Jump to content
WiiBoy

Politiet utnytter makt og autoritet til å oppnå intime relasjoner, kun ukultur?

Recommended Posts

 Ville ikke politiet betegnet disse tingen med langt kraftigere ordlyd om det gjaldt lærere, eller ledere i andre organisasjoner?

Bruke maktposisjon for å tilegne seg seksuelle tjenester er vel i lovverket definert som seksueltovergrep, og ikke som "ukultur"? 

Quote

Politidirektør rystes av avsløringer om ukultur: - Bytter sex og har «knulle-torsdag»

Quote

Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

Quote

Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Hun kaller det uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag at instruktører utnytter sin makt og autoritet til å oppnå intime relasjoner til studenter.

Kilde:

https://www.nettavisen.no/nyheter/politidirektor-rystes-av-avsloringer-om-ukultur---bytter-sex-og-har-knulle-torsdag/3424031872.html

 

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Quakecry said:

Trenger vell ikke umyndiggjøre voksne jenter som er fullt kapable til å ta egne valg tenker jeg. 

Dersom valget står mellom sex eller nattevakter, så er det vel ikke snakk om "umyndiggjøring".
Enda verre er det når det kommer til referanser i bytte mot sex. Politistudenter har en veldig, veldig tøff vei til å få en fast stilling i ønsket område, så det gir et urimelig press mot de det gjelder ( i tillegg til at det vil svekke mulighetene til de som sier nei/ ikke frister maktpersonene)

 • Like 7
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Problemet er todelt. Menn som utnytter sin stilling  maktposisjon til å ha sex, men også disse kvinnene som har sex for å tilegne seg fordeler. Vi kjenner vel omtrent alle damer som har ligget seg til bedre stilling/arbeidsvilkår.

 • Like 6

Share this post


Link to post
ism_InnleggNO skrev (6 minutter siden):

Nei.

Da har du ikke jobbet i service bransjen.

En løsning på problemet må være at turnus blir tildelt tilfeldig og ikke styrt av menn.

Jeg har også mer tro på at kvinnene går sammen og blir enige om å ikke ha sex mot fordeler, enn at menn stopper å utnytte stillingene sine.

Edited by Pc Lynet
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er sikkert ganske bransjebetinget. Har du høyere utdanning skjer det nok ikke, er nok mer i rett fra videregående yrker som butikk (min erfaring), resturant og utelivsbransjen etc.

 • Like 1

Share this post


Link to post
44 minutes ago, Pc Lynet said:

Jeg har også mer tro på at kvinnene går sammen og blir enige om å ikke ha sex mot fordeler, enn at menn stopper å utnytte stillingene sine.

Og dette er misogyni og klassisk "victim blaming".

 • Like 3

Share this post


Link to post
ism_InnleggNO skrev (15 minutter siden):

Og dette er misogyni og klassisk "victim blaming".

Det betyr bare at jeg har mer tro på kvinner enn menn. Menn har styrt verden etter pikken sin i alle år. Og vi ser hvor mange kriger det har ført til.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (1 time siden):

En løsning på problemet må være at turnus blir tildelt tilfeldig og ikke styrt av menn.

Problemet med den løysninga er at det vil bryte mot arbeidsmiljølova sine krav om at ein skal ta personlege hensyn ved fordeling av vakter.

Ei betre men langt meir byråkratisk løysing vil være å få større avstand mellom dei som setter opp vaktplanen og dei som skal følge vaktplanen, der alle tilpassingar og bytte av vakter går gjennom ein formell kanal for slilkt. Men det vil nok opplevast som svært tungvindt å ikkje kunne bytte vakt med ein kollega utan å sende søknad høgt opp i leiarhierarkiet.

ism_InnleggNO skrev (54 minutter siden):

Jeg har aldri møtt, kjent eller hørt om en kvinne som har "ligget seg til bedre stilling/arbeidsvilkår". Det er tydelig at min omgangskrets ikke driver med den form for bakvasking.

