Jump to content
pierce007

Delvis sykemeldt som deltar på messe

Recommended Posts

Vi skal delta på messe over flere dager.

En ansatt deltar. Vedkommende er 60% sykemeldt, dvs jobber 2 dager i uken.

På messen deltar vedkommende 5 dager. 

 

Det var planen i utgangspunktet før jeg kom på at vi har med sykemelding å gjøre.

Det betyr vel at vedkommende kun kan delta 2 dager?

 

 

 

Share this post


Link to post

Arbeid i sykemeldingsperioden, i alle fall hva angår selvstendig næringsdrivende, som jeg har erfaring med, regnes totalt for hver sykemeldingsperiode/søknad. Altså man jobber i ditt tilfelle 40% av antall timer man normalt ville gjort i løpet av perioden.

Om sykemelding er for en uke blir det jo uansett bare to av fem, men er sykemeldingen for f.eks. to uker blir det fire av ti dager, så vedkommende kan være mye på jobb en uke og mindre den neste.

Men om dette gjelder tilsvarende for arbeidstakere bør jo først avklares...

 

Share this post


Link to post
Inge Rognmo skrev (21 minutter siden):

Altså man jobber i ditt tilfelle 40% av antall timer man normalt ville gjort i løpet av perioden.

 

Dette er en ganske utbredt misforståelse. 

Graden av sykemelding sier noe om hvor stor andel av arbeidsoppgavene du kan løse, ikke hvor mye du kan være tilstede.

Det betyr at en som er for eksempel 60 % sykemeldt fint kan være til stede 100 % av tiden så lenge hen ikke utfører mer enn 40 % av arbeidsoppgavene sine. 

  • Like 6

Share this post


Link to post
nVIDIAsucks skrev (13 timer siden):

Dette er en ganske utbredt misforståelse. 

Graden av sykemelding sier noe om hvor stor andel av arbeidsoppgavene du kan løse, ikke hvor mye du kan være tilstede.

Det betyr at en som er for eksempel 60 % sykemeldt fint kan være til stede 100 % av tiden så lenge hen ikke utfører mer enn 40 % av arbeidsoppgavene sine. 

Her skal evt sykemeldte delta på en messe som langt over er mer enn 40% som vedkommende jobber nå. Stå på messe fra 10-18 tors - søn, selvfølgelig med innlagte pauser.

Share this post


Link to post

Om dette er en jobb arbeidstageren normalt sett ikke gjør og det fungerer i forhold til vedkommendes sykemelding ser jeg ingen grunn til at dette ikke kan gjennomføres. Som sagt, man kan være tilstede 100% selvom man er sm. Det kommer jo også litt an på hvorfor vedkommende er sykemeldt. Det er ikke sånn at man skal regne timer og dager, men arbeidskapasitet. Ta en prat med vedkommende og hør hva hen tenker selv. 

Share this post


Link to post
pierce007 skrev (36 minutter siden):

Her skal evt sykemeldte delta på en messe som langt over er mer enn 40% som vedkommende jobber nå. Stå på messe fra 10-18 tors - søn, selvfølgelig med innlagte pauser.

Har du muligheit til å justere på arbeidsmengda? Det som nVIDIAsucks viser til er at sjukemeldingsgraden går på arbeidsoppgåver ikkje nødvendigvis tid.
Den tilsette kan derfor fint være med på ei messe som varer i 5 dagar, men med 60% sjukemelding så kan vedkommande berre utføre 40% av arbeidsoppgåvene. 
Det du må vurdere er om du kan tilpasse arbeidsdagen, kan den delvis sjukemeldte stå på standen heile dagen men berre snakke med 40% av dei besøkande? Eventuelt andre måtar som gjer at vedkommande ikkje jobbar meir enn 40% i løpet av sjukemeldingsperioden eller messa.
Nøyaktig kva oppgåver den delvis sjukemeldte kan utføre vil sjølvsagt også være avhengig av kva arbeidstakaren er sjukmeldt for, og kva som er avtalt som tilrettelagte arbeidsoppgåver som arbeidstakaren kan utføre.
Formålet med at den tilsette er delvis sjukemeldt er også at den tilsette ikkje skal jobbe så mykje at det forlenger sjukefråværet, så det å legge opp til lange og hektiske dagar 5 dagar i strekk kan være problematisk sjølv om sjukemeldingsperioden er lang nok til at det er mulig. Men om den sjukemeldte berre er tilstades heile tida og berre får arbeidsoppgåver i 40% av tida så er dette innafor.

