Jump to content
carenevo

samfunns-strukturer som er helbredende

Recommended Posts

Bevisstheten sin struktur er synlige i atomet sin struktur. Atomet er et speil av helheten. Hvis styre av verden er seg dette bevisst, så vil de kunne danne stabile og helbredende samfunns-strukturer. 

 

Dypt inne i universet er livet. Livet er en orbital inne i universet. Livet arver det værende fra universet.
 
En må være for å leve, men en må ikke være levende for å være. En stein har det værende til felles med det levende. Det levende er en sjelden variant av det værende. Livet er altså et energinivå inne i det værende.
 
Dypt inne i livet er mauren. Jeg prøver igjen, dypt inne i livet er fisken. et forsøk til, dypt inne i livet er mennesket. Mennesket har helhetens form. Helheten er nødvendigvis med samme form som delen, hvis der er orden.
 
Det som særpreger mennesket, er at dets fornuft består av begrepene, som er menneske-fornuften sine elementer. Disse begrepene så Platon på som de evige ideer og den primære virkelighet. Ideene er altså fornuftens elementer. Fornuften er et energinivå som fanger opp de fleste inntrykkene den individuelle bevisstheten trekker til seg. Hvert vesen streber mot å være en del av helheten. Forståelse er en viktig del av det hele.
 
Hvis du ser at bevisstheten er strukturert som et atom, så kan det være at du ser at samfunnet kunne struktureres som molekyler i muligens et organ.
 
Gå til atomfysikken og øs derfra, og når atomfysikken er tom, så fyll den opp med innsikter fra psykologien.

 

Den ideelle staten eksisterer som et molekyl som Vi kan laste ned fra evigheten.

Edited by carenevo

Share this post


Link to post

Bevisstheten sin struktur er synlige i atomet sin struktur. Atomet er et speil av helheten. Hvis styre av verden er seg dette bevisst, så vil de kunne danne stabile og helbredende samfunns-strukturer. 

 

Den ideelle staten eksisterer som et molekyl som dere kan laste ned fra evigheten.

Hva med kvarker og higgs-boson da?

Share this post


Link to post

Bevisstheten sin struktur er synlige i atomet sin struktur. Atomet er et speil av helheten. Hvis styre av verden er seg dette bevisst, så vil de kunne danne stabile og helbredende samfunns-strukturer. 

 

Den ideelle staten eksisterer som et molekyl som dere kan laste ned fra evigheten.

 

Godt sagt, du har liksom protonet i midten som er veldig positivt. Det er gud. Så har du oss ynkelige mennesker som surrer rundt gud med vår negative ladning, heldigvis er Gud positiv nok til å holde styr på oss.

 

Ja dette var eit godt resonemang!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse

Hvordan laster jeg ned molekyler fra evigheten? Jeg har prøvd å tolke den setningen flere ganger, men eneste resultatet jeg får er hodeverk.

  • Like 4

Share this post


Link to post

Hva med kvarker og higgs-boson da?

Det eksisterer tilsvarende ladninger energi i bevisstheten. Dette kan dere undersøke selv.

Atomet er det beste kart som vitenskapen har brembrakt.  Universet er et energinivå som har sin paralell i elektronskyen rundt kjernen. Kvarker har sin paralell i menneskets kjerne-elementer. Jeg vet ikke hvor mange kjerne -elementer menneske er med, men jeg kan slå fast at det er minst 2 energinivåer. Universet og livet. Så vidt jeg kan huske det skulle vi være mennesker også. Menneske er et energinivå. Det er et under-skall av livet.

Se for deg hvor stabile samfunns-strukturer som kunne oppstått om dette hadde blitt forsket videre på. det synes innlysende at bevisstheten er strukturert som atomet hvis, der eksisterer en orden.

 

Spørsmålet om det er en orden er et spørsmål om tro.

