Jump to content
Toodles

Hvorfor vi ikke anmelder voldtekt

Recommended Posts

Verm skrev (36 minutter siden):

Jeg forstår at det er en vanskelig situasjon, men hvor reelt er det at vedkommende vil gjøre noe slikt? Jeg tror ikke det er så mange der ute som hevner seg på den måten, men det er jo vanskelig å si. Du kjenner vedkommende, så det må du selv vurdere.

Hvis han skulle legge ut noe krenkende om deg så er vel det kriminelt i seg selv, men jeg skjønner også at når noe er på nett så er det vanskelig å bli kvitt. Det blir vel et spørsmål om hva slags konsekvenser det eventuelt måtte ha. Det er jo enorme mengder slikt materiell der ute, og ett og annet amatørbilde vil sannsynligvis forsvinne i mengden. Det blir først et problem når bildet kobles med navn og annen informasjon, og at det eventuelt spres i vennekretser og slikt. Man skal være temmelig ondskapsfull for å gjøre noe slikt.

Å beskytte seg selv mot framtidige vanskeligheter er vel normalt, men det kan hende at selve hendelsen og en anger for å ikke å ha anmeldt saken også kan gnage på deg. Det kan være at en anmeldelse kan hjelpe deg med tanke på bearbeidelse og det å komme videre. Kanskje bør du søke profesjonell hjelp hvis du ikke allerede har gjort det. Det er kjedelig å finne ut x antall år senere at man burde gjort ting annerledes.

Jeg er i god behandling og behandler har anbefalt meg å ikke anmelde. Det er derfor jeg har styrken til å snakke ut om det og fortelle det til folk. De færreste er dessverre like heldige som meg. Mange voldtektsofre forteller det aldri til noen. Det er også en del detaljer jeg velger å ikke deler her om hendelsen i henhold til personvern. 

Som nevnt kommer gjerningsmannen fra en familie med makt og penger. 

Problemet er at man aldri vet hvor reelt det er. Hva jeg tror er irrelevant. Jeg må ta mine forhåndsregler for å beskytte meg selv.

Hevn-filmer og bilder er ekstremt vanlig. Et økende problem. Veldig mange gjør det, men ingen tør å stå frem som ofre fordi da vil folk søke opp hevn materialet og det vil bli spredt mer. Les mer om exposed kontoer her:

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2022/01/14/exposed-rapport/

Dette er er økende problem. 

Jeg har sagt ifra til folk. Jeg har vært i kontakt med bistandsadvokat. Mine journaler ligger på overgrepsmottaket. Jeg har gjort det jeg kan og er ganske sikker på at jeg vil leve godt med det. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Toodles skrev (4 timer siden):

Det er ganske ekkelt at du legger dette på meg. Skal jeg ofre min frihet og psykisk helse for å redde din datter? Har du lest noe av det jeg har skrevet? 

Med denne innstillingen er du en del av problemet.

Det er leit at du ser det sånn, og jeg har stor sympati med situasjonen du er i. Men siden du legger opp til en offentlig debatt så er fremdeles forespørselen min at du anmelder.

Jeg kan prøve å være bevisst egen oppførsel. Jeg kan korrigere familie og venner. Men jeg har ingen realistisk måte å påvirke personen du var utsatt for. Det har du. Det kan noen en gang i framtiden dra nytte av. Selv om en anmeldelse evt blir henlagt så betyr den likevel noe. Jeg forstår at det er vanskelig (og jeg forstår at jeg antageligvis ikke forstår _hvor_ vanskelig), og jeg bebreider deg ikke for å velge å ikke gjøre det. Men jeg spør deg pent om å gjøre det.

-k

Edited by knutinh
 • Like 4

Share this post


Link to post
knutinh skrev (8 minutter siden):

Det er leit at du ser det sånn, og jeg har stor sympati med situasjonen du er i. Men siden du legger opp til en offentlig debatt så er fremdeles forespørselen min at du anmelder.

Jeg kan prøve å være bevisst egen oppførsel. Jeg kan korrigere familie og venner. Men jeg har ingen realistisk måte å påvirke personen du var utsatt for. Det har du. Det kan noen en gang i framtiden dra nytte av. Selv om en anmeldelse evt blir henlagt så betyr den likevel noe. Jeg forstår at det er vanskelig (og jeg forstår at jeg antageligvis ikke forstår _hvor_ vanskelig), og jeg bebreider deg ikke for å velge å ikke gjøre det. Men jeg spør deg pent om å gjøre det.

-k

Det at du "spør meg pent" om dette betyr at du ikke forstår. Det er også ganske arrogant. 

Det vil bli henlagt og sannsynligheten for at noen andre også tør å anmelde noen fra en rik og mektig familie er liten. Man kan ikke sjekke om noen er anmeldt og selv med dom kan det holdes skjult. Selv med en domfellelse vil ikke din datter vite hvem han er. Vi vet at straffene er lave. Kanskje han kunne fått 6 måneder. 

Jeg kan ikke løse dette samfunnsproblemet med en anmeldelse. 

