Gå til innhold

Arbeidspsykologiske tester i forbindelse med jobbintervju?


Gjest c8222...f90

Anbefalte innlegg

Gjest c8222...f90

Er jeg alene om å synes at dette er en uting? 

Har blitt forsøkt rekruttert til en stilling og hadde en fin første samtale hvor de ønsket å sette opp nytt intervju alt før vi var ferdig med det første. Nå har jeg mottatt et sett med såkalte arbeidspsykologiske tester som de ønsker jeg tar før andregangsintervju.

Tror faktisk jeg sier nei til videre dialog basert på dette alene. 

PS: Av ren nysgjerrighet tok jeg et slikt sett med tester i forbindelse med en jobb jeg selv søkte på og jeg scoret bra, så det er ikke at jeg er redd for å mislykkes. 

Anonymous poster hash: c8222...f90

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Jeg synes det er en uting hvis det ikke opplyses om i stillingsannonser at dette vil skje underveis i prosessen. Etter min mening bør det være strengere lovpålagte krav rundt hvordan stillingsannonser skal utformes og hva som kreves av informasjon ovenfor arbeidssøkende her. Det er alt for mye rot og manglende informasjon i slike stillingsannonser.

Det er nærmest "fri styringsrett" for å gjøre gjøre alt mulig rart ovenfor en arbeidstaker både før, under og etter ansettelse. Så man burde sikre arbeidstakere i større grad rundt slikt. Går det ikke helt som man ble forespeilet og lovet under ansettelse så stilles ingen til ansvar for det.

Litt på samme måte som når man kjøper et hus, skjulte feil og mangler kan gjøre deg erstatningsansvarlig. Slik bør det også være i arbeidslivet. Har opplevd altfor ofte at det regelrett lyves i ansettelsesprosessen. Ikke minst at det noen ganger tilbakeholdes avgjørende informasjon om stillingens fremtid eller andre viktige forhold. Gjerne til prøvetiden også er over.

Likeså når nye ansettes så har de blitt lovet ting som vil ramme deg som allerede er ansatt men som ikke blir avklart med deg før lovnadene gjøres. 

Men til spørsmålet: 
Følg magefølelsen! Har du en anelse om at de ikke spiller rent/åpent så bla videre. 
Merker man at arbeidsgiver krever mer åpenhet enn de selv gir tilbake så er det "red flag".

Beste rådet jeg kan gi etter 30 år med mange ulike opplevelser.

Endret av Theo343
 • Liker 6
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90
Theo343 skrev (2 timer siden):

Jeg synes det er en uting hvis det ikke opplyses om i stillingsannonser at dette vil skje underveis i prosessen. Etter min mening bør det være strengere lovpålagte krav rundt hvordan stillingsannonser skal utformes og hva som kreves av informasjon ovenfor arbeidssøkende her. Det er alt for mye rot og manglende informasjon i slike stillingsannonser.

Det er nærmest "fri styringsrett" for å gjøre gjøre alt mulig rart ovenfor en arbeidstaker både før, under og etter ansettelse. Så man burde sikre arbeidstakere i større grad rundt slikt. Går det ikke helt som man ble forespeilet og lovet under ansettelse så stilles ingen til ansvar for det.

Litt på samme måte som når man kjøper et hus, skjulte feil og mangler kan gjøre deg erstatningsansvarlig. Slik bør det også være i arbeidslivet. Har opplevd altfor ofte at det regelrett lyves i ansettelsesprosessen. Ikke minst at det noen ganger tilbakeholdes avgjørende informasjon om stillingens fremtid eller andre viktige forhold. Gjerne til prøvetiden også er over.

Likeså når nye ansettes så har de blitt lovet ting som vil ramme deg som allerede er ansatt men som ikke blir avklart med deg før lovnadene gjøres. 

Noen eksempler? 

Har kanskje vært heldig sånn sett, men jeg har samtidig nok livserfaring og realisme til å skjønne at dette er business og leder ikke er min beste venn - uansett hvor god kjemi vi skulle ha.

Sitat

Men til spørsmålet: 
Følg magefølelsen! Har du en anelse om at de ikke spiller rent/åpent så bla videre. 
Merker man at arbeidsgiver krever mer åpenhet enn de selv gir tilbake så er det "red flag".

