Jump to content
Varis

Moms når man går over 50.000 - hele beløpet, eller det over 50.000?

Recommended Posts

Normalt ligger jeg på rundt 46.000-47.000 i året, og har gjort det de siste fire årene nå, men jeg tok på meg en liten ekstrajobb og vil derfor gå over 50.000 i år. Hvordan er det med moms o.l. da? Må jeg betale moms av hele summen jeg tjener det året som blir da 53-54.000 kr, eller betales det da bare moms av summen som går over 3-4000 kr?

 

Firmaet betaler meg en fast godtgjørelse for oppdraget, så det er kun meg som må tenke på dette med moms.

Share this post


Link to post

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/

Det heter skatt ikke moms. Uansett ser ut som du slipper når du er under 55000 kr året.

 

Skatt og moms er to forskjellige ting ja, men er momsreglene på ENK mitt jeg er ute etter nå :)

 

Du betaler merverdiavgift på den fakturaen som gjør at du overstiger 50 000 kr.

 

Ok, takk for svar. Har jeg fortstått det som riktig at jeg må først sende regning, så registrere meg i momsregisteret? Blir jo helt på tampen av året dette, mest trolig sist regning bare.

 

Men når jeg da er i momsregisteret for i år, neste år blir det samme regla, ingen moms førjeg har fått inn mer enn 50.000?

Share this post


Link to post

Ja, du må sende regning først. Fakturaer som overstiger 50k er obligatoriske vedlegg til registreringsmeldingen.

 

Legg merke til at det ikke er året som er relevant, men tolv måneder. Du kan derfor ha blitt mva-pliktig tidligere, ettersom det ikke er "fakturaer i 2018" som er relevant, men "fakturaer fra mars 2017 til mars 2018", "fakturaer fra mai 2017 til mai 2018" osv.

 

Når du først er registrert i Mva-registeret skal du ta med merverdiavgift på alle fakturaer. Det begynner ikke å løpe ny mva-fri beløpsgrense.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Ja, du må sende regning først. Fakturaer som overstiger 50k er obligatoriske vedlegg til registreringsmeldingen.

 

Legg merke til at det ikke er året som er relevant, men tolv måneder. Du kan derfor ha blitt mva-pliktig tidligere, ettersom det ikke er "fakturaer i 2018" som er relevant, men "fakturaer fra mars 2017 til mars 2018", "fakturaer fra mai 2017 til mai 2018" osv.

 

Når du først er registrert i Mva-registeret skal du ta med merverdiavgift på alle fakturaer. Det begynner ikke å løpe ny mva-fri beløpsgrense.

 

Aha, trodde det var årsmnd, da blir det nok litt før enn desember ja. Har tjent samme sum i mnd siden 2016, så aldri kommet over 50.000 i løpet av 12 mnd før da nå.

 

Aj, den siste der var jeg ikke klar over. Da spørs det om jeg får tatt oppdraget slik de tenker alikevel. Det er en minimal biintekt som betaler ett lån og har lite lyst til å da miste 25% av all "lønn" fremover.

Edited by Varis
  • Like 1

Share this post


Link to post

Normalt ligger jeg på rundt 46.000-47.000 i året, og har gjort det de siste fire årene nå, men jeg tok på meg en liten ekstrajobb og vil derfor gå over 50.000 i år. Hvordan er det med moms o.l. da? Må jeg betale moms av hele summen jeg tjener det året som blir da 53-54.000 kr, eller betales det da bare moms av summen som går over 3-4000 kr?

 

Firmaet betaler meg en fast godtgjørelse for oppdraget, så det er kun meg som må tenke på dette med moms.

 

 

 

Glem for all del ikke at du kan ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift på innkjøp du har gjort til virksomheten de siste tre årene (tilbakegående avgiftsoppgjør). Jf mva loven:

 

§ 8-6.Anskaffelser foretatt før registrering

(1) Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet inntil tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) i den utstrekning anskaffelsene har direkte sammenheng med omsetningen i den registrerte virksomheten. Dette gjelder likevel ikke for varer og tjenester som er omsatt før registreringen. Krav om fradrag må framsettes senest tre år etter registreringen. Krav om fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser som inngår i en kapitalvare som nevnt i § 9-1 annet ledd bokstav b, må framsettes innen tre år regnet fra retten til tilbakegående avgiftsoppgjør oppstod. Tidsbegrensningen i første punktum gjelder ikke for slike anskaffelser som inngår i en kapitalvare som nevnt i § 9-1 annet ledd bokstav b.

Share this post


Link to post

Aha, trodde det var årsmnd, da blir det nok litt før enn desember ja. Har tjent samme sum i mnd siden 2016, så aldri kommet over 50.000 i løpet av 12 mnd før da nå.

 

Aj, den siste der var jeg ikke klar over. Da spørs det om jeg får tatt oppdraget slik de tenker alikevel. Det er en minimal biintekt som betaler ett lån og har lite lyst til å da miste 25% av all "lønn" fremover.