Som nevnt vil jeg anmelde hvis det kommer frem flere og vi kan anmelde sammen. 

Du kan også skrive en kronikk til avisen. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
henrikwl skrev (3 timer siden):

Et digitalt skjema undertegnet 24 timer i forveien vil ikke utgjøre noen forskjell i det hele tatt, fordi hele poenget er at samtykke kan trekkes tilbake når som helst. Om man bare så vidt har fått tuppen inn i partneren og de ombestemmer seg så er det voldtekt om man fortsetter, samme hvor mange skjemaer man har underskrevet i forkant.

Å ha sex er ikke som å kjøpe en bil. Det finnes ikke noe punkt hvor «avtalen er inngått» og sexen er uunngåelig. Man må ha kontinuerlig, entusiastisk samtykke fra alle involverte parter fra start til slutt.

I tillegg så førekjem det også at det blir levert inn anmelding fordi ein har angra seg i ettertid.
At ein angrar seg kan være på grunn av at ein i edru tilstand innser at det var dumt og leverer (falsk) anmeldelse fordi det er lettare enn å måtte stå ansvarleg for at ein har vært utro i fylla. Men det kan også være heilt legitime grunnar til å angre seg i ettertid og anmelde for voldtekt blant anna der ein har blitt lurt eller villeda. (Eit eksempel på det kan være dersom det vart gitt samtykke under føresetnad om kondombruk, men der kondomen har blitt tatt av undervegs utan at det blei oppdaga før ein tek graviditetstesten fleire dagar seinare).

Det store problemet med voldtekt er at det er svært vanskeleg å bevise kva som har blitt sagt og gjort då samleiet oftast foregår utan andre vitner til stades.
Jo høgare krav ein sett til objektive bevis for å dømme i voldtektssaker jo færre får vi dømt, og jo lavare beviskrava blir satt jo større fare er det for at uskuldige blir dømt.
Den andre sida av saken er at dersom ein mann blir anklaga for voldtekt så kan ein i liten grad forsvare seg mot slike påstandar, og sjølv om ein blir frikjent på grunn av manglande bevis så blir ein fordømt av samfunnet likevel.

Løysninga kan ikkje være at sex må foregå over dyna og framfor eit kamera som dokumenterer at samtykke blir gitt og oppretthaldt både i ord og handling.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Jeg har hørt nok historier av typen avhør/utspørring av kvinner som har blitt voldtatt til å vite at det er i kategorien livsødeleggende. Jeg er enig i at det er ett verdensproblem.

TS skriver om at det er ett element av det å 'fryse til' fordi man er i en farlig situasjon. Og det kan stemme. Som gjør at det da blir enklere for overgriperen.

5 hours ago, Toodles said:

Jeg innså ikke fullt ut at det var voldtekt før jeg kom dit. Fikk da vite at dette er vanlig. Mange som opplever voldtekt innser ikke at det er voldtekt.

Dette bekymrer meg veldig. Høres ut som at overgripere har en 'nøkkel' de kan bruke for å voldta uten at offeret vet om det engang er voldtekt. Veldig skremmende. Når vi vet at voldtekt er i kategorien livsødeleggende på forskjellige måter, så burde kanskje alle jenter på ungdomskolen få spesial undervisning om dette slik at de er i stand til å se og beskytte seg mot slike situasjoner. Det er også foreldres oppgave å snakke med barna sine om farer i verden. Der ligger en del av ansvaret på samfunnet/familien, men jeg vil også snakke om personlig ansvar nedenfor.

16 hours ago, Toodles said:

Konsekvensene av denne situasjonen er at 50% av befolkningen ikke kan føle seg trygge rundt det motsatte kjønn. Hvis det skjer noe med deg vil ikke samfunnet straffe den som gjorde det mot deg.

Jeg har ikke noe grunnlag for å være uenig med denne paragrafen. Selv om vi alle er offer av hvor lite informasjon og advarsler vi har fått fra samfunnet gjennom oppveksten, så er dette utdraget over en type ansvarsfraskrivelse som mange ansvarlige kvinner vil fnyse litt av rett og slett. Før du blir fornærmet av den siste setningen, så vil jeg repetere at vi alle er offer for mangel på informasjon og advarsler fra samfunnet vårt, men det er ikke dermed sagt at vi kan bare skylde på samfunnet for at ingenting blir bedre eller at vi får det bedre i vårt personlige liv.

Jeg har opplevd å bli (veldig) utnyttet av kvinner, som også kommer godt opp mot kategorien livsødeleggende. Jeg klandrer samfunnet tildels for å ikke ha advart meg om slike ting, men en god del av ansvaret er det bra at jeg legger på meg selv, fordi da blir jeg mye mer bevisst på at mine egne handlinger og valg er de som styrer skuta og sikrer at fremtiden min blir bedre.

Det å 'gå på fest', uten nødvendigvis noen tredje instans, der det er personer av begge kjønn og alkohol (verdens farligste rusmiddel) tilgjengelig, er en del av vår kultur og mange andre lands kultur. Ikke noe jeg liker eller ser opp til, men sånn er det nå. Og det lager mange voldtektsituasjoner.