 

 
 
 
Thales (639-544 f.kr)
 
Naturfilosof. Urstoffet er vann. Stoff skapes ikke, det er evig. Alt kan føres tilbake til samme prinsipp (monist). Alt er fylt av guder.
Edited by carenevo

Share this post


Link to post

Bevisstheten sin struktur er synlige i atomet sin struktur. Atomet er et speil av helheten. Hvis styre av verden er seg dette bevisst, så vil de kunne danne stabile og helbredende samfunns-strukturer. 

 

Den ideelle staten eksisterer som et molekyl som dere kan laste ned fra evigheten.

 

 

det eksisterer tilsvarende ladninger energi i bevisstheten. atomet er det beste kart som vitenskapen har brembrakt.  universet er et energinivå som har sin paralell i elektronskyen rundt kjernen. kvarker har sin paralell i menneskets kjerne-elementer. jeg vet ikke hvor mange kjerne -elementer menneske er med, men jeg kan slå fast at det er minst 2 energinivåer. universet og livet. så vidt jeg kan huske det skulle vi være mennesker også. mennesket er et energinivå. Se for deg hvor stabile samfunns-strukturer som kunne oppstått om dette hadde blitt forsket videre på. det synes innlysende at bevisstheten er strukturert som atomet hvis, der eksisterer en orden.

Æsj, jeg hater salat.  :sick: 

 

Mest av alt, ord-salater.

 

Og det var det mye av her gitt.  :green:

Share this post


Link to post

Jeg vet ikke om det er mest irriterende eller mest fascinerede hvordan enkelte folk klarer å få så lite mening ut av så mange ord. Spiritualister går politikere en høy gang når det kommer til tåkeprat.

  • Like 5

Share this post


Link to post
Bevissthet er vanskelig å definere eller finne faste punkter i som kan brukes som referansepunkter. Verden er forskjellig fra individ til individ, men noen felles referansepunkter eksisterer likevel etter min mening. F. eks. opplevelsen selv. Men opplevelsen gjelder vel ikke for vitenskapen siden det ene geniet etter det andre aviser den.

 

Ingen kan bevise opplevelsen fordi den er så grunnleggende og umiddelbar. Likevel kan hvert vesen godta sin egen opplevelse. 

 

 

At noe annet enn meg er med opplevelse velger jeg å tro.

 

 

Hvert vesen fornemmer et eller annet, mer eller mindre bevisst.

 

 

 

 

 

Hvert vesen er også seg selv mest nær. Hvert vesen er sentrum i universet. Dette er en sannhet så radikal og grensesprengende at hver som tar sannheten inn over seg må bli svimmel. Universet startet i deg, kan du si til din neste. Dette er noe hvert vesen i tid og rom skal erkjenne. Dette er et av referansepunktene vi kan benytte oss av i studiet av bevisstheten. Universet er rundt hvert vesen er også et fast punkt.

 

 

 

 

 

Da har vi 2 referansepunkter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Universet startet i den enkelte.

 

 

 

 

 

2: Universet er rundt hvert vesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette minner oss om hvordan materien er strukturert. Med en kjerne, og elektroner i området rundt kjernen. Hva om bevisstheten er med samme struktur. En kjerne der hvor universet startet, med universet rundt.

 

 

 

 

 

Alt eksisterer . En liten del av det eksisterende er levende. Jeg benytter meg foreløpig av naturvitenskapen i vårt paradigme sin definisjon av livet https://no.wikipedia.org/wiki/Liv , men vi skal senere se at en atom-modell av bevisstheten utvider denne definisjonen til å også gjelde det som vi til nå har betraktet som død materie. 

 

 

Dypt inne i livet eksisterer fisken. Dypt inne i fisken eksisterer mennesket. Dette overlater vi til fornuften å sette inn i et periodesystem. Hvilken posisjon er mennesket på ? Hvor er slangen ? Hvor er sauen ?

 

 

 

 

 

Hvert vesen er med atomstruktur. Thales sa det til meg. Strukturert på nøyaktig samme måte, med fornuften i det ytterste skallet.

