Jump to content
Redaksjonen.

- Bu slår om seg med kraftuttrykk og skjellsord i en slik grad, at ingen kan være i tvil om at noe har truffet henne på et ømt punk…

Recommended Posts

"1. «Europeisk strømmiks er lagt til grunn»."

"Når utgangspunktet er som galest blir resultatet titt originalest", er et sitat fra Ibsen og er dekkende for påstanden: «Det er med andre ord ingen tvil om at utslippet av CO₂ vil øke ved innfasing av elbiler i Norge.».

Trist at ikke forskningen gjennomskuer svindelen med "Opprinnelsesgarantibeviser", og hele klimadebatten kommer inn i et blindspor.

Politikerne kan ikke bestemme over naturlover som ohm`s lov, men fordi folk flest ikke ser elektronene og forstår strømmens vesen blir det heller ikke protester.

NVE med elektroingeniører i sentrale posisjoner forstår dette, men sitter stille i båten fordi "Opprinnelsesgarantibevisene" er en måte å tjene ekstra penger på.

Hadde det vært et krav om å bruke disse ekstra pengene til å bygge ut mer fornybar energi, kunne en skjult seg bak ordtaket: "Målet helger middelet", men det er ikke et slikt krav.

Statkraft er heller ikke interessert i å bygge ut mer fornybar energi, kort og godt fordi mer energi inn i markedet er negativt for strømprisen.

Hadde politikerne bestemt at fra nå av skal vannet renne oppover, ville trolig flere protester, og ohm`s lov er like mye å stole på som tyngdekraften.

Bruker vi ohm`s lov i denne debatten vil ca 98% av strømmen i norske stikkontakter være fornybar, og konklusjonen blir motsatt av det denne forskningsrapporten viser.

 

Edited by aanundo
 • Like 2

Share this post


Link to post

1) Hvordan i himmelens navn har man kommet frem til over 500 gram CO2/KWH?

https://energiogklima.no/klimavakten/live-data-strom-og-co2/

2) Du kan ikke ta et forskingsresultat og så bare oppskalerer det til et nytt regnestykke. Prosessen må tas på nytt om det skal virke troverdig.

3) Historien har dessverre lært oss at når nye sensasjonelle rapporter fra Tyskland kommer og argumenterer for at fossile fremkomstmidler er på lik linje eller bedre som elektriske kjøretøy, er disse dessverre ofte fulle av mangler. https://www.faktisk.no/artikler/NKl/innsikt-forskere-mener-tysk-elbil-rapport-er-uvitenskapelig-og-grovt-villedende

https://elbil.no/derfor-er-den-tyske-elbilstudien-helt-pa-jordet/

https://e24.no/teknologi/i/GGrj29/slakter-tysk-elbil-analyse-dette-er-en-ubrukelig-studie

4) Jeg klarer ikke finne ut om rapporten du linker til er fagfellevurdert (at andre forskere har studert og gått god for at rapporten er av tilstrekkelig kvalitet). Pleier være et svakhetstegn om dette er vanskelig å finne. Forøvrig, denne er ganske balansert og tar for seg fordeler og ulemper med elbiler: https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change

Edited by The Very End
 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Annonse

Slik eg forstår essensen i dette er Drivkraft Norge er sterke tilhengarar av å forby petreoleumsbasert olje til transportsektoren, og meiner vi berre kan ha avansert HVO i pumpene. Det er litt av ein snuoperasjon frå tidlegare Norsk petroleumsinstitutt.  Utan den føresetnaden er jo rapporten berre svada.

Edited by Sturle S
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Utvekslingskablane med utlandet gjer ikkje norsk kraftmiks skitnare. Tvert imot. Ved å importere billig sol- og vindkraft når det er overskot av det, og eksportere vasskraft når nabolanda har underskot, vert kraftmiksen reinare i begge land. Ein kabel som berre eksporterer kan aldri verte lønsam. Både Storbritannia og Nord-Tyskland har i utgangspunktet CO2-intensitet på under 200 g CO2/kWh, so det er det verste vi kan leggje til grunn.

