Jump to content

Mudmann

Medlemmer
 • Content Count

  303
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

287 :)
 1. Når en tar utgangspunkt i at observatøren står 221 moh og Ben lomond som ligger 125 km unna på 974 m,og beregner vinkelen (høydeforskjell på (974 m - 210 m) = 753 m). Så må en se ca 0.35 grader oppover.Da skulle toppen av Ben Lomond vises over siktelinjen
 2. Hvordan kan en forklare dette fenomenet dersom jorden er flat. Bildet er tatt fra 221 moh,tårnet har en høyde på 210 moh. Hvordan kan fjellene i bakgrunnen da være under siktelinjen. Dersom jorden var flat ,skulle fjelltoppene være over siktelinjen.
 3. Rhagovelia geisha insektet fikk en duplikajon av et allerede eksisterende gen.Et gen som fortsatt har sin opprinnelige funksjon.I tillegg fikk insektet en mutasjon i duplikerete gen ,som gav den en ny egenskap.Denne egenskapen førte til at dette innsektet utiklet en vifte på bakbenene ,som igjen førte til en stor fordel for dette innsektet for å leve i strømmende vann.Dette gjør at dette innsektet klarer seg mye bedre i denne økologiske nisjen enn sine slektinger. Duplikeringen og mutasjonen førte til ny informasjon som Rhagovelia ikke hadde tidligere.. Dette er et glimrende eksempel på hvordan evolusjon kan skje ved duplikasjon og mutasjon av tidligere gener. Her er rapporten: https://science.sciencemag.org/content/358/6361/386.full
 4. Hvorfor bruker Tomkins mutasjonshastigheter for punktmutasjoner (endring av et enkelt basepar) på andre typer mutasjoner? Dette gjør han på gentuplikasjoner eller innsettinger, som kan endre tusenvis eller millioner basepar med en enkelt mutasjon. Han behandler egentlig en enkelt mutasjon som resulterer i innsetting av 10.000 basepar i genomet ,som om det var 10.000 separate mutasjoner av enkle basepar. Der har vært rikelig med innsettinger, slettinger og kromosomale omorganiseringer i linjene som fører til sjimpanser og mennesker. Hvis du vil telle en sletting på 1000bp som 1000 forskjeller, så vær min gjest. Det endrer ikke det faktum at vi kan undersøke frekvensen av enkeltnukleotidsubstitusjoner som bevis for det totale antall mutasjoner . Resultatet viser et tall som er svært nær det som er forutsagt av evolusjonsteorien.
 5. Hvilken måleatokk bruker de som påstår at vakuum i verdensrommet er 100 000 sterkere en det vi får til her på jorden. Forskjellen er faktisk minimal.
 6. Nå er joa avstanden til Venus målt på forskjellige måter.Inkludert radar. Avstanden målt ved radar gav 45 061 632 kilometer
 7. Det visste jeg faktisk. Skal tro om det kan skyldes et felles opphav? Fusjon av både kromosom 2 og ERV er et godt bevis for at vi og chimpansene hadde felles forfedre.
 8. Men du har ikke fåttmed deg at kromosom 2 er en fusjon av to gener. Chimpansen har f.eks 48 kromosomer,mennesket har 46 har. I mennesket har en fusjon av to kromosomer som vi har til felles med chimpansene fusjonert.Dette kromosomet er helt identisk til det vi finner i chimpansen.Også telenomer,vestigale sentronomer viser at dette har forekommet. Tror ikke jeg gidder å gå dypere i forklaringen,men kan godt gjøre det om nødvendig. En annen kuriositet er jo at av de ca 100 tusen endogene virusene vi har er ca 98.7 % identiske med de vi finner i chimpansene. De er tilogmed plassert på nøyaktig de samme stedene i genomet hos mennesket og chimpansen .Selv om det finnes ca 50 millioner steder disse kunne bli plassert.
 9. Forstod du ikke hva jeg viste til med vilje? Superfamilien Carnivoramorpha var forløperene til både kattedyr og hundedyr. Og hvorfor tror du at bjørn,sel,panda og hvalross er tegnet inn i denne fylogenien?
 10. Nå har en jo gode funn og forklaring på hvor ulevens forfedre kommer fra .Dette viser at «feliformer» (kattedyr)og «kaniformer»(Ulv/hyndedyr) dukket opp i superfamilien Carnivoramorpha 43 millioner år før nåtid Caniformene inkluderte den revlignende slekten Leptocyon hvis forskjellige arter eksisterte for ca 34 millioner år siden før de forgrenet seg for 11,9 millioner år siden til Vulpes (rever) og Canini (hundedyr/ulv). Dagens hunder stammer så fra ulv.
 11. Evolusjonsteorien har da utviklet seg enormt mye siden Darwins tid. Dessuten så er denne filmen fra "Intelligent Design" tilhengere som Stephen Meyer,kreasjonisten Simon Conway Morris, James Valentine ,Paul Chie. Hvor er de fagfellevurderte vitenskapelige rapportene som støtter det de sier.Så langt jeg kan se er de fullstendig fraværende. Så nok en gang påstander bygget på feiltolkninger,sitat fusk,"Cherry Picking" av datagrunnleg.Der de bare velger ut de delene av andres forskning,som på en eller annen måte delvis støtter deres påstander. Men når en går til kildematerialet de ofte bygger sine påstander på (andres fagfellevurderte rapporter).Så viser det seg gang på gang at de er uærlige i sin framstilling.
 12. Det er da funnet prekambianske fossiler.En mengde fossiler av bløtdyr,ormer og lignende i de senere år.
 13. Bare blant homonoider har en nå ca 7000 fossiler som viser en gradvis utvikling. Hvalfossiler har en også en mengde av som viser gradvis utvikling. Så må du ikke glemme at der ligger et møysomelig arbeid bak,for å fastslå hva disse fossilen er.Fylogeniske,taksonomiske,økologiske.fysiologiske metoder osv.
 14. Utsagnet ditt viser bare hvor liten og overfladisk kjennskap du har til alle de vitenskapsgrener som støtter evolusjonsteorien. Du kan jo starte med å lese disse forskningsrapportene.Dette er bare noen få av 100 tusenvis av vitenskapelige fagfellevurderte forskingsrapporter som støtter opp under ET. Så kan du lese deg opp på paleontologi,palogeografi,geologi,kjemi,mikrobiologi.genetikk .forandring i alleler i en populasjon,artsdannelser,mutasjoner og duplikasjoner av gener,endogene virus,kromosom fusjon osv. Kanskje da kan du argumenter vitenskapelig og ikke bare med ubegrunnede påstander. https://www.cambridge.org/core/journals/short-courses-in-paleontology/article/synapsid-evolution-and-the-radiation-of-noneutherian-mammals/573B147ED5663E5D9C6EB22D7AB97A57 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-2784-7_37 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0014-3820.2001.tb00663.x https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.1996.0170 https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2009.2005
×
×
 • Create New...