Jump to content

OPLQC90R

Medlemmer
 • Content Count

  128
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

110 :)

Recent Profile Visitors

560 profile views
 1. Norge lukker øynene for hvordan situasjonen vil være når nyoppdagede olje/naturgassforekomster er klare for produksjon om 10-13 år. Oljeetterspørselen har gått nedover fordi en god del av transportmidlene bruker fornybar energi, og fordi etterspørselen etter plast er redusert siden alle forstår hvor skadelig slik bruk er. Mye av naturgassen brukes til å balansere sol- og vindkraft, og til å varme opp trekkfulle hus i Storbritannia og Tyskland. Innen 10-13 år vil lagringsteknologiene ha blitt langt bedre slik at naturgassen taper terreng, og britene og tyskerne har forstått at det lønner seg å etterisolere hus, bruke varmepumper og solcellepaneler på takene i stedet for å bruke naturgass. Vi bruker ganske mange milliarder av våre felles midler til å lete etter mer olje og naturgass. Bruk heller disse pengene til former for energi som gir ungdommen håp for fremtiden i stedet for å undergrave fremtidsmulighetene både økonomisk og når det gjelder klimaet.
 2. Til sammenligning skal danske Ørsted bygge ut 50 GW havvind innen 2030. Ørsted har gjort det veldig bra økonomisk. Vi har verdens største havområde i forhold til folketallet utenom Island, så det skulle bare mangle at vi ikke tar det i bruk. Men sats også stort på solcellepaneler på takene. Da får boligeierne stor kontroll over energien sin selv, og dermed større trygghet.
 3. Naturgass produsentene vil forlenge etterspørselen gjennom produksjon av blått hydrogen. Det norske samfunnet skal subsidiere naturgassen kraftig, fordi det er vi som i all hovedsak må betale de store utgiftene til karbonfangst og lagring. EU er villig til å kjøpe blått hydrogen fra naturgass sammen med grønt fra fornybare kilder inntil videre. Fra nye gassfelt er oppdaget til de er produksjonsklare om 10-13 år, kan EU's vilje til å kjøpe blått hydrogen ha tatt slutt, og vi blir stående igjen med skjegget i postkassen. Blått hydrogen fører jo til ganske store klimautslipp, og grønt hydrogen har blitt betydelig billigere på denne tiden siden fornybar energi og elektrolyse har gått ned i pris.
 4. Solkraft kommer til å bli den dominerende energiformen. Prisene faller raskt. Fordelen i Norge er at solcellepanelene er mer effektive i kaldt vær. Ulempen er at vi har liten solinnstråling på vinterstid. Men vi kan bruke solkraften fra lange soldager om sommeren til å redusere bruken av vannkraft. Dermed får vi mer vannkraft å bruke om vinteren. https://www.tu.no/artikler/billig-solkraft-kan-danke-ut-havvind/514385
 5. Vi i Norge lover å være klimanøytrale i 2050. Likevel bruker vi milliarder av våre felles penger på å lete etter mer olje og naturgass. Nye oppdagelser vil ikke være produksjonsklare før i begynnelsen av 2030 årene, og de få årene frem til 2050 er ikke nok til å tilbakebetale investeringskostnadene, og enda mindre gi lønnsomhet. Det hevdes at vi kan produsere blå hydrogen fra naturgass etter 2050 for den er klimanøytral. Det er den ikke. Dessuten har grønt hydrogen for lengst utkonkurrere blå hydrogen på pris på denne tiden. I 2050 vil grønt hydrogen til og med utkonkurrere grå hydrogen uten rensing.
 6. Vi bør satse på grønt hydrogen produsert av solkraft i samarbeid med land med store ørkenområder. Den fornybare energien vi har i eget land, har vi bruk for til mange andre formål. Det å produsere blått hydrogen fra naturgass med karbonfangst og lagring, er ikke fornuftig. 1) Blått hydrogen er ikke uten klimautslipp. Opphenting, transport og lagring av naturgassen fører til lekkasje av metan. Selve renseprosessen er i beste fall 95% effektiv, og det trenges energi til transport, rensing og injisering av CO2 gassen. 2) Innen 2030 vil grønt hydrogen utkonkurrere blått på pris. 3) Kildene til blått hydrogen, naturgass, blir etter hvert vanskeligere og dyre å utvinne, og tar slutt før eller siden. Grønt hydrogen bruker sol- og vindenergi, så dette er ikke noe problem.
 7. Veldig smart! Lokalt produsert energi gir også større trygghet ved strømutkobling.
 8. Alle de milliardene som samfunnet skal betale slik at bedriftene fritt kan slippe ut klimagasser, bør vel heller brukes til å hjelpe bedriftene med å bli klimanøytrale ,f.eks. produsere grønt stål som svenskene.
 9. Det tar minst ti år å bygge ut nye funn av olje og naturgass. Solkraft har falt 80% i pris på ti år. Når oljen og naturgassen er ferdig til produksjon, vil solkraften derfor koste rundt 20 øre per kWh mange steder. Ved å sesonglagre den i form av hydrogen, sitter en igjen med 40% av energien. Den vil derfor koste 50-60 øre per kWh. Dette vil nok naturgassen få problemer med å konkurrere med, også fordi klimautgiftene vil være høye på denne tiden.
 10. Prisen på sol- og vindkraft er redusert til en brøkdel de siste ti årene, og de vil reduseres ytterligere fra en ny olje/gassforekomst er funnet til den er produksjonsklar om minst ti år. Etterspørselen etter olje og gass vil derfor reduseres, og det er billigere å hente ut produktene f.eks. fra fastlandet i Saudi Arabia enn fra boring dypt under havbunnen i Barentshavet.
 11. En del av energien fra vindturbinene kan brukes til å produsere hydrogen som lagres der. Denne energien kan så brukes når det er vindstille. Hydrogendrevne skip kan også hente hydrogen ved vindturbinene.
 12. Det å utvikle slike pilotprosjekter der flere forskjellige teknologier skal fungere sammen på en mest mulig effektiv måte, er det mest fornuftige som finnes.
 13. Elektrolyse vil bli billigere. https://reneweconomy.com.au/csiros-stunning-predictions-for-low-cost-battery-storage-and-hydrogen-electrolysers/
 14. Blått og grønt hydrogen er det samme produktet, men bare grønt hydrogen er uten utslipp. Blått hydrogen lages med utgangspunkt i naturgass, og det vil skje spill av metan under utvinning, transport og lagring. Selve renseprosessen er visst også bare 90% effektiv. Forskjellen er også at kildene til blått hydrogen vil ta slutt etter hvert, noe som ikke skjer med grønt hydrogen - fornybar energi og vann. Dessuten vil grønt hydrogen raskt bli billigere fordi prisen på fornybar energi går nedover, og dette skjer også med utstyret til elektrolysen- Ingen vet heller hva CCS vil koste. Amerikanerne har forsøkt på dette i flere år og brukt milliarder uten å lykkes.
 15. Opprinnelsesgarantier er juks og fanteri. Den samme strømmen selges to ganger, først til oss og så garantier til andre land om at de eier akkurat den samme strømmen. Disse kan derfor fortsette med den samme fossile energien som før og påberope seg at de bruker fornybar energi fordi de har betalt noen penger til Norge. Vi bruker derfor i teorien veldig skitten energi. men det er det ingen som bryr seg om fordi vi vet at 95% av den energien som kommer ut av stikkontaktene er fornybar.
×
×
 • Create New...