Jump to content
Gammel Nok

Det vi leser i Bibelen er sannheten.

Recommended Posts

I din bibel med notat om at det ikke er i de tidligste manuscriptene som vist over, men hvis du tror codex sinaiticus og vaticanus har autoritet over samtlige andre manuskripter og holder frem den kritiske teksten som Guds ord som er grunnlaget for nestle aland, så vil du vel fjerne det? Eller innrømmer du at det er ganske tydelig at korrupsjonen er i codex sinaiticus og vaticanus mens resten av manuskripene har teksten som går tilbake til originalen?

Da innrømmer du jo at du ikke tror codex sinaiticus og vaticanus representerer orginalteksten. Jeg tror ikke det, men dette her er jo noe de som vil ha nestle aland bibler pga den kritiske teksten argumenterer for.

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (2 timer siden):

I din bibel med notat om at det ikke er i de tidligste manuscriptene som vist over, men hvis du tror codex sinaiticus og vaticanus har autoritet over samtlige andre manuskripter og holder frem den kritiske teksten som Guds ord som er grunnlaget for nestle aland, så vil du vel fjerne det? Eller innrømmer du at det er ganske tydelig at korrupsjonen er i codex sinaiticus og vaticanus mens resten av manuskripene har teksten som går tilbake til originalen?

Da innrømmer du jo at du ikke tror codex sinaiticus og vaticanus representerer orginalteksten. Jeg tror ikke det, men dette her er jo noe de som vil ha nestle aland bibler pga den kritiske teksten argumenterer for.

Kritikken er altså at man har et notat i Bibelen 2011 hvor det står om at ikke alle manuskripter har versene? Den versjonen du ønsker er allerede i Bibelen, så hvorfor ikke være fornøyd? Hvorfor bruke tid på folk som er uenige med deg, som ikke engang har makt til å endre noe som helst? Livet har lært meg at folk har alle typer meninger og det må man bare akseptere.

Spørsmålet er jo hva som er mest sannsynlig. At man har klart å bevare originalteksten bedre gjennom tusenvis av år med kopiering, eller at en av de tusen år gamle kopiene har en tekst som ligger nærmest. Forsøk å transkribere tusenvis av sider med hebraisk og gresk med fjærpenn og så skal vi se hvor mange feil du har gjort, når du har transkribert dine egne kopier ti ganger. Du ville antakelig få massevis av feil og det ville jeg også. Jeg tror du er så vant til moderne kopimaskiner, at du ikke klarer å ta innover deg datidens teknologi og hvor vanskelig dette faktisk var. Fjærpenn, dyrepergament eller papyrus og tekst uten mellomrom med kun små bokstaver - og i hebraiskens tilfelle uten vokaler også. Gjennom tusenvis av år med kopiering, så vil feil oppstå, med denne teknologien, på grunn av menneskelig feiling.

Du underkjenner 500 år med Bibelforskning, fordi du har for lav kunnskap på feltet. I stedet for å sette deg inn i tingene, finner du en konspirasjonsteori på internett laget av noen tilsvarende kunnskapsløse om at alt dere ikke forstår er ondskap. Du er simpelten for kunnskapsløs til å innse hvor lite du kan. Dette er som om en prest fra 1500-tallet reiste i tiden til Oslos gater og begynte å bannlyse alle bilene han så som djevelens verk.

Du finner ingen større kirkesamfunn som er enige med deg. Du tilhører altså en ubetydelig sekt, som livnærer seg primært på å heve seg over alle andre kristne ved å opprettholde den tåpelige, virkelighetsfjerne og ikke reint lite pompøse illusjonen om hvor mye mer de har forstått. Tror du virkelig at Jesus ønsker dette? Mediene elsker å intervjue virkelighetsfjerne kristne og dette holder millioner av mennesker vekk fra evangeliet. Denne veien er av det onde, bruk din ånd så kjenner du det.

Edited by Aiven
  • Like 1

Share this post


Link to post

Først kritiserer du meg for å ikke respektere andres meninger også bruker du resten av innlegget på vise forakt og arroganse for meningene mine.

