Jump to content
NTB - digi

Tror skatt kan dempe vindkraftmotstanden

Recommended Posts

Føler ikke at motstanden er så veldig stor, det er bare det at de få som er imot skriker så ekstremt høyt og tyr til metoder som skaper mye media-støy. På en lokal vardetenning i helga møtte det opp 6 personer her i kommunen på ca 15k innbyggere... Og JA, de kom selvsagt i avisa...

 • Like 5

Share this post


Link to post
49 minutes ago, molna said:

Føler ikke at motstanden er så veldig stor, det er bare det at de få som er imot skriker så ekstremt høyt og tyr til metoder som skaper mye media-støy. På en lokal vardetenning i helga møtte det opp 6 personer her i kommunen på ca 15k innbyggere... Og JA, de kom selvsagt i avisa...

Virker som du har mye rett i det du sier. For ordens skyld: jeg har forståelse for at det er motstand og spesielt i de tilfeller hvor lokalbefolkningen ikke har fått sagt det de skulle sagt. Men, når motstandere ikke klarer å se helheter (det er kun vindmøller som er det eneste problemet mot natur),  samt er fullstendig rabiate mot de som støtte utbygging og utbyggerne selv, da har de i mine øyner tapt sin sak. I mange tilfeller har det også vist seg at folk først har stemt for forslaget, så angret seg flere år senere for til slutt å hevde at avtale er ugyldig grunn deres egen mangel på forståelse av hvordan avtaler fungerer (så kan man ta diskusjonen om avtalene er for dårlig så klart, men dette må altså skje i selve prosessen av inngåelse - ikke etter). Personlig ser jeg heller at vi har vindmølle på hav, men om alternativet er å fortsette vårt overforbruk av fossil energi med dets negative innvirkning på natur, anser jeg vindmøllene som mindre ødeleggende enn status quo. Om det derimot er rapporter som tilsier at det er bedre å brenne olje og gass enn å erstatte en del av dette med vindkraft er jeg villig til å lytte.

Edited by The Very End
 • Like 1

Share this post


Link to post

"Velure tror nye skatteinntekter etter modell fra vannkraft vil føre til at lokalsamfunn i større grad ser seg tjent med å bygge ut vindkraft på land."

Penger er det vanskelig å si NEI til, så selvsagt vil da mer av naturen bli skadelidende. Problemet er at få politikere evner å se helheten. En låser politikken i et spor som er vanskelig å komme ut av.

Hvorfor har ikke havet vært mer med i debatten om vindkraft?

Vi har et enormt område i Norsk Økonomisk Sone, hvor flytende vindkraft neppe ville møtt stor motstand, dersom en ungår fiskebankene. Hvorfor ikke plassere anleggene der hvor dybden gjør fiske lite attraktivt?

Havmerden til Nordlaks, Jostein Albert, er et eksempel på hva vi kan vente oss av konstruksjoner på dette området i fremtiden. Jeg mener en 3-kantet konstruksjon med 3 vindturbiner er best, hvor matproduksjon kombineres med energiopptak fra vind og bølger.

Hadde dette alternativet vært en del av debatten for 10 år siden ville trolig vindturbinene vært på havet og vi hadde ikke hatt konfliktene med naturinteressene.

Bygger vi anleggene selv blir det industriarbeidsplasser i en fremtidig eksportnæring.

Share this post


Link to post

Jeg tror ikke 2 øre/kWh smøring/bestikkelser til vertskommunene forandrer noe for folk flest. Kanskje en og annen kommunestyrerepresentant snur på femøringen (eller egentlig toøringen).

 • Like 2

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (30 minutter siden):

Jeg tror ikke 2 øre/kWh smøring/bestikkelser til vertskommunene forandrer noe for folk flest. Kanskje en og annen kommunestyrerepresentant snur på femøringen (eller egentlig toøringen).