Beste rådet jeg kan gi etter 30 år med mange ulike opplevelser.

Har vel ingen grunn til å mistenke at de ikke spiller åpent, men det skal jo sies at det ikke ble nevnt på første intervju at jeg kunne få slike tester. 

Er mer prinsipielt for min del, tror jeg. Har ikke lyst å bli vurdert på den måten og plassert i en bås fra en test jeg i utgangspunktet fester lav tillit til. 

Når de i tillegg prøver å rekruttere meg og jeg ikke er en aktiv søker, så føles det litt bortkastet for min del å skulle bruke fritiden min på slike tester. Det er de som bør prøve å overbevise meg - ikke motsatt. LOL.

Anonymous poster hash: c8222...f90

Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90 skrev (På 22.2.2024 den 12:01 AM):

Er mer prinsipielt for min del, tror jeg. Har ikke lyst å bli vurdert på den måten og plassert i en bås fra en test jeg i utgangspunktet fester lav tillit til. 

Det er nok mest dette som er problematisk, det er svært mange firma som bruker slike testar som enten er for dårlege til å gi gode og konsise svar, eller at dei ikkje har kompetanse til å vurdere resultatet på ein fornuftig måte.
Svært mange av disse testane har eit særdeles tynt vitenskapleg grunnlag. Samtidig er det ikkje nødvendigvis at bestemte personlegheitstrekk som ein leiter etter faktisk gir det forventa resultatet i arbeidsutføringa.

Det har eigentleg blitt ein floskel at alle arbeidsgivarar søker etter ekstroverte arbeidstakarar til alle typar stillingar. Det er problematisk på fleire måtar, kanskje det viktigaste er at om ein person er introvert eller ekstrovert har liten betydning for korleis ein er i ein arbeidssituasjon. Introverte kan også jobbe som selgarar eller foredragsholdarar, om dei drar heim og slapper av med å lese ei bok eller henge med venner spelar ingen rolle for arbeidsutføringa. Tilsvarande så er det jo ikkje slik at ekstroverte er ute av stand til sette seg ned og jobbe sjølvstendig på eit kontor.
Den største forskjellen er kanskje at dersom ein har ein arbeidsplass med berre ekstroverte arbeidarar så er det ein litt høgare sannsynlegheit for at det blir mykje henging rundt kaffeautomaten.

 

Eg har ein viss forståing for at dersom ein har svært mange søkarar så vil alle måtar å redusere talet på søkarar å velge mellom være ein fordel. Og då er sjølvsagt ein test betre enn å trille terning å la tilfeldigheitene avgjere.

Personleg så deler eg ditt synspunkt. Ein arbeidsgivar som vil utføre personlegheitstestar bør ha ein særdeles god grunn for kvifor det er viktig for at eg ikkje skal avfeie arbeidsgivaren som useriøs.
For meg så vil eg ha same reaksjon om eg kjem til eit jobbintervju og intervjuaren dreg opp Tarotkorta for å spå om eg har ei framtid i firmaet, det blir for useriøst.

 

Ein heilt anna grunn til at ein slik tilsettingsprosess er problematisk er også at det er ei grense for kor mykje tid eg som jobbsøkar er villig til å investere for muligheita til å få ein jobb utan at eg får betalt for betalt for tidsbruken.
Om den som tilsetter vil at eg skal bruke ein time på å fylle ut ein psykologisk test eller om ein vil bruke den timen på å gjennomføre eit intervju går nok mykje for det same. Men når eg fyrst brukar ein time på å skrive søknad, deretter ein time for fyrste gongs intervju, så ein time for å gjennomføre test, deretter ein time til for andre gongs intervju, så begynner det å nærme seg ei grense for at eg vil ha betalt for ein halv arbeidsdag.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar

I utgangspunktet vil jeg si at slike tester bør begrunnes godt. Er det en ren kompetansebedrift? Er det høy grad av kundekontakt? Er det mer isolert arbeid? Er det mekanisk, produksjonsarbeid? Og hva ønsker man ved undersøkelsen å oppnå, eller er det å unngå noe?