 

 

Jeg skiller mellom kulturell fornuft og logisk nødvendig fornuft. Det ytterste energinivået rundt et voksent menneske er fornuften. Det er fornuften som filtrerer inntrykkene slik at det ikke blir overveldende med inntrykk. Begrepene er fornuften sine elementer eller elektroner om du vil. Deres oppgave er å ta i mot inntrykkene fra verden utenfor for å sammenligne det med tidligere inntrykk.

 

 

Hvor mange orbitaler fornuften består av vil bli kartlagt ved videre forsknings-samarbeid mellom atomfysikere og folk som har innsikt i psyken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandt 1000 fornuftige, blir 1 følsom.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Blandt 1000 som ser porten er det 1 som går inn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vår kultur er det fornuften som trekker mest på inntrykkene, mye blir filtrert ut av fornuften og mye blir ikke fanget opp av fornuften, men kanskje av det emosjonelle energinivået lenger inn i bevisstheten. Ved en psykose er begrepene svake sånn at hvert inntrykk blir særdeles spesielt og sterkt. Hvert inntrykk må gjennom bevisst bearbeidelse fordi fornuften ikke kan finne noen begreper å plassere inntrykkene i. Her er det snakk om den nødvendige fornuften som ikke er kulturell. Begrepene er kulturelle, men bearbeidelsen av inntrykkene er ikke kulturelle. Kant kaller denne nødvendige fornuften anskuelse-former . 

 

 

 

 

 

Tid og rom er former som inntrykkene må gjennom for å bli erkjent. Dette er den nødvendige fornuft.

 

 

Kulturen med sine oppdragelses-systemer lader begrepene i vår fornuft slik at de fleste inntrykk ikke kommer bevisst lenger inn enn det ytterste energinivå. I virkeligheten blir den enkelte utsatt for enorme mengder inntrykk som i et eller annet energinivå rundt bevisstheten blir fanget opp. På en mm"3/tid  foregår der enormt mange hendelser som fornuften ikke kan fatte fordi den er ladet av kulturen.

 

 

 

 

 

Hvert atom er et vesen med sitt ønske om MAKT.

 

 

 

 

 

Makten er et LYS å besitte og den kan ta 2 retninger. 1:inn 2:ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg selv står i porten. Har verken gått inn eller ut. Min tid er ikke av i dag. Denne porten trakk meg til seg. Her jeg står ser jeg vesenene gå ut og inn. Det er allerede bestemt hvilken vei jeg skal gå, men jeg blir stående i porten er stund til. Det er så mye kraft her.

 

 

 

 

 

Vilje til ...KRAFT... er det nye ord om vilje til makt.

 

 

 

 

 

Her presenteres atommodellen for bevisstheten. Forhåpentligvis vil de fornuftige fullføre den. Vi avga fornuften ved tusenårsskiftet.

 

Edited by carenevo
livets puls

Share this post


Link to post

Da må man få psykologi inn som fag i barne- og ungdomsskolene, sånn at alle mennesker lærer seg fundamentalt å respektere og vise empati for alle andre medmennesker, uansett hva situasjonen er. Da først blir det bra. Ellers vil det være maaaange som bare tenker seg selv først, seg selv etterpå og seg selv til sist.

Share this post


Link to post

Da må man få psykologi inn som fag i barne- og ungdomsskolene, sånn at alle mennesker lærer seg fundamentalt å respektere og vise empati for alle andre medmennesker, uansett hva situasjonen er. Da først blir det bra. Ellers vil det være maaaange som bare tenker seg selv først, seg selv etterpå og seg selv til sist.

 

Nei, psykologi er ikke faget for det. Kristendom er.

 

Barn burde ha Jesus sitt eksempel som utgangspunkt. Jesus hadde alltid tilgivelse, ga alltid nye sjangser og hadde så mye integritet for denne innstilningen at han ikke endret mening etter å ha blitt pint i timesvis. Hadde du truet Sigmund Freud med samme behandling hadde han gått tilbake på alle sine teorier.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Nei, psykologi er ikke faget for det. Kristendom er.

