Jump to content
inside_866298

Visjoner om raskt å erstatte fossilt med fornybar er i utakt med behovet og kan svekke økonomien

Recommended Posts

4 hours ago, ChrisQ said:

EUs import av naturgass de siste 6 år (milliarder kubikkmeter).

[...]

EUs grønne skifte i praksis? I hvertfall er naturgass en svært viktig ingrediens.

Ikkje gløym at:

1. Eigenproduksjonen i EU har gått mykje ned, slik at dei må importere ein større del av forbruket.

2. Gassprisen har gått mykje ned, slik at det er billigare å fyre med gass enn med kol.

 • Like 2

Share this post


Link to post
4 hours ago, The Avatar said:
Quote

Fornybarvisjonen kan svekke Europas økonomi

Er ikkje dette openbart?

Ein skal være ganske naiv for å tru at ein kan få både klimagevinst og økonomisk innsparing.

Eg går ikkje utan vidare med på det.  Noreg har hatt god økonomisk vekst av vasskrafta, ein sjølvfornyande ressurs som naturen forsyner oss med.  Dersom industrien i staden var avhengig av importert energi hadde veksten vore lågare.  Europa var i si tid sjølvforsynte med kol og for ein stor del gass og litt olje.  Dette er ikkje fornybare ressursar.  No har dei lite att av det meste og er avhengige av import.  Langreist energi som dei må kjøpe i konkurranse med andre land og verdsdelar gjer Europa mindre konkurransedyktige.  Ved å bruke eigne sjølvfornyande ressursar gjer dei seg mindre avhengige av import og fleire delar av økonomien kan vekse.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (15 minutter siden):

Ikkje gløym at:

1. Eigenproduksjonen i EU har gått mykje ned, slik at dei må importere ein større del av forbruket.

2. Gassprisen har gått mykje ned, slik at det er billigare å fyre med gass enn med kol.

Gassproduksjon i EU 2014-2019 redusert med 56 bcm. Consumption i samme periode økt med 72 bcm.

Share this post


Link to post
3 hours ago, ChrisQ said:

Den virkelige verdens forhold til parisavtale, grønt skifte, etc.

Mens EU har utflatende netto import av råolje (millioner tonn), øker BRICS-landene sin import betydelig:

[...]

Årlig vekst BNP 2014-2019

EU: +2% -13% +2% +6% +8% -2%

BRICS: +5% -4% +1% +12% +8% +3%

BRICS: Akronym for Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika. Ofte henvist til landene som vil utgjøre verdens dominerende økonomier i 2050.

Blant dei finn du to av verdas største oljeeksportørar, so tala seier ikkje mykje.  Kanskje noko om Kina, men Kina har jo forplikta seg stort til eit grønt skifte.  Tal for oljeforbruk seier derimot at veksten i industrialiserte land no ser ut til å vere frikopla frå oljeforbruk.  I u-land er det framleis ein samanheng.

 • Like 1

Share this post


Link to post
5CJ56A5D skrev (36 minutter siden):

Bloom energy har en ny måte å utnytte naturgass på uten forbrenning. Den nye teknikken kommer til å danke ut all annen energi produksjon. En liten boks som du kan holde i hånda, gir nok elektrisitet til å forsyne et helt hjem. Glem vindmøller og solceller. De kommer til å bli avlegs. Det eneste utslippet fra "boksen" er CO2, men kun halvparten så mye som en forbrenningsmotor/generator vil produsere. Dessverre kan boksen også kjøre på hydrogen, i dette tilfelle, helt uten utslipp.

Den må du forklare mer. Til og med Bloom energy kaller det en brenselscelle tross alt.
Forresten er ikke hydrogen en energikilde. Kun en energibærer

Share this post


Link to post
7 minutes ago, ChrisQ said:

Gassproduksjon i EU 2014-2019 redusert med 56 bcm. Consumption i samme periode økt med 72 bcm.

Nettopp.  Den auken skuldast ganske sikkert at gass har vorte mykje billigare enn kol.  Kolforbruket har gått mykje ned dei siste åra.  I fleire land er kol heilt utradert som energikjelde.

 • Like 1

Share this post


Link to post
42 minutes ago, 5CJ56A5D said:

Bloom energy har en ny måte å utnytte naturgass på uten forbrenning. Den nye teknikken kommer til å danke ut all annen energi produksjon. En liten boks som du kan holde i hånda, gir nok elektrisitet til å forsyne et helt hjem. Glem vindmøller og solceller. De kommer til å bli avlegs. Det eneste utslippet fra "boksen" er CO2, men kun halvparten så mye som en forbrenningsmotor/generator vil produsere. Dessverre kan boksen også kjøre på hydrogen, i dette tilfelle, helt uten utslipp.

