Jump to content
slagelsedt

Knusende seier over Barnevernet i EMD. Norge dømt.

Recommended Posts

I går kom en knusende dom mot det norske Barnevernet og den norske rettsstat på menneskerettigheter. Dommen ble avgjort i mai, men kunngjort i går. Etter at EMD avgjorde dommen i mai ble det kunngjort 16 nye barnevernsaker i denne domstolen. Til sammen er det 26 barnevernsaker i EMD. Denne dommen viser at det norske Barnevernet og rettssystemet har brutt menneskerettighetene i mange saker. 

 

https://www.tv2.no/a/10835141/

 • Like 1

Share this post


Link to post

I går kom en knusende dom mot det norske Barnevernet og den norske rettsstat på menneskerettigheter. Dommen ble avgjort i mai, men kunngjort i går. Etter at EMD avgjorde dommen i mai ble det kunngjort 16 nye barnevernsaker i denne domstolen. Til sammen er det 26 barnevernsaker i EMD. Denne dommen viser at det norske Barnevernet og rettssystemet har brutt menneskerettighetene i mange saker. 

 

https://www.tv2.no/a/10835141/

 

Bortsett fra at det bare er tap som er knusende, mens seire evt - og som i dette tilfellet - overlegne, er jeg med i nemden for stående akklamasjon. Hadde jeg hatt chamagne skulle jeg sprettet den, men avholdsfolk har ikke slikt. 
 
Skal også legge til en annen ting: Silje Garmo, som ble innvilget politisk asyl i Polen pga barnevernets overgrep, fikk kongeriket Norge til å utstede en internasjonal arrestordre på Garmo og hennes barn. Garmo ble på grunnlag av denne arrestert i Polen (noe som ble kunngjort høyt og vidt i Norge) - men at arrestasjonen opphørte etter mindre enn ett døgn hørte atskillig mindre om i kongeriket. Barna ble imidlertid tatt på barnehjem. Her ble de midlertidig satt fri i april, og for noen dager siden avgjorde distriksretten i Mysliborz saken endelig: Full seier, asyl gis pga norsk barneverns overgrep og norsk barnevernspraksis så hudflettet det er mulig i polske diplomatiske rettsvendinger . DEN nyheten har vel knapt vært nevnt i Norge.
 
Hvorfor arbeider forresten land som Polen og Tsjekkia spesielt aktivt mot norsk praksis på området? Fikk noen tankevekkende innspill hos en polakk jeg har arbeidskontakt med: Fordi man i Polen og Tsjekkia har visse erfaringer fra den slags praksis da jernteppet hang mellom øst og vest i Europa og det rådee en tid som av folk flest ikke akkurat minnes som byggende for lande. Man kjenner altså utmerket godt konsekvensen av slik praksis selv, og man er engstelig for at den norske praksisen skal vinne ny gjenklang hos byråkrater i eget land. Det sier jo sitt når Polen med 15 ganger flere innbyggere enn Norge har 15 % FÆRRE omsorgsovertagelser enn i Norge - og polske myndigheter tar altså omsorgssvikt mot barn høyst alvorlig. HVA som er omsorgsvikt har man imidlertid høyst delte meninger om i landet med familevern i fokus og landet som kan alt best selv og liker å fortelle andre land hvordan de bør beskikke sitt bo 
 • Like 1

Share this post


Link to post

Hvis man har lest dommen, så er vel det eneste Norge er dømt for er at adopsjonen skjedde for tidlig. Dommen gjelder ikke omsorgsovertakelsen i førsteomgang.

 • Like 8

Share this post


Link to post
Annonse

Hvis man har lest dommen, så er vel det eneste Norge er dømt for er at adopsjonen skjedde for tidlig. Dommen gjelder ikke omsorgsovertakelsen i førsteomgang.

 

Der fikk vi den politisk korrekte versjonen som skal selges i Norge, tenker jeg... .
 