Det vil ikke forandre noen ting for folk flest, for folk flest bor ikke i kommuner der det er aktuelt å bygge vindkraftanlegg. Men det kan ha stor innvirkning på holdningen blant lokalbefolkningen.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Den 1. oktober stod det følgende å lese i Teknisk ukeblad: "Frykter trøbbel for både havvind og nye mellomlandskabler. Strømnettet på kontinentet er fullt". Det finnes ikke avsetning for strømmen fra vindkraftverkene. Investorene kan heller investere kapitalen sin i havvind. Så kan uberørt norsk natur forbli uberørt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, molna said:

Føler ikke at motstanden er så veldig stor, det er bare det at de få som er imot skriker så ekstremt høyt og tyr til metoder som skaper mye media-støy. På en lokal vardetenning i helga møtte det opp 6 personer her i kommunen på ca 15k innbyggere... Og JA, de kom selvsagt i avisa...

Ett typisk forsøk på å snu debatten med påstander som ikke følges opp men som skal bli hengende i luften som en sannhet, og! nok et eksempel på at vindturbin entusiastene vil kjøpe folk til taushet. 

For å si det slik, jeg "føler" ikke at entusiasmen er så stor for vindturbiner som noen vil ha det til, men i motsetning til det bildet som vindturbin fantastene forsøker å male av folk så er de fleste (om ikke alle) motstanderen edruelige normale hardarbeidende folk som debatterer seriøst og fornuftig mot inngrepet i naturen. Selvsagt må man bruke stemmen til tider, vi besitter nemlig ikke millioner av subsidierte skattekroner for å bestikke folk slik som vindlobbyen gjør, men man må bruke de virkemidlene en har.  

Det som er galt derimot er de udemokratiske prosessene som de som er for vindturbin utbyggingen benytter seg av når de skal presse unyttig søppel ut i naturen. De siste ukenes oppslag har avslørt at det er først og fremst pumping av kraft til kontinentet som er drivkraften til utbyggerne, ikke Norges behov for kraft. Og dette vil de gjøre med subsidier for deretter å ta seg betalt av mottaker landet for kraften de kjøper. Med andre ord, de vil ha betalt for samme vare to ganger. Men hey! Kontinentet gjør det de kan for at de skal være self sustained med egen kraft og aller helst en eksportør selv. Ett slikt race der alle skal bygge ned sin natur for å selge kraft er alt annet enn miljøvennlig.

Dertil kommer manglende og fordekt informasjon om miljøgevinsten av å benytte vindturbiner og skader og havarier holdes hemmelig. Oljesøl, frostvesker, iskast, fugle/innsekt/flaggermus død, støy, visuell forsøpling, ødelagt fauna, manglende systemer for resirkulering av deler, mikroplast, kort levetid, ustabil kraft leveranse, enorme fundamenter i bakken, i tillegg til den stadig manglende utbyggingen av kompenserende kraftkilder for når det ikke fiser eller det fises for mye, med mere.   

Vannkraft i dag, atomkraft i morgen, miljøbevaring for alltid!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dagens vindparker kommer etter hvert til å bli gullkantete. Når de har tjent seg inn etter ca 25 år (som ofteste lenge før) faller konsesjonen bort og kommunene/fylket/staten kan overta dem. For en utgift på ca 10% av opprinnelig pris kan vindturbinene oppgraderes og gå like fint (om ikke bedre) de neste 25 år som de foregående 25 år. En ide kunne være at kommunene får forskuttert en del av fremtidige inntekter ved å love betaling (i stedet for gratis) ved overtagelse av parkene. En eller annen løsning bør finnes, der særlig kommune får noe igjen for å stille uberørt natur til rådighet. Heretter bør det også kun være norske (offentlige) interesser som bygger ut vindkraft.

Edited by Ketill Jacobsen

Share this post


Link to post
28 minutes ago, Ketill Jacobsen said:

Dagens vindparker kommer etter hvert til å bli gullkantete. Når de har tjent seg inn etter ca 25 år (som ofteste lenge før) faller konsesjonen bort og kommunene/fylket/staten kan overta dem.

For no reinspikka tøv! Etter 25år må hele skiten byttes ut, senest, levetiden er på maks 20 og du etterlater kommunene hele jobben med å sannere turbinene og tårnet og tilbakestille naturen. Du vil altså sende søppla, hele regningen og alle kostnadene ved restitusjon av området til kommunens innbyggere?

