Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Morromann skrev (2 timer siden):

Jeg lurer på hvor det har blitt av økonomene i debatten? I fjor, da Norge stengte ned hørte vi en del og om hvilke lite positivte fremtidsutsikter denne ene lockdownen ville føre med seg. Nå, et år og to lockdowns til senere hører vi nesten ingen ting fra dem? Fordi sannhten nå er for brutal til at folket vil tåle å høre det? Eller fordi det druknes av andre nyhteter?

Eg meiner å hugse at "ekspertane" spådde at bustadprisane skulle falle 25%, medan resultatet vart oppgang. Det var nok også mange andre spådommar som slo feil. Ei av årsakene er alle støttetiltaka. Ei anna er at ein har fått kontroll med pandemien og dermed også økonomien, mykje takka vere dei tiltaka som du no plutseleg ikkje vil ha. Det er mange viktige bedrifter utanom kultur, uteliv og reiseliv, og den delen av økonomien har gått godt gjennom heile perioden. Økonomane visste like lite som oss andre om kva som ville bli resultatet av pandemien, og det endelege resultatet har vi jo framleis ikkje. Ein kan like godt kaste terning som å høyre på "ekspertar", så det er kanskje like greit om dei kan halde kjeft ei stund.

Share this post


Link to post
Morromann skrev (1 minutt siden):

Her er det for mange stråmenn til at jeg gidder å svare.

Ellers: hils namsmannen fra meg når du selv får oppleve konsekvensen av lockdown #42. Og ikke si at du ikke ble advart.

Du makter som vanlig IGJEN å ikke forstå forskjellen på fremtiden og nåtiden. At ting som er som de er nå automatisk er slik i morgen også.

At det går så det griner kan du fortelle til de som står i køene til Fattighuset eller de etterlatte etter de som har tatt livet av seg.

Du er nå minst like ille som Benjo. Krisemaksimerer begge to.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Kryptodebunker skrev (1 minutt siden):

Du er nå minst like ille som Benjo. Krisemaksimerer begge to.

Vel, det var jo Benbjo tror jeg som "fyrte meg opp" med sine daglige utspill om "det blir nok ny lockdown om en måned" og "vi må regne med at lockdowns er kommet for å bli". Blir sliten og lei av det hele. Egentlig burde jeg ikke bry meg. Jeg har tro på at vaksinene virker slik at vi kan komme oss ut av denne dritten så fort som effings mulig og redde stumpene av økonomien. Vi har knallharde år foran oss og om det går tilbake til normalen til høsten så vil jeg likevel slå fast om noen et par år når regningen for lockdowns kommer hvordan de i det hele tatt kunne se for seg flere lockdowns.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Morromann skrev (1 minutt siden):

Vel, det var jo Benbjo tror jeg som "fyrte meg opp" med sine daglige utspill om "det blir nok ny lockdown om en måned" og "vi må regne med at lockdowns er kommet for å bli". Blir sliten og lei av det hele. Egentlig burde jeg ikke bry meg. Jeg har tro på at vaksinene virker slik at vi kan komme oss ut av denne dritten så fort som effings mulig og redde stumpene av økonomien. Vi har knallharde år foran oss og om det går tilbake til normalen til høsten så vil jeg likevel slå fast om noen et par år når regningen for lockdowns kommer hvordan de i det hele tatt kunne se for seg flere lockdowns.

Bare å ignorere de man ikke tåler. Jeg tenker det går ganske bra. Åpent i sommer, så kanskje en liten nedstengning igjen i høst for å ta knekken på eventuelle nye mutasjoner importert i sommer. Da på ett mye tidligere tidspunkt slik at man slipper unna med 2-3 uker også 14 dager hotell for alle etter det.

Edited by Kryptodebunker
 • Like 2

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (20 minutter siden):

Eg meiner å hugse at "ekspertane" spådde at bustadprisane skulle falle 25%, medan resultatet vart oppgang. Det var nok også mange andre spådommar som slo feil. Ei av årsakene er alle støttetiltaka. Ei anna er at ein har fått kontroll med pandemien og dermed også økonomien, mykje takka vere dei tiltaka som du no plutseleg ikkje vil ha. Det er mange viktige bedrifter utanom kultur, uteliv og reiseliv, og den delen av økonomien har gått godt gjennom heile perioden. Økonomane visste like lite som oss andre om kva som ville bli resultatet av pandemien, og det endelege resultatet har vi jo framleis ikkje. Ein kan like godt kaste terning som å høyre på "ekspertar", så det er kanskje like greit om dei kan halde kjeft ei stund.

