Jump to content
inside_866298

Equinor kan få rett: Oljeprisen kan skyte i været igjen

Recommended Posts

Helt rett som han over sier. I alle andre bransjer er prissamarbeid ulovlig, men med olje kan du egentlig gjør hva F du vil. Men men, hvem bryr seg vel om slike trivielle ting når vi kan gi F og sende regningen til barnebarna eller hva?

Edited by The Very End
 • Like 2

Share this post


Link to post
The Very End skrev (59 minutter siden):

Helt rett som han over sier. I alle andre bransjer er prissamarbeid ulovlig, men med olje kan du egentlig gjør hva F du vil. Men men, hvem bryr seg vel om slike trivielle ting når vi kan gi F og sende regningen til barnebarna eller hva?

I Norge sender vi vel pengene til barnebarna i for av oljefondet

 • Like 2

Share this post


Link to post

Man kan vel ikke argumentere med at oljens konkuransekraft styrkes av lavere priser, hvis en politisk bestemt omstilling til fossilfritt er årsaken?

Share this post


Link to post

Fokus må være på hvordan man kan stimulere til lavere etterspørsel. Å stenge ned Norsk oljeproduksjon gjør at andre oljeproduserende land ler hele veien til sin nasjonalbank.

Norge har tatt ett viktig initiativ til elektrifisering av transport. Dette vil føre til lavere etterspørsel verden over, og dermed gi reduksjoner i produksjon i alle oljeproduserende land.

 • Like 1

Share this post


Link to post
9 hours ago, NERVI said:

Man kan vel ikke argumentere med at oljens konkuransekraft styrkes av lavere priser, hvis en politisk bestemt omstilling til fossilfritt er årsaken?

Så lenge den politisk bestemte omstillingen kun gjelder en liten og krympende andel av markedet slik forfatteren sier, så kan man det. Man senker forbruket i Europa. Dette senker prisen, men også Europas konkurranseevne. Resten av verden vil bruke den teknologien som er billigst. Jo lavere prisen på fosil energi er, jo mindre insentiv er det for u-land til å benytte fornybar energi. De må da senere omstille seg, noe som er kostbart og tar tid. Netto effekt er mer utslipp.

Edited by Gunnar Mo
 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg har inntrykk av at mekanismen er litt motsatt, at oljepris/tilgang styres av den økonomiske aktiviteten og produsentene. Et av insitamentene for å fri seg fra olje er nettopp uforutsigbarheten/sårbarheten, og heller satse på lokale energikilder/fornybart.

Share this post


Link to post

Virkeligheten er dessverre slik Øystein Noreng gir uttrykk for i denne artikkelen, men har vi muligheter til ta valg som er til beste for velferden vår?

Trolig ender det opp i ønsketenkning, men da blir også realitetene at havet står 1 m høyere i 2100.

Det er pengene som bestemmer realpolitikken, men politikerne har samtidig makt til å styre pengestrømmen til beste for flertallet.

Problemet er alle kryssende interessene, og resultatet er handlingslammelse.

Vi går med andre ord en dyster fremtid i møte, da det er som Noreng sier: markedet bestemmer og styrer.

Share this post


Link to post

Paradokset er at den eneste måten vi kunne klart å få ned utslippene av fossilt brennstoff var å ikke satse fornybart. Da ville vi kommet i en situasjon der olje prisene hadde gått til himmels. Verden hadde stoppet opp pga ingen hadde hatt råd til diesel til traktoren eller lastebilen. Verden hadde opplevd en kollaps og alt som kunne brukes til å holde hjula i gang hadde blitt brukt. Alt fra knott generatorer til ved fyring av kraftverk. 

Det vi opplever nå er at fornybart og olje konkurrerer. Det betyr at både olje og strøm blir billig. Det er ikke veldig bra for miljøet vårt.

Det beste var om vi kunne ha holdt oljeprisen så høy at fornybart kunne vert dyrere og at folk brukte mindre energi totalt. Det frykter jeg ikke kommer til å skje. Hadde man holdt oljeprisen på 200dollar fatet og forbudt kull hadde fremtiden vert lysere.

 • Like 2

Share this post


Link to post

I 2014 var Statoil heller ikkje i tvil om at oljeprisen skulle opp att til over 100 dollar fatet veldig snart. Fyrst i 2017 tok dei det gigantiske tapet på oljesand i Canada, som var avhengig av oljepris på over 80 dollar fatet for å gå i null.

 

Statoil anslår at Brent-oljeprisen i 2018 vil være 80 dollar fatet, i 2015-dollar, og at prisen vil øke gradvis fra dette.

https://www.dn.no/stl/oljepris/statoil-spar-oljepris-pa-80-dollar-fatet-i-2018/1-1-5427732

 

(80 2015-dollar er 85 2018-dollar.)

