Jump to content
jmm@tu.no

Innovasjon Norge-sjefens utspill om norsk strutseposisjon bør være åpenbar for alle

Recommended Posts

Det som burde være åpenbart, er at sammenlikningen mellom tobbaksindustrien og oljenæringen bare er en fordummende avsporing av klimadebatten.

 

All den tid Shell og Esso ikke lager store reklamekampanjer for billige sydenreiser, that is...

  • Like 1

Share this post


Link to post

"Artikkelen stiller spørsmål ved om et av verdens største oljeeksporterende land også kan oppnå troverdighet som leder av grønne og bærekraftige løsninger."

 

Ja, det er et dilemma å tjene mye penger på olje og gass, og samtidig være troverdig når vi støtter Parisavtalen.

Det å applaudere Parisavtalen, for så å reise hjem og åpne rekordmange blokker for leting etter olje og gass blir lagt merke til.

Dansen rundt gullkalven er en realitet for oljenasjonen Norge, men kanskje miljøkampen for alvor viser igjen i valgresultatet ved neste Stortingsvalg.

2017 var den varmeste vinteren som er målt i Arktis, og klimatrusselen er den viktigste saken for dagens unge.

Samtidig er det etter EU sin analyse 5 mil. nye jobber som venter i det som på norsk kalles Havrommet.

Det er med andre ord ikke kroken på døren for velferdsstaten dersom Norge skifter fokus fra olje og gass til fornybar energi og sjømat fra våre enorme havområder.

Skal klimamålene nåes skal 80% av fossilindustrien bort innen 2050, så hvorfor ikke bruke litt av oljeformuen for å lage et industrilokomotiv som utnytter Havrommet?

Trist at ideologi står i veien for denne type utspill i H og Frp.

Jeg tror de fleste innser at skattelette neppe er veien å gå for å få alle de nye arbeidsplassene innen eksportindustri som trengs for å sikre velferdsstaten.

Share this post


Link to post

Det som burde være åpenbart, er at sammenlikningen mellom tobbaksindustrien og oljenæringen bare er en fordummende avsporing av klimadebatten.

 

All den tid Shell og Esso ikke lager store reklamekampanjer for billige sydenreiser, that is...

 

Oljeindustriens fornektelse av klimaeffekter av egne produkter har likheter med tobakksindustriens unnlatelse av beskrivelse av skadeeffekt av sine produkter. Derfor er det sannsynlig med lignende erstatningskrav. Man selger fremdeles produktene vel vitende om skadevirkningene, men uten en fyllestgjørende beskrivelse av skadevirkningene. Skadevirkningene burde vært klargjort liksom det gjøres for tobakksvarer. Dette gjelder ikke snevert på personlig helse som på tobakk, men i et videre perspektiv hva det gjør for klima.

 

På lik linje som at medisinindustrien må forske på skadevirkninger av medisiner burde oljeselskapene pålegges å klargjøre hva olje gjør for klima.

  • Like 2

Share this post


Link to post

 

Det som burde være åpenbart, er at sammenlikningen mellom tobbaksindustrien og oljenæringen bare er en fordummende avsporing av klimadebatten.

 

All den tid Shell og Esso ikke lager store reklamekampanjer for billige sydenreiser, that is...

 

Oljeindustriens fornektelse av klimaeffekter av egne produkter har likheter med tobakksindustriens unnlatelse av beskrivelse av skadeeffekt av sine produkter. Derfor er det sannsynlig med lignende erstatningskrav. Man selger fremdeles produktene vel vitende om skadevirkningene, men uten en fyllestgjørende beskrivelse av skadevirkningene. Skadevirkningene burde vært klargjort liksom det gjøres for tobakksvarer. Dette gjelder ikke snevert på personlig helse som på tobakk, men i et videre perspektiv hva det gjør for klima.

 

På lik linje som at medisinindustrien må forske på skadevirkninger av medisiner burde oljeselskapene pålegges å klargjøre hva olje gjør for klima.

Sist jeg sjekka, så er det ingen av de europeiske oljeselskapene som fornekter menneskeskapte klimaendringer. Tvert imot applauderer f.ekd. Statoil en global skatt på co2 forfi det gir en konkurransefordel sml med ukonvensjonell olje og kam gi økonomi i co2 lagring. Så den konspirasjonsteorien din bør du helst dokumentere.

Share this post


Link to post

 

 

Det som burde være åpenbart, er at sammenlikningen mellom tobbaksindustrien og oljenæringen bare er en fordummende avsporing av klimadebatten.

 

All den tid Shell og Esso ikke lager store reklamekampanjer for billige sydenreiser, that is...