Hva resultatene av dette blir vet vi ikke nå per mai 2021. Det er minst 4 år for tidlig. Men resultatene de kommer. Ja, de kommer, sann mine ord. J

Jeg har ikke sagt at jeg er imot tiltakt nå. Holfd opp med den ifordragelig stråm,annsargumentasjonen din.Jeg snakker om fremtiden.

Jeg hjar aldri sagt at jeg var imot tiltakene og at det ikke har funket. Slutt med det, kan du være så snill å slutte å tillegge meg meninger JEG.IKKE.HAR. Jeg snakker om fremtiden og kun fremtiden. Og har snakket om at man må ruste HELSEVESENET greundig for å fordhoindre overbelastning, slik at helsevesenet blir stort nok til å håndtere større belastning så man slipper å stenge ned samfunnet. SÅNN! Forstod du hva jeg prøvde å si nå?

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (39 minutter siden):

Om det skulle komme ein ny pandemi. Skal ein berre la sjukehusa bli fulle og late som ingenting då?

Nei. OPPRUSTNING, opprustning, opprutsning. Bedre beredksap. Mindre byrpåkrati. Flere helsearbeidere.

Edited by Morromann
 • Like 2

Share this post


Link to post

Ro deg ned. Tycker torbjornen förklarar sig mycket bättre än vad du gör. Färstår faktiskt mindre och mindre av vad du faktiskt menar och det verkar inte som du tar till dig vad andra skriver.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Foreslår frisk luft på flere her. Verden går ikke under. Vi har overlevd pandemien i over ett år nå. Om to måneder har alle over 18 år fått mRNA vaksine her til lands. Tenker det skal gå ganske greit.

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Morromann skrev (10 minutter siden):

Her er det for mange stråmenn til at jeg gidder å svare.

Ellers: hils namsmannen fra meg når du selv får oppleve konsekvensen av lockdown #42. Og ikke si at du ikke ble advart.

Du makter som vanlig IGJEN å ikke forstå forskjellen på fremtiden og nåtiden. At ting som er som de er nå automatisk er slik i morgen også.

At det går så det griner kan du fortelle til de som står i køene til Fattighuset eller de etterlatte etter de som har tatt livet av seg.

Les du i det heile tatt kva eg skriv?

torbjornen skrev (27 minutter siden):

Store deler av norsk økonomi går som det grin, og folk flest har betre råd enn nokon gong fordi dei brukar mindre pengar på reiser. Prisane på byggjevarer har gått opp, og det er mangel på ledige handtverkarar. Bustadprisane er rekordhøge og blåst opp av nullrente. Det same gjeld aksjar. Men dei som er utan jobb slit, og skilnadene i samfunnet har auka.

 

Morromann skrev (12 minutter siden):

Du makter som vanlig IGJEN å ikke forstå forskjellen på fremtiden og nåtiden. At ting som er som de er nå automatisk er slik i morgen også.

Ein veit meir om både pandemien, kva tiltak som virkar og korleis dei virkar, og det vil sjølvsagt gjere at ein ville ha gjort ein del ting annleis no. Men ein veit også nok til at ein må ha harde tiltak for å berge folkehelsa og alle jobbane i dei delene av økonomien som ikkje er relatert til reiseliv og uteliv DERSOM dette skulle bli nødvendig.

(Eg har heller aldri sagt at eg trur det blir nødvendig med gjentatte nedstengingar i det uendelege. Men i verste fall kan det bli tiltak (evt. nedstenging) fram til ein har nye vaksiner eller at befolkninga har ein viss flokkimmunitet).

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kryptodebunker skrev (7 minutter siden):

Foreslår frisk luft på flere her. Verden går ikke under. Vi har overlevd pandemien i over ett år nå. Om to måneder har alle over 18 år fått mRNA vaksine her til lands. Tenker det skal gå ganske greit.

Det tror jeg også:). Jeg er ikke bekymret for noen ny pandemi; jeg tror vaksinene virker. Men jeg er meget bekymret for de økonomiske skadevirkningene som er garantert å komme. Og denne gangen vil ikke oljefondet bli en like stor redning som sist.

