Jump to content

oppat

Medlemmer
 • Content Count

  476
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

399 :)

Recent Profile Visitors

1647 profile views
 1. Prisen er kanskje 50% høyere ja, men 4TB M.2-SSD finnes, bl.a. fra Samsung.
 2. Derfor er det også på sin plass å takke TU for at de tillater kommentarer på deres artikler. Det er mange media som ikke tillater dette og dermed kan man ikke gi informasjon som kompletterer bildet.
 3. Forhåpningsvis kommer USA til å begynne å svarteliste disse menneskene. Hvis du jobber som høy offiser i Huawei, en forlenget arm av diktaturet, så burde det få konsekvenser. Det er ikke sant det som sies i podcasten at internasjonale selskaper har samme andel nasjonale sjefer som det Huawei har. Ser man på amerikanske selskaper som opererer globalt så er de lokale sjefene nettopp, lokale. Huawei er en del av militæret i CCP-regimet og de som jobber i høye posisjoner kan sammenlignes med femtekolonnister. Huawei må velge strategisk når de velger sine femtekolonnister. Det er neppe tilfeldig at Huawei har gitt denne høye posisjonen til en mann som kommer fra det strategisk viktige NATO-landet Norge som også har en sterk teleoperatør i Telenor. Det er strategisk viktig for CCP-regimet å få kontroll over Norge som en del av sitt angrep på Europa. CCP gjør parallelle angrep på Sverige gjennom kontroll av bilindustrien og Finland gjennom oppkjøp av folk or ressurser relatert til ex-Nokia. Med en bred front mot nord-Europa som er en teknologisk avansert del av kontinentet så er deres strategi å dominere Europa i lang tid fremover. Det er USA som er den eneste som hjelper oss i dette. Det er synd for alle som er oppdratt til å hate USA, men se på fakta FFS.
 4. Jeg blir litt sjokkert av hvordan TU ikke går inn på sakens kjerne, at Huawei er eid av People's Liberation Army og kontrolleres av verdens største diktatur. Telenor kjøper utstyr fra militæret i Kina. Hvordan er det mulig å ikke problematisere dette i en podcast som denne? USA er de som tar ansvar i denne situasjonen. USA inviterte Kina inn i globaliseringen med teorien at det ville føre til mer frihet i Kina. Nå viser det seg at Kina ikke blir fritt og da er det helt på sin plass å isolere Kina. Jeg ser ingen grunn til å støtte det kinesiske militæret. Hvorfor Telenor mener at de skal støtte det kinesiske militæret fremfor f.eks. Ericsson er en tragedie. Jeg ser fram mot at USA eskalerer denne konflikten. Innen en snar framtid håper jeg USA kommer til å begynne å svarteliste VP-nivå personer i CCP-kontrollerte selskaper. Dette er personer som dolker vårt demokrati i ryggen.
 5. Alle andre systemer bortsett fra BankId har delegering innebygget. I OpenId har vi claims. Det å ha en taksonomi for claims og å standardisere dette er jobben til en autentiseringsprotokoll som brukes for alt fra å kjøpe tyggegummi til å ta opp lån. Uten standardisering så er det ikke mulig å delegere ansvar, og uten delegering så er det umulig å ha et autentiseringssystem som kan brukes for transaksjoner på 1kr og samtidig for transaksjoner på 100 millioner. Enhver idiot forstår dette intuitivt. En protokoll som brukes for å kjøpe noe for 1kr er ikke konstruert for å håndtere 100 millioner. I lovverket er det også naturlig å understreke at man f.eks. trenger vitne når man skriver testamente. Et testamente er viktigere enn å kjøpe en tyggis på en bensinstasjon. Dette forstår ikke Nkom. Det finnes ingen som forsvarer sluttbrukeren her, ikke engang artikkelforfatteren ser problemet. EDIT: Artikkelforfatteren ser problemet, men peker ikke på at feilen sitter hos Nkom og delvis NSM. Bankene skiter fullstendig i dette da de å ha et sikkert system for store beløp ikke er viktig for dem. De tjener penger på transaksjonene og med rettspraksis i dag så går de helt frie for det bedrøvlige systemet de har skapt. Med organisasjoner som Nkom og NSM som bare står på sidelinjen så kan vi se fram mot mer svindel av norske borgere og flere bankrepresentanter med glorie som peker på det personlige ansvaret, men gnir seg i hendene på bakrommet. Man får lyst til å bare avskaffe alle disse statlige organisasjonene. Jeg ser bare ødeleggelse og personlige tragedier i deres fotspor.