Oljeindustriens fornektelse av klimaeffekter av egne produkter har likheter med tobakksindustriens unnlatelse av beskrivelse av skadeeffekt av sine produkter. Derfor er det sannsynlig med lignende erstatningskrav. Man selger fremdeles produktene vel vitende om skadevirkningene, men uten en fyllestgjørende beskrivelse av skadevirkningene. Skadevirkningene burde vært klargjort liksom det gjøres for tobakksvarer. Dette gjelder ikke snevert på personlig helse som på tobakk, men i et videre perspektiv hva det gjør for klima.

 

På lik linje som at medisinindustrien må forske på skadevirkninger av medisiner burde oljeselskapene pålegges å klargjøre hva olje gjør for klima.

Sist jeg sjekka, så er det ingen av de europeiske oljeselskapene som fornekter menneskeskapte klimaendringer. Tvert imot applauderer f.ekd. Statoil en global skatt på co2 forfi det gir en konkurransefordel sml med ukonvensjonell olje og kam gi økonomi i co2 lagring. Så den konspirasjonsteorien din bør du helst dokumentere.

 

Nå tipper jeg Arnold Schwarznegger tenkte først og fremst på oljeselsakpene i USA, og der er det en del grums som er meget sammenlignbart med det som skjedde i tobakksindustrien. 

 

Blant annet blir Exxon nå saksøkt for å ha bevisst forsøkt å villede folket til å tro at menneskeskapte klimaendringer ikke eksisterer samtidig som deres egen forskning har konkludert med at menneskeskapte klimaendringer er reelle. 

 

 

Inside Climate News published a significant expose that confirmed Exxon's own scientists had agreed that human carbon emissions contributed to global warming as early as July 1977.

But as the company's scientists grew steadily more convinced of that fact over more than three decades, Exxon's ads to the public increasingly cast doubt on the same science.

 

Ikke bare blir de saksøkt for dette, men nå har også eierne saksøkt toppsjefene for å ha feilinformert dem om risikoen ved invisteringene, og i tilleg har ansatte saktsøkt toppsjefene for å ha satt arbeidsplassene i fare...

 

Anbefaler denne oppsummeringen av saken:

https://www.greencarreports.com/news/1112388_exxon-knew-climate-change-was-real-ads-told-public-it-wasnt

 

ellers står det også i NY times

https://www.nytimes.com/2017/08/22/opinion/exxon-climate-change-.html

 

Vi kan jo håpe at ikke norske oljeselskaper har rotet med det samme, for nå som mange kullselskaper går over ende blir det mye tidligere hemmelige dokumenter som blir tilgjengelige i konkursbo. Dermed kan advokater følge penger og korrespondanse til såkalte tenketanker og begjære innsyn i nye dokumenter og korrespondanse.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det som burde være åpenbart, er at sammenlikningen mellom tobbaksindustrien og oljenæringen bare er en fordummende avsporing av klimadebatten.

 

All den tid Shell og Esso ikke lager store reklamekampanjer for billige sydenreiser, that is...

Problemet er jo, som jeg nevnte i forrige inlegg at en del av oljeselskapene ikke bare har gjort dette men også lansert store reklamekampanjer for å motsi klimaendringer, og i tillegg betalt store summer til lobbyister for at de skal fortelle at klimaendringer er tull. Med andre ord, ganske sammenlignbart. Men forhåpentligvis har de norske selskapene rent mel i posen...

Share this post


Link to post

Det blir som å forby øl fordi det er noen som er alkoholikere.

Klimaproblemet krever ikke at all oljeforbruk stopper, hvilket det tilsynelatende er oppfattelsen her. Det krever at fossilt forbruk kommer under en terskel som naturen klarer å avvikle. Her bidrar Norge med elbilsatsningen. Dette reduserer etterspørsel etter olje.

Å redusere oljeproduksjon i Norge er naivt, da andre oljeproduserende land umiddelbart erstatter bortfallet av norsk olje og ler hele veien til nasjonalbanken.

Antakelig finnes det nok olje i SaudiArabia til å ødelegge livet på jorda et par tre ganger, så fokuset på oljeproduksjonen er at den skal bør produseres så rent som mulig.

Share this post


Link to post

Det blir som å forby øl fordi det er noen som er alkoholikere.

Klimaproblemet krever ikke at all oljeforbruk stopper, hvilket det tilsynelatende er oppfattelsen her. Det krever at fossilt forbruk kommer under en terskel som naturen klarer å avvikle. Her bidrar Norge med elbilsatsningen. Dette reduserer etterspørsel etter olje.

Å redusere oljeproduksjon i Norge er naivt, da andre oljeproduserende land umiddelbart erstatter bortfallet av norsk olje og ler hele veien til nasjonalbanken.

Antakelig finnes det nok olje i SaudiArabia til å ødelegge livet på jorda et par tre ganger, så fokuset på oljeproduksjonen er at den skal bør produseres så rent som mulig.

