Jump to content
Roald Ramsdal

Så mye mer solkraft enn fossil kraft ble installert i 2017

Recommended Posts

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

 • Like 6

Share this post


Link to post

98 GW ny solkraftkapasitet ble installert i 2017, ifølge rapporten.

Til sammenlikning ble det installert 70 GW ny kraftkapasitet basert på fossile energikilder – altså 28 GW mindre.

Det har vel også vært noen nedleggelser av fossil/sol-kraft. Har dere noen tall på det? Neglisjerbart?

 

I samme perioden har andelen fornybar energi i energimiksen økt fra 5,2 prosent til 12,1 prosent. Stor-skala vannkraft er ikke tatt med i rapporten.

Hvorfor ikke? Forsøker de å svartmale blant annet Norges el-produksjon? Hva er motivasjonen bak å late som verdens største bidrag til fornybar energi ikke eksisterer?

Edited by Simen1
 • Like 6

Share this post


Link to post

Hvorfor ikke? Forsøker de å svartmale blant annet Norges el-produksjon? Hva er motivasjonen bak å late som verdens største bidrag til fornybar energi ikke eksisterer?

 

Jeg vet ikke, men en grunn kan være at vannkraft til de grader er avhengig av en gitt geografi at det ikke er mulig 'å satse på vannkraft istedenfor kull' generelt. I motsatt fall skulle vel Svalbard gjøre det så fort som mulig.

Edited by trikola
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

 

"Tapet fra oljen er pumpet opp – til effekten blir tatt ut «via gummi til asfalt» er formidabel. Det effekttapet har ikke den fornybare (elektriske) kraften. Resultatet er at fossile energikilder blir overvurdert"

https://www.tu.no/artikler/iea-omfavner-solkraft-og-elektrifisering-na-ma-de-bare-oppdatere-rapportene-sine/413056

 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

 

Ja, de burde oppgi om det er ut i fra 100% effektivitet ,eller 25%....om de ikke går ut ifra sistnevnte ,da??
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

Greit å huske på at det fortsatt er kraftig vekst. Det ble installert 76 GW i 2016, altså 98 GW er 29% opp fra året før. Om veksten fortsetter i samme takt vil det da installeres 210 GW i 2020, som da er mer enn varmekraftverkene, selv medregnet kapasitetsfaktor på 25%.

 

Men så klart, fra solkraften overgår varmekraftverkene i installert utnyttbar kapasitet per år vil det fortsatt kunne gå flere tiår før varmekraften er utradert.

Edited by Espen Hugaas Andersen
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

 

Forstår ikkje Erik Solheim dette, eller later han som om det ikkje er slik? Enkelte plassa vil fossile kraftverk ha mykje lavere cf. Hvis det er mykje sol og vind i et system, og nye gasskraftverk blir brukt som "peaker-plants" kan det bli vanskelig å beregne.

Det som trengs for å auke andelen fornybart er lagring i pumpekraftverk. No bruker tyskerane 3gw på å pumpe, og i går ettermiddag på pristoppen leverte tysk pumpekraft 5,12gw, 9% av straumen i Tyskland(electricitymap.org). Prisen varierte likevel frå -10euro til 40 euro/mwh.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

 

"Tapet fra oljen er pumpet opp – til effekten blir tatt ut «via gummi til asfalt» er formidabel. Det effekttapet har ikke den fornybare (elektriske) kraften. Resultatet er at fossile energikilder blir overvurdert"

https://www.tu.no/artikler/iea-omfavner-solkraft-og-elektrifisering-na-ma-de-bare-oppdatere-rapportene-sine/413056

Her blander du kortene. Artikkelen omtaler elektrisitetsproduksjon, ikke direkte bruk av fossil energi.

 

Elektrisitetsproduksjon i fossile kraftverk er nesten utelukkende basert kull eller gass ettersom olje er for kostbart til å benyttes til dette.

 

Kapasitetsfaktor angir hvor stor andel av tiden anlegget er i full drift. Dette er lavt for solkraftverk ettersom de bare er effektive på dagtid og når sola skinner.