Her jeg jobber nå kan jeg se for meg en viss nytte. Men det ville også krevd høy grad av kompetanse hos de som skal analysere resultatene av en slik test. Man kan se et enkelt eksempel på en tv-reklame (vet ikke om den går nå lenger), som omhandlet hvorfor ikke ansette den innadvendte, som da bruker lite tid ved kaffeautomaten og er istedet svært produktiv vs den superutadvendte som bruker to timer dagen på å prate med kolleger om helgens utskeielser.

Selvsagt viste reklamen ytterpunktene, men samtidig viktigheten av at det som først virker forlokkende kanskje ikke er det beste valget likevel. Og det er noe en slik test skal hjelpe med å avsløre om den gjøres rett og analyseres rett. Men åpenhet fra arbeidsgiver tidlig er helt essensielt der.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Jeg fikk aldri noe jobb hvor det er flere steg i intervjuprosessen, kom sikkert skjevt ut på den sosiale biten. Men du verden, jeg og en kollega på nåværende arbeidsplass er sikkert 10x så effektiv som 5 andre der, p.g.a vi er hands on på problemstillinger, mens andre har det i "kjeften" og krever møter for hver minste bullshit ting. Noen tror viktigheten av å snakke mye er viktig, men noen må få ballen til å rulle. 

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90
The Avatar skrev (2 timer siden):

 

Personleg så deler eg ditt synspunkt. Ein arbeidsgivar som vil utføre personlegheitstestar bør ha ein særdeles god grunn for kvifor det er viktig for at eg ikkje skal avfeie arbeidsgivaren som useriøs.
For meg så vil eg ha same reaksjon om eg kjem til eit jobbintervju og intervjuaren dreg opp Tarotkorta for å spå om eg har ei framtid i firmaet, det blir for useriøst.

 

Ein heilt anna grunn til at ein slik tilsettingsprosess er problematisk er også at det er ei grense for kor mykje tid eg som jobbsøkar er villig til å investere for muligheita til å få ein jobb utan at eg får betalt for betalt for tidsbruken.
Om den som tilsetter vil at eg skal bruke ein time på å fylle ut ein psykologisk test eller om ein vil bruke den timen på å gjennomføre eit intervju går nok mykje for det same. Men når eg fyrst brukar ein time på å skrive søknad, deretter ein time for fyrste gongs intervju, så ein time for å gjennomføre test, deretter ein time til for andre gongs intervju, så begynner det å nærme seg ei grense for at eg vil ha betalt for ein halv arbeidsdag.

 

Pop skrev (1 time siden):

I utgangspunktet vil jeg si at slike tester bør begrunnes godt. Er det en ren kompetansebedrift? Er det høy grad av kundekontakt? Er det mer isolert arbeid? Er det mekanisk, produksjonsarbeid? Og hva ønsker man ved undersøkelsen å oppnå, eller er det å unngå noe?

Her jeg jobber nå kan jeg se for meg en viss nytte. Men det ville også krevd høy grad av kompetanse hos de som skal analysere resultatene av en slik test. Man kan se et enkelt eksempel på en tv-reklame (vet ikke om den går nå lenger), som omhandlet hvorfor ikke ansette den innadvendte, som da bruker lite tid ved kaffeautomaten og er istedet svært produktiv vs den superutadvendte som bruker to timer dagen på å prate med kolleger om helgens utskeielser.

Selvsagt viste reklamen ytterpunktene, men samtidig viktigheten av at det som først virker forlokkende kanskje ikke er det beste valget likevel. Og det er noe en slik test skal hjelpe med å avsløre om den gjøres rett og analyseres rett. Men åpenhet fra arbeidsgiver tidlig er helt essensielt der.

Haha. Elsker svarene deres! :) Trodde bare det var jeg som var rar og vanskelig.

Som sagt er dette en jobb de har forsøkt å rekruttere meg til og hvor jeg har vært litt nølende. Da synes jeg det er veldig spesielt å få servert en slik test i tillegg - uten at det var nevnt på førstegangsintervjuet (som jeg mener gikk veldig bra).

Jeg søkte på en annen stilling en gang tidligere og der fikk jeg også to slike tester. Av egen nysgjerrighet valgte jeg å ta de og fikk ganske bra uttelling, tror jeg. Faktisk kjente jeg meg nesten ikke igjen ettersom jeg hørtes jo helt fantastisk ut på den oppsummeringen som kom etterpå. LOL.

