Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Sexkjøp i utlandet - Straffbart i Norge?


radivx

Anbefalte innlegg

Er klar over at jeg snakker om litt forskjellige ting. Men det er overraskende at norske myndigheter kan straffe en amerikansk statsborger som følge av at vedkommende jobber i Norge og har arbeids og oppholdstilatelse som kjøper sex i Nevada hvor dette er lovlig.

 

Er problemet ditt her at han er amerikansk, at han kjøper sex, eller at han blir straffet for noe han gjør i et annet land? La oss si denne amerikanske statsborgeren er fyr som drar til et land i Syden med lavt politibudsjett (=dårlig straffeforfølgningskapasitet) og voldtar noen. Så drar han hjem. Straffverdig?

 

Fullt så svart/hvitt er vel problemet ikke. Voldtekt er vel straffeverdig i de fleste land uavhengig av straffeforfølgingskapasisteten, så denne sammenlikningen er for krisemaksimering å regne. Spørsmålet var jo om hva som skjer dersom man bryter ett lands lover, men ikke det andres. Enda mer komplisert blir det når man involverer enda flere land.

 

Jeg har selv dobbelt statsborgerskap (norsk og annet land) og bor i ett tredje land. I Norge er det forbudt å kjøpe sex, det er det ikke i mitt andre statsborgerland, der finnes det faktisk bordeller for denslags. Og sexkjøp er heller ikke kriminalisert i mitt bostedsland.

 

Virker veldig urimelig at jeg skal stå til ansvar for norske myndigheter for handlinger som fullt lovlig skjer i mitt andre statsborgerland når jeg for. eks. er der på ferie. Like urimelig vil det være at norske myndigheter skal ha anledning til å straffeforfølge lovlige handlinger i mitt bostedsland.

 

Er et ordtak som sier: "When in Rome, do as a roman..." (Og ta eventuel straff deretter).

 

G :)

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Er klar over at jeg snakker om litt forskjellige ting. Men det er overraskende at norske myndigheter kan straffe en amerikansk statsborger som følge av at vedkommende jobber i Norge og har arbeids og oppholdstilatelse som kjøper sex i Nevada hvor dette er lovlig.

 

Er problemet ditt her at han er amerikansk, at han kjøper sex, eller at han blir straffet for noe han gjør i et annet land? La oss si denne amerikanske statsborgeren er fyr som drar til et land i Syden med lavt politibudsjett (=dårlig straffeforfølgningskapasitet) og voldtar noen. Så drar han hjem. Straffverdig?

 

Fullt så svart/hvitt er vel problemet ikke. Voldtekt er vel straffeverdig i de fleste land uavhengig av straffeforfølgingskapasisteten, så denne sammenlikningen er for krisemaksimering å regne.

 

Som jeg skrev tidligere var visstnok poenget her hvorfor Norge i det hele tatt kan straffe for ting som skjer utenfor rikets grenser (ikke hva Norge velger å straffe).

 

Er et ordtak som sier: "When in Rome, do as a roman..." (Og ta eventuel straff deretter).

 

Vakkert ordspråk. Selv om det opprinnelig het seg "When in Rome, live in the Roman way" og ordspråket handlet om at det ikke finnes noen "rett" kirkeliturgi - liturgien er bare et middel for å nå Gud...

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Som jeg skrev tidligere var visstnok poenget her hvorfor Norge i det hele tatt kan straffe for ting som skjer utenfor rikets grenser (ikke hva Norge velger å straffe).

La oss si denne amerikanske statsborgeren er fyr som drar til et land i Syden med lavt politibudsjett (=dårlig straffeforfølgningskapasitet) og voldtar noen. Så drar han hjem. Straffverdig?

Skjønner ikke helt poenget ditt her. Voldtektssammenlikningen og straffeverdigheten var din, den.

Norsk lov gjelder selv om de velger å la retten til å effektuere hvile, så sånn sett er loven gyldig, den, selv om de velger å ikke straffeforfølge. Så hva er poenget ditt?

 

Er et ordtak som sier: "When in Rome, do as a roman..." (Og ta eventuel straff deretter).

 

Vakkert ordspråk. Selv om det opprinnelig het seg "When in Rome, live in the Roman way" og ordspråket handlet om at det ikke finnes noen "rett" kirkeliturgi - liturgien er bare et middel for å nå Gud...

 

Ja,.. og...?

