Jump to content
Budeia

Utested avviste politiet, mister bevilling i 9 dager

Recommended Posts

Lurer litt på jussen i dette, da politiet bestemte seg for at utestedet trengte oppfølging. Og de dukker da opp for å gi denne oppfølgingen. 

 

Skulle tro at politiet kan kontrollere hos og etterforske hos hvilke bedrifter de vil, men det virker nærmest som dette går mer over i hjelpetiltak, og da tvungne hjelpetiltak (ikke lov å si nei). Dette støttes av at politikeren sier "politiet vil assistere", altså er det noe mer enn en kontrollvirksomhet. 

 

Politiet får maks støtte fra politikerne, og en politiker sier hun vil være mye strengere neste gang lignende tilfeller dukker opp. Fra før har Barnevernet anledning til å vedta tvungne hjelpetiltak, og det virker som politiet nå automatisk legger seg på den linja?

 

Artikkelen krever sannsynligvis abonnement, men siterer teksten her.

 

 

Skjenkjestyrar prøvde å visa bort politiet, no mistar Crazy skjenkjeløyvet i ni dagar.

 

- Eg tykkjer dette er hårreisende. Klarer ein ikkje oppføra seg som skjenkestad, treng ein ikkje skjenka i Time, sa Andreas Vollsund (H).


 •  
 •  

Samrøystes vedtok politikarane i utval for levekår å inndra skjenkeløyve ved utestaden Crazy i ni dagar. Årsaka er brot på kravet om forsvarleg drift. Vedtaket kan påklagast, og blir dermed ikkje iverksett umiddelbart.

– Skjenkestyrar blei sint på vaktene

I vinter blei to ordensvaktene på Crazy angripne av fleire personar sidan dei nekta ein person å koma inn. Begge vaktene bli lagde i bakken, og ein fekk lettare hovudskadar og blei køyrt til legevakta.

Etter dette ønska politiet å følgja utestaden ekstra opp. Resultatet blei at skjenkestyrar prøvde å visa bort politiet, opplyser politiet i rapporten som kommunen tok imot den 21. mars. Dagleg leiar meinte også at vaktene sjølv framprovoserte valda dei blei utsette for, mellom anna sidan dei brukte hanskar.

I rapporten frå politiet er det vidare opplyst at det er så få vakter ved utestaden at vaktene ikkje kan ta seg av tumultar som oppstår, og samstundes ha ein god nok kontroll i døra.

– Det er også alvorleg når skjenkestyrar blir sint på vakta når han ønskjer å visa bort ein person som er openbert påverka, heiter det i rapporten frå politiet som blei lagt fram for politikarane.

Utestaden har fått rapporten til uttale av Time kommune, men har valt å ikkje uttala seg.

– Mister løyvet for godt, om dei ikkje skjerper seg

Politikarane i levekår var fullstendig samde om at drifta ved utestaden ikkje er slik dei ønskjer at ho skal vera.

– Eg håper Crazy lyttar og tek ansvar. Om dei ikkje skjerper seg, mister dei skjenkeløyvet for godt. Ni dagar utan løyve er ein alvorleg konsekvens for ei alvorleg handling, sa Andreas Vollsund (H).

Thor Inge Kalberg (Frp) hadde same synet.

– Eg blir skremt då eg las rapporten frå politiet. Det er slik at eg nesten får lyst til å ta med skjenkereglane og lesa dei høgt for innehavaren, sa han.

Maren Vardøy-Lie (Ap) hadde same synet.

 

– Det er enormt spesielt at politiet vil assistera, og blir bedne om å koma seg vekk. Dette er ein plass for 18-åringar, og det gir eit ekstra ansvar. Eg vil vera mykje strengare om fleire saker som dette dukkar opp, sa ho. (jbl.no)

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Lurer litt på jussen i dette, da politiet bestemte seg for at utestedet trengte oppfølging. Og de dukker da opp for å gi denne oppfølgingen. 

 

Skulle tro at politiet kan kontrollere hos og etterforske hos hvilke bedrifter de vil, men det virker nærmest som dette går mer over i hjelpetiltak, og da tvungne hjelpetiltak (ikke lov å si nei). Dette støttes av at politikeren sier "politiet vil assistere", altså er det noe mer enn en kontrollvirksomhet. 

 

Politiet får maks støtte fra politikerne, og en politiker sier hun vil være mye strengere neste gang lignende tilfeller dukker opp. Fra før har Barnevernet anledning til å vedta tvungne hjelpetiltak, og det virker som politiet nå automatisk legger seg på den linja?