Merk også at for deg som arbeidsgiver så er det viktig at du kan dokumentere arbeidsmengden, slik at dersom det skulle bli spørsmål om kor mykje den delvis sjukemeldte har jobba så kan du vise til at den sjukemeldte har utført 40% av dei arbeidsoppgvåene som dei andre tilsette har løyst.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Løsningen her er nok dialog med arbeidstaker for å se om man kan komme frem til en løsning. Arbeidstaker har jo også mulighet til å friskmelde seg dersom det å delta på messe er forenelig med årsaken til at vedkommende er sykemeldt. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Eg jobber i fylkeskommunen, og var der ute for ein situasjon med ein som hadde sjukemelding (trur da var 50%). Då meinte arbeidsgjevar at han kunne jobbe 100%  eine veka, og 0% i den andre veka, slik at det innanfor ein periode ikkje vart meir enn 50%. om det er lov så kan vel vedkommande jobbe 100% (om hen klarer det) under messa, og så få "fri" ein periode slik at det jevner seg ut.

Share this post


Link to post
5YN6PQB1 skrev (49 minutter siden):

Eg jobber i fylkeskommunen, og var der ute for ein situasjon med ein som hadde sjukemelding (trur da var 50%). Då meinte arbeidsgjevar at han kunne jobbe 100%  eine veka, og 0% i den andre veka, slik at det innanfor ein periode ikkje vart meir enn 50%. om det er lov så kan vel vedkommande jobbe 100% (om hen klarer det) under messa, og så få "fri" ein periode slik at det jevner seg ut.

Dette vil være lov ettersom summen blir 50%, men det vil typisk ikkje oppfylle formålet med sjukemeldinga. Er ein sjukemeldt i 50% så er det vanlegvis på bakgrunn av at ein er for sjuk for å jobbe heile dagar. Er ein frisk nok til å jobbe 100% i 5 dagar så lenge ein har heilt fri veka etterpå så er det grunn til å stille spørsmål på om arbeidstakaren har redusert så arbeidskapasitet at han/ho må sjukemeldast i 50%.
Einaste eksempel på ei sjukemelding der det er formålstenleg å jobbe redusert stilling i form av å jobbe anna kvar veke er om sjukefråværet skuldast mobbing eller anna personalkonflikter, og den andre arbeidstakaren jobbar omvendt slik at ved å jobbe anna kvar veke så vil den sjukemeldte kunne jobbe utan å møte på mobbaren. Men vanlegvis er grunnlaget for sjukemelding knytt til at ein fysisk eller psykisk ikkje er sterk nok til å jobbe ein heil dag fleire dagar i strekk.

Share this post


Link to post

Nå vites jo verken årsaken til sykemeldingen eller hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker har. Men det er altså ikke slik at en 60% sykemelding  er synonymt med 60% fravær i sykemeldingsperioden. Det kan bety at du jobber på 40% av full kapasitet også. Den beste løsningen er å snakke med arbeidstaker om saken.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Grunnkravet for sykepenger er at man taper inntekt som følge av sykdom. Sykdommen hindrer arbeidsoppgaver, og ingen arbeidsoppgaver ingen lønn. 

Dersom den ansatte kan delta på messen, og har krav på full lønn uten å gjøre annet enn å være der (eller uten å gjøre annet enn han kan gjøre med sine funksjonsbegrensninger), så har han i denne perioden ikke noe inntektstap som følge av sykdom, og fyller derfor ikke kravene for sykepenger. Hvis den ansatte deltar på messe, men ikke kan utføre arbeidsoppgaver knyttet til deltakelsen, så kan han være sykemeldt. I et HMS- og arbeidsmiljøperspektiv bør den ansatte få anledning til å være med på givende og interessante arrangementer selv om vedkommende ikke kan utføre arbeid der, fordi følelsen av å være inkludert er bra for helsa. 

Som arbeidsgiver må man gå i en dialog med den ansatte og få avklart hva vedkommende kan og ikke kan gjøre. Her er "kan være med på messe" bare ett av flere perspektiver som må inn. 

  • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...