Gå til innhold

Elbilpolitikken i Norge – Rådyr feilsatsing helt uten klimaeffekt


Anbefalte innlegg

Dette innlegget om elbil er henta fra ett av mange essays i heftet Det finnes ingen klimakrise, Hva sier vitenskapen redigert av Stein Storlie Bergsmark og lagt ut på Klimarealistenes hjemmeside. Mellomtitler av Politikus.

Stein Storlie Bergsmark:

Den norske elbilpolitikken er antagelig det største klima- og finanspolitiske feilgrep noensinne. Målet er én million elbiler innen 2025. Forsker Geir Bjertnæs ved Statistisk sentralbyrå har beregnet at den eksisterende elbilpolitikken vil gi et inntektsbortfall på svimlende 280 milliarder kroner. Den globale klimaeffekten er ikke målbar. Vi viser i denne artikkelen at elbilen i realiteten ikke er utslippsfri i noen del av verden, heller ikke i Norge.

Det er imidlertid lurt å starte globalt, og for å få det rette perspektivet, kan vi vise til Dr. Bjørn Lomborg. Han er en av TIME Magazines 100 mest innflytelsesrike personer i verden og en av de 50 personene som skulle kunne redde planeten, i henhold til avisen The Guardian. Lomborg skriver i The Telegraph at elbiler ikke er noen mirakelkur mot klimaendringene, fordi de bare gir marginale utslippsreduksjoner og til svært høye kostnader.

-Even if we managed to get 140 million electric cars by 2030, the IEA estimates this would reduce global emissions by a mere 0.4 %. It’s important we don’t lose sight of the big picture: right now, electric car subsidies are something wealthy countries can afford giving rich elites to show virtue. But we need to find affordable climate solutions for China, India and nations in Africa and Latin America if we really want to make a difference.

Batteriproduksjon: Et betydelig karbonavtrykk
Lomborgs utsagn begrunnes ganske enkelt med at batteriproduksjonen gir elbilen et betydelig karbonavtrykk og at kullkraft i global sammenheng vil være den dominerende energikilden både for batteriproduksjon og lading av elbilbatteriene i mange år framover. Vi kan derfor med en gang fastslå at elbilen de nærmeste ti-år ikke vil ha noen positiv global klimaeffekt.

Vi kan også som en start fastslå at elbilen heller ikke er noen global vinner når det gjelder bruk av primærenergi. Her støtter vi oss til en enkel og interessant analyse fra den prisbelønte klimaforskeren Dr. Roy Spencer. Han har skrevet et innlegg på sin blogg der han sammenlikner energieffektiviteten for en elbil med en konvensjonell bil på det amerikanske markedet. Konklusjonen er overraskende, elbilen har ingen klare fordeler fremfor biler med forbrenningsmotor i USA, og antagelig gjelder dette de fleste andre steder i verden også, utenom Europa.

Kullkraft dominerer i verden
49 prosent av energien i kull blir til framdrift

Elbilen er klart mer effektiv når det gjelder å konvertere den medbragte energien i batteriet til bevegelse på veien. Men dette er bare halve historien. Her ser vi på bruk av primærenergi. Kullkraft er fremdeles dominerende, USA sett under ett. Generering, transmisjon, lading og lagring av elektrisitet på et batteri er svært lite effektiv sammenliknet med raffinering og transport av bensin. Generering av elektrisk kraft fra kull har en virkningsgrad i beste fall på 40 %. Deretter tapes 6,5 % i transmisjon og ytterligere 12 % i lading av batteriet. Dette betyr at bare 49 % av energien i kullet er tilgjengelig for bilens framdrift.

Forbrenningsmotor like energieffektiv
Med en virkningsgrad på 90 % ved raffinering og distribusjon av bensin og den typiske virkningsgraden i en forbrenningsmotor blir den omtrent like energieffektiv som en elbil. Men når nå et par bilprodusenter har annonsert forbrenningsmotorer med en virkningsgrad på 50 %, vil dette gjøre forbrenningsmotoren til vinner. Spencer diskuterer også det enorme miljøproblemet med rovdrift på naturressurser og all forurensning som trengs for å produsere millioner av elbilbatterier.