 

Jeg unerkjenner ikke 500 år med "bibel forskning", for det er ikke det nestle aland bygger på. Jeg sier sannheten, og det er at hele grunnlaget til nestle aland bygger på usannheter og underminerer autoriteten til Guds ord. Hva man gjør med det er opptil en selv, man kan jo gjøre som du gjør, eller man kan lese det jeg skriver og ta det til seg.

Edited by Engel1

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (28 minutter siden):

Først kritiserer du meg for å ikke respektere andres meninger også bruker du resten av innlegget på vise forakt og arroganse for meningene mine.

 

Jeg unerkjenner ikke 500 år med "bibel forskning", for det er ikke det nestle aland bygger på. Jeg sier sannheten, og det er at hele grunnlaget til nestle aland bygger på usannheter og underminerer autoriteten til Guds ord. Hva man gjør med det er opptil en selv, man kan jo gjøre som du gjør, eller man kan lese det jeg skriver og ta det til seg.

Jeg startet debatten høflig og saklig, men når jeg kun møter kunnskapsløshet og arroganse så velter jeg bordet. Debatten er som om du har en monolog med deg selv, du responderer overhodet ikke på mine innvendinger. Jeg har tilbakevist flere ganger at Nestle-Aland har kun to kilder, men du ignorerer det og gjentar påstanden, uten å oppgi noen som helst kilder eller argument. Hvordan skal du klare å overbevise meg om noe som helst når du er ute av stand til å underbygge eller argumentere for påstandene dine?

 

Edited by Aiven
  • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg har da tilbakevist det du sier her men virker ikke som om du skjønner hva jeg sier. Hva mangler jeg kunnskap om mener du? Hvorfor kan du ikke prøve å finne en gyldig feil King James, så kan jeg vise hvorfor det ikke er feil? Har du rett burde du klare å finne en feil, har jeg rett er det ingen feil. Enkelt, og du burde i teorien ha alle fordeler på din side hvis det er noe hold i påstandene dine, for å finne EN feil i den store, omfattende King James burde vel være enkelt hvis det er som du sier ikke bare en, men flere.... eller? Klarer du ikke det, hvordan kan du da forsvare nestle aland?

Edited by Engel1

Share this post


Link to post

og siden det å tilbakevise en feil kan involvere å se på kirkefedrene og historiske bevis, gresk og engelsk gramatikk, manuskript osv, ber jeg deg kun finne 1 feil du er overbevist om du vil klare å ta meg og King James på, så "publikum" her inne følger oss og kan se hvem som har rett.

Share this post


Link to post
Gammel Nok skrev (På 19.5.2017 den 12.27):

Det vi leser i Bibelen er sannheten, og det som er omtalt i Bibelen har skjedd.

 

Ærlige vitenskapsfolk nar sagt at Bibelen er den mest nøyaktige historiebok vi har i dag.

 

Det er også foretatt mange arkeologiske utgravinger og oppdagelser som bekrefter nettopp dette, at Bibelen er sann, og at historiene vi leser om i Bibelen har skjedd  på nøyaktig samme måte som vi leser om i Bibelen.

 

Vi lever nå i de siste dager av endetiden som er profetert i Bibelen, og vi kan se at det som skjer også er nøyaktig det som er profetert i Bibelen.

 

De som er kristne og følger Jesus Kristus, vet hva dette betyr.

Jehovas vitner forkynner hele verden men ikke muslimske land for det er forbudt.

Evangeliet skal forkynne hele verden, så enden komme. i følge bibelen. Hvordan ?

 

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (3 timer siden):

Jehovas vitner forkynner hele verden men ikke muslimske land for det er forbudt.

Evangeliet skal forkynne hele verden, så enden komme. i følge bibelen. Hvordan ?

 

Jehovas vitner er ikke kristne men trygt plassert i kategorien "sekt". 1 Joh 2:22. I feks hebreerne 1:8 vitner Faderen om at sønnen er Gud, som om ikke profetier fra gamle testamentet som feks Jesaja 9:6 er nok: EL GIBOR, EVIGE FAR. Ikke kan du gjøre deg fortjent til frelse heller, man blir frelst ved tro (Joh 3:16). Snu om.