Uansett er det ikkje spesielt smart å leggje europeisk kraftmiks til grunn for elbilar, sidan dei ladar mest om natta når kraftmiksen er reinare enn om dagen. Om dagen når forbruket er høgt vil det nesten alltid vere fleire fossile kraftverk som produserer enn om natta når forbruket er lågt.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Hva er Stakeholder?Slik presenterer de seg selv:

"Effektiv kommunikasjon er nødvendig for å nå forretningsmessige mål.

 

Vi bidrar blant annet med:

Utforming av strategier for målrettet kommunikasjon

Mediekontakt, pressemeldinger, kronikker

Medietrening"

En må anta at Stakeholder ikke har spesiell kompetanse på klima og energi. Deres spesialitet er å få virksomheter til å stå fram i et godt lys.

"Hele" verden er enig om at en skal gå over til biler uten CO2-utslipp (primært batterielbiler). Da blir det håpløst å gå inn for dieselbiler som uavhengig av drivstoff (inkludert biobrensel) har det samme utslipp av CO2. Drivstoff Norge kan umulig tro at de for gjennomslag for denne desinformasjonen de kommer med (via Stakeholder), men om de får solgt fem prosent mer drivstoff ved å skape forvirring, så forsvarer det kanskje de pengene de har brukt på Stakeholder.

Drivstoffbransjen (de som står bak Drivkraft Norge) risikerer på den annen side å få et veldig dårlig rykte ved dette utspillet. Hele det norske samfunn blir enda mer motivert for raskt å fase ut brensler som gir CO2-utslipp.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

El biler vil bare gi en liten reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Norge kunne redusert globale utslipp mye mere ved å bruke milliardene på el biler på å gi kinesiske kullkraftverk gratis gass. 

Når det er sagt så er el biler bra for lokalmiljø her i Norge. Dette fordi hastighet er lav og da får forbrenningsmotorer dårlig virkningsgrad og avgass rensingen fungerer dårlig. Spesielt på diesel biler. 

Vi i Norge får i pose og sekk fordi vi har overskudd på el kraft. Mere enn nok til å drive bilparken. 

500gram PR kWh kan nok være realistisk verdi for norsk kraft. Dette fordi vi har en begrenset magasin kapasitet og vi kan velge å selge dyr strøm til våre naboland når det ikke blåser. Alternativet til våre naboland er gjerne å fyre opp st by kraftverk som det finnes tusenvis av rundtom i Europa. 

El biler har også den fordelen at de ikke trenger raffinert drivstoff. Dette sammen med høy virkningsgrad gjør at de blir billige å kjøre når batteriet først er betalt. Når batteriet er betalt kan de kjøre på alt fra kjernekraft ,kull, trevirke, hydrogen sol og vind. Dette gjør oss mindre avhengige av araberne og det er sikkert mange glade for.

Vi må uansett slutte å brenne olje det er vi alle enige om. Gjør vi ingen tiltak vil forbruket øke til ressursene blir knappe og prisen går til himmels. Da vil det dø mangen mennesker.

Share this post


Link to post

Det er egentlig bare provoserende og diskutere en fiktiv situasjon hvor en bruker avansert HVO, så lenge alle vet at man bare kan produsere en brøkdel av det volumet som skal til for å erstatte diesel fra fossile kilder. Det blir omtrent samme problemstilling som biogass produsert av matavfall og gjødsel. Jo, det holder til å kjøre noen busser og biler i kommunal tjeneste. Men er ikke i nærheten av å kunne dekke det volumet privatmarkedet trenger.

Avansert HVO er et alternativ når energitettheten i batterier kommer til kort. Det er ikke tilfelle for personbiler og derfor bør det heller ikke være en målsetning å produsere HVO til personbiler. Man bør heller fokusere på skipsfart eller fly hvis man er i stand til å produsere HVO til en konkurransedyktig pris. Men jeg antar at personbilmarked er mer interessant fordi man her har en kundegruppe som allerede betaler mye for drivstoffet.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Trestein skrev (2 timer siden):

El biler vil bare gi en liten reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Norge kunne redusert globale utslipp mye mere ved å bruke milliardene på el biler på å gi kinesiske kullkraftverk gratis gass. 

