Jump to content
Lxraz

Bil med 80% skade ble ikke kondemnert

Recommended Posts

Hvor mange kilometer har bilen din kjørt?

 

I hvilket forsikringsselskap er/var den andre bilen forsikret?

 

Er du medlem i NAF?

Edited by mobile999
 • Like 1

Share this post


Link to post

Skjønner meg ikke på forsikringene...

Hva skal det ha å si hva den som blir påkjørt har i forsikring?

ALT skal/burde gå på den som kjører på noen

Så vidt jeg vet er det det som skjer i f.eks USA

 • Like 1

Share this post


Link to post

Skjønner meg ikke på forsikringene...

Hva skal det ha å si hva den som blir påkjørt har i forsikring?

ALT skal/burde gå på den som kjører på noen

Så vidt jeg vet er det det som skjer i f.eks USA

Så hvis man har super-duper-kjempekasko diamant pluss gold edition i forsikring, og den som vraker bilen din har kun ansvarsforsikring, så får du kun et absolutt minimum tilbake?

 

Hvorfor har man en så god forsikring da?

Edited by Molekylet

Share this post


Link to post

Så hvis man har super-duper-kjempekasko diamant pluss gold edition i forsikring, og den som vraker bilen din har kun ansvarsforsikring, så får du kun et absolutt minimum tilbake?

Nei.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Så hvis man har super-duper-kjempekasko diamant pluss gold edition i forsikring, og den som vraker bilen din har kun ansvarsforsikring, så får du kun et absolutt minimum tilbake?

Nei.

 

Var ment som et spørsmål som skulle få Dubious til å tenke på hvorfor det han sier må være feil :-)

 • Like 2

Share this post


Link to post

Var ment som et spørsmål som skulle få Dubious til å tenke på hvorfor det han sier må være feil :-)

 

Lykke til...

 • Like 9

Share this post


Link to post

 

Var ment som et spørsmål som skulle få Dubious til å tenke på hvorfor det han sier må være feil :-)

 

Lykke til...

 

DET ER ET SPØRSMÅL!!!

Share this post


Link to post

Skjønner meg ikke på forsikringene...

Hva skal det ha å si hva den som blir påkjørt har i forsikring?

ALT skal/burde gå på den som kjører på noen

Så vidt jeg vet er det det som skjer i f.eks USA

En kaskoforsikring sier noe om hva ditt forsikringsselskap er villig til å gi deg (og kreve tilbake fra skadevolders selskap), i tillegg til at den selvsagt også dekker mer enn bare skader noen andre er ansvarlig for.

 

I skadesaker handler det primært om hurtig oppgjør - et kaskooppgjør kan gå raskere enn et ansvarsoppgjør.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Om du blir påkjørt og får bilen din vraka samt att du er uten skyld så er det nå vel motparten (den som kjører på deg ) sitt forsikrings selskap som skal dekke din bil og utlegg. Ikke ditt selskap. Om dere ikke er forsikret i samme selskap da. Synes det høres litt urimelig ut.

Litt tap må man vel kunne regne med men ikke så mye som det er snakk om her.  

Sjekk med eventuelle forbund du kanskje er medlem i om det er Advokat hjelp å få. 

Sjekk med banken du har lånet i. Kanskje det er hjelp å få der (banker har jo flust med advokater). Snakk med de. Du har ingen ting å tape på og ta dialogen.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Her hadde jeg prøvd å skaffe meg hjelp, for jeg hadde ikke gitt meg på tørre møkka når det gjelder verditap. Uansett hva forsikringsselskapet måtte mene så er dette "damaged goods", det vil si ingen kommer noen gang til å ville betale i nærheten av hva en uskadet bil av samme type er verdsatt til. Det ville i hvert fall ikke jeg gjort.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

DET ER ET SPØRSMÅL!!!

Du spør ikke, du påstår/mener at "ALT skal/burde gå på den som kjører på noen". Det er feil.

 

Hva skal det ha å si hva den som blir påkjørt har i forsikring?   Skrev jeg

Ja det står skal/burde under, som betyr at jeg mener noe

Share this post


Link to post

Uansett hva som har skjedd her, kan ikke annen parts forsikring gi deg mer en det du har krav på i egen forsikring.

 

Enkelt eksempel, hvis du ikke har leiebil i din forsikring, bilen din blir ukjørbar hvor annen part er skyldig og du trenger bil, vil ikke annen parts forsikring dekke leiebil.

Share this post


Link to post

Bare drar ett forslag ut av ræva her, hva om IF tar over bilen, og du får hele takstverdien som Tesla har gitt deg før krasjen av forsikringsselskapet?

 

IF kan vel ikke si en dritt på det, de mener jo at bilen har samme verdi. Om de nekter på det, bør det jo begrunne det..  Om de så sier bilen ikke har så høy verdi driter de jo på draget selv...