Jeg vil oppfordre kvinner til å behandle det mellom beina som en helligdom. Og helligdommer skal man beskytte. Kvinner har allerede ulike forsvarsmekanismer i varierende grad, som er bra. Jeg vil legge til at:

Hvis man velger å innta alkohol så forringer man evnen til å beskytte helligdommen.

Hvis man velger å ta med en ny/ukjent/bekjent mann hjem alene, eller går alene på besøk til en slik mann, eller andre settinger på tomannshånd, så har man automatisk utsatt helligdommen for en stor risiko. (Nei en voldtekt er ikke din skyld da).

Nå kan det hende at du TS ved første øyekast sitter med en følelse av at jeg er bare enda en som forsøker å vri på diskusjonen og tale overgriperens sak ved å også plassere ansvar på deg, (på bakgrunn av hva du har svart andre her). Selv om det å være offer føles komfortabelt for en del, så er ikke fokus på å være offer bra for noen.

Nå er det mange som velger å forsvare Ukraina. Som er der i ett høyrisiko omeråde der man kan bli drept eller skadet. De har ikke på seg vanlige klær, men skuddsikre vester og hjelmer og har våpen til å forsvare seg aktivt mot fienden.

Hvordan er det relevant for dette? Hvis man velger å gå inn i høyrisiko situasjoner som kvinne, som en fest er. Og man i tillegg tar med det at kvinner kan 'fryse til ', Så bør de være beskyttet. Og det kan kvinner løse på forskjellige måter. Jeg vil tro bare det å ha venninner som man har en gjensidig avtale med kan bidra. Også har man jo teknologi. Og hvis man føler seg skikkelig utsatt, så har man faktisk noe for det også. Rape-aXe.

Jeg vil tippe noe teknologi er, eller blir ulovlig, (som kan være en tragedie i seg selv. Er pepperspray fremdeles ulovlig?), men som du TS selv sier, samfunnet har sviktet deg. Du kan hoppe ut av offer fokuset, omfavn ditt eget ansvar for deg selv og din fremtid. Ta egne valg, vær kreativ. Menn bør beskytte seg mot noen typer kvinner de også, og da må vi ta ansvar for oss selv også, fordi samfunnet ikke er satt opp, eller er ikke i stand til, og kanskje aldri blir i stand til å informere og advare alle preventivt mot alt. Dessverre. Skulle ønske det var annerledes jeg også.

Du kom hit for å fortelle om dette og hvorfor du ikke anmelder, (som jeg beklageligvis ikke har noen kommentar til). Og det er veldig bra at du har gjort dette. Nå kan det hende at en god del foreldre her inne tenker at det er på tide med en viktig prat med datteren. Som igjen fører til mindre ødelagte liv. Hvis du vil drite enda mer i hva onde krefter gjør, så kan du ta det enda lengre til å poste på fjesboka med det mål om å advare andre kvinner. Da ble resultatet av ditt tilfelle at kanskje 10 andre kvinner står frem med sine tilfeller, og vi kan etterhvert få en informasjons revolusjon i Norge som gjør at mange mange andre kvinner slipper å oppleve det jævelskapen du gjorde. Og kanskje du blir en sensasjon og blir invitert på TV og hele greia. Det blir mye hat mot deg, fordi alle gode folk som gjør gode ting offentlig får hat. Men du får mye mer positive tilbakemeldinger, også kan du rekke opp en stor middelfinger til alle overgripere rundt omkring.

 

Share this post


Link to post
Toodles skrev (42 minutter siden):

Det at du "spør meg pent" om dette betyr at du ikke forstår. Det er også ganske arrogant. 

...

kan ikke sjekke om noen er anmeldt

Hvis en mann er anmeldt for voldtekt så vil nærmiljøet typisk vite om det. Alle vil rett nok ikke vite det, men slike rykter har en tendens til å gå. Anmeldelsen kommer som en notis i lokal-avisen (?), og offeret vil ofte fortelle om saken til egen omgangskrets. Det er en (av mange) ting jeg frykter for min egen sønn: at han skal bli anklaget for noe, frikjent, men at anklagen for alltid vil henge over ham. 

Jeg forstår ikke hvordan det kan være arrogant å spørre deg høflig om å gjøre noe som vil gjøre datteren min (og alle andres døtre) tryggere. Men greit nok, det er en avgjørelse som du må ta selv.

-k

Edited by knutinh
 • Like 8

Share this post


Link to post
Selfuniverse skrev (14 minutter siden):

Jeg har hørt nok historier av typen avhør/utspørring av kvinner som har blitt voldtatt til å vite at det er i kategorien livsødeleggende. Jeg er enig i at det er ett verdensproblem.

TS skriver om at det er ett element av det å 'fryse til' fordi man er i en farlig situasjon. Og det kan stemme. Som gjør at det da blir enklere for overgriperen.