 

Artikkelen krever sannsynligvis abonnement, men siterer teksten her.

 

Politiet har i utgangspunktet ingenting med inndraginga av skjenkeløyvet å gjere.

 

Skjenkebevilgning er det kommunestyret som gir innehaveren av uteplassen, for å kunne få skjenkebevilgning så er det ei rekke med vilkår som blir satt, vilkåra vil kunne variere frå kommune til kommune.

På same måte er det kommunestyret som bestemmer om ein uteplas skal tildelast prikkar eller skal miste skjenkebevilgninga på bakgrunn av rapport frå skjenkekontroll, politi eller andre myndigheiter.

 

I denne situasjonen så har ikkje politiet hatt ei aktiv rolle, men politikerane har ansett innehaveren sin manglande samarbeidsvilje som eit brudd på vilkåra og har derfor valgt å straffe innehavaren med å midlertidig trekke tilbake skjenkebevilgninga.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Rapporter som sendes til kommunen eller til rettssystemet, vil ha mye å si for utfallet. 

 

Bryr meg personlig ikke noe om skjenkebevilgninger, men her hadde ikke utestedet gjort noe kriminelt. De var i en svak situasjon da en voldsepisode mot deres dørvakter antagelig kom politiet for øre. 

 

Men det anses vel som kriminelt å ikke vise nok respekt mot mektige personer i kommunen. 

 

Det er eksempler på hvordan politiet kan fyre opp situasjoner, for eksempel ble en familiefar i Sverige skutt fordi han ikke stoppet for politiet. Han var litt påvirket av tabletter, og ville kjøre fra politiet. Det endte med at bilen ble presset til side, og politimennene stod ved siden av bilen. Og da den ramponerte bilen fortsatt ga gass, skjøt og drepte den ene politimannen sjåføren. 

Dum situasjon ja, men hvis politiet ikke hadde bestemt seg for å stoppe ham, ville han ikke ha dødd den dagen. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Hva mener du med at utestedet var i en svak posisjon?

 

Vaktene på utestedet har havnet i en situasjon med en gjest, hvorpå daglig leder mener vaktene fremprovoserte situasjonen selv. Når politiet da ønsker å følge opp dette så vil altså ikke skjenkestyrer(den som har ansvaret for skjenkeløyvet på utestedet) slippe politiet inn.

 

I tillegg skrives det at skjenkestyrer blir sint på vaktene når de viser bort noen. Dette viser for meg at det ikke er veldig klare føringer på hvem som har ansvaret på det utestedet.

 

Gitt at det du har klippet ut fra artikkelen jeg ikke har tilgang til stemmer.

 • Like 5

Share this post


Link to post

For å ha løyve, dvs. tillatelse til å drive en viss virksomhet, må du fylle vilkårene for å ha dette løyvet. I dette tilfellet, alkoholloven § 4-7 første ledd:

 

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.

Bevillingen skal utøves i tråd med vilkår i lov, forskrift, og bevilling, og for øvrig på en forsvarlig måte.

 

Er det forsvarlig å bortvise representanter for politiet? Politiet har konkret håndhevingsmyndighet (alkoholloven § 1-8a), slik at det blir å bortvise bevillingsmyndigheten. I denne typen saker vil det være tegn på uforsvarlig drift å bortvise politiet.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Når politiet da ønsker å følge opp dette så vil altså ikke skjenkestyrer(den som har ansvaret for skjenkeløyvet på utestedet) slippe politiet inn.

 

Det står ikke noe om, hvordan politiet prøvde å assistere. Kanskje det var på gata ved dørvaktene, eller de kanskje ville inn og ha et møte som du sier. 

 

krikkert:

Glemte hvilket kommunistisk land vi bor i. Selv om du viser til den informasjonen, er det ikke slik at offentlige arbeidere er ufeilbarlige til enhver tid. Det er derfor vi har tilsyn som f.eks. Helsetilsynet.

 

Og jeg lurer på om politiet noen ganger har litt for god tid (selv om de alltid hevder det motsatte). 

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Dagleg leiar meinte også at vaktene sjølv framprovoserte valda dei blei utsette for, mellom anna sidan dei brukte hanskar.

 

 

Nå føler jeg norsken min ikke nådde helt opp. Men mener daglig leder at vaktene framprovoserte vold siden de brukte hansker på jobb?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nå føler jeg norsken min ikke nådde helt opp. Men mener daglig leder at vaktene framprovoserte vold siden de brukte hansker på jobb?