 6. Veldig bra kommentar, og jeg er 100% enig. Men du blander inn BankId på slutten. BankId er den aller største skurken og de som skaper de virkelig store problemene i samfunnet i dag. At du jobber på NSM og ikke ser problemene med BankId og ikke påpeker dem i en slik artikkel er skremmende, men det er kanskje akkurat fordi NSM er en av de som har skapt det problemet du beskriver. Det finnes ikke en eneste organisasjon som ville godta å bruke BankId som autorisasjon uten mulighet for delegering. Bankene må ta ansvar for teknologien de utvikler. De dommene vi har hatt innenfor dette området er skandale etter skandale. Når jeg blir gammel, hvordan skal jeg kunne sørge for at noen kan betale mine regninger uten at de samtidig kan selge mitt hus? Dagens BankId system er rett og slett sinnsykt, på grensen til kriminelt dårlig. Delegering finnes i alle autorisasjonsprotokoller, men ikke BankId. Det er NSM sin søsterorganisasjon, Nkom som er ansvarlig for situasjonen vi er i. Nkom har skapt monopolsituasjonen og de har godkjent BankId. Det er byråkratene på Nkom som til syvende og sist har skapt systemet hvor ektepar enkelt kan svindle hverandre, hvor eldre enkelt blir lurt av sine barn osv. Kanskje NSM burde hjelpe til og rydde opp i eget hus når det er myndighetene som gjennom sitt monopol har skapt denne tragedien? Eller kanskje de burde skygge banen og la markedet fikse dette? Faktum er jo at BankId har på grensen til komisk sikkerhetsarkitektur, men sitter der den er pga byråkrater hos myndighetene. Svaret på ditt retoriske spørsmål - "hvem har ansvaret" er myndighetene i Norge, først og fremst Nkom, men jeg tror ikke NSM er helt uskyldig heller.
 7. Han var aktor i Treholt-saken. Det er udiskutabelt en av de viktigste sakene som har blitt kjørt i rettsvesenet i Norge de siste 40 år. Det er vanskelig å forestille seg å få større tillit fra myndighetenes side enn det. Treholt ble som kjent dømt som Russisk spion og overvåkning av borgere forsvares stort sett av to mantra: russisk/kinesisk spionasje eller "tenk på barna". Det å være aktor i norgeshistoriens største spionsak gjør at man nødvendigvis har meditert mye over spionasje-mantra.
 8. På hvilken måte er Assange en slimål? Hans organisasjon har avdekket mer grums enn omtrent summen av alle norske journalister. Jag får ikke dette til å stemme.
 9. Wuhan-viruset har nettopp vist oss at vi som samfunn er elendige på å forutse statistiske "outliers". Vi tror ikke det kommer til å skje. Det som ikke tas opp i artikkelen er nettopp hva som skjer når vi mister kontroll, når det vi antar er optimalt ikke er det andre anser for å være optimalt. Les deg gjerne opp på AI Safety så ser du typen problemer som kan oppstå. Som en del av et velfungerende samfunn ønsker vi å holde konfliktnivået lavt. Hvem vil f.eks. begynne å diskutere de mange bevisene som peker på at Wuhan-viruset ble lekket fra en lab? Hvem vil øke konfliktnivået? Hvem vil ikke tillate litt lenger lagring av IP-adresser? Hvem vil ikke utvide tilgangen til fotoene lagret i bompengeringen? Hvorfor ikke bruke DNA fra morkaken i fødestuen for å finne framtidige kriminelle i tillegg til å utvikle kreft-vaksine? Det er veldig lett å ta de små skrittene men vanskelig å ta de store konfliktene. Derfor er en grunnlov veldig smart å ha. Andre ting som er bra å ha er et moralsk kompass.
 10. En risiko er at kriminelle elementer innen etterretning, politiet og myndigheter i Norge får strategisk kontroll over landet gjennom å sitte på data som utnyttes gjennom psyops for å kontrollere massene og skittpakker for å kontrollere eliten. Noen få korrupte tjenestemenn i militæret og politiet i samarbeid med industriaktører under dekke av et politisk parti vil kunne ta kontroll over Norge i løpet av en periode på 5-10 år. Putin kom til makten gjennom den teknikken, fra innsiden. Det finnes tusenvis av mennesker i Norge som gitt sjansen lett vil gi seg selv fordeler på bekostning av demokratiet vårt når sjansen byr seg. På overordnet plan er den store risikoen at vi bygger ned demokratiet vårt. Demokratiet er avhengig av at det finnes institusjoner som kontrollerer hverandre. Vi bygger nå verktøyene som gjør at politiet og militæret blir så dominerende at alle andre institusjoner blir marionetter. Det betyr i neste steg slutten for demokratiet. Risikoen fra utenlandske aktører ser jeg som minimal i forhold. Slike aktører vil kunne sette noe infrastruktur ut av drift i Norge uten at vi vet hvem som gjorde det, men det overlever vi helt fint. Det blir et stort nederlag for politiet og militæret, men det er ingenting i forhold til de virkelig store truslene mot vårt demokrati.
 11. Han representerer dog påtalemyndigheten og er ikke forsvarsadvokat. Hans pensjon er opptjent som følge av at han har arbeidet for påtalemyndigheten, så hånden som mater er den samme som har bestilt resultatet https://no.wikipedia.org/wiki/Tor-Aksel_Busch.
