Jump to content
Redaksjonen.

Det nye klima- og energiåret bør preges mer av fakta – mindre av følelser

Recommended Posts

"Koronapandemien har ført til lavere oljeforbruk i 2020 og hele 7 prosent reduksjon i klimagassutslippene."

Litt trist at det må en pandemi til for å få reelle reduksjoner i klimagassutslippene.

Vi må samarbeide og begrave stridsøksene, er budskapet til Jonny Hesthammer. Innlegget denne gang er ikke like fokusert på kjernekraft som tidligere, men det skinner gjennom at vi bør slutte å kjempe mot kjernekraft.

I hans verden er det: "å begrave stridsøksene".

Vi som vil satse fullt og helt på fornybar energi ypper til strid, blir da budskapet.

Jonny Hesthammer er ingen tilhenger av Greta Thunberg og hennes måte å argumentere på, men trolig må det sterke virkemiddel til for å få dagens norske regjering bort fra troen på at olje og gass er fremtiden for Norge.

Fakta er vel at staten bruker 10 ganger mer penger på å lete etter olje og gass enn på fornybar energi.

Hvorfor skal vi satse på kjernekraft når LCOE er over 60 øre/kWh og fornybar energi fra havet er under 50 øre/kWh?

Havet er stort og det er nok energi, dersom kapitalen stiller opp, er fakta Jonny Hesthammer også må godta.

Energien kan lagres som hydrogen, ammoniakk eller metanol.

Kanskje tiden er moden for å satse mer penger på metanol og redusere dieselforbruket?

Edited by aanundo
 • Like 5

Share this post


Link to post

Før snakket man om global oppvarming, nå snakker man derimot om klimaendringer. Hvorfor denne endring av begreper? Klimaendringer kan lett bli et begrep som omfatter alt og intet og som kan gjøre at man mister fokus på det som er viktigst.

.

Global oppvarming er ganske konkret. Et godt utgangspunkt er feks å måle temperatur og varmeinnhold i havet (havet inneholder ca 90% av verdens varmeenergi). Havtemperaturen økte moderat fram til rundt rundt 1985, deretter begynte havtemperaturen å øke ganske kraftig helt fram til nå. Et naturlig spørsmål er hvorfor dette skjedde.

.

Et annet naturlig spørsmål er hvor i verden temperaturen øker kraftigst.

Svaret på dette fram til nå har vært Svalbard. Men i de siste tre årene ser det derimot ut som Sibir har overtatt som episenter for global oppvarming og opplever nå for tredje år på rad en kraftig hetebølge. Et naturlig spørsmål vil da være hvorfor temperaturen øker så kraftig i nordområdene først i vest og deretter i øst (kan det feks skyldes økte utslipp fra kullkraftverket på Svalbard sammen med økte utslipp fra gasskraftverket på Melkøya?) Men det kan selvfølgelig være mer behagelig for myndighetene å slippe å svare på denne type spørsmål, de kan isteden spore av og heller snakke om feks plast i have og om alle andre typer klimaendringer.

.

Et ønske for det nye året er at begrepet "global oppvarming" gjeninnføres som et sentralt begrep som trenger forklaring og analyse.

Share this post


Link to post

Det er beskrivende for hvordan skolesystemet har sviktet når denne kronikken fremstår som kontroversiell. Nemlig at man bør sette i sving den grå massen man har mellom øra før man hodestups bruker alt vi eier og har uten kost-nytte-kalkuleringer eller en helhetlig tankegang.

Thunberg(som TU liker godt) vil heller at vi skal ha panikk. Med andre ord handle uten å tenke og ikke ha noen andre prioriteter i verden enn CO2-utslipp.

Krig, menneskerettigheter, mulighet til utdannelse og et meningsfullt liv, likestilling, demokratisering, fattigdom. Samt resten av det som kalles miljøvern utenom CO2. Alt er prioritert vekk til fordel for sisyfos-oppgaven det er å hindre at havet stiger en centimeter i året fram til 2100. Det å tilpasse seg det til en brøkdel av prisen er selvfølgelig uaktuelt.

Krise og panikk. Disse ordene er valgt med omhu med ett mål for øyet. Å få befolkningen til å tankeløst godta alt.