Dette bekymrer meg veldig. Høres ut som at overgripere har en 'nøkkel' de kan bruke for å voldta uten at offeret vet om det engang er voldtekt. Veldig skremmende. Når vi vet at voldtekt er i kategorien livsødeleggende på forskjellige måter, så burde kanskje alle jenter på ungdomskolen få spesial undervisning om dette slik at de er i stand til å se og beskytte seg mot slike situasjoner. Det er også foreldres oppgave å snakke med barna sine om farer i verden. Der ligger en del av ansvaret på samfunnet/familien, men jeg vil også snakke om personlig ansvar nedenfor.

Jeg har ikke noe grunnlag for å være uenig med denne paragrafen. Selv om vi alle er offer av hvor lite informasjon og advarsler vi har fått fra samfunnet gjennom oppveksten, så er dette utdraget over en type ansvarsfraskrivelse som mange ansvarlige kvinner vil fnyse litt av rett og slett. Før du blir fornærmet av den siste setningen, så vil jeg repetere at vi alle er offer for mangel på informasjon og advarsler fra samfunnet vårt, men det er ikke dermed sagt at vi kan bare skylde på samfunnet for at ingenting blir bedre eller at vi får det bedre i vårt personlige liv.

Jeg har opplevd å bli (veldig) utnyttet av kvinner, som også kommer godt opp mot kategorien livsødeleggende. Jeg klandrer samfunnet tildels for å ikke ha advart meg om slike ting, men en god del av ansvaret er det bra at jeg legger på meg selv, fordi da blir jeg mye mer bevisst på at mine egne handlinger og valg er de som styrer skuta og sikrer at fremtiden min blir bedre.

Det å 'gå på fest', uten nødvendigvis noen tredje instans, der det er personer av begge kjønn og alkohol (verdens farligste rusmiddel) tilgjengelig, er en del av vår kultur og mange andre lands kultur. Ikke noe jeg liker eller ser opp til, men sånn er det nå. Og det lager mange voldtektsituasjoner.

Jeg vil oppfordre kvinner til å behandle det mellom beina som en helligdom. Og helligdommer skal man beskytte. Kvinner har allerede ulike forsvarsmekanismer i varierende grad, som er bra. Jeg vil legge til at:

Hvis man velger å innta alkohol så forringer man evnen til å beskytte helligdommen.

Hvis man velger å ta med en ny/ukjent/bekjent mann hjem alene, eller går alene på besøk til en slik mann, eller andre settinger på tomannshånd, så har man automatisk utsatt helligdommen for en stor risiko. (Nei en voldtekt er ikke din skyld da).

Nå kan det hende at du TS ved første øyekast sitter med en følelse av at jeg er bare enda en som forsøker å vri på diskusjonen og tale overgriperens sak ved å også plassere ansvar på deg, (på bakgrunn av hva du har svart andre her). Selv om det å være offer føles komfortabelt for en del, så er ikke fokus på å være offer bra for noen.

Nå er det mange som velger å forsvare Ukraina. Som er der i ett høyrisiko omeråde der man kan bli drept eller skadet. De har ikke på seg vanlige klær, men skuddsikre vester og hjelmer og har våpen til å forsvare seg aktivt mot fienden.

Hvordan er det relevant for dette? Hvis man velger å gå inn i høyrisiko situasjoner som kvinne, som en fest er. Og man i tillegg tar med det at kvinner kan 'fryse til ', Så bør de være beskyttet. Og det kan kvinner løse på forskjellige måter. Jeg vil tro bare det å ha venninner som man har en gjensidig avtale med kan bidra. Også har man jo teknologi. Og hvis man føler seg skikkelig utsatt, så har man faktisk noe for det også. Rape-aXe.

Jeg vil tippe noe teknologi er, eller blir ulovlig, (som kan være en tragedie i seg selv. Er pepperspray fremdeles ulovlig?), men som du TS selv sier, samfunnet har sviktet deg. Du kan hoppe ut av offer fokuset, omfavn ditt eget ansvar for deg selv og din fremtid. Ta egne valg, vær kreativ. Menn bør beskytte seg mot noen typer kvinner de også, og da må vi ta ansvar for oss selv også, fordi samfunnet ikke er satt opp, eller er ikke i stand til, og kanskje aldri blir i stand til å informere og advare alle preventivt mot alt. Dessverre. Skulle ønske det var annerledes jeg også.

Du kom hit for å fortelle om dette og hvorfor du ikke anmelder, (som jeg beklageligvis ikke har noen kommentar til). Og det er veldig bra at du har gjort dette. Nå kan det hende at en god del foreldre her inne tenker at det er på tide med en viktig prat med datteren. Som igjen fører til mindre ødelagte liv. Hvis du vil drite enda mer i hva onde krefter gjør, så kan du ta det enda lengre til å poste på fjesboka med det mål om å advare andre kvinner. Da ble resultatet av ditt tilfelle at kanskje 10 andre kvinner står frem med sine tilfeller, og vi kan etterhvert få en informasjons revolusjon i Norge som gjør at mange mange andre kvinner slipper å oppleve det jævelskapen du gjorde. Og kanskje du blir en sensasjon og blir invitert på TV og hele greia. Det blir mye hat mot deg, fordi alle gode folk som gjør gode ting offentlig får hat. Men du får mye mer positive tilbakemeldinger, også kan du rekke opp en stor middelfinger til alle overgripere rundt omkring.

