Gå til innhold

Hva er ulogisk med å tro på Gud?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Rexxus skrev (7 minutter siden):

Trist at mange mennesker leve rpå en løgn TRO på en GUD som IKKE snakker til deg/Svarer deg osv når du ber om ting og tank.
Det med den Hellige ÅND er Mentalt i ditt hodet, man er manipulert psykisk til tro på ting man ikke kan bevise.
Dette husk er MIN mening og Erfaring.

Hva om min erfaring er at Gud snakker til meg? Hva mener du med mentalt i ditt hode? Er ikke farger også mentalt i ditt hodet? Min erfaring (rettere sagt, overbevisning) er at det er mer til eksistens enn hva man kan bevise. Du tror at den hellige ånd er mentalt i mitthode, men du kan ikke bevise det.

Sitat

Ikke noe eksisterer så lenge man IKKE kan SE /HØRE/SE/SMAKE/LUKTE  dvs 5 sansene.
 

I alle dager? Kan du se, høre, smake eller lukte følelsene dine? Kan du se et magnetisk felt? Du kan faktisk se farger. Men de finnes faktisk ikke, så det du sier er feil.

 

Rexxus skrev (14 minutter siden):

Folk diskuterer mye om Existere GUD? Da sier folk: Kan du bevise at Gud Ikke existere? eller kan du bevise att han existerer?

Om man kan bevise at noe ikke eksisterer? Nei, det kan vi ikke. Det er bokstavelig talt umulig. Men vi kan bevise at noe eksiterer. Eller rettere sakt, at det er en eksistens... eller kanskje man kan si skaperverk?

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar

Logikk handlar om å resonere basert på reglar som gir likt svar kvar gong. Slik regelstyrt tenking er i liten grad overførbart til religion. 

Vitenskapen avviser ikkje (direkte) at det kan finnast ein høgare skapar, men vitenskapen kan ikkje finne bevis for dette, og då har ein heller ikkje ei hypotese. Det som finnes av hypoteser går i retning av at dersom det finnes ein gud så har ikkje denne guden påvirkningskraft. Det treng ikkje å bety at det ikkje var ein gud som skapte verden, men det beviser at denne guden ikkje kan detaljstyre ned på individnivå. Men det treng ikkje å bety så mykje, eg kan f.eks. skape liv med å plante eit frø og stelle fint med planten, men eg kan i liten grad påvirke korleis planten skal ende opp. 

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Psykake skrev (6 minutter siden):

Vitenskap tar utgangspunkt i ting som lar seg bevise og etterprøve. Pr dags dato finnes det ikke bevis for at Gud eksisterer.

 

Men at vi begrensete skapninger ikke kan bevise ved hjelp av den vitenskapelige metode sier ingenting om Guds eksistens. La meg sitere en post fra en annen tråd:

Vitenskapelige teorier gir mening på et plan (det som kan måles ved hjelp av de fem sansene). Alt utenfor dette kan det ikke si noe om. Videre er det viktig å påpeke at vitenskap handler om teorier som enda ikke har blitt motbevist. Ofte er dette synonymt med bevist, ofte ikke. Til syvende og sist er din egen bevissthet ditt eneste referansepunkt. For å dra til det ekstreme: "cogito ergo sum." Vi har ikke den fjerneste ide om hvordan bevissthet ble til. Hvordan kan en samling ikke bevisste elementer, bli en bevisst enhet? Er menneske den høyeste intelligensen som finnes? Vi forstår jo ikke oss selv en gang, og i hvert fall ikke universet. 

 

 

Jeg leser Spinozas etikk nå, la meg gi dere noen sitater:

  Sitat

etter at erfaringen hadde vist meg at alt som vanligvis forekommer i dagliglivet er tomg og fåfengt, og jeg hadde innsett at intet av det jeg fryktet inneholdt noe godt eller dårlig i seg selv, unntatt i den utstrekning sinnet blir påvriket av det, besluttet jeg meg omsider for å undersøke om det finnes et sant gode som kunne formidle seg til mitt sin og annet; om det altså finnes noe som er slik at hvis det kunne bli oppdaget og oppnåd, så ville det sette meg i stand til i evighet å glede meg over en vedvarende og høyeste lykke

(s. 7)

  Sitat

I Avhandling om forståelsens forbedring finner den unge Spinoza et "svar" som i utgangspunktet er tradisjonelt og minner om Descartes. Han kommer til at det som kan sikre sannhet, frihet og lykke er et sant utgangspunkt som kan danne basis for videre refleksjon. For "metode er ikke noe annet enn reflekterende kunnskap, eller en ide av en ide... en god metode er den som viser hvordan tanken kan ledes i henhold til den standar som er gitt ved en sann ide",

(s. 8, forord av Ragnar Næss)

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Lite kreativt navn skrev (3 minutter siden):

Men at vi begrensete skapninger ikke kan bevise ved hjelp av den vitenskapelige metode sier ingenting om Guds eksistens. La meg sitere en post fra en annen tråd:

