Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Sexkjøp i utlandet - Straffbart i Norge?


radivx

Anbefalte innlegg

Hei,

I forbindelse med oppslagene rundt Bård Hoksrud så begynte jeg å lure på et par ting.

Er ute etter juridisk informasjon rundt hendelsen.

 

1) Er det som norsk statsborger ulovlig å kjøpe sex i utlandet? Gjelder Norges lover dersom man er norsk statsborger på utelandstur eller er det et spesielt unntak i dette tilfellet?

Om norsk lov gjelder i utlandet så vil vel også hasjrøyking/besittelse i Amsterdam være et problem?

 

2) Holder videoen som er grunnlaget for boten i en rettsak? Den er garantert laget/distribuert under forhold som er svært tvilsomme i forhold til Norsk lov. Den gjør heller ingen andre ting enn å beskrive noe som muligens kan se ut som et sexkjøp.

 

Fint om folk kommer med en saklig juridisk vurdering av situasjonen.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 9891520 from global

Straffeloven § 12 nummer 3 fastslår de bestemmelser som gjelder for norske statsborgere eller personer som hører hjemme i Norge, uansett hvor de er. Straffeloven § 202a (forbud mot å skaffe seg seksuell omgang ved å avtale vederlag, eller å ha seksuell omgang der man vet noen andre har ytt vederlag for det) er inkludert i listen.

 

Hasjrøyking og besittelse av hasj i Amsterdam er ikke ulovlig. Legemiddelloven § 31 er ikke gitt anvendelse utenfor Norge.

 

 

Jeg har ikke sett videoen (og interesserer meg egentlig ikke nok for dette til å se den), så ditt andre spørsmål kan jeg ikke si noe om.

 • Liker 4
Lenke til kommentar

Straffeloven § 12 nummer 3 fastslår de bestemmelser som gjelder for norske statsborgere eller personer som hører hjemme i Norge, uansett hvor de er. Straffeloven § 202a (forbud mot å skaffe seg seksuell omgang ved å avtale vederlag, eller å ha seksuell omgang der man vet noen andre har ytt vederlag for det) er inkludert i listen.

 

Hasjrøyking og besittelse av hasj i Amsterdam er ikke ulovlig. Legemiddelloven § 31 er ikke gitt anvendelse utenfor Norge.

 

 

Jeg har ikke sett videoen (og interesserer meg egentlig ikke nok for dette til å se den), så ditt andre spørsmål kan jeg ikke si noe om.

 

Takk for info.

Lenke til kommentar

Jeg skrev akkurat om samme tema, kanskje noen kan svare:

 

 

 

Man kan i dag lese i media at Bård Hoksrud ser ut til å få bot pga. av sexkjøp i utlandet.

 

Nå vet jeg ikke om prostitusjon og kjøp av sex er lov i Lativa. Men antatt at det er det, eller anta at det hadde skjedd i et land hvor det er lov.

 

Kan norske myndigheter straffe noen for forhold begått som ikke er lovstridig i landet hvor det er begått?

 

Hva om det var f.eks. en amerikansk statsborger bosatt i Norge som var på ferie i f.eks. Nevada USA hvor prostitusjon og kjøp av sex er lovlig, og kjøpte sex. Kunne norske myndigheter straffeforfølge denne personen når vedkommende kom tilbake til Norge?

 

Eller hva om det er en norsk statsborger som har utvandret til USA som kjøper sex i Nevada. Kan norske myndigheter straffe vedkommende?

 

Hva mener norske myndigheter om andre lands straffeforfølgelse av ting andre borgere har foretatt seg på norsk jord? Hva om f.eks. en jente fra Iran sitter på en uterestaurant på Aker Brygge og tar seg en pils. Mener norske myndigheter at det rimlig at hun blir pisket eller stenet ved ankomst i Iran hvis det er hva loven i Iran sier om slik oppførsel?

Lenke til kommentar

Jeg skrev akkurat om samme tema, kanskje noen kan svare:

 

 

 

Man kan i dag lese i media at Bård Hoksrud ser ut til å få bot pga. av sexkjøp i utlandet.

 

Nå vet jeg ikke om prostitusjon og kjøp av sex er lov i Lativa. Men antatt at det er det, eller anta at det hadde skjedd i et land hvor det er lov.

 

Kan norske myndigheter straffe noen for forhold begått som ikke er lovstridig i landet hvor det er begått?

 

Ja. Se innlegget mitt over. I visse tilfeller kan de også straffe en utlending bosatt i utlandet (hovedsaklig narkotika og forbrytelser mot norske myndigheter eller staten Norge).

