Jump to content
Aetius

CDON vil refundere kjøpesummen for defekt produkt - jeg vil ha nok til å kjøpe tilsvarende produkt

Recommended Posts

Min Synology DS2415+ tok for ca en måned siden kvelden, pga den kjente feilen i Intel Atom C2xxx-serien av prosessorer.

 

Kort fortalt er dette en kjent feil, som både Intel og Synology, såvel som Cisco og andre som bruker slike prosessorer i sine produkter, for lengst har bekreftet og etablert prosesser for å hanskes med. Feilen innebærer at produktet dør for godt, og ikke kan startes igjen.

 

Da jeg kjøpte min enhet for ca 3 år siden, var prisen ca 12 500 kr. Det er nå to nettbutikker som står oppført med den, men ingen av dem har den på lager. Prisen er nå hhv. 15 499 og 16 596 kr. Modellen (dvs DS2415+) er heller ikke å finne på produsentens nettsider, og den er erstattet av DS2419+, som varierer i pris fra 17 599 kr til 25 323 kr.

 

Det tok CDON tre uker å sende meg papirene for å returnere min havarerte DS2415+ til importøren i Sverige, og jeg har nå fått svar: de vil innen noen dager tilbakebetale meg den originale kjøpesummen på kr 12 500. Jeg mener imidlertid at de har plikt til å sende meg et tilsvarende produkt, subsidiært (hvis de ikke er i stand til det) å tilbakebetale meg det beløpet jeg må ut med for å få fatt i et tilsvarende produkt fra en annen forhandler. Dersom DS2415+ ikke er å skaffe, vil det være minimum kr 17 599, slik jeg ser det.

 

Hva har jeg å slå i bordet med her? Hvordan bør jeg argumentere, og med hvilke referanser?

Share this post


Link to post

Selger har en rett til å tilby retting eller omlevering etter fkjl §29 tredje avsnitt. Selger har ingen rett til å kreve at kjøpet heves.

 

Du som forbruker kan kreve omlevering etter fkjl §29 første avsnitt så lenge dette ikke er umulig eller påfører selgeren "urimelige kostnader". 

 

Å omlevere et produkt vil si å levere en tilsvarende vare. Den trenger ikke å være identisk, men må mer eller mindre ha de samme egenskapene. Du kan ikke kreve en ny forbedret vare. Er en forbedret vare det eneste tilgjengelige alternativet kan selger kreve differansen i pris dekket hvis du fortsatt ønsker omlevering. 

 

Finnes produktet hos en annen forhandler, plikter de å omlevere denne varen så lenge det ikke medfører urimelige kostnader.

 

Hever du kjøpet kan du kun kreve tilbakebetalt det du betalte for varen.

Edited by heheszki
 • Like 5

Share this post


Link to post
Annonse

Kanskje litt off-topic, men har du prøvd å kontakte Synology for å høre om "innbytte-programmet" deres fortsatt kjører?

De har jo anerkjent problemet såpass at de utvidet sin garanti med 1 år, og sendte ut overhalte enheter til de som fikk problemet.

Vær litt forsiktig med dette. Jeg fikk problemer med min DS1817+(oransje lys som blinket, den fungerte ellers som normalt) og fikk tilsendt en ny NAS ifra Synology.

Det de ikke nevnte var at jeg måtte betale mva og fortolling, siden den ble sendt i fra England. De var ikke villige til å kompensere meg for det, og jeg kom ingen vei med UPS(sjokk!).

Jeg orket ikke å ta saken videre og bare betalte fakturaen fra UPS for å få det ut av verden.

Bortsett fra det ovennevnte var kundestøtten til Synology bra, men jeg hadde nok forholdt meg til butikken du kjøpte NAS-en i fra, i første omgang.

 • Like 2

Share this post


Link to post

jeg er enig i det meste du skrev, heheszki - men stusset på en ting:

Å omlevere et produkt vil si å levere en tilsvarende vare. Den trenger ikke å være identisk, men må mer eller mindre ha de samme egenskapene. Du kan ikke kreve en ny forbedret vare. Er en forbedret vare det eneste tilgjengelige alternativet kan selger kreve differansen i pris dekket hvis du fortsatt ønsker omlevering.