Faktum er: 
Norge er dømt for brudd på EMK artikkel 8 
Retten har NOTERT SEG at begrunnelsen til Barnevernet vesentlig er manglende omsorgsevne, gitt sønnens behov. 
Retten har IKKE FUNNET BEVIST dette, basert på utdaterte fagrapporter og altfor langt mellom dem. 
Rettenh har KONKLUDERT MED at barnevernet har ikke prøvd å balansere barnets, mors og familiens interesser i saken, men hatt hovedfokus på egne standpunkt basert på feil "evidence" - start til slutt. 
 • Like 2

Share this post


Link to post

Hvis man har lest dommen, så er vel det eneste Norge er dømt for er at adopsjonen skjedde for tidlig. Dommen gjelder ikke omsorgsovertakelsen i førsteomgang.

 

Adopsjonen er ille i seg selv, de fratar barnet sin biologiske mor.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Barnevernet i Norge er kjent for å ha ganske mange saker der utfallet kan diskuteres kraftig, å ta fra en mor barnet basert på tester som er gjort for 30 år siden er feil, spesielt da vi ikke vet om det er feil ved testene, testene ikke er riktige i forhold til dagens forhold osv osv.

Det er også kritiske feil i dagens barnevern der pedofile individer har fått tilgang til barna som skal "passes på"

Barnevernet brøt loven da dømt overgriper fikk flytte inn hos småbarnsfamilie

 
 Så har man den saken opp gjennom alle disse årene der Barnevernets store helt, Dr. Jo Erik Brøyn viser seg å ha lastet ned 205.536 datafiler, hvorav 193.491 bilder og 12.045 videoer med samlet spilletid på 4.064 timer. Han var Barnepsykiater og fagpersonen som mange ganger styrte hele løpet i svært mange saker hos barnevernet.
Denne dommen er offentliggjort av Oslo tingrett så det er tilgjengelig informasjon for alle.

Aftenposten 

Problemet med Norges barnevern er at det er både bra og dårlig, det er kjent for å ha tatt godt vare på mange barn men også for det motsatte, noe som viser gang på gang at det må gåes igjennom og vi må ta tak i svært mange saker der barnevernet trolig ikke har gjort jobben sin, men faktisk det motsatte, vært med og ødelagt familier...

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Barnevernet vil aldri innrømme at de mishandler barn og plasserer barn hos barnemishandlere. Vet hva jeg snakker om, har selv opplevd det. Krevde erstatning fra staten men fikk 0 kr, da barnevernet ikke ville innrømme noe som helst. Sosialarbeiderne dekker hverandre, de bare sladdet ut navnene på de skyldige i sitt svar. Det verste er at alle de innvolverte i saken stiller seg helt uforståelig til at deres egene barn og barnebarn rammes av sykdom, ulykke og død. At den som graver en grav for andre, selv faller i den, har de aldri hørt. Trenger ikke noen EMD, dette går av seg selv.

Edited by Ove38
 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Dette innlegget er på ingen måte den hele og fulle sannheten i denne saken. 
 
a) Innlegget er skrevet av en gjesteskribent som foretrekker å være anonym, men som nettsiden hevder har dette feltet som fagområde (noe som selvfølgelig verken kan be- eller avkreftes av andre så lenge vedkommende er anonym, så her henger påstanden på troverdigheten til nettsiden. At denne redigeres av en person som har kunngjort adskillige negative innlegg før saken kom til doms, alle med spark til Strand Lobbens advokater som vedkommende later til å ha et personlig hat-fordel til vil absolutt telle negativt for troverdigheten til skribentens faktiske stilling her. 
 
b) Skribenten prøver her å gi et inntrykk av at saken mht til bakeføring er avgjort (“altså vil ikke Lobben kunne kreve tilbakeføring”). Dette er selvfølgelig feil (som kjent tar de skråsikre advokater feil ca annenhver gang...), som kjent har regjeringsadvokat Sejerstedt presisert at dommen nå skal oversendes Europarrådets ministerkomite der det blir en dialog om hvordan den skal følges opp. Her overtar om fire dager Marija Pejcinovic Buric fra Kroatia om fire dager etter Torbjørn Jagland (som i paranters bemerket har hatt den altfor lenge). Buric er konservativ politiker med gode forbindelser til en del høyere ledere og ambassadører i Europa som er (pent sagt) skeptiske til hva norsk barnevern driver med og hun er selv kritisk til det samme barnevernet, så denne saken er langt fra så avgjort som skribenten prøver å gi inntrykk av (åpenbart med formål sparke advokatene til Lobben, akkurat som sidens anonyme redaktør). 
 