 

Hva om det var f.eks. en amerikansk statsborger bosatt i Norge som var på ferie i f.eks. Nevada USA hvor prostitusjon og kjøp av sex er lovlig, og kjøpte sex. Kunne norske myndigheter straffeforfølge denne personen når vedkommende kom tilbake til Norge?

 

Ja. En amerikansk statsborger fast bosatt i Norge regnes som 'hjemmehørende i Norge', jfr. straffeloven § 12 nummer 3.

 

Eller hva om det er en norsk statsborger som har utvandret til USA som kjøper sex i Nevada. Kan norske myndigheter straffe vedkommende?

 

Så lenge han fortsatt er norsk statsborger: Ja.

 

Hva mener norske myndigheter om andre lands straffeforfølgelse av ting andre borgere har foretatt seg på norsk jord? Hva om f.eks. en jente fra Iran sitter på en uterestaurant på Aker Brygge og tar seg en pils. Mener norske myndigheter at det rimlig at hun blir pisket eller stenet ved ankomst i Iran hvis det er hva loven i Iran sier om slik oppførsel?

 

Du får spørre utenriksministeren, men jeg vil anta at hans svar vil gå mer på straffemetoden (steining/pisking) enn det straffbare forhold.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Takk for svar.

 

I visse tilfeller kan de også straffe en utlending bosatt i utlandet (hovedsaklig narkotika og forbrytelser mot norske myndigheter eller staten Norge).

 

Blir litt som fatawa i mot Kurt Westgård fordi det er i mot deres interesser i følge deres lover begått i utlandet av utenlandske borgere.

 

 

Ja. En amerikansk statsborger fast bosatt i Norge regnes som 'hjemmehørende i Norge', jfr. straffeloven § 12 nummer 3.

 

 

Bruker man samme argumentasjon som norske myndigheter så kunne man si at det er greit at en norsk statsborger bosatt i Iran (tilknytning til Iran) skal straffes etter gjeldene regler i Iran fordi han har tatt seg en utepils på ferie i Norge.

 

 

Sett fra denne vinklingen er ikke iranske myndigheter spesielt værre enn norske...

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Sett fra denne vinklingen er ikke iranske myndigheter spesielt værre enn norske...

 

Hvis man utelukkende ser på hvorvidt et land kan straffe egne statsborgere for handlinger begått i utlandet så står både Iran og Norge likestilt i deres anledning til å gjøre dette. Men å si at dette får noen utslagsgivende effekt for om et lands myndigheter er 'verre' enn et annet blir ganske søkt. Det er innholdet i de straffebudene et land har som for meg er det utslagsgivende - ikke hvorvidt landet ønsker å eller rent faktisk håndhever disse lovene eksternt såvel som internt.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Beklager skrivefilen. Verre skrives selvsagt ikke med «æ»

 

Jeg mener det er litt søkt å dømme andre lands borgere for lovlige handlinger i andre land, inklusive deres hjemland, som ikke er lovstridige i følge landets lov og ikke er skadelidende for Norge eller norske borgere.

 

Du finner nok en del iranere som mener at fornærmelse av profeten er langt mer alvorlig enn kjøp av sex (spesielt hvis det ses på som ferieekteskap, men Hoksrud og «Nicole» er sannsynligvis ikke muslimer).

 

Jeg mener også at jeg har lest i media at horekunder i Norge har blitt bøtlagt selv om de ikke hadde sex, men det var sannsynlig at de kom til å ha det. Hva med straff av TV2's reporter som virker (antatt at «Nicole» snakker sant) som om den parten som ville avtale sex?

 

«Jeg sa det fordi han andre nordmannen snakket mye om sex, og slik jeg forstod det, så ville han ha sex.»

 

http://www.dagbladet.no/2011/09/23/nyheter/hoksrud/frp/politikk/18259582/

Lenke til kommentar

Beklager skrivefilen. Verre skrives selvsagt ikke med «æ»

 

Det var ikke meningen å fremstå som pirkete, jeg skrev 'verre' slik av andre grunner.

 

Jeg mener det er litt søkt å dømme andre lands borgere for lovlige handlinger i andre land, inklusive deres hjemland, som ikke er lovstridige i følge landets lov og ikke er skadelidende for Norge eller norske borgere.

