Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Det begynner å snakkes fra flere hold at Covid-19-suituasjonen blir vedvarende og kanskje permanent. Skal vi ha tiltak i all overskuelig fremtid da eller? Nesten alt som er givende er kansellert og det begynner å bli vanskelig å holde humøret oppe. Jeg bruker vanligvis 100+ timer i uka til å arbeide foran en PC, men jeg har også pleid å bestille meg en weekendtur hver gang det er nødvendig med et avbrekk. I tillegg har det vært er det jevnlig med messer, konferanser og festivaler som jeg har vært på  jevnt siden 90-tallet. All slik aktivitet finnes ikke mer. Turer i skog og mark var jeg ferdig med for 20 år siden.

Edited by BadCat
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
DaniNichi skrev (8 minutter siden):

 

 

Du skjønner vel selv at det går ikke leve med slike tiltak som dette over lenger tid ? Er som å sette 5millioner mennesker i åpen soning på Bastøy for å redde et fåtall mennesker..Og ikke kom med den "overfylte plasser" de har hatt siden mars i fjor øke de her plassene og i Norge har vi ikke hatt samme press som andre land så langt lettere bygge opp større kapasitet..

Jeg vil trene, klemme, være sosial, jeg vil ganske enkelt bare være et menneske som ikke er låst inne i frykten av noe som ikke er farlig når man tenker litt lenger enn lille fingeren sin..Jeg kan dø i morgen av en bilist som ikke ser seg for,  jeg kan dø imorgen av at noen sølte såpe vann i trappen, livet er farlig..Covid-19 for nesten alle er null risiko i forhold til daglig ting man gjør..

Etter de fleste er vaksinert er det bare åpne opp de som dør de dør sånn er virkeligheten den er hard.

Folk dør av alt mulig sånn er livet og folk havner på intensiven for så lite som en flis i fingeren, livet er ikke alltid rettferdig.

Jeg klarer ett år til med tiltak om det betyr at foreldrene mine ikke blir alvorlig syke og i verste fall dør. 

Innen 2022 bør vi ha klart å vaksinere alle i Norge. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
BadCat skrev (4 minutter siden):

Det begynner å snakkes fra flere hold at Covid-19-suituasjonen blir vedvarende og kanskje permanent. Skal vi ha tiltak i all overskuelig fremtid da eller? Nesten alt som er givende er kansellert og det begynner å bli vanskelig å holde humøret oppe. Jeg bruker vanligvis 100+ timer i uka til å arbeide foran en PC, men jeg har også pleid å bestille meg en weekendtur hver gang det er nødvendig med et avbrekk. I tillegg har det vært er det jevnlig med messer, konferanser og festivaler som jeg har vært på  jevnt siden 90-tallet. All slik aktivitet finnes ikke mer. Turer i skog og mark var jeg ferdig med for 20 år siden.

Strenge tiltak maks ut 2021. Neste år bør bli mer normalt. 

Edited by Kryptodebunker
 • Like 3

Share this post


Link to post
BadCat skrev (1 time siden):

Det begynner å snakkes fra flere hold at Covid-19-suituasjonen blir vedvarende og kanskje permanent. Skal vi ha tiltak i all overskuelig fremtid da eller? Nesten alt som er givende er kansellert og det begynner å bli vanskelig å holde humøret oppe. Jeg bruker vanligvis 100+ timer i uka til å arbeide foran en PC, men jeg pleier også å bestille meg en weekendtur hver gang det er nødvendig med et avbrekk,  i tillegg har det vært er det jevnlig med messer, konferanser og festivaler som jeg har vært på  jevn siden 90-tallet. All slik aktivitet finnes ikke mer. Turer i skog og mark var jeg ferdig med for 20 år siden.

Ikke noe grunn til ta opp slike problemstillinger her inne, de fleste i denne tråden lever i new normal som det var deres old normal.

De skjønner ikke at flere 100tusen blir deprimerte , får livstil sykdommer som de aldri blir kvitt osv osv osv osv..