c) Det er et poeng hos skribenten at hensynet til guttens beste isolert sett kan peke i retning av fortsatt adopsjon. Han ble adoptert bort få uker gammel og har slik sett ingen relasjon til sin biologiske mor. Imidlertid er ikke dette “peke i retning av” det samme som verken at saken er avgjort eller veien videre selvsagt. Gutten har en biologisk mor, det må forventes at han i dag vet dette og også vet at den biologiske morgen er svært glad i ham. I en slik sak er det ingenlunde automatikk at i at fortsatt adopsjon er til guttens beste, selv om det nok er et helt klart poeng at i en relasjon også til adoptivforeldrene vil være til guttens beste.  Blod har alltid vært tykkere enn vann og selv om gutten nok har et godt forhold til sin adoptivmor vil det i slike sammenhenger alltid være “noe ufullendt” i et barns liv (noen som har lest boken “Jeg leiter etter mor” (store barn/yngre ungdom, husker ikke forfatter utover at hun var svensk) eller Kaufmanns lett sukkersøke, men psykologisk dyptpløyende ungdomsbok Adoptert” (eldre ungdom)). Et fenom norsk barnevern tradisjonelt har hatt null forståelse for og til dels direkte hat-holdninger til (forståelig nok, på bakgrunn av at mange der tilhører “frankfurterskolen”, som helst vil samfunnet og ikke foreldrene skal ta seg av barneoppdragelsen), men som er velkjent i land der FAMILIEN settes i fokus, og jeg regner med Bunic og hennes forbindeler også er i stand til å se den siden av saken når forhandlinger om guttens videre liv skal opp i ministerkomitene og finne en løsning der. 

Share this post


Link to post

Storkammeret i Menneskerettsdomstolen (EMD) har med stort flertall dømt Norge for menneskerettsbrudd i en barnevernssak.

Kronikk av Gro Hillestad Thune, Menneskerettsjurist, tidligere dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg
Frykten for barnevernet
https://www.nrk.no/ytring/frykten-for-barnevernet-1.14701422

Norge dømt for menneskerettsbrudd -
Trude knuste Norge i Strasbourg
https://www.dagbladet.no/nyheter/trude-knuste-norge-i-strasbourg/71567869

På Kvinneguidens forum koker det i flere tråder. På Facebook likeså. Det er vel ikke BV-beskyttere eller andre beskyttere som lusker anonymt vel...? Nei, ingen vil vel finne på å bortforklare alle avsløringene gjort av ofrene selv...som skader både systemets rykte og fosterhjemsindustriens business...?

https://forum.kvinneguiden.no/topic/1308149-trude-vant-over-norge-i-strasbourg/ (Trude vant i Strasbourg)
https://forum.kvinneguiden.no/topic/1308309-noen-som-har-vært-på-vilde-mødrehjem/ (Vilde Mødrehjem)
https://www.facebook.com/groups/946004698753793/ ("Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet")
 

Edited by clink

Share this post


Link to post

Hvis man har lest dommen, så er vel det eneste Norge er dømt for er at adopsjonen skjedde for tidlig. Dommen gjelder ikke omsorgsovertakelsen i førsteomgang.

Her er noen fakta fra dommen:

 

- Mor hadde ubehandlet klamydia da hun var gravid.

 

- Mor nektet å oppgi fars navn til sykehuset og gi ham farskapsrettigheter, eller å ta en farskapsprøve. Etter en stund(uker) fikk han tatt en farskapsprøve allikevel, og det viste seg at han ikke var faren. Da ante ikke mor hvem faren var, for hun kunne ikke huske å ha vært med noen andre.

 

- Mor hadde etter eget sigende mentale begrensninger på grunn av hjerneskade oppstått etter epilepsianfall. I tester kom det også fram at hun hadde begrenset mental kapasitet (Dårligere resultat enn 93% av jevnaldrende på verbal forståelse, og dårligere resultat enn 99% av jevnaldrende på arbeidsminne, dvs. evnen til å forstå og behandle kompleks informasjon.).

