Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Kan politiet kreve fremleggelse av forsikringsbevis ved trafikkontroll av små elektriske kjøretøy?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Små elektriske kjøretøy er forsikringspliktig etter bilansvarslova § 15. Etter § 17 kan departementet gi forskrifter blant annet om at enkelte motorvogner skal ha med forsikringsbevis. Det er ikke gitt noen forskrift om at små elektriske kjøretøy skal ha med forsikringsbevis. Det er da heller ingen plikt etter vegtrafikkloven § 10 til å fremvise dokumentet under kjøring. 

Et annet spørsmål er at hvis man ikke kan vise til noen forsikring, så er det i seg selv et bevismoment for at det er skjedd en straffbar handling etter bilansvarslova § 20 (man bruker en motorvogn til tross at man vet eller må vite at motorvognen ikke er lovlig forsikret). Å ikke kunne vise frem noe forsikringsbevis vil da lede til problemer - i alle fall hvis man er eieren. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
krikkert skrev (1 time siden):

Små elektriske kjøretøy er forsikringspliktig etter bilansvarslova § 15. Etter § 17 kan departementet gi forskrifter blant annet om at enkelte motorvogner skal ha med forsikringsbevis. Det er ikke gitt noen forskrift om at små elektriske kjøretøy skal ha med forsikringsbevis. Det er da heller ingen plikt etter vegtrafikkloven § 10 til å fremvise dokumentet under kjøring. 

Et annet spørsmål er at hvis man ikke kan vise til noen forsikring, så er det i seg selv et bevismoment for at det er skjedd en straffbar handling etter bilansvarslova § 20 (man bruker en motorvogn til tross at man vet eller må vite at motorvognen ikke er lovlig forsikret). Å ikke kunne vise frem noe forsikringsbevis vil da lede til problemer - i alle fall hvis man er eieren. 

Dette vil vel kunne løse seg i ettertid? Hvis du vet den er forsikret, men du kun har beviset lagret elektronisk på "mine sider" e.l., og ikke får logget inn på forsikringsselskapets nettsider på kontrollen, så kan du jo i ettertid bevise at kjøretøyet var forsikret. 

Lenke til kommentar
Herr Brun skrev (18 minutter siden):

Dette vil vel kunne løse seg i ettertid? Hvis du vet den er forsikret, men du kun har beviset lagret elektronisk på "mine sider" e.l., og ikke får logget inn på forsikringsselskapets nettsider på kontrollen, så kan du jo i ettertid bevise at kjøretøyet var forsikret. 

Det samme kan vel sies om førerkortet og vognkortet, men man blir likevel ilagt gebyr om man ikke har det med og det er vel dette TS spør om slik jeg tolker det? Det snodige med min avsporing om vognkort/førerkort er at vi ikke lenger er i nitten pil og bue og politi/biltilsyn kan søke opp begge deler i sine register på stedet gitt at man kan legitimere seg på annet vis og da er hele poenget med å ilegge gebyr borte ^^ 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Hvem eller hva er forsikret, "et lite elektrisk kjøretøy" eller føreren? Kan føreren være forsikret og kjøre forskjellige kjøretøy, eller er det kjøretøyet som er forsikret slik at det kan ha forskjellige førere? Dette må vel være en personlig forsikring som gjelder føreren? Da blir det jo eventuelt å legge fram et dokument som viser at "jeg har forsikret meg". Forsikringsdokument på mobiltelefon, skulle ikke det fungere? (Akkurat som billett for fly og tog.)

Hvis "små elektriske kjøretøy" ikke har registreringsnummer, hvordan identifiserer man da kjøretøyet, slik at man eventuelt kan si at det er det enkelte kjøretøyet som er forsikret?

Skal tro om det er bilansvarsloven § 15 som gjelder:

Quote

 .. Anna motorvogn skal eigaren trafikktrygda om han let vogna verta brukt, faren med eller fråsegsett på slik vis at det kan koma opp skadebotkrav etter denne lova.

Er dette "anna motorvogn"?

https://lovdata.no/lov/1961-02-03/§15

DNB/Framtind viser til sine vilkår for "forsikring av motorvogn", men der er det jo det individuelle kjøretøyet som er forsikret.

Skal politiet da eventuelt sjekke opp mot fabrikkmerke, modell og rammenummer?

Er det noen som har et slikt forsikringsbevis og som kan kikke etter hva som står der?