 

Barn burde ha Jesus sitt eksempel som utgangspunkt. Jesus hadde alltid tilgivelse, ga alltid nye sjangser og hadde så mye integritet for denne innstilningen at han ikke endret mening etter å ha blitt pint i timesvis. Hadde du truet Sigmund Freud med samme behandling hadde han gått tilbake på alle sine teorier.

Hadde man bare kunne slippe den uderliggende trusselen om helvete.Så hadde mye av det Jesus sa vært greit.

Share this post


Link to post

Da må man få psykologi inn som fag i barne- og ungdomsskolene, sånn at alle mennesker lærer seg fundamentalt å respektere og vise empati for alle andre medmennesker, uansett hva situasjonen er. Da først blir det bra. Ellers vil det være maaaange som bare tenker seg selv først, seg selv etterpå og seg selv til sist.

 

Gå til atomfysikken og øs derfra, og når atomfysikken er tom, så fyll den opp med innsikter fra psykologien.

Share this post


Link to post

Jeg vet ikke om det er mest irriterende eller mest fascinerede hvordan enkelte folk klarer å få så lite mening ut av så mange ord. Spiritualister går politikere en høy gang når det kommer til tåkeprat.

 

Tåke blir vann som dugg på gresset og slukker gresshoppenes tørst

Share this post


Link to post

Nei, psykologi er ikke faget for det. Kristendom er.

 

Barn burde ha Jesus sitt eksempel som utgangspunkt. Jesus hadde alltid tilgivelse, ga alltid nye sjangser og hadde så mye integritet for denne innstilningen at han ikke endret mening etter å ha blitt pint i timesvis. Hadde du truet Sigmund Freud med samme behandling hadde han gått tilbake på alle sine teorier.

 

 

+

Share this post


Link to post

Hadde man bare kunne slippe den uderliggende trusselen om helvete.Så hadde mye av det Jesus sa vært greit.

Nåja, er flere problemer der, feks hvordan kristendommen ser på homofile og kvinner. Tror vi har mange utgangspunkt enn kristendommen.

 

Da må man få psykologi inn som fag i barne- og ungdomsskolene, sånn at alle mennesker lærer seg fundamentalt å respektere og vise empati for alle andre medmennesker, uansett hva situasjonen er. Da først blir det bra. Ellers vil det være maaaange som bare tenker seg selv først, seg selv etterpå og seg selv til sist.

Kunnskap er absolutt et godt utgangspunkt ja.

Share this post


Link to post

Nei, psykologi er ikke faget for det. Kristendom er.

 

Barn burde ha Jesus sitt eksempel som utgangspunkt. Jesus hadde alltid tilgivelse, ga alltid nye sjangser og hadde så mye integritet for denne innstilningen at han ikke endret mening etter å ha blitt pint i timesvis. Hadde du truet Sigmund Freud med samme behandling hadde han gått tilbake på alle sine teorier.

Det nytter ikke å diskutere når du har en så fanatisk innstilling.

 

Hvis man lærer psykologi, så innebærer dét å føre dialog, å prøve å forstå hverandre fundamentalt, for å løse opp i konflikter og dermed få et mer "helbredende" samfunn, som du er ute etter.

 

Hvis man bare skal legge blind overtro til grunn, så fører det til at man må leve med mange misforståelser og uløste tråder oppi hodet, og dét er psykologisk usunt.

 

Folk er individer og skal respekteres for den de er. Å la en hva som kan være en rent fiktiv person i en bok skrevet for 2000 år siden bestemme sine valg, da sier det seg selv at det er duket for misforståelser og smålige konflikter.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Nåja, er flere problemer der, feks hvordan kristendommen ser på homofile og kvinner. Tror vi har mange utgangspunkt enn kristendommen.

 

 

Kunnskap er absolutt et godt utgangspunkt ja.

Ja,jeg er enig i hvor mye som ikke er så bra med kristendommen.

Det som stort settgjøres er at de troende trekker ut akkurat det som de mener er positivt og utelater det som ikke passer.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det nytter ikke å diskutere når du har en så fanatisk innstilling.

