Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

0laf skrev (17 minutter siden):

De som husker 2G, og den gangen Ericsson og Nokia var de beste telefonene, husker sikkert også at kompisen kunne ha dekning mens man selv ikke hadde dekning, fordi man hadde forskjellige modeller av telefoner, eller at man en dag hadde dekning et sted, men ikke en annen dag osv.
Det er mulig at telefonen var koblet til EG_A en god stund etter at den kom inn i dekningsområdet til en annen basestasjon.

Er det noen som hevder at det ikke var dekning i Baneheia fra andre sendere enn EG_A den 19. mai 2000? Etter det Telenor har sagt hadde de ingen driftsproblemer og 6 andre basestasjoner dekket Baneheia på tidspunktet. Greit nok om det var en melding som hadde blitt sendt via EG_A selv om seks andre basestasjoner hadde bedre dekning, men her har du at telefonen skal være koblet til en annen sender med betydelig svakere signal i nærmere 40 min?

Uansett så er du langt på vei med konspirasjonene dine. Du regelrett avviser de sakkyndige som drifter basestasjonene med at de muligens brukte dårligere utstyr enn Viggo... 

0laf skrev (8 minutter siden):

Det fremstår like merkelig hver gang noen med absolutt sikkerhet kan mene at Kristiansen er uskyldig ... eller skyldig, når ingen egentlig vet svaret, annet enn de to domfelte.

Når vi snakker om ulike grader av sikkerhet: Hvor vil du plassere "absolutt sikkerhet" og "kan ikke utelukke"? Gjerne oppgi i prosent.

Edited by petterP9

Share this post


Link to post
petterP9 skrev (31 minutter siden):

Greit nok om det var en melding som hadde blitt sendt via EG_A selv om seks andre basestasjoner hadde bedre dekning, men her har du at telefonen skal være koblet til en annen sender med betydelig svakere signal i nærmere 40 min?


Jeg hevder ikke at et slikt scenario er veldig sannsynlig, men at det er teoretisk mulig.

Telefonen trenger åpenbart ikke være koblet til en annen sender i 40 minutter, men i noen minutter rundt 19.24 når Viggo mottok tekstmelding, og 19.37 når det ble sendt tekstmelding.

Når meldingene før dette ble sendt, 18:57, og telefonsamtalen 20:19 ble tatt, så kan han ha vært i innenfor dekningskartet for EG_A.
De to samtalene som er nærmest ugjerningene, er mottak av SMS 19:24, og sending av SMS 19:37.

Dersom Kristiansen er skyldig, så virker det lite sannsynlig at han løp frem og tilbake til bommen eller andre steder flere hundre meter unna for å svare på tekstmeldinger, det virker langt mer trolig at han hadde dekning på eller i nærheten av åstedet, og at han ved et lykketreff var koblet til EG_A. Alternativt at han var hjemme og er uskyldig.

Det var jo ikke Kristiansen som informerte om noe av denne telefonaktiviteten for å forsøke å bevise at hans telefon var hjemme, så vidt jeg forstår ble dette oppdaget når politiet hentet inn trafikkdata, mens Kristiansen ikke med et ord nevnte at han hadde brukt telefonen i det tidsrommet, kanskje han hadde "glemt" det?

Edited by 0laf

Share this post


Link to post

Jan Helge innrømmer at han kuttet grener og drepte den ene jenta med kniven. Da er det vel også sannsynlig at han også drepte den andre jenta med kniven.

 

 

 

Edited by Kroat

Share this post


Link to post
0laf skrev (23 minutter siden):

mens Kristiansen ikke med et ord nevnte at han hadde brukt telefonen i det tidsrommet, kanskje han hadde "glemt" det?

...

Og om politiet ikke hadde konfrontert JHA med disse mobilbevisene, så ville VK sannsynligvis vært en fri mann -- fordi JHA ikke ville fått tilpasset forklaringen sin, og stått på forklaringen om at VK hadde mobilen med seg og at de aldri skilte lag fra de ankom og låste sykkelen fast i bommen og til etter at likene var gjemt.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det var vel dekning i hele Baneheia, på andre sendere enn EG-A. Og aldri i verden om VK visste om hvilke sendere han ble koblet til, og at han derfor jogger fram og tilbake mellom åsted og sted hvor EG-A hadde best dekning igjen.