 

Her går du i den fella mange går i. Du, som er mann, snakker om hva kvinner kan og burde gjøre. Med sexistiske undertoner om "å beskytte helligdommen vår". Slutt å vær et offer, pass på kvinne, du må ikke drikke på fest, drikker du alkohol må du regne med voldtekt osv. 

Dette vil bare ta slutt hvis menn (og noen få kvinner) slutter å voldta. Og en del av dette er å gi tydelige signaler om at dette er et lovbrudd og at man faktisk kan bli dømt for det. 

Voldtekt var ikke livsødeleggende for meg. Det preger meg, men mest av alt er jeg bare sinna. 

Hvis dere vil støtte denne saken kan dere følge @dueiermegikke og lignende kontoer på instragram og skrive inn kronikker til avisen.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
knutinh skrev (13 minutter siden):

Hvis en mann er anmeldt for voldtekt så vil nærmiljøet typisk vite om det. Alle vil rett nok ikke vite det, men slike rykter har en tendens til å gå. Anmeldelsen kommer som en notis i lokal-avisen (?), og offeret vil ofte fortelle om saken til egen omgangskrets. Det er en (av mange) ting jeg frykter for min egen sønn: at han skal bli anklaget for noe, frikjent, men at anklagen for alltid vil henge over ham. 

Jeg forstår ikke hvordan det kan være arrogant å spørre deg høflig om å gjøre noe som vil gjøre datteren min (og alle andres døtre) tryggere. Men greit nok, det er en avgjørelse som du må ta selv.

-k

Fin guilt trip. 

Hvorfor:

https://www.nettavisen.no/artikkel/johanne-sto-fram-som-voldtektsoffer-mott-med-at-hun-fortjente-det/s/12-95-8459154

 • Like 1

Share this post


Link to post

Angående falske voldtektsanklager ser jeg selvfølgelig alvorlig på det, men falske anklager er ikke det samme samfunnsproblemet som faktisk voldtekt er. De er sjeldne. Falske anklager er også straffbart og burde slås hardt ned på og domfelles.

Fra Amnesty:

3. Falske voldtektsanmeldelser er sjeldne

Det finnes ikke grunnlag for å hevde at falske voldtektsanmeldelser er utbredt. Det vanlige er at voldtekt ikke anmeldes. Voldtekt er underrapportert på grunn av manglende tillit til rettssystemet, eller på grunn av en frykt for ikke å bli trodd. Virkeligheten er at det tar mye mot og vilje til å anmelde voldtekt, og rettsprosessen kan være svært krevende. Den som anmelder voldtekt tar et viktig samfunnsansvar, og bidrar til å forebygge nye overgrep.

Alle voldtektsanmeldelser har krav på å bli etterforsket på en rask og grundig måte

 

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
57 minutes ago, Toodles said:

Her går du i den fella mange går i. Du, som er mann, snakker om hva kvinner kan og burde gjøre. Med sexistiske undertoner om "å beskytte helligdommen vår". Slutt å vær et offer, pass på kvinne, du må ikke drikke på fest, drikker du alkohol må du regne med voldtekt osv. 

Da kan jeg prøve en annen vinkling.

Jeg kjørte motorsykkel og så kom jeg i en liten smell og hadde en liten hjernerystelse som påvirket meg etterpå. Du, som ikke kjører motorsykkel, snakker om at motorsyklister burde ha på hjelm. Med undertoner om "å beskytte den sårbare hjernen min". Og at jeg må slutte å klage på at veiene er for dårlige, pass på motorsyklist, du må ikke drikke og kjøre motorsykkel, drikker du må du regne med kræsj osv.

Har du gått i en 'felle' når du informerer meg om hjelmbruk fordi du ikke kjører motorsykkel? (håper du ikke kjører motorsykkel ellers har jeg gjort av meg litt på leggen)

Jeg er helt med på at overgripere skal straffes. Jeg er på din side helt og holdent. Men du ser, og alle andre ser, at det skjer ikke nødvendigvis pågrunn av hvor komplisert situasjonene kan være eller at samfunnet ikke bestandig har mulighet til å avgjøre ekte overgrips tilfeller. Det betyr at fest fremdeles er ett høyrisiko omeråde for kvinner, på lik linje som forringede veier er ett høyrisiko omeråde for en motorsykkel i høy fart. Så hva kan man gjøre da? Det var det jeg skrev om i min forrige post.

I mitt eksempel der jeg vil kjøre motorsykkel, så kunne jeg i etterkant gått på sosiale medier eller forum som dette, (som du har gjort. som er kjempebra) for å prøve å få bygd bedre veier, men også for å advare andre mot å kjøre motorsykkel uten hjelm fordi man vet aldri om det er noen hull i veien eller andre ting som kan gjøre at motorsykkelen smeller i noe. (som er litt vanlig med motorsykkel).