Når det er sagt så er el biler bra for lokalmiljø her i Norge. Dette fordi hastighet er lav og da får forbrenningsmotorer dårlig virkningsgrad og avgass rensingen fungerer dårlig. Spesielt på diesel biler. 

Vi i Norge får i pose og sekk fordi vi har overskudd på el kraft. Mere enn nok til å drive bilparken. 

500gram PR kWh kan nok være realistisk verdi for norsk kraft. Dette fordi vi har en begrenset magasin kapasitet og vi kan velge å selge dyr strøm til våre naboland når det ikke blåser. Alternativet til våre naboland er gjerne å fyre opp st by kraftverk som det finnes tusenvis av rundtom i Europa. 

El biler har også den fordelen at de ikke trenger raffinert drivstoff. Dette sammen med høy virkningsgrad gjør at de blir billige å kjøre når batteriet først er betalt. Når batteriet er betalt kan de kjøre på alt fra kjernekraft ,kull, trevirke, hydrogen sol og vind. Dette gjør oss mindre avhengige av araberne og det er sikkert mange glade for.

Vi må uansett slutte å brenne olje det er vi alle enige om. Gjør vi ingen tiltak vil forbruket øke til ressursene blir knappe og prisen går til himmels. Da vil det dø mangen mennesker.

Helt enig med deg. For hver kWh vi sender til Danmark så sparer de ca 500g CO2. Vi får strømmen tilbake når det i Danmark er overskudd på vindkraft. Så her er det vinn vinn(d)!

 • Like 5

Share this post


Link to post
Trestein skrev (15 timer siden):

El biler vil bare gi en liten reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Norge kunne redusert globale utslipp mye mere ved å bruke milliardene på el biler på å gi kinesiske kullkraftverk gratis gass. 

Når det er sagt så er el biler bra for lokalmiljø her i Norge. Dette fordi hastighet er lav og da får forbrenningsmotorer dårlig virkningsgrad og avgass rensingen fungerer dårlig. Spesielt på diesel biler. 

Dette er en veldig sneversynt tekning. Salget av elbiler totalt i verden har redusert utslippene mye i forhold til det som hadde vært tilfelle uten elbiler. Dessuten har elbil-revolusjonen også gunstige effekter for andre deler av det grønne energimarkedet. Batteriteknologien kommer blant annet andre til gode.

Så å ensidig fokusere på bare elbiler i Norge så overser man effektene ut over bare det man ser foran nesen sin.

 • Like 1

Share this post


Link to post
19 hours ago, Ketill Jacobsen said:

En må anta at Stakeholder ikke har spesiell kompetanse på klima og energi. Deres spesialitet er å få virksomheter til å stå fram i et godt lys.

Og her har må dei ha bomma grovt, for kvifor skulle petroleumsindustrien ha noko interesse av eit forbod mot sal av petroleumsbasert drivstoff, og overgang til 100% avansert biodrivstoff? 

 

Når du tek utgangspunkt i det drivstoffet du får i pumpene og den straumen du får i stikkontakten, er elbilar betre enn eksosbilar i 95% av verda: https://www.cam.ac.uk/research/news/electric-cars-better-for-climate-in-95-of-the-world

(Det et er basert på fagfellevurdert forskning utført av tre universitet, ikkje eit reklamebyrå.)

19 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Drivstoffbransjen (de som står bak Drivkraft Norge) risikerer på den annen side å få et veldig dårlig rykte ved dette utspillet. Hele det norske samfunn blir enda mer motivert for raskt å fase ut brensler som gir CO2-utslipp.

Dei undergrev definitivt heile forretningsmodellen sin, ja.  Det spørs òg om eksosbilar vert veldig populære når alt det oljebaserte drivstoffet skal erstattast med dyrt syntetisk biodrivstoff.

 • Like 2

Share this post


Link to post
18 hours ago, Trestein said:

El biler vil bare gi en liten reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Norge kunne redusert globale utslipp mye mere ved å bruke milliardene på el biler på å gi kinesiske kullkraftverk gratis gass. 