Du skjønte helt sikkert min henvisning, selv om jeg brukte den litt mer moderne tolkningen av ordspråket, så hva er poenget ditt?

 

G :)

Endret av Gaidaros
 • Liker 2
Lenke til kommentar

Skjønner ikke helt poenget ditt her. Voldtektssammenlikningen og straffeverdigheten var din, den.

Norsk lov gjelder selv om de velger å la retten til å effektuere hvile, så sånn sett er loven gyldig, den, selv om de velger å ikke straffeforfølge. Så hva er poenget ditt?

 

Poenget mitt der var at det finnes legitime grunner til å ha et personalhøyhetsprinsipp i strafferetten.

 

Er et ordtak som sier: "When in Rome, do as a roman..." (Og ta eventuel straff deretter).

 

Vakkert ordspråk. Selv om det opprinnelig het seg "When in Rome, live in the Roman way" og ordspråket handlet om at det ikke finnes noen "rett" kirkeliturgi - liturgien er bare et middel for å nå Gud...

 

Ja,.. og...?

Du skjønte helt sikkert min henvisning, selv om jeg brukte den litt mer moderne tolkningen av ordspråket, så hva er poenget ditt?

 

Poenget mitt var rett og slett "Du bruker ordspråket på feil måte". At du kaller måten "moderne" får så være.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Poenget mitt der var at det finnes legitime grunner til å ha et personalhøyhetsprinsipp i strafferetten.

 

Kan godt være. Men regelen om å straffeforfølge folk som kjøper sex i utlandet er mer enn bare ett prinsipp, den er gjeldende rett. De fleste velger å følge reglene rett og slett fordi de er satt der av myndighetene, ikke ut fra hvor lett de er å omgå eller ut fra sannsynligheten for at myndighetense skal bruke "prinsippet" sitt. Norge kan ha de beste grunner for å ha forby sexkjøp av sine statsborgere i utlandet, men spørsmålet var jo også om hvorfor du mener at Norge også skal bruke dette prinsippet sitt ovenfor en annen lands borger som utøver lovlig virksomhet i sitt eget land, selv om han for tiden bor i Norge. I såfall blander Norge seg inn i det annet lands personalhøyhetsprinsipp ovenfor den samme borgeren.

 

Poenget mitt var rett og slett "Du bruker ordspråket på feil måte". At du kaller måten "moderne" får så være.

 

Nei, jeg bruker ikke ordspråket på feil måte. Jeg bruker det nøyaktig slik det er ment; Når du er i et annet land, så oppfør deg som borgerne i dette landet.

Det er den gjengse oppfatningen av dette uttrykket.

 

Forøvrig stilte jeg spørsmål om hvordan eventuelt de samme myndighetene vil bruke sin lovgivning/prinsipp i nedenstående eksempel.

 

Jeg har selv dobbelt statsborgerskap (norsk og annet land) og bor i ett tredje land. I Norge er det forbudt å kjøpe sex, det er det ikke i mitt andre statsborgerland, der finnes det faktisk bordeller for denslags. Og sexkjøp er heller ikke kriminalisert i mitt bostedsland.

 

G :)

Endret av Gaidaros
 • Liker 2
Lenke til kommentar

Er klar over at jeg snakker om litt forskjellige ting. Men det er overraskende at norske myndigheter kan straffe en amerikansk statsborger som følge av at vedkommende jobber i Norge og har arbeids og oppholdstilatelse som kjøper sex i Nevada hvor dette er lovlig.

 

Er problemet ditt her at han er amerikansk, at han kjøper sex, eller at han blir straffet for noe han gjør i et annet land? La oss si denne amerikanske statsborgeren er fyr som drar til et land i Syden med lavt politibudsjett (=dårlig straffeforfølgningskapasitet) og voldtar noen. Så drar han hjem. Straffverdig?

 

 

Problemet mitt er at han drar tilbake til USA hvor han er statsborger og begår en handling som er lovlig i staten Nevada. Når han returnerer til Norge hvor han jobber blir han straffet for denne handlingen.

 

Det blir som om jeg skulle jobbe et par år i Iran. Under dette oppholdet reiser jeg tilbake til Norge på ferie og tar meg en utepils på Aker Brygge og blir straffet når jeg returnerer til Iran. Antatt at de iranske myndigheter ser like strengt på bruk av alkohol som norske ser på sexkjøp.

 

Eksemplet ditt passer dårlig med hva jeg har problemer med siden voldtekt er sannsynligvis en straffbar handling i Syden.

