Jump to content
jmm@tu.no

Nei til makspris på strøm – ja til nasjonale kabler

Recommended Posts

Mr.M skrev (6 minutter siden):

hvorfor kan man ikke legge de omtalte overføringskablene nord-sør, langs E6 og jernbanetraseen? Der er det jo gjerne opparbeidet areal endel meter ut på hver side, hele veien. Da slipper man store diskusjoner om naturinngrep skjemmende master, naturvern/inngrep, osv.

:hmm:

Og hvor langt gikk jernbanen igjen? Hvor stor andel av Nord-Norge har jernbane? Forøvrig er det mange steder langs linja, der toget faktisk går, hvor det ikke er plass til ei kabelgate i tillegg.

E6 blir for svingete igjen, så det vil bli mange unødvendige km med kabel. Derfor er det ikke vanlig at den følger veien over lengre avstander.

Kablene er ikke så avhengig av terrenget som vei og jernbane, og kan fort krysse en dal, en elv/foss eller et område med veldig ujevnt terreng.

På den annen side, om de hadde lagt høyspent i forbindelse med toglinja, så hadde de kunne elektrifisert Nordlandsbanen, som nå går gjennom områder der det blir for langt fra infrastruktur til å strømføre hele linja, og kostnaden er ansett som for høy sammenlignet med alternativene, til å fikse dette bare for å elektrifisere togsstrekket.

Det må sånn sett være glimrende å dele finansieringen mellom NVE og strømselskapene på ene siden, og Jernbaneverket på den andre siden. Da blir det kanskje overkommelig for begge.

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (9 minutter siden):

Og hvor langt gikk jernbanen igjen? Hvor stor andel av Nord-Norge har jernbane? Forøvrig er det mange steder langs linja, der toget faktisk går, hvor det ikke er plass til ei kabelgate i tillegg.

E6 blir for svingete igjen, så det vil bli mange unødvendige km med kabel. Derfor er det ikke vanlig at den følger veien over lengre avstander.

Kablene er ikke så avhengig av terrenget som vei og jernbane, og kan fort krysse en dal, en elv/foss eller et område med veldig ujevnt terreng.

er klar over at jernbanen stopper i Bodø, men derfra og sør-over kan det evt. kombineres med E6 traseen der det er hensiktsmessig.

Korteste vei er selvsagt luftlinjer, men ekstrakostnaden for et par tusen km. ekstra kabel ville jo oppveies av at det gikk raskere å gjennomføre enn lange diskusjoner om naturvern etc.?

og jeg så for meg at man nærmest kan bruke spesial-tog som legger kabel nedgravd parallelt med skinnegangen, og ditto langs E6, altså nedgravd.

skal innrømme at dette muligens er science fiction, ellers så hadde jeg vel hørt om noe slikt før :p

men, er det i så fall pga. økonomisk lite gjennomførbart eller pga. teknisk umulig å gjennomføre?

Share this post


Link to post
1 hour ago, Mr.M said:

hvorfor kan man ikke legge de omtalte overføringskablene nord-sør, langs E6 og jernbanetraseen? Der er det jo gjerne opparbeidet areal endel meter ut på hver side, hele veien. Da slipper man store diskusjoner om naturinngrep skjemmende master, naturvern/inngrep, osv.

:hmm:

Fordi kabel på det nivået kostar 5-10 gongar meir. Først fordi jordkabel er dyrt og for det andre fordi det vil krevje stasjonar for å redusere reaktiv effekt om eg ikkje tek heilt feil. Desse vil ta ein del plass.

Oppgradering av kablar over Oslofjorden ved Filtvet kosta over 1 milliard. Dei er kun 1,8km og 2,7km lange.
No var nok kostnaden for nye muffestasjonar på kvar side ein stor del av dette men det visar uansett kor dyrt det er.
https://openinframap.org/#14.05/59.58506/10.63538

Så har ein oppgradering av Øygardskabelen frå 300 til 420kV. 15km kabel til mellom 610 og 990 millionar.
https://openinframap.org/#12.45/60.48924/4.9203

For å samanlikne så kosta heile oppgraderinga av "vestre korridor" 6,6 milliardar.
Det var for oppgradering av 270km 300kV linjer til 420kV, 250km nye 420kV linjer og 8 nye stasjonsanlegg.
Desse er ny Kvinesdal trafostasjon, Ertsmyra stasjon ved Tonstad som også har NordLink stasjonen, Tjørhom koblingsstasjon, utvidelse av Lyse, Saurdal og Sauda trafostasjonar og ny koblingsstasjon for Hylen.