 

Da jeg gikk på dørvaktkurs(hos Politiet) for noen år siden var det minst tre ting vi fikk beskjed om å prøve å unngå: Sorte hansker, sort frakk og solbriller.

Share this post


Link to post

Da jeg gikk på dørvaktkurs(hos Politiet) for noen år siden var det minst tre ting vi fikk beskjed om å prøve å unngå: Sorte hansker, sort frakk og solbriller.

Hva var grunnen for dette, og konkret med hanskene?

Edited by Omnia vincit amor
 • Like 2

Share this post


Link to post

Them there are fighting gloves.

 

Og så har det vel noe med at de synes at kun statsvekterne skal få lov til å gå rundt med hansker.

 

FI143-2.jpg?1354279117

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva var grunnen for dette, og konkret med hanskene?

 

Poenget var nok å dempe fremtredenen til vaktene, og ikke benytte et "provoserende" antrekk. Hansker var selvsagt OK ute om vinteren, men helst ikke sorte lange av typen på bildet over. Alltids noen som skal yppe når du stiller som "Men in black"/klassisk dørvakt-drittsekk. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Nå er de taktiske hanskene der kanskje litt å ta i. Men vaktene bør da få lov til å bruke hansker, da en av hovedgrunnene er at de også sikrer mot kutt og stikk.

 

At daglig leder slår ned på vaktene på dette sier mye om den personen - og at det skal være en slik kamp mellom vaktene og serveringen, tyder kanskje på at regler ikke er så nøye med tanke på skjenking (vakter kaster ut gode kunder som er dritings o.l) .Kan også være en av grunnene til at formannskapet så seg lei og trakk tilbake bevilningen. 

Edited by BertNaked
 • Like 3

Share this post


Link to post

"framprovoserte valda" - vald er her bøyd som hokjønn, mens det vel skulle vært bøyd som hankjønn og vært "valden". 

 

Ut fra rapporten virker det som politiet har stått lenge ved siden av dørvaktene, for å observere dem og hjelpe til. Men det gjør jo kvelden ganske annerledes for utestedet og mulige gjester, hvis det står to uniformerte politi og jobber som dørvakter. 

Hvis lederen av utestedet mener at han taper penger på at politiet står der, er det naturlig at han kan bli irritert. Og politiet bruker selvsagt dette mot ham i ettertid. Slik at han taper enda mer penger. 

 

Det er da vanlig med berusede personer på utesteder? Men personer som har fått for mye, skal ikke serveres videre utover natta.

I min begrensede "karriere" på diskoteker, mener jeg de fleste gjestene var mer eller mindre berusede.

Observerte at enkelte gjemte sin vinflaske i en busk utenfor, og gikk ut og drakk av den. Utestedet har jo da ikke kontroll over om personen slutter å drikke eller ikke.  

 • Like 1

Share this post


Link to post

Vet ikke hvor interessant det er, men nå har avisa kommet med en leder (en egen kommentar), der hun/de selvsagt gir politikerne full støtte. 

 

 

 

Klar tale til Crazy

Slagordet til Dagbladet er «Virkeligheten overgår alt». Det stemmer, slo det oss, da vi leste Jærbladets sak om Crazy og skjenking som var til behandling i Utval for levekår 29. mai. Når skjenkestyrer prøver å vise bort politiet, har vedkommende grundig misforstått sin rolle. Han demonstrerer også at han ikke forstår hvilke krav som stilles til et skjenkested. Det prøver nå levekårs-politikerne i Time å fortelle ham ved å inndra skjenkebevillingen i ni dager.

Vedtaket er ikke satt ut i livet fordi det kan påklages. Et godt råd til Crazy er å ikke anke, men bruke de ni dagene til å innføre nye rutiner og tilstrekkelig bemanning slik at utestedet kan tilfredsstille kravene til profesjonell drift. Crazy er et populært utested for 18-åringer. Nettopp derfor må de holdes ekstra i ørene og under oppsikt. 

Det er akkurat det politiet gjorde da de ble forsøkt bortvist. I vinter ble to av ordensvaktene på utestedet angrepet av flere personer, da de nektet en person adgang. Vaktene ble lagt i bakken, og en fikk lettere hodeskader og sendt til Legevakta. Daglig leder mente at vaktene framprovoserte volden de ble utsatt for, blant annet fordi de brukte hansker. Etter denne episoden har politiet fulgt utestedet tett. I politiets rapport går det også fram at det er så få vakter at de ikke kan ta seg av eventuelt bråk som oppstår inne, og samtidig ha god nok kontroll i døra.