 

Så lenge andre gjør det, så kan vi gjøre det. Så lange Norge gjør det kan vi (de andre i forrige setning) gjøre det, og så videre. Dette er logikk som selv skolebarn etter hvert forstår ikke er holdbar!

Share this post


Link to post

Sjefen for IN og redaktøren i TU bommer fullstendig her. Verden trenger både olje og gass og sannsynligvis mer enn i dag. Norge har en ren og miljøvennlig produksjon der hovedtyngden vil være gass. Når gass brenner skjer følgende reaksjon: CH4 + 2O2 = 2 H20 + CO2. 60% av produsert energi kommer fra hydrogen, mens bare 40% kommer fra karbon og det er mest vann som slippes ut og lite CO2. Dette har verken norske politikere eller de såkalte miljø-organisasjonene tatt inn over seg. Dermed fortsetter denne unyttige og fordummende debatten.

Share this post


Link to post

Sjefen for IN og redaktøren i TU bommer fullstendig her. Verden trenger både olje og gass og sannsynligvis mer enn i dag. Norge har en ren og miljøvennlig produksjon der hovedtyngden vil være gass. Når gass brenner skjer følgende reaksjon: CH4 + 2O2 = 2 H20 + CO2. 60% av produsert energi kommer fra hydrogen, mens bare 40% kommer fra karbon og det er mest vann som slippes ut og lite CO2. Dette har verken norske politikere eller de såkalte miljø-organisasjonene tatt inn over seg. Dermed fortsetter denne unyttige og fordummende debatten.

 

Du snakker om noe helt annet enn det de to nevnte debattantene, du skjønner det? Du deltar i en annen debatt enn den du har meldt deg inn i. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det blir som å forby øl fordi det er noen som er alkoholikere.

Klimaproblemet krever ikke at all oljeforbruk stopper, hvilket det tilsynelatende er oppfattelsen her. Det krever at fossilt forbruk kommer under en terskel som naturen klarer å avvikle. Her bidrar Norge med elbilsatsningen. Dette reduserer etterspørsel etter olje.

Å redusere oljeproduksjon i Norge er naivt, da andre oljeproduserende land umiddelbart erstatter bortfallet av norsk olje og ler hele veien til nasjonalbanken.

Antakelig finnes det nok olje i SaudiArabia til å ødelegge livet på jorda et par tre ganger, så fokuset på oljeproduksjonen er at den skal bør produseres så rent som mulig.

Ja, landene i Midt Østen vil lett erstatte bortfallet av olje produsert i Nordsjøen eller Barentshavet.

Samtidig betyr det også at vi fort kan få en handelskrig innen olje og gass, og kanskje det er her det største problemet er for Norge.

Det som til nå har vært en gullgruve kan fort bli til tap, dersom oljeprisen presses nedover mot 20 - 30 dollar.

Faren er der dersom store deler av bilparken blir elektrisk, så kanskje det er lurt av Norge å skifte fokus fra olje og gass til fornybar energi og sjømat.

Dette er et marked i vekst, og Norge er i en unik posisjon med sine store havområder og mye kapital.

Problemet er politisk, da H og Frp ikke har tradisjon for å bruke offentlig kapital for å lage selskaper av typen Statoil, Statkraft og Hydro.

Trolig hadde vi hatt samme opplegget som Danmark, med H og Frp i regjering da Statoil ble opprettet.

Ett eller annet amerikansk oljeselskap hadde tatt de store verdiene, og vi i Norge satt igjen med smulene.

Har liten tro på at skattelette er veien å gå for å få fart i industribyggingen, for å sikre velferden i landet.

Share this post


Link to post

Politikerne er ikke idioter/strutser. Problemet er at dersom du fjerner oljeinntektene så må skatten opp med i snitt 40 000 per lønnsmottaker (kilde DN). Da snakker vi om en stor depresjon i økonomien vår. Men det er lett å sitte på sidelinjen og uttale seg som direktøren i Innvoasjon Norge her gjør. I løpet av oljealderen har politikerne bygget opp et tjenestenivå som det vil 20 år å avruse en NAV-avhengig befolkningen med.

Share this post


Link to post

Jeg Norge burde satsa på å få flere bein å stå på. Olje er en viktig inntektskilde og verden vil ha bruk for olje i lang tid framover. Problemet med olje er den svingene prisen. Statens inntekter har stupt de siste årene hvor oljeprisen har duppa rundt 50 doller fatet fra å være over 100 dollar tidligere. Mer satsing på gruvedrift, vi har store reserver av en rekke grunnstoff som verden etterspør, hva med å starte opp blåfargeverket igjen i en tid der koboltprisen skyter til himmels? Fornybar energi som solkraft og vindkraft i form av at staten gir incentiver og kjøper seg inn i\støtter selskaper som satser på utvikling av fornybar energi. Laks ser vell ut til å være en viktigere og viktigere næring for oss, aluminiumsindustrien bidrar også, men jeg mener Norge bør satse mer på andre ting og, olje er en risikosport framover da prisen kan være 100USD om 3 år og så 30USD 2 år senere.