Edited by Engel1

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (1 time siden):

Jehovas vitner er ikke kristne men trygt plassert i kategorien "sekt". 1 Joh 2:22. I feks hebreerne 1:8 vitner Faderen om at sønnen er Gud, som om ikke profetier fra gamle testamentet som feks Jesaja 9:6 er nok: EL GIBOR, EVIGE FAR. Ikke kan du gjøre deg fortjent til frelse heller, man blir frelst ved tro (Joh 3:16). Snu om.

Joh 17:3: ( Jesus sa i bønn til sin Far Jehova) Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus kristus.

Legg merke til at Jesus ikke omtalte seg selv, men sin Far i himmelen som den eneste sanne Gud.

(www.gudsnavnet.no)

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (9 minutter siden):

Joh 17:3: ( Jesus sa i bønn til sin Far Jehova) Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus kristus.

Legg merke til at Jesus ikke omtalte seg selv, men sin Far i himmelen som den eneste sanne Gud.

(www.gudsnavnet.no)

Og vi kjenner Gud igjennom sønnen som er det synlige bildet av den usynlige Gud (Kolosserne 1:15). Hva er sønnen av en løve? En løve. Hva er da Guds sønn? Hvorfor ignorerer du det jeg skriver? Bibelen sier rett ut at Jesus er Gud i kjødet. Hvis du ikke vil bøye deg for Guds ord, hva er da vitsen med å være med i en sekt som står i opposisjon til Gud som Jehovas vitner?

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (13 timer siden):

Og vi kjenner Gud igjennom sønnen som er det synlige bildet av den usynlige Gud (Kolosserne 1:15). Hva er sønnen av en løve? En løve. Hva er da Guds sønn? Hvorfor ignorerer du det jeg skriver? Bibelen sier rett ut at Jesus er Gud i kjødet. Hvis du ikke vil bøye deg for Guds ord, hva er da vitsen med å være med i en sekt som står i opposisjon til Gud som Jehovas vitner?

Hvorfor er det så viktig å kjenne og bruke Guds personlige navn. Står du i et nært forhold til noen som du ikke kjenner navnet på? De som tror at Gud er navnløs, betrakter ham ofte bare som en upersonlig kraft, ikke som en virkelig person, ikke som en de kjenner og elsker og de bare med en formalistisk gjentagelse av uttrykk som de har lært utenat.

Jesus kristus gav de sanne kristne i oppdrag å gjøre mennesker av alle folkeslag til disipler. Hvordan skulle de kunne vise at den sanne Gud var en annen enn folkeslagenes falske guder, når de underviste folk? Bare ved å bruke Guds personlige navn slik Bibelen gjør. ( Matt 28: 19-20 og 1.kor 8:5-6) 

Jes 12:4: Lovpris ( Jehova) påkall hans navn. Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet. Joh 17;26: (Jesus bad til sin Far) Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem. Matt 4:10: Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan. For det er skrevet: Herren ( Jehova ) din Gud skal du tilbe og bare ham skal du tjene.

Det er innlysende at Jesus ikke sa at det var han selv skulle tilbes.

Share this post


Link to post

Interessant å se hvordan forskjellige mennesker som mener Bibelen er Guds ufeilbarlige ord, ikke klarer å bli enige om betydningen av det som står der. Men dette er jo ikke noe nytt, det har vært mange stridigheter om hva ting i Bibelen egentlig betyr og hvordan det skal tolkes.

Hvis man skal tro at Bibelen er Guds ord, så må det jo det bety at enten så var ikke Gud i stand til å uttrykke seg så klart at det ikke ville bli misforstått (og da er ikke gud allmektig), eller så må det bety at Gud ønsket at hans ord skulle misforstås og skape strid og kriger...

  • Like 3

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (4 timer siden):

Hvorfor er det så viktig å kjenne og bruke Guds personlige navn. Står du i et nært forhold til noen som du ikke kjenner navnet på? De som tror at Gud er navnløs, betrakter ham ofte bare som en upersonlig kraft, ikke som en virkelig person, ikke som en de kjenner og elsker og de bare med en formalistisk gjentagelse av uttrykk som de har lært utenat.