Vitenskapelige teorier gir mening på et plan (det som kan måles ved hjelp av de fem sansene). Alt utenfor dette kan det ikke si noe om. Videre er det viktig å påpeke at vitenskap handler om teorier som enda ikke har blitt motbevist. Ofte er dette synonymt med bevist, ofte ikke. Til syvende og sist er din egen bevissthet ditt eneste referansepunkt. For å dra til det ekstreme: "cogito ergo sum." Vi har ikke den fjerneste ide om hvordan bevissthet ble til. Hvordan kan en samling ikke bevisste elementer, bli en bevisst enhet? Er menneske den høyeste intelligensen som finnes? Vi forstår jo ikke oss selv en gang, og i hvert fall ikke universet. 

 

 

Jeg leser Spinozas etikk nå, la meg gi dere noen sitater:

  Sitat

etter at erfaringen hadde vist meg at alt som vanligvis forekommer i dagliglivet er tomg og fåfengt, og jeg hadde innsett at intet av det jeg fryktet inneholdt noe godt eller dårlig i seg selv, unntatt i den utstrekning sinnet blir påvriket av det, besluttet jeg meg omsider for å undersøke om det finnes et sant gode som kunne formidle seg til mitt sin og annet; om det altså finnes noe som er slik at hvis det kunne bli oppdaget og oppnåd, så ville det sette meg i stand til i evighet å glede meg over en vedvarende og høyeste lykke

(s. 7)

  Sitat

I Avhandling om forståelsens forbedring finner den unge Spinoza et "svar" som i utgangspunktet er tradisjonelt og minner om Descartes. Han kommer til at det som kan sikre sannhet, frihet og lykke er et sant utgangspunkt som kan danne basis for videre refleksjon. For "metode er ikke noe annet enn reflekterende kunnskap, eller en ide av en ide... en god metode er den som viser hvordan tanken kan ledes i henhold til den standar som er gitt ved en sann ide",

(s. 8, forord av Ragnar Næss)

Det virker som at det blandes litt mellom filosofi og vitenskap. 

Vitenskapen taler i mot eksistensen av en Gud fordi det ikke finnes bevis for at en slik entitet eksisterer. 

 

Personlig synes jeg det er kulere at forskere bruker tid på å forstå hvordan en partikkel kan være på to steder samtidig, enn å lage hypoteser og teorier på at en guddommelig entiret eksisterer. 

 • Liker 1
 • Hjerte 3
Lenke til kommentar
Lite kreativt navn skrev (14 minutter siden):

Hva om min erfaring er at Gud snakker til meg? Hva mener du med mentalt i ditt hode? Er ikke farger også mentalt i ditt hodet? Min erfaring (rettere sagt, overbevisning) er at det er mer til eksistens enn hva man kan bevise. Du tror at den hellige ånd er mentalt i mitthode, men du kan ikke bevise det.

I alle dager? Kan du se, høre, smake eller lukte følelsene dine? Kan du se et magnetisk felt? Du kan faktisk se farger. Men de finnes faktisk ikke, så det du sier er feil.

 

Om man kan bevise at noe ikke eksisterer? Nei, det kan vi ikke. Det er bokstavelig talt umulig. Men vi kan bevise at noe eksiterer. Eller rettere sakt, at det er en eksistens... eller kanskje man kan si skaperverk?

Det er så mye likhet med paranoid schizofreni / psykoser og religiøs overbevisning at noen ganger kan det være vanskelig å skille dem fra hverandre. Så at det er et mentalt aspekt inni her, altså ting som er inni ens eget hode, er jeg ikke i tvil om. 

Se link. https://forskning.no/religion-psykiske-lidelser/hallusinasjoner-eller-andelige-opplevelser/395074 

Jeg er forsåvidt enig i at det er mer til eksistens enn hva man kan bevise. Men at denne forklaringen må være "Gud", det har jeg større problemer med å godta. Det er også så mange forskjellige religioner, så hvilket er egentlig den riktige? Går det galt med alle som ikke har riktig religion? Religion handler også mye om tradisjon, hva man selv er vokst opp med. Men etter hvert som folk får mer kunnskap så er det lettere å velge vekk religionen.

Er det ikke litt rart at i områder av verden med dårlige levekår så ser man en mer religiøs befolkning enn i områder hvor folk har bedre levekår. Så jeg tenker at religion egentlig er et uttrykk for håp, at man ønsker at det skal skje noe bedre etterhvert. Det kan hjelpe en til å takle de dårlige levekårene. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 4
Lenke til kommentar
Lite kreativt navn skrev (29 minutter siden):

Hva om min erfaring er at Gud snakker til meg? Hva mener du med mentalt i ditt hode? Er ikke farger også mentalt i ditt hodet? Min erfaring (rettere sagt, overbevisning) er at det er mer til eksistens enn hva man kan bevise. Du tror at den hellige ånd er mentalt i mitthode, men du kan ikke bevise det.