Share this post


Link to post

...

Klimaproblemet krever ikke at all oljeforbruk stopper,

Jo, det gjør det. All bruk av fossil energi faktisk. Klimaendringene har allerede fått negative konsekvenser og værre skal det bli. Vi får ikke reversert det men jo fortere vi klarer å kutte ut bruk av fossil energi jo mindre blir klimaendringene.

 

...

Det krever at fossilt forbruk kommer under en terskel som naturen klarer å avvikle.

Problemet er at den terskelen nok er veldig lav men det er i det minste et viktig poeng at det er vesentlig lettere å redusere bruken av fossil energi med 90-95% enn å redusere det med 100%.

 

 

...

Antakelig finnes det nok olje i SaudiArabia til å ødelegge livet på jorda et par tre ganger, så fokuset på oljeproduksjonen er at den skal bør produseres så rent som mulig.

Selv om produksjon av olje bidrar med klimagassutslipp så er utslippene fra *bruk* av oljen man produserer flere ganger større. Foksu bør nok heller rettes mot å redusere oljebruken.

Share this post


Link to post
Klimaendringene har allerede fått negative konsekvenser og værre skal det bli. Vi får ikke reversert det men jo fortere vi klarer å kutte ut bruk av fossil energi jo mindre blir klimaendringene.

 

Selv om produksjon av olje bidrar med klimagassutslipp så er utslippene fra *bruk* av oljen man produserer flere ganger større. Foksu bør nok heller rettes mot å redusere oljebruken.

Vi er i ferd med å få en klimaindustri på samme måte som vi har en nødhjelpindustri, og generelt kan det være vettugt å trå et skritt tilbake å bli litt skeptiker når "alle er enige".

 

Når det gjelder klima spiller det liten rolle HVOR utslippene er, og bortfall av norsk produksjon vil ha svært liten betydning - det er rikelige lagre og mer enn stor nok produksjonskapasitet. Derfor er jeg enig med deg i at fokus bør være på konsumsiden, i tillegg til alternativ produksjon av energi.

 

...det man prater lite om er befolkningsvekst, og der kan det gjøres en hel del. Blant annet hadde det vært en stor fordel om de store religionene gikk bort fra biologisk krigføring ved å promotere prevensjon og familieplanlegging istedet for massiv yngling. Knip igjen og adoptér. Da hadde vi også fått redusert ressurskonfliktene, det hadde blitt færre kriger, færre hadde blitt flyktinger og livskvaliten (og evt levestandard) kunne blitt bedre der det er værst.

Share this post


Link to post

Jeg er ikke noen superfan av Anita Krohn Traaseth, men med alle utspillene i media de siste dagene fremstår det som om det har blitt sluppet en seriøst stor drittpakke for å få henne fjernet.

 

Det er jeg ikke særlig begeistret over, og jeg håper hun fortsetter med prosjektet sitt. OG med kontroversielle utspill.

 

Kampanjen mot henne tyder på frykt, og da er det på sin plass at noen pirker litt i reddharene.

  • Like 2

Share this post


Link to post

 

Det blir som å forby øl fordi det er noen som er alkoholikere.

Klimaproblemet krever ikke at all oljeforbruk stopper, hvilket det tilsynelatende er oppfattelsen her. Det krever at fossilt forbruk kommer under en terskel som naturen klarer å avvikle. Her bidrar Norge med elbilsatsningen. Dette reduserer etterspørsel etter olje.

Å redusere oljeproduksjon i Norge er naivt, da andre oljeproduserende land umiddelbart erstatter bortfallet av norsk olje og ler hele veien til nasjonalbanken.

Antakelig finnes det nok olje i SaudiArabia til å ødelegge livet på jorda et par tre ganger, så fokuset på oljeproduksjonen er at den skal bør produseres så rent som mulig.

 

Så lenge andre gjør det, så kan vi gjøre det. Så lange Norge gjør det kan vi (de andre i forrige setning) gjøre det, og så videre. Dette er logikk som selv skolebarn etter hvert forstår ikke er holdbar!

Det er ikke så mye påviste oljeressurser. De som snakker om at vi bare kan bruke en brøkdel av fossile reserver, inkluderer kull som totalt overskygger olje og gass.

 

Det er mye bedre å gjøre noe med etterspørselen, f.eks. skattlegge co2 utslipp. Opec holder tilbake det dobbelte av norsk produksjon pr i dag.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...