Endret av arne22
Lenke til kommentar
30 minutes ago, arne22 said:

Hvem eller hva er forsikret, "et lite elektrisk kjøretøy" eller føreren? Kan føreren være forsikret og kjøre forskjellige kjøretøy, eller er det kjøretøyet som er forsikret slik at det kan ha forskjellige førere? Dette må vel være en personlig forsikring som gjelder føreren? Da blir det jo eventuelt å legge fram et dokument som viser at "jeg har forsikret meg". Forsikringsdokument på mobiltelefon, skulle ikke det fungere? (Akkurat som billett for fly og tog.)

Hvis "små elektriske kjøretøy" ikke har registreringsnummer, hvordan identifiserer man da kjøretøyet, slik at man eventuelt kan si at det er det enkelte kjøretøyet som er forsikret?

DNB/Framtind viser til sine vilkår for "forsikring av motorvogn", men der er det jo det individuelle kjøretøyet som er forsikret.

Skal politiet da eventuelt sjekke opp mot fabrikkmerke, modell og rammenummer?

Er det noen som har et slikt forsikringsbevis og som kan kikke etter hva som står der?

I følge det jeg har blitt fortalt så er det selve kjøretøyet som skal forsikres. Og i forbindelse med tegning av forsikringen skal det oppgis serienummeret på kjøretøyet.

  • Liker 2
Lenke til kommentar
Skrevet (endret)

Glad det ikke bare er jeg som er forvirret.

Lurer på hvor streng jeg skal være mot datteren på 12, og hvilke forholdregler jeg må ta, i tilfelle hun låner sparkesykkelen til en venninne på skolen.

Kan jeg risikere bøter om hun ikke kan fremvise forsikringsbevis?

Er jo ikke som om vin nr på sparkesykkelen er registrert hos vegvesenet

Endret av bzzlink
Lenke til kommentar
10 minutes ago, bzzlink said:

Lurer på hvor streng jeg skal være mot datteren på 12, og hvilke forholdregler jeg må ta, i tilfelle hun låner sparkesykkelen til en venninne på skolen.

12 år ser ut til å være aldersgrensen, og man kan vel også låne kjøretøyet og være "rettmessig fører", men det ser ut for at eier kanskje har plikt til å sjekke ferdigheter før overlevering (siste ledd).

https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/§12-1

Skulle vært ganske morsomt å se på en slik kontroll der politiet står og leser serienummer.

Hvis venninnene låner lite elektrisk kjøretøy av hverandre, så blir det nok å rykke ut med blålys. (For å sjekke for riktig serienummer.)

Endret av arne22
Lenke til kommentar
minim skrev (1 time siden):

Det samme kan vel sies om førerkortet og vognkortet, men man blir likevel ilagt gebyr om man ikke har det med og det er vel dette TS spør om slik jeg tolker det? Det snodige med min avsporing om vognkort/førerkort er at vi ikke lenger er i nitten pil og bue og politi/biltilsyn kan søke opp begge deler i sine register på stedet gitt at man kan legitimere seg på annet vis og da er hele poenget med å ilegge gebyr borte ^^ 

At førerkort alltid skal medbringes følger av vegtrafikkloven § 24, og dette må da fremvises under kontroll etter § 10. Tilsvarende for vognkort etter § 17.  Poenget med disse reglene er at man ikke skal ta for gitt at politiet har registertilgang "på stedet" (og utenlandske førerkort-/vognkortregistre er ikke tilgjengelige for politiet i det hele tatt). Siden vi ikke kan ha gunstigere regler for oss selv enn for andre EØS-borgere må alle pålegges denne plikten. 

arne22 skrev (43 minutter siden):

Hvem eller hva er forsikret, "et lite elektrisk kjøretøy" eller føreren? Kan føreren være forsikret og kjøre forskjellige kjøretøy, eller er det kjøretøyet som er forsikret slik at det kan ha forskjellige førere? Dette må vel være en personlig forsikring som gjelder føreren? Da blir det jo eventuelt å legge fram et dokument som viser at "jeg har forsikret meg". Forsikringsdokument på mobiltelefon, skulle ikke det fungere? (Akkurat som billett for fly og tog.)

Hvis "små elektriske kjøretøy" ikke har registreringsnummer, hvordan identifiserer man da kjøretøyet, slik at man eventuelt kan si at det er det enkelte kjøretøyet som er forsikret?

Det er det enkelte kjøretøy som pliktes forsikret. Kjøretøy skal identifiseres med serienummer. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Det kan vel se ut som at det ikke er noen fare for at datteren på 12 år (eller noen andre) kan bli bøtelagt for ikke å ha med seg forsikringsbevis:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-26-963 

(I følge legalitetsprinsippet så må man jo ha lovhjemmel for å bøtelegge.)

