid logikk. Du har selvsagt rett i at på 70 så er det ikke så mye igjen av den opprinnelige flyktningbefolkningen. Det du sier er altså at siden disse menneskene ikke har bodd i Israel på 70 år, har de ingen rettigheter til sitt opprinnelig land. Og dette samtidig som dere hevder at europeere, russere og amerikanere hvis forfedre ikke har bodd der på tusen år, selvfølgelig har rett til å få tilbake landet sitt.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
2 minutes ago, Windfarmer said:

Det er du som tuller;

The Gaza Strip: Critical Effects of the Occupation on JSTOR

I 1967 var den samlede befolkning på 525.000 hvorav 386.000 var flyktninger som bodde i åtte ulike flyktningleirer.

Og argumentasjonen din bærer preg av apartheid logikk. Du har selvsagt rett i at på 70 så er det ikke så mye igjen av den opprinnelige flyktningbefolkningen. Det du sier er altså at siden disse menneskene ikke har bodd i Israel på 70 år, har de ingen rettigheter til sitt opprinnelig land. Og dette samtidig som dere hevder at europeere, russere og amerikanere hvis forfedre ikke har bodd der på tusen år, selvfølgelig har rett til å få tilbake landet sitt.

En stor andel av de 386,000 er barn som er født i flyktningleirene. De har derfor ingen kjennskap til Israel. De eneste som har noen rettigheter til å flytte til Israel er de over 70 som flyktet til Israel. Det er rundt 1% av befolkningen i Gaza.

Og europeere, russere og amerikanere har null rett til å flytte til områder deres forfedre bodde i. Du er ikke din bestefar, og hans rettigheter tilhører ikke deg.

Du tenker sikkert på Israel, men grunnen til at jøder kan flytte til Israel er fordi jødene flyktet til Israel, ble tildelt landet fra de som eide det tidligere og vant kriger.

Lenke til kommentar
Camlon skrev (21 minutter siden):

En stor andel av de 386,000 er barn som er født i flyktningleirene. De har derfor ingen kjennskap til Israel. De eneste som har noen rettigheter til å flytte til Israel er de over 70 som flyktet til Israel. Det er rundt 1% av befolkningen i Gaza.

Og europeere, russere og amerikanere har null rett til å flytte til områder deres forfedre bodde i. Du er ikke din bestefar, og hans rettigheter tilhører ikke deg.

Du tenker sikkert på Israel, men grunnen til at jøder kan flytte til Israel er fordi jødene flyktet til Israel, ble tildelt landet fra de som eide det tidligere og vant kriger.

Du farer jo bare med det rene sprøyt. Det er ikke det opprinnelige Israel som er akseptert av verdenssamfunnet herunder FN som er problemet, men Israels utilslørte forsøk på å grabbe til seg resten av palestinsk land.

Og du har for øvrig noen merkelige ideer å hvem som "eide" palestinernes land. Hvem er det som etter folkeretten "eier" landet? En tilfeldig kolonimakt som akkurat der og da hevder å være eier?

Du vet åpenbart ikke svaret, men "eierne" til landet er den befolkning som historisk sett har bodd der. Eksempelvis er det for lengst anerkjent i norsk og internasjonal rett at Statens umatrikulerte grunn i Finnmark, kort sagt den del av arealet i Finnmark som tilsynelatende var eierløst, tilhørte den samiske befolkning og de øvrige grupper som etter hvert hadde bosatt seg der. Dette benevnes i dag "Finnmarkseiendommen," et område på 45.000 km og med andre ord større enn Danmark og mer enn dobbelt så stort som Israel.

