Jump to content
NTB - digi

Nå kan det bli ulovlig å bygge boliger som ikke er klargjort for lading av elbiler

Recommended Posts

Men nylig kom det fra vårt fantastiske byråd i oslo at det mer eller mindre ble forbudt å bygge garasjer i forbindelse med nye leiligheter i byen. Hvordan skal de da klare å bygge med klargjøring for elbil når leiligheten ikke har egen garasje.. hmmm..  

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Din tolkning er ikke det samme som hva som er faktisk tilfelle, det får vi avvente og se hva lovgivning på området blir Scuderia.

Hva angår artikkelen synes jeg dette er et steg i riktig retning. Man endrer til stadighete byggforeskriftene basert på regler og behov, fremtiden er (mest sannsynlig) elektrisk, noe som disse foreskriftene også burde gjennspeile.

 • Like 8

Share this post


Link to post

Det er vel fordi det er lov å ha to tanker i hodet samtidig.

Utfordringene med mobilitet i sentrale byområder handler mest om det totale volumet av privatbilisme, og handler vel så mye om arealbruk og fremkommelighet enn selve drivlinjen til bilen.

Er selv elbilist og har kun hatt elbil siste seks årene. Men bor utenfor bykjernen og forstår jo at jeg løser svært få av Oslos utfordringer hvis jeg kjører privatbil til og fra jobb i byen.

Synes det er et helt fair premiss at skal man bo sentralt så kan man ikke regne med å ha en p-plass stående tilgjengelig. Vil anta at verdien av arealet til p-plassen kan mangedobles dersom dette brukes til annet mer nyttig formål.

 

Men dette vil avhenge stort av hvor sentralt en gitt adresse ligger, og hvor god kommunikasjon det er i umiddelbar nærhet.

 • Like 5

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (4 minutter siden):

er det håpløst om det viser seg vanskelig å installere lader på parkeringsplassen.

Det har vært mulighet for strøm på utendørs parkeringsplasser i mange år, men da hovedsaklig for motorvarmer og de fleste offentlige ladere står utendørs

 • Like 1

Share this post


Link to post
scuderia skrev (2 timer siden):

Men nylig kom det fra vårt fantastiske byråd i oslo at det mer eller mindre ble forbudt å bygge garasjer i forbindelse med nye leiligheter i byen. Hvordan skal de da klare å bygge med klargjøring for elbil når leiligheten ikke har egen garasje.. hmmm..  

Mener du denne hvor de skal tillate at de ikke bygger parkeringsplas?

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/JJ1bgj/byraadet-i-oslo-vil-tillate-bygging-av-boliger-uten-parkeringsplasser#:~:text=Dagens regler krever at alle,0%2C7 parkeringsplasser per treromsleilighet.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Dubious skrev (6 minutter siden):

Det har vært mulighet for strøm på utendørs parkeringsplasser i mange år, men da hovedsaklig for motorvarmer og de fleste offentlige ladere står utendørs

Ja, men hvis du må grave opp hagen og terrassen +++ for å få lagt frem kabel, så vil jeg påstå at uteområdet ikke er særlig klargjort 😉. Ligger det derimot et trekkrør klart (gjerne helt fra sikringsskap) blir jobben mye mye enklere!

Og det er akkurat det artikkelen handler om. Legge til rette, slik at eier kan installere lader på et senere tidspunkt, dersom ham/henne skulle ønske det!

 • Like 5

Share this post


Link to post

Rør i dag kan legges uten å grave, og om de må grave så kan det gjøres med "motorsag", som lager en tynn slisse bare for ledningen i rør, men ikke alle som har slikt utstyr, så da må de grave 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Dubious skrev (1 time siden):

Å få lov til å ikke bygge parkeringsplass er ikke spesielt kontroversielt. Problemet med forslaget til ny parkeringsnorm er at man i praksis ikke lenger får lov til å bygge parkering for bil noen steder, men blir tvunget til å anlegge en haug parkeringsplasser for sykler. Selv for gamlehjem så blir pårørende tvunget til å sykle.