Uten å gå inn på skyldspørsmål, så tror jeg VK er kapabel til mye rart, men jeg tviler veldig på at han hadde satt seg inn i dekningskart for basestasjoner for å kunne sikre alibi i tilfelle de skulle gjennomføre overgrep og drap i Baneheia. 

DNA beviset mot Kristiansen er definert som så svakt/usikkert at det ikke burde bli lagt fram i et rettssak. 
Fjerner man mobilbeviset (som i praksis utelukker at VK har vært på åstedet på drapstidspunktet) og DNA beviset, hva står man igjen med da? 


Viggo passet en profil, og han hadde en bestevenn som dro ham inn i saken, men det er så vidt jeg kan se ikke bevist at han har vært med på dette. 
Jury som dømte VK legger vekt på at VK ikke har alibi, bortsett fra mobilbruken. Da er det tydelig at jury ikke har forstått hva dette egentlig betyr. Om VK har brukt mobilen (påtalemyndighet lekte en stund med tanken at en 3. person hadde sendt meldinger for å gi alibi), så kan ikke VK ha vært på åstedet hele tiden. Han må ha beveger seg bort fra åstedet for å sende meldinger. Og jeg tviler rett og slett på at VK visste nok om mobilnettets basestasjoner til å planlegge dette. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
petterP9 skrev (1 time siden):

Uansett så er du langt på vei med konspirasjonene dine. Du regelrett avviser de sakkyndige som drifter basestasjonene med at de muligens brukte dårligere utstyr enn Viggo..


Hva med en artikkel fra ankesaken, som siterer disse sakkyndige på hva de mente den gangen
 

Sitat

I ankesaken i Agder lagmannsrett etter Baneheiadrapene ble ekspertene fra Telenor Mobil og konsulentfirmaet Teleplan langt på vei enige om at det er umulig å si noe sikkert om mobildekningen på åstedet 19. mai 2000, da de grufulle drapene på to små jenter ble begått.

Den ene drapsdømte sender to, og mottar to tekstmeldinger via sin mobiltelefon på og rundt tidspunktet for drapene. Meldingene går over basestasjon A på Eg, som normalt ikke har dekning på åstedet. Dekningsområdet til Eg slutter normalt rundt en halv kilometer unna. Cellegrenseområdet, der basestasjonen av og til under varierende forhold kan ha dekning, slutter etter Teleplans beregninger rundt 150 meter unna åstedet.

- Under ekstraordinære forhold kan det oppstå dekning også utenfor cellegrenseområdet. Men vi har ikke klart å gjenskape dette, sa seniorkonulent og sivilingeniør Inge Schøyen fra Teleplan under rettsaken i forrige uke. Dermed vil han heller ikke gi noe estimat på hvor sannsynlig det kan ha vært for at basestasjonen har hatt dekning på det aktuelle tidspunktet.

Teleplan gjorde sine undersøkelser i august 2001 på oppdrag fra politiet i Kristiansand. På dette tidspunktet var det gjort flere omfattende endringer i mobilnettet siden drapsdagen. Blant annet var to basestasjoner i Kristansandområdet lagt ned, og en ny var etablert. Den nye har samme frekvens som Eg A, og gjør det dermed vanskelig å lytte etter basestasjonen på Eg.

Dessuten har Telenor Mobil oppgradert programvaren, i tillegg til at de har gjort daglige justeringer av parameterne på systemet, men disse endringene er ikke loggført.

Telenor Mobil gjorde sine undersøkelser så tidlig som i mai 2001, før den nye basestasjonen ble etablert. Ved å låse sitt spesialutstyr til frekvensene, klarte ekspertene å fange opp signaler fra seks-sju andre basestasjoner på åstedet, men ikke fra Eg A. Der mistet de signalet rundt 200 meter unna, fortalte dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

- Det betyr imidlertid ikke at vi totalt avviser at det kan forekomme dekning også fra Eg A i området. Det kan skje ved spesielle forhold som gir reflekser fra snøflekker, vannspeil eller svaberg, fra lavtflygende fly eller andre midlertidige forhold. Vi vil likevel konkludere med at det er lite sannsynlig.

Amundsen ville ikke begi seg ut på å estimere graden av sannsynlighet nærmere.

https://www.tu.no/artikler/mobildekning-ikke-fastslatt/221631


Her sier altså Teleplan at cellegrenseområdet, etter deres beregninger er rundt 150 meter fra åstedet.
I tillegg kan dette i enkelte tilfeller strekkes 100-150 meter hver vei, i følge Teleplans rapport og vitnemål fra Schøyen.