Jesus kristus gav de sanne kristne i oppdrag å gjøre mennesker av alle folkeslag til disipler. Hvordan skulle de kunne vise at den sanne Gud var en annen enn folkeslagenes falske guder, når de underviste folk? Bare ved å bruke Guds personlige navn slik Bibelen gjør. ( Matt 28: 19-20 og 1.kor 8:5-6) 

Jes 12:4: Lovpris ( Jehova) påkall hans navn. Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet. Joh 17;26: (Jesus bad til sin Far) Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem. Matt 4:10: Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan. For det er skrevet: Herren ( Jehova ) din Gud skal du tilbe og bare ham skal du tjene.

Det er innlysende at Jesus ikke sa at det var han selv skulle tilbes.

Som medlem i en sekt gjør du det alle sekter gjør: Tar vers ut av sammenheng og juger om hva bibelen sier. Som muslimer, mormonere og andre kulter: still deg i kø. Jehovas vitner har utgitt en rekke falske profetier om jordas undergang. Du er på den brede veien til helvete. Jeg ber alle her legge merke til at sektmedlemmet nekter å svare på noen av de versene jeg har postet her om at bibelen svart på hvitt lærer at Jesus er Gud i kjødet. Så kan vi ta for oss løgnene hans her om at Jesus ikke skal tilbes:

Johannes 5:22: "For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, 23for at alle skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham."

Johannes 10:30 "Jeg og Faderen er ETT"


Jehovas vitner går tilbake til sekter vi kjenner fra oldtiden, og dette er forsåvidt og litt relatert til nestle aland-teksten diskutert over her:
https://www.evangelical-times.org/22235/arianism-and-jehovahs-witnesses/

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (3 timer siden):

Interessant å se hvordan forskjellige mennesker som mener Bibelen er Guds ufeilbarlige ord, ikke klarer å bli enige om betydningen av det som står der. Men dette er jo ikke noe nytt, det har vært mange stridigheter om hva ting i Bibelen egentlig betyr og hvordan det skal tolkes.

Hvis man skal tro at Bibelen er Guds ord, så må det jo det bety at enten så var ikke Gud i stand til å uttrykke seg så klart at det ikke ville bli misforstått (og da er ikke gud allmektig), eller så må det bety at Gud ønsket at hans ord skulle misforstås og skape strid og kriger...

..som er rent tullprat. Den mest blodige ideologien i det 20 århundre var ateistisk kommunisme med over 100 millioner liv på samvittigheten, godt etterfulgt av islam som har enda flere liv på samvittigheten men over en lengre tidsperiode. Nazismen dyrket evolusjonsteorien der mennesker skulle slaktes eller avles på som dyr, noe som står i kontrast til bibelen som sier mennesket er skapt i Guds bilde.

Den romersk-katolske kirken tror heller ikke på bibelens autoritet men pavens autoritet og i 1302 gjorde de paven til herre og frelser i den romerskkatolske kirken ved at man sa frelsen avhenger av ens stilling til paven istedet for Jesus, som er det kristendommen lærer. Utagerende vold er et kjennetegn ved sekter som er av en annen ånd, bibelsk kristendom er ikke voldelig.

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (13 minutter siden):

..som er rent tullprat. Den mest blodige ideologien i det 20 århundre var ateistisk kommunisme med over 100 millioner liv på samvittigheten, godt etterfulgt av islam som har enda flere liv på samvittigheten men over en lengre tidsperiode. Nazismen dyrket evolusjonsteorien der mennesker skulle slaktes eller avles på som dyr, noe som står i kontrast til bibelen som sier mennesket er skapt i Guds bilde.

Hvilken del av det jeg skrev var tullprat? Jeg indikerte da hverken at konflikter relatert til tolkning av kristendom er de eneste eller største/verste konfliktene i historien. Men de eksisterer da allikevel.

Fint om du prøver å argumentere mot det jeg skriver når du kaller det tullprat, i stedet for å argumentere mot en eller annen stråmann.