Edited by uname -l
 • Like 2

Share this post


Link to post

Hesthammer bommer kraftig når han sammenligener Tyskland og USA:

"...Tyskland og USA, som begge, siden årtusenskiftet, har redusert andelen fossilt i energimiksen med rundt 6 prosent."

USA har dobbelt så mye utslipp pr inbygger som Tyskland, så klar det er vanskeligere for Tyskland å redusere sine andeler, spesielt siden de også (som Hesthammer skriver) samtidig har kuttet mye atom.

Energimessig er Tyskland og USA omtrent så ulike land som hvilke som helst andre land fra ulike verdensdeler.

 • Like 1

Share this post


Link to post
3 hours ago, uname -l said:

Disse ordene er valgt med omhu med ett mål for øyet. Å få befolkningen til å tankeløst godta alt.

Har du noe bevis for denne påstanden, en troverdig kilde?

 • Like 3

Share this post


Link to post

4 innlegg er fjernet fra tråden pga OT, tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.

 • Like 1

Share this post


Link to post
trikola skrev (1 time siden):

Har du noe bevis for denne påstanden, en troverdig kilde?

Det er en meningsytring og den er basert på ganske åpenbare historiske paralleller. Frykt, ytre fiender og overhengende fare har i lang tid vært brukt for å innføre ekstreme tiltak uten å trenge en rasjonell diskusjon. Det samme skjer nå i klimadebatten hvor rent ut totalitære stemmer har fått dominere. Det er et hellig mål og alle midler er tillatt. "Jorda vil gå under om vi ikke umiddelbart gjør en radikal inngripen i folks liv". Slik idioti får man til stadighet høre. 

Share this post


Link to post
uname -l skrev (1 minutt siden):

Det er en meningsytring og den er basert på ganske åpenbare historiske paralleller. Frykt, ytre fiender og overhengende fare har i lang tid vært brukt for å innføre ekstreme tiltak uten å trenge en rasjonell diskusjon. Det samme skjer nå i klimadebatten hvor rent ut totalitære stemmer har fått dominere. Det er et hellig mål og alle midler er tillatt. "Jorda vil gå under om vi ikke umiddelbart gjør en radikal inngripen i folks liv". Slik idioti får man til stadighet høre. 

Kan du vise til forskning som sier at "jorda går under" dersom vi ikke gjør noe om de påviste effektene av menneskeskapte global oppvarming? 

 • Like 3

Share this post


Link to post
bshagen skrev (Akkurat nå):

Kan du vise til forskning som sier at "jorda går under" dersom vi ikke gjør noe om de påviste effektene av menneskeskapte global oppvarming? 

Jeg har litt problemer med å skjønne akkurat hva du spør om, men det er mange som driver og skremmer med jordens undergang.

Her er et eksempel på en litt kjent og viktig person.

image.png.5990e2eaaaf2e0b1d2194bf79b8ac900.png

 • Like 1

Share this post


Link to post
uname -l skrev (36 minutter siden):

Det er en meningsytring og den er basert på ganske åpenbare historiske paralleller. Frykt, ytre fiender og overhengende fare har i lang tid vært brukt for å innføre ekstreme tiltak uten å trenge en rasjonell diskusjon. Det samme skjer nå i klimadebatten hvor rent ut totalitære stemmer har fått dominere. Det er et hellig mål og alle midler er tillatt. "Jorda vil gå under om vi ikke umiddelbart gjør en radikal inngripen i folks liv". Slik idioti får man til stadighet høre. 

Om man følger den saklige diskusjonen om konsekvensene av global oppvarming, så finner man sjelden begrep som "frykt", "ytre fiender" eller "overhengende fare", "ekstreme tiltak". Diskusjonen er nettop rasjonell, og det er få spor av "totalitære stemmer". Tvert om øker antallet utålmodige mennesker som mener at  nå  må snu utviklingen mot reduksjoner av utslipp i stedet for fortsatt økning. Det er ingen dramatikk i det, og det er et rasjonelt valg basert på den kunnskapen man nå har om utviklingen. Om man forsetter å øke utslippene uavbrutt, da kan ditt vokabular komme mer til anvendelse. Det er jo det ungdommen er opptatt av.