Jeg skjønner godt at du vil være fri til å gjøre hva du vil. Men i det minste ser det vel ut som at du er enig i at fester er høyrisiko omeråder for kvinner. Å kjøre bil er høyrisiko. Folk dør på veiene regelmessig. Derfor er det en del som prøver å øke sikkerheten til bilister hele tiden, men vi har på oss belte også.

Share this post


Link to post
3 hours ago, Toodles said:

Som nevnt kommer gjerningsmannen fra en familie med makt og penger. 

Dette høres ikke ut som et godt miljø i utgangspunktet, og er definitivt ikke noe jeg opplever som normalt/typisk i et land som Norge. Kanskje er dette en ekstra dimensjon å se på hvis man skal forsøke å lete etter årsaker til slik problematferd. Personlig hadde jeg gjort hva jeg kunne for å komme meg bort fra et slikt miljø.

Forøvrig, når det gjelder alkohol og slikt, tar jeg sterk avstand fra at noen skal skylde på seg selv for å bli utsatt for overgrep. Likevel mener jeg det er forholdsmessig å oppfordre folk til å være varsomme når ting er som de er. Alkohol fjerner hemninger hos folk, om de er gode eller onde eller alt i mellom. Er man da på fest med ukjente mennesker, er risikoen større for at ting kan skje, om man liker det eller ikke. Eksperter mener alkohol burde være forbudt, og jeg er til dels enig, men det er en annen sak.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Rutgerus skrev (1 time siden):

Holdningen du har til andre mennesker som forsøker å belyse situasjonen på en annen måte enn deg selv er i bunn og grunn smått provoserende. Ikke veldig, men litt. Dette er et diskusjonsforum, og du må tåle at andre lufter sine meninger selv om disse ikke sammensvarer med dine. 
 

Du skrev blant annet til meg at «vi sier at vi forstår, men det gjør vi ikke. Vi har nemlig ikke opplevd det». Kan du sympatisere med personer som har opplevd krig, uten å selv ha opplevd krig? Sympatisere med personer som har mistet sine nære i tidlig alder? Krybbedød? Er det rett og slett ikke mulig å sympatisere med mennesker som har opplevd ting en selv ikke har opplevd? Og dersom du mener at vi ikke kan vise forståelse for din situasjon, hvorfor forventer du da at vi skal gjøre noe for å forhindre lignende situasjoner? 
 

Men det gjør vi altså. De fleste av oss. Så får du fortsette å tro at «vi kjemper kampen til voldtektsmenn», som du så fint skrev…

Hvilke holdninger? Jeg føler jeg argumenterer på lik linje som deg. Det må være lov å være uenig. 

Jeg tåler det og svarer slik jeg ser hensiktsmessig. 

Å sympatiserer og å forstå er ikke det samme. Det er hele poenget med mitt innlegg. Fordi jeg selv ikke forstod før det skjedde med meg. 

Jeg forventer ingenting. Jeg ville gi informasjon om min og mange andre sin situasjon til folk på dette forumet og spre litt kunnskap. 

Jeg må få lov til å svare og argumentere. At jeg er litt provoserende får så være. 

Jeg tror ikke de fleste gjør det og har heller aldri sagt det. Jeg tror de mangler kunnskap.

Det har kommet mange gode og fine svar her. Jeg forstår at det er komplisert, men noe må gjøres.

Samtaler om voldtekt blir alltid vridd over på å snakke om falske anklager og at kvinner må passe på seg selv så de ikke blir voldtatt. Det var egentlig ganske forventet. Vi må vri det over til at man ikke skal voldta, at et nei ikke betyr kanskje eller push mer og at folk tar innover seg alvoret i denne situasjonen. 

Noen over her var redd for at sønnen skulle få falske anklager ovenfor seg. Hva med å lære opp sønnen til å være god mot folk, ta et nei for et nei og behandle alle med respekt?

Falske anklager er så sjeldne at man skal ha ekstremt uflaks for å bli utsatt for dette. Det gjelder derimot ikke voldtekt. Det er skremmende vanlig. 

Poenget er at voldtektsofre ikke har rettssikkerhet. Jeg har ikke løsningen på dette alene, men mye kan endres med god og riktig informasjon. 

 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Toodles skrev (2 minutter siden):

Samtaler om voldtekt blir alltid vridd over på å snakke om falske anklager og at kvinner må passe på seg selv så de ikke blir voldtatt. Det var egentlig ganske forventet. Vi må vri det over til at man ikke skal voldta, at et nei ikke betyr kanskje eller push mer og at folk tar innover seg alvoret i denne situasjonen. 

Du slår inn åpne dører, jeg har ikke sett noen i tråden som gir inntrykk av at voldtekt er greit. At alle er enige om alt er et lite fruktbart utgangspunkt for diskusjon. 

At diskusjonen blir dreid mot falske anklager og bevisbyrde er kanskje et like stort resultat av at tråden ligger i Juss-delen av forumet som noe annet. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Vegard# skrev (8 minutter siden):

Du slår inn åpne dører, jeg har ikke sett noen i tråden som gir inntrykk av at voldtekt er greit. At alle er enige om alt er et lite fruktbart utgangspunkt for diskusjon. 