For den vanlige bilkjøper er det vanskelig å vurdere om elbilen er en global vinner når det gjelder klima og miljø. I de friere mediene kommer det regelmessig meldinger om at elbilene har omtrent like høyt CO2 – utslipp over levetiden som konvensjonelle biler, men samtidig kommer det studier som viser det motsatte.

Elbilprodusent: Ikke reine elbiler
For første gang har imidlertid en elbilprodusent stått fram og sagt at bilprodusentene må være ærlige om utslippene knyttet til elbilproduksjonen. Toppsjefen i Polestar, Thomas Ingerlath, sier [til TV2] at det er umoralsk å fortelle kundene at elbilene er helt rene. I følge egne analyser forlater en Polestar 2 fabrikken med et karbonavtrykk på 26 tonn CO2. Sammenliknet med en tilsvarende bil, en Volvo XC40 med forbrenningsmotor har elbilen et langt høyere CO2 -utslipp i produksjonsfasen, på grunn av energikonsum i produksjon av batteriet. En XC40 har et karbonavtrykk på 14 tonn, bare drøyt halvparten av karbonavtrykket til Polestar 2.

Med global strømmiks: Elbilen en miljøtaper
Hos Polestar er det gjort beregninger som skal vise hvor langt man må kjøre med Polestar 2 før det totale karbonavtrykket blir mindre enn for en fossilbil. Med en global energimiks er det først etter 112 000 km at Polestars CO2 utslipp blir lavere enn på XC40. Men dette forholdet er avhengig av batterikapasiteten. Professor Linda Ellingsen ved Transportøkonomisk institutt skriver i Aftenposten Innsikt søndag 29. mai 2022 at elbiler med en batterikapasitet på 100 kWh går tapende ut, selv etter 250 000 km, med en global strømmiks.

Det hevdes av en del elbilentusiaster at en dieselbil slipper ut mer CO2  enn en elbil som lades på 100 % kullkraft. Men dette er galt. Dersom man regner ut mengden CO2  som må slippes ut for å levere én energienhet til bilens fremdrift, så er det udiskutabelt at strøm fra kullkraftverk vil gi høyere utslipp enn om energien kommer fra en dieselmotor. Husk på kjøretøyets karbonbelastning.

Ingen global klimavinner, men miljøtaper
Det er således ganske klart at elbilen ikke er noen global klimavinner. Men derimot er den i høyeste grad en miljøtaper. For å produsere et typisk bilbatteri må man bearbeide 10 tonn saltlake for å få fram litium, 15 tonn malm for kobolt, 2 tonn malm for nikkel og 12 tonn malm for kopper. Sammenlagt graver man opp 200 tonn fra jordskorpen. Hele 68 % av verdens kobolt utvinnes i Kongo. Gruvene der har ingen forurensningskontroll og menn, kvinner og til og med barn håndterer giftig materiale. Det har blitt gjort forsøk på å stoppe barnearbeid i koboltgruvene, men uten suksess. I Kongo har Tesla og andre bilprodusenter blitt saksøkt, etter at barn har mistet livet eller blitt livstruende skadd i gruvene. Menneskerettigheter og arbeidsmiljø er fraværende.

Elbilens verdikjede en enorm miljøbelastning
Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Nå får norske bedrifter ansvar for at ingen deler av produksjonen bryter menneskerettighetene. Da ble Norge det første landet i verden som krever at bedrifter skal ta ansvar for at hele verdikjeden deres er etisk. Vi forbrukere får da rett til å spørre alle større bedrifter som selger varer og tjenester i Norge om deres underleverandører følger menneskerettighetene og sørger for personsikkerhet og anstendige arbeidasforhold. Da bør vi spørre bilforhandlerne om de etiske retningslinjene følges i alle trinn gjennom produksjonen av en elbil. Ethvert annet produkt på det norske enn en elbil, ville vært uselgelig med en tilsvarende enorm miljøbelastning.