 

Norske politikere ønsker verdensherredømme. Nå må alle verdens nettbutikker legge på norsk moms når norske kunder bestiller f.eks. e-bøker (som t.o.m. sparer miljøet i større grad enn fysiske bøker som er fritatt moms). Tenk om alle norske nettbutikker måtte implementere datasystemer med forskjellige moms, skatt, tollregler for varer som skulle til forskjellige land i verden. Norske politikere mener dette ikke er noe problem.

 

Dette er intet annet enn en utvidelse til den "virtuelle" verden av de prinsipper som allerede eksisterer i den virkelige, og derfor langt fra noe "ønske om verdensherredømme".

 

Det er ikke det samme siden i den fysiske verden pålegges ikke nettbutikkene i alle verdens land å skrive om deres programvare til å legge på norsk moms. Da betales moms når den fysiske varen kommer over grensen til Norge.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Må si jeg også reagerte relativt kraftig på dette. Ikke at det er noe stort problem at det ikke skal være lov å kjøpe sex også i utlandet, men for meg er det en prinsippsak at jeg bare skal følge meg etter norges lover så lenge jeg befinner meg i norge.

 

Jeg føler det ikke korrekt at de norske myndighetene skal bestemme over meg uansett hvor jeg befinner meg. Det at man skal føye seg etter lovene der man er er bare skikk og bruk, men at de skal få lov til å si hvordan jeg skal oppføre meg når jeg drar andre plasser også, selv om det er gerit der jeg er? Dette føles som frihetsberøvelse.

Lenke til kommentar

Må si jeg også reagerte relativt kraftig på dette. Ikke at det er noe stort problem at det ikke skal være lov å kjøpe sex også i utlandet, men for meg er det en prinsippsak at jeg bare skal følge meg etter norges lover så lenge jeg befinner meg i norge.

 

Jeg føler det ikke korrekt at de norske myndighetene skal bestemme over meg uansett hvor jeg befinner meg. Det at man skal føye seg etter lovene der man er er bare skikk og bruk, men at de skal få lov til å si hvordan jeg skal oppføre meg når jeg drar andre plasser også, selv om det er gerit der jeg er? Dette føles som frihetsberøvelse.

 

Det er nå en gang slik det er. Det er ikke uvanlig at suverene nasjoner hevder universaljurisdiksjon for sine innbyggere for i hvert fall en del av sine lover. Andre land som gjør dette inkluderer Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Australia.

Lenke til kommentar

...i den fysiske verden pålegges ikke nettbutikkene i alle verdens land å skrive om deres programvare til å legge på norsk moms.

Hvis vi begrenser den fysiske verden til EU, så er det akkurat sånn det er der; nettbutikkene skal kreve inn mva ut fra kjøperens nasjonalitet, forutsatt at de omsetter for mer enn XXX Euro til det landet.

 

Jeg snakket om alle verdens land. Innenfor EU har man handelsavtaler om slikt. Norske myndigheter bare mener at dette skal alle verdens land rette seg etter.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Ja. Det gjelder «norske statsborgere eller noen i Norge hjemmehørende person», noe som betyr at en amerikansk statsborger som bor og jobber i Norge vil kunne bli straffet for å kjøpe sex hjemme i USA.

 

Hva med latviske tømrere som jobber i Norge (uten norsk statsborgerskap) som tar seg en helgetur til Riga? Isåfall kan det offentlige sikkert kreve 25000 kr av samtlige Øst-Europeere i Norge..

Lenke til kommentar

Det kan godt tenkes.

 

Men at noe kan straffeforfølges er ikke ensbetydende med at det vil bli straffeforfulgt. Det har med prioriteringer å gjøre. I tilfellet Bård Hoksrud så kan man tenke seg at signaleffekten av å la det passere vil være såpass undergravende at det blir verdt det å straffeforfølge for å statuere et eksempel.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Må si jeg også reagerte relativt kraftig på dette. Ikke at det er noe stort problem at det ikke skal være lov å kjøpe sex også i utlandet, men for meg er det en prinsippsak at jeg bare skal følge meg etter norges lover så lenge jeg befinner meg i Norge.

 

Jeg føler det ikke korrekt at de norske myndighetene skal bestemme over meg uansett hvor jeg befinner meg. Det at man skal føye seg etter lovene der man er er bare skikk og bruk, men at de skal få lov til å si hvordan jeg skal oppføre meg når jeg drar andre plasser også, selv om det er gerit der jeg er? Dette føles som frihetsberøvelse.