"Finnmarkseiendommen er en privat grunneier som i utgangspunktet står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere. Finnmarkseiendommen skal ledes av et styre på seks personer: tre styre medlemmer oppnevnt av Sametinget og tre av Finnmark fylkesting. Finnmarksloven slår fast at samene gjennom langvarig bruk av land og vann har opparbeidet rettigheter til grunn i Finnmark. Også andre innbyggere i Finnmark kan ha opparbeidet slike rettigheter. Det skal etableres en kommisjon for kartlegging av disse rettighetene. Det skal også opprettes en særdomstol som skal avgjøre tvister om slike rettigheter."

brosjyre_lover_b_trykk.indd (regjeringen.no)

Endret av Windfarmer
 • Liker 2
Lenke til kommentar
13 minutes ago, Windfarmer said:

Du farer jo bare med det rene sprøyt. Det er ikke det opprinnelige Israel som er akseptert av verdenssamfunnet herunder FN som er problemet, men Israels utilslørte forsøk på å grabbe til seg resten av palestinsk land.

Det fantes ingen palestinsk land før 1967. 

Etter 1967 så har palestinsk land vokst, ikke blitt redusert.

 

Quote

Og du har for øvrig noen merkelige ideer å hvem som "eide" palestinernes land. Hvem er det som etter folkeretten "eier" landet? En tilfeldig kolonimakt som akkurat der og da hevder å være eier?

Ja, den tidligere kolonimakten eide landet før de ga det bort. Om det skulle være noen andre eiere, så må det ha vært det Osmanske riket, men de hadde ingen inflytelse. De som styrer landet, er de som bestemmer hva som skal skje med det. På samme måte, Bergensere kan ikke kreve uavhengighet fra Norge, fordi Bergen eies av Norge. 

Det er riktig at de som bor i området har en rett på å kunne fortsette å bo i området og en viss grad av selvstyre. I 1947, så bodde det både jøder og muslimer i Palestina. Storbritiania bestemte da å dele opp landet i 2, et område for jødene og et for muslimene.

Det var naturligvis ulovelig for jødene å kaste ut muslimene og det var ulovelig for muslimene å kaste ut jødene. Men gjort er gjort, og ingen av dem var villige til å la dem returnere. Nå er det over 70 år siden dette skjedde og det er svært få som har rett til å returnere.

Endret av Camlon
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Frans19 skrev (18 timer siden):

Det er påfallende humoristisk at det akkurat er venstresiden som  er så oppbrakt over Israels fremferd. Det var Sovjet og venstresiden som var de mest ivrige pådriverne bak opprettelsen av Israel. Og nå vil de ikke ta ansvar for det de har skapt.

 

Frans19 skrev (18 timer siden):

Morsomt at akkurat du er så bekymret over folks ve og vel, all den tid din idelogi (kommunismen) drepte mer enn 100 millioner i det 20.århundre.

Din helt Stalin var den største pådriveren for opprettelsen av rasiststaten Israel.


Altså.

Det var Storbritannia, Frankrike og Russland fra 1850 og frem til 1917 som hadde drømmer om å oppfylle bibelske profetier om Israel, og stod bak organiseringen av planene om å opprette Israel.
Det var hovedsakelig tre faksjoner av konservative:
Rasister som ønsket å bli kvitt jødene.
Religiøse kristne som ønsket å være en del av den kristne historien ved å delta i profetien om gjenopprettelsen av Israel
Jødiske sionister -- som enten var religiøse som ønsket å få tilbake landet guden deres lovet dem, eller sekulære som ønsket å komme seg til helvete bort fra et Europa og Russland som hadde økende høyreekstremisme -- ideer om raseteori og naturlige maktstrukturer og kvaliteter i mennesker.

"Venstresidens" jøder integrerte seg og fortsatte å integrere seg fra 1000-tallet og frem til i dag og etterkommerene deres vet ikke at de er etterkommere av jøder, med mindre de er etterkommere av en serie mannlige jøder som beholdt deres jødisk etternavn.
Når det ble klart at jødene ble utsatt for forsøk på utryddelse, så var det klart at det var bedre at de fikk flytte til Palestina hvor det var odds for at de kunne være trygge fra vestens høyreekstremisme -- og det er implisert at de kunne få flytte hjem igjen til Europa ved krigens slutt gjennom ideologien venstresiden står for, ikke fordrive et folk for å bygge et eget land.