Elbilene er mye tyngre enn konvensjonelle biler, en batteripakke kan veie 500 kg. Dette netyr større slitasje på dekk og veier og mer støv. Elbilene tar plasspå veiene, de benytter den infrastruktur som vanlige bilister betaler. Derfor har nå Statens vegvesen nå argumentert for at elbilistene bør begynne å betale mer. Mens det norske bilavgiftssystemet i 2018 ga 59 milliarder kroner i inntekter til det offentlige, om vi regner med de 8 viktigste avgiftene, slipper elbilistene unna det meste. Dette er svært urettferdig, spesielt når man tar i betraktning at den norske elbilsatsningen ikke har noen som helst betydning for den globale klimasituasjonen.

Elbilene har ikke lokale utslipp og har derfor en fordel i byer der luftforurensning kan være et problem. Men de nyeste dieselmotorene har så god avgassrensning at eksosen faktisk er renere enn luften omkring bilen, når den kjører i byer med normal luftforurensning. Biler med slik motor absorberer svevestøv fra luften og utslippene av NOx er små!

Skattetap og ugunstig handelsbalanse
Elbilen er ikke konkurransedyktig på pris, den er nesten dobbelt så dyr i produksjon som en konvensjonell bil. Derfor kjøpes den bare i land hvor det gis store subsidier eller andre fordeler. Men de ivrigste elbilforkjemperne hevder at elbilene slett ikke subsidieres i Norge, for virkemiddelet som brukes i Norge er jo ikke subsidier, det er «bare» frafall av engangsavgifter og moms. Likevel taper staten og fellessamfunnet enorme beløp, i 2020 utgjorde dette tapte inntekter på 19,2 milliarder kroner. Elbilprisen er også ugunstig for handelsbalansen. Det importeres et stort antall biler som er nesten dobbelt så dyre som vanlige biler.

Reelt brukes mest vannkraftprodusert elekstrisitet i Norge…
Så til Norge og CO2-problematikken. Siden strømproduksjonen i Norge anses som utslippsfri, blir vi fortalt at bruk av elbil er utslippsfritt, og at det er nødvendig å satse sterkt på elbiler for å nå våre utslippsmål og å redde klodens klima. Da hopper man lett bukk over problemet med elbilbatteriets karbonavtrykk, men la oss se på batteriladingen.

…men opprinnelsesgrantiene reduserer
vannkraft-strøm til 10 prosent i Norge

Siden det ikke er mulig å spore en energikilde direkte ved å følge kraftnettet i Europa, fordeles kraftproduksjon og opprinnelse i det europeiske kraftmarkedet til forbrukere ved bruk av opprinnelsesgarantier, og dette gjenspeiler ikke nødvendigvis den fysiske energiflyten. NVE publiserer hvert år en varedeklarasjon for strøm levert uten opprinnelsesmerking. Det viser at bare 10 % av den strømproduksjonen som ble fordelt til norske forbrukere i 2020 var fra fornybare energikilder. 41 % ble dekket av fossil energi, 49 % av atomkraft og utslipp av CO2 var 396 g/kWh. På direkte spørsmål sier NVE at dette er realiteten. Derfor bidrar elbilbruken til utslipp her hjemme så lenge Norge selger opprinnelsesgarantier for strøm.

Dette betyr
En Tesla modell 3 bruker 0,112 kWh per km, dette betyr at bilen med norsk varedeklarasjon står for et utslipp på ca 65 g CO2 per km, dersom regner med 10 % effektivitetstap av strøm i nettet og 88 % virkningsgrad ved lading av batteriet. I tillegg kommer en betydelig karbonbelastning fra produksjon av bil og batteri. Om vi regner med at en Tesla har omtrent har samme karbonbelastning som en Polestar 2 og kjører 200 000 km, blir karbonbelastningen 130 g CO2 per km. Da er en Tesla 3 oppe i 195 g CO2 per km.

En Tesla 3 er derfor en klimataper sammenliknet med en ny liten dieselbil som slipper ut rundt 100 g CO2 per km. Polestar 2 er 20 % mindre energieffektiv enn Tesla 3, og vil følgelig ha et utslipp på rundt 80 g CO2 per km og kommer derfor opp i over 200 g CO2 per kjørte kilometer.

