Gå til innhold

Svar til en 'satanist' (?)


Anbefalte innlegg

For å unngå at denne tråden (LINK) avsporer alt for mye i innviklede diskusjoner rundt satanisme og kulter, oppretter jeg heller en annen tråd hvor vi kan diskutere dette parallelt, om du önsker det.

On 4/19/2024 at 1:15 AM, Abigor said:

Dette er ren fantasi som dessuten er høyst injurierende mot de sataniske kulter på sørlandet. Det er ingen sataniske kulter som dreper eller mishandler barn på sørlandet eller så og si alle andre steder i verden. Hva er din motivasjon for å dra disse anklagene ut av lufta?

Vi får begynne med noen oppklaringer av det begrepsmessige.

'Satan' er tradisjonelt prinsippet eller arketypen for ren egoisme, og derav ondskapen som endelig konsekvens. Dette fordi gjennomfört egoisme uunngåelig motsier medfölelse og kjärlighet. Egoisme utgår ikke fra det åndelige hjertet, og jo mer konsekvent du fölger egoisme som din ledestjerne, jo svakere blir dette hjertet og din evne til kjärlighet og medfölelse, frem til denne uselviske kraften dör helt i deg og du blir en iskald, samvittighetslös psykopat.

Om du tror på noe annet enn hensynslös egoisme, bör du vurdere om 'satanist' er den mest passende beskrivelsen, og kanskje vurdere å kalle deg noe annet. Å kreve at satanisme skal defineres som "hva som helst" -- at folk med alle mulige filosofier og livssyn skal få kalle seg 'satanist' og samtidig kreve at det 'respekteres' og aksepteres av samfunnet at satanisme kan väre "alt mulig", inkludert et ikke-egoistisk (?) livssyn -- er å skape total forvirring og kaos i vårt samfunns begrepsverden. Dessuten pröver man da å endre betydningen til et begrep som var i bruk i vår kultur för visse subkulturer begynte å offentlig identifisere seg som satanister. Det hele blir redusert til noe uklart og meningslöst.

Men det å skape total forvirring og kaos i vårt språk og forståelse av ord og mening er kanskje noe en 'ordentlig' satanist kan ha interesse av? Er det noe sånt du holder på med? Klar tenkning i en kultur forutsetter at begrepenes betydninger og de underliggende prinsipper er godt forstått og at det er mulig å komme frem til en kollektiv samforståelse av dette.

For å komme tilbake til den grusomme forbrytelsen vi kjenner som Baneheia-drapene, er dette *prinsipielt* å regne som ren satanisme, enten morderen (eller morderne) tenkte over det eller ei. Det betyr selvfölgelig ikke at alle (eller de fleste) folk som identifiserer seg med tittelen 'satanist', eller som er satanist i noen grad (etter min definisjon), tar sin rendyrkede egoisme ned til et så ekstremt dyp at de er villig til å torturere og drepe et barn.

(Slik jeg forstår det, er det likevel der deres vei ender opp hvis den fölges til veis ende, selv om det kan ta flere 'liv' eller 'inkarnasjoner'.)

Men å påstå som selverklärt satanist at det er prinsipielt uforenlig med og essensielt vesensforskjellig fra satanisme å misbruke eller drepe et barn, det er ingenting annet enn politisk korrekt hykleri.

Virkelig satanisme opererer ikke med noen universell moral eller etikk. Her snakker vi om "might makes right". Det er altså egoets vilje, begjär og makt som avgjör hva som kan gjöres, og dette begrenses kun av hva som er mulig.

Om du og/eller andre 'satanister' du kjenner mener 'satanisme' krever at man tar hensyn til en universell moral eller etikk, eller at man väre en lovlydig borger som satanist selv om man kan vinne på, og unnslippe med, å väre kriminell, da bör dere revurdere om 'satanist' virkelig er det mest passende begrepet å bruke til å beskrive deres livssyn.