Crazy har valgt å ikke kommentere rapporten fra politiet. Kommentarene satt derimot løst hos politikerne i Levekår som brukte ord som «hårreisende og graverende». Crazy har nå fått en mulighet til å vise at de kan drive forsvarlig. Gjør de ikke det, var politikerne samstemte om at de kan miste bevillingen for godt.

Dette er klar tale fra politikerne som vi liker. Nå satser mange seriøse aktører for å gjøre Bryne til en spennende uteliv- og restaurantby. For å lykkes, må man stille klare krav.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Saka slik den ble omskrevet tidligere: Dette er nynorsk, som den første artikkelen. Eieren sier at det normalt sett er nok med to dørvakter. 

 

 

 

Fire gjestar angreip to vektarar på Crazy i helga Ein av vektarane vart sendt til legevakt, og vidare til sjukehus for kontroll, natt til laurdag. Ifølgje politiloggen hadde ikkje vaktene kontroll fredag kveld. Situasjonen roa seg ikkje før politiet kom til staden. Politiet fekk tak i to personar, som vart sette i arrest. Tysdag var det førebels oppretta sak mot to av mennene. Det kan også bli oppretta sak mot dei to andre.
- Svært utsett arbeidssituasjon

I sine interne rapportar skil PSS Securitas mellom bortvising frå ein stad, pga. åtferd eller rus, og avvising i døra. Dei fire gjestane vart forsøkt bortviste frå staden, før dei gjekk til åtak på vektarane.

- Det går heldigvis bra. Dei blir følgde opp internt hjå oss. Arbeidet er nok ikkje ferdig, men fysisk er dei i alle fall i god stand, seier Kristoffer Daldorff, avdelingsleiar i PSS Securitas.

Han tykkjer det er svært positivt at hendinga fredag kveld blir omtalt. Han meiner at ordensvaktene i utelivet over lengre tid har hatt ein svært utsett arbeidssituasjon.

Daldorff kan ikkje kommentera spesifikke kundeforhold. Han seier at det er utfordrande å vera ordensvakt kor som helst, og meiner ikkje at Bryne er ein vanskelegare stad å vera vakt, enn andre stader i distriktet. Vakter møter alle slags folk, i alle aldrar, som reagerer ulikt på alkohol.

Éi av arbeidsoppgåvene til vaktene er nettopp å følgja opp alkohollovgjevinga.

- Det er ein del av jobben vår, og nokon gjestar vil reagera på det, uansett om det er på Bryne, Stavanger eller Oslo, meiner Daldorff.

Kan be om oppbemanning

- Eg kan seia det sånn. Me har ein ganske lang historikk her i Rogaland, og me har aldri hatt nokon avvik som har leia til at me avsluttar kundeforholdet på grunn av bemanning. Me finn alltid ei semje, og går me i ein dialog viss me meiner at det er nødvendig å bemanna opp, seier Daldorff.

Krav om oppbemanning er eit mogleg utfall etter behandling i verneorganisasjonen. Etter synfaring på staden og intervju med dei som kjenner til utestaden, vil verneorganisasjonen koma med ei tilråding som vaktselskapet kjem med til kunden.

- Til sjuande og sist er me mest glade for at alt gjekk bra med våre tilsette. Det er aldri noko kjekt når det skjer sånt som dette. Me ønskjer at dei skal vera trygge og ha det godt på jobb, seier Daldorff.

Eigaren meiner to vakter er nok

Eigar og dagleg leiar ved Crazy, Asle Lars Klungland, var på jobb fredag kveld. Han såg ikkje hendinga, men er kjent med at det skal ha vore «noko knuffing». Han meiner at to vektarar normalt sett er nok.

- Det er klart, hadde det kome ein heil gjeng, så måtte du hatt ti mann. Du kan ikkje laga eit opplegg for sånne hendingar. Me køyrer på med to, og det plar vera meir enn nok.

Jærbladet er kjent med at vektarar skal ha kjent seg utrygge på jobb utanfor Crazy, og derfor føretrekt å stå vakt andre stader. Det uroar ikkje Asle Lars Klungland.

- Ja, ja, då må dei berre slutta, og finna ein annan stad. Det er mange vektarar som står her, og synest det er heilt greitt, seier han til Jærbladet.