Edited by NERVI
 • Like 4

Share this post


Link to post

Ihvertfall greit om man klarer å skjønne og skille mellom problemer med global oppvarming, og problemene med plast og giftige utslipp i elver og på hav, eller i naturen generelt.

Det er to forskjellige ting, dog har de en likhet i at problemene blir ihvertfall ikke mindre av og tro at det ikke finnes problematisk, og at eget bidrag er så lite at det knapt nok merkes.

Har i mange år nå sagt at hvorvidt CO2-utslippene er problematiske, er generelt sett det viktigste. Vi skaper problemer med utslipp av gasser, partikler og uheldige kjemiske substanser som setter folkehelsa i en farlig stilling.

Å ikke gjøre noe, løser ingenting. Og om reduksjon av CO2 viser seg å være nytteløst og ikke gjøre noen forskjell på globalt klima og miljø, så er det ihvertfall ikke skadelig å redusere slike utslipp. Tvertimot for lokale tilstander har det uansett en positiv virkning, så å gjøre en endring og sørge for reduserte utslipp, enten det gjelder CO2, andre gasser eller plast og annen dritt ut i naturen, så har det virkning.

Tross alt, om 1000 mennesker lar være å kaste en tomflaske, en plastpose og en hermetikkboks i naturen, så er det tross alt 1000 mindre å finne igjen i skogen, på stranda eller i magen på en fisk eller et annet dyr, eller rundt halsen eller foten/vingen.

Derfor, ta din del av jobben, det trenger ikke nødvendigvis å koste deg noe særlig, men du er med på å gjøre livet rundt deg til et bedre sted.

Så får vi heller løse de større oppgavene sammen, og da på et faktabasert grunnlag.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Vi bruker over 3 milliarder i året av fellesskapets penger på oljeleting i Barentshavet. Hvis vi finner er telt, vil det først være produksjonsklart på det tidspunktet da EU skal ha redusert klimautslippene med 55%. Enkel logikk tilsier derfor at dette aldri kan gå med overskudd. De 3 milliardene bør heller brukes som ekstra tilskudd til Enova. Solkraft er i ferd med å bli lønnsomt. Det ser vi f.eks. fra Odds fotballstadion i Skien. Noe støtte til slike tiltak fra Enova er inntil videre likevel nødvendig. https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/slik-skal-odd-bli-europas-mest-miljovennlige-fotballklubb-1.14226168

 • Like 3

Share this post


Link to post
OPLQC90R skrev (16 minutter siden):

Vi bruker over 3 milliarder i året av fellesskapets penger på oljeleting i Barentshavet. Hvis vi finner er telt, vil det først være produksjonsklart på det tidspunktet da EU skal ha redusert klimautslippene med 55%. Enkel logikk tilsier derfor at dette aldri kan gå med overskudd. De 3 milliardene bør heller brukes som ekstra tilskudd til Enova. Solkraft er i ferd med å bli lønnsomt. Det ser vi f.eks. fra Odds fotballstadion i Skien. Noe støtte til slike tiltak fra Enova er inntil videre likevel nødvendig. https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/slik-skal-odd-bli-europas-mest-miljovennlige-fotballklubb-1.14226168

 

Vel, en ting er for EU-byråkrater og -politikere å vedta ambisiøse tall. Det gjenstår å se om disse målene fysisk og økonomisk lar seg realisere innen de tidsfristene som settes. Inntil da får vi gjøre vårt.

Operatørselskapene er de første til å nedskalere sin virksomhet i tråd  med sviktende etterspørsel og lavere olje-/gasspriser.  Det er grunnleggende økonomibetraktninger. MDG eller andre trenger ikke å fortelle selskapene dette.

