Jump to content
LMH1

NAV i vedtak: – Du er ikke avhengig av varme for å overleve

Recommended Posts

Alle er ikke like for øya som ser heller, derfor er det viktig med omfattende rettigheter som gjelder alle.

Her er det en ufør gammel selvstendig næringsdrivende med gjeld som har mistet lunga, og hatt hjerteinfarkt og blodpropp...

Er det like synd på en alkis eller et hasjhue som får utdelt telt, grill og campingplass på Heroin-Camping???

Ser ikke VG skriver om disse sakene, er vel årsaker til det.

 

 

Edited by Gouldfan
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

I den omtalte saken burde det være slik at NAV sikret at mannen fikk beholde strømmen.

(altså Nav kan betale ut penger til strømmen men f.eks trekke det fra fremtidige utbetalinger)

Edited by Svein M

Share this post


Link to post
Gouldfan skrev (27 minutter siden):

Det jeg mener er at sommerstid så prøver ofte NAV seg på slikt om du ikke har rettigheter. Feks om du ikke har Arbeidsledighetstrygd som er en stadfestet rettighet, og om du er enslig, eller par, dvs uten barn da barn har større rettigheter.. Han har Ufør, denne kan de aldri røre, men sosial kommunal utgift for strøm prøver de seg på. Grillen og støtte til Finn.no er Jo ikke noe verre enn støtte til telt på narko-ruscampingen i Fredrikstad.

På sommerstid.

Det spesielle her er at det er Corona, mange er på Nav og folk reagerer på nyhetene.

Dette er ikke noe nytt..

Men mener du at det som er skrevet i vedtaket er normalt? Er det vanlig å skrive "nyttige tips" som det der med finn.no i selve vedtaket eller er det kanskje mer normalt at de sier dette til søkerne men holder unna selve vedtaket?

 

Grunnen til at jeg spør var at jeg ble litt usikker når du skrev: "unntaket er kanskje at det kom rett ut skriftlig."

Jeg tolket det som at det som ble skrevet i vedtaket ikke er vanlig at de skriver i vedtaket (som det på finn.no), men at dette er noe de sier til søkerne.

Share this post


Link to post

Enhver burde ta ansvar for seg selv. Hvis du ikke kan jobbe så vær i det minste et menneske som andre vil hjelpe. Hvis folk ikke var tynget ned av skatter til ingen nytte, hadde det vært mange til å slå ring om folk som går på en smell.

Jeg synes ikke vi skal ha noe sikkerhetsnett i Norge, fordi prisen er å feste blylodd som bremser suksess hos resten. Det er ikke hensiktsmessig å basere samfunnet på fiasko over suksess da resultatet blir deretter. Fremdeles driver Kanski og sier at man må dra inn formuesskatt fra bedriftseiere slik at de må tappe bedriftene for verdi. Det er helt baklengs å leve i et slikt samfunn som bremser suksess og premierer sykdom og ineffektivitet. Før tok familien vare på syke og eldre mens i dag er den en byrde som overlates til systemet, som er svært kostbart og ineffektivt. Ingen vinner, alle taper er mottoet for dagens samfunn. De fleste velstående ønsker å bidra til samfunnet, men frivillig og ikke under tvang. Det funker dårlig å samle et fjell av penger som gambles bort på byråkrati og ineffektive strukturer og teknikker

Likestilling har man fått, men prisen er at ei leilighet koster 10-15 ganger så mye og at man sitter igjen med smuler selv om man er to i full jobb i husholdningen. I tillegg har man svært mange enslige i dag og majoriteten av disse faller utenfor økonomisk og sosialt. Etablerte folk ønsker ikke å henge med evige ungkarer, de ønsker samvær med andre par. Til nød kan de ta til takke med en alenemor.

Den største bakdelen med systemet vi har er et profittjag, hvor det som er nyttig eller nødvendig må vike til fordel for det som er lønnsomt. All virksomhet skal skattes så hardt at fokuset for driften rettes i feil retning. Det meste av næring i dag handler om å holde seg over den røde streken, ikke om å gjøre noe som er nyttig eller bra.

Norge er ikke et velferdssamfunn, det er en skattefarm hvor alt koster mye mer enn hva som er nødvendig. Igjen fører dette til grådighet og profitt over nytte.

Edited by BadCat

Share this post


Link to post
Rawls skrev (1 time siden):

Men mener du at det som er skrevet i vedtaket er normalt? Er det vanlig å skrive "nyttige tips" som det der med finn.no i selve vedtaket eller er det kanskje mer normalt at de sier dette til søkerne men holder unna selve vedtaket?

 

Grunnen til at jeg spør var at jeg ble litt usikker når du skrev: "unntaket er kanskje at det kom rett ut skriftlig."