Er du sikker på at selger i dette tilfellet kan kreve at du skal betale prisdifferansen for å unngå heving - gitt at den ikke er så høy at det vil være urimelig for selger å måtte levere en forbedret vare.

 

Dette er i så fall nytt for meg, og jeg lurer på hvor du har dette fra.

Share this post


Link to post

Er en forbedret vare det eneste tilgjengelige alternativet kan selger kreve differansen i pris dekket hvis du fortsatt ønsker omlevering. 

 

Mye bra info her, takk!

 

Men: Dersom en eldre modell er tatt ut av produksjon og erstattet av en ny og (litt) bedre modell, så er vel den likefullt å betrakte som tilsvarende vare? Selv om den som så ofte ellers er tilfelle er litt forbedret fra forrige versjon, så kan de vel ikke forlange at jeg skal betale mellomlegget for de små forbedringene?

 

Edited by Aetius

Share this post


Link to post

Vær litt forsiktig med dette. Jeg fikk problemer med min DS1817+(oransje lys som blinket, den fungerte ellers som normalt) og fikk tilsendt en ny NAS ifra Synology.

Det de ikke nevnte var at jeg måtte betale mva og fortolling, siden den ble sendt i fra England. De var ikke villige til å kompensere meg for det, og jeg kom ingen vei med UPS(sjokk!).

Jeg orket ikke å ta saken videre og bare betalte fakturaen fra UPS for å få det ut av verden.

Bortsett fra det ovennevnte var kundestøtten til Synology bra, men jeg hadde nok forholdt meg til butikken du kjøpte NAS-en i fra, i første omgang.

Jeg var i kontakt med både Synology og CDON i januar, da jeg ble oppmerksom på at serveren kunne ta kvelden pga denne feilen.

 

Synology sa seg med en gang villig til å erstatte den, men da måtte jeg sende den inn til dem først. CDON svarte det samme - bortsett fra dette med å erstatte den.

 

Da den endelig knelte i begynnelsen av september valgte jeg derfor å ta kontakt med CDOn i første rekke, siden det er der mine forbrukerrettigheter står sterkest. Selv om CDON ser ut til å ha et velfortjent røtent rykte mht kundeservice mht reklamasjoner.

 

Da jeg måtte purre CDON for å få fraktpapirene nevnte de også dette med å refundere kjøpesummen, hvorpå jeg svarte at jeg skulle ha reparert eller ny vare, eventuelt det den eller tilsvarende koster nå. Da fikk jeg til svar at vi skulle ta det emnet opp når de hadde hørt fra importøren og fått deres vurdering av feilen. jeg har deretter ikke hørt et pip, før de nå plutselig vil refundere det originale beløpet til et visakort som ikke eksisterer lenger.

 

Mht dette med mva og fortolling, så har jeg vært i en lignende situasjon før, men sørget da for å få utførselspapirer på produktet som ble sendt utenlands for raklamasjon. Da skal man kun betale mva på selve reparasjonen, dersom den har en kostnad for deg. Hvis ikke, er det mva-fritt. Men hva disse spesisjonsselskapene tør å kreve, slutter aldri å forbause meg. Ikke etter at DHL forlangte 950 kr i gebyr for å tollhenadle en sending som kostet 150 kroner og som egentlig skulle vært mva-fri etter den dagens regler.

Share this post


Link to post

Hovedregelen i norsk rett er at det er parten som påberoper seg mislighold som velger hvilke misligholdsbeføyelser vedkommende skal gjøre gjeldende mot motparten. Det er kun retting og omlevering som er tilgjengelig som såkalt "defensiv avhjelp", altså en beføyelse man kan forsvare seg med. Omgjøring av kjøpsavtalen/heve kjøpet (merk at dette er to forskjellige ting) er ikke en defensiv beføyelse.

 

Heving er ikke et panacea for selger heller. Heving avskjærer nemlig ikke kjøpers krav på erstatning, herunder erstatning for merutgifter ved dekningskjøp.