 

- De ansatte på mødrehjemmet var bekymret fordi babyen ikke la på seg nok vekt og var unormalt slapp.

 

- De ansatte på mødrehjemmet måtte "gang på gang" si til mor at det var rester av avføring på babyen, mens mor fokuserte på seg selv i stedet for å rengjøre babyen.

 

- Det viste seg at mor hadde oppgitt feil vekt på babyen, og at babyen hadde mistet enda mer vekt enn tidligere antatt.

 

- I følge de ansatte på mødrehjemmet viste mor "ingen forståelse av gutten sine følelser", og var ikke i stand til å "sette seg inn i hvordan babyen har det".

 

- Mor våknet ikke på natta av babyens gråt. De ansatte på mødrehjemmet måtte holde seg våkne for å vekke mor slik at babyen kunne få mat. De ansatte måtte opprette 24-timers vakt over dem, og måtte hver tredje time passe på at babyen hadde fått mat. Personalet var redde for at barnet ikke ville ha overlevd om de ikke hadde gjort dette.

 

- At babyen hadde mistet mye vekt (under kritisk normalvekt), var energifattig og virket dehydrert, gjorde de ansatte og helsepersonell meget bekymret. Mor var ikke bekymret.

 

- Ansatte på mødrehjemmet hadde fokusert på å lære mor barnets grunnleggende behov for mat, stell og trygghet. Mor fikk grundig opplæring og veiledning, men måtte gjennomgående bli fortalt og få demonstrert veldig grunnleggende ting gjentatte ganger. De ansatte mente at mor ofte ikke forsto hva de sa eller forklarte til henne, og glemte raskt.

 

- Moren sa flere ting de ansatte fant veldig bekymringsfullt. Hun uttrykte betydelig mangel på empati for sin sønn, og hadde flere ganger uttrykt avsky for barnet.

 

- Når gutten kom til nød-fosterhjemmet hadde han veldig lite bevegelse i armer og bein, og lagde få lyder. Han kunne ikke åpne øynene sine fordi de var røde, oppsvulmede og hadde mye puss. Han var underernært, blek og slapp.

 

Etter noen få dager hos fosterfamilien begynte han å bevege på seg, lage lyder og få hudfargen tilbake. Han åpnet øynene etter å ha blitt medisinert riktig.

 

Fylkenemnda uttalte at "mor er ung, men det antas at hennes kapasitet som mor vil være begrenset, i hvert fall i forhold til dette barnet".

 

Teamet på barnepsyiatriklinikken uttalte "[babyen] var et barn med betydelig forsinket utvikling når han ble sendt til oss for observasjon. I dag [etter å ha vært hos fosterfamilien] er han en normaltfungerende to måneder gammel baby, og har muligheter for god normal utvikling.

 

Lenke til dommen: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909

 • Like 4

Share this post


Link to post

Ser man der ja. Ting er ikke så svart/hvitt som man skulle ha det til å være. 

 

Det er en farlig myte at alle kvinner er de perfekte mødre med bare nok tid og ressurser. 

 

Rettsaken handler om adopsjonen, ikke om omsorgovertakelsen.

 

Dere beviser ingenting ved å kritisere morens omsorgsevne.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Noen prøver å vinkle det til at barnevernet er udugelige og at de skulle holdt seg langt unna dette barnet (og alle barn).

 

De gikk kanskje for raskt frem ift. adopsjon her. Men ingen med vettet i behold kan vel si at dette barnet hadde det best hos mor. Om man setter en baby i fosterhjem så ender det vel med adopsjon på lang sikt uansett (når barnet har vokst opp hos en annen familie blir det helt feil å ta det ut igjen ved 4-5 års alder). 

Share this post


Link to post

Noen prøver å vinkle det til at barnevernet er udugelige og at de skulle holdt seg langt unna dette barnet (og alle barn).

 

De gikk kanskje for raskt frem ift. adopsjon her. Men ingen med vettet i behold kan vel si at dette barnet hadde det best hos mor. Om man setter en baby i fosterhjem så ender det vel med adopsjon på lang sikt uansett (når barnet har vokst opp hos en annen familie blir det helt feil å ta det ut igjen ved 4-5 års alder). 