Etter revolusjonen i Russland 1917, så støttet ikke Soviet planene om å opprette Israel, men støttet folket som bodde der.
Ved Stalin så er det meningsløst å kalle Soviet 'venstresiden' -- det var et diktatur, og diktatur er det stikk motsatte av venstrepolitikk -- venstresiden kan eksistere uten representativt demokrati -- og Stalin sin posisjon på 'jødeproblemet' snudde først da Tyskland angrep Soviet i 1941.

 

Endret av Red Frostraven
 • Liker 2
Lenke til kommentar
0laf skrev (12 timer siden):

Hamas anses som terrororganisasjon av hele EU, Japan, USA, UK, Canada, og nå også de fleste land i Sør-Amerika.

Så de ble erklært terror organisasjon av Israel, USA og alle som rævslikker USA? 

Som sagt, kor går grensa mellom frihetsbevegelse som kjemper mot okkupasjon og terrorister? 
Kvifor noen grupper i Syria bli kalt frihetsforkjempere som slås mot ISIS og regjeringen, mens andre grupper (som ikkje samarbeider med USA) blir kalt for terrorister?

 

0laf skrev (12 timer siden):

Dette er åpenbart mye mer enn vanlig, vanligvis har Hamas "bare" sendt et par raketter i uka nå og da, sånn for å opprettholde den psykologiske krigføringen mot Israel.

Så la oss får det riktig. Hamas sendte 1-2 raketter, de fikk tusenvis i retur, så sende de tusenvis tilbake? Israel kunne sansynligvis unngå hele konflikten ved å sende ca like mange raketter tilbake?

 

Camlon skrev (9 timer siden):

Det virker som om du føler deg ukomfortabel med hva Hamas er og hvordan de behandler Israel og må derfor gjøre dem mindre viktige og redusere antall raketter.

Konflikten startet ikkje med at Hamas sendte 3000 raketter? Les ovenfor.

 

Camlon skrev (9 timer siden):

Om Hamas hadde blitt sterkt nok, så ville de sendt jødene på flukt og i verste fall utført holocaust 2.0. Hvordan kan du sammenligne en slik gruppe med den norske mostandsbevegelsen?

Her kommer du med synsing uten NOE grunnlag, så ønskjer du svar på det? Du skal selv få svare på dine fantasier.

 

Camlon skrev (9 timer siden):

Og grensene fra FN gir ingen mening idag og vil bare skape konflikt. Jerusalem vil bli omringet av palestinsk territorum og en rekke byer vil bli en del av palestina.  Det kommer til å føre til en rekke opptøyer og vil trolig ende med at det palestinske militæret okkuperer jerusalem. Tror du det vil føre til mindre konflikt, eller at Hamas slutter å angripe det som er igjen av Israel? 

Så jøder får land ut av ingenting. Verden tar land fra arabere og gir det til jøder. Men det er ikkje bra nok. At verdens top politikere i FN har bestemt det, gir ingen mening til Camlon. Du vet bedre og mener at dagens situasjon er bedre? At jøder kaster arabere ut av husa deres, som de eide i generasjoner? Er det normalt? 
At hele norges befolkning må greie seg på 1/4 av viken, fordi Israel (mye vil ha mer)? 

 

Camlon skrev (10 timer siden):
 • Den norske mostandsbevegelsen angrep tyskere i Norge, Hamas angriper mål i Israel. 
 • Den norske mostandsbevegelsen ønsket bare å få tyskere ut av Norge, Hamas ønsker å fordrive jødene fra Israel.
 • Den norske mostandsbevegelsen fokuserte på militære mål, Hamas skyter raketter inn i boligområder og jubler over sivile dødsfall.

