Jump to content
hitokiri

Trond Mohns kjernekraftplaner møter motbør fra flere eksperter

Recommended Posts

Det er mange grunner til å være skeptisk, men ingen må fortelle meg at Norge har behov for atomkraftverk. 

For lav strømpris 

Vedvarende lave strømpriser og relativt høye gasspriser ble skjebnen til kraftverket, som ligger langt inne på industriområdet for gassprosessering på Kårstø.

– Vi hadde som tommelfingerregel at strømprisen måtte være to ganger høyere enn gassprisen for at vi kunne drive lønnsomt, sier Bjarne Midtun Hervik. Da Naturkraft, som Statoil og Statkraft eier med hver sin halvpart, våren 2016 søkte Norges vassdrags- og energidirektorat om tillatelse til nedleggelse, ble det begrunnet med at markedsutsiktene for de neste 10 til 15 år ikke så ut til å gi grunnlag for lønnsom drift.

I følge Bjarne Hervik forsøkte eierne sommeren 2016 å selge hele gasskraftverket på Kårstø. Men det lyktes ikke og riving ble besluttet i juni 2017.

https://www.tu.no/artikler/her-rives-norste-storste-gasskraftverk/413193

Share this post


Link to post

Det er visse ting man ikke kan overlate til private aktører. For eksempel deponering av kjernefysisk avfall. Når tidshorisonten er på tusenvis av år kan man ikke overlate ansvaret til et privat firma. 

 • Like 6
 • Heart 1

Share this post


Link to post

At man også i Norge møter motbør ved å introdusere atomkraft er vel like naturlig som at det er motstand mot å lagre energi i form av hydrogen. Det saklige faktum er at man er avhengig av å bruke disse mulighetene hvis det skal være noen som helst realisme i å fase ut fossilbasert energi, og basere seg på sol- og vindkraft.

Hvi premisset er at det energiintensive samfunnet vi har skal elektrifisering, så er dette et valg. Jeg antar at dagens prisbilde vil vise seg ganske irrelevant, når man etter hvert får se hvilke ressurser som kreves. Da tenker jeg på mineraler, metaller og omprioriteringer av andre ressurser og kapital.

Enhver Hav-vind lisens som auksjoneres bør etter min mening omfatte et minimum av energilagring/produksjon. Jeg tror man må begynne der. Å bygge ut kapasitet på produksjon er ikke den store utfordringen, men hullet med marginal- eller ingen produksjon øker tilsvarende. Dette "hullet" kan ikke lenger fylles med de brennselkraftverkene vi har, eller magasinvann her hjemme. Det norske vindkraftinnslaget er allerde stort nok til å tære på magasinene som er dimensjonert for vannkraftsystemet alene.

Edited by NERVI
 • Like 3

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (1 time siden):

Det er mange grunner til å være skeptisk, men ingen må fortelle meg at Norge har behov for atomkraftverk. 

For lav strømpris 

Vedvarende lave strømpriser og relativt høye gasspriser ble skjebnen til kraftverket, som ligger langt inne på industriområdet for gassprosessering på Kårstø.

– Vi hadde som tommelfingerregel at strømprisen måtte være to ganger høyere enn gassprisen for at vi kunne drive lønnsomt, sier Bjarne Midtun Hervik. Da Naturkraft, som Statoil og Statkraft eier med hver sin halvpart, våren 2016 søkte Norges vassdrags- og energidirektorat om tillatelse til nedleggelse, ble det begrunnet med at markedsutsiktene for de neste 10 til 15 år ikke så ut til å gi grunnlag for lønnsom drift.

I følge Bjarne Hervik forsøkte eierne sommeren 2016 å selge hele gasskraftverket på Kårstø. Men det lyktes ikke og riving ble besluttet i juni 2017.

https://www.tu.no/artikler/her-rives-norste-storste-gasskraftverk/413193

The Econonomist hadde en morsom artikkel i forbindelse med et besøk av Stoltenberg, hvor det ble referert en thea-servering. Britene poengterte at vannet var kokt  med gass, og de spurte hvorfor vi her hjemme ikke brukte gassen like effektivt? Så vidt jeg husker tilbød britene å bygge gassledning til det sentrale Østlandet og Grenland fordi de såg et innenlands marked for gassen.

Edited by NERVI

Share this post


Link to post
NERVI skrev (13 minutter siden):

At man også i Norge møter motbør ved å introdusere atomkraft er vel like naturlig som at det er motstand mot å lagre energi i form av hydrogen. Det saklige faktum er at man er avhengig av å bruke disse mulighetene hvis det skal være noen som helst realisme i å fase ut fossilbasert energi, og basere seg på sol- og vindkraft.