 • Like 1

Share this post


Link to post

"Spennet for energimiksen i 2050 er stort, og består av 28-88 prosent fornybart (median 60 %), 0,4-14 prosent kjernekraft (median 4 %) og 8-61 prosent fossilt (median 33 %)." Hesthammer kommenterer dette slik: "Dette gir oss handlingsrom, og ulike land kan velge ulike løsninger." Her var det faktisk ikke noe å rette seg etter. 8-61% fossilt. Er vi klar over at CO2 ikke fjernes fra atmosfæren i det hele tatt, i et menneskelig tidsperspektiv? At all CO2 fra fossile energikilder fra den industrielle revolusjons start og til i dag fortsatt er i atmosfæren? Og at det vi fortsetter å brenne vil fylle på ytterligere? Det er som vann i et badekar med proppen i og kranen stående på. Til slutt renner det over. Renne over vil i atmosfæren bety vipper over. Det er alt for lettvint å si at vippepunkter ikke er sannsynlig, slik han hevder et annet sted. Vippepunkter er en realistisk mulighet, og noen har alt slått inn i Arktis. Konklusjonen er at energimiksen i 2050 ikke må inneholde fossil energi i det hele tatt, annet enn det som kan fanges og lagres. Netto tilførsel må stoppe helt! Det er ingen som påstår at JORDEN går under. Det de mener er at livsvilkårene på jorden blir ødelagt. Så lenge noen mener at oljeleting er bra, kan vi ikke begrave stridsøksen.

 • Like 2

Share this post


Link to post

For å skulle kunne underholde den livsstilen vi har lagt oss til burde det være færre folk på planeten. Ganske mange færre folk. Vårt såkalte 'moderne samfunn' er slettes ikke bærekraftig på noen som helst måte, og det må fremtidige generasjoner ta konsekvensene av.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Korkje du eller eg veit kva Greta Thunberg meiner med å bruke ord som #Panikk knytta til det me opplever av endringar nett no. Kan det være me kan ha ei forståing av å føle panikk er noko anna enn å handle panisk?

At me ikkje skal ha fastlåste standpunkt når det gjeld vitenskap, slik også Hesthammer viser til, fråtek oss likevel ikkje retten til ulik forståing og tolking av den kunnskap som vert lagt til grunn for dei val ein gjer til ei kvar tid.

Dei fleste av oss vil føle seg trua av det me ser og ikkje minst det ein kan kalle dokumentert kunnskap, som fortel kva me både må og kan gjere for å hindre ei utvikling me ikkje ynskjer.

Så må ein kunne stille spørsmål ved både kva som vert gjort og kva det kan føre til og ikkje minst om ansvarlegt organ gjer det ein er sett til å utføre på vegne av det samfunnet me er ein del av.

 

Share this post


Link to post
J!nx skrev (3 timer siden):

For å skulle kunne underholde den livsstilen vi har lagt oss til burde det være færre folk på planeten. Ganske mange færre folk. Vårt såkalte 'moderne samfunn' er slettes ikke bærekraftig på noen som helst måte, og det må fremtidige generasjoner ta konsekvensene av.

Jeg vet ikke om du foreskriver at det burde fjernes mennesker fra jordens overflate. Det som er et faktum er at om du meldte deg frivillig (og at du er som nordmenn flest) så ville det gjøre samme nytte som at hundre afrikanere fra enkelt land ble fjernet!

Etter hvert vil det bli en reduksjon av verdens befolkning (og særlig om ressursene ble mer likt fordelt). Om verden er fornuftig så lar det meste seg løse. Vi må imidlertid skjære ned på vårt overforbruk av en del ressurser.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Ketill Jacobsen said:

Jeg vet ikke om du foreskriver at det burde fjernes mennesker fra jordens overflate. Det som er et faktum er at om du meldte deg frivillig (og at du er som nordmenn flest) så ville det gjøre samme nytte som at hundre afrikanere fra enkelt land ble fjernet!

Etter hvert vil det bli en reduksjon av verdens befolkning (og særlig om ressursene ble mer likt fordelt). Om verden er fornuftig så lar det meste seg løse. Vi må imidlertid skjære ned på vårt overforbruk av en del ressurser.

Det er ingen som har snakket om fjerning av mennesker, men jeg forstår poenget ditt.

Problemet er det at om vi ikke begynner en kontrollert og behersket nedbremsing så vil naturen helt på egenhånd sørge for det samme - forskjellen blir som natt og dag, orden og forholdsvis milde konsekvenser for den enkelte versus det kaos og de massive ødeleggelser som vil følge av en slik 'naturlig bråstopp'.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Er jo bare 8 år til verden går under, forresten det var jo for to år siden at det var 8 år til undergangen, da er det vel bare 6 år og to dager til undergangen nå.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...