1. hehe du er artig. Fantastisk kor du vrir på fakta til egen fordel.
Hamas angriper først og fremst mål i okkupert Palestina, som du kaller "Israel" av eit eller anna grunn. Det er ikkje ofte Hamas angriper de landa Israel fikk av FN. Så la oss få det rett: Hamas angriper mål i okkupert Palestina. De kjemper mot okkupanter Israel
Eller skal vi bruke logikken din og si MBVG angrep mål i "Tyskland" når de sprenge noe i nærheten av Oslo, fordi Noreg var okkupert av Tyskland? Om du kaller okkupert Palestina for Israel, må du kalle okkupert Norge for Tyskland. Om du kaller Hamas for terrorister, må du kalle DNMBVG for terrorister? 
2. Igjen, først og fremst ønskjer de å ta tilbake Israel okkuperte land. Ta tilbake sine hus, som jødene kastet de ut av. Okkuperte områder via kriger, som ER Palestina, men Israel har okkupert og har kontroll over. 
3. De angriper de mål de kan nå. DNMBVG hadde ingen andre alternativ enn å angripe militære mål i okkupert Norge. Korleis trur du situasjonen ville vært, om Tyskere vant krigen, bosatte seg i Noreg, kastet nordmenn ut av husa/fratok de alt, drepte fleire hundre tusen, undertrykte de i 30-40 år? Om Motstandsbevegelse besto av menn i 30 åra som fikk hele familien sin drept av tyskere (foreldre, brødre, kona, barn)? Trur du "motstandsbevegelsen" 40 år senere ville fortsatt å gå kun eller militære mål som var uoppnåelig? Eller ville de gå etter det de faktisk kunne angripe å ta hevn for sine døde slektninger?

Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (2 timer siden):

Israels bestrebelser på å beskytte egne borgere er ikke et mål i seg selv, det er en nødvendig del av den større plan. Blir den israelske sivilbefolkningen for utsatt vil det bli krav om fredsforhandlinger som vil ende i en tostatsløsning, det vil ikke den israelske høyresiden ha. De vil ha alt palestinsk land, det er det som er den langsiktige og drivende strategien bak Israels handlinger.

Har du nåke å vise til annet enn synsing? Tviler på at Israel er veldig glad for Hamas sine raketter.

After World War II, in 1947, the UN adopted a Partition Plan for Mandatory Palestine recommending the creation of independent Arab and Jewish states and an internationalized Jerusalem.[24] This partition plan was accepted by the Jews but rejected by the Arabs

 

Windfarmer skrev (2 timer siden):

De fleste synes de er politiske genier når de greier å si;

Kven er dei? Virker heller som det er du som tror du er eit politisk geni, når du gjentatte ganger bruker denne formen for argumentasjon, som eit forsøk på å forsvare raketter fra Hamas. Du kjem ikkje unna den faktaen at Hamas sender raketter inn i sivilbefolkningen i Israel, åpenlyst har som agenda å utslette jødene, og Israel er den som svarer på aggressjonen fra Hamas.

 

Windfarmer skrev (2 timer siden):

Det store spørsmålet er hvor det blir av de palestinske rettigheter opp i dette, har de rett til å forsvare seg når det pågår et åpenbart forsøk på å stjele deres land?

Heilt klart. Israel handler åpenbart problematisk. Ingen av partene virker å være interessert i ein to-stat løysing, då ingen av partene er villige til kompromiss. Ingen kan vel det heller, når det er åpenbare religiøse motiv bak. Men å kalle det Hamas bedriver, "sjølforsvar" blir å tøye strikken veldig langt. 

Lenke til kommentar
19 minutes ago, aomt said:

Så la oss får det riktig. Hamas sendte 1-2 raketter, de fikk tusenvis i retur, så sende de tusenvis tilbake? Israel kunne sansynligvis unngå hele konflikten ved å sende ca like mange raketter tilbake?

Hamas startet med å sende flere hundre raketter, ikke 1-2.

At du igjen prøver å redusere antallet raketter viser oss at du er ukomfortabel med Hamas handlinger.