Hvi premisset er at det energiintensive samfunnet vi har skal elektrifisering, så er dette et valg. Jeg antar at dagens prisbilde vil vise seg ganske irrelevant, når man etter hvert får se hvilke ressurser som kreves. Da tenker jeg på mineraler, metaller og omprioriteringer av andre ressurser og kapital.

Enhver Hav-vind lisens som auksjoneres bør etter min mening omfatte et minimum av energilagring/produksjon. Jeg tror man må begynne der. Å bygge ut kapasitet på produksjon er ikke den store utfordringen, men hullet med marginal- eller ingen produksjon øker tilsvarende. Dette "hullet" kan ikke lenger fylles med de brennselkraftverkene vi har, eller magasinvann her hjemme. Det norske vindkraftinnslaget er allerde stort nok til å tære på magasinene som er dimensjonert for vannkraftsystemet alene.

De norske vannmagasinene vil aldri være tilstrekkelige for noe når de kun tappes for eksport og bare to kabler alene klarer 28 TWh og alle kabler til sammen ca 80 TWh. Våre utenlandskabler sender ca 20 TWh inn og ut (10 TWh utveksling og 10 TWh nettoeksport). Utnyttelsesgraden er altså bare 25% og ulvene står klare til å eksportere 80 TWh om prisene er høye nok. Tømming av bassengene har også den fine effekten ar den øker prisen på gjenværende vann med flere hundre prosent. Altså vinn-vinn for strømprodusentene og tap-tap for oss.

 • Like 4

Share this post


Link to post
1 hour ago, Eivind Helle said:

Det er visse ting man ikke kan overlate til private aktører. For eksempel deponering av kjernefysisk avfall. Når tidshorisonten er på tusenvis av år kan man ikke overlate ansvaret til et privat firma. 

... og knapt nok en stat.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (34 minutter siden):

De norske vannmagasinene vil aldri være tilstrekkelige for noe når de kun tappes for eksport og bare to kabler alene klarer 28 TWh og alle kabler til sammen ca 80 TWh. Våre utenlandskabler sender ca 20 TWh inn og ut (10 TWh utveksling og 10 TWh nettoeksport). Utnyttelsesgraden er altså bare 25% og ulvene står klare til å eksportere 80 TWh om prisene er høye nok. Tømming av bassengene har også den fine effekten ar den øker prisen på gjenværende vann med flere hundre prosent. Altså vinn-vinn for strømprodusentene og tap-tap for oss.

"Batterihypotesen" er en skandaløs ide som tilsynelatende er basert på konstant nedbør, og kabelen til UK har jo gått for full kapasitet på eksport så lenge det var mulig. Vi kan vel takke tyskerne for at det ikke ble enda verre i 2021, da de ikke ville forplikte seg til å utnytte full kapasitet fra dag en....  https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/gradvis-okning-av-minimumskapasitet-pa-nordlink/

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Trond Moen har nok ikke tatt ideen om å forsøke å få bygget en reaktor ut i fra lause lufta. https://www.ge.com/news/press-releases/us-department-energy-awards-two-advanced-reactor-projects-utilizing-bwrx-300-small

Så har man Nuscale..https://www.nuscalepower.com/technology/design-innovations

og Rolls Royce..https://www.businessgreen.com/news/4009570/rolls-royce-targeting-mini-nuclear-power-stations-2029

Tidsaspektet for Havvindutbygging er lignende, men som sagt så må naturkraft/vindkraft støttes av energilagring og back-up kraftproduksjon.

Edited by NERVI
 • Like 1

Share this post


Link to post

Tror vi skal ta estimert pris med en god klype salt når to leverandører av samme produkt estimerer priser som spriker nesten en faktor to. Hvis tallene som ble presentert var reelle ville Rolls Royce være utkonkurrert allerede før de har bygget en eneste reaktor. Hvorfor kjøpe en reaktor løsning som produserer kraft til 50 øre/kWh når du i stedet kan kjøpe en til 30 øre/kWh.

 • Like 2

Share this post


Link to post
NERVI skrev (11 timer siden):

Trond Moen har nok ikke tatt ideen om å forsøke å få bygget en reaktor ut i fra lause lufta. https://www.ge.com/news/press-releases/us-department-energy-awards-two-advanced-reactor-projects-utilizing-bwrx-300-small

Så har man Nuscale..https://www.nuscalepower.com/technology/design-innovations

og Rolls Royce..https://www.businessgreen.com/news/4009570/rolls-royce-targeting-mini-nuclear-power-stations-2029

Tidsaspektet for Havvindutbygging er lignende, men som sagt så må naturkraft/vindkraft støttes av energilagring og back-up kraftproduksjon.