Share this post


Link to post

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

 

Det du sier er misvisende ettersom fossilkraft ikke leverer hele tiden. Faktisk utnyttelse er forskjellig fra teoretisk kapasitet.

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

 

Det du sier er misvisende ettersom fossilkraft ikke leverer hele tiden. Faktisk utnyttelse er forskjellig fra teoretisk kapasitet.

Jeg påstår ikke at fossilkraft leverer hele tiden. Jeg sier at man kan regne en kapasitetsfaktor på rundt 70%, det vil si at det skal levere 70% av tiden.

Share this post


Link to post

Hm. Hva blir kostnaden pr kwh for sol vs kull med disse tallene? Byggekostnadene favoriserer helt klart kull men solen skinner jo gratis? Er det fortsatt 10-20 års nedbetalingstid? (Dersom det er billigere med solkraft allerede er det kanskje andre begrensende faktorer, f.eks. arealbehov?)

Share this post


Link to post

Hm. Hva blir kostnaden pr kwh for sol vs kull med disse tallene? Byggekostnadene favoriserer helt klart kull men solen skinner jo gratis? Er det fortsatt 10-20 års nedbetalingstid? (Dersom det er billigere med solkraft allerede er det kanskje andre begrensende faktorer, f.eks. arealbehov?)

 

Fra de regnestykkene jeg har sett er både ny solkraft og ny vindkraft stort sett billigere enn ny kullkraft, i solrike områder kan sol også være billigere enn eksisterende kullkraft, men det kommer an på hvordan forbruks- og prisprofilen er i området, og om man utnytter spillvarme fra for eksempel varmekraftverk. I varme solrike strøk gjør man gjerne ikke dette og da går mesteparten av energien opp skorsteinen.

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

 

Det er misvisende å sammenligne installert kapasitet uten å ta hensyn til kapasitetsfaktor.

 

Solkraftverk har en kapasitetsfaktur på ca. 25%, mens man for tradisjonelle varmekraftverk kan regne rundt 70%.

 

Hvis vi tar hensyn til dette ser vi at 98 GW installert kapasitet gir ca. 200 TWh energi per år, mens 70 GW fossile kraftverk gir ca. 400 TWh, altså ca. dobbelt så mye.

 

Det er gledelig at det investeres mye i solenergi, men det er et stykke fram til at de tar igjen de tradisjonelle kraftverkene.

Det du sier er misvisende ettersom fossilkraft ikke leverer hele tiden. Faktisk utnyttelse er forskjellig fra teoretisk kapasitet.

Jeg påstår ikke at fossilkraft leverer hele tiden. Jeg sier at man kan regne en kapasitetsfaktor på rundt 70%, det vil si at det skal levere 70% av tiden.

 

 

Dette med kapasitetsfaktor er ikke helt lett å regne på. Kraftproduksjonen har en viss kapasitetsfaktor, og forbruket har en viss faktor, dermed blir reell praktisk utnyttelsessfaktor forskjellig. For eksempel produserer gjerne atomkraft og gamle kullkraftverk for fullt nesten hele tiden, men på natta har man ikke bruk for all energien og mye av produksjonen er bortkastet. Da kan man fylle inn mye solkraft som kan utnyttes fullt ut da den produserer mest når behovet er størst. Da sitter man igjen med en liten peak på morgenen før solkraften er i gang for fullt, og en liten peak på ettermiddagen når solen er gått ned men det fremdeles er varmt. Disse peakene håndteres gjerne av gasskraft som kan reguleres fort opp og ned. Nåbegynner også batterier å ta over denne oppgaven som passer bra.

 

En ting til som er interessant her er at i 2017 ble det installert mye gasskraft i USA, men samtidig gikk produksjonen av gasskraft ned hver eneste måned, altså gikk praktisk kapasitetsfaktor på all gasskraft i USA ned. Sånn sett kan man si at den nye gasskraften som ble installert der hadde NEGATIV kapasitetsfaktor  :w00t: 

 

https://cleantechnica.com/2017/12/12/hand-writing-wall-natural-gas/

 

 

"Since September 2016, every single month has seen a decline in generation from natural gas, compared to the same month in the previous year. (Visit this EIA webpage and look near the bottom of the spreadsheet.)