 

Hvis man lærer psykologi, så innebærer dét å føre dialog, å prøve å forstå hverandre fundamentalt, for å løse opp i konflikter og dermed få et mer "helbredende" samfunn, som du er ute etter.

 

Hvis man bare skal legge blind overtro til grunn, så fører det til at man må leve med mange misforståelser og uløste tråder oppi hodet, og dét er psykologisk usunt.

 

Folk er individer og skal respekteres for den de er. Å la en hva som kan være en rent fiktiv person i en bok skrevet for 2000 år siden bestemme sine valg, da sier det seg selv at det er duket for misforståelser og smålige konflikter.

 

Jeg har sett hvordan skolen behandler sine fag og bruker sin tid. Din mening om hvordan ting kommer til å bli er ren ønsketenking, det får de mest religiøse folkene i menigheten min til å virke veldig jordnære. Jeg har en teori om at når folk ikke har religion å legge sine tendenser til å tenke på denne måten inn i, så smitter det over på andre områder slik som jeg observerer i deg.

 

Du skjønner, det skolen gjør er å gi dem en bok, hvor det står om årstall og personer, med deres teorier om hvordan folk er. Og det er så mange motstridende teorier som må settes opp mot hverandre at det bare forvirrer. Det er ikke en vitenskap på lik linje med biologi. Og dette skal dem da besvare på prøver. Så meste parten av tiden går til pugging for å få god karakter på prøven, mens ingenting går inn dialog.

 

At dette skal innebære at folk snakker sammen og finner en tone osv. Det er at du ilegger psykologifaget helt andre kvaliteter, som det ville ha hatt i din drømmeverden, hvor du var en slags norsk diktator som bestemte nøyaktig hva skolene skulle gjøre. I virkeligheten så er det ingen elever som er sånn super happy for å gå på skolen, de leser for prøven for å få god karakter og går på fotballtrening når dem er ferdige.

 

Om du derimot ser etter i kristne sirkler. Sånne ting som KRIK, kristne fritidsklubber, ungdomsmenigheter, kristne lunchklubber, kirkekaffen på søndag osv. Så vil du finne ut at folk forkynner og diskuterer, er meget oppegående og reflekterte om moral og væremåte. Og du finner en kommunikasjon fra de eldre til de yngre og mellom de yngre. Det er langt bedre fellesskap en humanetikkere lager, de har vell knapt noe som helst. Så det du føler mangler eksisterer altså blandt de kristne ungdommene, men ikke blandt dem som har vendt ryggen sin i fra det av goder det kristne fellesskapet gir.

Share this post


Link to post

Nåja, er flere problemer der, feks hvordan kristendommen ser på homofile og kvinner. Tror vi har mange utgangspunkt enn kristendommen.

 

 

 

Nei, det er ikke noe offentlig syn i kristendommen på homofile og kvinner. Det er en enorm gruppe med folk som har rikelig mangfold, du finner rikelig med LHBT-vennelige kristne fellesskap. Det som skjer er at kristne er ærlige, så på spørsmål om hva som står i gamle testamentet svarer dem ja på at homofili ansees som synd, så fremstiller de onde ateistene dette som om at alle kristne hater homofile.

 

Sånn er det bare, stolte ateister inbiller seg at de er uavhengig av å ha en gud, men egentlig så er de Satan sin bitch uten å vite det. De gjør djevelens verker bedre enn dem som kaller seg satanister, fordi satanistene er essensielt en kristen kult, mens ateisten fornekter Gud fullstendig, dermed er de nærmere djevelen.

 

Dette med at kristne liksom skal ha et helt forferdelig syn på kvinner og homofile tror egentlig ikke ateisten noe på. Da han gledelig vil løse opp Norges grenser for innvandrere med potensielt langt værre syn på homofile og kvinner enn status quo, skapt av de skumle norske kristne folkene, som ateisten har lurt seg selv til å tro at driver med alt mulig rart.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...