Det betyr i følge ekspertene at det kan være dekning på åstedet!
Det er ikke umulig, men lite sannsynlig.

Telenor uttaler at de er enig i den konklusjonen, selv om de ved faktiske målinger når de gikk rundt i området å veivet med en mobiltelefon mistet dekningen ca. 200 meter fra åstedet.

Dette er ikke bare konspirasjoneteorier, det dreier seg om avstander på noen få hundre meter utenfor dekningsområdet, for en basestasjon som dekker flere kvadratkilometer.

Det er helt hårfine marginer på hvorvidt telefonen kunne vært koblet til EG_A helt fremme på åstedet, for å ikke snakke om nede ved vannet der jentene badet eller nærmere nordenden av vannet.
Den nordlige enden av 3. Stampe inngår i dekningsområdet for EG_A, mens det var ved den sørlige enden av vannet jentene badet, 200 meter unna i luflinje.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post

Han Ørjan Hesjedal, Noreg sin fremste mann på polygraf (løgndetektor) hev forklart mobilprovet på FaceBook nyleg. Veit ikkje hans interesse for saki, men for dei som vil veta meir om kva dette med mobil går ut på så limer eg inn det han hev skrive her:

«Du... som alle andre som har fulgt litt med på denne saken har sikkert sett at mediene har vist frem dekningsområdet for Eg_A basestasjonen? Du har sett kartet som viser at basestasjonen har dekning helt opp til kanten på høydedraget i Baneheia i den nordlige enden?

Problemet med det dekningskartet er at det gir et uriktig bilde av hvor VK kunne hatt dekning på mobilen sin.

Da Telenor og Teleplan gikk rundt i Baneheia for å måle signaler fra basestasjonene, så slo de av 6 sendere som hadde dekning i Baneheia for at de ikke skulle få forstyrrelser når de skulle måle dekningsområdet til Eg_A. Når jeg nå skriver "dekningsområdet" så mener jeg ytterpunktene for der ingeniørene fra Telenor og Teleplan kunne måle mikroskopiske signaler fra basestasjonen Eg_A som kunne fanges opp med en mobiltelefon.

Men den definisjonen av "dekningsområde" er jo noe HELT ANNET enn hvorvidt telefonen ville slått inn på den basestasjonen.

Eg_A både var- og er fortsatt i dag, en retningsfokusert basestasjon som peker østover. At den er retningsfokusert betyr at den både sender og mottar over mye lengre avstander i den retningen, mens den sender og mottar MYE kortere avstand i motsatt retning. Bommen og åstedet ligger cirka i vest-sør-vest og sør-vestlig retning i forhold til Eg_A. Altså i et området der senderen ikke vil sende eller motta kraftige signaler.

Som jeg skrev over, så var det 6 andre basestasjoner som hadde gode signaler i Baneheia. Noen kraftige retningsfokuserte sendere i sør, som var rettet mot Baneheia stod på Caledonien og en en basestasjon stod på Odderøya. En basestasjon på politistasjonen hadde også deknining i Baneheia. I vest står det to sendere, hvor i hvert fall den ene som er ganske kraftig hadde god dekning i Baneheia.

Om du søker i Google Maps på "Serit Agder", så vil du få opp det tårnet der senderen som er nærmest 3. Stampe og åstedet står. Den senderen er retningsforkusert mot sør, ned mot byen. Men du ser selv hvor nærme den står. Det er knappe 200 meter fra åstedet. 

Det vil altså være mange sendere som har mye sterkere signaler enn Eg_A i Baneheia. Også i det området som er tegnet inn som dekningsområdet for Eg_A vil det være andre sendere som har sterkere signaler i deler av området. Dekningsområder overlapper hverandre mye.

Det er faktisk også usikkert om Eg_A har sterkest signal av konkurrerende basestasjoner nede ved- eller et lite stykke høyere opp enn bommen.

Mobiltelefonen velger jo ikke en basestasjon fordi basestasjonen har dekning. Mobilen vil velge den basestasjonen som har det beste signalet. Du kan teste det selv på din egen mobil. Det finnes apper som leser signaler fra alle basestasjonene rundt deg, og du vil se hvilken basestasjon den velger, og når den bytter. 