And this is not just a matter of the industry not growing. It has been in consistent decline, month after month. And, overall, the average growth has been nearly -10%.

Try taking that to a bank and see what your loan rate is.

This is not some mere blip. And because it is being driven by technologies with costs and prices that are projected to continue to decline, I would conclude that the fall of natural gas it is quite probably permanent.

There is another issue that readers should consider. After a couple of good years of growth in renewable power generation, natural gas generating capacity actually has been growing more robustly, having contributed over 53% of capacity growth this year according to the FERC Energy Infrastructure Update for October 2017. (Visit this FERC report and go to page 5.)

This may not be good news for natural gas. In fact, it may be quite the reverse. Those natural gas plants were ordered during years of rapid growth in demand for natural gas generation, but they are coming at the very time production from natural gas is declining. This means that the plants are operating at declining capacity factors, making them less profitable to run."

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hm. Hva blir kostnaden pr kwh for sol vs kull med disse tallene? Byggekostnadene favoriserer helt klart kull men solen skinner jo gratis? Er det fortsatt 10-20 års nedbetalingstid? (Dersom det er billigere med solkraft allerede er det kanskje andre begrensende faktorer, f.eks. arealbehov?)

solceller kan monteres på hustak, fabrikktak, på kontorbygg osv, altså på flater som allerede er opptatt.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hvis vi antar en kapasitetsfaktor på 1/6 så ble det altså installert nok solkraft i 2017 til å holde omtrent 50 millioner elbiler med strøm...

 

Det ble solgt en drøy million 'elbiler' i fjor, prosjektet 'avkarbonisere strømforsyningen' ligger med andre ord greit foran prosjektet 'elektrifisere bilparken'.

 

Argumentet om at vi må vente med å elektrifisere bilparken fordi strøm fortsatt lages med kull burde dermed være ugyldig?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Synes det generelt mangler et viktig poeng i analysene, når økonomi trekkes inn i diskusjonen. Grunnen til at Tyskland, USA og andre etablerte industrinasjoner kan bygge vind- og solkraft er at det allerede eksisterer annen produksjonskapasitet fra gammelt av. Reservekraften er da "gratis" og vind og sol "snylter" på denne kapasiteten. Dette er også en av årsakene til at det i noen grad re-etableres ny KAPASITET på fossil kraft, uten at den nødvendigvis resulterer i energiproduksjon. Man trenger reservekapasiteten når evt. solen ikke skinner eller vinden ikke blåser.

 

Det blir helt feil å sammenligne etableringskost for vind og sol med tilsvarende for regulerbar fossil kraft, uten å ta med kostnad for nødvendig kapasitet på reservekraft for vind og sol. Dette går noenlunde bra så lenge kapasitet fra fossil kraft allerede eksisterer, men hvem skal belastes for re-investeringene når eksisterende kraftverk må fornyes? La oss teoretisk tenke oss et jomfruelig landområde der det skal bygges en by. I dag ville eneste praktiske mulighet være å bygge vind og sol, men samtidig full kapasitet med fossil reservekraft.

 

Vi kan diskutere fremtidige løsninger med annen reservekraft som batteri og overføringskapasitet, men i lang tid fremover vil regional og nasjonal reservekraft være eneste praktiske løsning. Da må dette også tas med når kostnader sammenlignes!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Synes det generelt mangler et viktig poeng i analysene, når økonomi trekkes inn i diskusjonen. Grunnen til at Tyskland, USA og andre etablerte industrinasjoner kan bygge vind- og solkraft er at det allerede eksisterer annen produksjonskapasitet fra gammelt av. Reservekraften er da "gratis" og vind og sol "snylter" på denne kapasiteten. Dette er også en av årsakene til at det i noen grad re-etableres ny KAPASITET på fossil kraft, uten at den nødvendigvis resulterer i energiproduksjon. Man trenger reservekapasiteten når evt. solen ikke skinner eller vinden ikke blåser.