 • Like 2

Share this post


Link to post

jeg er enig i det meste du skrev, heheszki - men stusset på en ting:

Er du sikker på at selger i dette tilfellet kan kreve at du skal betale prisdifferansen for å unngå heving - gitt at den ikke er så høy at det vil være urimelig for selger å måtte levere en forbedret vare.

 

Dette er i så fall nytt for meg, og jeg lurer på hvor du har dette fra.

 

Nei, var kanskje dumt å skrive at "selger kan kreve" i det tilfellet at kunden ønsket å "omlevere" (her på dagligspråk) til en ny forbedret vare. 

 

Kjøper og selger kan avtale seg imellom at prisdifferansen betales. Selger har ingen plikt til å gå med på dette, det har heller ikke kjøper. 

 

Edit: Aetius: Det er litt vanskelig å si hva som utgjør "tilsvarende vare". Poenget med bestemmelsen er å være litt mer romslig enn "identisk". Er feks navnet eller fargen endret, så kan man fortsatt kreve omlevering. Er kjerneegenskapene ved produktet endret, så kan du ikke kreve omlevering. Hvis egenskapene er av mer sekundær karakter så vil jeg si at det er usikkert, jeg vil tro man også da ikke kan kreve omlevering. De nye egenskapene må være uviktige/uvesentlige for produktets ytelse.

 

Dette må ses i sammenheng med at avtaler skal holdes. Du og selger har avtalt at selger skal gi deg et produkt med visse egenskaper til en sum penger. Selger plikter bare å levere produktet med de egenskapene som produktet har. Klarer ikke selger å gjøre dette, kan du heve kjøpet og få pengene tilbake, du har jo da oppfyllt din forpliktelse ved å gi penger, men selger har ikke oppfyllt sin forpliktelse. Slik gjenopprettes "balansen" i kontraktsforholdet.

Edited by heheszki

Share this post


Link to post

Nei, var kanskje dumt å skrive at "selger kan kreve" i det tilfellet at kunden ønsket å "omlevere" (her på dagligspråk) til en ny forbedret vare. 

 

Kjøper og selger kan avtale seg imellom at prisdifferansen betales. Selger har ingen plikt til å gå med på dette, det har heller ikke kjøper.

Men hvis selger ikke har plikt til å gå med på omlevering til bedre vare der identisk vare ikke finnes, så kan han jo kreve mellomlegg for å gå med på det, så nå motsier du vel deg selv.

 

Jeg mener at selger har plikt til å omlevere hvis det ikke er urimelig, og en noe bedre vare enn den gamle er ikke urimelig.

 

 

Dette må ses i sammenheng med at avtaler skal holdes. Du og selger har avtalt at selger skal gi deg et produkt med visse egenskaper til en sum penger. Selger plikter bare å levere produktet med de egenskapene som produktet har. Klarer ikke selger å gjøre dette, kan du heve kjøpet og få pengene tilbake, du har jo da oppfyllt din forpliktelse ved å gi penger, men selger har ikke oppfyllt sin forpliktelse. Slik gjenopprettes "balansen" i kontraktsforholdet.

Her motsier du også deg selv. Du sier at selger plikter å levere produktet, men klarer han det ikke (fordi nytt og bedre produkt har erstattet det gamle), kan han glemme plikten sin. Det er ikke mye til plikt da.
 • Like 1

Share this post


Link to post

 "Er en forbedret vare det eneste tilgjengelige alternativet kan selger kreve differansen i pris dekket hvis du fortsatt ønsker omlevering." Setningen jeg skrev er feil/upresis fordi det ikke er snakk om "omlevering" i lovens forstand, men at forbrukeren ønsker å levere tilbake varen og få en ny forbedret vare. Forbrukeren kan ikke her kreve at omleveringen skjer uten kostnad, fordi "omlevering" i lovens forstand ikke er mulig i et slikt tilfelle.

 

Skal prøve å skrive på en annen måte.

 

1 Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik de er inngått. 