Så nå vet du at det dekningskartet du har sett, og som ble presentert for domstolene er en forvrengning av sannheten, fordi det dekningsområdet dommerne ble presentert, ikke er det området der telefonen ville slått over på den basestasjonen, men ytterkantene av der det var mulig å registrere signaler fra basestasjonen Eg_A.

Her har aktor og advokater i saken forsøkt å forvrenge bildet for å tilpasse bevisene slik at bevisene skulle passe med konklusjonen. Kall det gjerne "juks", "manipulasjon" eller "forvrengning av virkeligheten".

Mobilbeviset er ikke bare et indisium. Det beviset er et utelukkelsesbevis, gitt at man skal tro på JHAs forklaring om at Viggo hadde mobilen sin med seg.

Om du konstruerer hypotetiske forslag om at VKs mobil lå hjemme, så må man bevege seg over i hinsides absurde forklaringer om at Viggo hypotetisk kan ha løpt som en faen gjennom Baneheia for å rekke å lese og sende sms, samt ringe i telefonen. Og mellom disse sms'ene og telefonene løp han som en faen tilbake til åstedet og JHA. Dette skal da ha skjedd uten at noen så eller hørte en blodig faen som løp der oppe mordkvelden. Det blir for dumt å påstå noe så absurd. Det var jo hauevis med mennesker som var ute og gikk i Baneheia denne kvelden.»

Edited by Knut Lavngard
 • Innsiktsfullt 5

Share this post


Link to post

Og en viktig understrekning er at dette er tilfeldige drap og ikke planlagte drap. Teoriene over krever nærmest en profesjonell planlegging. Noe som strengt tatt ikke er tilfelle i denne saken!

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (30 minutter siden):

Han Ørjan Hesjedal, Noreg sin fremste mann på polygraf (løgndetektor) hev forklart mobilprovet på FaceBook nyleg. Veit ikkje hans interesse for saki, men for dei som vil veta meir om kva dette med mobil går ut på så limer eg inn det han hev skrive her:


Han er for ordens skyld Norges eneste polygrafist, i og med at det regnes som kvakksalveri som ikke kan benyttes i en domstol.

Han driver liksom å tester privatpersoner ved mistanke om utroskap og slikt, når kona sier at hun skal jammen dra mannen gjennom løgndetektor, så er det "han Ørjan" man ringer. Etter at han gjentatte ganger har lekket informasjon til medier og andre, så er det vel ingen advokater i Kongeriket som stoler på denne mannen, å det burde trolig ikke du gjøre heller.

Jeg sier ikke at han tar feil, han kommer jo egentlig ikke med noe nytt i saken, men det bør gjøres klart at selv om han tester utro ektemenn med "løgndetektoren" sin, så er han på ingen måte bedre kvalifisert til å vurdere bevis i en straffesak enn hvem som helst annen.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
9 hours ago, nirolo said:

Vet ikke. Har ikke studert dette veldig nøye. Bommen er jo påstått av JHA.

Merk at om man kommer til at VK ikke hadde tid til å utføre drapene, så hadde neppe JHA tid til det heller. Han hadde ikke mye lenger tid på seg mtp observasjoner og når han var hjemme hos VK om jeg husker riktig. JHA dusjet også før han dro til VK.

Nei, dette stemmer ikke. Andersen har mye større vinduer å begår dette på. 

Hele forklaringen til Andersen gikk jo ut på at Kristiansen hadde gjort nesten alt alene. 

Share this post


Link to post
3 minutes ago, 0laf said:


Han er for ordens skyld Norges eneste polygrafist, i og med at det regnes som kvakksalveri som ikke kan benyttes i en domstol.

Han driver liksom å tester privatpersoner ved mistanke om utroskap og slikt, når kona sier at hun skal jammen dra mannen gjennom løgndetektor, så er det "han Ørjan" man ringer. Etter at han gjentatte ganger har lekket informasjon til medier og andre, så er det vel ingen advokater i Kongeriket som stoler på denne mannen, å det burde trolig ikke du gjøre heller.

Jeg sier ikke at han tar feil, han kommer jo egentlig ikke med noe nytt i saken, men det bør gjøres klart at selv om han tester utro ektemenn med "løgndetektoren" sin, så er han på ingen måte bedre kvalifisert til å vurdere bevis i en straffesak enn hvem som helst annen.