 

Det blir helt feil å sammenligne etableringskost for vind og sol med tilsvarende for regulerbar fossil kraft, uten å ta med kostnad for nødvendig kapasitet på reservekraft for vind og sol. Dette går noenlunde bra så lenge kapasitet fra fossil kraft allerede eksisterer, men hvem skal belastes for re-investeringene når eksisterende kraftverk må fornyes? La oss teoretisk tenke oss et jomfruelig landområde der det skal bygges en by. I dag ville eneste praktiske mulighet være å bygge vind og sol, men samtidig full kapasitet med fossil reservekraft.

Nei, sol + batterier er en helt praktisk løsning. Se f.eks Kauai, som har gått til en stor andel sol + batterier: https://www.theverge.com/2017/3/8/14854858/tesla-solar-hawaii-kauai-kiuc-powerpack-battery-generator

 

Vi kan diskutere fremtidige løsninger med annen reservekraft som batteri og overføringskapasitet, men i lang tid fremover vil regional og nasjonal reservekraft være eneste praktiske løsning. Da må dette også tas med når kostnader sammenlignes!

Ingen forventer at solkraft skal erstatte all fossilkraft i morgen. Det vil ta flere tiår.

 

Men det er ikke sikkert det vil bli behov for å sette opp flere fossilkraftverk, ettersom de gamle fossilkraftverkene kan holdes i drift i noen tiår til. Det vil rett og slett være slik at de eldste og dyreste fossilkraftverkene stenges ned, mens de nyere fossilkraftverkene beholdes. Og på de punktene i nettet der gamle fossilkraftverk ikke kan fjernes uten konsekvenser, så vil det settes opp batterier og solkraftverk.

Edited by Espen Hugaas Andersen
 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Synes det generelt mangler et viktig poeng i analysene, når økonomi trekkes inn i diskusjonen. Grunnen til at Tyskland, USA og andre etablerte industrinasjoner kan bygge vind- og solkraft er at det allerede eksisterer annen produksjonskapasitet fra gammelt av. Reservekraften er da "gratis" og vind og sol "snylter" på denne kapasiteten. Dette er også en av årsakene til at det i noen grad re-etableres ny KAPASITET på fossil kraft, uten at den nødvendigvis resulterer i energiproduksjon. Man trenger reservekapasiteten når evt. solen ikke skinner eller vinden ikke blåser.

Det blir helt feil å sammenligne etableringskost for vind og sol med tilsvarende for regulerbar fossil kraft, uten å ta med kostnad for nødvendig kapasitet på reservekraft for vind og sol. Dette går noenlunde bra så lenge kapasitet fra fossil kraft allerede eksisterer, men hvem skal belastes for re-investeringene når eksisterende kraftverk må fornyes? La oss teoretisk tenke oss et jomfruelig landområde der det skal bygges en by. I dag ville eneste praktiske mulighet være å bygge vind og sol, men samtidig full kapasitet med fossil reservekraft.

 

Nei, sol + batterier er en helt praktisk løsning. Se f.eks Kauai, som har gått til en stor andel sol + batterier: https://www.theverge.com/2017/3/8/14854858/tesla-solar-hawaii-kauai-kiuc-powerpack-battery-generator

 

Vi kan diskutere fremtidige løsninger med annen reservekraft som batteri og overføringskapasitet, men i lang tid fremover vil regional og nasjonal reservekraft være eneste praktiske løsning. Da må dette også tas med når kostnader sammenlignes!

 

Ingen forventer at solkraft skal erstatte all fossilkraft i morgen. Det vil ta flere tiår.

Men det er ikke sikkert det vil bli behov for å sette opp flere fossilkraftverk, ettersom de gamle fossilkraftverkene kan holdes i drift i noen tiår til. Det vil rett og slett være slik at de eldste og dyreste fossilkraftverkene stenges ned, mens de nyere fossilkraftverkene beholdes. Og på de punktene i nettet der gamle fossilkraftverk ikke kan fjernes uten konsekvenser, så vil det settes opp batterier og solkraftverk.

Tesla sitt prosjekt på Kauai hadde 13mw solceller og 52mwh batteri, men artikkelen hadde ingen informasjon om straumbruken der. Å glatte forbruket innafor ett døgn kan en gjere med batteri, men hvis en skal lagre straum må en til med pumpekraftverk.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...