Du spurte meg forövrig om jeg tilhörer noen gruppe selv, eller hva jeg identifiserer meg med. Jeg er ikke så lett å kategorisere eller plassere i noen boks. Men om dette er av noen interesse, kan jeg si at jeg har esoterisk innsikt til en viss grad, og noe bakgrunn innenfor det okkulte som sannhetssöker. Omsider ble jeg kristen i den forstand at jeg tror på Jesus og den åndelige veien han er mester for. Men min forståelse av dette er esoterisk og ikke begrenset av de ytre kirkenes läre, som ekskluderer en del reell kunnskap om det metafysiske (at reinkarnasjon faktisk forekommer er ett eksempel på det). Jeg har også dyp respekt for visse andre åndelige lärere, slik som Buddha, noe jeg ser som komplementärt med kristendommen, og som kommer til å forstås bedre i fremtiden.

Hva gjelder deg selv, mener du altså at du har omfattende erfaring fra innsiden av de sataniske kulter på sörlandet, närmest komplett kunnskap om dem? Forstår jeg deg riktig der?

 

Quote

 Å anklage minoriteter på denne måten er i samme gate som "hva hvis det var samer som var ansvarlig"? Eller jøder, aliens og reptiler. Tror du på sånne ting også?

Jeg kaller det ikke en "anklage", men et spörsmål. Min hentydning til kulter var ingenting annet enn en assosiasjon til et miljö eller en kontekt der det er tenkelig at slik "mind control" kunne foregå. Men spörsmålet var primärt angående muligheten for "mind control". Om jeg skal forklare mer hva jeg tenkte angående dette, er det mulig jeg heller poster det i Baneheia-tråden. Men akkurat nå tror jeg vi först fokuserer på å utrede disse bregrepene det har oppstått en kontrovers om.

Et lite sidesprang bare angående "aliens", siden du nevner det:

Er "aliens" et så anvendbart eksempel for å latterliggjöre mine spörsmål, samtidig som myndigheter slik som Pentagon i ökende grad innrömmer at visse UAP-fenomener (som det nå kalles i USA) dreier seg om ukjent teknologi eller annet fenomen som ikke kan forklares av vår nåvärende fysikk? Har du sovet under en stein de siste årene? Det eneste du oppnår med et slikt tåpelig poeng er å avspore diskusjonen om man faktisk tar spörsmålet ditt seriöst.

Kanskje er oven nevnte utfordring av vår nåvärende forståelse av den fysiske virkelighet "aliens" (hva man nå mener med det ordet), kanskje er det noe annet som er ukjent for vår moderne vitenskap -- det vet ikke jeg;  i alle fall er det et reelt fenomen som utfordrer det paradigmet vårt moderne samfunn bygger på og den grunnen du selv står på hvis du latterliggjör alt som utelates av dette paradigmet. Denne grunnen kan komme til å forsvinne under föttene dine i et stort ras over de närmeste tiårene.

Endret av Joanne
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
7 minutes ago, Iki said:

Kanskje man burde vite mer om satanisme før man begynner å påstå det er egoistiske kjeltringer som ikke kan vise medfølelse?

Jeg tror du bör lese hele innlegget mitt med litt bedre oppmerksomhet, Iki. Jeg pröver å få klarhet i hva som er den mest meningsfulle definisjonen av satanisme som begrep.

Hva mener du at satanisme betyr?

Endret av Joanne
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Joanne skrev (12 minutter siden):

Jeg tror du bör lese hele innlegget mitt med litt bedre oppmerksomhet, Iki. Jeg pröver å få klarhet i hva som er den mest meningsfulle definisjonen av satanisme som begrep.

Hva mener du at satanisme betyr?

