Jump to content

heheszki

Medlemmer
  • Content Count

    120
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

97 :)

Recent Profile Visitors

1447 profile views
  1. Forbrukerkjøpsloven §3 første avsnitt sier at forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Rettighetene til forbrukeren etter forbrukerkjøpsloven kan ikke innskrenkes av selger. §3 andre avsnitt angir når en lov fra en stat utenfor EØS ikke får anvendelse. Dette innebærer "mellom linjene" at det er forutsatt at avtaler om lovvalg kan inngås for stater innenfor EØS-området. Dette åpner opp for at man kan anvende forskjellige reklamasjonsregler mellom medlemsstater i EØS. Dette vil ikke være å fravike forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Dette burde selvfølgelig ha stått klart i loven. Forbrukerkjøpsloven er en lov som skal forstås av personer uten noen juridisk kompetanse. Det er ganske enkelt sløvt arbeid av lovgiver. Man er sikret et ufravikelig minimumsvern uavhengig av lovvalget innenfor EØS gjennom EU-direktiver.
×
×
  • Create New...