Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

qualbeen skrev (7 minutter siden):

Hvordan understøtter det at han ropte "hore" til damer 30+, at han voldtok og drepte to jentebarn? 


Det må du spørre aktoratet om, men jeg tipper at formålet var å vise at han var en dust som ropte obskøne og ufine ting etter folk, uansett alder, slik som vitnemål om at han ropte "Din jævla pikk, dersom du ikke treffer ballen neste gang skal jeg drepe deg" til små barn han spilte slåball sammen med i gata, når han var godt voksen ?

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (26 minutter siden):

Jeg har faktisk lest hele tråden (!!), så ja, er klar over dette. Men det er fortsatt slik at jeg ønsker bevis.

Å sjikanere naboer skal ideelt sett føre til straff. Men ikke 21 år. Du må gjøre temmelig mye verre ting for å få 21 år. Derfor mener jeg fokus på plagsom oppførsel er irrelevant. Det beviser ingen verdens ting. Det finnes ganske mange plagsomme ungdommer. Allikevel er det ingen som generaliserer og mener at alle er kriminelle (e.l.).

Vi må ta VK for det han bevislig har gjort. Jeg er glad for at han innrømmet ett overgrep, og han har forsåvidt sonet for det nå. 

Dersom det er reell gjengjeldelsefare forventer jeg at det blir tatt tak i -- som opp mot alle andre fanger. 

Men det at han bevislig var en drittsekk og plageånd, har ingenting i denne saken å gjøre. Forstår at media henger seg opp i det, siden det gir en personbeskrivelse som passer inn i deres narrativ. De ville jo presentere VK som djevelen selv, og fikk nok solgt greit med ekstra aviser gjennom sine forsideoppslag.

 

Til sammenlegning ble lommemannen dømt for rundt 70 overgrep hvorav en ble regnet som voldtekt. (Mistenkt for langt flere) Han endte med å sone 7 år. 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (1 time siden):

Hvordan understøtter det at han ropte "hore" til damer 30+

Tror det også var en del yngre naboer. Og alle som vitnet var enige om at Viggo var en tikkende bombe, og at de ville mistenke ham dersom det skjedde noe (trolig seksualforbrytelser). 

Men det kan jo hende at Viggo var en snill bibelskoleelev, og at alle naboene var sjalu på ham for dette. Så de la all pornoen sin inn på rommet hans, og fikk Viggo til å klatre opp i en stige for å ordne et vindu...

Share this post


Link to post
BethB skrev (7 timer siden):

Andersen har justert sin forklaring mange flere ganger enn Kristiansen og ble tatt i direkte løgn igjen og igjen. 

Ja, men hvis du leser det jeg skrev, har du et svar da: "kan du fortelle meg om andre enn VK og JHA som har justert forklaringen sin så mange ganger[...]"

Edited by nirolo

Share this post


Link to post
nirolo skrev (46 minutter siden):

Ja, men hvis du leser det jeg skrev, har du et svar da: "kan du fortelle meg om andre enn VK og JHA som har justert forklaringen sin så mange ganger[...]"

Eg trur ein lyt gje deg opp, om du ikkje forstår at dei trivielle endringane i Kristiansen si forklaring er i tråd med normal vitnepsykologi.

Når det gjeld Andersen er situasjonen sjølvsagt ein annan. «Eg gløymte visst å fortelja at eg var bortpå den eine jenta med penisen min.»

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
7 hours ago, Budeia said:

Tror det også var en del yngre naboer. Og alle som vitnet var enige om at Viggo var en tikkende bombe, og at de ville mistenke ham dersom det skjedde noe (trolig seksualforbrytelser). 

Men det kan jo hende at Viggo var en snill bibelskoleelev, og at alle naboene var sjalu på ham for dette. Så de la all pornoen sin inn på rommet hans, og fikk Viggo til å klatre opp i en stige for å ordne et vindu...

Det er riktig at Kristiansen har ropt ufine ting, blandt annet hore etter flere i nabolaget. Resten av det du skriver er vås. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
2 hours ago, nirolo said:

Ja, men hvis du leser det jeg skrev, har du et svar da: "kan du fortelle meg om andre enn VK og JHA som har justert forklaringen sin så mange ganger[...]"