Fra https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AlR8Rx/dette-er-historiens-stoerste-angrep-paa-bilister

 • Leiligheter mindre enn 143 kvadratmeter vil i det meste av byen ikke få lov til å ha egen parkeringsplass.
 • Dagligvarebutikker som er mindre enn 200 kvadratmeter, nektes kundeparkering. Hvis Røa kjøpesenter hadde blitt bygget i dag, ville senteret kun hatt lov til å anlegge 10 parkeringsplasser. I dag har senteret 138 parkeringsplasser.
 • Eldreomsorgsbygg som er mindre enn 333 kvadratmeter, forbys å etablere parkeringsplasser. Et bygg på 10.000 kvadratmeter der brukere, ansatte og pårørende fort utgjør 500 personer, må altså dele på 30 parkeringsplasser. De samme tallene gjelder for studentboliger.
 • Totalforbud mot parkeringsplasser i forbindelse med kulturbygg som kino, teater, idrettsanlegg og forsamlingshus. Bil til fritidsaktiviteter blir dermed i praksis forbudt.
 • Kontorbygg på færre enn 500 kvadratmeter nektes å etablere parkering. Dersom det bygges et kontorbygg på 10.000 kvadratmeter med 1000 ansatte, tillates kun 20 parkeringsplasser.
 • Industri- og lagerbygg på færre enn 1000 kvadratmeter nektes parkering.
 • Hoteller som er mindre enn 500 kvadratmeter, nektes parkering. Et hotell på 3000 kvadratmeter kan aller nådigst tilby seks parkeringsplasser til sine gjester og ansatte.
 • Skoler på mindre enn 100 kvadratmeter nektes parkeringsplass. En skole som Bogstad barneskole med 400 elever og 50 ansatte, får ikke lov til å ha fler enn fire parkeringsplasser.
 • Nye leiligheter avkreves fem sykkelparkeringsplasser pr. 100 kvadratmeter boligmasse. Det betyr at en hybel på 20 kvadratmeter må ha én parkeringsplass, mens en leilighet på 300 kvadratmeter må ha 15 plasser.
 • Butikker tvinges til å bygge et minimum av parkeringsplasser for sykkel. En Rema 1000-butikk på 400 kvadratmeter pålegges å bygge 12 sykkelparkeringsplasser.
 • Omsorgsbygg må etablere én sykkelparkering pr. 100 kvadratmeter. Et nytt Hovseterhjem på Oslos vestkant ville dermed bli tvunget til å opparbeide 145 parkeringsplasser for sykler.
 • For rekkehus og eneboliger tvinges utbyggerne til å lage fire parkeringsplasser pr. boenhet.
 • Kontorbygg skal tilrettelegge for 2,5 sykkelparkeringer pr. 100 kvadratmeter. Så hvis rådhuset i Oslo hadde blitt bygget i tråd med den nye parkeringsnormen, ville Johansen blitt tvunget til å etablere minimum 1000 parkeringsplasser for sykler og maksimum 40 biloppstillingsplasser.

 

 

Edited by uname -l
 • Like 3

Share this post


Link to post
Sitat

 

Parkeringsnormen skal være veiledende, og gjelder for nybygging, ombygging og bruksendring.

– Dette betyr at folk som vil bygge på tomta si ikke lenger vil bli tvunget til å sette av areal til parkering, om de ikke ønsker det.

 

Så det du siterer er helt feil, da de får lov til å lage så mange plasser de vil

De foreslår noen krav om sykkelparkering, men det leste jeg ikke så nøye

 • Like 1

Share this post


Link to post
Dubious skrev (6 minutter siden):

Så det du siterer er helt feil, da de får lov til å lage så mange plasser de vil

De foreslår noen krav om sykkelparkering, men det leste jeg ikke så nøye

Nei, det betyr det ikke. Det er vekk med minimumskrav på bilparkering(det klarte du å få med deg), men samtidig er det et makstak som vil si at om man trenger bil enten i næring eller privat så er du ikke velkommen i Oslo og må overlate plassen din til en 25-årig syklende student(MDGs eneste godkjente innbygger).

 • Like 2

Share this post


Link to post
uname -l skrev (9 minutter siden):

Nei, det betyr det ikke. Det er vekk med minimumskrav på bilparkering(det klarte du å få med deg), men samtidig er det et makstak som vil si at om man trenger bil enten i næring eller privat så er du ikke velkommen i Oslo og må overlate plassen din til en 25-årig syklende student(MDGs eneste godkjente innbygger).