 

Edit: Det er jo egentlig ganske normal praksis av IF om de finner situasjonen motsatt..

Edited by Krozmar

Share this post


Link to post

Uansett hva som har skjedd her, kan ikke annen parts forsikring gi deg mer en det du har krav på i egen forsikring.

 

Enkelt eksempel, hvis du ikke har leiebil i din forsikring, bilen din blir ukjørbar hvor annen part er skyldig og du trenger bil, vil ikke annen parts forsikring dekke leiebil.

Det er her problemet ligger

Når en ikke har skyld i ulykken så burde en få dekt alt, uansett hvilken forsikring en har selv

Share this post


Link to post

 

Uansett hva som har skjedd her, kan ikke annen parts forsikring gi deg mer en det du har krav på i egen forsikring.

 

Enkelt eksempel, hvis du ikke har leiebil i din forsikring, bilen din blir ukjørbar hvor annen part er skyldig og du trenger bil, vil ikke annen parts forsikring dekke leiebil.

Det er her problemet ligger

Når en ikke har skyld i ulykken så burde en få dekt alt, uansett hvilken forsikring en har selv

 

Helt klart, kollisjonen burde påvirke "offeret" på minst mulig måte siden denne parten ikke er skyld i det.

Leiebil til den du kjører på, til det menneske har bil igjen burde vært standard.

Edited by DirekteDemokrati
 • Like 1

Share this post


Link to post

Uansett hva som har skjedd her, kan ikke annen parts forsikring gi deg mer en det du har krav på i egen forsikring.

 

Enkelt eksempel, hvis du ikke har leiebil i din forsikring, bilen din blir ukjørbar hvor annen part er skyldig og du trenger bil, vil ikke annen parts forsikring dekke leiebil.

Dette er direkte misvisende.

 

Ansvarsforsikring er regulert av bilansvarslova § 15 jf. § 6 og skal fastsettes i samsvar med vanlige erstatningsregler. Kaskoforsikring er regulert av forsikringsavtaleloven og forsikringspolisen, og der har du ikke rett til dekning ut over det som er avtalt. Denne forskjellen er eksplisitt påpekt i Høyesteretts dom

Rt. 1992 s. 1469.

 

Det kan tenkes flere tilfeller hvor motpartens forsikringsselskap blir ansvarlig for utgifter ditt eget forsikringsselskap ikke dekker. Eller la oss si du kun har ansvarsforsikring selv, får du da ingen erstatning fordi ditt eget selskap ikke dekker noe som helst? Absurd.

 

I samme dom trekker Høyesterett opp vilkårene for å få dekket leiebil av skadevolders forsikring:

 

Investeringen i privatbil skal ikke bare dekke det rene transportbehov, men også gi eieren et transportmiddel han kan disponere til enhver tid og som regelmessig forenkler transporten. Etter min mening har også denne interesse i dagens samfunn krav på vern mot skadevoldere, slik at eieren i en viss utstrekning må kunne avbøte virkningen av skade på bilen ved leiebil på skadevolderens eller hans forsikringsselskaps bekostning. Det kan imidlertid ikke være slik at den skadelidte bileier uten videre vil ha krav på å få dekket utgiftene i leiebil i reparasjonstiden.

 

Etter skadeserstatningsloven § 5-1 nr 2 plikter en skadelidt i rimelig utstrekning og etter evne å begrense skaden. Dette må innebære at leiebilutgifter bare kan kreves dekket når de står i et rimelig forhold til de ulemper mangelen på bil i reparasjonsperioden medfører. De fleste vil uten større problemer kunne unnvære bilen noen tid, f eks når den er på verksted uten at årsaken er at den er skadet av en utenforstående. Der offentlige eller andre transportmidler er tilgjengelige, må disse i utgangspunktet brukes. Behov for personbil ved en enkelt eller noen få anledninger vil kunne tilfredsstilles ved bruk av drosje. Det må også kunne kreves at skadelidte endrer tidspunkt for ferie, utflukter eller lignende, der bruk av bil er en forutsetning, når slik endring ikke medfører særlig ulempe. Ved vurderingen vil reparasjonstiden for bilen være et moment av betydning. Jeg går ikke nærmere inn på disse forhold, men understreker at der det offentlige kommunikasjonsnett er godt utbygget, må dette som hovedregel anses som en tilfredsstillende erstatning for privatbilen for den tid et verkstedopphold normalt varer. Der skadelidtes situasjon er slik at det må anses rimelig og naturlig at han avverger følgene av skaden ved leie av bil, må imidlertid erstatning for dette kunne kreves.

Legg merke til hvor det står at dette er avhengig av at man har kaskodekning med leiebil i egen forsikring: Ingen steds.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...