Jeg tolket det som at det som ble skrevet i vedtaket ikke er vanlig at de skriver i vedtaket (som det på finn.no), men at dette er noe de sier til søkerne.

Ja det er det jeg mente, men jeg er sikker på at det finnes mange lignende papir vedtak til folk som ikke er ressurssterke eller ikke liker å være i avisa. Svake asylsøkere, rusmisbrukere etc. På sosialhjelp så kan man falle utenfor også feks blir "rus" prioritert mens folk som kun ha angst eller depresjon blir glemt.

Share this post


Link to post

Jeg er med i Norsk medborgerpanel - et tverrsnitt av befolkingen der jeg to til tre ganger i året får spørsmål om holdninger og knyttet til ulike emner. Sist ble jeg spurt om NAV og saksbehandlingen der. Blant annet om jeg hadde foretrukket manuell saksbehandling, eller at vedtak ble satt utfra AI (kunstig intelligens). Jeg ble opplyst om at NAV er i ferd med å teste ut dette, og har allerede begynt å bruke AI. 

Alle mennesker har ulike holdninger. Trynefaktoren er dessverre ganske avgjørende i mange saker. Pene mennesker får lavere straff enn "stygge" i straffesaker. Eksemplene er mange. Psykisk helse blir underprioritert og har lavere status blant leger på norske sykehus, enn kreft, hjerte og hjerne - som har en høyere posisjon rent statusmessig. 

På mindre plasser i Norge der saksbehandlingen og kontakt hos NAV skjer lokalt. Er det overveldende stor sannsynlighet for at ansatte på NAV allerede kjenner til brukerne. Enten direkte eller indirekte. Dette tror jeg kan slå ut i begge retninger. Negativt som positivt. 

Byråkratiet i Norge er velfungerende. Men har allikevel en "x-faktor" av tilfeldigheter som kan slå ut i begge retninger. Alt etter hvem som behandler saken din. Heldigvis har vi mange (kanskje litt for mange) klagemuligheter. Det er ganske trist, litt urovekkende og til dels sjokkerende å lese sakene på f.eks. https://trygderetten.no/ - der alle klagesaker ligger helt åpne (men sladdet). 

Fotballen har fått VAR. 
NAV og byråkratiet i Norge vil nok ta mer og mer i bruk AI (kunstig intelligens) i årene fremover. 
... personlig syns jeg det er spennende & tryggere. 

Til slutt en liten personlig historie fra den gangen jeg var i arbeid:
I mange år jobbet jeg i psykiatrien og hadde primærkontaktansvar for enkelte pasienter/brukere. Etter fem-seks år i jobben, merket jeg at motivasjonen min var nedgående. Jeg jobbet på autopilot og mange av avgjørelsene mine ble tatt basert på erfaring og jeg brukte stadig mindre tid på viktige avgjørelser som angikk økonomi, levekår og den type saker. Saker som påvirker livet til mine brukere i ekstremt stor grad - og der satt jeg på et kontor og tok avgjørelser helt alene. Tidligere hadde jeg kanskje rådført meg med kolleger, presentert endringene overfor mine brukere/pasienter og kanskje ventet en dag med å bestemme meg. Men etter flere år i jobben ble jeg nokså "varm i trøya". Kanskje var ikke arbeidsmoralen like stor, engasjementet mitt var nedgående fordi jeg følte meg såpass erfaren at arbeidshverdagen min ga meg ikke noe særlig nytt. Slik tror det også er for mange saksbehandlere. - Når jeg innså hvor "dårlig" jobb jeg var i ferd med å gjøre. Misforstå meg ikke - jeg gjorde en god jobb. Men ikke like engasjert og personlig som tidligere; så var det bare å bytte beite. Da har jeg ingen ting i en slik jobb å gjøre. 

  • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Svein M skrev (6 timer siden):

I den omtalte saken burde det være slik at NAV sikret at mannen fikk beholde strømmen.

(altså Nav kan betale ut penger til strømmen men f.eks trekke det fra fremtidige utbetalinger)

Vi vet ikke nok om denne saken for å vurdere dette. Du sikter til enda et lån, når fyren sannsynligvis har bostøtte og kommunal sosial støtte til strøm pga lav inntekt/lånetrekk.

Slik det virker så kan han ikke ha kommet unna et trekk fra Inkasso/Staten da han var alvorlig syk når regningene føk inn og nok har fått solide Økonomiske smeller.

Men det vet vi ikke, men er sannsynlig siden han sa selv sier til VG at han sliter med store låneutgifter etter konkursen.