 

Edited by DaniNichi
 • Like 3

Share this post


Link to post

Jeg har lagt på meg over 20 kg siden restriksjonene kom igang. Jeg vet ikke om kroppen min tåler ett år til med nedstengning.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Argument for å prioritere risikogrupper i Oslo framfor resten av landet:

 • I Oslo bur folk tettare på kvarandre. Stor sannsynlegheit for at ein kjem alt for tett på andre dersom ein er ute, jf. eksempelet med tur på skøyteisen ovanfor. Medan vi andre berre kan gå ut døra for f.eks. å gå på ski må folk i Oslo ofte ta bussen for å komme ut i marka. Osv.
 • Oslo har eit vedvarande høgt smittepress, og Oslo/Austlandet stod lenge for 90% av sjukehusinnleggingane på landsbasis. Dette har jamna seg noko ut p.g.a. at
 • Oslo har hatt dei strengaste smitteverntiltaka i landet. Likevel får ein ikkje smitten ned.
 • Oslo har sannsynlegvis allereie utbrot av mutantvirus. Dette smittar langt raskare enn det "gamle" koronaviruset.

Argument imot:

 • Rettferdig fordeling (kva som er mest rettferdig kan diskuterast).
 • Ingen veit kvar smitten blussar opp. (Eksempel: Hyllestad, Trondheim).
 • Mutantviruset kan allereie ha spreidd seg til andre deler av landet. Vi kan heller ikkje gjerde inn Oslo og Austlandet. Vanskeleg å innføre innanriks reiserestriksjonar når vi ikkje ein gong greier å hindre import av smitte over landegrensene. Alternativet er portforbod.
 • Oslo og Austlandet har ein stor del av Norges befolkning, og ein vil difor ikkje kunne vaksinere så mykje raskare likevel. Altså lite å vinne på å bryte med prinsippet om lik geografisk fordeling. (Hadde mutasjonsviruset berre vore isolert til Nordre Follo kunne ein derimot ha vaksinert ein stor del av dei 60 000 innbyggjarane utan at risikogruppene elles i landet fekk utsett vaksinasjonane med meir enn ei til to veker. Når det sannsynlegvis allereie er store utbrot med mutantvirus i Oslo blir dette uansett håplaust).

Raymond Johansen er ein flink politikar som jobbar godt for innbyggjarane i Oslo sine interesser. Det er no viktig at eventuelle omprioriteringar er godt fagleg begrunna, og at regjeringa står imot presset frå Oslo. Eg er glad for at det ikkje er eg som skal ta desse vanskelege vurderingane for å seie det slik.

Edited by torbjornen
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
DaniNichi skrev (Akkurat nå):

Ikke noe grunn til ta opp slike problemstillinger her inne de fleste i denne tråden lever i new normal som det var deres old normal.

De skjønner ikke at flere 100tusen blir deprimerte , får livstil sykdommer som de aldri blir kvitt osv osv osv osv..

Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg er også deprimert klinisk og dritt lei av koronaviruset. Men åpner vi opp og gir faen vil mange flere miste sine venner, familie, kollegaer etc. Da vil enda flere bli deprimerte og ta sine liv. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
BadCat skrev (3 minutter siden):

Jeg har lagt på meg over 20 kg siden restriksjonene kom igang. Jeg vet ikke om kroppen min tåler ett år til med nedstengning.

Begynn å gå turer i nærområdet. Det hjelper både på magen og sinn 👍 30 min hver dag er nok. 

Edited by Kryptodebunker
 • Like 2

Share this post


Link to post
Kryptodebunker skrev (3 minutter siden):

Jeg klarer ett år til med tiltak om det betyr at foreldrene mine ikke blir alvorlig syke og i verste fall dør. 

Innen 2022 bør vi ha klart å vaksinere alle i Norge. 

Ja selvsagt vi må vente til vaksinering er ferdig noe som ikke tar lenger tid en maks midten av 2021 , noe annet hadde vært helt idioti da hadde man kastet bort all jobb til nå hvis man åpner for mye før det.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva om store deler befolkningen blir syk av restriksjonene. Hva skjer da med dødeligheten? Når man sitter inne og trøstespiser  året langt  kommer folk som tidligere ikke var i risikogruppen inn i risikogruppen. Det kan umulig være bra.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
19 minutes ago, DaniNichi said:

 

 

Du skjønner vel selv at det går ikke leve med slike tiltak som dette over lenger tid ? Er som å sette 5millioner mennesker i åpen soning på Bastøy for å redde et fåtall mennesker..Og ikke kom med den "overfylte plasser" de har hatt siden mars i fjor øke de her plassene og i Norge har vi ikke hatt samme press som andre land så langt lettere bygge opp større kapasitet..