Vurderer ikkje å gjera tiltak

- Det er veldig lite bråk og tull. Det har vore nokon enkelthendingar, men det er veldig finsleg. Trass alt, me har jo eit par hundre ungdommar inne. Då er det fort gjort at det kan bli noko småtteri, men det må du rekna med.

Klungland seier han jobbar i døra på nattklubben kvar laurdag. Han er ikkje samd i inntrykket som politiet melder om, at det er ein del bråk på utestaden hans.

- Det er veldig mykje flott ungdom, og dei oppfører seg veldig greitt. Og så har du desse to tilfella som har vore på bortimot eitt år. Du kan ikkje gardera deg mot det, det ser du andre stader òg, meiner han.

Han seier at han berre kan koma på to større valdsepisodar i løpet av eitt år, og at det elles har vore stille og roleg. I tillegg til helgas åtak, viser han til ein episode i fjor haust, då ein vektar skal ha blitt angripen med eit jernrøyr. Nattklubben har ingen konkrete planar for å gjera tiltak etter dei to episodane.

- Nei, enkeltståande hendingar må du rekna med. Nå har me halde på såpass lenge, og det skjer eit par gongar i året. Det viktigaste er at vaktene oppfører seg fornuftig og ikkje provoserer, meiner Klungland, som presiserer at overstadig fulle personar er god nok grunn til at vektarane kan bortvisa gjestar.

- Eg ville ikkje stått vakt på Crazy

- Når du spør meg om dette er noko me kan forventa, er svaret nei. Det skal ikkje vera det. Men det som er så tragisk, er at det faktisk skjer, seier hovudverneombod i PSS Securitas, Einar Skavland.

Skavland seier at noko av det skræmande ved hendinga på Bryne, er at ho ikkje er eineståande. Han vil ha på plass tiltak for å sikra at ikkje fleire vektarar skal bli angripne. Førre helg hadde PSS Securitas ein runde i Stavanger, for å skaffa seg oversikt over utelivet. Førstkomande laurdag kveld legg vaktselskapet turen til Bryne, for å kartleggja aktuelle tiltak.

Krev trygge arbeidsvilkår

Hovudverneombodet tek hendinga på Bryne svært alvorleg. Vektaren som vart slegen bakfrå og hamna på sjukehuset, via legevakta, kan ha fått traume etter åtaket. Einar Skavland er ikkje sikker på om vaktselskapet kan rekna med at vektaren vil ta nye vakter ved Crazy.

Skavland seier at aggresjonen til dei fire gjestane truleg heng saman med alkoholforbruk. I tillegg til førebygging ogalkohol, vil hovudombodet veta kor mange vektarar dei må vera på jobb, for at dei som vektarane som jobbar, kan oppleva å vera trygge.

- Akkurat det me ser på nå først, spesielt på Bryne, er: Var me mange nok vektarar på jobb? Kunne det vore annleis dersom me hadde vore fleire?

Skavland er overraska då han får høyra utsegnene til Asle Lars Klungland, dagleg leiar i Crazy.

- Når eg går på jobb, ønskjer eg å vera trygg. Me må få lov til å stilla krav til kundane våre. Han får stå for det han seier, og så får heller me som selskap, PSS Securitas, sjå om det er det me ønskjer.

- Å jobba på Bryne er eit eige fag

- Eg skal vera heilt ærleg. Eg har vore på Crazy for mange herrens år sidan. Eg er faktisk sånn at om nokon hadde ringt og spurt om eg ville stått på Crazy, på Bryne, hadde eg sagt «tusen takk, men elles takk».

Skavland starta som dørvakt tilbake i 1989. Då var yrket prega av gatevande «store bamsar», og ikkje «folk på 19-20 år, søte små jenter og gutar som ikkje er verdas største». Han vil helst unngå å bruka generelle vendingar, men seier at arbeidssituasjonen er meir fysisk krevjande enn innover i byen.

- Det er eit eige fag å stå og jobba på Bryne. Eg har sjølv stått der og litt lenger ute, på Nærbø, og det er ikkje som å jobba i Stavanger.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg er enig med vedkommende som skreiv lederen i avisa. Det er åpenbare ting her som tyder på at utestedet har lederutfordringer og ikke klarer å følge de pliktene de er pålagt. Og da må en bruke de virkemidlene en har for å forsøke å få på plass endringer.

 • Like 4

Share this post


Link to post

I politirapporten kommer dette fram angående den helgen.