 

Engel1 skrev (16 minutter siden):

Den romersk-katolske kirken tror heller ikke på bibelens autoritet men pavens autoritet og i 1302 gjorde de paven til herre og frelser i den romerskkatolske kirken ved at man sa frelsen avhenger av ens stilling til paven istedet for Jesus, som er det kristendommen lærer. Utagerende vold er et kjennetegn ved sekter som er av en annen ånd, bibelsk kristendom er ikke voldelig.

Hva betyr dette, utover å være en støtte til min påstand om at Bibelen langtfra er entydig og tydelig, og at troende dermed er uenig om hvordan den skal tolkes - og at Gud gjorde en elendig jobb hvis hen mente å lage en klar og ufeilbarlig tekst for de troende?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (1 time siden):

Som medlem i en sekt gjør du det alle sekter gjør: Tar vers ut av sammenheng og juger om hva bibelen sier. Som muslimer, mormonere og andre kulter: still deg i kø. Jehovas vitner har utgitt en rekke falske profetier om jordas undergang. Du er på den brede veien til helvete. Jeg ber alle her legge merke til at sektmedlemmet nekter å svare på noen av de versene jeg har postet her om at bibelen svart på hvitt lærer at Jesus er Gud i kjødet. Så kan vi ta for oss løgnene hans her om at Jesus ikke skal tilbes:

Johannes 5:22: "For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, 23for at alle skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham."

Johannes 10:30 "Jeg og Faderen er ETT"


Jehovas vitner går tilbake til sekter vi kjenner fra oldtiden, og dette er forsåvidt og litt relatert til nestle aland-teksten diskutert over her:
https://www.evangelical-times.org/22235/arianism-and-jehovahs-witnesses/

se hva du har skrevet er riktig : at alle skal ære sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham.    Hvem er sønnen og hvem er Faderen ?

Share this post


Link to post
Capitan Fracassa skrev (40 minutter siden):

Hvilken del av det jeg skrev var tullprat? Jeg indikerte da hverken at konflikter relatert til tolkning av kristendom er de eneste eller største/verste konfliktene i historien. Men de eksisterer da allikevel.

Fint om du prøver å argumentere mot det jeg skriver når du kaller det tullprat, i stedet for å argumentere mot en eller annen stråmann.

 

Hva betyr dette, utover å være en støtte til min påstand om at Bibelen langtfra er entydig og tydelig, og at troende dermed er uenig om hvordan den skal tolkes - og at Gud gjorde en elendig jobb hvis hen mente å lage en klar og ufeilbarlig tekst for de troende?

Bibelen gjør klart at vi ikke skal kalle noen på jorden "Far" (I åndelig betydning, som er det "pave" betyr) og hva frelse er. Dette er ikke vanskelig å forstå, men Jesus sier selv det er få som finner veien. Istedenfor lager folk seg sine egne ritualer og ideer. Sånn oppstår religiøsitet, og det handler egentlig om folk som forkaster Gud og skaper seg sin egen. Du kan også se hva bibelen kaller demoniske doktriner, da er vi inne på åndelig krigføring (Efeserbrevet 6:12). Talmudisk jødedom oppsto slik, islam, Jehovas vitner etc etc. Alle er veldig stolte av seg selv og gir seg selv stjerne i boka for hvor mange bønner de har bedt, hvor mange jujuer og huluer de har danset osv, men Gud er ikke imponert over sånt. Det er ingen som er flinke nok til å fortjene evig liv. Vi er frelst ved tro.

Share this post


Link to post

"Led meg ikke inn i fristelse."
...Takk, jeg finner veien selv.

"Thou shalt not kill."
...Hvordan ble Norge gjort kristent egentlig? Med sverdet såvidt jeg har fått med meg.

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (7 minutter siden):

se hva du har skrevet er riktig : at alle skal ære sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham.    Hvem er sønnen og hvem er Faderen ?

De er ett, som jeg viste deg i Joh 10:30: Gud. Treenigheten. I 2 mosebok 6:4 står det: Hør Israel, vår Gud er en. Det hebraiske ordet for en er "echad" som betyr flere i en. Elohim er også et flertallsord. I 1 mosebok står det "LA OSS skape mennesket i VÅRT bilde". Engler skapte ikke mennesket.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...