Jump to content
SarahG

Teknologigiganter saksøkt for barnedødsfall under koboltutvinning i Kongo

Recommended Posts

Guest Slettet+987123849734

Det er foreldrene som fortjener all straff. Når de selger sine barn for så og si ingenting så er det de som er ansvarlige, uansett hvor dårlig økonomi de har.

Share this post


Link to post
mittvisningsnavn skrev (9 minutter siden):

Det er foreldrene som fortjener all straff. Når de selger sine barn for så og si ingenting så er det de som er ansvarlige, uansett hvor dårlig økonomi de har.

... Så de som profitterer på barnearbeid kan gå med ryggen fri? De har ikke gjort noe galt, siden barnas foreldre tydeligvis mener dette er en god ide?

 

Sett deg bedre inn i saken. Det er fullt mulig å klandre langt flere aktører enn kun lutfattige og desperate familier.

PS: Dersom det var tilgjengelig arbeide som var bedre betalt og bedre arb.vilkår hadde såklart alle hoppet dit. Problemer er som oftest at det ikke akkurat er overflod på brukbare jobber. En stor andel av befolkningen har ikke noe annet valg enn å ta disse drittjobbene. Alternativet er nemlig ingenting. 

Løsningen er at de som tjener penger på barnearbeid tvinges til å bedre vilkår for arbeiderne -- samtidig som det er mulig å hente ut et (noe mindre) utbytte. Konkurser hjelper neppe.

Dersom kobolt kostet 10% mer, kunne du utgjort mye for personene som jobber nederst i næringskjeden. Hvordan vi forbrukere hadde merket prisøkningen er jeg mer usikker på. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Pussig. Jeg regner med at de da kan saksøke alle forbrukere som har lest en artikkel om dette og fortsatt kjøper produkter som inneholder kobolt fra disse produsentene. Da gjerne seg selv først siden de selvsagt vet at det er kobolt i deres egne telefoner kjøpt fra de respektive selskaper.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Ja de kan saksøke all forbukere. Men sannsynligvis vil forbrukere ikke sees på som ansvarlige i så stor utstrekning og det vil ikke lønne seg for dem.

Det er til og med noen som mener at man kan saksøke forbrukere som går på en webside og ser filmer med begrunnelsen om at de burde vite at filmen var publisert ulovlig.  I slike situasjoner ser man ganske klart at et stort selskap som Tesla har enormt mye mer innsikt i ulovligheter som skjer i Kongo enn en tilfeldig person som ser fil må  dagensfilmer.com.

Grunnen til at Tesla og andre kjøper via mellommenn er selvfølgelig fordi de vil beskytte seg mot akkurat denne typen rettssaker, det er ikke fordi de ikke vet hvor materialet opprinnelig kommer fra.

Men apropos ansvar, jeg skulle gjerne sett at eiere av telefoner produsert på kommando fra det kinesiske kommunistpartiet som en del av deres plan om verdensdominans gjennom etterretning burde bære større ansver.

En tilleggskatt på 50.000 per telefon og år som øremerkes til det norske forsvaret hadde vært på sin plass.

Men tilbake til Kobolten. Nå er det sannsynligvis slik at forbrukere sitter med ganske liten kunnskap om hvor kobolten kommer fra. Derimot kan man anta at de største kjøperne sitter med slik kunnskap.

På samme måte som man kan straffes, i Norge, for bestikkelser i utlandet, barneprostitusjon, menneskehandel osv. så er det rimelig at man straffes for den skade man direkte eller indirekte påfører andre, uansett hvor i verden det skjer.

Edited by oppat
 • Like 1

Share this post


Link to post
12 hours ago, mittvisningsnavn said:

Det er foreldrene som fortjener all straff. Når de selger sine barn for så og si ingenting så er det de som er ansvarlige, uansett hvor dårlig økonomi de har.

Gruvefirmaene, betalt av teknologifirmaene (flere enn de som er nevnt i søksmålet, det er sikkert) utnytta familiens dårlige råd. Dette har skjedd opp igjennom historien i alle land, selv Norge. Familiene hadde nok ikke noe annet valg. Gruvefirmaene og teknologifirmaene hadde derimot et alternativ: Gi de voksne en levelig lønn for arbeidet slik at barna kunne blitt på skolen!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jammen el-biler er jo så miljøvennlige...