Jo du, gullkantet er det nok, men nok en gang for investorer og utbyggere. 

28 minutes ago, Ketill Jacobsen said:

 For en utgift på ca 10% av opprinnelig pris kan vindturbinene oppgraderes og gå like fint (om ikke bedre) de neste 25 år som de foregående 25 år.

Øøøø, Hæ? Nå må jeg kreve dokumentasjån gett!

Quote

En ide kunne være at kommunene får forskuttert en del av fremtidige inntekter ved å love betaling (i stedet for gratis) ved overtagelse av parkene. En eller annen løsning bør finnes, der særlig kommune får noe igjen for å stille uberørt natur til rådighet. Heretter bør det også kun være norske (offentlige) interesser som bygger ut vindkraft.

Det er nesten så jeg må spørre om du egentlig troller her altså aldri så lite. For dette ble jo helt hinsides all fornuft. 

Edited by EremittPåTur
 • Like 2

Share this post


Link to post

Forsøk å holde hodet kaldt fremfor å la følelsene ta overhånd. Hele infrastrukturen er allerede på plass, så selv om det må investeres i ny vindmølle etter 25 år vil jo prisen for dette være langt mindre enn originale etableringskostnader (og dette er før man begynner å se på hvor mye teknologien har utviklet seg og sunket i pris over 25 år fra nå). 

Edit 13:07: Selvmodererte innlegget litt. 

Edited by The Very End
 • Like 1

Share this post


Link to post
EremittPåTur skrev (28 minutter siden):

For no reinspikka tøv! Etter 25år må hele skiten byttes ut, senest, levetiden er på maks 20 og du etterlater kommunene hele jobben med å sannere turbinene og tårnet og tilbakestille naturen. Du vil altså sende søppla, hele regningen og alle kostnadene ved restitusjon av området til kommunens innbyggere?

Jo du, gullkantet er det nok, men nok en gang for investorer og utbyggere. 

Øøøø, Hæ? Nå må jeg kreve dokumentasjån gett!

Det er nesten så jeg må spørre om du egentlig troller her altså aldri så lite. For dette ble jo helt hinsides all fornuft. 

Du bekrefter våre mest ekstreme oppfatninger av vindkraftmotstandere. Bare i de to første setningen er det tre til fire ting som er løgner/usannheter.

I Danmark eksporteres det et større antall (mange hundre) eldre turbiner (til Irland for eksempel). Disse blir oppgradert uten store omkostninger og vil ha en fornyet levetid på 25 år. I Danmark forventes nå levetider for vindturbiner på 35 til 50 år. Og disse anslag blir høyere år for år.

Hvis du forveksler trolling med sann og riktig informasjon, så er det ditt problem. Men det er ikke særlig overraskende tatt i betraktning din opplisting av imaginære problemer knyttet til vindturbiner. Sitat: "Oljesøl, frostvesker, iskast, fugle/innsekt/flaggermus død, støy, visuell forsøpling, ødelagt fauna, manglende systemer for resirkulering av deler, mikroplast, kort levetid, ustabil kraft leveranse, enorme fundamenter i bakken". Alt dette nevner du uten kvantifisering og uten å forklare relevans. Vi vet at det hender at fly faller ned med tap av masse menneskeliv. Skal vi da forby all luftfart i verden (tips i 2017 var det ikke et eneste menneske som omkom i sivil, kommersiell luftfart med fly større enn ca 30 seter)?

 • Like 3

Share this post


Link to post
16 minutes ago, Pirkko Rygh said:

Det koster like mye å skifte turbiner som bygge nytt.

Og fortsatt, turbiner produserer strøm bare når det blåser passe, det gjør det omtrent +- 30 % av tiden.

Og dette baserer du på? Så teknologi, teknikker og kunnskap utvikler seg ikke over 25+++ år? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Ketill Jacobsen said:

Du bekrefter våre mest ekstreme oppfatninger av vindkraftmotstandere. Bare i de to første setningen er det tre til fire ting som er løgner/usannheter.

Vel, om jeg er den mest ekstreme så er det bra saker, da står det ganske bra til om jeg skal si det selv. 