Og du har fått eksempler. Eller mener du at man skal gå ned og telle hvor mange justeringer andre vitner har hatt? Så har nokk Kristiansen justert sitt mest, sett bortifra Andersen.. 

Men det er uansett ikke så veldig interessant. Det er jo bare noe du har hengt deg opp i, og som du prøver å fremstille som viktigere enn det det er. 

Edited by BethB
 • Like 1

Share this post


Link to post
14 hours ago, bellad76 said:

Du anser altså et helt vanlig fenomen som så godt som umulig.

Det er ikke bare mulig, men helt normalt å glemme ting, fortelle feil og måtte justere på vitneforklaringer. Det skjer i alle saker og det er en rekke vitner som gjør langt større feil i sine forklaringer i Baneheia-saken enn Viggo Kristiansen gjør. 

Det er alt for omfattende å gå inn på alle vitner som har problemer med å huske eller sier noe som ikke stemmer i Baneheia-saken, men jeg kan gi deg noen eksempler. 

Vitnet som snakket med Andersen og Kristiansen ved Svarttjønn fortalte heller ikke om dette møtet til politiet i sitt første avhør. Dette vet du, da det har blitt nevnt mange ganger i tråden. Da han senere ble avhørt om møtet (etter at Andersen og Kristiansen fortalte om det til politiet), så husket han det, men det fremgår at han ikke har noen god erindring av møtet. Hvorfor fortalte ikke han om dette møtet til politiet? Er det bevisst tilbakeholdelse?

Til tross for leteaksjonen er det flere vitner som ikke husker hvilken dag de gikk i Baneheia, og det er vitner som gir uriktige opplysninger som de enten retter opp senere (slik Kristiansen gjorde), eller rett og slett står på at er riktig, selv om det beviselig er feil.

Det er f.eks. et vitne som forteller til politiet at hun på kvelden for drapene møtte en mann som hun opplevde som truende. Senere ringer hun inn og forteller at hun har funnet ut at dette ikke var på drapsdagen likevel. Hvis du legger til grunn at det er umulig å huske feil om hvilken dag hun opplevde en truende person nær Baneheia, særlig fordi det var en stor letaksjon, ja så må vel denne damen lyve til politiet da? Det er vel tross alt mer spesielt å bli truet av noen enn å møte en kompis?

En dame fra Grim (der barna bodde) insisterer til politiet på at hun på drapsdagen så Lena gå på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Hun sier hun er hundre prosent sikker på dette og hun opprettholder dette i flere avhør. Til tross for at hun er skråsikker på sin observasjon og også tidfester det ved å knytte observasjonen av Lena opp mot andre hendelser, og til tross for at hun hadde helikoptre over hustakene morgenen etter at jentene forsvant, tar hun beviselig feil. Hun kan ikke ha observert Lena på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Lyver hun også til politiet?

En turgåer observerte to jenter på badebrygga i 3. Stampe cirka klokka 19.30. Jentene stemmer godt til beskrivelsen av de to drepte barna. Dette finnes det faktisk flere artikler om, f.eks denne fra før likene ble funnet:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jJekL/to-smaajenter-savnet-mor-frykter-kriminell-handling

«Det finnes bare én sikker observasjon av dem, på badeplassen ved vannet «3. Stampe» klokken 19.30 fredag. Der har to personer sett dem.»

Til tross for letaksjonen og drapssaken, og til tross for at en mann som har vært ved badebrygga der jentene badet pr. def. er en aktuell kandidat for politiet, klarer denne turgåeren og vedkommendes følgesvenn likevel ikke å huske hvilken dag de selv gikk i Baneheia og gjorde denne observasjonen. Vitnet må ty til notater i sin syvende sans og ender med tre ulike dager (inkludert drapsdagen) som mulige dager. Hvorfor husker han ikke hvilken dag han var i Baneheia og så to jenter på badebrygga? Forsøker personen å lure politiet? Denne opplysningen fant man at ikke kunne stemme med drapsdagen, og det ble fastslått at siste observasjon av jentene var rundt 18.50.