Edited by Gazer75
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Gazer75 skrev (14 minutter siden):

Fordi kabel på det nivået kostar 5-10 gongar meir. Først fordi jordkabel er dyrt og for det andre fordi det vil krevje stasjonar for å redusere reaktiv effekt om eg ikkje tek heilt feil. Desse vil ta ein del plass

det var voldsomme beløp, var ikke klar over nivået på kostnadene må jeg innrømme.

Det blir med andre ord "drit dyrt" selv med Statnett sine planer om kabler nord-sør (korteste vei)

Share this post


Link to post
4 minutes ago, Mr.M said:

det var voldsomme beløp, var ikke klar over nivået på kostnadene må jeg innrømme.

Dyrt å bygge stamnettet. Oppdaterte posten min med ein samanlikning av eit stort prosjekt for å forsterke nettet i sørvest ifbm HVDC kablane til England og Tyskland. Heile prosjektet var mellom Kvinesdal i sør og Sauda i nord.

Du kan sjå rundt i kartet eg linka til og zoome inn for detaljar. Er interaktivt så du kan klikke på element som f.eks. kraftstasjonar.

Edited by Gazer75
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Flammande forsvar for kraftkablane: – Noreg ville hatt mindre kraft utan
https://www.nrk.no/norge/flammande-forsvar-for-kraftkablane_-_-noreg-ville-hatt-mindre-kraft-utan-1.16054314

Sitat

Høgre-leiar Erna Solberg trur ikkje utanlandskablane og ACER-avtalen er årsaka til dei høge straumprisane. Skulda må leggast på krig og låg vasstand, ikkje kablane, meiner ho.

Sitat

– Då de innførte kraftkablane, såg de at dette kunne komme?

– Den gang var alle analysane at det kom til å gi jamnare kraftpris i Noreg, at det kunne bli eit par øre høgare, men at det ville gi ein meir stabil kraftsituasjon framover. Det scenarioet vi har no, er heilt annleis enn det som var då. Det at vi skulle ha krig i Europa og utfordringar med gass framover, var ikkje ein del av det som var scenarioa på den tida.

Sitat

– Hadde du gjort ting annleis om du visste at det kunne bli sånn?

– Det tenker eg berre er hypotetiske spørsmål, som er heilt unaturleg å seie noko om. Vi fattar avgjerder på dei faglege anbefalingar og råd vi får, når vi får dei. Og då kan det godt tenkast at viss vi hadde fått andre faglege råd, så hadde vi fatta andre avgjerder, men vi fekk desse faglege råda på det tidspunktet, seier Solberg.

 

Edited by Snikpellik

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (5 timer siden):

hvorfor kan man ikke legge de omtalte overføringskablene nord-sør, langs E6 og jernbanetraseen? Der er det jo gjerne opparbeidet areal endel meter ut på hver side, hele veien. Da slipper man store diskusjoner om naturinngrep skjemmende master, naturvern/inngrep, osv.

:hmm:

Det er upraktisk siden det kan bety at man må stenge togstrekninger for å bygge og vedlikeholde veldig nærliggende kraftlinjer. Det begrenser også mulighetene for å gjøre arbeid på jernbanelinja, bruer, kjøreledninger etc med kran på grunn av sikkerhetsavstand til kraftlinja. Kraftlinjer bør legges mest mulig rett pga lengde, kostnad og energitap. Jernbane har andre hensyn (svingradie, stigning) og har andre steder det må innom (tettsteder, bruer etc), mens kraftlinjer gjerne holdes utenom tettsteder og kan krysse fjorder andre steder enn der det er gunstig å bygge bru. Jeg er litt usikker, men kanskje også induksjon kan være et problem. Lange avstander med parallelle kjøreledninger (16,6 Hz) og kraftlinjer (50 Hz) kan forstyrre hverandre. Når det gjelder protester så blir man jo ikke kvitt protestene av å bruke jernbanetraseen. Det er jo støtt og stadig en eller annen som mener de ~40 meter høye mastene kommer i veien for utsikten fra verandaen og de som hevder å være el-overfølsomme.

Forøvrig er det totalt uaktuelt med kabler (altså i bakken). Det koster ~10 ganger mer enn kraftlinjer (altså i luft). Jeg ser det er flere som skriver kabel så jeg legger ved et par bilder for å vise forskjell. Høyspenningskabel for nedgraving i grøft. Kan være 8-10 cm i ytre diameter og veie mange kg per meter. Sjøkabler har ennå større og mer robust ytterkappe. Prislapp ca 10x kraftlinje i luft.

