Jump to content
Aetius

CDON vil refundere kjøpesummen for defekt produkt - jeg vil ha nok til å kjøpe tilsvarende produkt

Recommended Posts

Uten at jeg vet det så kan disse to tilsammen være en erstatning:

https://classic.prisjakt.no/product.php?p=4999349

https://classic.prisjakt.no/product.php?p=4313317

 

Godt tenkt :-) Men .. 

 

DS18xy serien kan utvides med expansion enhet, til max 18 disker totalt.

DS24xy serien kan utvides til 24 disker totalt.

 

Dette er også en ting som man må tenke på når det gjelder å definere "tilsvarende" enheter.

Share this post


Link to post

Hovedregelen i norsk rett er at det er parten som påberoper seg mislighold som velger hvilke misligholdsbeføyelser vedkommende skal gjøre gjeldende mot motparten. Det er kun retting og omlevering som er tilgjengelig som såkalt "defensiv avhjelp", altså en beføyelse man kan forsvare seg med. Omgjøring av kjøpsavtalen/heve kjøpet (merk at dette er to forskjellige ting) er ikke en defensiv beføyelse.

 

Heving er ikke et panacea for selger heller. Heving avskjærer nemlig ikke kjøpers krav på erstatning, herunder erstatning for merutgifter ved dekningskjøp.

 

Så etter at selger automatisk hever kjøpet, så kan kjøper gå til dekningkjøp og kreve selger for differansen? Isåfall hvor lang tid snakker vi om at kjøper har til rådighet for å gå til anskaffelse av et dekningkjøp og samtidig kreve selger for differansen? 

Share this post


Link to post
Annonse

Så etter at selger automatisk hever kjøpet, så kan kjøper gå til dekningkjøp og kreve selger for differansen? Isåfall hvor lang tid snakker vi om at kjøper har til rådighet for å gå til anskaffelse av et dekningkjøp og samtidig kreve selger for differansen? 

Rent bortsett fra at som noen påpekte kan ikke selger velge å heve kjøpet.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Så ja, det er en "tilsvarende" vare, med en litt nyere CPU og RAM type, og noen andre "fordeler" i forhold til den 3-4 år eldre modellen.

Men, dersom man i utgangspunktet valgte å kjøpe en 12-bays Synology, så er dette den eneste "tilsvarende" på markedet.

Kan godt hende at varen er "tilsvarende" i rettslig forstand. Men hvis den ikke er det, får man ikke dekt kostnadene for kjøpet av varen. Det er altså en risiko her som det er viktig å være klar over. 

 

Praksis fra Forbrukerklageutvalget kan muligens belyse saken.

I FKU-2018-1427 ble det kjøpt en GPS som sluttet å fungere (Tomtomgo 5100). 

Kjøper hadde foretatt et dekningskjøp av en nyere modell (tomtomgo 5200) siden det ikke var mulig å få tak i den opprinnelige modellen. 

Utvalget tilkjente klageren differansen i kjøpesummen da de fant at dekningskjøpet var rimelig og forsvarlig.

 

I FKU-2018-1310 ble det foretatt dekningskjøp av bildekk som var av en annen modell. Dekningskjøpet ble godtatt av utvalget. 

 

Det kan derimot hende at for bildekk og gps var det ingen forskjeller i spesifikasjoner/ytelse på produktet. 

 

FKU-2018-1262 illustrerer min forståelse av bestemmelsen. Saken gjaldt prinsipalt omlevering, subsidiært dekningskjøp av forsterker til hjemmekinoanlegg (differansen i pris mellom gammel og ny vare). Den nye varen hadde innebygd musikkstreamer. De viste til følgende uttalelse fra en tidligere sak i FTU:

 

"Det første spørsmålet som må avklares er om maskinen Krups EA 8050 kan anses å være «tilsvarende ting» som Krups XP 7220. Det synes å være på det rene at det ikke lenger er mulig å fremskaffe Krups XP 7220. Ifølge klager er det kun kosmetiske forskjeller på de to maskinene. Innklagde har opplyst at det som skiller disse to modellene er at klagers modell har en ramme/frontpanel i grå plast, mens modell EA 8050 har et panel i rustfritt stål. Videre skal sistnevnte maskin ha et større elektronisk display, være utstyrt med melkekanne, samt ha mere slitesterke elementer og være mer påkostet enn Krups XP 7220. På bakgrunn av disse opplysningene legger utvalget til grunn at de to maskinene er så forskjellige at de ikke kan anses som «tilsvarende ting» i lovens forstand. Klager kan derfor ikke gis medhold i sitt prinsipale krav på omlevering"

 

Videre viste de til forarbeider

"Fra forarbeidene til tilsvarende bestemmelse i kjøpsloven § 69, Ot.prp.nr.80 (1986–1987) s. 126, hitsettes: «Tingens art og egenskaper ved dekningskjøpet må være likeverdig med gjenstanden fra det opprinnelige kjøpet.» Utvalget finner det således naturlig å forstå uttrykket «ting av samme slag» tilnærmet likt som «tilsvarende ting» i fkjl. § 29. I motsatt fall ville også forståelsen av sistnevnte uttrykk ha liten selvstendig betydning i et tilfelle som dette, der opprinnelig vare er utgått og nyere lignende modeller vurderes som bedre. En sammenlignbar vare etter fkjl. § 53 andre ledd kan etter dette ikke anses å eksistere, og erstatning tilkjennes ikke"

 

I FTU-2016-1130 uttalt: "Utvalget finner det sannsynliggjort at klageren har kjøpt en ny harddisk med mer eller mindre de samme spesifikasjoner som den opprinnelige. Dekningstransaksjonen er således forsvarlig foretatt og prisdifferansen på kr 244,- er erstatningsberettiget. Utvalget finner også at klageren har krav på erstatning for fraktkostnader på kr 125,- i forbindelse med dekningskjøpet, da dette må anses påført klageren som følge av kontraktsbruddet. Innklagde tilpliktes således å betale til klageren kr 369,- i erstatning"

Edited by heheszki
  • Like 1

Share this post


Link to post

Rent bortsett fra at som noen påpekte kan ikke selger velge å heve kjøpet.