 

Nå blander du kortene. Det er forskjell på at et land hevder universaljurisdiksjon over egne borgere, og hvilke straffebud dette landet velger å benytte også utenfor egne grenser. Det du frem til dette innlegget har hevdet var galt var det førstnevnte - at et land kunne hevde myndighet utenfor egne grenser i det hele tatt. Nå argumenterer du med hva det bør ha lov til å hevde. Det er en vesentlig forskjell.

 

Jeg mener også at jeg har lest i media at horekunder i Norge har blitt bøtlagt selv om de ikke hadde sex, men det var sannsynlig at de kom til å ha det. Hva med straff av TV2's reporter som virker (antatt at «Nicole» snakker sant) som om den parten som ville avtale sex?

 

Forsøk på å oppnå sex mot vederlag er også straffbart (forsøk på forbrytelse er generelt straffbart). Forsøksgrensen her går, antar jeg, når man begynner å innlede konkrete "forhandlinger" med en konkret prostituert. Å snakke om sex og gi uttrykk for at man ønsker sex mener jeg ikke er tilstrekkelig uten at man ved ord eller implisitt gir klart uttrykk for at det er aktuelt å betale for det. Skillet mellom det straffrie og det straffbare går ved betaling, og man må kunne se at dette er "bli med meg på hotellrommet for litt ekstra rubler" og ikke "bli med meg på hotellrommet for litt moro". Den siterte teksten gir ikke godt nok grunnlag for å si noe.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Det er altså ulovlig i Norge å kjøpe sex utenfor Norge. Hvordan fungerer dette for folk som oppholder seg mye innen landets grenser uten å være statsborgere, eller har dobbelt statsborgerskap? Hvis jeg har to pass og kjøper sex i utlandet, kan jeg da havne i trøbbel når jeg kommer tilbake? Hva om f.eks John Fredriksen, som har flyttet til utlandet, kjøper sex der og drar til Norge etterpå?

Lenke til kommentar

Hvilke norske lover gjelder for nordmenn i utlandet? Slik jeg forstod det fra en annen tråd så var det ikke noe galt å røyke hasj i Nederland? Hva er hensikten med at norske lover skal gjelde for nordmenn i andre land?

Det er et konkret tiltak for å motarbeide sexturisme. Generelt gjelder ikke norske lover i utlandet, men dette er et unntak.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Jeg mener det er litt søkt å dømme andre lands borgere for lovlige handlinger i andre land, inklusive deres hjemland, som ikke er lovstridige i følge landets lov og ikke er skadelidende for Norge eller norske borgere.

 

Nå blander du kortene.

 

 

Er klar over at jeg snakker om litt forskjellige ting. Men det er overraskende at norske myndigheter kan straffe en amerikansk statsborger som følge av at vedkommende jobber i Norge og har arbeids og oppholdstilatelse som kjøper sex i Nevada hvor dette er lovlig.

 

 

Norske politikere ønsker verdensherredømme. Nå må alle verdens nettbutikker legge på norsk moms når norske kunder bestiller f.eks. e-bøker (som t.o.m. sparer miljøet i større grad enn fysiske bøker som er fritatt moms). Tenk om alle norske nettbutikker måtte implementere datasystemer med forskjellige moms, skatt, tollregler for varer som skulle til forskjellige land i verden. Norske politikere mener dette ikke er noe problem.

Lenke til kommentar

Er klar over at jeg snakker om litt forskjellige ting. Men det er overraskende at norske myndigheter kan straffe en amerikansk statsborger som følge av at vedkommende jobber i Norge og har arbeids og oppholdstilatelse som kjøper sex i Nevada hvor dette er lovlig.

 

Er problemet ditt her at han er amerikansk, at han kjøper sex, eller at han blir straffet for noe han gjør i et annet land? La oss si denne amerikanske statsborgeren er fyr som drar til et land i Syden med lavt politibudsjett (=dårlig straffeforfølgningskapasitet) og voldtar noen. Så drar han hjem. Straffverdig?

 

Norske politikere ønsker verdensherredømme. Nå må alle verdens nettbutikker legge på norsk moms når norske kunder bestiller f.eks. e-bøker (som t.o.m. sparer miljøet i større grad enn fysiske bøker som er fritatt moms). Tenk om alle norske nettbutikker måtte implementere datasystemer med forskjellige moms, skatt, tollregler for varer som skulle til forskjellige land i verden. Norske politikere mener dette ikke er noe problem.

 

Dette er intet annet enn en utvidelse til den "virtuelle" verden av de prinsipper som allerede eksisterer i den virkelige, og derfor langt fra noe "ønske om verdensherredømme".

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...