Når marginalkraft er kull,
slipper elbilen ut dobbelt så mye CO2

Fysiker fra NTH Per Eidsvig og doktor i kjemi og siv. ing. Rune Lødeng, har sammen med en faggruppe på ti velkvalifiserte medarbeidere skrevet et faglig notat der de beregner forholdet mellom CO2-utslipp fra elektrifiserte og fossile prosesser, basert på energieffektivitet. I en artikkel i DN forklarer de at resultatet avhenger av hvilken type elkraft som er marginalkraft. Ved nyttår 2022 var marginalkraften kullkraft, og da slipper en elbil med samme vekt som en fossilbil cirka dobbelt så mye CO2 som fossilbilen.

ACER: Det finnes ikke dedikert strøm
Vi må også vurdere hvordan de forskjellige kraftformene til enhver tid koples inn og ut av nettet, og veie inn de karbonkutt som er tilgjengelige om vi reduserer produksjonen av den mest emisjonsintensive kraftformen, nemlig kullkraft. Siden det alltid i det nord-europeiske nettsamarbeidet er et kullfyrt kraftverk i drift, vil slike kutt bli svært høye, ofte opp mot 1000 g CO2 per kWh. Dette gjelder også for Norge, siden det er teknisk enkelt å eksportere en del av vårt kraftoverskudd. Sagt på en annen måte, når vi eksporterer strøm, kan tyskere og andre redusere effektuttaket fra sine kullkraftverk. Med lading fra marginalkraft svarer en Tesla Model 3 for et utslipp på rundt 125 g CO2 per km, dersom vi ser bort fra tap i nettet og ved lading av batteriet, samt batteriets karbonbelastning, og dette er en realitet.

Det hevdes av elbiltilhengerne at kullkraft ikke kan være marginalkraft fordi kullkraftverk fortrinnsvis kjøres på jevn last over døgnet, og ikke i takt med de døgnmessige lastendringene. Men man kan forklare det slik at marginalkraften varierer i takt med forbruket fordi all annen kraft er brukt maksimalt. Slik kan man også betrakte marginalkraften som «sistekraft». Innen ACER gjelder dette uansett hvem som bruker kraft hvor – ingen kan påberope seg at man bruker dedikert kraft.

Opprinnelsesgarantier et nullsumspill
Men så hevder elbilentusiastene at elbilene i Norge kjører fossilfritt fordi de har opprinnelsesgarantier. Imidlertid blir dette et nullsumspill. Dette fører bare til at andelen fossil varmekraft øker for de strømkundene som ikke kjøper opprinnelsesgarantier. Men da hevder elbilentusiastene at det er politiske ordninger som fanger opp karbonbelastningen slik at elbilene uansett er utslippsfrie. Man viser til det europeiske kvotesystemet, der utslippene skal bokføres i det landet kraften produseres. Så elbilene i Norge bokføres med null utslipp, man ser til og med bort fra karbonavtrykket til batteriet!!

Med ACER
Vår elektrisitet er basert på kullkraft

Men uansett hvilke insentiver klimakvotene legger på de forskjellige CO2-utslippene, er det de virkelige fysiske prosessene som forteller hva som skjer med CO2-utslippene. Og klimakvotene ‘kan ikke trylle’. Det planlegges en så stor økning i strømforbruket i Europa i årene som kommer at det ikke er fysisk mulig å levere det økende strømforbruket uten at forbruket av kullkraft også vil øke. All utbygging av fornybar kraft må ha konvensjonell balansekraft, så lenge problemet med energilagring ikke er løst. Da blir kullkraft fortsatt ‘sistekraft’. Og vi må ta i betraktning at i alle nett er det større eller mindre innslag av fossil varmekraft, i mange land heller større. Det betyr at elbilen de kommende ti-år ikke blir utslippsfri, fordi den årlige fornybarandelen i elektrisitetsnettene fortsatt vil være lav.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er god for Norge. Våre kraftprodusenter tjener store beløp på dette. Ordningen fører til at Norge må bokføre utslipp, selv om norske forbrukere som ikke har kjøpt opprinnelsesgarantier får ren norsk strøm fra nærmeste produsent i sin stikkontakt, uansett varedeklarasjon. Strømmen i et maskenett går hele tiden der det er minst motstand, korteste vei fra kilde til forbruker. Likevel kan trafikkselskapet i Leipzig med rette skryte av og bokføre at trikkene går på ren norsk strøm.