 

Quote

Så jøder får land ut av ingenting. Verden tar land fra arabere og gir det til jøder. 

Områdene var ikke arabisk land og var kontrolert av brittene som bestemte seg for å dele landet i 2, fordi det bodde både jøder og muslimer i området.

Som jeg sa til en annen bruker, dine besteforeldres rettigheter er ikke dine rettigheter. Hvem som bodde i Palestina for 200 eller 2000 år siden er irrelevant. Det som betyr noe er hvem som bodde der i 1947.

 

Quote

1. hehe du er artig. Fantastisk kor du vrir på fakta til egen fordel.
Hamas angriper først og fremst mål i okkupert Palestina, som du kaller "Israel" av eit eller anna grunn. Det er ikkje ofte Hamas angriper de landa Israel fikk av FN. Så la oss få det rett: Hamas angriper mål i okkupert Palestina. De kjemper mot okkupanter Israel
Eller skal vi bruke logikken din og si MBVG angrep mål i "Tyskland" når de sprenge noe i nærheten av Oslo, fordi Noreg var okkupert av Tyskland? Om du kaller okkupert Palestina for Israel, må du kalle okkupert Norge for Tyskland. Om du kaller Hamas for terrorister, må du kalle DNMBVG for terrorister? 
2. Igjen, først og fremst ønskjer de å ta tilbake Israel okkuperte land. Ta tilbake sine hus, som jødene kastet de ut av. Okkuperte områder via kriger, som ER Palestina, men Israel har okkupert og har kontroll over. 
3. De angriper de mål de kan nå. DNMBVG hadde ingen andre alternativ enn å angripe militære mål i okkupert Norge. Korleis trur du situasjonen ville vært, om Tyskere vant krigen, bosatte seg i Noreg, kastet nordmenn ut av husa/fratok de alt, drepte fleire hundre tusen, undertrykte de i 30-40 år? Om Motstandsbevegelse besto av menn i 30 åra som fikk hele familien sin drept av tyskere (foreldre, brødre, kona, barn)? Trur du "motstandsbevegelsen" 40 år senere ville fortsatt å gå kun eller militære mål som var uoppnåelig? Eller ville de gå etter det de faktisk kunne angripe å ta hevn for sine døde slektninger?

1. Norge angrep ikke områder i Tyskland og sa at det var okkuperte områder tatt fra Norge. De angrep tyskere som okkuperte områder der nordmenn bor. 

2. De aller fleste som bor i Gaza ble født i Gaza og eier hus i Gaza. De har ingen hus å ta tilbake.

3. Det var ikke hva som skjedde i Israel og har ingenting med mostandsbevegelsen heller. Jeg er ikke interessert i å underholde dine fantasiscenarioer.

Endret av Camlon
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Camlon skrev (30 minutter siden):

Hamas startet med å sende flere hundre raketter, ikke 1-2.

At du igjen prøver å redusere antallet raketter viser oss at du er ukomfortabel med Hamas handlinger.

 

Områdene var ikke arabisk land og var kontrolert av brittene som bestemte seg for å dele landet i 2, fordi det bodde både jøder og muslimer i området.

Som jeg sa til en annen bruker, dine besteforeldres rettigheter er ikke dine rettigheter. Hvem som bodde i Palestina for 200 eller 2000 år siden er irrelevant. Det som betyr noe er hvem som bodde der i 1947.

 

1. Norge angrep ikke områder i Tyskland og sa at det var okkuperte områder tatt fra Norge. De angrep tyskere som okkuperte områder der nordmenn bor. 

2. De aller fleste som bor i Gaza ble født i Gaza og eier hus i Gaza. De har ingen hus å ta tilbake.

3. Det var ikke hva som skjedde i Israel og har ingenting med mostandsbevegelsen heller. Jeg er ikke interessert i å underholde dine fantasiscenarioer.