Kanskje begynne med å lese litt på Wiki i det minste

 

Sitat

Satanismens elleve jordiske reglerrediger

 1. Ikke gi råd eller veiledning, med mindre du blir spurt.
 2. Ikke fortell om dine plager eller bekymringer til andre uten at du er sikker på at de vil høre dem.
 3. Når du befinner deg på andres eiendom, skal du vise respekt eller unngå å dra dit.
 4. Hvis en gjest på din eiendom irriterer deg, skal du behandle dem ondskapsfullt og nådeløst.
 5. Ikke tilnærm deg noen seksuelt uten at du har mottatt riktige signaler.
 6. Ikke ta ting som ikke tilhører deg, med mindre det er en byrde for den andre personen og de ber om befrielse.
 7. Anerkjenn magiens makt hvis du har brukt den til å oppfylle dine ønsker med hell. Hvis du fornekter magiens makt etter å ha påkalt den med suksess vil du miste alt du har oppnådd.
 8. Ikke klag over det du ikke behøver å utsette deg selv for.
 9. Ikke skad små barn.
 10. Ikke drep umenneskelige dyr, med mindre du blir angrepet eller trenger mat.
 11. Når du går på åpent territorium, ikke plag noen. Hvis noen plager deg, be dem slutte. Hvis de ikke slutter, tilintetgjør dem.

De ni satanistiske erklæringerrediger

 1. Satan representerer nytelse fremfor avhold.
 2. Satan representerer vital eksistens fremfor tåkefylte drømmer.
 3. Satan representerer ubesmittet visdom fremfor hyklerisk selvbedrag.
 4. Satan representerer godhet mot dem som fortjener det fremfor spilt kjærlighet til de uverdige.
 5. Satan representerer hevn fremfor å snu det andre kinnet til.
 6. Satan representerer ansvarlighet for den ansvarlige fremfor omtanke for synske vampyrer.
 7. Satan representerer mennesket på lik grunn med andre dyr, noen ganger bedre, men ofte verre enn de som går på alle fire – et dyr som på grunn av sin «guddommelige, åndelige, og intellektuelle utvikling», er blitt det grusomste dyret av alle.
 8. Satan representerer alle de såkalte synder, ettersom de alle fører til fysisk, mental eller følelsesmessig tilfredsstillelse.
 9. Satan er den beste venn kirken noensinne har hatt, da han har holdt dem travelt opptatt i alle disse årene.

De ni sataniske dødssynderrediger

 1. Dumhet
 2. Overdrevne forventninger
 3. Ensporet innstilling
 4. Selvbedrag
 5. Flokkmentalitet
 6. Manglende perspektiv
 7. Glemsomhet – når en er fastlåst i fortidens forestillinger
 8. Stolthet – når det fører til at en ikke er produktiv
 9. Manglende estetisk sans

The Satanic Temple sine levereglerrediger

 1. Man bør forsøke å handle med medfølelse og empati overfor alle skapninger i samsvar med fornuften.
 2. Kampen for rettferdighet er en kontinuerlig og nødvendig kamp som skal gå foran lover og institusjoner.
 3. Ens kropp er ukrenkelig, underlagt ens egen vilje alene.
 4. Andres friheter skal respekteres, inkludert friheten til å fornærme. Å med vilje gripe inn i andres friheter er å gi avkall på sin egen.
 5. Tro bør stemme overens med ens beste vitenskapelige forståelse av verden. Man bør passe på å aldri fordreie vitenskapelige fakta slik det passer oss.
 6. Folk er feilbarlig. Hvis man gjør en feil, bør man gjøre sitt beste for å rette opp i det og løse eventuelle skader som kan ha blitt forårsaket.
 7. Hvert prinsipp er et ledende prinsipp designet for å inspirere edle handlinger og tanke. Medfølelse, visdom og rettferdighet bør alltid være fremherskende over det skrevne eller muntlige ordet.

 

Endret av RRhoads
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Joanne skrev (18 minutter siden):

Jeg tror du bör lese hele innlegget mitt med litt bedre oppmerksomhet, Iki. Jeg pröver å få klarhet i hva som er den mest meningsfulle definisjonen av satanisme som begrep.

Hva mener du at satanisme betyr?

Satanisme er ikke noe jeg selv kan definere, da det allerede er definert...

Satanisme er ulike religiøse eller ikke-religiøse livssyn som plasserer mennesket i fokus.

Altså de tror på mennesket.