I tillegg kjører han ikke inn og ut av Sverige, med førstehåndserfaring i hvordan dekningsområder fungerer i virkeligheten.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (4 minutter siden):

I tillegg kjører han ikke inn og ut av Sverige, med førstehåndserfaring i hvordan dekningsområder fungerer i virkeligheten.


Det kan vel hende, han tilbyr sine utroskapstester til Danmark og Sverige også, i følge sin egen nettside, til den nette pris av 6700,- 
 

Share this post


Link to post
21 hours ago, 0laf said:


Nå mistenkte ikke jeg BethB for å være morderen, det er et retorisk spørsmål.

Når man kommer med informasjon om at Viggo ikke kan ha vært tilbake i Baneheia den timen ugjerningene skjedde, som er informasjon hverken aktoratet eller forsvaret har klart å bevise, så stilte jeg et retorisk spørsmål om BethB kanskje var Viggo, ettersom han er den eneste i verden som vet akkurat hvor han var den timen.

Jeg kan ikke fatte at folk oppfatter det som et personangrep, eller at jeg reelt tror BethB faktisk er Viggo, eller at ingen ser ut til å ha sett retoriske spørsmål tidligere?

Å bli kalt Viggo kan kanskje for noen være å betrakte som et personangrep. Da er det bedre med Trond-Viggo.

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (22 minutter siden):


Han er for ordens skyld Norges eneste polygrafist, i og med at det regnes som kvakksalveri som ikke kan benyttes i en domstol.

Han driver liksom å tester privatpersoner ved mistanke om utroskap og slikt, når kona sier at hun skal jammen dra mannen gjennom løgndetektor, så er det "han Ørjan" man ringer. Etter at han gjentatte ganger har lekket informasjon til medier og andre, så er det vel ingen advokater i Kongeriket som stoler på denne mannen, å det burde trolig ikke du gjøre heller.

Jeg sier ikke at han tar feil, han kommer jo egentlig ikke med noe nytt i saken, men det bør gjøres klart at selv om han tester utro ektemenn med "løgndetektoren" sin, så er han på ingen måte bedre kvalifisert til å vurdere bevis i en straffesak enn hvem som helst annen.

Du verda, eit teikn på at ein hev ei dårleg sak når ein går til personangrep i staden for å sjå på kva han skriv.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (29 minutter siden):

Du verda, eit teikn på at ein hev ei dårleg sak når ein går til personangrep i staden for å sjå på kva han skriv.


Jeezes, det er da ikke et personangrep, men opplysning om fakta.
Når du skriver :
  

Knut Lavngard skrev (1 time siden):

Han Ørjan Hesjedal, Noreg sin fremste mann på polygraf (løgndetektor) hev forklart mobilprovet på FaceBook nyleg.


Så kan det virke som om Hesjedal er noen form for sakkyndig ekspert som har erfaring med slike ting.
Faktum er at som Norges eneste polygrafist, så er han nødvendigvis også Norges fremste.

Polygrafi regnes som psuedo-vitenskap, som ikke godtas i norsk rett, Hesjedal har derfor så vidt jeg vet aldri vært benyttet som sakkyndig eller vært involvert i en straffesak, han kunne like gjerne vært maskinist på danskebåten, som "Norges fremste polygrafist".

Kildekritikk kan alltid være greit, når man leser noens synsinger om bevis i saken.

 • Like 2

Share this post


Link to post
7 hours ago, 0laf said:

 

Her sier altså Teleplan at cellegrenseområdet, etter deres beregninger er rundt 150 meter fra åstedet.
I tillegg kan dette i enkelte tilfeller strekkes 100-150 meter hver vei, i følge Teleplans rapport og vitnemål fra Schøyen.

Det betyr i følge ekspertene at det kan være dekning på åstedet!
Det er ikke umulig, men lite sannsynlig.

Telenor uttaler at de er enig i den konklusjonen, selv om de ved faktiske målinger når de gikk rundt i området å veivet med en mobiltelefon mistet dekningen ca. 200 meter fra åstedet.

Dette er ikke bare konspirasjoneteorier, det dreier seg om avstander på noen få hundre meter utenfor dekningsområdet, for en basestasjon som dekker flere kvadratkilometer.
 

Kan du vise akkurat hvor Teleplan sier at dekningen kan strekke seg 150 meter forbi cellegrenseområdet? Dette har jeg ikke fått med meg før. 

Edited by BethB
 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...