 

Du og dine like har hele tiden skyvd forran dere argumenter som at "naturen tilbakeføres etter endt konsesjons periode" og så videre. Det har man jo visst bare er løgn. Det er fint at du tør innrømme det nå. Nå vil du selge utrangerte industriområder til kommunene og dytte vedlikeholds kostnadene over på folket. Det er ikke i hht. konsesjonene, men det har man jo også visst, vindindustrien taler med to tunger og sier ja til konsesjoner med krav om opprydning fordi de vet at de kan vri seg unna til slutt allikevel.  Nesten som om det er en del av avtalen.

Har spurt deg før uten å ha fått svar, har du noen form for økonomiske interesser knyttet til utbygging av vindturbin industriområder som f.eks. eierskap i utbygger / investor firma, leverandør til vindturbin industrien og eller grunneier til områder som har blitt eller er under utbygging? Det er interessant å vite for jeg har vanskelig for å tro, av de folk jeg har møtt, at noen er så for uten slike interesser. Det har jeg bl.a. sett på Haramsøy. Det er lett å bli forblindet av bestikkelser.

 

1 hour ago, Ketill Jacobsen said:

I Danmark eksporteres det et større antall (mange hundre) eldre turbiner (til Irland for eksempel). Disse blir oppgradert uten store omkostninger

Hold Danmark rent, kast søppla til andre.

 

1 hour ago, Ketill Jacobsen said:

og vil ha en fornyet levetid på 25 år. I Danmark forventes nå levetider for vindturbiner på 35 til 50 år. Og disse anslag blir høyere år for år.

Du maler rosenrøde bilder av alt som har med vindturbiner å gjøre. Kommer ikke med en eneste kilde men krever som vanlig alt av andre. 

Vindturbin anlegg oppgis for eksempel som oftest med installert effekt som nøkkeltall. Det er ett tall som er ekstremt uinteressant siden det er netto energien man skal leve av. det er bare ett eksempel på hvor falske bilder vind bransjen leverer. 

Vannkraft lever dobbelt så lenge ++ og har en laaaangt mer stabil produksjon og effektivitet enn vindturbiner. samt mange flere fordeler. I forhold til de inngrepene ett damanlegg  medfører vs ett vindturbin industriområde så er det en vinn vinn å kjøre på med mer vannkraft enn å ødelegge med vindturbiner når du også tar med levetid, og produksjons kapasitet.

 

1 hour ago, Ketill Jacobsen said:

Hvis du forveksler trolling med sann og riktig informasjon

 

Jeg kler av keiseren hans nye "klær"

 

 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, The Very End said:

Og dette baserer du på? Så teknologi, teknikker og kunnskap utvikler seg ikke over 25+++ år? 

Produsentene selv oppgir. min og maks vindstyrke. Satt og leste på noen vær statistikker her forleden. Snitt vindhastighet for Haramsøy gjennom året er på ca 5-7m/s, NVE oppererer opp mot 9m/s ved 100m, men det er utrekna verdi mens 5-7 er målt verdi. Uansett sannhet så er du helt nede i nedre sjikt av vindturbinens arbeidsområde, databladet sier cut-in ved 3m/s, men tabellene starter først på 6m/s og der er du nede i ca 1/3 til en 1/2 av skryte effekten, sannheten er vel gjerne enda litt lavere. Og dette er årssnitt, noen dager mer, andre dager langt under. I dag var vi nede i 2m/s og null effekt. Flotte greier du. 7000 husstander blir plutselig 3500 husstander som blir til 2300 husstander, som til slutt blir til 0. Og da er det skryte tallene vi refererer til. Dette er ikke noe å bygge ett fungerende samfunn på <sigh>

Det er også en smule interessant at disse "lydløse" monstrene har en rated soundpower (Lwa) på over 100dB. Selvsakt er det kloss på men det betyr at om jeg satte 10 luftkompressorer på toppen av fjellet rundt der du bor, om det er noe fjell der, og lar de dure å gå natt og dag så er det ekvivalent med 10 av disse vindturbinene. Kjempe koselig å gå tur rundt de, gitt.

Åjada, vi vet da vel det at det har man rett i , at det tallet gjelder kun når turbinene går for fullt og det gjør de jo så sjeldent.