 

Fredag, 15.02.19

 

Under besøket ble tjenestemennene oppsøkt av en ansatt, som bad dem forlate stedet. Han sa at deres tilstedeværelse førte til at en del gjester forlot Crazy, og at dette derfor fikk konsekvenser for inntjeningen. Besøket varte i ca. 45 minutter. Politiet fikk god kontakt med mange gjester, hadde en fin tone med vaktene og diskuterte symptomer på beruselse med en bartender.

 

Lørdag 16.02.19

 

....Politiet snakket da med vaktene, som mente at bemanningen var for dårlig. Det hadde de tatt opp med daglig leder flere ganger. Etter en stund tok daglig leder og skjenkestyrer kontakt med den ene av betjentene og bad ham bli med på utsiden. Daglig leder anførte da at det er skjenkekontrollen som skal kontrollere skjenking og at politiet ikke hadde noen rett til å være på hans sted. Tilstedeværelsen ødela alt for ham. Han bad betjenten oppgi navn og opplyste om at han ville kontakte andre ved lensmannskontoret for å få en slutt på denne kontrollen. Under samtalen med daglig leder var den ene av vaktene tilstede. Daglig leder anførte da at vaktene selv fremprovoserte volden de ble utsatt for med bl.a. å bruke hansker. Vakten forholdt seg rolig til disse uttalelsene og svarte at de hadde et annet syn. Vakten snakket deretter med polititjenestemannen alene. Han opplyste da om at daglig leder hadde hisset seg opp da vakten ville nekte en åpenbart påvirket gjest adgang......

 

 

Daglig leder er åpenbart ikke helt god. Selv etter når to vakter har blitt rundjult rett utenfor, så nekter han å ha politiet til stede, da dette ødelegger for han

Edited by BertNaked
 • Like 4

Share this post


Link to post

Daglig leder er åpenbart ikke helt god. Selv etter når to vakter har blitt rundjult rett utenfor, så nekter han å ha politiet til stede, da dette ødelegger for han

 

Det er ikkje så lett å skulle tene penger på å overskjenke overstad berusa mindreårige gjester når onkel politi står å følger med.  :wee:

 

Det virker å være ganske klart at dagleg leiar har ein forretningsidé som ikkje lar seg kombinere med lovleg og forsvarleg drift.

 

Eg kan godt forstå at det er vanskeleg å drive skjenkeplass som rettar seg mot 18 åringar samtidig som ein følge alkohollova fult ut.

Det er sjølvsagt fustrerande når kundegruppa møter opp synleg berusa og ein har eit regelverk som seier at synleg berusa personar må ikkje skal få servering eller få opphalde seg i lokalet med skjenkeløyve, men løysninga er ikkje å bryte vilkåra for skjenkeløyet.

Løysninga er å være konsekvent og tydeleg nok til at gjestane lærer at det ikkje nytter å drikke seg full på vorspiel dersom dei vil inn på ein skjenkeplass seinare på kvelden.

 • Like 3

Share this post


Link to post

BertNaked: Hele greia kan antagelig lastes ned på kommunens hjemmesider?

 

 

 

Løysninga er å være konsekvent og tydeleg nok til at gjestane lærer at det ikkje nytter å drikke seg full på vorspiel dersom dei vil inn på ein skjenkeplass seinare på kvelden.

 

Det ville vært det beste, men som nevnt er det selve hensikten for disse folkene å danse til høy musikk i en beruset tilstand. De latterliggjør andre som drikker mindre, ved å le av dem som samles for bokstavkjeks og rødbrus. 

 

Ser jo mer konturene av at det er et belastet utested, som kan ha et ekstra behov for en gjeng med dørvakter, i et område hvor ungdommene ofte oppfører seg som sjimpanser. Men det virker rart at politiet liksom skal oppføre seg som de jobber på stedet, uten at de har søkt jobb der i det hele tatt. 

 

Mitt poeng er at det er forskjell på å bedømme utestedet, og på å dukke opp som ekstra dørvakter. 

 

Utestedet Nova i Stavanger med samme eier, ble stengt like etter åpning fordi det ikke var nok vakter med tilstrekkelige papirer. Utestedet måtte da vente til de hadde nok vakter med tilstrekkelige papirer. 

 

Men på Bryne er det helt greit at politiet selv trer inn som dørvakter, selv om de sikkert ikke har de nødvendige papirer. Deres utdannelse og praksis skal automatisk sees på som tilstrekkelig for diverse yrker.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...