Om utslippsfrie elbiler:
Redusert temperatur i 2050 med 0,00003 grader

Dersom man lukker øynene for de CO2-utslipp vi faktisk burde bokføre på grunn av opprinnelsesgarantiene, hvordan er situasjonen da? Ved hjelp av data fra IPCC76 kan vi beregne effekten på det globale klimaet av Norges elbilpolitikk. Hvis vi feilaktig antar at 1 million elbiler sparer inn 3 megatonn CO2 per år, hva de naturligvis ikke gjør, vil det føre til en redusert temperaturøkning i år 2050 på mindre enn 0,00003 grader. Men som vi har vist, er elbilene ikke utslippsfrie, så dersom vi skal snakke om en klimagevinst så er den faktisk negativ.

Dersom vi fortsatt regner elbilen som utslippsfri i Norge, og at bilen reduserer utslipp fra norsk territorium, må vi ha opp mot 10 millioner elbiler på norske veier dersom vi skal spare inn like mye CO2 som utslippet fra ett enkelt av de store kullfyrte kraftverkene i Asia eller USA.

Vi kan fastslå med 100 % sikkerhet at elbilen ikke er utslippsfri. Vi kan fastslå med 100 % sikkerhet at den norske elbilpolitikken ikke har noen betydning på den globale temperatur- eller klimautviklingen. Og forskeren Geir Bjertnæs ved Statistisk sentralbyrå har beregnet at den eksisterende elbilpolitikken vil gi et inntektsbortfall på svimlende 280 milliarder kroner dersom den videreføres fram til 2025. Da bør vi spørre våre politikere hvorfor Norge, som står for 0,15 % av verdens CO2-utslipp, skal bruke 280 milliarder kroner på å redusere verdens årlige utslipp med 0,01 %. Alle, absolutt alle, med normalt gangsyn forstår at dette ikke er verken rasjonelt eller forholdsmessig. Våre ledende politikere forstår det imidlertid ikke.

Endret av Wall Dorf
 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Gavekort skrev (6 minutter siden):

Noen utvalgte påstander. Skylder på Brandolinis lov.

Dette er en OL-vinner i mentalgymnastikk.

Å slå sammen fornybar og ikke-fornybar energi hindrer en ikke i å kvotere tilbake fornybar energi når norsk hydrokraft i stor grad leverer baseline kapasitet til det nord-europeiske strømnettet.

 

Elbiler er typisk 90% energieffektive, 60-75% om man skal være veldig konservativ. Det skal ikke mer til enn å skru på varmeapparatet i en fossilbil for å kjenne på god og varm bullshit.

 

Først vil jeg bare påpeke ironien med å sitere en forsker fra TØI med ekspertise innenfor klima og bærekraft. Man tager hvad man haver som en vis mann sa.

Det Klimarealistene her ikke nevner er at dette bare gjelder Polestar 2 med den største 100 kW batteripakken. Velger man de modellene med mindre batterier, som de fleste gjør, så får man netto mindre utslipp etter 110.000 og 79.000 km med en konservativ global strømmiks

Dette er ikke galt. https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/ev-fossil-cars-climate

https://www.forbes.com/sites/mikescott/2020/03/30/yes-electric-cars-are-cleaner-even-when-the-power-comes-from-coal/

 

F for flaut

image.png

 

 

Klasse!

 

Helt enig, flaut av TS og de andre nevnte "masterminds". Skulle gjerne sitert flere feil men sitter på telefonen så det er ikke så lett. Men en trenger ikke mer enn å skumme posten for å finne latterlige feilpåstander.