Jeg vil trene, klemme, være sosial, jeg vil ganske enkelt bare være et menneske som ikke er låst inne i frykten av noe som ikke er farlig når man tenker litt lenger enn lille fingeren sin..Jeg kan dø i morgen av en bilist som ikke ser seg for,  jeg kan dø imorgen av at noen sølte såpe vann i trappen, livet er farlig..Covid-19 for nesten alle er null risiko i forhold til daglig ting man gjør..

Etter de fleste er vaksinert er det bare åpne opp de som dør de dør sånn er virkeligheten den er hard.

Folk dør av alt mulig sånn er livet og folk havner på intensiven for så lite som en flis i fingeren, livet er ikke alltid rettferdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor mener du covid-19 ikke er farlig? Vi har gode tall på det motsatte også. Ja, risikoen for å dø er nokså lav for de fleste, men veldig veldig mange får skader på organer og sliter lenge. Tall fra NL viser at 20% av de som sylemeldes med covid ikke er tilbake på jobb etter 6mnd. 

Ting kan være svært farlig selv om man ikke dør av det. 

Edited by Benbjo
 • Like 3

Share this post


Link to post
6 minutes ago, Kryptodebunker said:

Begynn å gå turer i nærområdet. Det hjelper både på magen og sinn 👍 30 min hver dag er nok. 

Jeg går ca 6 km hver dag, 4+ mil i uka. For noen år siden gikk jeg 2-3 mil om dagen med Pokémon Go,  men jeg gikk lei på grunn av kjedelig end game og at man alltid var i minus på pokeballs. Det er et ork stadig å kaste penger på et spill. Pay to win er ikke min greie. Det er ikke pengene det står på, men prinsippet. Altså spill hvis gameplay er designet for at man skal kaste penger på det for å løse problemet i stedet for at man kan bli belønnet for å spille effektivt og godt.

Edited by BadCat
 • Like 3

Share this post


Link to post
BadCat skrev (1 minutt siden):

Hva om store deler befolkningen blir syk av restriksjonene. Hva skjer da med dødeligheten? Når man sitter inne og trøstespiser  året langt  kommer folk som tidligere ikke var i risikogruppen inn i risikogruppen. Det kan umulig være bra.

 • Samstundes har mange fått meir kvalitetstid med sine nærmaste.
 • Folk får meir tid til sjølvrealisering.
 • Mindre sosial omgang vil også seie mindre mobbing, kjøpepress, klespress, drikkepress osv.
 • Mindre smitte av andre sjukdommar som f.eks. influensa.

Det er vanskeleg å seie korleis pandemien og restriksjonane vil slå ut totalt sett, og det skulle ikkje forundre meg om dødelegheita går ned ein periode for kanskje å ta seg opp sidan på grunn av alle langtidsverknadane. Generelt vil eg tru at ei kort nedstenging som i mars vil kunne ha fleire positive effektar enn negative, medan ein lang periode med restriksjonar vil ha fleire negative enn positive effektar. Vi får håpe at kapasiteten til vaksineprodusentane etterkvart vil bli utvida og at dette for det meste er over når vi kjem til sommaren.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Benbjo skrev (11 minutter siden):

Hvorfor mener du covid-19 ikke er farlig? Vi har gode tall på det motsatte også. Ja, risikoen for å dø er nokså lav for de fleste, men veldig veldig mange får skader på organer og sliter lenge. Tall fra NL viser at 20% av de som sylemeldes med covid ikke er tilbake på jobb etter 6mnd 

Herr negativ.

Hvis man tenker på alt jeg gjør gjennom en dag så er det 100x mer farlig enn om jeg hadde fått covid-19, statistisk faktum når man regner min alder og helse.

Jeg tror ikke på long covid på samme måte som deg, jeg tror at nesten alle virus infeksjoner kan gi alvorlig ettervirkninger hvis de er så alvorlig at man må legges inn på sykehus.

At covid-19 også gjør det og at det forskes 100x mer på det enn noe annet i historien er nok grunnen til de finner fram til såpass mye som de gjør.

Legges inn på sykehus er i seg selv en traumatisk hendelse som kan gi både depresjon, angst og utallige andre symptomer..For intensiv pasienter så er det helt normalt at folk kan slite i langt tid etter utskriving.