Dersom boksen slepp ut CO2 har gassen reagert med oksygen, ergo er han forbrent.

 

 
Oppslagsord Ordbokartikkel
2 om stoff: (lage seg om ved å) binde seg med eit anna stoff, særleg oksygen, i ein kjemisk prosess med varmeutvikling
næringsstoffa forbrenn i kroppen
 • Like 1

Share this post


Link to post
23 hours ago, The Very End said:

Jeg skal ikke si at bidragsyter ikke har poenger som er verd å lytte til eller er gode, men vi må snakke om elefanten i rommet; økonomi på bekostning av alt annet. Skal vi nå en bærekraftig verden må vi forbruke mindre, noe som kun skjer om vi blir litt "fattigere". Hva hjelper vel en god økonomi om millioner må flykte pga. vannmasser, matmangel pga. ødelagte avlinger, natur uten dyr og innsekter med de følgene det medfører, eller at folk dør en for tidlig død pga foruensing? Er det virkelig ikke en eneste liten omtanke for liv og helse hos økonomer, skal det alltid være økonomi, så økonmi, deretter økonomi og om vi orker å tenke en tanke til - ja kanskje litt liv og helse også? Rekkefølgen burde ikke være slik.

Dette handler ikke om økonomer, dette er politikk og prioriteringer. Deri er det en elefant til i rommet: Hvordan motiverer du mennesker som opplever at de blir fattigere til å velge politikere som prioriterer miljø over vekst? 

Moralske pekefingre føles sikkert godt, men de kommer ikke til å endre på at de som opplever at deres personlige levestandard går ned i stor grad vil velge seg populistiske ledere som lover at de skal prioritere å bedre deres situasjon selv om det er kun på kort sikt (om i hele tatt, populister greier sjelden mer enn å vinne valg, men det greier det og det er et problem) 

Reduksjon i levestandard er derfor etter mitt syn et miljøproblem siden det åpner for populister som ikke vil prioritere klima og miljø. Filosofien om at vi må ofre levestandard for å berge miljø er derfor ganske sannsynlig en selvutslettende tanke. Enkle grep og løsninger er ikke tilstrekkelig, og vi er nødt til å løse de vanskelige problemene som betyr å greie å ihvertfall opprettholde levestandard samtidig som vi blir bærekraftige. På sin side har man også populister på den 'grønne' siden som selger disse enkle miljøløsningene, og med det oppnår man bare splittelse.  Politikk handler om å veie ulike behov opp mot hverandre. Dette gjelder miljøpolitikk like mye som alt annet, man kan ikke ofre milø på velstandens alter, men man kan ikke ofre velstanden på miljøets alter heller, vi er nødt til å klare begge deler, alt annet fører til slutt til kollaps, og det vil verken velstanden eller miljøet være tjent med.

 • Like 1

Share this post


Link to post
inside_866298 skrev (På 19.10.2020 den 11.00):

Ja det er fint det, men hvis vi ikke gjør noe med klimaendringene så blir det enda verre. Norgen argumenterer tilsynelatende for å pisse i buksa for å holde seg varm. Kanskje fordi han vet at han uansett ikke vil være her når de verste konsekvensene av klimaendringene slår til?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Fjernet en rekke innlegg for avsporing, samt svar på dette. Dette er ikke en tråd for hvorvidt klimaendringer er reelle eller ikke, det fins det mange andre tråder for. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Kalle K skrev (På 20.10.2020 den 2.50):

Det spørs hva du mener med startes opp. Dersom det er kort tid siden det ble stoppet, eller det aldri ble stoppet helt men kjørt på sparebluss så kanskje. Dersom både utstyr og vann er blitt kaldt, eller satt på lagring, definitivt ikke. Du må varme det opp og få laget damp før det blir noen strømproduksjon.

Det er raskere enn med kull, men fortsatt er det et problem at det ikke kan slåes av dersom du plutselig skulle trenge det igjen. Det er en av grunnene til at gasskraft sliter: Du blir nødt til å produsere og selge strøm også når det hadde vært mer lønnsomt å stoppe, for å kunne rampe opp på tider hvor strømmen er bedre betalt.

De gasskraftverkene som kan startes fort er nok basert på gassturbiner, ikke på dampturbiner. De kan da reguleres svært kjapt, men det går på bekostning av virkningsgraden. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (På 20.10.2020 den 13.51):

Dersom boksen slepp ut CO2 har gassen reagert med oksygen, ergo er han forbrent.

 

 
Oppslagsord Ordbokartikkel
2 om stoff: (lage seg om ved å) binde seg med eit anna stoff, særleg oksygen, i ein kjemisk prosess med varmeutvikling
næringsstoffa forbrenn i kroppen

Det er visst ingen varmeutvikling, uten at jeg skal si det med 100 % sikkerhet, da jeg ikke kjenner det godt nok.