 

Det har ikke noe med egoisme eller kriminalitet å gjøre.

De fleste av dem tror ikke på "satan" heller.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

RRhoads: Det er mulig å henvise til mange forskjellige tolkninger av hva satanisme innebärer fra forskjellige grupper eller individer som offentlig identifiserer seg med "satanisme". Jeg kan enkelt referere til selverklärte satanistkilder som motsier de humanistiske prinsippene integrert i den versjonen av "satanisme" du ser ut til å mene er universelt bindende.

Men det er ikke nödvendig for meg å sitere slike selverklärte satanister (hört om Order of Nine Angles, f.eks.?), fordi "satanisme" er et begrep med gammel historie og en klar betydning i vår sivilisasjon, lenge för visse postmoderne subkulturer begynte å offentlig identifisere seg som "satanister". Slike postmoderne subkulturer har ingen enerett til å definere dette begrepet for vår sivilisasjon som helhet.

Hva får deg/dere til å synes at det er logisk og meningsfullt å bruke akkurat begrepet "satanisme" til å beskrive en humanistisk filosofi som ser seg bundet av humanistisk moral og etikk? Hvem bestemte at dette skulle väre definisjonen av "satanisme"?

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
3 minutes ago, Iki said:

Satanisme er ikke noe jeg selv kan definere, da det allerede er definert...

Satanisme er ulike religiøse eller ikke-religiøse livssyn som plasserer mennesket i fokus.

Altså de tror på mennesket.

 

Det har ikke noe med egoisme eller kriminalitet å gjøre.

De fleste av dem tror ikke på "satan" heller.

Se mitt svar till RRhoads. Men jeg kan gjenta: Hvem ga en slik gruppe rett til å erkläre dette som den allment gyldige definisjonen av "satanisme" for vårt samfunn som helhet? Var det "Satan" selv som ga dem denne retten? ;)

Jeg trodde begrepet for en som "tror på mennesket", som du sier, var humanisme.

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Joanne skrev (5 minutter siden):

Se mitt svar till RRhoads. Men jeg kan gjenta: Hvem ga en slik gruppe rett til å erkläre dette som den allment gyldige definisjonen av "satanisme" for vårt samfunn som helhet? Var det "Satan" selv som ga dem denne retten? ;)

Jeg trodde begrepet for en som "tror på mennesket", som du sier, var humanisme.

Hvem gav deg retten til å definere noe?

Hvem gav kristendommen navnet kristendommen? Osv.

 

Det blir bare tull om alle skal bøye seg etter individuelle definisjoner som ikke stemmer med virkeligheten.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Joanne skrev (1 time siden):

Satan' er tradisjonelt prinsippet eller arketypen for ren egoisme, og derav ondskapen som endelig konsekvens. Dette fordi gjennomfört egoisme uunngåelig motsier medfölelse og kjärlighet. Egoisme utgår ikke fra det åndelige hjertet, og jo mer konsekvent du fölger egoisme som din ledestjerne, jo svakere blir dette hjertet og din evne til kjärlighet og medfölelse, frem til denne uselviske kraften dör helt i deg og du blir en iskald, samvittighetslös psykopat.

kristendommen i seg selv er blitt så grenseløst ond at satanisme aka humanisme tar over, satan er bare blitt et symbol for frihet, rettigheter og som sagt humanisme, det finnes ikke noe sånt som en ond satanisk organisjon, ja om man ikke tenker på organisert abrahamittisk religion da, som virkelig er blitt ond i mange av dens mange kulter og sekter. Kort sagt satan eksisterer ikke, det er ekstremt få som faktisk tror det, bare et symbol på frihet. Vil du finne noen som faktisk tror på satan så må du finne en kristen, satan er tross alt en mektig  gud i kristendommen. 

De faktisk religiøse i abrahamittiske religioner må feie for egen dør for der lever ondskapen i beste velgående, med utstrakt undertrykking og barnemisbruk. 