Anonymous poster hash: c8222...f90

Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90 skrev (3 minutter siden):

Jeg søkte på en annen stilling en gang tidligere og der fikk jeg også to slike tester. Av egen nysgjerrighet valgte jeg å ta de og fikk ganske bra uttelling, tror jeg. Faktisk kjente jeg meg nesten ikke igjen ettersom jeg hørtes jo helt fantastisk ut på den oppsummeringen som kom etterpå. LOL.

Normalt sett så vil det på dei fleste slike testar være relativt enkelt å svare det du trur arbeidsgivar vil ha til svar, og ikkje det du sjølv meiner.
Veldig mange testar har ikkje eit betre system for å fange opp uærlege svar på anna enn at dei spør om det same fleire gongar for å også sjekke om du er konsekvent i svara du gir, noko som sjølvsagt også har den ulempen at det tek mykje lenger tid å fullføre undersøkinga.

Når du får spørsmål som "på ein skala frå 1-5 kor viktig er det for deg med punktligheit" og deretter spørsmålet? "På ein skala frå 1-5 kor akseptabelt er det å kome litt forseint?".
På slike spørsmål er det openbart at arbeidsgivar vil at du scorer høgt på det eine spørsmålet og lågt på det andre spørsmålet som er formulert motsatt. Så å "jukse" seg til eit godt resultat er ikkje så vanskeleg.
Så finnes det sjølvsagt også testar som prøver å være smartare enn den som tek testen, slik at ein skal "avsløre" dei som i testen seier at punktlegheit er svært viktig, for dei som gir maks-score er juksere og dei som reelt sett meiner at punktlegheit er viktig ville gitt ein firer. Må då er ein langt inne i kvasi-psykologi når ein skal prøve å gjette på kva kandidaten eigentleg meinte med eit bestemt svar.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90
The Avatar skrev (På 23.2.2024 den 12:30 PM):

Normalt sett så vil det på dei fleste slike testar være relativt enkelt å svare det du trur arbeidsgivar vil ha til svar, og ikkje det du sjølv meiner.
Veldig mange testar har ikkje eit betre system for å fange opp uærlege svar på anna enn at dei spør om det same fleire gongar for å også sjekke om du er konsekvent i svara du gir, noko som sjølvsagt også har den ulempen at det tek mykje lenger tid å fullføre undersøkinga.

Når du får spørsmål som "på ein skala frå 1-5 kor viktig er det for deg med punktligheit" og deretter spørsmålet? "På ein skala frå 1-5 kor akseptabelt er det å kome litt forseint?".
På slike spørsmål er det openbart at arbeidsgivar vil at du scorer høgt på det eine spørsmålet og lågt på det andre spørsmålet som er formulert motsatt. Så å "jukse" seg til eit godt resultat er ikkje så vanskeleg.
Så finnes det sjølvsagt også testar som prøver å være smartare enn den som tek testen, slik at ein skal "avsløre" dei som i testen seier at punktlegheit er svært viktig, for dei som gir maks-score er juksere og dei som reelt sett meiner at punktlegheit er viktig ville gitt ein firer. Må då er ein langt inne i kvasi-psykologi når ein skal prøve å gjette på kva kandidaten eigentleg meinte med eit bestemt svar.

Godt oppsummert :) 

Jeg bestemte meg mer eller mindre for å droppe disse testene. Tror kanskje jeg dropper intervjuet også. Eventuelt møter jeg på intervju og sier hva jeg mener om de testene. 

Anonymous poster hash: c8222...f90

Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90 skrev (35 minutter siden):

Eventuelt møter jeg på intervju og sier hva jeg mener om de testene. 

Tenker det er vekkasta tid for din del, om du skal gjere ein liten protest så bør du berre sende ein epost der du seier at du ikkje kjem til å ta testen, og at ber om å få beskjed om det fortsatt er ynskjeleg å møte til intervju. 

Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90 skrev (43 minutter siden):

Jeg bestemte meg mer eller mindre for å droppe disse testene. Tror kanskje jeg dropper intervjuet også. Eventuelt møter jeg på intervju og sier hva jeg mener om de testene

Vel, da tenker selvfølgelig firmaet at du uansett ikke var riktig kandidat.