Kanskje derfor de påstår at det er without combustion. Men pga fracking (naturgass) f.eks så er det en meget billig og ren energi kilde. Pga at det ikke er varmeutvikling så er det heller  ingen utvikling av NO eller NOx påståes det.

Edited by 5CJ56A5D

Share this post


Link to post
5 hours ago, 5CJ56A5D said:

Det er visst ingen varmeutvikling, uten at jeg skal si det med 100 % sikkerhet, da jeg ikke kjenner det godt nok.

Prosessen utviklar garantert varme.  Tippar det er ei brenselcelle der ca 60% av energien kjem ut som straum og resten som varme.

5 hours ago, 5CJ56A5D said:

Kanskje derfor de påstår at det er without combustion. Men pga fracking (naturgass) f.eks så er det en meget billig og ren energi kilde. Pga at det ikke er varmeutvikling så er det heller  ingen utvikling av NO eller NOx påståes det.

NOx produserer sikkert ikkje, nei.

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (1 time siden):

Prosessen utviklar garantert varme.  Tippar det er ei brenselcelle der ca 60% av energien kjem ut som straum og resten som varme.

NOx produserer sikkert ikkje, nei.

https://www.bloomenergy.com/benefits/sustainability

De sier selv at det er uten "combustion" oversatt til norsk betyr det : uten forbrenning.

De skriver:

Our Energy Server platform generates electricity without combustion—emitting virtually no criteria air pollutants, 
including NOx or SOx.In addition to providing clean power, you can choose the fuel source that 
best fits your needs based on availability, cost and carbon footprint. Today our platform, running on natural gas, 
produces nearly 60% less carbon emissions compared to the average of U.S. combustion power generation.

 

Videre:


Thermal power plants require significant amounts of water for cooling. In fact, the number one use of water in the U.S. 
is for cooling power plants. Compared to coal-fired and combined cycle natural gas plants, our Energy Servers require 
only a small amount of water on startup and consumes no water during normal operation. 
Reduced water consumption can benefit local watersheds and avoid thermal pollution in oceans and lakes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Jens Kr. Kirkebø skrev (17 timer siden):

De gasskraftverkene som kan startes fort er nok basert på gassturbiner, ikke på dampturbiner. De kan da reguleres svært kjapt, men det går på bekostning av virkningsgraden. 

De nye kraftverkene i tyskland er ikke gassturbiner. Tenker på kiel og dresen.

Det er rett og slett store stempelmotorer.

Share this post


Link to post
Trestein skrev (59 minutter siden):

De nye kraftverkene i tyskland er ikke gassturbiner. Tenker på kiel og dresen.

Det er rett og slett store stempelmotorer.

Ok, de kan vel også reguleres rimelig kjapt tenker jeg. Det er de som er basert på dampturbiner som bruker lang tid på regulering. Uavhengig av om de går på gass, kull eller spaltbart materiale. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
On 10/23/2020 at 5:27 PM, 5CJ56A5D said:

https://www.bloomenergy.com/benefits/sustainability

De sier selv at det er uten "combustion" oversatt til norsk betyr det : uten forbrenning.

De skriver:

Our Energy Server platform generates electricity without combustion—emitting virtually no criteria air pollutants, 
including NOx or SOx.In addition to providing clean power, you can choose the fuel source that 
best fits your needs based on availability, cost and carbon footprint. Today our platform, running on natural gas, 
produces nearly 60% less carbon emissions compared to the average of U.S. combustion power generation.

Då er det svindel.  Det står:

By converting natural gas or renewable biogas into clean electricity using a direct electrochemical reaction without combustion, we are able to achieve an industry-leading 60%+ electrical efficiency.

Kvar vert det av 40% av energien om han ikkje vert til varme?  Det står òg at han slepp ut CO2.  Ergo skjer det ei forbrenning.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (På 26.10.2020 den 12.57):

Då er det svindel.  Det står:

By converting natural gas or renewable biogas into clean electricity using a direct electrochemical reaction without combustion, we are able to achieve an industry-leading 60%+ electrical efficiency.

Kvar vert det av 40% av energien om han ikkje vert til varme?  Det står òg at han slepp ut CO2.  Ergo skjer det ei forbrenning.

Du år anmelde dem for svindel du. Personlig tror jeg ikke dette har noe som helst med svindel å gjøre.

Share this post


Link to post
23 hours ago, 5CJ56A5D said:

Du år anmelde dem for svindel du. Personlig tror jeg ikke dette har noe som helst med svindel å gjøre.

Eg har ikkje vorte svindla av dei.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...