Endret av skaftetryne32
 • Liker 5
Lenke til kommentar
2 hours ago, Joanne said:

Jeg kaller det ikke en "anklage", men et spörsmål. Min hentydning til kulter var ingenting annet enn en assosiasjon til et miljö eller en kontekt der det er tenkelig at slik "mind control" kunne foregå. Men spörsmålet var primärt angående muligheten for "mind control". Om jeg skal forklare mer hva jeg tenkte angående dette, er det mulig jeg heller poster det i Baneheia-tråden. Men akkurat nå tror jeg vi först fokuserer på å utrede disse bregrepene det har oppstått en kontrovers om.

Så du kjører bare dobbelt på med nedsettende stereotypier? Var det virkelig 6 millioner jøder som døde i holocaust? Er også bare et spørsmål. Er jorda virkelig rund? Er evolusjonsteorien bare en teori?

Hvis du mistenker "mind control" så er det vel mer naturlig å spørre om det var kristne som sto bak. Men du tror jo på Jesus så det passer vel svært dårlig å tenke i de baner. Da er det bedre å dikte opp noen definisjoner på andre grupper og så sette de i bås. Egoisme? Bingo!

  

2 hours ago, Joanne said:

Det eneste du oppnår med et slikt tåpelig poeng er å avspore diskusjonen om man faktisk tar spörsmålet ditt seriöst.

Igjen, bare et spørsmål vel. Nøyaktig like tåpelig som å spekulere i at satanister brukte mind control på Jan Helge Andersen for å voldta og drepe barn.

2 hours ago, Joanne said:

For å komme tilbake til den grusomme forbrytelsen vi kjenner som Baneheia-drapene, er dette *prinsipielt* å regne som ren satanisme, enten morderen (eller morderne) tenkte over det eller ei. Det betyr selvfölgelig ikke at alle (eller de fleste) folk som identifiserer seg med tittelen 'satanist', eller som er satanist i noen grad (etter min definisjon), tar sin rendyrkede egoisme ned til et så ekstremt dyp at de er villig til å torturere og drepe et barn.

Morsomt, jeg kunne sagt det var en ren kristen handling (etter min definisjon). Så da er vi like langt.

Endret av Abigor
 • Liker 3
Lenke til kommentar
31 minutes ago, skaftetryne32 said:

kristendommen i seg selv er blitt så grenseløst ond at satanisme aka humanisme tar over, satan er bare blitt et symbol for frihet, rettigheter og som sagt humanisme, det finnes ikke noe sånt som en ond satanisk organisjon, ja om man ikke tenker på organisert abrahamittisk religion da, som virkelig er blitt ond i mange av dens mange kulter og sekter. Kort sagt satan eksisterer ikke, det er ekstremt få som faktisk tror det, bare et symbol på frihet. Vil du finne noen som faktisk tror på satan så må du finne en kristen, satan er tross alt en mektig  gud i kristendommen. 

De faktisk religiøse i abrahamittiske religioner må feie for egen dør for der lever ondskapen i beste velgående, med utstrakt undertrykking og barnemisbruk. 

Dette handler om klare og meningsfulle begreper med logisk forankring.

Definisjonen av 'kristen' var fra begynnelsen rotet i Jesus' liv og eksempel, og de prinsippene som ble nedskrevet i evangeliene. Dette er den universelle definisjonen. Dernest kommer sektenes motstridende tolkninger, men det er Jesus og ikke den ene eller den annen av sektene som har det siste ordet. Jesus' ord og eksempel er ikke i sannhet forenlige med voldelig undertrykkelse eller barnemisbruk, da de handler om uselvisk og universell kjärlighet. Religiöse organisasjoner kan bli korrumpert av makt, og mennesker kan fordreie religion gjennom sin egoisme og misbruke den til å fremme egoistiske formål, men Jesus sine ord og eksempel er i seg selv krystallklare. På grunn av den evangeliske kilden som skal väre universelt gyldig og bindende for kristne (selv om mange av dem har mislyktes med å fölge dette konsekvent), kan begrepet "kristen" sies å ha en objektiv og universell betydning. For eksempel, når Jesus sier "vend det annet kinn til", kan man ikke med basis i evangeliene påstå at hevn, eller lignende, er forenlig med den veien Jesus viste. Man kan ikke med grunnlag i rasjonalitet og logikk påstå at den kristne veien kan defineres som "hva som helst." Jesus sine ord og eksempel definerer betydningen av "kristen". Det faktum at de fleste selverklärte 'kristne' er dårlige på å leve opp til dette og fölge det konsekvent, endrer ikke definisjonen.