Ja, men nå har jo selger hevet kjøpet da, så da er spørsmålet mitt relevant i denne saken. 

Share this post


Link to post

Så etter at selger automatisk hever kjøpet, så kan kjøper gå til dekningkjøp og kreve selger for differansen? Isåfall hvor lang tid snakker vi om at kjøper har til rådighet for å gå til anskaffelse av et dekningkjøp og samtidig kreve selger for differansen? 

 

Det står bare "rimelig tid". Vurderingen er altså konkret basert på saksforholdet. Det står i forarbeidene at fristen er lengere enn reklamasjonsfristen på mangler.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Ja, men nå har jo selger hevet kjøpet da, så da er spørsmålet mitt relevant i denne saken. 

Nei, selger kan ikke heve kjøpet.

Edited by Aetius
  • Like 1

Share this post


Link to post

Kjenner ikke jussen her, men vil bare si at jeg hadde vært fornøyd med å få igjen pengene.

Du ville vært fornøyd med dette?

 

1) Betale 12500 kr

2) Produktet havarerer

3) Få tilbake 12500 kr

4) Betale de originale 12500 kr pluss 5100 kr ekstra for å få et produkt som fungerer som det du i utgangspunktet kjøpte.

 

Det er en grunn til at loven er som den er.

Share this post


Link to post

Fordelen med og få pengene igjen er at du kan da kjøpe nytt produkt og da igjen starte på en ny garanti tid / ny 5 år reklamasjonsrett =)

Nei, det stemmer ikke. Dvs det stemmer at du får ny reklamasjonsfrist på 5 år ved nytt kjøp, men det får du også ved omlevering.

Share this post


Link to post

Fordelen med og få pengene igjen er at du kan da kjøpe nytt produkt

Joda, hvis jeg bare får dem til å betale meg tilbake det produktet koster NÅ og ikke det det kostet DA.

 

Pluss at produktet er gått ut av produksjon, og etterfølgende modell er ENDA dyrere enn forrige.

Share this post


Link to post

Er ikke det best å avvise heving av kjøp (dvs tilbakeføre pengene) og kreve omlevering i dette tilfellet? Da havner hele problemstillingen på selgers fang og man kan da dette opp i forbrukerombudet og forliksråd?

Share this post


Link to post

Er ikke det best å avvise heving av kjøp (dvs tilbakeføre pengene) og kreve omlevering i dette tilfellet? Da havner hele problemstillingen på selgers fang og man kan da dette opp i forbrukerombudet og forliksråd?

Jo, så absolutt, men CDON har ennå ikke svart på mine henvendelser om det.

Share this post


Link to post

Da har jeg endelig fått svar fra CDON, som uttaler:

 

 

 

I detta fall kan vi som du säger dessvärre inte erbjuda den produkt du reklamerat, då den inte finns tillgänglig.
Då vi inte har möjlighet till att erbjuda ett nytt exemplar av samma modell så har vi istället hävt ditt ursprungliga köp och återbetalat dig den summan du betalat vid beställningstillfället. Vi kan inte refundere ett högre belopp än det du betalat.

Om möjligt, har du rätt till en motsvarande vara, vilket menas med en vara av samma typ och ungefär samma inköpspris. Att vi ersätter dig ekonomiskt för att du ska införskaffa en annan vara, för högre pris, är inget vi kan göra i denna situation.

Detta följs helt enligt forbrukerkjøpsloven , som säger:
"Klarer ikke selgeren å reparere eller å gi deg en ny vare, kan du få et prisavslag eller pengene tilbake."

Share this post


Link to post

CDON har rett her, forutsatt at det faktisk ikke finnes en "tilsvarende" vare.

 

Det finnes alltid en tllsvarende vare. - Tilsvarende vare i dette tilfellet er en vare som dekker det samme behovet for kjøperen, så de kan velge å levere en bedre vare som tilsvarende vare, men ikke en dårligere.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er ikke forbrukerkjøpsloven som sier det. Det er Forbrukerrådet.

 

Slik jeg ser det er saken den at heving ikke avskjærer din mulighet for erstatning, herunder prisforskjellen ved et dekningskjøp. Av fkjl. § 52 kan vi lese at erstatning til deg skal svare til prisforksjellen som er påført deg ved kontraktbruddet. I § 53 har vi regelen om beregning av prisforskjell ved heving. Dersom CDON hever kjøpet, og du foretar dekningskjøp på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, så "legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjellen skal regnes ut". 

 

Etter min erfaring med diverse kundeserviceopplegg (på begge sider av bordet), så ville jeg prøvd følgende: Skrive noe ala det jeg gjør ovenfor, og si at du ønsker at en leder skal ta en titt på saken, i og med at du gjerne vil unngå å klage de inn til Forbrukerrådet.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...