 

Sitter med samme tanken. En annen skremmende faktor er hvordan politiet velger å følge opp saken. Håndteringen av Hoksrud saken er nesten en invitasjon til å benytte denne eller tilsvarende tvilsomme metoder for karrieremord.

Lenke til kommentar

Vet ikke om vi kan kalle det for unntak når det dreier seg om så mange som 14 hele kapitler (kapitler, ikke paragrafer), i tillegg til en rekke enkeltparagrafer. Jeg har på ingen måte den hele og fulle oversikt, men hvis dette gjelder en betydelig andel av loven så mener jeg det blir feil å kalle det for unntak.

 

Uansett så er jo det bare semantikk, og poenget fremsto vel klart som at «det gjelder ikke bare sexkjøpsloven».

 • Liker 2
Lenke til kommentar
 • 6 år senere...

 

Jeg skrev akkurat om samme tema, kanskje noen kan svare:

 

 

 

Man kan i dag lese i media at Bård Hoksrud ser ut til å få bot pga. av sexkjøp i utlandet.

 

Nå vet jeg ikke om prostitusjon og kjøp av sex er lov i Lativa. Men antatt at det er det, eller anta at det hadde skjedd i et land hvor det er lov.

 

Kan norske myndigheter straffe noen for forhold begått som ikke er lovstridig i landet hvor det er begått?

Ja. Se innlegget mitt over. I visse tilfeller kan de også straffe en utlending bosatt i utlandet (hovedsaklig narkotika og forbrytelser mot norske myndigheter eller staten Norge).

 

Hva om det var f.eks. en amerikansk statsborger bosatt i Norge som var på ferie i f.eks. Nevada USA hvor prostitusjon og kjøp av sex er lovlig, og kjøpte sex. Kunne norske myndigheter straffeforfølge denne personen når vedkommende kom tilbake til Norge?

Ja. En amerikansk statsborger fast bosatt i Norge regnes som 'hjemmehørende i Norge', jfr. straffeloven § 12 nummer 3.

 

Eller hva om det er en norsk statsborger som har utvandret til USA som kjøper sex i Nevada. Kan norske myndigheter straffe vedkommende?

Så lenge han fortsatt er norsk statsborger: Ja.

 

Hva mener norske myndigheter om andre lands straffeforfølgelse av ting andre borgere har foretatt seg på norsk jord? Hva om f.eks. en jente fra Iran sitter på en uterestaurant på Aker Brygge og tar seg en pils. Mener norske myndigheter at det rimlig at hun blir pisket eller stenet ved ankomst i Iran hvis det er hva loven i Iran sier om slik oppførsel?

Du får spørre utenriksministeren, men jeg vil anta at hans svar vil gå mer på straffemetoden (steining/pisking) enn det straffbare forhold.

 

 

hva om man har dobbeltstatsborgerskap? som norsk og iransk? og kjøper sex i Iran?

 

Anonymous poster hash: 7652c...1c7

Lenke til kommentar

Ja. Har du norsk statsborgerskap gjelder norsk lov. Kjøper du sex i Iran har du nok mer bekymring overfor iranske myndigheter enn norske. Norske myndigheter kan gi deg bot (det var vel det Hoksrud fikk?) mens du i Iran kan vente litt strengere straff (dødsstraff?).

 

Faktum her er vel at om man skal kjøpe sex i utlandet og ikke bli straffet for det, ikke ha norsk stasborgerskap.

Lenke til kommentar
 • 5 år senere...
Gjest 0cc77...e16
On 9/22/2011 at 8:12 PM, krikkert said:

Straffeloven § 12 nummer 3 fastslår de bestemmelser som gjelder for norske statsborgere eller personer som hører hjemme i Norge, uansett hvor de er. Straffeloven § 202a (forbud mot å skaffe seg seksuell omgang ved å avtale vederlag, eller å ha seksuell omgang der man vet noen andre har ytt vederlag for det) er inkludert i listen.

Beklager en bump på dette så mange år etter, men har oppfølgingsspørsmål.

Straffeloven er oppdatert, og etter det jeg kan se så sier paragraf 5. Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet:

Punkt 1: "er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt"

Så per i dag så kan man ikke straffes av det norske Politi for sexkjøp gjort i et land der kjøp av sex er lov / ikke ulovlig?

Anonymous poster hash: 0cc77...e16

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...