Edited by Morromann
 • Like 2

Share this post


Link to post
Morromann skrev (Akkurat nå):

Det tror jeg også:). Jeg er ikke bekymret for noen ny pandemi; jeg tror vaksinene belkymret. Men jeg er meget bekymret for de økonomiske skadevirkningene som er garantert å komme. Og denne gangen vil ikke oljefondet bli en like stor redning som sist.

Ja det blir nok ett skikkelig krakk på børsene den dagen sentralbankene setter opp rentene. Men tenker folk flest overlever det og.

 • Like 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (5 minutter siden):

Les du i det heile tatt kva eg skriv?

 

Ein veit meir om både pandemien, kva tiltak som virkar og korleis dei virkar, og det vil sjølvsagt gjere at ein ville ha gjort ein del ting annleis no. Men ein veit også nok til at ein må ha harde tiltak for å berge folkehelsa og alle jobbane i dei delene av økonomien som ikkje er relatert til reiseliv og uteliv DERSOM dette skulle bli nødvendig.

(Eg har heller aldri sagt at eg trur det blir nødvendig med gjentatte nedstengingar i det uendelege. Men i verste fall kan det bli tiltak (evt. nedstenging) fram til ein har nye vaksiner eller at befolkninga har ein viss flokkimmunitet).

OK det er jeg enig om. Men jeg har aldri ment at vi skal stille hodet i sanden. Jeg håper pandemien har sørget for at man våger å tenke nytt om beredskap i helsevesenet og at man for alvor får skrotet den modellen som har herjet helsevesenet de siste 20 årene med pair- og rapporteringstyranni.  Helsevesenet skal handle om å redde liv og helse ikke om å levere "resultater i rapoporter".

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post
Morromann skrev (1 minutt siden):

Det tror jeg også:). Jeg er ikke bekymret for noen ny pandemi; jeg tror vaksinene belkymret.

Då er vi jo einige.

Morromann skrev (3 minutter siden):

Men jeg er meget bekymret for de økonomiske skadevirkningene som er garantert å komme. Og denne gangen vil ikke oljefondet bli en like stor redning som sist.

Eg kan vere einig i dette også. Men dette vil gå over slik som det gjorde etter finanskrisa.

Men uansett korleis du vrir og vender på det har store deler av næringslivet gått bra under pandemien, og folk flest har betre råd enn nokon gong. Skilnadene i samfunnet har diverre auka, og det å stå i matkø er forferdeleg for dei det gjeld. Likevel har vi samla sett vore helfige, og det kjem både av oljefond, målretta tiltak og høg tillit til systemet og dei styrande. Det siste har sikra god gjennomføringsevne av tiltaka, og som har gjort at nedstenging av den typen som ein har sett i andre land heldigvis ikkje har vore nødvendig i Norge.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Morromann skrev (8 minutter siden):

OK det er jeg enig om. Men jeg har aldri ment at vi skal stille hodet i sanden. Jeg håper pandemien har sørget for at man våger å tenke nytt om beredskap i helsevesenet og at man for alvor får skrotet den modellen som har herjet helsevesenet de siste 20 årene med pair- og rapporteringstyranni.  Helsevesenet skal handle om å redde liv og helse ikke om å levere "resultater i rapoporter".

Einig i det. Men samstundes kan ein ikkje ha ein masse sjukepleiarar som ikkje gjer nokon ting fordi dei skal stå klar ved ein pandemi. Utfordringa er å kunne skalere opp og ned beredskapen etter behov, og det er ikkje heilt enkelt. I praksis skjer dette ved at ein må utsetje annan type behandling dersom det blir mange innlagde på grunn av pandemi. Ein av dei feila som har vore gjort var at ikkje beredskapen vart skalert raskt nok ned då smittetala stupte i fjor vår.

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (3 minutter siden):

Einig i det. Men samstundes kan ein ikkje ha ein masse sjukepleiarar som ikkje gjer nokon ting fordi dei skal stå klar ved ein pandemi. Utfordringa er å kunne skalere opp og ned beredskapen etter behov, og det er ikkje heilt enkelt. I praksis skjer dette ved at ein må utsetje annan type behandling dersom det blir mange innlagde på grunn av pandemi. Ein av dei feila som har vore gjort var at ikkje beredskapen vart skalert raskt nok ned då smittetala stupte i fjor vår.