Men hva definerer en 'satanist'? Det er to sider ved dette spörsmålet. For det förste er det et spörsmål om begrepets etymologi og kulturelle historie. Order 'satan' har bakgrunn i den abrahamittiske kulturen. For de abrahamittiske religionene har det alltid värt assossiert med en "anklager" eller "motstander" av mennesket og den sanne Gud. Men det kan finnes flere 'sataner', synlige eller usynlige (metafysiske, om man aksepterer höyere dimensjoner som en realitet). Det viktige her er 'satan' som et prinsipp, ikke som et vesen. Også for Jesus virket det som 'satan' representerte et prinsipp som var det motsatte av hans egen läre om kjärlighet. Altså egoisme og derav ondskap som metafysisk mulighet. Derfor er definisjonen av 'satanisme' for en kristen slik jeg har forklart.

Den andre siden av saken er at det fenomenet en kristen vil beskrive som 'satanisme'  eksisterer uavhengig av ordet satanisme. 'Satanisme' er de monoteistiske kulturenes term for dette fenomenet, men det samme prinsippet, og de samme fenomenene, kan bli beskrevet med andre termer også. Ikke alle individer eller grupper som styres av et prinsipp som kan beskrives som 'satanisk', kaller seg nödvendigvis dette. Men fenomenet er likevel i alle essensielle henseende identiske. Eksempel: bruk av svart magi for å betvinge en annen persons vilje, eller forårsake skade, fordi man mener det tjener ens egenvilje. Slike praksiser har eldgamle rötter i hele vår verden. Den typiske psykopaten, slik vi forstår den idag -- iskaldt beregnende, samvittighetslös, hjertelös og hensynslöst egoistisk -- er som type identisk med typen av en 'satan' i den kristne begrepsverden. Vi kaller dem psykopater, men om vi snakker om metafysiske prinsipper, er det prinsippet 'satan' de manifesterer, så lenge de forblir psykopater.

Slik har ord med gammel historie i vår sivilisasjon klare betydninger, og kan ikke endres på i hytt og pine til å bety "hva som helst". Da blir vårt språk meningslöst.

Jeg forstår at visse personer som har blitt skuffede av organisert religion kan föle en opprörstrang, og bruke begreper som "satanisme" som en protest mot hykleriet i organisert religion. Men dette er ikke i og for seg et legitimt, logisk og rasjonelt grunnlagt for å påstå seg å ha den rett å endre på betydningen til begrepet "satanisme" for hele vår sivilisasjon, og forvente at dette blir universelt akseptert og respektert. Og jeg tror at de fleste som kommer ut av ungdomsopprörstida og modner intellektuelt, vil se at det ikke er en god ide å fortsette å kalle opp sitt livssyn etter et begrep som gjennom hele historien har värt assossiert som det motsatte av kjärligheten og medmenneskeligheten Jesus sto for.

De definisjonene folk har kommet med i denne tråden er ikke satanisme, men humanisme.

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Joanne skrev (2 minutter siden):

For de abrahamittiske religionene har det alltid värt assossiert med en "anklager" eller "motstander" av mennesket og den sanne Gud.

En motstander av en gud som i bibelen har langt flere liv på samvittigheten enn motstanderen.

 

Joanne skrev (3 minutter siden):

Den typiske psykopaten, slik vi forstår den idag -- iskaldt beregnende, samvittighetslös, hjertelös og hensynslöst egoistisk -- er som type identisk med typen av en 'satan' i den kristne begrepsverden.