 

Brent-oljeprisen var i snitt 71,34 USD i 2018 og har gått ned etter det:

https://www.statista.com/statistics/262860/uk-brent-crude-oil-price-changes-since-1976/

 

At Statoil er usamde med samtlege oljeanalytikarar no kjem heller ikkje som ei bombe. Statoil veit dei sit på mange verdilause tapsprosjekt som skulle vore avskrive som tapte pengar for lenge sidan. Ved å blåse opp framtidige verdiar kan dei suge subsidiar ut av oljefondet til prosjekt som er samfunnsøkonomisk katastrofale.

 

Apropos Europa, so ser vi at dei landa som har lukkast best med det grøne skiftet er dei som har klart seg best økonomisk. Vi ser det òg blant oljeselskapa, faktisk. Medan kursen til Statoil nesten har halvert seg sidan 2018, har kursen til det danske energiselskapet Ørsted meir enn dobla seg. Skilnaden er at Ørsted, som før heitte Dong og var solid planta i olje, gass og kol, har hoppa av fossil energi og konvertert heilt til fornybart. Det har lønt seg veldig. Det er synd at ulike leiingar har r*vkøyrt Statoil so lenge, og lete selskapet hamne so langt bakpå.

Edited by Sturle S
 • Like 5

Share this post


Link to post
Trestein skrev (16 minutter siden):

Paradokset er at den eneste måten vi kunne klart å få ned utslippene av fossilt brennstoff var å ikke satse fornybart. Da ville vi kommet i en situasjon der olje prisene hadde gått til himmels. Verden hadde stoppet opp pga ingen hadde hatt råd til diesel til traktoren eller lastebilen. Verden hadde opplevd en kollaps og alt som kunne brukes til å holde hjula i gang hadde blitt brukt. Alt fra knott generatorer til ved fyring av kraftverk. 

Det vi opplever nå er at fornybart og olje konkurrerer. Det betyr at både olje og strøm blir billig. Det er ikke veldig bra for miljøet vårt.

Det beste var om vi kunne ha holdt oljeprisen så høy at fornybart kunne vert dyrere og at folk brukte mindre energi totalt. Det frykter jeg ikke kommer til å skje. Hadde man holdt oljeprisen på 200dollar fatet og forbudt kull hadde fremtiden vert lysere.

Sliter med å se hvordan dette skulle utarte seg. Ved å la være å satse på fornybart, så, vel, får vi jo helt enkelt verken infrastrukturen eller teknologien vi trenger. Da ville altså løsningen vært at vi kveler hverandre? Dette hadde ført til krig og elendighet. Dog er jeg rimelig usikker på hvem som ville ha ført oss i den retningen. Oljeprodusentene vil nødig ta knekken på sine egne kunder. Det er vel ikke urealistisk at vi hadde sett en økning i naturmassakren som en konsekvens av at tilgangen til olje hadde stoppet opp? Løsningen her hadde nok vært å ta de ekstra pengene man tjener på økte oljepriser, og dytte de innover i mer klima- og miljøvennlige næringer som gir samme produkter (energi og materialer). Spørs om dette er økonomisk sett bærekraftig på sikt, sånn som jeg får inntrykk av at du argumenter for. Da vektlegger jeg altså: «ikke satse på fornybart». Altså ikke omvende oljenæringen, eller erstatte den?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Memento scientiam skrev (27 minutter siden):

Sliter med å se hvordan dette skulle utarte seg. Ved å la være å satse på fornybart, så, vel, får vi jo helt enkelt verken infrastrukturen eller teknologien vi trenger. Da ville altså løsningen vært at vi kveler hverandre? Dette hadde ført til krig og elendighet. Dog er jeg rimelig usikker på hvem som ville ha ført oss i den retningen. Oljeprodusentene vil nødig ta knekken på sine egne kunder. Det er vel ikke urealistisk at vi hadde sett en økning i naturmassakren som en konsekvens av at tilgangen til olje hadde stoppet opp? Løsningen her hadde nok vært å ta de ekstra pengene man tjener på økte oljepriser, og dytte de innover i mer klima- og miljøvennlige næringer som gir samme produkter (energi og materialer). Spørs om dette er økonomisk sett bærekraftig på sikt, sånn som jeg får inntrykk av at du argumenter for. Da vektlegger jeg altså: «ikke satse på fornybart». Altså ikke omvende oljenæringen, eller erstatte den?

Det var litt satt på spissen. Vi må selvfølgelig utvikle fornybare alternativer. Uten går det garantert til h.

Poenget var at skyhøy oljepris er et av få tiltak som vil redusere ojebruk dramatisk. Kommer den over 200dollar fatet vil resten gå av seg selv. Verden ville akseptert høyere priser på eletrisk energi og mange energi effektive løsninger ville ha blitt gjennomført. Som el biler, bruk av varmepumper, mindre transport osv(mere lokal produksjon)

Problemet er økonomene. Disse vil ha vekst og ingenting gir vekst som lave energipriser. Billig olje billig strøm. 

Det som gir økonomisk vekst på kort sikt er ikke nødvendigvis det som er best for kloden med tanke på miljø.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...