Det er ein betydeleg forskjell på kva du kjenner til og kva som faktisk skjer. Som det står i artikkelen så er det berre 1,3% i politiet rapporterer om seksuell trakasering men at det likevel gjeld 200 personar. Ein skal nok kjenne mange i politiet til å kjenne ein av disse 200 personane intimt nok til å kjenne til om dei har enten blitt trakasert eller benytta seg av muligheita til å bruke sex som forhandlingskort.

 

 

Når det gjeld sjølve saka så er eg heilt enig i at det er særdeles uheldig om politiet sjølve ikkje klarer å være eit godt eksempel på korleis utdanning og arbeidsliv skal fungere.
Berre det at ein kan få karakterar, jobbtilbud, forfremmelsar og gunstige arbeidsoppgåver basert på andre kriterium enn at ein er den beste kandidaten er særdeles urovekkande.

Det sagt så framstår sitata frå forskningsprosjektet som utplukka og einsidige. Eg vil derfor være litt forsiktig med å gå på limpinnen med å meine så veldig mykje om denne "ukulturen" før det føreligg meir opplysningar om korleis dette har blitt rapportert inn, kva omfanget er, og ikkje minst ei juridisk vurdering på om dette er berre er ein ukultur eller om det er normalisering av lovbrudd.

Eg ser også at artikkelen setter fram ei motstilling som eg gjerne vil vite meir om. På den eine sida blir det sagt at forskningsrapporten viseer at instruktørar misbruker sin posisjon til å ha sex med studentar, og at studentar og ferske betjentar frivillig eller med tvang tek i mot urettmessige fordelar som betre vakter eller referansar.
Om dette stemmer, og vi antek det klassiske mannlege instruktørar som bruker unge polititenestekvinner så heng ikkje dette så godt saman med funnet som det blir vist til i siste avsnitt av artikkelen der det framgår at det er få kvinner i fremskutte operative operasjonar. Om kvinner har muligheit til å styrke sin søknadsposisjon ved bruk av sex så skulle ein anta at det var fleire kvinner som kvalifiserte seg til slike stillingar.
Her er det meir nærliggande å tenke at det er heilt andre og urelaterte grunnar til at det er få kvinner i slike posisjonar. Enten fordi kvinner ikkje ønsker slike stillingar, fordi kvinner blir kvinnediskriminerte og enten ikkje blir vurderte eller blir frosset ut, fordi rekrutteringssystemet gir menn store fordelar når dei skal søke, eller andre grunnar som påvirker kjønnsbalansen.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (1 time siden):

Det betyr bare at jeg har mer tro på kvinner enn menn. Menn har styrt verden etter pikken sin i alle år. Og vi ser hvor mange kriger det har ført til.

jaha,

men også blitt til mange bra døttre og sønner

 

Share this post


Link to post

Det som blir mest spennande å få svar på er om dette er eit kulturproblem som krever store endringar for å få ordna opp i, eller om det er eit personlegheitsproblem hos nokre få enkeltpersonar slik at ukulturen kan ryddast opp i ved å fjerne dei personane frå sine stillingar.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er komisk å observere hvordan folks generelle narrativ når det gjelder "menn i maktposisjoner som har seg med kvinnene under seg" er at disse mannfolkene "utnytter sin posisjon". Det er som om man rent glemmer at all forskning og alle erfaringer tilsier at kvinner selv tiltrekkes av menn over dem på rangstigen.

Man sykeliggjør altså en helt normal seksuell dynamikk mellom kvinner og menn, og som både kvinner og menn aktivt oppsøker, og vrir det til at her er det kvinner som er ofre. Men hva er det egentlig de er ofre for? Jo, sin egen seksualitet, sitt eget tenningsmønster og sin egen dømmekraft.

Det har seg nemlig sånn at kvinner er hypergamiske av natur. Dette er overhodet ikke kontroversielt. Kvinner søker seg som regel oppover i sosio-økonomisk status. Dette er en utviklet del av kvinners naturlige tenningsmønster. Så naturligvis vil kvinner selv tiltrekkes av menn som er kjekke, og som befinner seg over dem på rangstigen. Dama vil gjerne gå etter sjefer og opplæringsansvarlige, og det gjør hun av egen fri vilje - fordi det er naturlig for henne.