Er elbiler nullutslipp som de ofte refereres til? Nei. Men er de bedre enn alternativene? Absolutt, iallefall i ett land som Norge hvor vi er mer eller mindre selvforsynt med vannkraft.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (2 timer siden):

Å slå sammen fornybar og ikke-fornybar energi hindrer en ikke i å kvotere tilbake fornybar energi når norsk hydrokraft i stor grad leverer baseline kapasitet til det nord-europeiske strømnettet.

 

Jeg vet vel at det ikke nytter å diskutere elbiler da den er vel etablert og man ikke ser at kvoteregulering ikke fungerer i praksis. Og fyre med kull fra noen som ikke bruker kull er ingen reduksjon for kull.

Gavekort skrev (2 timer siden):

Elbiler er typisk 90% energieffektive, 60-75% om man skal være veldig konservativ. Det skal ikke mer til enn å skru på varmeapparatet i en fossilbil for å kjenne på god og varm bullshit.

 

Tror kanskje du misforstod hva energieffektiviteten handlet om, hvis strømmen kommer fra kullkraft får man ikke strøm fra alt kullet som benyttes, bare 49% utnyttelse, noe som ikke påvirker lading til batteri, men utslipp av mengde co2 ved strømproduksjon: Sitat: Generering av elektrisk kraft fra kull har en virkningsgrad i beste fall på 40 %. Deretter tapes 6,5 % i transmisjon og ytterligere 12 % i lading av batteriet. Dette betyr at bare 49 % av energien i kullet er tilgjengelig for bilens framdrift.

PS: Varmeapparatet på min bil får varme fra 2 stk varmevekslere som får gratis varme fra motoren (bensin)

Ellers får dere diskutere hva som er rett og galt individuelt med hverandre. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (18 minutter siden):

Jeg vet vel at det ikke nytter å diskutere elbiler da den er vel etablert og man ikke ser at kvoteregulering ikke fungerer i praksis. Og fyre med kull fra noen som ikke bruker kull er ingen reduksjon for kull.

Mengden kull som graves opp av bakken er et resultat av slutten på kassalappen. Å eksportere fornybar energi og kjøpe tilbake fossil energi gir fortsatt Norge en netto positiv innflytelse på strømnettet. Og eventuelle valg om å stenge slusene på magasinet og kjøpe polsk kullkraft kan ikke norske elbilister stilles moralsk ansvarlige for.

Sitat

Tror kanskje du misforstod hva energieffektiviteten handlet om, hvis strømmen kommer fra kullkraft får man ikke strøm fra alt kullet som benyttes, bare 49% utnyttelse, noe som ikke påvirker lading til batteri, men utslipp av mengde co2 ved strømproduksjon: Sitat: Generering av elektrisk kraft fra kull har en virkningsgrad i beste fall på 40 %. Deretter tapes 6,5 % i transmisjon og ytterligere 12 % i lading av batteriet. Dette betyr at bare 49 % av energien i kullet er tilgjengelig for bilens framdrift.

PS: Varmeapparatet på min bil får varme fra 2 stk varmevekslere som får gratis varme fra motoren (bensin)

Ellers får dere diskutere hva som er rett og galt individuelt med hverandre. 

Hvordan er dette et elbil-effektivitetsproblem og ikke et kullkraft-effektivitetsproblem? Det er dessuten ingen siviliserte land som har ~100% kullkraft, så hele poenget virker moot.

Endret av Gavekort
 • Liker 6
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (7 timer siden):

Alle, absolutt alle, med normalt gangsyn forstår at dette ikke er verken rasjonelt eller forholdsmessig. Våre ledende politikere forstår det imidlertid ikke.

Alle? Mener du virkelig at Stein Bergsmark har forstått noe hele verdens bilindustri ikke har forstått. Så vidt jeg husker var Stein Bergsmark en middelmådig lektor når han skrev dette.

Hvorfor er der ikke en rå kamp mellom Mercedes, Toyota, Ford, Tesla og stort sett resten av verdens bilindustri om denne lektor Stein Bergsmarks unike innsikt? Og dette i tillegg til "Alle, absolutt alle, med normalt gangsyn?"

