Jump to content

Rawls

Medlemmer
 • Content Count

  50
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

16 :)

Recent Profile Visitors

974 profile views
 1. Bare hyggelig. Hvis du kommer i den situasjonen så ville jeg ha henvist til folketrygdloven § 4-24 i søknaden og sagt at du velger dagpenger over uføretrygd og at du har prøvd å bli kvitt uføretrygden. Det står ihvertfall i rundskrivet at du kan velge, selv om jeg tviler saksbehandlerne kommer til å legge vekt på det med mindre du eksplisitt skriver det. Jeg tok en prat med noen jeg kjenner som har bedre saksbehandlingserfaring enn deg jeg har og personen ga inntrykk at det kan være vanskeligere å bli kvitt uføretrygden enn det jeg trodde. Jeg husker ikke detaljer, tenkte bare å nevne på grunn av mitt tidligere innlegg.
 2. Kan NAV gi avslag når du ønsker det selv? Jeg ser i rundskrivet til folketrygdloven § 12-21 så står det: "Alle som fyller vilkårene for uføretrygd, kan imidlertid velge å gi avkall på ytelsen" Jeg kan ikke så mye om uføretrygd så det kan hende at det er noe jeg ikke ser her. Fordelen med å beholde uføretrygden er at hvis du får et tilbakefall så slipper du å gå gjennom en prosess med å få ytelsen tilbake (spesielt viktig hvis reglene endrer seg) og det tror jeg er grunnen til at de avslo søknaden din. Det jeg frykter er hvis du blir arbeidsledig og søker på dagpenger så tror jeg du får avslag på søknaden, men da kan du selvfølgelig falle tilbake på uføretrygden.
 3. Hvis du må har lyst til å si opp jobben din før oppsigelsesfristen så tror jeg det er to relevante lover du kan se på: arbeidsmiljøloven og folketrygdloven kapittel 8. Jeg har sett litt i dag på disse to lovene og min konklusjon er at du kanskje kan forhandle ned oppsigelsestiden, at du ikke har rett på sykepenger og jeg vil tro at du kanskje kan ta ulønnet sykemelding hvis du klarer å få fastlegen til å gå med på det. Jeg vil påpeke at jeg ikke har erfaring med å saksbehandle sykepenger eller har lest noe særlig på verken arbeidsmiljøloven eller folketrygdloven kapittel 8 tidligere og har bare lest det i dag fordi jeg synes det var interessant å lese. Arbeidsmiljøloven § 15-3 første ledd nevner noe om kortere oppsigelsesfrist. "(1) Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Før oppsigelse har funnet sted, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom arbeidsgiveren og tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale. Departementet kan gi forskrift om kortere oppsigelsesfrist for deltakere i arbeidsmarkedstiltak." https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_17#KAPITTEL_17 Jeg fant ingenting om hvordan en sykemelding vil påvirke oppsigelsesfristen når en arbeidstaker har levert oppsigelsen. Rundskrivet i folketrygdloven § 8-4 går gjennom konflikter på arbeidsplassen, som jeg tror er det nærmeste man kommer til ditt problem. Der står det blant annet (uthever de to viktigste setningene, men les gjerne hele) «I tilfeller der sykmelding kommer som en følge av en arbeidskonflikt, finner nemnda at vurderingen av hvorvidt arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer eller arbeidsuførhet på grunn av sykdom må vurderes strengere enn ellers. Lovens krav er at man på grunn av sykdom skal være ute av stand til å utføre arbeid. Når det foreligger en konflikt på arbeidsplassen, er det vanligvis forbundet med sterkt ubehag å møte de personer som er motparter i konflikten. Det vil da være mye som taler for at et fravær i en slik situasjon skyldes dette ubehaget. Vedkommende kan i så fall være fullt ut i stand til å utføre et arbeid, og er således ikke «arbeidsufør på grunn av sykdom.» For at det skal kunne utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at det omtalte ubehag har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen setter vedkommende ut av stand til å utføre sitt arbeid. Allmenne problemer i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen er ikke arbeidsuførhet i folketrygdlovens forstand.» https://lovdata.no/nav/rundskriv/r08-00#KAPITTEL_3-3