...La oss ikke engang begynne diskusjonen på hvor mye litium er tilbake før vi går tom. -Eller helium for den saks skyld.

Share this post


Link to post
15 minutes ago, Sandormen said:

Jammen el-biler er jo så miljøvennlige...

...La oss ikke engang begynne diskusjonen på hvor mye litium er tilbake før vi går tom. -Eller helium for den saks skyld.

Elbiler er mindre miljøvennlige enn noen alternativer (eg. sykkel og noen former for kollektivtransport), men er også mer miljøvennlige enn eksosbiler som også trenger kobolt. Det kommer an på bruken. Kjører du elbil inn til bysentrum er du nok mye mindre miljøvennlig enn det du kan være, men kjører du elbil fra Gokkfjord til Langtvekkisund på vestlandet, er du nok omtrent så miljøvennlig som du kan være på denne strekningen.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Å ja, så det er ikke feilen til regjeringen i Kongo eller ansvaret til foreldrene til disse barna, men selvfølgelig et stort merke helt i enden av supply-and-demand kjeden.

For den saks skyld kunne man sagt det er feilen til helt spesifikke navngitte nordemenn, eller der omtrent, for det "nye store" er å leve i et meget velstående land og dikte opp ting man er "skyldig" i, for å så danse foran hele verdenssamfunnet og "renvaske" seg for denne skylden.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dei har sett opp mange kjende firma for å få PR, ser eg. 99,7% av kobolt-eksporten frå Kongo går til Kina og ender i meir eller mindre namnlause produkt. Når dei saksøkjer kjende selskap med batteriproduksjon i andre land enn Kina – land som har både eigen produksjon av kobolt og kan importere frå naboland og andre land som ligg mykje nærare enn Kongo – er det nok meir for å få publisitet om søksmålet enn noko anna. Dei har neppe prov på at alle desse selskapa brukar kobolt utvunne ved hjelp av bornearbeid. (Noko som forresten gjeld ein liten del av kobolt-produksjonen frå Kongo.)

Noreg er forresten òg ein stor produsent av kobolt. Malmen til Glencore nikkelverk i Kristiansand kjem frå Canada, etter at gruvene ved Evje vart tømde under krigen og stengde i 1946. Mesteparten av kobolten vert eksportert til USA. Kongolesisk malm er av ein annan type enn dei raffinerer i Kristiansand. Nikkelverket raffinerer malm som hovudsakleg inneheld nikkel og kopar, men med høgt innhald av kobolt. Kobolt-malmen frå Kongo er av ein heilt annan type, so Glencore sender neppe malm frå Kongo til Kristiansand.

Elles skulle eg ynskje ein sette meir fokus på slaveriet i oljerike land i Midt-Austen. Mange av landa der ligg veldig høgt på slaveriindeksen. Høgare enn Kongo. Sovidt eg veit er det ingen restriksjonar på bruk av olje frå dei landa, og det vert heller ikkje snakka om. Olje er for viktig.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 time siden):

Elles skulle eg ynskje ein sette meir fokus på slaveriet i oljerike land i Midt-Austen. Mange av landa der ligg veldig høgt på slaveriindeksen. Høgare enn Kongo. Sovidt eg veit er det ingen restriksjonar på bruk av olje frå dei landa, og det vert heller ikkje snakka om. Olje er for viktig.

De spesifikke landene der både slaveri og/eller horrible brudd på menneskerettigheter skjer er blant annet: Saudi Arabia, Quatar, Yemen, Bahrain og de Forente Arabiske Emiratene. 

Ikke alle de er utelukkende rike på olje, men alle de er utelukkende venner med USA og Israel. Grunnen til at disse landene kan slippe unna med diktatur, halshøgging av homofile, fengsling av kvinner som ble voldtatt og slavedrift med hinduer bla.a. er politisk, ikke økonomisk.

 • Like 1

Share this post


Link to post
17 hours ago, mittvisningsnavn said:

Det er foreldrene som fortjener all straff. Når de selger sine barn for så og si ingenting så er det de som er ansvarlige, uansett hvor dårlig økonomi de har.

Ett typisk vesten-svar.