Alle vinner ;)

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90
The Avatar skrev (1 time siden):

Tenker det er vekkasta tid for din del, om du skal gjere ein liten protest så bør du berre sende ein epost der du seier at du ikkje kjem til å ta testen, og at ber om å få beskjed om det fortsatt er ynskjeleg å møte til intervju. 

 

Medlem skrev (1 time siden):

Vel, da tenker selvfølgelig firmaet at du uansett ikke var riktig kandidat.

Alle vinner ;)

Kan slå motsatt vei også.

Jeg har meget gode referanser fra tidligere arbeidsforhold, meget relevant arbeidserfaring og gode akademiske skussmål. 

Det er tross alt de som har forsøkt å rekruttere meg. 

Anonymous poster hash: c8222...f90

Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90 skrev (8 timer siden):

Kan slå motsatt vei også.

Jeg har meget gode referanser fra tidligere arbeidsforhold, meget relevant arbeidserfaring og gode akademiske skussmål. 

Det er tross alt de som har forsøkt å rekruttere meg. 

Anonymous poster hash: c8222...f90

Mitt poeng er at eg er heilt sikker på at det vil slå uheldig ut for deg om du berre møter opp på intervjuet og startar med å fortelle at du ikkje har gjort "leksa" du vart satt til. Det ser dårleg ut uansett, fordi det kan både forståast som ein protest frå deg, men også som ein karakteristikk av at du er lat eller for ustrukturert til å få ting gjort.

Om du derimot varslar på førehand at du ikkje kjem til å ta testen så gir du arbeidsgivar ein moglegheit til å justere sin tilsettingsstrategi, ikkje berre ovanfor deg men også ovanfor dei andre kandidatane slik at alle kan vurderast på eit så likt grunnlag som mogleg. Om du er den einaste som ikkje tek testen så vil du uansett kome langt bakover i priorteringsrekka rett og slett fordi at arbeidsgivar har mykje større datagrunnlag for å vurdere dei andre kandidatane.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
fwj__ skrev (På 23.2.2024 den 11:02 AM):

Jeg fikk aldri noe jobb hvor det er flere steg i intervjuprosessen, kom sikkert skjevt ut på den sosiale biten. Men du verden, jeg og en kollega på nåværende arbeidsplass er sikkert 10x så effektiv som 5 andre der, p.g.a vi er hands on på problemstillinger, mens andre har det i "kjeften" og krever møter for hver minste bullshit ting. Noen tror viktigheten av å snakke mye er viktig, men noen må få ballen til å rulle. 

Her tenker jeg nå at stedet du jobber på har flere utfordringer enn at det er noen få som tar tak i saker mens andre skal prate om dem. Stikkordet er lederskap.

Er det ingen ledelse som følger med og har en viss feeling på hvordan det går i bedriften, slike ting som du nevner vil jo bli korrigert hvis man har ledere som gjør jobben sin.

Lenke til kommentar
On 23.2.2024 at 11:02 AM, fwj__ said:

Jeg fikk aldri noe jobb hvor det er flere steg i intervjuprosessen, kom sikkert skjevt ut på den sosiale biten. Men du verden, jeg og en kollega på nåværende arbeidsplass er sikkert 10x så effektiv som 5 andre der, p.g.a vi er hands on på problemstillinger, mens andre har det i "kjeften" og krever møter for hver minste bullshit ting. Noen tror viktigheten av å snakke mye er viktig, men noen må få ballen til å rulle. 

Kjenner meg igjen i den, ja.

Mens folk satt å babblet om systemet som var nødvendig, gikk jeg heller å laget det, normalt litt mer fleksibelt enn de hadde kommet fram til.

Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90 skrev (På 22.2.2024 den 12:01 AM):

Er mer prinsipielt for min del, tror jeg. Har ikke lyst å bli vurdert på den måten og plassert i en bås fra en test jeg i utgangspunktet fester lav tillit til. 

 

Anonymous poster hash: c8222...f90

Om jeg ikke husker helt feil er det flere psykologer som har gått hardt ut mot slike tester.
Det viser seg at samme personene kan få forskjellig svar på samme test tatt på ulike dager.
 

