Jump to content
Eirik Helland Urke / TU

Hun lager globalt korona-register fra karantene i Trondheim

Recommended Posts

Jeg forstår ikke helt hvordan det skal fungere?

Folk skal selv registrere om de er smittet, ettersom det er vanskelig å få kontakt med helsevesenet ... men hvordan vet de at de er smittet da, man må jo testes for å få bekreftet smitte?

Nå kan man riktignok velge status på nettsiden, men dette blir aldri noe som er brukbart til noen form for statistikk, annet enn et fiffig lite prosjekt for å se hva folket mener om egen helsetilstand.

Edited by 0laf
  • Like 3

Share this post


Link to post

Dette initiativet føyer seg inn sammen med artikkelen til Petter Bae Brandtzæg i dagens Aftenposten (side 24) som meget prisverdig og innsiktsfullt, like mye som hvor sjokkerende det er at ingen fra myndighetshold, hverken fra helsedirektoratet eller andre har innsett dette behovet og selv satt igang eller koordinert en slik aktivitet. Grunnlagsmateriale for statistikk og oversikt vil bli helt avgjørende for å takle Corona-Pandemien. Nå blir personvernet vårt satt på en prøve. Hva skal bli avgjørende? Helse eller personvern? Når folk opplever å ikke komme gjennom til helse-Norge hverken på internett eller på telefon, og vi til stadighet leser om enkeltmennesker som avvises gang på gang enda de har både symptomer og eget ønske om å bli testet, da hjelper det ikke med fagre løfter og store penger.Det mangler nok ikke på viljen hos ledelsen i AS Norge, men evnen ser det verre ut med. Da gjelder det å slippe til, og støtte private initiativ av denne typen - selv om personvernet ikke nødvendigvis blir helt perfekt. Bedre å være frisk og registrert, enn å dø ensom og forlatt.

  • Like 2

Share this post


Link to post

se svar under eller ta direkte kontakt så vil vi kunne besvare alle spørsmål! 

Vi søker bistand fra alle som kan bidra og kosntruktive tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre løsninge fortløpende!

Edited by Louise J. Helliksen

Share this post


Link to post
1 hour ago, Viking1 said:

Dette initiativet føyer seg inn sammen med artikkelen til Petter Bae Brandtzæg i dagens Aftenposten (side 24) som meget prisverdig og innsiktsfullt, like mye som hvor sjokkerende det er at ingen fra myndighetshold, hverken fra helsedirektoratet eller andre har innsett dette behovet og selv satt igang eller koordinert en slik aktivitet. Grunnlagsmateriale for statistikk og oversikt vil bli helt avgjørende for å takle Corona-Pandemien. Nå blir personvernet vårt satt på en prøve. Hva skal bli avgjørende? Helse eller personvern? Når folk opplever å ikke komme gjennom til helse-Norge hverken på internett eller på telefon, og vi til stadighet leser om enkeltmennesker som avvises gang på gang enda de har både symptomer og eget ønske om å bli testet, da hjelper det ikke med fagre løfter og store penger.Det mangler nok ikke på viljen hos ledelsen i AS Norge, men evnen ser det verre ut med. Da gjelder det å slippe til, og støtte private initiativ av denne typen - selv om personvernet ikke nødvendigvis blir helt perfekt. Bedre å være frisk og registrert, enn å dø ensom og forlatt.

Vi har utviklet plattformen i Microsoft Azure, den prefererte løsningen for helsemyndigheter slik at vi kan tilrettelegger for at de skal kunne benytte seg av dataene slik beskrevet på nettsiden. Microsoft tjenesten innebærer i tillegg mye innebygd personvern og sikkerhet som er avgjørende for at helseaktørene benytter plattformen fra før og hvilket vi har lagt til grunn. 

Vi har benyttet Arntzen de Besche advokatfirma til å utarbeide terms and conditions og for ivareta nødvendige samtykker for å bevare personvernet. Sikkerheten i løsningen er nå testet av en av Norges fremste sikkerhetseksperter og vil fortløpende revideres. Vi vil implementere ethvert sikkerhetstiltak nødvendig som vi mot formodning ikke allerede har på plass. 

Det er definert tydelig i brukerbetingelsen formålet med tjenesten: bidra til å skape oversikt over Korona situasjonen og utlevere det til helsemyndighetene i deres arbeid. 
 

2 hours ago, 0laf said:

Jeg forstår ikke helt hvordan det skal fungere?

Folk skal selv registrere om de er smittet, ettersom det er vanskelig å få kontakt med helsevesenet ... men hvordan vet de at de er smittet da, man må jo testes for å få bekreftet smitte?

Nå kan man riktignok velge status på nettsiden, men dette blir aldri noe som er brukbart til noen form for statistikk, annet enn et fiffig lite prosjekt for å se hva folket mener om egen helsetilstand.

Vi vil samle inn informasjonen og tilgjengeliggjøre den til helsemyndighetene. Du velger kun smittet dersom du er bekreftet smittet, se statusalternativene. Eneste alternativet ifht smitte er at du er bekreftet smittet eller er bekreftet smittet og blitt friskmeldt. 