 

Edited by Gouldfan

Share this post


Link to post
Gouldfan skrev (3 timer siden):

Ja det er det jeg mente, men jeg er sikker på at det finnes mange lignende papir vedtak til folk som ikke er ressurssterke eller ikke liker å være i avisa. Svake asylsøkere, rusmisbrukere etc. På sosialhjelp så kan man falle utenfor også feks blir "rus" prioritert mens folk som kun ha angst eller depresjon blir glemt.

Helt enig i at det er mange resurssvake som faller utenfor. Jeg tenker at NAV bør prøve å gjøre språket mest mulig forståelig og oppfordre folk til å ta kontakt hvis man ikke forstår vedtakene eller brevene som blir sendt.

 

Grunnen til at jeg tror denne saken ble en skandale er at tingene ble skrevet i et vedtak. Slike tips skriver man ikke i et vedtak, men man kunne forsvart at en saksbehandler har sagt dette til en søker (selv om jeg syntes tipsene virker litt rare). Jeg tror ikke man finner mange lignende vedtak (tar forbehold at det ikke er radikal stor forskjell på hvordan sosialstønad skriver sine vedtak i forhold til andre ytelser), men man finner nok andre typer feil som man bør rette opp i.

Share this post


Link to post
Rawls skrev (På 20.6.2021 den 23.42):

Helt enig i at det er mange resurssvake som faller utenfor. Jeg tenker at NAV bør prøve å gjøre språket mest mulig forståelig og oppfordre folk til å ta kontakt hvis man ikke forstår vedtakene eller brevene som blir sendt.

 

Grunnen til at jeg tror denne saken ble en skandale er at tingene ble skrevet i et vedtak. Slike tips skriver man ikke i et vedtak, men man kunne forsvart at en saksbehandler har sagt dette til en søker (selv om jeg syntes tipsene virker litt rare). Jeg tror ikke man finner mange lignende vedtak (tar forbehold at det ikke er radikal stor forskjell på hvordan sosialstønad skriver sine vedtak i forhold til andre ytelser), men man finner nok andre typer feil som man bør rette opp i.

Heldigvis og endelig kom dette frem skriftlig, vanligvis er det sånt saksbehandlere slenger om i tlf samtaler eller v muntlig fremmøte. Når ev. søker forteller det videre, så "tror" vel ikke folket at alt dette kan være sant, at en saksbehandler kan oppføre seg slik i NAV og uansett så hører det ikke hjemme uansett hvilken forfatning søkeren er i. 

  • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg har ikke lest alle innlegg her... 

På generelt grunnlag:

Det er en utfordring at visse personer ikke er i stand til å hverken bo eller ta vare på noe materielt. Samtidig er noen av disse ressurssterke nok til å klage og fremstå som offer i media. 

For en tid tilbake var det en lokal sak der to personer var vist til campingplass og telt som nødløsning på sommer. 

Det var personer som hadde gjort grovt skadeverk og vandalisert to (eller fler) leiligheter (ble kjent senere). En lokal person syntes synd på dem etter rørende avisrepotasje om personer som spilte uskyldig offerrollen fullt ut. Personen leide ut til dem, resultatet ble enda en ramponert leilighet.

Edited by plankeby

Share this post


Link to post
6 minutes ago, plankeby said:

Det er en utfordring at visse personer ikke er i stand til å hverken bo eller ta vare på noe materielt.

Kan du vise oss hvor du hentet dette ifb. med denne saken?

At det finnes personer som begår hærverk og vandalisme er da rimelig klart men det er en så liten minoritet at det har null relevanse for saker som dette.

Jeg har selv opplevd dette problemet på nært hold med en leilighet under meg på nordstrand. Først var det en familie fra et land i Afrika som tente bål på stuegulvet for å lage mat. Deretter var det en omreisende sigøynerfamilie som vandaliserte leiligheten mens de bodde der og fjernet alt fra toalett til kjøkkeninnredning når de så ble kastet ut.

Men hvordan er det relevant for denne saken?

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (20 minutter siden):

Kan du vise oss hvor du hentet dette? Eller blir resten av innlegget ditt bare svada.

Fredrikstad blad. Skal finne fram artikler. Sikkert flere slike saker også, det er ikke noe unikt.

Mer info kommer, skal få noen til å hjelpe meg med å finne fram artikler. Søkefunksjon på avisen funker dårlig. 

Forøvrig tar jeg avstand fra såkalt trolling og usaklihet på diskusjon.no. Slik dans blir jeg ikke med på. 

Edited by plankeby

Share this post


Link to post
1 minute ago, plankeby said:

Fredrikstad blad. Skal finne fram artikler. Sikkert flere slike saker også, det er ikke noe unikt. 