Et resultat av at mennesket er skapt i guds bilde ? Ja vi kan inkludere så mye guden er en psykopatisk homofil pedofil nekrofil, jeg tror ikke dette bare så det er sagt, dette er hva eventyrene om denne guden sier.

 

Joanne skrev (6 minutter siden):

Slik har ord med gammel historie i vår sivilisasjon klare betydninger, og kan ikke endres på i hytt og pine til å bety "hva som helst". Da blir vårt språk meningslöst.

 Ord og deres betydning har endret seg gjennom hele vår historie, det gjør det ikke meningsløst, det er bare en evolusjon av språket ordene og deres betydning. 

 

Joanne skrev (8 minutter siden):

De definisjonene folk har kommet med i denne tråden er ikke satanisme, men humanisme.

Pga de grusomme ondskapsfulle handlingene menneskene gjør i din guds navn så er det blitt nødvendig med en protest mot religion, en allerede ferdiglagd maskot som er en motstander av ondskapen som er kommet ut av organisert religion blir bare naturlig å bruke som et symbol på frihet fra denne gudens religion.

 

 

 

 

 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar

Det finnes hovedsaklig to typer satanisme:

Teistisk satanisme - djeveldyrking hvor satanistene tilber Satan som en fysisk skapning og/eller kraft.

Filosofisk satanisme - (LaVeyensk satanisme), tilber ikke "satan", men er basert motkultur, okkultisme, vestlig individualisme og religionskritikk. De fokuserer på en individuell livskraft og livet "her og nå", uten å trenge veiledning fra ytre og høyere grunnregler.

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
 • Uderzo låste denne emne
 • Uderzo gjenåpnet denne emne
Iki skrev (På 21.4.2024 den 5:39 PM):

Altså, om man mener en gud som utsletter alt liv på jorden er god, mens en engel som lar folk gjøre som dem måtte ønske er ond, så sier vel det sitt.

Jeg antar du mener hva som skjedde på Noahs tid, og korrigerer "utslettelse av alt liv på jorden" til litt opprydning, for som vi ser finnes stadig liv på jorden. Engelen Lucifer og de som falt med ham, falt ned fra sin essentielle natur som engler til en underform i deres natur. Siden en slik identifisering med en del av sin natur , ikke ivaretar interessene til hele vesenet, men bare en mer illusorisk del, oppstår det kamp, og også den situasjon delvesenet kommer i som uten egen evne til å ivareta sine behov, begynner å voldta sin undertrykte natur. Om folk når de gjør som de "vil", forårsaker skade på den natur som de for evig kommer til å være en del av, vil de måtte tåle bortimot ubegrenset smerte som konsekvens, så derav behovet for helbredelsesprosesser siden ikke en fullstendig evne til å tåle alle ekstrimiteter finnes hos de vesener som omtales her.

Derimot Gud som ikke har noen opponent i egentlig forstand, derav at det ikke finnes noe annet enn Gud i sin ultimate essensielle natur. Vi kan si Han er " ingen ting" for Han er alene om å finnes, så vi kneler for Ham fordi Han er vårt eksistensielle senter. 

Mer om dette om interesse fattes innenfor forumets begrensete former.

Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (2 timer siden):

Du kaller et folkemord for litt opprydning ? 

Strengt tatt holder det samme struktur som Kristus påpekte, når Han sa at dommen sørger vi for selv igjennom våre handlinger. Vi hadde handlet utifra separerte ønsker om å ha bare det ene og ikke det andre gjennom mange generasjoner, og måtte smake følgene av egen holdning. Gud har alltid vist en tålmodighet uten ende og grense med oss, Det kommer best tilsyne for oss når vi kommer ihug at Han opplever i aller høyesta grad også utslettelser og alle sider ved det, siden dette fortsatt er en del av Hans natur. Viss Hans gofhet og tålmodighet hadde vært slik ds uttrykker seg fra oss skapninger, ville hele universet vært en død skrotplass på nåværende tidspunkt.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...