Vi har en sterk analysemotor under med Micrososft Azures tjenester i Power BI. I tillegg har IBM nå bekreftet sitt bidrag og arbeider med et dedikert team for å sikre analysen verktøyene. Løsningen er bygget basert på innspill fra Epidemologer og innspill fra forskere ifht hva de trenger av informasjon og vi vil fortløpende utvikle innholdet i løsningen ettersom behovene melder seg. 

1 hour ago, Knut Sparhell said:

"Something went wrong" tyder på hastverksarbeid. Hva er vitsen, når det ikke fungerer? Man kommer aldri tilbake til slikt, bare bortkastet.

Vi får straks ut * på pålagte felter, kan du ha ett felt du ikke har fyllt ut? vi skal forbedre feilmeldinger ila dagen!

vi har fått en mengde registreringer allerede og forbedrer fortl

  • Like 3

Share this post


Link to post

Jeg syntes ikke at personvernet virket spesielt imponerende.

At dette kjører i Azure, gjør ikke saken bedre. Amerikanske myndigheter kan få dataene.

Brukervilkårene for Azure er bekymringsfulle - ingen garanti mot at data avgis til amerikanske myndigheter.

Er det noen grunn til å lagre data på personnivå for å oppnå formålet?

Norske helseopplysninger: OUS krever at disse lagres i Norge.

Eller støtter jeg ideen om personlige helsedata. Men ikke ukryptert i Azure. Da er man like langt.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Uavhengig om tjenesten blir en suksess, personvern eller om andre gjør det samme - solid stykke arbeid på kun 5 dager. Så Lousie, gi deg selv et klapp på skuldra for å ha brettet opp ermene og faktisk gjort noe - i motsetning til alle oss andre som kjører for kvart maskin på hjemmekontor :)

  • Like 3

Share this post


Link to post

"Hvis vi skal få bukt med denne epidemien, må myndighetene kunne se på mønstre, områder med spredning og så videre, for å kunne vite hvor innsatsen skal settes inn."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva slags innsats? Siden det ikke fins noen medisin eller vaksine så er et av de få tiltak å forsøke å regulere hvor fort befolkningen skal smittes. Har selv en sykehusrelatert jobb. Jeg observerer at på dette sykehuset er det meste av ordinære konsultasjoner er avbestilt, Intensiv avdelingen har overtatt en av fløyene til kirurgisk avdeling og klargjort for mottak av coronatilfeller. Så langt - ingen innlagte med corona. Sykepleiere og leger er i ventemodus. Pasientrommene står tomme. Få meldte tilfeller i kommunen. De menneskene som normalt skulle vært inne og fått diagnose og behandling for andre sykdommer får ikke hjelp.

Jeg vil si at i dette området av Norge er det satt inn for stor innsats for tidlig. Smitte begrenses fo'r effektivt. Skoler er stengte. Folk har hjemmekontor. Restauranter, bowling, basseng, frisører +++ er stengt. I dette tempoet vil det ta måneder og år før viruset får gjort seg ferdig. Tiden går. Samfunnet raseres økonomisk.

Skulle man gjøre en innsats her måtte det være å lette på restriksjonene, åpne skolene og slippe mer smitte ut til folket. Så får man heller stramme inn hvis det blir for mange syke på en gang. Så kanskje har dataprogrammet noe for seg?. Regulere at et behandlingsbart antall mennesker smittes pr døgn, homogent over hele Norge.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
mosedotten skrev (3 timer siden):

.... Skulle man gjøre en innsats her måtte det være å lette på restriksjonene, åpne skolene og slippe mer smitte ut til folket. 


Svaret er ett ord : inkubasjonstid .... tada !

Som ansatt i helsevesenet, bør det være helt innlysende at når det tar en uke eller to før folk blir syke, av noe som trolig har R0 på over 3, altså dramatisk eksponentiell stigning, så er det for sent å forsøke å stanse smitte når sykehuset er fullt, uka etter er det ti ganger flere som trenger hjelp.

Å regulere smitten med noen som helst form for nøyaktig, slik du skisserer, er utopi, det er derfor man står klare til å ta i mot pasienter og innfører tiltak nå.

Edited by 0laf
  • Like 1

Share this post


Link to post

Bra tiltak i prinsippet, men i kombo med tester som var lett tilgjengelige ville det bli et sterkere og mere ajourført instrument(?)

Oppfatter det som at plattform er USA basert, hvorfor må det være slik?

Share this post


Link to post

Hva med smartklokker? Kan man klare å identifisere smitte tidlig med dem hvis man har en god del tilfeller av påviste corona smittede og kan se mønstre?

Sør-Korea bruker vist posisjonsdata for smittede, men de utfører også veldig mange tester.

Ny navigasjonsparameter: finn minste smitte risikable veg, med en tid/risiko  trade off.

Share this post


Link to post
linux-fan skrev (22 minutter siden):

Hva med smartklokker? Kan man klare å identifisere smitte tidlig med dem hvis man har en god del tilfeller av påviste corona smittede og kan se mønstre?


Det ligger i så fall veldig langt frem i tid, foreløpig brukes svært avanserte RNA-tester for å påvise smitte, som kan ta flere timer å utføre, men det jobbes med mer nøyaktige hurtigtester (det finnes hurtigtester, men de fungerer visst nok dårlig).

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...