2 Foreligger det en mangel ved produktet som forbrukeren ikke er skyld i, holdes ikke avtalen på selgeren sin side.

3 For at avtalen skal "gjenopprettes" kan forbrukeren påberope misligholdsbeføyelser. Dette vil normalt være retting, omlevering, prisavslag, heving

4 I dette tilfellet ønsker forbrukeren omlevering. Forbrukeren kan kreve dette etter fkjl §29 første avsnitt, første punktum. Omlevering er levering av tilsvarende vare der kjerneegenskapene er de samme.

5 Hvis det ikke eksisterer en tilsvarende vare, så er omlevering umulig. En slik omlevering plikter ikke selgeren å foreta, se fkjl §29 første avsnitt, andre punktum.

6 Når varen verken kan omleveres eller rettes vil det være nærliggende at forbrukeren krever heving. Partenes plikter til å oppfylle kjøpet faller dermed bort, se fkjl §49, første setning. 

 

 

Hvis kjøper ønsker den nye forbedrede varen så blir dette som et nytt kjøp, altså en ny forpliktelse for selger og kjøper. Selger plikter å stille med den nye varen, mens kjøper plikter å betale den avtalte kjøpesummen.

 

Kjøper kan selvfølgelig heve kjøpet, få kjøpesummen tilbake og velge å kjøpe varen et annet sted, eller bruke pengene på brus og godteri :) 

Share this post


Link to post

 "Er en forbedret vare det eneste tilgjengelige alternativet kan selger kreve differansen i pris dekket hvis du fortsatt ønsker omlevering." Setningen jeg skrev er feil/upresis fordi det ikke er snakk om "omlevering" i lovens forstand, men at forbrukeren ønsker å levere tilbake varen og få en ny forbedret vare. Forbrukeren kan ikke her kreve at omleveringen skjer uten kostnad, fordi "omlevering" i lovens forstand ikke er mulig i et slikt tilfelle.

 

Skal prøve å skrive på en annen måte.

 

1 Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik de er inngått. 

2 Foreligger det en mangel ved produktet som forbrukeren ikke er skyld i, holdes ikke avtalen på selgeren sin side.

3 For at avtalen skal "gjenopprettes" kan forbrukeren påberope misligholdsbeføyelser. Dette vil normalt være retting, omlevering, prisavslag, heving

4 I dette tilfellet ønsker forbrukeren omlevering. Forbrukeren kan kreve dette etter fkjl §29 første avsnitt, første punktum. Omlevering er levering av tilsvarende vare der kjerneegenskapene er de samme.

5 Hvis det ikke eksisterer en tilsvarende vare, så er omlevering umulig. En slik omlevering plikter ikke selgeren å foreta, se fkjl §29 første avsnitt, andre punktum.

6 Når varen verken kan omleveres eller rettes vil det være nærliggende at forbrukeren krever heving. Partenes plikter til å oppfylle kjøpet faller dermed bort, se fkjl §49, første setning. 

 

 

Hvis kjøper ønsker den nye forbedrede varen så blir dette som et nytt kjøp, altså en ny forpliktelse for selger og kjøper. Selger plikter å stille med den nye varen, mens kjøper plikter å betale den avtalte kjøpesummen.

 

Kjøper kan selvfølgelig heve kjøpet, få kjøpesummen tilbake og velge å kjøpe varen et annet sted, eller bruke pengene på brus og godteri :)

 

Mulig du uttaler deg generelt nå, men i akkurat dette tilfellet ønsker jeg helt klart IKKE å heve kjøpet. Slik jeg ser det har selger følgende fire alternativer, og det er i utgangspunktet samme for meg hvilket de velger:

 1. Avhjelp: Reparere feilen og sende varen tilbake til meg. (Sannsynligvis ikke mulig)
 2. Omlevering: Sende meg et nytt eksemplar av samme vare. (Sannsynligvis heller ikke mulig)
 3. Omlevering: Sende meg et nytt eksemplar av tilsvarende vare. (dvs erstatningsmodellen DS2419+)
 4. Dekningskjøp: Refundere det jeg må ut med for å selv kjøpe tilsvarende vare et annet sted. (Dvs det DS2419+ koster i en annen butikk, for tiden kr 17 599,- (ca 5100 kr mer enn jeg i sin tid ga for produktet i utgangspunktet))

Det beste for CDON vil her være alternativ 3, da de ellers må dekke en annen butikks avanse på produktet.