 

Edited by EremittPåTur
 • Like 2

Share this post


Link to post
2 hours ago, Sturle S said:

Elles skulle eg ynskje ein sette meir fokus på slaveriet i oljerike land i Midt-Austen. Mange av landa der ligg veldig høgt på slaveriindeksen. Høgare enn Kongo. Sovidt eg veit er det ingen restriksjonar på bruk av olje frå dei landa, og det vert heller ikkje snakka om. Olje er for viktig.

Slaveri i Midt-Østen ble det snakket ganske mye om under FIFA-forberedelsene, og det nevnes vel rett som det er ulemper med å støtte land som Saudi-Arabia kun for tilgang til olje, så jeg ser ikke helt hva du mener mangler? Jeg tror heller poenget er at olje i seg selv er et ganske negativt produkt, uavhengig av hvem det kommer fra, mens kobolt ikke i seg selv er et negativt produkt (heller positivt, siden det kan bidra til mindre CO2), men hvor det likefullt har negative sider ved seg.

Share this post


Link to post

Oi her har de glemt alle oljerafeneriene som renser ut svovel fra olje med kobolt fra Kongo. Når så og si all olje renses for svovel med kobolt så vil jeg gjette på de benytter mer enn både teknologibransjen og bilbransjen selv.

 • Like 4

Share this post


Link to post
EremittPåTur skrev (13 timer siden):

Ett typisk vesten-svar.

Nei, et ansvarlig svar.

Typiske ting å si i vestlige land i dag er "vi er alle skyldig" og finne andre "hjertesaker" der man skal enten ignorere ekte problemer, eller skryte seg selv opp i skyene pga eller annet tulletiltak, eller gå rundt med selvplaging hvordan man er "ansvarlig" for alt. Altså resirkulert ny-sosialistisk oppgulp.

 

Å kreve og forvente at folk faktisk tar ansvar for sine handlinger i stedet for å syte er noe Vesten en gang hadde, men har ikke i dag 

Share this post


Link to post
3 hours ago, nessuno said:

Nei, et ansvarlig svar.

Typiske ting å si i vestlige land i dag er "vi er alle skyldig" og finne andre "hjertesaker" der man skal enten ignorere ekte problemer, eller skryte seg selv opp i skyene pga eller annet tulletiltak, eller gå rundt med selvplaging hvordan man er "ansvarlig" for alt. Altså resirkulert ny-sosialistisk oppgulp.

 

Å kreve og forvente at folk faktisk tar ansvar for sine handlinger i stedet for å syte er noe Vesten en gang hadde, men har ikke i dag 

Utnyttelse av fattige som ikke har andre valg enn å sende barna sine til dødsgruver er noe vi skal ha dårlig samvittighet for. Man kan diskutere om teknologiselskapene valgt ut treffer riktig, men at vi skal være bevisst på hva vi støtter med vårt forbruk er klart. Det burde derimot være minstekrav til bedriftene at de ikke støtter slik oppførsel.

 • Like 1

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (53 minutter siden):

Utnyttelse av fattige som ikke har andre valg enn å sende barna sine til dødsgruver er noe vi skal ha dårlig samvittighet for. Man kan diskutere om teknologiselskapene valgt ut treffer riktig, men at vi skal være bevisst på hva vi støtter med vårt forbruk er klart. Det burde derimot være minstekrav til bedriftene at de ikke støtter slik oppførsel.

Dette er patetisk ansvarsfraskrivelse.

 

For det første hva er det for noe svada om å "ikke ha noe annet valg enn å sende barna til dødsgruver"? Hva slags planet er det du er ifra? Selvfølgelig er det deres ansvar! Akkurat som hele det pillråtne og gjennomkorrupte landet de lever i er også selvfølgelig deres ansvar hvis de bor der og med sine gjerninger bidrar til å holde denne elendigheten ved like! Befolkningen sim gir F, som er ikke interessert i så mye som å ikke sende sine barn til slike "arbeidsplasser" er selvfølgelig skyldig i denne elendigheten.

 

Ytterligere, hvis det finnes selskaper som DU synes handler uetisk - da bør førstevalget være boikott av alle varer å tjenester fra dette selskapet. Men som flere har påpekt her - store kjente selskaper er ikke de store forbrukere, det finnes flere men disse er da kanskje ikke så "interessante" å angripe siden de er ikke vestlige, ytterligere finnes det som det er også belyst i tråden - land som er ENDA verre, som ikke snakkes om av politiske årsaker.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...