At diskusjonen blir dreid mot falske anklager og bevisbyrde er kanskje et like stort resultat av at tråden ligger i Juss-delen av forumet som noe annet. 

Noen her gir inntrykk av at voldtekt er noe som kvinner må ta på seg ansvaret for å unngå. "Hvis kvinner bare... så hadde de sluppet voldtekt". Dette er feil. Det skjer også mye voldtekt i parforhold f.eks. Dette skjer også hos Politiet i avhør. 

Det må det være lov å argumentere mot. Disse debattene blir alltid vridd til å fokusere på hva offeret kunne gjort annerledes. Ikke at personen ikke skulle voldtatt eller at samfunnet skulle hatt strengere sanksjoner mot voldtektsmenn. Hvorfor henlegges 80%?

Jeg postet det i kropp og helse. Det ble flyttet av moderator til juss. 

Hvordan skal vi kunne gi ofre rettsikkerhet uten at uskyldige blir dømt? Det er det vi må finne ut av. Og en del av det er å gjøre det mulig og trygt for ofre å anmelde. 

Vi kan heller ikke leve med slik det er nå, for det ødelegger minst 8000-16 000 mennesker hvert eneste år. De fleste er også unge. 

Siden en over her sammenlignet det med trafikkulykker er summen på hardt skadde, i trafikkulykker årlig, 623 stk. 

Trafikkulykker

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Toodles skrev (40 minutter siden):

Å sympatiserer og å forstå er ikke det samme. Det er hele poenget med mitt innlegg. Fordi jeg selv ikke forstod før det skjedde med meg. 

Jeg tror ikke de fleste gjør det og har heller aldri sagt det. Jeg tror de mangler kunnskap.

Samtaler om voldtekt blir alltid vridd over på å snakke om falske anklager og at kvinner må passe på seg selv så de ikke blir voldtatt. Det var egentlig ganske forventet. Vi må vri det over til at man ikke skal voldta, at et nei ikke betyr kanskje eller push mer og at folk tar innover seg alvoret i denne situasjonen. 

Noen over her var redd for at sønnen skulle få falske anklager ovenfor seg. Hva med å lære opp sønnen til å være god mot folk, ta et nei for et nei og behandle alle med respekt?

 

 

Men hvor går grensen? Hva er den store forskjellen? Og hvorfor har man "rett" til å komme med innspill, forslag og meninger rundt temaet når man påberoper seg å kunne sympatisere, mens du setter ned foten med en gang når noen forteller deg at de forstår? Jeg tror du legger for mye i begrepene. 

Jeg vil nødig blande meg inn i debatten rundt hva kvinner selv må gjøre for å forhindre voldtekt (ref. mindre festing, klarere nei etc.), men i åpningsinnlegget ditt gir du egentlig uttrykk for at kvinner som anmelder voldtekt knapt skal behøve å måtte komme med en forklaring til politiet på hva som har skjedd. De skal i hvert fall ikke bli stilt kritiske spørsmål, eller måtte gå inn på detaljer som kan være vonde å presentere. Da er det ganske naturlig å reise problemstillingen vedrørende falske anmeldelser - for hva med sikkerheten til personer som faktisk blir falskt anklaget for voldtekt? Skal disse kastes under bussen for å gjøre avhørsprosessen mm. til voldtektsofre enklere? Det blir heller ikke rett. 

For øvrig er jeg enig i at god oppdragelse er nøkkelen for å forhindre flere voldtektsmenn. Men hele poenget med falske voldtektsanklager er at de lett kan rettes mot personer som har tatt innover seg hva det innebærer å respektere det motsatte kjønn, tar et nei for et nei - og generelt er god mot andre mennesker. Det er ikke akkurat en løsning at far møter opp i retten og forteller juryen hvordan sønnen er oppdratt, fordi politiet ikke kunne etterforske saken ordentlig i fare for å tråkke offeret på tærne...

Men skitt au - det er da bare et gutteliv eller fem i vasken? 

Edited by Rutgerus
 • Like 7
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Rutgerus skrev (1 minutt siden):

Men hvor går grensen? Hva er den store forskjellen? Og hvorfor har man "rett" til å komme med innspill, forslag og meninger rundt temaet når man påberoper seg å kunne sympatisere, mens du setter ned foten med en gang når noen forteller deg at de forstår? Jeg tror du legger for mye i begrepene. 

Jeg vil nødig blande meg inn i debatten rundt hva kvinner selv må gjøre for å forhindre voldtekt (ref. mindre festing, klarere nei etc.), men i åpningsinnlegget ditt gir du egentlig uttrykk for at kvinner som anmelder voldtekt knapt skal behøve å måtte komme med en forklaring til politiet på hva som har skjedd. De skal i hvert fall ikke bli stilt kritiske spørsmål, eller måtte gå inn på detaljer som kan være vonde å presentere. Da er det ganske naturlig å reise problemstillingen vedrørende falske anmeldelser - for hva med sikkerheten til personer som faktisk blir falskt anklaget for voldtekt? Skal disse kastes under bussen for å gjøre avhørsprosessen mm. til voldtektsofre enklere? Det blir heller ikke rett. 