Og om folk blir mer bevist på at dette er en uting vil flere droppe rekruterere som bruker slike tester.
I mange yrker er det faktisk arbeidstaker som sitter med makta, og man kan velge mellom flere arbeidsgivere.

 

The Avatar skrev (41 minutter siden):

Om du derimot varslar på førehand at du ikkje kjem til å ta testen så gir du arbeidsgivar ein moglegheit til å justere sin tilsettingsstrategi

Her er jeg helt enig.
Bare varsle om at du prinsipielt er mot slike tester, da dem er unøyaktige og veldig ofte gir feil svar, og at du derfor ikke vil ta disse testene.
Og takker for interessen.
Da vil dem kanskje få seg en A-Ha opplevelse.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Et lite men viktig poeng. Selv om man er ettertraktet så vil arroganse og primadonna nykker fort kunne slå feil ut. Det er viktig å beholde en grad av ydmykhet selv om man skal være selvsikker og vet man er god i yrket man utøver.  

Just now, tflovik said:

Her tenker jeg nå at stedet du jobber på har flere utfordringer enn at det er noen få som tar tak i saker mens andre skal prate om dem. Stikkordet er lederskap.

Er det ingen ledelse som følger med og har en viss feeling på hvordan det går i bedriften, slike ting som du nevner vil jo bli korrigert hvis man har ledere som gjør jobben sin.

Du skulle bare visst hvor mange arbeidsplasser det er hvor ledere er rimelig tafatte på slikt. Også på steder man ikke skulle kunne tro det var mulig. Ledere som frykter å bli upopulære i ekstrovert "klikken" osv. som lar ting skli.

Just now, Eskove said:

Bare varsle om at du prinsipielt er mot slike tester, da dem er unøyaktige og veldig ofte gir feil svar, og at du derfor ikke vil ta disse testene. Og takker for interessen. Da vil dem kanskje få seg en A-Ha opplevelse.

Godt råd.

Endret av Theo343
 • Liker 1
Lenke til kommentar
 • 2 uker senere...
The Avatar skrev (På 23.2.2024 den 9:26 AM):

Det er nok mest dette som er problematisk, det er svært mange firma som bruker slike testar som enten er for dårlege til å gi gode og konsise svar, eller at dei ikkje har kompetanse til å vurdere resultatet på ein fornuftig måte.
Svært mange av disse testane har eit særdeles tynt vitenskapleg grunnlag. Samtidig er det ikkje nødvendigvis at bestemte personlegheitstrekk som ein leiter etter faktisk gir det forventa resultatet i arbeidsutføringa.

Langt på vei enig. Man har relativt godt belegg for å hevde at en del slike tester - på gruppenivå! - bedre vurderer personlighetstrekkene til en arbeidssøker enn det en intervjuer gjør, men allikevel er nytteeffekten av slike tester begrenset. Det er bla. ikke nødvendigvis noe likhetstegn mellom personlighetstrekk x og yteevne i stilling y. Selv om en test er treffsikker på gruppenivå, kan resultatene avvike sterkt på individnivå. Det kreves kompetanse for å klare å vektlegge nytteeffekt opp mot begrensninger, og denne kompetansen er i mange bedrifter fraværende. Mange lar seg lure av lovnader fra firma som selger rekrutteringstjenester eller tester. Generelt vegrer mange ledere seg for å bruke penger på kvalitet i ansettelsesprosesser og overser hvilken kostnad feilansettelser faktisk har.

Lenke til kommentar
Gjest c8222...f90

Oppdatering:

Jeg endte faktisk opp med å ta disse testene etter råd fra en kamerat om å svelge stoltheten min. Presterte så vidt jeg kunne se over snittet på testene, så det står ikke på det. Når det gjelder personlighetstestene er det veldig tydelig hvilke svar disse ønsker, så det er jo lett å manipulere disse om man er noenlunde oppegående. Jeg svarte stort sett ærlig på det meste.

I intervjuet ble jeg dog spurt hva jeg synes om testene og da sa jeg mer eller mindre sannheten - om enn litt høflig formulert.

Fikk tilbud, men tilbudet var ikke bra nok, så jeg endte med å takke nei. 

Anonymous poster hash: c8222...f90

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...