1656785219_TSLFenleder744x744_2.thumb.jpeg.d750fc53186940188c07b88128d4661e.jpeg

Høyspenningslinje i luft. Blank metall-leder i luftstrekk hengt opp med master.

1485425354_hvdclinje.jpg.c7750b796bb9221e58496a1a87818ce4.jpg

Edited by Simen1
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (2 timer siden):

Og hvor langt gikk jernbanen igjen? Hvor stor andel av Nord-Norge har jernbane?

Nord-Norge har kraftlinjer. Vi er ikke helt frakoblet her oppe altså. :p Vi fikk faktisk strøm før dere i sør.. Norges aller første kraftverk lå i Hammerfest og er faktisk i drift fortsatt (modernisert flere ganger, så ikke originalt). Men nok historie. Poenget er at vi har relativt gode kraftlinjer fra Trøndelag og oppover. Det som er flaskehalsen i denne sammenhengen er forbindelsen mellom nord og sør for Dovre. Eller rettere sagt, Gudbrandsdalen, Trondheimsfjorden og et sted i Møre og Romsdal. Det er linjer der, men de er vist litt for svake da kapasiteten allerede er "brukt opp" til å forsyne blant annet Trondheim både nordfra og sørfra, og samme situasjon i Sunndalsøra. Det er altså ikke så mye restkapasitet til å frakte strøm forbi disse stedene. Det er mer aktuelt å oppgradere linjer som går forbi disse stedene uten å gå gjennom de.

Men nye/oppgraderte linjer tar jo mange år å bygge og de skal jo lønne seg i snitt over veldig mange år fra de står ferdige. Situasjonen vil veldig sannsynlig være veldig annerledes i framtida. Husk at dagens situasjon er sterkt preget av gasskrisa, som vi kan anta går over, unormalt mye nedbør i nord, som vi kan anta går over, og unormalt lite nedbør i sør, som vi kan anta går over.

Dumt å bestille krykker fra kinesisk nettbutikk hvis det er i dag man har skadet seg og trenger de.

 • Like 1

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (På 4.8.2022 den 9.57):

Det er forsåvidt interessant å se at det ser ut til at svenskene fortsatt struper kabelen mellom NO1 og SE3
Svenskene er noen luringer. 
https://www.dn.no/innlegg/kraftmarkedet/strompris/energi/innlegg-kan-acer-lose-opp-knuten-pa-stromkablene-i-norden/2-1-1108311
Smartere å sende strømmen enda lenger sør, og så selge dyrere til f.eks Danmark.

Detaljer rundt strupingen fra SE3:

Spoiler

 

image.thumb.png.637f8a8e6b69ad64b287eeec9e47650c.png

image.thumb.png.70fa258faef68e06ee08631cc289412e.png

Slik jeg leser dette, så har den nye forbindelsen vår til Tyskland, faktisk ført til mindre overføringskapasitet mellom NO1 og SE3.
Genialt.
I skrivende stund er prisen i NO1 10x prisen i SE3.
I natt var forskjellen opp i 150x.

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (56 minutter siden):

I skrivende stund er prisen i NO1 10x prisen i SE3.
I natt var forskjellen opp i 150x.

Det er jo ikke noe nytt at det finnes tider med svært lave priser i enkelte områder.. De forholdstallene der sier jo mer om hvor nært null prisen er i SE3 enn hvor høy den er i NO1. F.eks var jo prisen i NO1 den samme i natt som den var når du skrev innlegget.

Edited by Simen1
 • Like 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (3 timer siden):

Flammande forsvar for kraftkablane: – Noreg ville hatt mindre kraft utan
https://www.nrk.no/norge/flammande-forsvar-for-kraftkablane_-_-noreg-ville-hatt-mindre-kraft-utan-1.16054314

Incoming flamewar! Kanskje ikke helt taktisk i forhold til oppslutning, da svært mange har bestemt seg for at utenlandskablene, Acer, og EU-diltere (særlig Høyre) har skylda - samme hva som måtte komme fram av nyanseringer så har de bestemt seg og da skader det bare Erna og Høyre å forsvare Acer, samme hva. Haters gonna hate.