Nettopp! En løsning som mange kanskje ikke har tenkt på er at Sverige og Finland og andre land med kjernekraftteknologi kan bygge enda flere kjernekraftverk. Kraften kan selges i det felleseuropeiske kraftmarkedet. Dette satser Frankrike på. De er i ferd med å bygge flere nye kraftverk. På denne måten hadde man ikke behøvet å bygge kompetansen selv, men "outsourcet" det til disse landene. Man kunne vært med på å finansiere felles lagring av atomavfall .Det dreier seg ikke om enorme mengder uansett. En fordel med små modulære kraftverk er at man begynner å produsere og tjene penger med en gang første modul er montert,  slik jeg har forstått det. Hvorfor man skal måtte behøve å utvikle det selv forstår jeg heller ikke. Det man kan gjøre er å satse på SMRs som allerede er godkjent av EU til å kjøre i nettopp EU. Som nevnt i sitatet over, ferdig "hyllevare" som allerede er godkjent fra før. Andre løsninger kan være å bygge det på havbunnen, eller på en flåte/rigg i Nordsjøen, langt fra land. Strømkabel inn til land. Hvis man først skal elektrifisere norsk sokkel, så kan man plassere et atomkraftverk i tilknytning til disse kablene, og sende strøm til land og/ eller til EU hvis kabler går dit også.  Eller man kan plassere atomkraftverk i tilknytning til danske energiøyer som er planlagt å ta imot vindkraft. Langt til havs. Simen1 har sikkert noen gode forslag :)

Share this post


Link to post
iceLord73 skrev (14 timer siden):

En fordel med små modulære kraftverk er at man begynner å produsere og tjene penger med en gang første modul er montert,  slik jeg har forstått det.

Hvordan kan man tjene penger på strøm som er alt for dyr? Ingen vil kjøpe den!

Mener du at strømmen fra atomkraft/SMR skal subsidieres?

 • Like 1

Share this post


Link to post
NERVI skrev (På 23.9.2022 den 13.20):

The Econonomist hadde en morsom artikkel i forbindelse med et besøk av Stoltenberg, hvor det ble referert en thea-servering. Britene poengterte at vannet var kokt  med gass, og de spurte hvorfor vi her hjemme ikke brukte gassen like effektivt? Så vidt jeg husker tilbød britene å bygge gassledning til det sentrale Østlandet og Grenland fordi de såg et innenlands marked for gassen.

Britene ?
Gassco hadde planer om gassrør fra Tananger rundt kysten til Grenland og videre derfra til det sentrale Østlandet men det ble dessverre ikke noe av.

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
iceLord73 skrev (16 timer siden):

Nettopp! En løsning som mange kanskje ikke har tenkt på er at Sverige og Finland og andre land med kjernekraftteknologi kan bygge enda flere kjernekraftverk. Kraften kan selges i det felleseuropeiske kraftmarkedet. Dette satser Frankrike på. De er i ferd med å bygge flere nye kraftverk. På denne måten hadde man ikke behøvet å bygge kompetansen selv, men "outsourcet" det til disse landene. Man kunne vært med på å finansiere felles lagring av atomavfall .Det dreier seg ikke om enorme mengder uansett. En fordel med små modulære kraftverk er at man begynner å produsere og tjene penger med en gang første modul er montert,  slik jeg har forstått det. Hvorfor man skal måtte behøve å utvikle det selv forstår jeg heller ikke. Det man kan gjøre er å satse på SMRs som allerede er godkjent av EU til å kjøre i nettopp EU. Som nevnt i sitatet over, ferdig "hyllevare" som allerede er godkjent fra før. Andre løsninger kan være å bygge det på havbunnen, eller på en flåte/rigg i Nordsjøen, langt fra land. Strømkabel inn til land. Hvis man først skal elektrifisere norsk sokkel, så kan man plassere et atomkraftverk i tilknytning til disse kablene, og sende strøm til land og/ eller til EU hvis kabler går dit også.  Eller man kan plassere atomkraftverk i tilknytning til danske energiøyer som er planlagt å ta imot vindkraft. Langt til havs. Simen1 har sikkert noen gode forslag :)

Finland holder jo på å kjøre igang den ene av de 2 reaktorene de startet med for 20 år siden. Men etter en 17år lang byggeprosess har nå den andre reaktoren blitt droppet, av leverandøren.