Jepp, det var akkurat det ja, hva skal vi da med de greiene der?

 

Atomreaktorer utvikler seg også over tid. Inkludert avfallshåndtering. Allikevel bruker greanpeace og andre fortsatt argumenter som gjelder teknologier fra 80 tallet og enda eldre, eller gamle synder på kjeller som eksempel på hvorfor det skal forbys. Antar det er greit å ta atomkraften inn i varmen da.. 

 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
EremittPåTur skrev (5 timer siden):

Vel, om jeg er den mest ekstreme så er det bra saker, da står det ganske bra til om jeg skal si det selv. 

 

Du og dine like har hele tiden skyvd forran dere argumenter som at "naturen tilbakeføres etter endt konsesjons periode" og så videre. Det har man jo visst bare er løgn. Det er fint at du tør innrømme det nå. Nå vil du selge utrangerte industriområder til kommunene og dytte vedlikeholds kostnadene over på folket. Det er ikke i hht. konsesjonene, men det har man jo også visst, vindindustrien taler med to tunger og sier ja til konsesjoner med krav om opprydning fordi de vet at de kan vri seg unna til slutt allikevel.  Nesten som om det er en del av avtalen.

Har spurt deg før uten å ha fått svar, har du noen form for økonomiske interesser knyttet til utbygging av vindturbin industriområder som f.eks. eierskap i utbygger / investor firma, leverandør til vindturbin industrien og eller grunneier til områder som har blitt eller er under utbygging? Det er interessant å vite for jeg har vanskelig for å tro, av de folk jeg har møtt, at noen er så for uten slike interesser. Det har jeg bl.a. sett på Haramsøy. Det er lett å bli forblindet av bestikkelser.

 

Hold Danmark rent, kast søppla til andre.

 

Du maler rosenrøde bilder av alt som har med vindturbiner å gjøre. Kommer ikke med en eneste kilde men krever som vanlig alt av andre. 

Vindturbin anlegg oppgis for eksempel som oftest med installert effekt som nøkkeltall. Det er ett tall som er ekstremt uinteressant siden det er netto energien man skal leve av. det er bare ett eksempel på hvor falske bilder vind bransjen leverer. 

Vannkraft lever dobbelt så lenge ++ og har en laaaangt mer stabil produksjon og effektivitet enn vindturbiner. samt mange flere fordeler. I forhold til de inngrepene ett damanlegg  medfører vs ett vindturbin industriområde så er det en vinn vinn å kjøre på med mer vannkraft enn å ødelegge med vindturbiner når du også tar med levetid, og produksjons kapasitet.

 

 

Jeg kler av keiseren hans nye "klær"

 

 

Jeg pleier ofte å oppgi kilder. Men å argumentere mer med deg og legge frem kilder og så videre, er nok bortkastet over for deg.

Du fremstiller mine forslag om offentlig overtagelse helt feilaktig, på samme måte som du til å begynne med beskrev vindparkeiernes ansvar etter konsesjonsperioden helt feil. Stort sett ingen ting du skriver kan tas på alvor.

Det er jo ganske patetisk at når du ikke har argumenter å komme med, så beskylder du meg for å ha økonomiske interesser knyttet til vindkraft på en eller annen måte! Jeg eier ikke en eneste aksje og har ellers jobbet mot verdens skipsindustri og med systemutvikling. Og jeg har ingen som helst tilknytning til vindkraft (for å hamre det inn).

 • Like 1

Share this post


Link to post

Fra Haram anlegget

Antall turbiner 8stk.

Installert effekt 34 MW

Årlig produksjon 113 GWh

Kan forsyne strøm til 7060 eneboliger årlig

Guleslettene

Bremanger og Kinn kommuner i Vestland

Antall turbiner 47 stk.

Installert effekt 197,4 MW

Årlig produksjon 700 GWh

Kan forsyne strøm til 43750 eneboliger årlig

Installert effekt, hva anlegget kunne produsere om det blåste jevnt i riktig styrke hele tiden, hele året.

Årlig produksjon, hva anlegget optimistisk vurdert produserer i virkeligheten.

https://www.zephyr.no/prosjekter/

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...