Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Innkalt som Vernepliktig akademisk befal


Anbefalte innlegg

Loven vil jeg si er foreldet/fra en tid der veldig mange flere måtte inn i førstegangstjenesten. 

Problemet er at det nå er så få som blir kalt inn - vi snakker om at kun 13% av hvert årskull blir kalt inn til førstegangstjenesten.   

Da kan man ikke lenger snakke om likhet for loven og "at alle må bidra"

Tvert i mot er det flere eksempler på at enkelte (spesielt de uten refs) etter avtjent 18 mnd førstegangstjeneste med full tjenestetid overflyttes HV med årlige øvelser.

Selv med full 18 mnd førstegangstjeneste + årlige HV-øvelser er det god margin til total tillatt verneplikts-tid innen 44 års alder - og altså en ganske urettferdig belastning kontra de som slipper helt.

Da er det kanskje på tide å profesjonalisere forsvaret i likhet med UK som avviklet verneplikten i 1960?

 

Endret av Rune_says
  • Liker 3
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5745117 from global

Rune_says skrev (På 11.4.2023 den 16.14):

Selv med full 18 mnd førstegangstjeneste + årlige HV-øvelser er det god margin til total tillatt verneplikts-tid innen 44 års alder - og altså en ganske urettferdig belastning kontra de som slipper helt.

Da er det kanskje på tide å profesjonalisere forsvaret i likhet med UK som avviklet verneplikten i 1960?

Eg tenker at det beste burde være ei delprofesjonalisering. For eg forstår veldig godt at når forsvaret utdannar vernepliktige gjennom 18 månadar så er også denne personen den best kvalifiserte soldaten til å bli innrulla i ei aktiv HV teneste.
Feilen som gjer at belastninga blir så ulik at kompensasjonen er for dårleg når ein ser på kor mykje ein tapar i lønnsinntekter dei dagane ein er på øving. Det hadde ikkje blitt ein uoverkomeleg stor kostnad å frikjøpe HV soldatar fullt ut for dei dagane dei er på repøving. (Om Staten ikkje vil ta rekninga sjølv så Staten i prinsippet pålegge arbeidsgivarane å ta rekninga i staden).

Hadde ein på rep-øving vært sikra å ikkje tape økonomisk på det så trur eg også at vi hadde fått meir motiverte HV-soldatar, og mange hadde nok også sett på det som eit positivt avbrekk i det ordinære arbeidet om tenesta hadde blitt lønna.

Eg meiner at ei slik ordning hadde vært betre sjølv om ein slik ordning ikkje er perfekt, for også med ei slik ordning så blir det problematisk for sjølvstendig næringsdrivande eller folk som jobbar i små bedrifter der det ikkje nødvendigvis er berre å ta fri ei veke utan at det går utover både bedrifta og kollegaene.

 

Når det gjeld heilprofesjonalisering så meiner eg at det ikkje er ei god løysning isolert sett fordi det betyr at vi slår oss til ro med å ha eit forsvar beståande av minimalt med personell. Skulle det bli krig så er det heilt nødvendig at vi kan mobilisere så mange soldatar som mogleg, så av den grunn så meiner eg at vi burde gå tilbake til ei allmenn verneplikt der det store fleirtalet av både gutar og jenter gjennomfører verneplikta. Ei slik verneplikt treng ikkje nødvendigvis å vare 12-18 månadar med berre litt lommepengar som betaling. Den aller viktigaste grunntreninga er rekruttperioden så etter min meining så burde vi ha ein strategi på å få alle ungdommar gjennom rekruttskulen rett etter fullført vidaregåande skule, så kan dei heller få fri frå den ordinære tenesta resten av året. Det er ikkje ein gong sikkert at det er nødvendig med ein rekruttskule på 6-8 veker, den grunnleggande våpentreninga og militære opplæringa kan nok også utførast på 4 veker.
Ei slik kortare militærteneste kan også planleggast i samarbeid med blant anna utdanningsinstitusjonar slik at det ikkje blir ein konflikt mellom skulegangen og militærtenesta. Hadde alle universitet lagt opp til 4 veker sjølvstudie dei same vekene så kunne ein fint pressa inn ei kort militærteneste utan å miste eksamenen.

Eg er likevel open for at vi kunne hatt eit profesjonelt forsvar i tillegg der dei som ønsker å gjennomføre meir militærteneste etter rekruttskulen kan få gjere det med ein fornuftig kompensasjon som er god nok til at ein ikkje tapar ut for mykje samanlikna med jamnaldrande som takka nei til vidare teneste og som blir raskare ferdig med studiane og kjem ut i lønna arbeid.