Sånn reint utanom at eit kolkraftverk ikkje kan bruke gass til noko nyttig, vil eit slikt prosjekt vere svært klimafiendtleg.  Langtransport av gass både kostar energi og gjev store metan-utslepp på vegen.  Metan er eit mykje kraftigare drivhusgass enn CO2.  Då er kortreist kinesisk kol mykje betre.  Sidan kinesiske kolkraftverk i snitt er meir moderne og har høgare verknadsgrad enn europeiske, vil det dessutan vere bere å kutte ut kolkrafta i Europa fyrst.

 • Like 1

Share this post


Link to post
15 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Helt enig med deg. For hver kWh vi sender til Danmark så sparer de ca 500g CO2. Vi får strømmen tilbake når det i Danmark er overskudd på vindkraft. Så her er det vinn vinn(d)!

Jepp, og vi bør snarast få kablar over til Storbritannia av same grunn.  Storbritannia har stadig fleire timar med negativ straumpris pga høgt overskot av spesielt vindkraft.

 • Like 2

Share this post


Link to post

5 innlegg forsvant grunnet off topic. Artikkelen/tråden handler ikke om Tesla, men den handler om tilsvaret til Svein Thompson på Christina Bu sitt debattinnlegg om hvorvidt en biodrivstoff kan være like miljøvennlig som batteridrift eller ei. Denne innlegget skal ikke kommenteres, men kommentarer og spørsmål kan rettes til meg på PM, eller i kategorien for tilbakemeldinger. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
hekomo skrev (3 timer siden):

Dette er en veldig sneversynt tekning. Salget av elbiler totalt i verden har redusert utslippene mye i forhold til det som hadde vært tilfelle uten elbiler. Dessuten har elbil-revolusjonen også gunstige effekter for andre deler av det grønne energimarkedet. Batteriteknologien kommer blant annet andre til gode.

Så å ensidig fokusere på bare elbiler i Norge så overser man effektene ut over bare det man ser foran nesen sin.

Nå er vel historien litt annerledes.

Det er vel utviklingen til bærbare pc batterier som ga fart til bilimdustrien

Share this post


Link to post

Forfatter bruker begrepet "Avansert HVO" om drivstoffet. Er det kanskje en grunn til at det brukes en forkortelse for det som står for "Hydrotreated Vegetable Oil"? Denne vegetabilske oljen er i dag hovedsaklig importert palmeolje.

Kanskje ikke like lett å selge produktet under navnet "Prosessert palmeolje"?

Edited by likferd
 • Like 2

Share this post


Link to post
17 hours ago, Ketill Jacobsen said:

Helt enig med deg. For hver kWh vi sender til Danmark så sparer de ca 500g CO2. Vi får strømmen tilbake når det i Danmark er overskudd på vindkraft. Så her er det vinn vinn(d)!

Hvem er "vi" i dette regnestykket? Vi som kraftselskapene som får hele profitten, eller vi som kraftkunder som betaler for kablene?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (2 timer siden):

Sånn reint utanom at eit kolkraftverk ikkje kan bruke gass til noko nyttig, vil eit slikt prosjekt vere svært klimafiendtleg.  Langtransport av gass både kostar energi og gjev store metan-utslepp på vegen.  Metan er eit mykje kraftigare drivhusgass enn CO2.  Då er kortreist kinesisk kol mykje betre.  Sidan kinesiske kolkraftverk i snitt er meir moderne og har høgare verknadsgrad enn europeiske, vil det dessutan vere bere å kutte ut kolkrafta i Europa fyrst.

Vel om kinesarane ikke veit korleis man koker vatten med gas får vi vel fortelje dei det.

Gass kjeler har omtrent null metan slipp. Avgasser er heilt minimale. Omtren det samme som menneske pust.

Vel om du var ombord på ein Lng båt på 70-tallet så var det nok slik. I dag blir avdamping kjølt ned og gjort flytende.

Man treng ikke frakte gassen fra Norge til Kina. Bare kjøpe gass frå nærmaste hol og gje dem det.

kor høg virkningsgrad et kolkraftverk har veit eg ikke men 45% var vanleg for noen år siden. Gasskraftverk kommer vel opp i 55-60% med steam produksjon. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...