For ordens skyld, kraftsamarbeidet Acer er selvsagt et åsted for et av mange ledd i kjeden av ting som har skylda for prisene, men jeg synes Erna svarer godt om det at EU-motstanderne opportunistisk spiller på en krisetilstand som "bevis" på at Acer var feil i utgangspunktet.

Edited by Simen1
 • Like 3

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (23 minutter siden):

Det er jo ikke noe nytt at det finnes tider med svært lave priser i enkelte områder.. De forholdstallene der sier jo mer om hvor nært null prisen er i SE3 enn hvor høy den er i NO1. F.eks var jo prisen i NO1 den samme i natt som den var når du skrev innlegget.

Du fant kjernen i innlegget der.

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (31 minutter siden):

Du fant kjernen i innlegget der.

Hvis du fjerner de villedende forholdstallene så kan det hende det blir lettere å finne kjernen i innlegget.. ;)

 • Like 1

Share this post


Link to post

Angående å legge kabelen nedgravd, kunne en ikke brukt olje boring kunnskapen vi har idag til å utføre dette? 

Ser for meg at en kan etablere mobile land rigger, bore nødvendig antall meter vertikalt også 5-6km horisontalt. 

Share this post


Link to post
keramikklampe skrev (38 minutter siden):

Angående å legge kabelen nedgravd, kunne en ikke brukt olje boring kunnskapen vi har idag til å utføre dette? 

Ser for meg at en kan etablere mobile land rigger, bore nødvendig antall meter vertikalt også 5-6km horisontalt. 

Som om ikke kablenes egen pris var høy nok, så vil du gjøre grøftearbeidet også 5-10 ganger dyrere?

Sitat

Bærums ordfører raser etter at NVE lar Statnett bygge en ny luftlinje til Oslo for å erstatte en linje fra 1952. Det koster 280 millioner, mens en kabel ville ha kostet 1,2 milliarder kroner.

https://e24.no/olje-og-energi/i/nWG44B/38-meter-hoeye-kraftmaster-fra-baerum-til-oslo-mener-kabel-blir-for-dyrt

Merkelig nok ville visst ikke Bærum kommune ta merkostnaden for å bevare utsikten til ordføreren og naboene hans, men de synes det er en god idé å ta det over nettleia til hele Norges befolkning... :roll:

Som sagt før i disse trådene. Lista er lang over ting jeg kunne tenkt meg å kjøpe dersom jeg slapp å betale for det. Hvis ikke den tettbefolkede og nokså velstående kommunen Bærum er villig til å ta merkostnaden for å legge en relativt kort kraftlinje under bakken, hvor stor sannsynlighet er det for at langstrakte og folkefattige kommuner i Gudbrandsdalen, på Fosen osv skal ta en mye høyere merkostand for langt lengre strekninger?

Edited by Simen1
 • Like 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (4 minutter siden):

Som om ikke kablenes egen pris var høy nok, så vil du gjøre grøftearbeidet også 5-10 ganger dyrere?

Merkelig nok ville visst ikke Bærum kommune ta merkostnaden for å bevare utsikten til ordføreren og noen andre..

Som sagt før i disse trådene. Lista er lang over ting jeg kunne tenkt meg å kjøpe dersom jeg slapp å betale for det. Hvis ikke den tettbefolkede og nokså velstående kommunen Bærum er villig til å ta merkostnaden for å legge en relativt kort kraftlinje under bakken, hvor stor sannsynlighet er det for at langstrakte og folkefattige kommuner i Gudbrandsdalen, på Fosen osv skal ta en mye høyere merkostand for langt lengre strekninger?

Hehe, ja, vel, jeg var ikke klar over hva som gjorde kabel såpass mye dyrere enn kraftlinjer og master..

Trodde at det var nettopp arbeidet som gjorde det dyrere, og ikke selve kabelen. Ville trodd at det var billigere med en bakke kabel, enn 3 slike kraftlinjer. Kabel er jo også beskyttet fra omgivelsene, så kanskje billigere vedlikehold kostnader også?

Så bare for meg at boring krevde mindre arbeid kostnader enn graving, og evt mindre kostnader i forbindelse med inngrep i terrenget.