Du får komme med en link til dette og ikke link til en mening, men fakta

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
3 minutes ago, uname -l said:

Nei, det betyr det ikke. Det er vekk med minimumskrav på bilparkering(det klarte du å få med deg), men samtidig er det et makstak som vil si at om man trenger bil enten i næring eller privat så er du ikke velkommen i Oslo og må overlate plassen din til en 25-årig syklende student(MDGs eneste godkjente innbygger).

Yup.. gjelder næring hvor det i all praksis blir forbudt å ha parkeringsplasser. Så om du har lyst til å bygge en butikk så kan du glemme å få lov til å faktisk ha parkering tilknyttet denne butikken. Dette er forsåvidt greit i sentrum men Oslo er faktisk så mye mer.

Katastrofe for de yttre bydelene.

 • Like 2

Share this post


Link to post
uname -l skrev (51 minutter siden):

 

 • Kontorbygg på færre enn 500 kvadratmeter nektes å etablere parkering. Dersom det bygges et kontorbygg på 10.000 kvadratmeter med 1000 ansatte, tillates kun 20 parkeringsplasser.
  [...]
 • For rekkehus og eneboliger tvinges utbyggerne til å lage fire parkeringsplasser pr. boenhet.

Dette er fantastisk lite konsekvent.
Kvifor skal ein endeleg foreslå at nye bustadar blir etablert med nok parkeringsplassar tilpassa dagens behov, når du ikkje kan ta bilen til jobb ettersom det det der ikkje er parkeringsplassar?

Det virker som at det er tenkt at alle personbilar skal skal stå parkert utanfor bustadhus heile tida, for det har jo ingen hensikt å køyre nokon stad om du ikkje får parkert.

 

På dette området så synes eg det hadde vært betre å ta eit tydeleg vegvalg i staden for. Dersom ein ikkje vil legge til rette for at folk skal kunne bruke personbilar, så burde det ikkje være lov å bygge parkeringsplassar utanfor bygg i det heile tatt.
Alternativt så må ein forstå at bilen har komt for å bli, og legge til rette for folk kan ha bruke bilen i dagleglivet.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Dubious skrev (2 minutter siden):

Du får komme med en link til dette og ikke link til en mening, men fakta

Det er fakta i det jeg siterte. Hva med å legge to pinner i kors før du poster tull.

Her er et sitat fra byråden selv. Les det som står uthevet. Ser du noe om maks antall bilplasser?

"Ny parkeringsnorm blir sendt på høring fra 14. desember. Vi setter en maksgrense for antall bilplasser, et minimumsantall for sykkelparkeringen og bildeling i store boligprosjekter, sier Arild Hermstad, fungerende byråd for byutvikling i en pressemelding. "

 • Like 2

Share this post


Link to post

Stakkars Oslo. At folk ønsker å bo i den byen blir stadig mer uforståelig. Men som andre sier; de har i stor grad valgt det selv. MDG er et ekstremistparti, og står for ekstrem politikk. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Just now, Dubious said:

og like under så står det "Parkeringsnormen skal være veiledende, og gjelder for nybygging, ombygging og bruksendring."

Fakta

Parkeringsnorm i Oslo

Et forslag til ny norm var klar i 2017, men er blitt liggende til behandling hos byrådet. Nå har de sendt den i retur til Plan- og bygningsetaten.

Byrådet har bestilt konkrete endringer i forslaget. Deretter må en omarbeidet norm på høring før den så kan vedtas av bystyret.

 • Ønsket til byrådet er å fjerne alle minstekrav for parkering ved boligbygging, uansett type bolig. I tillegg vil de stramme inn makskrav for hva som tillates.
 • De vil i tillegg stille krav om at alle nye P-plasser skal være tilrettelagt for senere utbygging av lademulighet for bil.
 • De vil også stramme inn reglene for næringseiendommer, både kontorer og forretninger. I praksis vil det bli umulig å bygge bilbaserte store enkeltbutikker og handelssentre.
 • Like 2

Share this post


Link to post
Dubious skrev (1 minutt siden):

og like under så står det "Parkeringsnormen skal være veiledende, og gjelder for nybygging, ombygging og bruksendring."

Skal si det er en vanskelig oppgave å svare opp det du skriver uten å få moderatorne på nakken. 

Ja, det er veiledende. Det betyr at om du søker om byggetillatelse med de parkeringsplassene man ønsker seg så får man avslag.

Kan du ikke bare innrømme at du er en lat person som misforstod og nå sløser bort din og andres tid på å kveruelere deg ut av det hølet du har gravd.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...