 12. Kort informasjon om hvilke mennesker som skal jobbe med saken. Det finnes ikke en eneste person i denne gruppen til Erna som representerer vår rett til privatliv i grunnloven. Alle personene, med unntak av professoren i UiO og muligens professoren i UiB representerer økonomiske og myndigheters ønske om mer overvåkning. Disse professorene er de eneste som kan være balanserte, men det finnes ikke en eneste representant for mindre overvåkning. Det finnes 11 representanter som vil representere økt overvåkning. I tillegg finnes det ikke en eneste med IT-kompetanse i gruppen. Det er ingen kompetent person som kan se på mulighetene for misbruk av denne informasjonen. Et åpenbart spill for galleriet. John Arne Moen, sjefredaktør og konsernsjef, Steinkjer (leder) Kompetanse: Evnt. intressert i kildevern. Avhenging av gode kontakter hos myndighetene. https://no.wikipedia.org/wiki/John_Arne_Moen Tor-Aksel Busch, pensjonist, Askim Kompetanse: Representerer påtalemyndigheten. Jurist. https://no.wikipedia.org/wiki/Tor-Aksel_Busch Trine Skei Grande, stortingsrepresentant, Olso Kompetanse: Politiker, representerer myndighetene. Ingen fagkompetanse. https://no.wikipedia.org/wiki/Trine_Skei_Grande Trude Haugli, professor, Tromsø Kompetanse: Professor, leder av forskergruppen for barnerett. "Tenk på barna"-medlem i komiteen. Ansvarlig for å snakke om og peke på barneporno-problemet på vegne av komiteen. https://uit.no/ansatte/person?p_document_id=41586 Haakon Hertzberg, assisterende direktør, Drammen Kompetanse: Jurist, assisterende kunnskapsdirektør i NAV. Jobber med hvordan maskinlæring og lignene kan brukes, lovlig i NAV for å utnytte deres enorme datamengde om norske borgere. Jobber for at loven skal justeres for at dette målet kan nås: https://memu.no/artikler/navs-digitalisering-gjor-at-juristene-ma-broyte-ny-vei/ Marianne Høyer, nemndleder, Trondheim Kompetanse: Jobber i politiet med området seksuelle overgrep på nett. Representerer "Tenk på barna" og hvordan politiet uten totalovervåkning er fullstendig maktesløse mot kriminelle ungdommer som vil ha nakenbilder av hverandre. https://www.adressa.no/tema/Marianne_H%C3%B8yer/ Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør, Oslo Kompetanse: Jobber i forbrukerrådet. Sannsynligvis et smart grep å ha han med i gruppen da folk tror at forbrukerrådet står på borgerens side mot myndighetene. Toril Nag, konserndirektør, Sandnes Kompetanse: Økonomi, VP i Lyse. Intressert i løsere regler for overvåkning. https://www.lysekonsern.no/group-executive-management-team/toril-nag-article1175-629.html Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer, Oslo Kompetanse: Jurist, Schibsted´s Chief Privacy Officer. Interessert i løsere regler for overvåkning. Jill Walker Rettberg, professor, Bergen Kompetanse: Professor, Leader of the Digital Culture Research Group. En av de få i gruppen som muligens kan representere menigmanns problemer med overvåkning. Dog har hun ikke reell teknologikompetanse, men BA i Comparative Literature, Theatre Studies og PhD in Humanistic Informatics. CV https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/jwr-cv-may-2019.pdf Helge Veum, stabssjef, Ålesund Kompetanse: Stabssjef teknologi og innovasjon i Ålesund kommune. Ivaretar Statens ønske om mer overvåkning av sine inbyggere. Dag Wiese Schartum, professor, Oslo Kompetanse: Professor - Institutt for privatrett UiO. Tyngste navnet jeg finner. Han ser relevant ut, men hvilket syn han forfekter vet jeg ikke: https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/dags/ Oddhild Aasberg, juridisk seniorrådgiver, Brønnøysund Kompetanse: ?? Ukjent. Digitaliseringsdirektoratet. Representerer Statens ønske om mer overvåkning av sine inbyggere.
 13. Punkt 3 krever at folket som bor i landet faktisk er enige, ihvertfall i demokratiske land. I ikke-demokratiske land så gjør de vel omtrent som du sier, men istedet for skatt så bruker de å tukle med Internet-kablene. Punkt 1 er en bra ide, og vi kunne sannsynligvis gjort mye mer rundt finansiering av slike løsninger. Med bare noen milliarder per år fra hvert land i EU, en brøkdel av budsjettene til tech-gigantene så burde man klart å bygge en masse fin infrastruktur. Det er dog sterke interesser som motarbeider slikt, av legitime grunner. Bl.a. har vi faste skribenter på digi.no som synes dette er en forferdelig idé hvis staten konkurrerer med næringslivet. Prinsipielt er det problematisk, men det trengs litt realpolitikk her. Det er utenlandske selskaper staten vil konkurrere med og de har operert i 20-30 år uten å betale skatt og med helt andre muligheter enn det norske virksomheter har hatt. Et annet argument mot punkt 1 er at Staten er suverent dårlig på å utvikle ting som befolkningen trenger. Man kan se på Staten i Norge. Hvor finnes IT-kompetansen? I skatteetaten. Hvorfor? Vel, kanskje Statens viktigste oppgaver faktisk er å kreve inn penger fra befolkningen og da blir det naturligvis slik at skatteetaten har de beste folkene.
×
×
 • Create New...