Er egentlig på tynn is her, så ikke slakt meg for å lufte korttenkte tanker :)

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (4 timer siden):

Nord-Norge har kraftlinjer. Vi er ikke helt frakoblet her oppe altså. :p Vi fikk faktisk strøm før dere i sør.. Norges aller første kraftverk lå i Hammerfest og er faktisk i drift fortsatt (modernisert flere ganger, så ikke originalt). Men nok historie. Poenget er at vi har relativt gode kraftlinjer fra Trøndelag og oppover. Det som er flaskehalsen i denne sammenhengen er forbindelsen mellom nord og sør for Dovre. Eller rettere sagt, Gudbrandsdalen, Trondheimsfjorden og et sted i Møre og Romsdal. Det er linjer der, men de er vist litt for svake da kapasiteten allerede er "brukt opp" til å forsyne blant annet Trondheim både nordfra og sørfra, og samme situasjon i Sunndalsøra. Det er altså ikke så mye restkapasitet til å frakte strøm forbi disse stedene. Det er mer aktuelt å oppgradere linjer som går forbi disse stedene uten å gå gjennom de.

Men nye/oppgraderte linjer tar jo mange år å bygge og de skal jo lønne seg i snitt over veldig mange år fra de står ferdige. Situasjonen vil veldig sannsynlig være veldig annerledes i framtida. Husk at dagens situasjon er sterkt preget av gasskrisa, som vi kan anta går over, unormalt mye nedbør i nord, som vi kan anta går over, og unormalt lite nedbør i sør, som vi kan anta går over.

Dumt å bestille krykker fra kinesisk nettbutikk hvis det er i dag man har skadet seg og trenger de.

Nå er jeg fra nord, faktisk samme fylke som deg, men flytta sørover. Og veldig klar over at vi har kabler til å utveksle mellom sør og nord. Men de er ikke spesielt kraftige, sammenlignet med andre steder der det skal føres over endel strøm på kort tid. Men ser hva du peker på, og a det visstnok er langt bedre kapasitet for å sende strøm mellom nordlige Sverige og nord-Norge, enn mellom Nord og Sør.

ffacc2e7-0a1a-4d48-8d7f-26bfe755dcd8?fit

Når det gjelder nedbør og normalen, så er vel meldinga at vi er på vei fra det vi kjenner som normalen, og det unormale blir normalt. Og visse år eller perioder med veldig tørke og enten veldig varmt eller veldig kalde med mye frost, og andre tider blir kanskje veldig vått .eller veldig.

Det er bl.a. derfor det er skrekkelig farlig å styre mot "normale forhold", når vi allerede er lavt pga lite nedbør og høyt forbruk. Jeg vil gå så langt som å si det er/var uforsvarlig å produsere så mye strøm for eksport, og ikke bremse når vi skjønte at det ble lite nedbør og snøsmelting. Man må altså ta høyde for at det faktisk kan bli tørt videre. Det er mindre farlig å produsere mer, når vi allerede har endel å gå på, enn når vi er i det nedre sjiktet allerede.

 • Like 2

Share this post


Link to post
7 hours ago, keramikklampe said:

Hehe, ja, vel, jeg var ikke klar over hva som gjorde kabel såpass mye dyrere enn kraftlinjer og master..

Trodde at det var nettopp arbeidet som gjorde det dyrere, og ikke selve kabelen. Ville trodd at det var billigere med en bakke kabel, enn 3 slike kraftlinjer. Kabel er jo også beskyttet fra omgivelsene, så kanskje billigere vedlikehold kostnader også?

Så bare for meg at boring krevde mindre arbeid kostnader enn graving, og evt mindre kostnader i forbindelse med inngrep i terrenget.

Er egentlig på tynn is her, så ikke slakt meg for å lufte korttenkte tanker :)

Er nok meir komplisert enn som så.
Ei kraftlinje for vekselstraum består av 3 faselinjer (med få unntak som jernbanen). Ved høgare spenningsnivå og overføringskapasitet så blir det brukt 2-3 kablar per fase. Alle 420kV linjer med nokre få unntak har minst 2 kablar per fase.

I ein tidlegare post her så samanlikna eg pris for nokre kabel prosjekt.
Dei to linjene over Oslofjorden som eg snakka om der har f.eks. 7 kablar kvar. 2 per fase og 1 reserve.
Lenger sør så har vi Hasle-Rød linja som går over fjorden sør for Horten/Moss som har 9 kablar + reserve.
 

Kablar har også lågare overføringskapasitet enn luftlinjer sidan ein ikkje får kvitta seg med varmen i tråden/kabelen. For å komme nær same kapasitet med kabel som duplex luftlinje så måtte ein nok ha 3-4 kablar per fase. Samtidig som det krev reaktiv kompensering.