Edited by Aetius

Share this post


Link to post

Heving skal ikke stille kjøperen i den posisjon han var i dersom avtalen ikke var inngått. Heving skal stille kjøperen i den posisjonen han ville vært i dersom avtalen var korrekt oppfylt, men løser kjøperen fra forpliktelsen til å oppfylle avtalen med den konkrete selgeren. Derfor har vi regler om erstatningsutmåling ved dekningskjøp i forbrukerkjøpsloven § 53.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Men problemet her, da kan jo alle butikkene øke prisene fordi de må dekke inn reklamasjons utgiftene.

Men er jo slik det er heldigvis får man ikke redusert pris på grunn av varen er brukt.

Share this post


Link to post

Men problemet her, da kan jo alle butikkene øke prisene fordi de må dekke inn reklamasjons utgiftene.

Men er jo slik det er heldigvis får man ikke redusert pris på grunn av varen er brukt.

Rent formelt kan vel butikken trekke fra for den nytten man har hatt av produktet, men kjøper kan også kreve forsinkelsesrenter. I praksis går dette ca opp-i-opp, og det er derfor vanlig å se bort fra begge deler.

Slik jeg har forstått det, i alle fall. Korriger meg gjerne.

Share this post


Link to post

Men problemet her, da kan jo alle butikkene øke prisene fordi de må dekke inn reklamasjons utgiftene.

Enhver bedriftsøkonom vet at reklamasjonskostnader er cost of doing business.

Share this post


Link to post

Men problemet her, da kan jo alle butikkene øke prisene fordi de må dekke inn reklamasjons utgiftene.

 

Som ein sjølvsagt må gjere når ein skal drive butikk. Prisen for ei vare må være summen av innkjøpspris, risiko for reklamasjon, leige av butikklokale, lønn til personalet, avgifter, reklamekostnadar, osv, osv.

I tillegg kjem sjølvsagt ein fornuftig forteneste.

Share this post


Link to post

 Slik jeg ser det har selger følgende fire alternativer, og det er i utgangspunktet samme for meg hvilket de velger:

 1. Avhjelp: Reparere feilen og sende varen tilbake til meg. (Sannsynligvis ikke mulig)
 2. Omlevering: Sende meg et nytt eksemplar av samme vare. (Sannsynligvis heller ikke mulig)
 3. Omlevering: Sende meg et nytt eksemplar av tilsvarende vare. (dvs erstatningsmodellen DS2419+)
 4. Dekningskjøp: Refundere det jeg må ut med for å selv kjøpe tilsvarende vare et annet sted. (Dvs det DS2419+ koster i en annen butikk, for tiden kr 17 599,- (ca 5100 kr mer enn jeg i sin tid ga for produktet i utgangspunktet))

Det beste for CDON vil her være alternativ 3, da de ellers må dekke en annen butikks avanse på produktet.

Jeg er helt enig i det Krikkert skriver ang heving og dekningskjøp. 

Poenget mitt er at alternativ 1 og 2 ikke er mulig.

Alternativ 3 og 4 forutsetter at "erstatningsmodellen" faktisk er "tilsvarende vare". Jeg viser da til det jeg har skrevet over angående dette (#9). For dekningskjøp gjelder det samme. Det er her problemet ligger, altså om DS2419+ er en "tilsvarende vare" til DS2415+. 

Share this post


Link to post

... Det er her problemet ligger, altså om DS2419+ er en "tilsvarende vare" til DS2415+. 

 

DS2419+ ble vel av produsenten lansert som en direkte etterfølger til DS2415+ når sistnevnte ble utfaset fra produksjon.

Bortsett fra DS2419+ er det vel kun DS3617xs som kan leveres av 12-bay's Synology NAS'er, slik som den opprinnelige DS2415+

 

Så ja, det er en "tilsvarende" vare, med en litt nyere CPU og RAM type, og noen andre "fordeler" i forhold til den 3-4 år eldre modellen.

Men, dersom man i utgangspunktet valgte å kjøpe en 12-bays Synology, så er dette den eneste "tilsvarende" på markedet.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...