 

I tillegg har de jobbet med en ny reaktor på det andre kjernekraftverket, men også denne ble gitt opp pga kostnader. Prosjektet ble så overtatt av Rosatom, men etter putins invasjon av Ukraina ble også det prosjektet kansellert.

 

Grunnen til at atomkraft er på vei ut i de fleste oppegående land er altfor høye kostnader, samtidig som man ser at fornybar energi blir stadig billigere, og man forventer ennå billigere priser når et eventuelt nytt atomkraftverk er ferdig. De som bygger atomkraft nå er stort sett tvilsomme stater som utvikler atomvåpen.

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (2 timer siden):

Britene ?
Gassco hadde planer om gassrør fra Tananger rundt kysten til Grenland og videre derfra til det sentrale Østlandet men det ble dessverre ikke noe av.

Jo, det var faktisk britiske interesser som ville betale for rørgaten. Så var det et forslag om å kombinere bygging av gassledning og lyntogtrasee som et fellesprosjekt. Men dette er jo et par tiår siden. 

At Gassco hadde planer var kanskje etter at britene kom med sitt tilbud? Dette er nok etterettelig.

Share this post


Link to post
NERVI skrev (4 timer siden):

Jo, det var faktisk britiske interesser som ville betale for rørgaten. Så var det et forslag om å kombinere bygging av gassledning og lyntogtrasee som et fellesprosjekt. Men dette er jo et par tiår siden. 

At Gassco hadde planer var kanskje etter at britene kom med sitt tilbud? Dette er nok etterettelig.

Hvorfor i all verden skulle britene ville bygge gassrør til Grenland og Østlandet ?
Det har jeg aldri hørt om, så det må du gjerne finne noe dokumentasjon på 🙂

Imidlertid var det bortimot vedtatt at det skulle bygges rør fra Kårstø til Grenland, noe som uheldigvis aldri ble noe av.

Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag - regjeringen.no

Stor interesse for gassrør fra Kårstø til Grenland – E24

D-dagen for gassrør til Grenland - Tu.no

Så enn så lenge, og trolig for all femtid, er det kun vi i Rogaland som kan nyte godt av naturgassen her i Norge 🙂

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (9 timer siden):

Hvordan kan man tjene penger på strøm som er alt for dyr? Ingen vil kjøpe den!

Mener du at strømmen fra atomkraft/SMR skal subsidieres?

Mener du at det er liten betalingsvilje for elektrisk kraft? Lever du på Tellus?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (10 timer siden):

Hvorfor i all verden skulle britene ville bygge gassrør til Grenland og Østlandet ?
Det har jeg aldri hørt om, så det må du gjerne finne noe dokumentasjon på 🙂

Imidlertid var det bortimot vedtatt at det skulle bygges rør fra Kårstø til Grenland, noe som uheldigvis aldri ble noe av.

Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag - regjeringen.no

Stor interesse for gassrør fra Kårstø til Grenland – E24

D-dagen for gassrør til Grenland - Tu.no

Så enn så lenge, og trolig for all femtid, er det kun vi i Rogaland som kan nyte godt av naturgassen her i Norge 🙂

Jo, jeg har sett at dere har fått anledning til å bruke gass. Er det ikke Lyse? Så kan man vel ha noen kWh lagret også?

Så ser jeg utredningene er fra 2005, så denne Stoltenberg-historien i TheEconomist er nok da eldre. Om britenes interesse leste jeg i en norsk avis, og så ser jeg det var Fakkeltog for gassrør til Grenland i 2001.

Edited by NERVI

Share this post


Link to post

Norge burde ha atomkraftverk i en eller annen form, i det minste for å opprettholde kompetanse på det området og legge til rette for bred diversifisering av kraftproduksjon. Tenker at større tradisjonelle atomkraftverk burde være forbeholdt statlig eierskap i første omgang, men det er ingenting i veien for private investeringer i mindre modulære kraftverk. Staten har mulighet til å opprettet ordninger, lover og regler for inspeksjon, vedlikehold, sikkerhet og felles statsstyrt håndtering av avfall.

Share this post


Link to post
NERVI skrev (2 timer siden):

Jo, jeg har sett at dere har fått anledning til å bruke gass. Er det ikke Lyse? Så kan man vel ha noen kWh lagret også?

Så ser jeg utredningene er fra 2005, så denne Stoltenberg-historien i TheEconomist er nok da eldre. Om britenes interesse leste jeg i en norsk avis, og så ser jeg det var Fakkeltog for gassrør til Grenland i 2001.

Det er Lyse som leverer gassen i rør ja, men vi kan ikke ha noe lagret.
Det kommer strømmende i rør i gata så vi har ikke noe tank.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...