Som du ser oppdaterte jeg innlegget så du ikke skulle misforstå spørsmålet mitt :)

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (4 minutter siden):

Som du ser oppdaterte jeg innlegget så du ikke skulle misforstå spørsmålet mitt :)

Relevant for saken er at mange ting har to sider. Satt på spissen så ble ikke personen om grill satt i fare for liv og helse.

Altfor mange blir blendet av offerhistorier fra personer, uten å lurte litt på om personen kan ha noe "skyld selv". Medmenneskelighet og medlidenhet for andre er bra, men ukritisk å stole blindt på alt noen serverer i media og på sosiale medier er noe annet. 

Edited by plankeby

Share this post


Link to post
5 minutes ago, plankeby said:

Relevant for saken er at mange ting har to sider. Satt på spissen så ble ikke personen om grill satt i fare for liv og helse.

Altfor mange blir blendet av offerhistorier fra personer, uten å lurte litt på om personen kan ha noe "skyld selv". 

Jeg forstår fortsatt ikke relevansen vandalisme har for denne saken. At Birger fra Indre Østfold driver med ildpåsetting bør da ikke gå utover resten av innbyggerne når det kommer til NAV?

Ikke satt i fare for liv og helse sier du. Når man er ufør (en viss sykdomsgrad) er eldre og generelt nedsatt almenntilstand så kan det å leve uten varmtvann og kjøleskap utvikle seg til å bli en fare for liv og helse. Men det forstår selvsagt ikke en frisk 35 åring på NAV.

Hvordan tror du en kraftig lungebetennelse med tilleggsinfeksjon fra dårlig mat hadde artet seg for denne personen? Hos meg som ikke bor lange strekket unna denne personen er det nå 11 grader ute. Jeg har jo den luksusen at jeg har 20 grader inne.

Edited by Theo343
  • Like 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (6 minutter siden):

Jeg forstår fortsatt ikke relevansen vandalisme har for denne saken. At Birger fra Indre Østfold driver med ildpåsetting bør da ikke gå utover resten av innbyggerne når det kommer til NAV?

Ikke satt i fare for liv og helse sier du. Når man er ufør (en viss sykdomsgrad) er eldre og generelt nedsatt almenntilstand så kan det å leve uten varmtvann og kjøleskap utvikle seg til å bli en fare for liv og helse. Men det forstår selvsagt ikke en frisk 35 åring på NAV.

Dersom dette var en person med klar nedsatt helse og andre klare risikofaktorer, så er det klart det ikke er greit. Den saken er ikke grei uansett, men trolig finnes det en viss årsak til svaret (som dro det for langt).

Det finnes sikkert noen nyanser her. Det betyr ikke at jeg mener svaret og brevet er greit. 

Edited by plankeby

Share this post


Link to post
4 minutes ago, plankeby said:

Dersom dette var en person med klar nedsatt helse og andre klare risikofaktorer, så er det klart det ikke er greit. Den saken er ikke grei uansett, men trolig finnes det en viss årsak til svaret (som dro det for langt).

Det finnes sikkert noen nyanser her. Det betyr ikke at jeg mener svaret og brevet er greit. 

Det er ikke dersom, saken dreier seg om en slik person.

Jeg forstår innlegget og tankene dine så misforstå meg rett. Men likevel så kan ikke noen få "bad apples" sette normen for alle.

Edited by Theo343
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (1 minutt siden):

Det er ikke dersom, saken dreier seg om en slik person.

Jeg forstår innlegget og tankene dine så misforstå meg rett. Men likevel så kan ikke noen få "bad apples" sette normen for alle.

Men er det tema i tråden, så har jeg bommet med å kommentere her ja.

Det å sette normen for alle... 

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (1 time siden):

Kan du vise oss hvor du hentet dette ifb. med denne saken?

At det finnes personer som begår hærverk og vandalisme er da rimelig klart men det er en så liten minoritet at det har null relevanse for saker som dette.

Jeg har selv opplevd dette problemet på nært hold med en leilighet under meg på nordstrand. Først var det en familie fra et land i Afrika som tente bål på stuegulvet for å lage mat. Deretter var det en omreisende sigøynerfamilie som vandaliserte leiligheten mens de bodde der og fjernet alt fra toalett til kjøkkeninnredning når de så ble kastet ut.

Men hvordan er det relevant for denne saken?

AHAHAHAHA Den første, klassiker, jeg trodde UDI i det minste gav Afrikanere en liten innføring, men er kanskje rasistisk å oppfordre til ikke å tenne bål?

Share this post


Link to post
1 minute ago, Gouldfan said:

AHAHAHAHA Den første, klassiker, jeg trodde UDI i det minste gav Afrikanere en liten innføring, men er kanskje rasistisk å oppfordre til ikke å tenne bål?

Saken er riktignok over 15 år gammel men det forekom likevel til andres beboeres store redsel og frustrasjon.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...