  • Liker 2
Lenke til kommentar
Rune_says skrev (På 11.4.2023 den 16.14):

Tvert i mot er det flere eksempler på at enkelte (spesielt de uten refs) etter avtjent 18 mnd førstegangstjeneste med full tjenestetid overflyttes HV med årlige øvelser.

Selv med full 18 mnd førstegangstjeneste + årlige HV-øvelser er det god margin til total tillatt verneplikts-tid innen 44 års alder (...)

Nei, det er ikke "god margin", da er det 1måned/30 dager igjen av tjenesteplikten, og de brukes opp lenge før vedkommende nærmer seg 44. (med mindre vedkommende allerede er blitt 35+ før innrullering i HV). Men jeg utelukker ikke at HV i enkelte deler av landet (dette er også et geografisk fordelingsproblem) er nødt til å kalle inn folk de bare får nytte av i 30 dager (fordelt på 6-7-8 år) fordi det ikke er mange nok (i det aktuelle området) som har gjennomført førstegangstjenesten de senere år.

Lenke til kommentar
The Avatar skrev (3 timer siden):

Eg tenker at det beste burde være ei delprofesjonalisering. For eg forstår veldig godt at når forsvaret utdannar vernepliktige gjennom 18 månadar så er også denne personen den best kvalifiserte soldaten til å bli innrulla i ei aktiv HV teneste.

...

Kortslutning i logikk - eller for å si det på en annen måte så er nok tanken din logisk.

Men Forsvaret er ikke logisk.

Min opplevelse var f.eks. 18 mnd i Luftforsvaret med en jobb jeg fikk spesialkurs i 3 mnd for, så etter noen år, overflytting til HV som vanlig soldat ikke relatert til opplæring. Heller ingen bruk av min utdannelse.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Inge Rognmo skrev (29 minutter siden):

Nei, det er ikke "god margin", da er det 1måned/30 dager igjen av tjenesteplikten, og de brukes opp lenge før vedkommende nærmer seg 44. (med mindre vedkommende allerede er blitt 35+ før innrullering i HV). Men jeg utelukker ikke at HV i enkelte deler av landet (dette er også et geografisk fordelingsproblem) er nødt til å kalle inn folk de bare får nytte av i 30 dager (fordelt på 6-7-8 år) fordi det ikke er mange nok (i det aktuelle området) som har gjennomført førstegangstjenesten de senere år.

Og hvem tror du står i 18 mnd tjeneste uten noen permisjon eller tidlig dimittering ?  Så og si ingen. 

Husker ikke helt selv, men tror jeg fikk dimme et par mnd tidligere pga videre utdannelse pluss noe permisjon. Så det blir fort noen måneder tilgode - og fordelt på  kun 1 uke HV-øvelse i året så blir det ganske mange år. (Ser ut som om reglene er endret nå, hvis det er min 1 mnd a gangen).  Motivasjonen for lengre førstegangstjeneste var dengang gjengs know-how at de fleste i luft og sjø slapp rep øvelser.  Men dette var akkurat når HV bestemte seg for å bli mer seriøst og kastet ut gamlegutta som syntes det var gøy å ligge i telt og drikke hjemmebrent...

I tillegg fikk vi i HV en NK som power-trippet så mye på rollen at han ble kalt RoboCop. (I det sivile var han kun budbilsjåfør sa ryktene.)

Endret av Rune_says
Lenke til kommentar
On 4/8/2023 at 3:00 PM, SirreStrikk said:

Det er 8 uker med rekrutt og befalsskole. Jeg ble utdannet for ca 2 år siden og fikk under studiet diagnosen hypertensjon og paroxysmal atrieflimmer. Disse har jeg ikke noe dokumentasjon på annet enn at jeg står på faste medisiner for dette som jeg har startet opp med selv. Men jeg har hyperelastiske ledd og har fått subluksasjoner i høyre kneskålen og har en menisk skade. Jeg kan utføre legejobben, null stress. Men jeg kan hverken løpe, gå langt og ihvertfall ikke bære noen tung sekk. Så vis jeg kan gå gjennom 8 uker med rekrutt og befalsskole uten å gjøre dette så kan jeg forsåvidt klare det. 

 

Det står på selve forsvaret sine sider at man ikke kan gå på faste blodtrykksmedisiner pga faren for at man i visse situasjoner må være uten. Men tror dette gjelder førstegangstjeneste. Men uansett, hvordan skal jeg komme meg gjennom rekruttskolen om jeg ikke kan løpe, gå langt eller bære noen sekk? 

VAB i forsvaret er jo bare gøy. Om du har fam/barn så forstår jeg frustrasjonen men om all denne sutringen er for å unngå din plikt så.. 