Jeg gir meg ende over.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (8 minutter siden):

Hvordan er dette et elbil-effektivitetsproblem og ikke et kullkraft-effektivitetsproblem? Det er dessuten ingen siviliserte land som har ~100% kullkraft, så hele poenget virker moot.

Det har egentlig noe med kassalappen å gjøre dette også, når elbilen kommer ut fra fabrikk har den også en ny batteripakke som kanskje er produsert med strøm fra et kullkraftverk.

Batterier i europeiske elbiler lages av kullkraft fra Asia og USA – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheter, TV og radio

Hvor mye strøm som lures inn i det norske ledningenettet er jeg uvitende om

Hvor kommer strømmen fra? - NVE

Se også hovedinnlegg: Med ACER
Vår elektrisitet er basert på kullkraft

 

Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (16 minutter siden):

 

Hvor mye strøm som lures inn i det norske ledningenettet er jeg uvitende om

Hvor kommer strømmen fra? - NVE

 

Hvorfor lurer du inn en link som svarer på det spørsmålet du er uvitende om?

Av norsk kraft som ble levert i 2022 til forbrukerne kom:

¤ 81% fra vannkraft

¤ 12% fra vindkraft

¤ 2% fra annen fornybar

¤ og fra de andre kildene - som da skulle utgjøre 5% - er den største komponenten kjernekraft. Kull er nesten neglisjerbar.

Endret av Windfarmer
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (25 minutter siden):

Det har egentlig noe med kassalappen å gjøre dette også, når elbilen kommer ut fra fabrikk har den også en ny batteripakke som kanskje er produsert med strøm fra et kullkraftverk.

Batterier i europeiske elbiler lages av kullkraft fra Asia og USA – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheter, TV og radio

Hvor mye strøm som lures inn i det norske ledningenettet er jeg uvitende om

Hvor kommer strømmen fra? - NVE

Se også hovedinnlegg: Med ACER
Vår elektrisitet er basert på kullkraft

 

Asia og USA er ikke en del av ACER, så nå må du ikke flytte målstreken. Det var heller ikke batteriproduksjon som brødteksten til nevnte poeng tok for seg.

Siden vi snakker om norsk elbilpolitikk (ref. emnetittel) så er det kanskje verdt å nevne at norsk strøm som norske elbiler lades på var 50,4% fornybar i 2020. Føler meg generøs når jeg vandrer ut på viddene for å imøtekomme argumentene demmes. 100% kullkraft i Norge er et fjernt tankespill, ikke reelle omstendigheter.

 • Liker 6
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (11 minutter siden):

Asia og USA er ikke en del av ACER, så nå må du ikke flytte målstreken. Det var heller ikke batteriproduksjon som brødteksten til nevnte poeng tok for seg.

Siden vi snakker om norsk elbilpolitikk så er det kanskje verdt å nevne at norsk strøm som norske elbiler lades på var 50,4% fornybar i 2020. Føler meg generøs når jeg vandrer ut på viddene for å imøtekomme argumentene demmes. 100% kullkraft i Norge er et fjernt tankespill, ikke reelle omstendigheter.

https://www.nve.no/energi/virkemidler/opprinnelsesgarantier-og-varedeklarasjon-for-stroemleverandoerer/varedeklarasjon-for-stroemleverandoerer/

Ser ut som tallet er 500g CO2/kWh for oss som kjører el bil uten å kjøpe el sertfikat. Det betyr at min bil der batteriene har et produksjons utslipp på ca 7500kg CO2 har et teoretisk utslipp på langt over gamle bilen min

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Trestein skrev (7 minutter siden):

https://www.nve.no/energi/virkemidler/opprinnelsesgarantier-og-varedeklarasjon-for-stroemleverandoerer/varedeklarasjon-for-stroemleverandoerer/

Ser ut som tallet er 500g CO2/kWh for oss som kjører el bil uten å kjøpe el sertfikat. Det betyr at min bil der batteriene har et produksjons utslipp på ca 7500kg CO2 har et teoretisk utslipp på langt over gamle bilen min

Regnet du ut skattekortet ditt for 2024 med utgangspunkt i straffeskatt også?