Når det gjelder faren til en av de drepte, så er det riktig som det er blitt nevnt at han på et tidspunkt blir presset i avhør av politiet. Noe er nevnt i boken, som er utgitt i samarbeid med de pårørende, men på langt nær alt. Problemet var at vedkommende i avhør ga opplysninger om hvor han var og hva han gjorde i tidsrommet da jentene forsvant som ikke stemmer med vitneobservasjoner av ham. Lyver også denne personen til politiet? Har han noe med drapene å gjøre? Eller lyver vitnene til politiet når de forteller at de observerte ham et annet sted enn han sa han var? Det kan heller ikke utelukkes.

Jeg kunne fortsatt med en rekke vitner i saken som bommer om tid og sted, og som endrer forklaring og som helt åpenbart tar feil. Poenget er at det er vanlig å huske feil. 

Hvis du mener at det er umulig å huske feil, så har du ikke akkurat erfraring og forskning på vitners hukommelse på din side, for å si det litt forsiktig. For å pseudo-sitere den norske avhørseksperten Asbjørn Rachlew, så er den menneskelige hukommelse helt enkelt ikke skapt for å være vitne i straffesaker.

Mitt poeng er at det som gjelder alle andre vitner i saken også må gjelde Viggo Kristiansen. En kan ikke ha en helt annen norm for vurdering av avhørene av Kristiansen enn man har for vurdering av opplysninger fra andre i saken. At han ikke forteller om møtet med Andersen taler ikke til Kristiansens fordel. Det er helt klart. En åpenbar mulighet er at han holder tilbake opplysninger om møtet med Andersen i første avhør. Men en annen mulighet er at han ikke fortalte om det fordi han ikke kom på det. Akkurat som at han heller ikke fortalte om møtet med de to kompisene den samme kvelden, og akkurat som at mange andre vitner i saken heller ikke husker alt rett. Hvis man kun vurderer én mulighet og glatt legger til grunn at han lyver, fordi man i utgangspunktet mener at han er skyldig, så har man det som omtales som tunnelsyn. Det er skummelt. Det kan lede til justismord.

Det man da må gjøre er å vurdere om det er andre muligheter enn at han lyver. Er det noe som taler for at dette ikke var bevisst tilbakeholdelse? 

At Kristiansen i første avhør beskrev sykkelen sin, som han brukte til Svarttjønn på drapsdagen, er en åpenbar indikasjon på at han ikke forsøker å legge skjul på noe. Hvis han hadde møtet ved Svarttjønn i tankene, måtte han jo være klar over at et vitne ville kunne identifisere ham og sykkelen der, og hvis han hadde satt sykkelen ved bommen, slik Andersen hevder, måtte han vite at mange vitner kunne identifisere sykkelen Likevel beskriver han denne sykkelen i første avhør.

At det i avhørsprotokollen står at Kristiansen uoppfordret forteller om møtet med Andersen ved Svarttjønn er en annen indikasjon for at han ikke prøver å holde noe tilbake. At det han forteller om hvor han syklet og hvordan han traff Jan Helge også er helt i tråd med det et annet vitne forteller, er også en indikasjon for at Kristiansen ikke prøver å holde noe tilbake. 

At Andersen og Kristiansen ikke forklarer seg likt om møtet ved Svarttjønn når de foreller om dette møtet til politiet, taler for øvrig for at det ikke er en koordinert forklaring. Kristiansen sier at han syklet forbi bommen og traff Andersen da han kom tilbake. Andersen sier at han satt på bommen og ventet, men han må senere endre dette. Problemet til Andersen er at Kristiansen kom fra 3. Stampe da de møttes. Andersen kunne derfor ikke vite at Kristiansen to minutter før hadde passert bommen fra motsatt side. Det kunne han visst om de hadde koordinert forklaringene sine, men når Andersen sier at han satt oppå bommen og ventet (på HV) så viser han at dette ikke er koordinert med Kristiansens forklaring.