For øvrig er jeg enig i at god oppdragelse er nøkkelen for å hindre flere voldtektsmenn. Men hele poenget med falske voldtektsanklager er at de lett kan rettes mot personer som har tatt innover seg hva det innebærer å respektere det motsatte kjønn, ta et nei for et nei - og generelt er god mot andre mennesker. Det er ikke akkurat en løsning at far møter opp i retten og forteller juryen hvordan sønnen er oppdratt, fordi politiet ikke kunne etterforske saken ordentlig i fare for å tråkke offeret på tærne...

Men skitt au - det er da bare et gutteliv eller fem i vasken? 

Du har misforstått og skjønner ikke mye av det jeg skriver. Jeg har ikke påstått noe av dette. Les innlegget mitt igjen. 

Du har lagt så mye av dine egne meninger og frykter i hva jeg har skrevet at det ikke er hensiktsmessig for meg å diskutere med deg mer. 

Gutter blir også voldtatt. Du bryr deg om gutten din og hva han vil oppleve. Det er bare naturlig. Håper han aldri vil bli utsatt for noe slikt. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
knutinh skrev (6 timer siden):

Da må løsningen være å få tatt en større andel voldtektsmenn eller (enda bedre) finne andre måter å få menn til å slutte å voldta på

-k

Når det påfører offeret så store personlige omkostninger å anmelde, kan man ikke forvente at en større andel kommer til å bli tatt.

Jeg tror på samtale om temaet i skolen, åpenhet og oppmerksomhet rundt skadevirkningene av voldtekt i samfunnet. Det må ikke bli opptil offrene å fronte sakene. JURK er en organisasjon som tar voldtekt på alvor.

Hvordan få menn til å slutte og voldta? Vi har likestilling i Norge, og er opplyste om temaet. Likevel skjer det seksuelle overgrep og voldtekter.

En person som synes det er greit å ta for seg uten samtykke, eller mot en annens vilje, blir det vanskelig å få til å la være. I den norske serien Exit, er kvinner forbruksvare.

Ungdom svarer at voldtekt er sex uten samtykke når de blir spurt om det. Å jobbe med grensesetting kan hjelpe.

Siden voldtekt er så traumatiserende for offeret, burde overgripere blitt tvangsmedisinert for å dempe libido. Eller om det sitter i hodet?

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Serpentbane skrev (21 timer siden):

Hver år behandler politiet 1800-2000 saker knyttet til falske anmeldelser, og dette inkluderer flere overgrep og voldtektssaker der politiet snur saken og etterforsker anmelder. 

Dette er veldig reelle problemstillinger, og slike saker er på mange måter mer ødeleggende for den som blir offer. Ditt syn er alt for enkelt og ensidig. 

Har du en kilde på dette? Hvis dette er reelt er det alvorlig. Prøvde å Google, men fant ingen kilder på dette. 

Jeg fordømmer på det sterkeste de som gjør dette. De ødelegger for oss alle. 

Det er ikke noe vits å sette de opp mot hverandre. Begge deler er helt jævlig. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Dette er jo både veldig enkelt, og ekstremt vanskelig på en gang. Dessverre.

Det enkle er at sex uten samtykke ikke er greit. Det ekstremt vanskelige er saker uten fysiske bevis.

Men jeg håper og tror verden går fremover, og at det blir mindre overgrep fremover. Min 7-åring lærte i barnehagen allerede som 5-åring at kroppen tilhører en selv, og at ingen får lov til å gjøre noe uten at man selv godtar det. Så det er håp om at vi når får en generasjon som skjønner grensesetting på en mye bedre måte enn før.

Barnet mitt brukte dette "mot meg" tidlig, da barnet ikke ville kiles - uten samtykke. Så at det fungerer jo.

I forhold til dette med rettsstaten, så pleier man jo å si at "det er bedre å la 10 skyldige gå fri, enn å straffe en uskyldig". Og det er jo rett, og det må være sånn. Men det blir jo dessverre helt forferdelig for overgrepsofre.

Og det skjer jo, mer enn vi tror, virker det som, at det kommer falske anklager. Og jeg håper virkelig ikke en amerikansk trend kommer til Norge, der kvinner som i ettertid angrer på å gå til sengs med noen, kaller det overgrep, og anmelder det som voldtekt.

Men mørketallene er jo enda verre ift antall overgrepsofre... så...

Det er ingen enkel løsning. Man må antakelig få det inn med tåteflaska omtrent. Starte i barnehagen.

Men det vil alltid være menn, og kvinner, som ikke respekterer andres grenser. Og med import av ukulturerer, så vil det ta enda lengre tid før ting blir bra. Men jeg håper virkelig at det kommer en dag der vi har minimalt med overgrep. Men jeg frykter det er lenge til.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...