Reelt tall er 19g CO2e/kWt i Norge.

Endret av Gavekort
 • Liker 5
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (5 minutter siden):

Regnet du ut skattekortet ditt for 2024 med utgangspunkt i straffeskatt også?

Reelt tall er 19g CO2e/kWt i Norge.

Jo men den strømmen har vi solgt til utlandet. Jeg har ikke betalt for vannkraft. 

Poenget er at vi kan ikke co2 regnskapsføre Norsk kraft både i utlandet og i Norge samtidig. Selskaper i Tyskland som kjøper Norske avlatsbrev med strøm som gir 19g/kwh og kan selge produktene sine med rekordlavt klima avtrykk får nok strømmen fra helt andre steder. Så vi produserer nok med 19g/kwh men det vi får i kontakta er formelt noe helt annet. Akkurat som den tyske bilfabrikken formelt kjøper kraft med 19g/co2 pr kwh. 

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Det eneste jeg er uenig med er at staten taper penger på el biler. innføringen av el bil har skapt en kraftkrise og dobling av strømpriser. Dette gir den Norske stat bortimot 100milliarder i ekstrainntekter den tar pengene fra vanlige folk med el oppvarming. Dette gir jo igjen større inflasjon som må korrigeres med økte renter som tar noen hundre milliarder til. Helt klart en vinn vinn. Og på toppen av dette kan man skryte på seg verdens største elbil andel. I alle fall på 100år

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Trestein skrev (30 minutter siden):

Jo men den strømmen har vi solgt til utlandet. Jeg har ikke betalt for vannkraft. 

Poenget er at vi kan ikke co2 regnskapsføre Norsk kraft både i utlandet og i Norge samtidig. Selskaper i Tyskland som kjøper Norske avlatsbrev med strøm som gir 19g/kwh og kan selge produktene sine med rekordlavt klima avtrykk får nok strømmen fra helt andre steder. Så vi produserer nok med 19g/kwh men det vi får i kontakta er formelt noe helt annet. Akkurat som den tyske bilfabrikken formelt kjøper kraft med 19g/co2 pr kwh. 

At du ikke har et sertifikat på norsk strøm gjør den ikke til et global snitt langt dobbelt så høyt som Europa sitt snitt.

Ingen med et fungerende hode tror at en elbil ladet på norsk strøm har et utslipp 26,3 ganger så høyt som det nasjonale fordi du ikke har henholdt deg til et regime myntet for leverandører som driver med handel i utlandet. Slutt å lag støy i debatten.

 • Liker 6
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (1 minutt siden):

At du ikke har et sertifikat på norsk strøm gjør den ikke til et global snitt langt dobbelt så høyt som Europa sitt snitt.

Ingen med et fungerende hode tror at en elbil ladet på norsk strøm har et utslipp 26,3 ganger så høyt som det nasjonale. Slutt å lag støy i debatten.

Så NVE tar feil?

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Är ju lite intressant det der  med opprinnelsegarantier. Är inte väldigt insatt men en kort titt på sidan fra NVE överenstämmer med vad jag trott. 

I Norge har vi nästan bara förnybar energi vilket verkar medföra att folk flest och och kraftselskapen ikke köper upprinnelsegarantier samtidigt som man i utlandet med mindre förnybar energi köper upprinnelsegarantier av Norge i en mängd som inte ens går att eksportera i teorien. 

Så i realiteten så brukar vi förnybar el men på papiret har vi det ikke. 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

For klimaet er det fullstendig irrelevant hvem som forbruker hvilken type strøm og hvor forbrukeren bor; det relevante er hvordan strømmen produseres.

Kjøper du sertifikater så kan du si at du støtter en produsent av fornybar kraft (og det med et beløp som er relatert til din forbruksmengde). Denne støtten er incitament/hjelp for produsentene til å øke produksjon av fornybar kraft.

Endret av trikola
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...