At Kristiansens forklaring bekreftes av et vitne som observerte ham da han syklet forbi bommen, mens Andersens forklaring er i strid med vitneforklaringer (og Kristiansens forklaring) taler også for at det er Andersen, ikke Kristiansen, som forsøker å legge skjul på omstendighetene rundt hans tur til Baneheia og Svarttjønn denne dagen. At Andersens senere tilståelse også er i direkte strid med hva vitner forklarer tyder vel også på at det er Andersen, ikke Kristiansen som forklarer seg uriktig.

Jeg håper ellers alle saksdokumenter lekkes, slik at det blir slutt på slike misforståelser.

Det hele koker ned til at han er skyldig fordi han løy til politiet. Om han ikke hadde sagt noe som helst, hadde han da fått 21 års fengsel ? De hadde jo da sagt at han ikke sier noe, fordi han er skyldig.

Edited by Kroat
 • Like 2

Share this post


Link to post
9 hours ago, 0laf said:


Det kan godt være, jeg kan ikke svare for juryen, men begge sider har altså rett til å føre akkurat de bevisene de ønsker, i og med at det er fri bevisførsel, slik at forsvaret hadde stått fritt til å presentere sine egne karaktervitner eller andre ting som kunne tale for Kristiansens sak, problemet var vel at de ikke kunne finne noe?

Det der er bare vås. Var det ikke slik at de ikke fant vitner som talte for Kristiansens, flere av disse vitnet jo også. Dette vet du jo også, da du har hørt podcasten. At forsvaret gjore en dårlig jobb og kunne ført flere vitner er en annen sak. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Kroat said:

Det hele koker ned til at han er skyldig fordi han løy til politiet. Om han ikke hadde sagt noe som helst, hadde han da fått 21 års fengsel ? De hadde jo da sagt at han ikke sier noe, fordi han er skyldig.

Ja, å så har han i tillegg lyvd om sitt eget alibi! Først ringer han to kompiser for å få de over så de kan være alibi, å så lyver han om når alibiet kom på besøk til han! 

Eller så kan være at han husket feil.. 

Share this post


Link to post
10 hours ago, petterP9 said:

Dette er feil. Kikkersaken ble gjenåpnet etter drapene i Baneheia for at politiet kunne ransake sykkelbua.

 

"Kristiansen sa at han så denne kniven i verktøykassa si i bua dagen før han ble pågrepet. Tilfeldighetene var slik at politiet ransaket bua i juli i forbindelse med kikkersaken. Bua og verktøykassa ble filmet. Da lå det to kniver i verktøykassa. De samme knivene lå der også da bua ble ransaket den dagen Viggo ble pågrepet."

Siden morderen gjemte likene på et sted og gjemte posen med badetøyet et annet sted, så gjemte han nok også kniven et eller annet sted i Baneheia.

Share this post


Link to post
21 minutes ago, BethB said:

Ja, å så har han i tillegg lyvd om sitt eget alibi! Først ringer han to kompiser for å få de over så de kan være alibi, å så lyver han om når alibiet kom på besøk til han! 

Eller så kan være at han husket feil.. 

Det sikreste er å ikke si noe. Men du vil da bli torturert (satt i isolasjon mm) til å si noe.

Share this post


Link to post
10 hours ago, knipsolini said:

Litt OT, men kan vi se konturene av noe av det samme som skjedde med VK skje nå med Tom Hagen? Jeg har satt meg alt for lite inn i den saken til å mene så mye om Hagen er skyldig eller ikke, men bemerker meg at politiet er fastlåst på at den naturlige mistenkte (ektemannen) er den skyldige. At de mangler bevis og derfor baserer seg stort på å tolke personlighetstrekk ved Hagen, potensielle ekteskapsproblemer, merkelige uttalelser fra Hagen og mer diffuse ting. I likhet med VK vil heller ikke Hagen lenger la seg avhøres av politiet og med samme begrunnelse, at han ikke lenger stoler på politiet. Tom Hagen ble vel faktisk fengslet og raskt løslatt, da bevisene politiet hadde ikke var nok. Og nei, det er ikke en spinnvill konspirasjonsteori å tro at politiet kan bli så overbeviste om at de har funnet gjerningsmannen at de ikke følger objektivitetsprinsippet, at de rett og slett ikke gjennomfører etterforskningen på en redelig måte. Det finnes flere skrekkelige eksempler på det fra høyprofilerte saker tidligere. 