De kan vel saktens "kreve", men ikke bøtelegge eller straffe, for manglende forsikringsbevis.

Endret av arne22
Lenke til kommentar
5 minutes ago, arne22 said:

Det kan vel se ut som at det ikke er noen fare for at datteren på 12 år (eller andre) blir bøtelagt for ikke å ha med seg forsikringsbevis:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-26-963 

Takk for link.

Ser ut til at man ikke kan ilegges overtredelse gebyr i det hele tatt når man er under 15år

Forsikringsbevis står heller ikke i listen over førerdokumenter.

Betyr det at politiet ikke kan kreve at det fremvises? Eller kan de nekte deg å kjøre videre hvis de mistenker at man er uforsikret? Spør nå på vegne av meg og ikke datter.

 

IMG_0782.png

Lenke til kommentar

Så vidt jeg kan se, så finnes det ingen nødvendig lovhjemmel for å bøtelegge, eller å ta beslag i det elektriske lille kjøretøyet, når dette kjøres av en voksen person, som eier kjøretøyet og som ikke har forsikringsbevis medbrakt.

Hva mener panelet?

Endret av arne22
Lenke til kommentar
minim skrev (7 timer siden):

Det samme kan vel sies om førerkortet og vognkortet, men man blir likevel ilagt gebyr om man ikke har det med og det er vel dette TS spør om slik jeg tolker det? Det snodige med min avsporing om vognkort/førerkort er at vi ikke lenger er i nitten pil og bue og politi/biltilsyn kan søke opp begge deler i sine register på stedet gitt at man kan legitimere seg på annet vis og da er hele poenget med å ilegge gebyr borte ^^ 

Fordi vognkort og førerkort er nevnt i loven som dokumentasjon du må ha med deg når du kjører. Forsikringsbevis for lite elektrisk kjøretøy er ikke det. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Herr Brun skrev (23 minutter siden):

Fordi vognkort og førerkort er nevnt i loven som dokumentasjon du må ha med deg når du kjører. Forsikringsbevis for lite elektrisk kjøretøy er ikke det. 

Det er vel spørsmålet til TS besvart. 

Lenke til kommentar
7 minutes ago, minim said:

Det er vel spørsmålet til TS besvart. 

Jeg har ikke lest lovtekster siden rettslære, men føler meg fortsatt ikke helt trygg.

Her står det at liten elektrisk motorvogn er registreringspliktig, 

https://lovdata.no/forskrift/1990-01-25-92/§2-2

Men jeg ser ikke noe sted at forsikringsbevis må medbringes. Det er jo vognkortet som er beviset på forsikring for andre kjøretøy slik jeg skjønner det.

En sparkesykkel er jo ikke typegodkjent og hva er dermed kravet til hvordan serienummer skal stå på kjøretøyet? Min sparkesykkel hadde en klistrelapp under fotbrettet, men denne er nå uleselig. Betyr det at jeg ikke kan forsikre den, og må kjøpe meg en ny?

Eller kan jeg lage ett nytt klistremerke?

Lenke til kommentar
bzzlink skrev (2 timer siden):

Jeg har ikke lest lovtekster siden rettslære, men føler meg fortsatt ikke helt trygg.

Her står det at liten elektrisk motorvogn er registreringspliktig, 

https://lovdata.no/forskrift/1990-01-25-92/§2-2

Men jeg ser ikke noe sted at forsikringsbevis må medbringes. Det er jo vognkortet som er beviset på forsikring for andre kjøretøy slik jeg skjønner det.

En sparkesykkel er jo ikke typegodkjent og hva er dermed kravet til hvordan serienummer skal stå på kjøretøyet? Min sparkesykkel hadde en klistrelapp under fotbrettet, men denne er nå uleselig. Betyr det at jeg ikke kan forsikre den, og må kjøpe meg en ny?

Eller kan jeg lage ett nytt klistremerke?

Om serienummer(rammenummer) på bil forsvinner så må biltilsynet prege dette på nytt. Det er ikke noe man har lov å gjøre selv så det gjelder vel fort det samme der. Når jeg skulle godkjenne en kufanger så godkjente de heller ikke at serienummer var på en klister lapp da de mente det skulle være preget/varig merket. Disse lovene er vel laget i hastverk så sikkert ingen som har tenkt over at disse ikke har samme merking som biler :p

Lenke til kommentar
Medlem skrev (10 timer siden):

Ein vil uansett få straff for å ikkje ha forsikra elsparkesykkelen, og i tillegg så må ein sjølvsagt erstatte dei skadene ein har forårsaka frå eiga lomme ettersom ein ikkje har ei forsikring å ta det på.

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...