Jump to content

Rawls

Medlemmer
 • Content Count

  138
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

78 :)

Recent Profile Visitors

1984 profile views
 1. Jeg er helt enig at man ikke bare bør se på en bestemt model og heller prøve å finne ut hva er det man prøver å oppnå og hvordan kan man best få til det. Når det gjelder artikkelen så prøver den kun å forklare hvor mye støtte borgerlønn har og hvem som støtter borgerlønn. Modeller som er inspirert av borgerlønn, men som ikke er borgerlønn er ikke noe som artikkelen undersøker.
 2. Jeg tenker at borgerlønn er en sum som gis til alle (med unntak av eventuell aldersgrense), uavhengig av om de har et behov for det eller ikke. Hvis man åpner opp for at flere skal motta sosialhjelp så vil ikke det være det samme som borgerlønn, så lenge man utelukker de som ikke trenger det. Problemstillingen med borgerlønn er at det vil være så mange som mottar den at den enten vil være så liten at folk ikke kan leve av den eller så vil den koste veldig mye penger. Man kunne vurdert å innføre borgerlønn i en midlertidig periode for eksempel under en krise. Det vil ikke vært så dum ide å hatt borgerlønn i perioden rundt mars til juni 2020, da saksbehandlingstiden på dagpenger var veldig lang.
 3. Du tar frem en del noen interessante spørsmål og jeg tror det er viktig at man prøver å se hvordan man kan forbedre systemet man har nå. Artikkelen prøver å finne ut hvor mye støtte det er for borgerlønn (eller grunninntekt som de kaller det i artikkelen). Dette gjøres ved å først forklare hva de mener borgerlønn er slik at de som blir intervjuet har en viss forståelse av spørsmålet og som er vag nok til at den fanger nesten alle modeller om borgerlønn. Etterpå spør de om hvor mye de støtter eller er imot borgerlønn. De bruker data fra European Social Survey. Hvis jeg forstår deg riktig så ønske du å bryte ned spørsmålet om borgerlønn ned til flere mindre spørsmål, slik at man får en bedre forståelse hva folk støtter og hva slags trygdeordning man ønsker seg. Dette kan nok fort være en interessant studie, men da tror jeg man spør noe helt annet enn det man gjør i artikkelen. Problemstillingen med borgerlønn er at det er en veldig stor reform som har store fordeler, men som betyr at man må ofre mye av dagens trygdeordninger (med mindre man vil ha veldig store skatteøkninger). Det er derfor viktig at man må prøve å se helheten for å gi svar på om man støtter borgerlønn eller ikke.
 4. Ja det er vanskelig å bruke tallene i artikkelen til å si noe om hvor mye opplustning et eventuelt borgerlønn forslag vil få. Da må man blant annet avklare en del praktiske problemstillinger som: -Hvor mye kommer borgerlønn til å koste -Hvor mye vil man motta i borgerlønn -Vil det føre kutt i pensjon? -Hvilken ytelser vil bli fjernet eller få store kutt og hvilken ytelser vil være som de er i dag? Nå har jeg ikke lest den artikkelen noe særlig nøye, men den virker helt grei for min del. Det virker som de prøver å måle holdninger til borgerlønn, altså om folk støtter verdien av grunninntekt eller om folk vil ha behøvsprøvde ytelser. Da virker de spørsmålene som er stilt som helt greie.
 5. I artikkelen du linker til så er det linket til en Oslo Met artikkel og under referanse på denne artikkelen så er det linket til fagartikkelen som undersøkelsen er basert på. Hvis man går inn på fagartikkelen og søker på "Innføring av en grunninntekt for alle" så ser man hva de har forklart til deltagere om hva de mener borgerlønn er. Hovedproblemet med en slik undersøkelse er at det er så mange måter å finansiere borgerlønn på som leder til helt forskjellige konsekvenser at det vil være vanskelig for en velger å si om h*n støtter borgerlønn eller ikke.
 6. Rawls

  Trenger vi NAV?

  Bare hyggelig Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet ditt. Jeg kan ikke skattereglene til enkeltmannsforetak så jeg kan ikke svare deg på det.
 7. Rawls

  Trenger vi NAV?