Det er ingen som kommer til å presse deg til å prestere fysisk.. forsvaret er kun interessert i deg som lege. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Jeg og samboer hadde lagt planer om prøve å få barn ila dette halvåret siden vi begge er i slutten av legeturnusen å deretter melde flytting til landet vi tok utdannelsen i (Kroatia) for å være der å men jobbe vikariater i Norge innemellom i noen år siden vi har eiendom der. Nå er alt lagt i grus om dette skjer.

Jobb tilbudene jeg har fått betaler 8 ganger så mye som lønnen forsvaret betaler meg. Lønnstrinnet er elendig. Det burde ikke være rart at ingen gidder å dra inn når de betaler så lite og i tillegg ødelegger livene til folk. Motivasjonen er 0. Måten vedkommende som har med VAB å gjøre oppførte seg på telefonen gir meg heller ingen motivasjon til å yte noe som helst. Hvem gidder å beskytte et land når man har blitt tvingt inn i en ufrivillig tjeneste? Verdens mektigste militær makt har ikke verneplikt. 

  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Rune_says skrev (3 timer siden):

Og hvem tror du står i 18 mnd tjeneste uten noen permisjon eller tidlig dimittering ?

Permisjoner trekkes ikke fra tjenestetiden etter det jeg kjenner til (med mindre du hadde ukesvis med velferdspermisjon utenom de oppsatte langpermene), og jeg skulle da tro de som faktisk har 18mnd førstegangstjeneste faktisk tjenestegjør (inkludert de ordinære permisjonene) i 18mnd, akkurat slik som de som er innkalt i 12mnd tjenestegjør i 12mnd, eventuelt minus et par-tre uker. At akkurat du valgte å søke om å dimme en mnd tidligere pga jobbtilbud, og bare fikk godskrevet 17mnd er da ditt eget problem...

Lenke til kommentar

Du kan. 

Det skal nevnes at du da begår en straffbar handling (bøter eller fengsel inntil 2 år, se militær straffelov §§ 34 og 35 og forsvarsloven § 66). Men Forsvaret kan ikke tvangshente deg i utlandet, så du slipper militærtjeneste. Straffansvaret foreldes etter fem år, så planen din om å være legevikar i Norge faller jo da i fisk, du bør virkelig ikke tilbringe store deler av de fem årene her. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Inge Rognmo skrev (6 timer siden):

Permisjoner trekkes ikke fra tjenestetiden etter det jeg kjenner til (med mindre du hadde ukesvis med velferdspermisjon utenom de oppsatte langpermene), og jeg skulle da tro de som faktisk har 18mnd førstegangstjeneste faktisk tjenestegjør (inkludert de ordinære permisjonene) i 18mnd, akkurat slik som de som er innkalt i 12mnd tjenestegjør i 12mnd, eventuelt minus et par-tre uker. At akkurat du valgte å søke om å dimme en mnd tidligere pga jobbtilbud, og bare fikk godskrevet 17mnd er da ditt eget problem...

Får se om jeg finner verneplikstboken.  Men det var mange som «dimmet» før meg så det gjenstår faktum at under 10% trolig av et årskull kommer inærheten av de 575 dagene, og sånn sett objektivt urettferdig.

Dernest var jeg på en tjeneste med døgnkontinuerlig vaktordning og noterer meg at det først i 2021 har kommet nye regler som godskriver denne på tilnærmet samme måte som som i det sivile.

Mulig dager på turnus av vakt ble regnet som ikke tellende dengang.

Endret av Rune_says
Lenke til kommentar
10 hours ago, Gaea said:

Fikk du forhørt deg med militærlege/forhørt deg rundt dine medisinske behov og hvorvidt det i dele tatt gjør det mulig å fullføre VAB-tjeneste? Ville forsøkt det først, fremfor å begå lovbrudd.

Skal ringe å høre med forsvaret i morgen. Men har ført opp de medisinske problemstillingene på egenmelding skjemaet som ble levert 31. Mars. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
15 hours ago, krikkert said:

Du kan. 

Det skal nevnes at du da begår en straffbar handling (bøter eller fengsel inntil 2 år, se militær straffelov §§ 34 og 35 og forsvarsloven § 66). Men Forsvaret kan ikke tvangshente deg i utlandet, så du slipper militærtjeneste. Straffansvaret foreldes etter fem år, så planen din om å være legevikar i Norge faller jo da i fisk, du bør virkelig ikke tilbringe store deler av de fem årene her. 

Så det blir det samme om jeg melder flytting eller ikke? Da er det nok ikke så aktuelt. Hadde et lite håp om at innkallelsen ble ugyldig om jeg emigrerte. 

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...