 

Det er barnevernet som lot denne adopsjonen gå igjennom, så de kan absolutt kritiseres for det. Det er folk som kritiserer omsorgovertakelse generelt, men jeg har ikke sett så mange si at akkurat denne moren bør få ungen sin tilbake.

 

Adopsjon er ikke noe som skal skje på verken kort eller lang sikt. Etter den europeriske loven om menneskerettigheter så skal adopsjon bare skje i ekstraordinære tilfeller. Her tok barnevernet seg til rette, den norske rettsystemet prøvde å blokkere hennes sak og Norge ble tilslutt dømt for brudd på menneskerettighetene.

 

Fosterbarnsadopsjon som et barneverntiltak er det mest inngripende tiltaket som fins etter barnevernloven. Det skal gode grunner til for å gjennomføre det mot foreldrenes vilje. Et slikt drastisk inngrep kan være i strid med bestemmelsene i FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) om respekt for familielivet. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har lagt til grunn at siden en omsorgsovertakelse normalt skal anses som et midlertidig tiltak, og siden det skal være et mål å gjenforene foreldrene og barnet, kan fratakelse av foreldreansvar med tanke på adopsjon bare skje i ekstraordinære tilfeller. Norsk Høyesterettspraksis er i tråd med dette, og slår fast at fratakelse av foreldreansvar med tanke på adopsjon som et tvangstiltak etter barnevernloven, krever særlig tungtveiende grunner. Slike grunner kan være et fosterbarns spesielle behov for sikre og rolige forhold i fosterhjemmet.

 

https://advokatforum.no/blogg/adopsjon-av-fosterbarn/

Edited by Camlon

Share this post


Link to post

TROSS Tross alt det :utakt skriver - og som jeg her og nå ikke har tid til å sjekke for å vurdere riktigheten av - nok til at Norge med solid flertall ble dømt for brudd på EMK art 8 om å balansere.interesser.  Konklusjonen kan da vanskelig bli annet enn at barnevernets håndtereing i saken led av vesentlig større  mangler enn morens. 

 
Ordo Iuris - en gruppe advokater (vesentlig polske) som på frivillig basis arbeider med problemstillinger knyttet til “mydigheters personlige og økonomiske ogrep mot enkeltmenneskers menneskerett” både Polen og Europa ellers samt driver kursvirksomhet for å lære advokater opp i temaet - har for øvrig kommet med en kommentar til dommen. Kun å finne på polsk, men jeg skal få ordnet en “ikke autoristert” oversettelse i løpet av dagen. 
 
Det er ellers vel kjent at Ordo Iuris og deres våpendragere er en saftig rød klut for norsk barnevern og deres medsammensvorne pga sin manglende respekt for “frankfurterskolens” filosofitenkning og dermed norsk politisk korrekthet. Gruppen angripes derfra stadig for sin “manglende forståelse for helheten” sin “politiske slagside” (siden advokatene der akkurat som 90 % av polakkene holder fanen “kristne idealer for menneskets rett” høyt) og sin håpløse fagkompetanse. Mht det siste: Flertallet av disse advokatene har møterett for polsk høysterett og nær halvparten har doktorgrad i juss At de har fått det må jo selvfølgelig bare skyldes samme inkompetanse som fru statsminister Solberg blottla da hun hevdet at man slår barn i Polen. (Polen var faktisk Europs aller første land til å forby fysisk avstraffelse i skolen, på en tid da hissige norske lærere ennå i hundre år var fri ethvert ansvar så lenge de ikke brakk neser, armer og ben på sine elever, og 50 år før det kveker-pregete USA-stat Pennsylvania gjorde det samme. Polen innførte tilsvarende forbud for foreldre i lovs form få år etter Norge og før land som Danmark, Tyskland eller Frankrike!)   

Share this post


Link to post

Rettsaken handler om adopsjonen, ikke om omsorgovertakelsen.

 

Dere beviser ingenting ved å kritisere morens omsorgsevne.