Er det bare så sykt når du blir mistenkt for mord, eller er det også slik når du blir mistenkt for andre ting ?

Share this post


Link to post
10 hours ago, 0laf said:


Han sto også tiltalt for voldtekt av en femåring og utuktig omgang med en sjuåring.
Etter dagens lovverk, så ville også sjuåringen være å anse som voldtekt.

Det er generelt en strafferamme på 10 år for voldtekt, men for grove overgrep over tid, mot barn under 14 år, er strafferammen opp til 21 år i fengsel.

Han sto altså tiltalt for to ytterligere forbrytelser som i det minste i dag kunne gitt 21 års fengsel for hvert av lovbruddene.
Han ble dømt for begge disse overgrepene i Tingretten, men frikjent for straffeansvar for overgrep på femåringen i Lagmannsretten.

Så selv om han blir frikjent for Baneheia drapene, satt han som fortjent 21 år i fengsel for andre lovbrudd og kan ikke kreve noen erstatning for fengselsoppholdet ?

Share this post


Link to post
10 hours ago, 0laf said:


Domstolene er uenig med deg

https://www.domstol.no/verktoy/juridisk-ordliste/k/Karaktervitne/

Det er helt vanlig at forsvaret og aktoratet forsøker å lage et bilde av den tiltalte som støtter deres ståsted.

Det betyr jo ikke at det ble benyttet på en forsvarlig måte i denne saken. Her har man tross alt gått langt i å legge mer vekt på hvem han er enn hvilke beviser man hadde mot ham.

Share this post


Link to post
9 hours ago, 0laf said:


Det må du spørre aktoratet om, men jeg tipper at formålet var å vise at han var en dust som ropte obskøne og ufine ting etter folk, uansett alder, slik som vitnemål om at han ropte "Din jævla pikk, dersom du ikke treffer ballen neste gang skal jeg drepe deg" til små barn han spilte slåball sammen med i gata, når han var godt voksen ?

Og det viser at han er en potensiell morder?

Share this post


Link to post
8 hours ago, Budeia said:

Tror det også var en del yngre naboer. Og alle som vitnet var enige om at Viggo var en tikkende bombe, og at de ville mistenke ham dersom det skjedde noe (trolig seksualforbrytelser). 

Men det kan jo hende at Viggo var en snill bibelskoleelev, og at alle naboene var sjalu på ham for dette. Så de la all pornoen sin inn på rommet hans, og fikk Viggo til å klatre opp i en stige for å ordne et vindu...

Og det understøtter at han er kapabel til å drepe ... hvordan?

Share this post


Link to post
1 hour ago, BethB said:

Det er riktig at Kristiansen har ropt ufine ting, blandt annet hore etter flere i nabolaget. Resten av det du skriver er vås. 

Du blir vant med det. Budeia har livlig fantasi.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, BethB said:

Og du har fått eksempler. Eller mener du at man skal gå ned og telle hvor mange justeringer andre vitner har hatt? Så har nokk Kristiansen justert sitt mest, sett bortifra Andersen.. 

Men det er uansett ikke så veldig interessant. Det er jo bare noe du har hengt deg opp i, og som du prøver å fremstille som viktigere enn det det er. 

Hele argumentet minner litt om et argument om at en som er 70 år har servert mer løgner enn en som er 15 år. Derfor er han på 70 en større løgner.
Eller at en rallyfører har vært utsatt for flere bilulykker enn folk flest og må derfor være en dårligere sjåfør.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
18 minutes ago, Kroat said:

Så selv om han blir frikjent for Baneheia drapene, satt han som fortjent 21 år i fengsel for andre lovbrudd og kan ikke kreve noen erstatning for fengselsoppholdet ?

Joda, man har ant undertoner i tråden av at folk vil rettferdiggjøre straffen uansett hva utfallet av gjenåpningen blir. Det hele koker ned til at "han fortjente det selv om han er uskyldig i akkurat dette".

Folk må vel konstruere noe for å få sove om natten vil jeg tro.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...