Det er derfor man må utvide sykehuskapasisteten sier jeg jo. Det er det relle alternativet til lockdowns som er utrolig skadelig for samfunnet. Men jeg er enig; det er ikke enkelt og jeg håper og tror at regjeringen nå setter ned et team for planlegging av fremtidige pandmier og om hvordan helsevesenet kan håndtere det best mulig uten kollaps og unngå så langt det lar seg gjøre å måtte ty til lockdowns.

 • Like 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (12 minutter siden):

 

Men uansett korleis du vrir og vender på det har store deler av næringslivet gått bra under pandemien, og folk flest har betre råd enn nokon gong. Skilnadene i samfunnet har diverre auka, og det å stå i matkø er forferdeleg for dei det gjeld. Likevel har vi samla sett vore helfige, og det kjem både av oljefond, målretta tiltak og høg tillit til systemet og dei styrande. Det siste har sikra god gjennomføringsevne av tiltaka, og som har gjort at nedstenging av den typen som ein har sett i andre land heldigvis ikkje har vore nødvendig i Norge.

Jeg er stygt redd denne troen på oljefondet er veldig naivt. Spesielt i og med at olje er langt mindre attraktivt enn tidligere.

Jeg ber om unnskyldning for at jeg blir i overkant revet med. Denne pandmien tærer på kreftene på mange av oss. Det er ikke alltid lett å beherske seg. Selv ikke for de, som meg, som har fulgt reglene til punkt og prikke siden de startet og kanskje selvisolert mer enn nødvendig.

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post
Morromann skrev (29 minutter siden):

Hva resultatene av dette blir vet vi ikke nå per mai 2021. Det er minst 4 år for tidlig. Men resultatene de kommer. Ja, de kommer, sann mine ord. J

Jeg har ikke sagt at jeg er imot tiltakt nå. Holfd opp med den ifordragelig stråm,annsargumentasjonen din.Jeg snakker om fremtiden.

Jeg hjar aldri sagt at jeg var imot tiltakene og at det ikke har funket. Slutt med det, kan du være så snill å slutte å tillegge meg meninger JEG.IKKE.HAR. Jeg snakker om fremtiden og kun fremtiden. Og har snakket om at man må ruste HELSEVESENET greundig for å fordhoindre overbelastning, slik at helsevesenet blir stort nok til å håndtere større belastning så man slipper å stenge ned samfunnet. SÅNN! Forstod du hva jeg prøvde å si nå?

Eg trur det. Det eg reagerte på er at du tilsynelatande kategorisk avviste nedstenging/tiltak i framtida dersom ein skulle komme opp i ein liknande situasjon. Men med vaksiner pluss kunnskapen ein har fått vil tiltak vere meir målretta enn i mars 2020 då både kunnskap om viruset, smitterettleiarar, testmetodar og tisk måtte byggjast i frå grunnen av. Vi slepp forhåpentlegvis unna med få eller ingen tiltak og eventuelle tiltak vil vere meir målretta enn i mars 2020.

Share this post


Link to post
Morromann skrev (7 minutter siden):

Jeg er stygt redd denne troen på oljefondet er veldig naivt. Spesielt i og med at olje er langt mindre attraktivt enn tidligere.

Jeg ber om unnskyldning for at jeg blir i overkant revet med. Denne pandmien tærer på kreftene på mange av oss. Det er ikke alltid lett å beherske seg. Selv ikke for de, som meg, som har fulgt reglene til punkt og prikke siden de startet og kanskje selvisolert mer enn nødvendig.

Då er det min tur til å be om orsaking fordi eg er ein stabeis som aldri kan gje meg. 😉 Men eigentleg er vi nok ikkje så ueinige når det kjem til stykket. 🙂

Share this post


Link to post
Morromann skrev (2 timer siden):

Heh, ja. Men de er smarte det skal de ha. Blitt verdens største økonomi gjennom rent kvakksalveri? Seychellene burde saksøke dem for svindel; ikke det at jeg tror de vil komme noen vei med det selvfølgelig.

Tja... Ei vaksine med 50% verknad(?) er trass alt betre enn inga vaksine.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...