Difor er kablar på dette nivået kun brukt der det ikkje er alternativ. Til og med for 132kV regionale linjer skal det ein del til før kabel blir nytta.
F.eks. i Oslo er det 2 sett 300kV kablar som bind saman Sogn, Smestad og Ulven.
https://openinframap.org/#12.7/59.94283/10.74191 (NB! Kabeltraseane i Oslo er nok neppe rett då dei er tekne frå eit gammalt 1:100k kart)
Desse gamle papirisloerte og oljefylte kablane er frå 50-talet og blir i desse dagar bytta ut med nye 420kV kablar som blir lagt i tunnel i staden for å vere gravd ned i bakken. Det gir litt større kapasitet sidan dei er i friluft og enklare vedlikehald.

Luftlinjer er faktisk perfekt for oss sidan dei har meir kapasitet på vinteren når det er kaldt og vi brukar mest.

 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Gazer75 skrev (4 timer siden):

Er nok meir komplisert enn som så.
Ei kraftlinje for vekselstraum består av 3 faselinjer (med få unntak som jernbanen). Ved høgare spenningsnivå og overføringskapasitet så blir det brukt 2-3 kablar per fase. Alle 420kV linjer med nokre få unntak har minst 2 kablar per fase.

I ein tidlegare post her så samanlikna eg pris for nokre kabel prosjekt.
Dei to linjene over Oslofjorden som eg snakka om der har f.eks. 7 kablar kvar. 2 per fase og 1 reserve.
Lenger sør så har vi Hasle-Rød linja som går over fjorden sør for Horten/Moss som har 9 kablar + reserve.
 

Kablar har også lågare overføringskapasitet enn luftlinjer sidan ein ikkje får kvitta seg med varmen i tråden/kabelen. For å komme nær same kapasitet med kabel som duplex luftlinje så måtte ein nok ha 3-4 kablar per fase. Samtidig som det krev reaktiv kompensering.

Difor er kablar på dette nivået kun brukt der det ikkje er alternativ. Til og med for 132kV regionale linjer skal det ein del til før kabel blir nytta.
F.eks. i Oslo er det 2 sett 300kV kablar som bind saman Sogn, Smestad og Ulven.
https://openinframap.org/#12.7/59.94283/10.74191 (NB! Kabeltraseane i Oslo er nok neppe rett då dei er tekne frå eit gammalt 1:100k kart)
Desse gamle papirisloerte og oljefylte kablane er frå 50-talet og blir i desse dagar bytta ut med nye 420kV kablar som blir lagt i tunnel i staden for å vere gravd ned i bakken. Det gir litt større kapasitet sidan dei er i friluft og enklare vedlikehald.

Luftlinjer er faktisk perfekt for oss sidan dei har meir kapasitet på vinteren når det er kaldt og vi brukar mest.

Takker meget for detaljert forklaring (selv om du indirekte klarte å forklare hvor tåpelig ideen min var :) ), men, til mitt forsvar, så hadde jeg ikke kunnskapen og uten den virket det som ett godt forslag..

I mitt hode var det at en HVDC kabel hadde tilsvarende kapasitet som ei typisk HVAC kraftlinje. Temperaturen under bakken er relativt forutsigbar så en enklere kunne kalkulere nødvendig kjøling, kanskje også, ved behov, ha aktivt væske kjøling ved bruk av sirkulasjon pumper.

Hadde også fokus på å skåne miljøet for "monster master", men forstår jo nå at aktivistene mot disse mastene egentlig ikke prøvde å varsle om natur inngrep, men heller den belastende kostnaden innbyggerne kom til bli påført.

Jaja, en gang må tullete ideer treffe, men ikke denne gang.

 • Like 1

Share this post


Link to post
sk0yern skrev (På 5.8.2022 den 12.14):

Detaljer rundt strupingen fra SE3:

  Vis skjult innhold

 

image.thumb.png.637f8a8e6b69ad64b287eeec9e47650c.png

image.thumb.png.70fa258faef68e06ee08631cc289412e.png

Slik jeg leser dette, så har den nye forbindelsen vår til Tyskland, faktisk ført til mindre overføringskapasitet mellom NO1 og SE3.
Genialt.
I skrivende stund er prisen i NO1 10x prisen i SE3.
I natt var forskjellen opp i 150x.

Plutselig var det fart i SE3-NO1 kabelen, og prisene synker markant i NO1:

image.png.1a61078b6e69fc67868b237acf48cc57.png

Fantastisk at de nye kablene mot UK og DE har klart å begrense importen vår fra Sverige.
Jaggu sa jeg forsyningssikkerhet :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...