  Frilansere har rett til dagpenger så lenge inntekten er registrert som arbeidsinntekt, men hvis det er registrert som næringsinntekt så telles ikke inntekten. Så hvis man eier et eget AS og registrerer lønn eller at bedriften man arbeider på registrerer et frilans arbeidsforhold så vil den inntekten gi rett til dagpenger, men hvis man driver et enkeltmannsforetak så vil det bli sett på som næringsinntekt.
 8. Jeg feiltolket situasjonen din da jeg så for meg at du hadde søkt om å få dekt behandling av tannen din og at du mente de tok for lang tid til å hente dokumentasjonen og at de ikke prioriterte saken din godt nok. Det er derfor jeg henviste til saksbehandlingstidene på ytelser som gjelder yrkesskader, da mitt innlegg handlet om hva som ville skje hvis du klagde på saksbehandlingstidene. Ellers så syntes jeg The Avatar sine råd hørtes veldig fornuftig ut.
 9. Saksbehandlingstiden på yrkesskader ser ut til å være veldig lang. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/om-nav/saksbehandlingstider-i-nav Hvis saksbehandlingstiden ikke er brutt så er det ikke mye du kan gjøre.
 10. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å være tilgjengelig på telefonen, men det som er vanskeligere å svare på er hvordan dette påvirker dagpengene dine. I utgangspunktet så skal du ta alt arbeid du blir tilbudt (jf folketrygdloven § 4-20) og det betyr at du må godta å arbeide selv om arbeidsgiveren din ikke kan pålegge deg det. Det din arbeidsgiver da kan gjøre er å klassifisere dette som "frivillig arbeid" og si ifra til NAV at du ikke tar imot alt arbeid. Du havner dermed ikke noe konflikt med bedriften, men du kan få problemer med dagpengeregelverket. Hvis du ikke mottar eller har fått tilbud om noe ekstra lønn for dette så kan du argumentere med at dette ikke er lønnet arbeid. Jeg er usikker på om dette blir godtatt eller om dette blir sett på som en arbeidsrettslig konflikt som du må ta opp med arbeidsgivere din. Jeg har på følelsen av at hvis dette blir en sak så vil det ha mye å si hva slags bildet saksbehandler får av saken din.
 11. Det spørs på sykemeldingsgraden. Hvis arbeidstaker er 100% sykemeldt så telles ikke det som permittering og da blir lønnsplikten også forskyvet. Hvis arbeidstaker er gradert sykemeldt (f.eks 75% sykemeldt) så går permitteringsperioden som vanlig. Merk at arbeidsgiver har per dags dato 10 lønnspliktsdager, men fra 1.mars så øker dette til 15 lønnspliktsdager. Hvis arbeidstaker er 100% sykemeldt frem til og med 28.februar (slik at første lønnspliktsdag er 1.mars) så må arbeidsgiver betale 15 lønnspliktsdager selv om personen ble permittert før dette.
 12. Du har nok rett i at empati er en av de beste indikatorene for psykopati og narsisisme. Det som gjør det vanskelig for en velger er at en psykopat eller narsissist som kommer høyt opp i politikken vil være veldig god til å skjule dette. Det er enda vanskeligere å vurdere dette på politiske standpunkt eller utspill, siden vi er farget av våre egne standpunkt. Det som en antirasist mener er usmakelig, kan bli tolket helt annerledes av en islamkritiker. Politikere må også ha en viss distanse til det politikken de fører og hvis man er spesielt engasjert i en sak så er det lett å tenke at motparten mangler empati. Det jeg tror man må gjøre er å prøve å finne objektive kriterier, som man kan måle politikerne opp mot.
 13. Sånn til vanlig før du ble permittert, ville du fått problemer hvis du ikke tok telefonen etter at arbeidsdagen var over? Kunne du slå av telefonen etter at arbeidsdagen var over eller er det forventet at du hele tiden er tilgjengelig?
 14. Problemet med å bruke et begrep som psykopat eller psykopatiske trekk på en useriøs måte er at man gir inntrykk at man ikke bryr seg om hva ord betyr og da undergraver man sin egen troverdighet. Jo større ord du bruker, jo mer sikker bør du være på at det stemmer. Bruker man et for alvorlig begrep så ender man opp med å diskutere ordbruken og ikke handlingene. Det skaper mer sympati for den som anklaget. Det kan selvfølgelig skje at politikerne som blir anklaget som psykopater får skyldfølelse og gjør det du håper at de skal gjøre. Problemet med dette er at det tilsier at personene du anklager for å være psyopater eller har psykopatiske trekk har empati. Du kan dermed ende opp med å presse de mest empatiske personene ut av politikken og de som blir igjen blir mer herdet og kan bli mindre mottakelig for kritikk. De som faktisk mangler empati vil ignorerer kritikken din. Konsekvensen av det hele er at de mest empatiske politikerne trekker seg fra politikken og de verste politikerne får større mulighet til å komme seg unna kritikk. Du hevder at det er noe galt med politikerne som støtter strømpolitikken som er lagt frem av regjeringen og at det er så galt at det er legitimt å diskutere om de har psykopatiske trekk. Hvis du seriøst mener dette så bør du også tro at nesten alle er enig med deg at politikken er åpenbart galt og ikke kan forsvares ellers så risikerer du at du kaller en stor mengde folk for psykopater. Nå har alle som har skrevet i denne debatten kritisert dine analyser og det bør være et godt bevis på at det er feil å begynne å diskutere om regjeringsmedlemmene er psykopater.
 15. Å kalle noen psykopater er en alvorlig og spesifikk anklage, som sannsynligvis krever store mengder informasjon for å komme frem til en brukbar analyse. Et problem med å komme en slik anklage er at man risikerer å flytte fokuset over på definisjonen og det kan veldig lett føre til sympati for den man anklager. Det er også ikke åpenbart for meg hvordan det å bruke en slik diagnose hjelper. Hvis du har gode bevis på at en politiker er en psykopat så bør bevisene i seg selv være godt nok til å bevise at personen ikke er skikket til å være politiker og det å bruke en diagnose kommer ikke til å overbevise noen som er skeptiske.
×
×
 • Create New...