 

Er ikke oppdragsgiver mva registrert da? Da vil de (normalt) ha fradrag for mva'en og du kan fakturere det samme som før. I et slikt tilfelle vil mva registrering være en fordel for deg, du får fradrag for inngående mva på innkjøp.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Er ikke oppdragsgiver mva registrert da? Da vil de (normalt) ha fradrag for mva'en og du kan fakturere det samme som før. I et slikt tilfelle vil mva registrering være en fordel for deg, du får fradrag for inngående mva på innkjøp.

 

De er MVa registrer ja, men nå ble jeg litt usikker på hva du mente her? Må ikke jeg da fortsatt betale mva til staten? Jeg har ingen utgifter eller innkjøp i forbindelse med jobben, så der sparer jeg nok ingenting :)

 

Share this post


Link to post

De er MVa registrer ja, men nå ble jeg litt usikker på hva du mente her? Må ikke jeg da fortsatt betale mva til staten? Jeg har ingen utgifter eller innkjøp i forbindelse med jobben, så der sparer jeg nok ingenting :)

 

 

Dersom du tidligere fakturerte kr 10 000, vil du nå (når du får på plass mva registreringen) fakturere kr 10 000 + 2 500 i mva. De 10 000 beholder du, de 2 500 betaler du til futen. DU har samme inntekten, du har bare inkassert 2 500 i mva til staten. 

  • Like 4

Share this post


Link to post

Foretaket betaler riktignok 2500,- mer til deg, men dette får de fradrag for i sitt mva-regnskap, så de "får igjen" det ved at de betaler 2500,- mindre til staten.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Dersom du tidligere fakturerte kr 10 000, vil du nå (når du får på plass mva registreringen) fakturere kr 10 000 + 2 500 i mva. De 10 000 beholder du, de 2 500 betaler du til futen. DU har samme inntekten, du har bare inkassert 2 500 i mva til staten.

Aha, da skjønner jeg det. Får høre hvordan de tenker ?

Share this post


Link to post

Sitter nå og fikser dette, og beklager om jeg høres helt dum ut, men betyr dette "Beløpsgrensen er knyttet til samlet netto avgiftspliktig omsetning" at jeg ikke kan registrere meg før jeg har fått innbetalt den siste regningen (som gjør at jeg da går over 50.000 på ett år)?  Eller holder det at regningen er sendt?

Share this post


Link to post

Du skal registrere virksomheten i mvaregisteret når den regningen som gjør at omsetningen over en 12 måneders periode er sendt.

Takk :) Hvordan blir dette med moms på innkjøp når det er ting som hovedsakelig er kjøpt inn til bedriften, men som blir tidvis brukt privat?

Share this post


Link to post

Dersom "ting" delvis brukes privat vil rett til fradrag bli innskrenket til den forholdsmessige andelen som brukes i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-2,1. ledd.

 

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§8-2

 

 

Er det noe poeng for deg å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør?

 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/

Edited by mobile999

Share this post


Link to post

Dersom "ting" delvis brukes privat vil rett til fradrag bli innskrenket til den forholdsmessige andelen som brukes i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-2,1. ledd.

 

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§8-2

 

 

Er det noe poeng for deg å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør?

 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/

 

Ok, de blir brukt ca 70% til jobb og 30% til privatbruk. Er snakk om en ekstra dataskjerm og mobil, og en pad som brukes 90% til arbeidet.

Jeg tenkte ikke på det før det ble nevnt i samordnameldingen.

Edited by Varis

Share this post


Link to post

Da kan du kreve tilbakegående oppgjør for 70%/90% av merverdiavgiften på dette utstyret dersom det er kjøpt inntil 36 måneder før registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

 

Tilbakegående oppgjør gjelder også tjenester, f.eks. kostnader til mobil abonnement/bruk. Siden mobilen er i 30% privat bruk, er det naturlig at kostnader til mobil abonnement/bruk også er 30% privat bruk, altså 70% bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

 

Når virksomheten får tilbake merverdiavgift i tilbakegående oppgjør, så vil utgiftene for perioden(e) reduseres, noe som kan få følger for hvor mye skatt som skal/skulle betales.

Edited by mobile999
  • Like 1

Share this post


Link to post

Tilbakegående oppgjør føres til skattemessig effekt i oppgjørsåret, man sender ikke inn endringsmeldinger for tidligere år.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Fra Altinn:

 

«Du kan kreve å få tilbake mva på anskaffelser du gjorde før du ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret - inntil tre år tilbake i tid. Forutsetningen er at varen ikke er videresolgt uten mva, og at den var til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Kravet meldes gjennom skjema Samordnet registermelding når du registrerer deg i Merverdiavgiftsregisteret.

 

For å få tilbake mva på slike anskaffelser, skal du levere en tilleggsmelding for mva for den terminen virksomheten ble mva-registrert. Denne skal leveres samtidig som den første ordinære mva-meldingen. I tilleggsmeldingen tar du bare med mva på anskaffelsene du krever tilbakegående mva-oppgjør for. Det er ikke krav til å sende inn dokumentasjon over anskaffelsene. Dokumentasjonen skal imidlertid være tilgjengelig i virksomhetens regnskap og skal kunne fremlegges ved behov.»

 

Dette regnskapsføres den terminen du sender det inn på. mobile999s kommentar st dette reduserer kostnadene for tidligere perioder stemmer altså ikke.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...