Erafring Gud snakker til deg, da må man  bare spørre sin psykolog om hva er dte som skjer?
Er jo bevist at Gud ikke existerer.
Mentalt i hodet er at, i en religion psyker ledrene deg så mye at du "TROR" på ting uten bevise det, det er psykis/Mentaliteten din som overbeviser deg at det er "SANT"  Det finnes dokumentar om åssen hjeren kan "LURE" deg at ting fines osv.
 

Lite kreativt navn skrev (29 minutter siden):

I alle dager? Kan du se, høre, smake eller lukte følelsene dine? Kan du se et magnetisk felt? Du kan faktisk se farger. Men de finnes faktisk ikke, så det du sier er feil.

Nå snakket jeg om HELHET IKKE ta dette enkelt 1ting.
Dette gjelder exmpel Kan GUD existere av pga 1 av dem tingene?
Da er svaret NEI :)

Les alt det jeg skriver.

Lenke til kommentar
leticia skrev (10 minutter siden):

Det er så mye likhet med paranoid schizofreni / psykoser og religiøs overbevisning at noen ganger kan det være vanskelig å skille dem fra hverandre. Så at det er et mentalt aspekt inni her, altså ting som er inni ens eget hode, er jeg ikke i tvil om. 

Se link. https://forskning.no/religion-psykiske-lidelser/hallusinasjoner-eller-andelige-opplevelser/395074 

Jeg er forsåvidt enig i at det er mer til eksistens enn hva man kan bevise. Men at denne forklaringen må være "Gud", det har jeg større problemer med å godta. Det er også så mange forskjellige religioner, så hvilket er egentlig den riktige? Går det galt med alle som ikke har riktig religion? Religion handler også mye om tradisjon, hva man selv er vokst opp med. Men etter hvert som folk får mer kunnskap så er det lettere å velge vekk religionen.

Er det ikke litt rart at i områder av verden med dårlige levekår så ser man en mer religiøs befolkning enn i områder hvor folk har bedre levekår. Så jeg tenker at religion egentlig er et uttrykk for håp, at man ønsker at det skal skje noe bedre etterhvert. Det kan hjelpe en til å takle de dårlige levekårene. 

Det somn er også trist at, alt er psykis/Mentalt i hodet av og TRO på ting man ikke kan SE exmpel.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Rexxus skrev (7 minutter siden):

Det somn er også trist at, alt er psykis/Mentalt i hodet av og TRO på ting man ikke kan SE exmpel.

Slik som farger. Også syns jeg det er artig at du hevder det er latterlig å tro på gud fordi han ikke gir noe lyd fra seg, og når folk hevder at han gjør det (og det er snakk om milliarder av mennesker), så mener du at de bør forhøre seg med en psykiater… jaja. 
 

Ta turen innom en selv og fortell dem at du halluniserer farger.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
AtterEnBruker skrev (4 minutter siden):

Spørsmålet "hvorfor får religion, som jeg er stor fan av, så mye kritikk?" dukker stadig opp i forskjellige utgaver.

Jeg tror svaret ligger i det faktum at teokrati ikke hjelper på religioners rykte. Og det tror jeg mange som stiller nevnte spørsmål allerede vet, men ikke helt tør ta innover seg. Kanskje starte der?

Kanskje ikke? Jeg har ikke sagt et ord om religion eller teokrati. Det er ikke det denne tråden handler om. 

Lenke til kommentar
1 hour ago, Lite kreativt navn said:

Virker som mange mener at det er det, og at vitenskap på et vis taler i mot eksistensen av en høyere bevissthet/kilde/skaper/ Gud. Hvorfor?

Det er ulogisk å tro på Gud fordi vi har ingen sikre indikasjoner på at det vi mener med "Gud" er annet enn en fantasifull og magisk historie skapt (av mennesker) som et verktøy for å samle og kontrollere mennesker i en tid da disse (som regel) hverken kunne lese eller skrive (de var med andre ord uregjerlig).

La oss tenke oss hva som ville skje om en skulle bestride fornuften ved å anta Guds eksistens uten sikre indikasjoner.

Det er ikke slik at man kan velge å la denne antagelsen gjelde Gud alene (og om man skulle gjøre nettopp dette ville man umiddelbart ha skaffet seg et enda større problem, nemlig å begrunne hvorfor?), og det medfører en endeløs strøm av galskap, som en slags pandoras eske som åpnes opp, hvor man da også blir nødt til å gå ut ifra at alle andre ting hvis eksitens heller ikke har noen sikre indikasjoner eksisterer.

 

Man åpner på denne måten opp for en flom av antagelser som umiddelbart fører oss ut i villfarelsen - nettopp derfor sier man; ta for gitt bare det vi har sikre indikasjoner på.  Gud er altså ikke en av disse (anekdotisk bevisførsel som ikke lar seg etterprøve faller på sin egen urimlighet).

 

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...