 

Vend fokuset til noe annet enn det vi kritiseres for og angrip ut fra nytt fokus er da vel kjent taktikk hos alle politikere, alle byråkrater og alle deres trofaste ikke-selvtenkende våpendragere - eller?  

Share this post


Link to post

Når det gjelder saken som blir kommentert, så er det en god del ting som ikke blir tatt i betrakning :

1 : Jenta er på tiden under utvikling når hun blir mor, hun har en skade som gjør at hun får epileptiske anfall, men med hjelp burde hun fungere greit i det daglige. Den skaden blir hun operert for når hun er omtrent 19 år.

2 : Unge mennesker kan ha et veldig utagerende sexliv , noe som er normalt i en slik alder, den kjønnssykdommen hun fikk er også en av de mer utbredte og normale her i landet, personlig vil jeg ikke påstå at de er på noen måte unormal og må derfor sees fra som en viktig faktor.

3 : Hun var under utvikling, stresset og i en ny situasjon, om noe gjorde dette til at hun ikke fungerte bra, hadde et langt høyere søvnbehov som gjorde at hun ikke våknet ofte nok når barnet hadde behov for mat osv. Men jeg kjenner mange mødre som har hatt barn i samme situasjon, barn som er født med en fødselsvekt på 3,5 til 3,8 kg og gikk ned 10 til 20% uten at det egentlig var krise da barnet tok til seg næring etterpå. 

Som ekstremprematur far har jeg mange erfaring innenfor feltet og har også jobbet med babyer de siste 18 årene, dette har gitt meg mye kunnskap i forhold til mødrene og fedrene som fort kan misforståes fra andre. Det er utrolig viktig å huske på at vi alle sammen er forskjellige og kan som regel få til det meste med tiden, noen ganger trenger vi litt hjelp via følge / et lite dytt, andre ganger kan det være langt mer alvorlig.

 

4 : Mye tyder på at avgjørelsen til Barnevernet var helt feil, spesielt siden hun i dag greier fint å håndtere 2 barn og en ektemann, spesielt med tanke på barnas alder som er som regel ganske så vanskelig pga all utviklingen som skjer.

Share this post


Link to post

4 : Mye tyder på at avgjørelsen til Barnevernet var helt feil, spesielt siden hun i dag greier fint å håndtere 2 barn og en ektemann, spesielt med tanke på barnas alder som er som regel ganske så vanskelig pga all utviklingen som skjer.

 

Grunnen til at hun klarer å håndtere 2 barn er fordi hun har en ektemann. Hun har en person som kan hjelpe henne med hukommelsen og hun har en person som kan hjelpe henne med å våkne opp om natten.

 

I mødrehjem skal man bevise at man alene klarer å passe på ungen på en god måte eller så tar de ungen. For henne var dette en helt feil setting, fordi hun hadde behov for ekstra hjelp. 

Share this post


Link to post

Grunnen til at hun klarer å håndtere 2 barn er fordi hun har en ektemann. Hun har en person som kan hjelpe henne med hukommelsen og hun har en person som kan hjelpe henne med å våkne opp om natten.

 

I mødrehjem skal man bevise at man alene klarer å passe på ungen på en god måte eller så tar de ungen. For henne var dette en helt feil setting, fordi hun hadde behov for ekstra hjelp. 

Det finnes også noe som kalles for familie, noe barnevernet overstyrer galant gang på gang...

Kjenner til omsorgssaker der man har brukt ganske så alvorlig kost uten å ha bevis for det og dermed stikke av med barnet / a , så kommer det fram at det var gjort feil saksbehandling og at dette var basert på ting som en psykolog skrev som har en bakgrunn som ikke akkurat er pen med pedofile filer fra slutten av 90 tallet... Ganske mange saker der familiene har blitt ødelagt av noen personer i barnehjemmet.

Men også en god del saker der de gjør det viktige, altså jobben sin på den måten den skal gjøres, men fokus på barna er viktig og er det mulig å være en del av familien de kommer fra så bør det være den første løsningen men går det ikke og man har prøvd over tid ( 3 mnd til halvt år minst om det ikke er snakk om seksuelle overgrep og grov vold ) så er det på tide å finne et nytt hjem for dem.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...