 4. Jeg syntes Taurean sitt råd er ganske bra. Du bør prate med sjefen din i tilfelle du har tolket situasjonen feil eller at han kan hjelpe deg med å håndtere situasjonen. Jeg tror også det er en fordel for deg med tanke på referanse at du er åpen med sjefen din (gitt at du bruker han som referanse) om problemene du har på jobben. Hvis du bestemmer deg for å slutte i jobben så ville jeg prøvd å tak i ny jobb før du slutter. Det er enklere å få deg ny jobb hvis du allerede har en jobb. En annen ting er at hvis du ikke har fått deg ny jobb og søker dagpenger så må du regne med å vente ganske lenge. Så hvis du ikke har penger til å klare deg 2-3 måneder (kanskje til og med lenger) så bør du sterkt vurdere å fortsette i jobben en stund til. Søker du dagpenger så er det viktig at du klarer å dokumentere at du har hatt problemer på jobb. Hvis det eneste du gjør er å skrive det i søknaden så vil du ikke få dagpenger de første 12 ukene (forlenget ventetid). Jeg tror du kan slippe forlenget ventetid med å få en legeerklæring på dette (som spesifikt sier at du har hatt problemer med jobben og som aller helst sier at du kan ta andre jobber), men jeg er ikke 100% sikker på at dette er nok så bør kanskje dobbeltsjekke dette hvis du skal søke dagpenger.
 5. Artikkelen gir noe jeg vil kalle generelle tips og har en del likhetstrekk med andre generelle tips som "arbeid hardt", "følg drømmene dine" og "vær selvsikker". Alle disse tipsene vil være nyttige hvis man bruker de riktig og kan være skadelig hvis man bruker det feil. Det å lære å avsløre hersketeknikker og det å lære av tilbakemeldinger er i seg selv ikke motstridende. Det er ikke noe problem å ta til seg begge tipsene. Det blir bare et problem hvis man mener at man må ta alle tilbakemeldinger seriøst eller man ser på nesten alle negative tilbakemeldinger som hersketeknikker. Jeg føler ikke at artikkelforfatterne prøver på det siste, men det er en vanskelig gi råd som ikke kan bli tolket feil og det er enda vanskeligere når det kommer til eksempler. Det er fordi det nesten ikke er noen situasjoner som er helt like de som er i teksten og da må leseren prøve å få forstå intensjonen i teksten for å kunne bruke i egen situasjon. Slik jeg tolker artikkel så tar den situasjoner som kan være hersketeknikker (selv om det ikke alltid er det) og gir tips for å få leseren til å tolke situasjonen riktig og hvordan man skal håndtere den. Det med at man blir ignorert i gruppearbeid er et perfekt eksempel på det, hvor det i mange situasjoner er helt forståelig at en gruppe gjør det, samtidig som det finnes situasjoner hvor det rett og slett er bruk av hersketeknikk. Man må rett og slett bruke hodet for å tolke slike situasjoner. Eksempelet på nummer fire er jeg helt enig med deg er et veldig dårlig eksempel. Det er ikke åpenbart at verken foreldrene eller vennene har gjort noe galt, selv om situasjonen selvfølgelig ikke er bra. Et bedre eksempel vil være en partner som blir irritert hvis man gjør husarbeid og andre ganger blir sur når det er rotete. Da er det samme personen som gir motstridende kritikk til partneren sin og partneren kan da ikke unngå å få kritikken.
 6. Jeg er enig i det. Hadde han kommentert dette på en plass hvor det er akseptabelt å komme med ros og konstruktiv kritikk så ville jeg sett på det som et gjennomtenkt innlegg. Det Magnus gjorde feil (slik jeg tolker situasjonen) var at han sendte den meldingen i en uoppfordret mail/melding til komikeren. Jeg klarer ikke å se om han er en rar person som mener godt eller om han er en person som prøver å vise seg frem og som prøver å løfte seg selv frem (relativ til komikeren) ved å påpeke feil hos komikerens opptreden.
 7. Nei, i søknaden skal man skrive om de positive sidene ved deg selv og hvis du må legge til karakterutskrifter så er det opptil arbeidsgiver å finne ut om de positive sidene dine veier opp for karakterene. Hvis du skal skrive om barna dine i søknaden så bør du gjøre det om til noe positivt og ikke fokusere på ting som er negativt. Det jeg er usikker på er om du bør nevne barna dine i CV-en. En fordel med det er at du forklarer hullet i CV-en på en naturlig måte, samtidig så er jeg såpass usikker at jeg verken vil anbefale det eller fraråde det. Her ville jeg prøvd å finne råd fra andre. Husker i studietida at man kunne få hjelp til CV og søknad og du kan eventuelt spørre de som holder sånne kurs om hjelp.
 8. Rawls