...de bestemte seg for å dele landet i to før 1917 en gang -- fordi kongefamilier med fler i diverse land ønsket å opprette Israel, ikke fordi det på det tidspunktet var en stor andel jøder i Palestina.

https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

Det var 630 000 jøder i Palestina/Isreal i 1947 -- 30% av befolkningen.

Og så ble over 700 000 palestinere drevet bort fra sine hjem -- i hva som IDF selv rapporterte var drevet  hovedsakelig av Israelsk terror, selv om propaganda har hamret på at de som flyktet flyktet av andre grunner.
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_diaspora
Men Israel sitt forsvar konkluderte altså allerede da at det var krigshandlinger og terror som var hovedårsaken til at palestinere flyktet fra hva som ble Israel.

Men det var bare jøder der i 175 000 i 1931, som utgjorde 17% av befolkningen da.

Og de fleste av de 175 000 i 1931 var ulovlige innvandrere eller barn av ulovlige innvandrere, da det bare var 94 000 jøder i Palestina etter at området var blitt okkupert av Storbritannia, og Storbritannia bare tillot en begrenset innvandring selv om de hadde til hensikt å opprette et nasjonalhjem for jøder i Palestina allerede i 1917, bekreftet igjen i 1923.

Og de fleste av de 94 000 var innvandrere, barn av innvandrere, eller barnebarn av innvandrere, da det bare var 7000 jøder i området i 1800.

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Palestine_(region)

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-and-non-jewish-population-of-israel-palestine-1517-present

Endret av Red Frostraven
 • Liker 2
Lenke til kommentar
14 minutes ago, Red Frostraven said:

...de bestemte seg for å dele landet i to før 1917 en gang -- fordi kongefamilier med fler i diverse land ønsket å opprette Israel, ikke fordi det på det tidspunktet var en stor andel jøder i Palestina.

Og i 1947 så var det bare 30% jøder i Israel, de fleste av dem innvandrere eller barn av innvandrere fra Europa og Russland:

Det var 630 000 jøder i Palestina/Isreal i 1947 -- men bare 175 000 i 1931.

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Palestine_(region)

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-and-non-jewish-population-of-israel-palestine-1517-present

Om du tar med jødene som ble kastet ut fra nabolandene så er andelen vesentlig høyere enn 30%. Men det er uansett irrelevant, de 30% hadde en rett til å kunne fortsette å bo i sine hjem og ikke bli sendt på flukt igjen, og derfor valgte man en tostatløsning.

Vi kan sammenligne dette med Norge. Hvis samer ble drevet på flukt fra Russland til nord-Norge, og Sverige som eide Norge på den tiden bestemte at Norge skulle bli delt i 2, et for samer og et for vanlige nordmenn, så ville det vært annarkjent som rettferdig idag.

Lenke til kommentar

Gjør et par endringer:

Sverige ga samene Østlandet og et belte over til Vestlandet.
700 000 nordmenn ble drevet på flukt og 5 millioner etterkommere av disse bor fremdeles i flyktningeleirer i Danmark og Russland, uten å eie noe -- mens flere av dem fremdeles kan huske hvor husene deres foreldre eller besteforldre bygget stod på Østlandet og Vestlandet.
Nord-Norge og Sørlandet er fremdeles ikke Norge og har ikke demokrati og anerkjennes ikke som nasjon, og deres politiske ledere blir drept eller forsøkt drept om de blir for populære og/eller ser ut til å evne å samle landet.

Endret av Red Frostraven
 • Liker 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, aomt said:

Det trur eg, ja. Fleire prøvde å mekle fred på den måten, men Israel nekter å høre på å gi fra seg de okkuperte områdene. USA støtter de fullt ut. Rævslikkergjengen følger etter.

Dette er jo heller ikke grenser som palestinerne vil ha. Skal man først presse på palestinerne grenser de ikke vil ha kan man vel være litt realistiske og heller ta utgangspunkt i dagens situasjon enn et 60 år gammelt kart.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...