Så klart vil det skje at enkelte benytter seg av pressmidler for å få seg noe - og det er selvsagt ikke greit. Men det er tankeløst å automatisk hoppe på den forklaringsmodellen hver gang det er snakk om en såkalt "ukultur" som er helt i tråd med både kvinners og menns normale tenningsmønster. Slike "ukulturer" oppstår fordi også kvinner selv ønsker det, og tenner på menn som befinner seg over dem i hierarkiet.

Å totalt se bort ifra dette poenget er å umyndiggjøre kvinner, og det vitner om at man rett og slett sliter med å akseptere kvinners sanne seksuelle natur - noe som heller ikke er spesielt "kvinnevennlig".

 • Like 4

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Kastrup said:

Det er komisk å observere hvordan folks generelle narrativ når det gjelder "menn i maktposisjoner som har seg med kvinnene under seg" er at disse mannfolkene "utnytter sin posisjon". Det er som om man rent glemmer at all forskning og alle erfaringer tilsier at kvinner selv tiltrekkes av menn over dem på rangstigen.

Man sykeliggjør altså en helt normal seksuell dynamikk mellom kvinner og menn, og som både kvinner og menn aktivt oppsøker, og vrir det til at her er det kvinner som er ofre. Men hva er det egentlig de er ofre for? Jo, sin egen seksualitet, sitt eget tenningsmønster og sin egen dømmekraft.

Det har seg nemlig sånn at kvinner er hypergamiske av natur. Dette er overhodet ikke kontroversielt. Kvinner søker seg som regel oppover i sosio-økonomisk status. Dette er en utviklet del av kvinners naturlige tenningsmønster. Så naturligvis vil kvinner selv tiltrekkes av menn som er kjekke, og som befinner seg over dem på rangstigen. Dama vil gjerne gå etter sjefer og opplæringsansvarlige, og det gjør hun av egen fri vilje - fordi det er naturlig for henne.

Så klart vil det skje at enkelte benytter seg av pressmidler for å få seg noe - og det er selvsagt ikke greit. Men det er tankeløst å automatisk hoppe på den forklaringsmodellen hver gang det er snakk om en såkalt "ukultur" som er helt i tråd med både kvinners og menns normale tenningsmønster. Slike "ukulturer" oppstår fordi også kvinner selv ønsker det, og tenner på menn som befinner seg over dem i hierarkiet.

Å totalt se bort ifra dette poenget er å umyndiggjøre kvinner, og det vitner om at man rett og slett sliter med å akseptere kvinners sanne seksuelle natur - noe som heller ikke er spesielt "kvinnevennlig".

Vås.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Kastrup skrev (På 14.10.2020 den 13.57):

Godt bidrag. Du får en ironisk lyspære av meg for den.

Har du ikke lest saken hos TV2?

Sitat

Politidirektøren er opprørt etter å ha fått høre nye opplysninger om seksuell trakassering og misbruk av maktposisjoner

Den handler ikke om frivillige seksuelle relasjoner.

Edited by frohmage
 • Like 5

Share this post


Link to post
24 minutes ago, Kastrup said:

 

Dette er berre reinspikka misogyny når du beskriv seksuelt overgrep (som det er det det er) som frivilig samleie. "Vås" som @ism_InnleggNO kaller innlegget ditt er direkte høflig.

Edited by Drunkenvalley
 • Like 5

Share this post


Link to post
7 hours ago, Pc Lynet said:

Problemet er todelt. Menn som utnytter sin stilling  maktposisjon til å ha sex, men også disse kvinnene som har sex for å tilegne seg fordeler. Vi kjenner vel omtrent alle damer som har ligget seg til bedre stilling/arbeidsvilkår.

Kvinner gjør ikke slikt. Dette er regelrett voldtekt og mennene bør bures inn! Av samme grunn er det kun forbudt med kjøp av seksuelle tjenester. Ikke salg. Det er menn som voldtar mot penger.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...