  sykepenger

  Min tolkning av lovverket er at du skal ha for januar, februar og mars. Dette er fra rundskrivet i folketrygdloven § 8-28 "En person blir arbeidsufør 10. mai. Det er inntektene for april, mars og februar som skal brukes i beregningsgrunnlaget. Inntektene i de månedene var slik: april 40 000 kr, mars 35 000 kr og februar 50 000 kr. Gjennomsnittlig månedsinntekt i beregningsperioden blir da: (40 000 kr + 35 000 kr + 50 000 kr) / 3= 41 667 kr." Jeg har bare tatt en rask titt innom folketrygdloven kap 8, så det kan være lurt å lese litt i rundskrivet, hvis du ikke får noe hjelp fra andre på forumet som har mer kunnskap om området. Du kan lese mer fra rundskrivet her: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r08-00#ref/lov/1997-02-28-19/§8-28
 9. Såpass ja. Hvis man ikke vil sitte i telefonkø så tror jeg det kan løses ved å bruke chatten til NAV. Da bør man fort vite om det er sperrer i systemet, selv om jeg er usikker på om kontaktsenteret kan fjerne sperrene eller om de bare sender en melding til lokalkontoret. Da kan det hvertfall ta noen dager før det er ordnet.
 10. Det hørtes ut som det er data problem som hindrer deg i å registrere deg. Har ikke hørt at det er stort problem, men ville ikke forundre meg om det er flere som sliter med det samme. De som behandler søknaden kan i utgangspunktet ikke hjelpe deg så mye med det. Sannsynligvis sender de en melding til lokal kontoret eller IT-avdelingen for å ordne opp. Det viktigste for de er at de får beskjed, enten at det er sendt inn en melding eller at det er telefonreferat som gjør at saksbehandlerne ser at du har hatt problemer med å registrere deg. Hvis du sender papirmeldekort så vil du ihvertfall være ganske trygg på at det går bra, selv om skjønner at det er irriterende. NAV har egentlig lyst til å fjerne både papirmeldekort og papirsøknader. Man vil spare en del penger på det, men spørs om de tør å gjøre det nå, hvis det er mange som deg som ikke får send ting digitalt.
 11. Ja det er litt spesielt. Vanligvis så får ikke folk registrert seg til å sende meldekort fordi de enten ikke er norsk statsborger eller fordi de har hatt sykemelding i nærheten av når de sendte søknad om dagpenger og har sykemeldingssperre. Jeg ville tatt kontakt med NAV og hørt om hvorfor du ikke får registrert deg. Hvis ikke så risikerer du at saksbehandler tror at du har glemt/ikke giddet å registrere deg og da kan du få avslag på søknaden.
 12. Har du hatt sykemelding eller søkt om sykepenger i det siste?
 13. Bare hyggelig. Det skal komme opp en mulighet til å laste opp dokumenter når du sender søknaden. Har du forresten sendt en søknad om dagpenger? Du kan sende en søknad her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/permittering Hvis du har sendt en søknad så kan bruke samme linken og bruke "ettersend digitalt". Hvis du er usikker så kan du sende en søknad og legge ved dokumentene til den. Det har ikke så mye å si om du sender en eller flere søknader.
 14. Det er ikke problem å søke for tidlig. Man ser uansett på permisjonsvarselet for å bestemme når du får dagpenger. Husk å send meldekort i fra du blir permittert, selv om ikke søknaden er behandlet. Det kan ta lang tid før du får behandlet søknaden bare sånn at du er klar over det, men du får etterbetalt dagpengene. Noen praktiske tips: -Du må alltid sende permisjonsvarselet. -Det kan være lurt å sende arbeidskontrakten hvis stillingsprosenten ikke står i permisjonsvarselet. -Hvis du har jobbet betydelig mer enn det som står i arbeidskontrakten så bør du sende timelister og aller helst noe som viser et enkelt tall på hvor mye du har jobbet de siste 52 ukene før du ble permittert. Hvis du sender timelister som det tar tid å gå gjennom så henter man bare timene fra Arbeidsgiver- og Arbeidstaker registeret som det kan være feil i. -Hvis saksbehandler sender deg spørsmål, så svar innen dagen er over. Tar det tid for deg å hente dokumentasjonen så send en melding om det. Får du et mangelbrev så kan det ta 19 dager før saken blir behandlet på nytt. -Hvis du får et mangelbrev og saksbehandler har sendt deg melding tidligere så kan det være lurt å svare på meldingen om at du har sendt dokumentasjonen. Da kan det hende du får saken behandlet på dagen istedenfor etter 19 dager.
 15. Rawls

  NAV jobbklubb

  Korreksjon fra mitt forrige innlegg. De forsvinner etter 52 uker (1 år), ikke 6 måneder.
×
×
 • Create New...