 

Edited by DaniNichi

Share this post


Link to post
15 minutes ago, Kryptodebunker said:

Begynn å gå turer i nærområdet. Det hjelper både på magen og sinn 👍 30 min hver dag er nok. 

Trening har jo ikke så mye å si for vekt da. Det er kostholdet som er viktig 

 • Like 2

Share this post


Link to post
12 minutes ago, torbjornen said:
 • Samstundes har mange fått meir kvalitetstid med sine nærmaste.
 • Folk får meir tid til sjølvrealisering.
 • Mindre sosial omgang vil også seie mindre mobbing, kjøpepress, klespress, drikkepress osv.
 • Mindre smitte av andre sjukdommar som f.eks. influensa.

Det er vanskeleg å seie korleis pandemien og restriksjonane vil slå ut totalt sett, og det skulle ikkje forundre meg om dødelegheita går ned ein periode for kanskje å ta seg opp sidan på grunn av alle langtidsverknadane. Generelt vil eg tru at ei kort nedstenging som i mars vil kunne ha fleire positive effektar enn negative, medan ein lang periode med restriksjonar vil ha fleire negative enn positive effektar. Vi får håpe at kapasiteten til vaksineprodusentane etterkvart vil bli utvida og at dette for det meste er over når vi kjem til sommaren.

 

Det med kjøpepress er jeg ikke enig i. Folk kjøper prosessorer til 9300 kr stk og grafikkort til 7-23000 kr stk som om det var en topakning med strømper. Det er egne tråder hvor folk poster hva de har bestilt, fått levert og hva som er mulig til å kjøpe. "Nå er det 50 kort tilgjengelig karer, kun 23k per stykk, løp og kjøp." Jeg har aldri opplevd større kjøpepress.

DSC_1027.thumb.JPG.71cf1c2f4a142d62c7e98957c001b2c3.JPG

Dette er hva jeg mottok av grafikkort og komponenter i løpet av 3 dager.

Edited by BadCat
 • Like 1

Share this post


Link to post
Benbjo skrev (14 minutter siden):

Trening har jo ikke så mye å si for vekt da. Det er kostholdet som er viktig 

Kosthold er det viktigste om en vil ned i vekt ja, men en forbrenner mer kallorier med å holde seg aktiv, så det er mye mye bedre enn ingenting :)

 • Like 3

Share this post


Link to post
BadCat skrev (1 time siden):

Det begynner å snakkes fra flere hold at Covid-19-suituasjonen blir vedvarende og kanskje permanent. Skal vi ha tiltak i all overskuelig fremtid da eller? Nesten alt som er givende er kansellert og det begynner å bli vanskelig å holde humøret oppe. Jeg bruker vanligvis 100+ timer i uka til å arbeide foran en PC, men jeg har også pleid å bestille meg en weekendtur hver gang det er nødvendig med et avbrekk. I tillegg har det vært er det jevnlig med messer, konferanser og festivaler som jeg har vært på  jevnt siden 90-tallet. All slik aktivitet finnes ikke mer. Turer i skog og mark var jeg ferdig med for 20 år siden.

Alle er lei, mange har ofret veldig mye. Dessverre er alternativet med fulle sykehus og knekk i helsevesenet enda verre. Vi er bare nødt til å holde ut og ta dag for dag, innse at det er et marathon.

Jeg tror ikke man trenger å bekymre seg for profetiene om at vi må leve med tiltak "evig". Det kommer ikke til å skje. Det blir fotballkamper med publikum igjen, det blir festivaler, det blir grillfester, det blir reising og det blir klining med noen man møtte samme kveld ute på byen for de som ønsker det.

Det som ikke blir å skje er at vi mennesker gir opp vår måte å leve på og bukker under over tid for dette viruset. Dersom vi mot alle odds ikke skulle klare å få kontroll vil vi etterhvert komme til å leve som normalt og heller utvide alt som er av helsetjenester og sykehus for å ta hånd om økt antall syke i samfunnet. Det vil uansett bli flokkimmunitet på et eller annet tidspunkt.

Edited by Snikpellik
 • Like 3

Share this post


Link to post
Guest ee8ab...de0

Hvorfor er’e så mye oppmerksomhet knytta til han der assistenten i Helsedirektoratet? Han assistenten til direktøren?

Anonymous poster hash: ee8ab...de0

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...