Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Tako skrev (15 minutter siden):

Det var virkelig ikke logisk å spørre om JHA var tatt når han selv ble arrestert. Hvis han var uskyldig så er vel det det siste han hadde tenkt på? Men dette var altså noe av det første han sa under pågripelsen. 

Om jeg ikke husker feil, så hadde de begge to vært inne til samtaler og bedt om vitne-observasjoner i forkant av pågripelsen.

De visste sånn sett at de var i politiets søkelys. Kanskje ikke som antatt gjerningsmann, men de visste at navnene deres stod på blokka. Og de hadde garantert snakket sammen rundt dette i forkant av pågripelse. 

Jeg kan selvfølgelig huske helt feil, eller noen kan ha løyet til meg, men slik jeg har blitt presentert fakta, er det slett ikke urimelig at han spurte. Jeg kunne nok ha funnet på å stilt det samme spørsmålet selv, dersom jeg visste at politiet hadde bestekompisen min sitt navn på blokka, samt at de hadde spurt oss ut i forkant om vi var sammen den dagen, om vi så noe, om vi pleide å henge sammen hver dag, spørsmål om vi hadde stor omgangskrets og andre venner, etc etc. 

Share this post


Link to post
1 hour ago, Tako said:

Er det ikke rart at han ikke hadde vært frikjent og ut av fengsel for lenge siden?

Ja... Der har du det litt kjipe med justismord.

1 hour ago, Tako said:

Og hvorfor ikke hvis bevisene er så sikre?

Der har du den igjen. Man skal altså bevises skyldig. Ikke uskyldig. Og enkelte virker til å syntes at i Norge kan man bures inne i 20 år dersom man ikke kan bevise sin uskyld.

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (43 minutter siden):

Selvfølgelig kunne han ha vært i Baneheia med JHA også (om man ser bort fra mobilbeviset), men da er du i gang med synseleken igjen. Han kan ha spurt om JHA var arrestert fordi han forsnakket seg (fryktelig klønete da, om han satt der og forsto at de var tatt, men hadde bestemt seg for å nekte all skyld og bekjentskap med saken). Eller så spurte han fordi han visste at han var uskyldig, og forsto at politiet hadde fått en mistanke mot han og JHA som var beryktet i nabolaget. Det får være din mening at det er en mulig løsning her, for meg er det er det minst like logisk at løsning to er riktig. 

Han har ikke selv sagt at han trodde politiet hadde en mistanke om han. Han har sagt at han spurte om JHA var tatt siden de to alltid hang sammen. Ingenting om at han trodde de to var mistenkt.

Share this post


Link to post

  For ordens skyld, jeg er ikke overbevist om at han er skyldig, ei heller uskyldig, men det går i det minste an å vurdere bevisene på en redelig måte.

Leiferen skrev (3 timer siden):

Mobilbeviset er jo i seg selv noe som gir en angivelig skyldig VK en helt utrolig flaks, at alle fire meldingene til/fra mobilen ifølge Telenor er fra et område nær hjemmet og ikke i nærheten av åstedet i den kritiske perioden.


Igjen, mobilen kan helt fint ha vært i nærheten av åstedet, den kan ha vært hvor som helst i dekningsområdet til Eg A, som i følge Telenor også er 300 meter fra åstedet, og som de ikke kan utelukke strekker seg helt til åstedet.

I følge Teleplan ville det normalt vært dekning 150 meter unna åstedet, i cellegrensen, og kanskje til og med på åstedet.

Det er særdeles uredelig å fremsette det som et faktum at telefonen måtte være i nærheten av hjemmet hans, den kan like gjerne ha vært i nærheten av åstedet, og kanskje ved de rette forholdene også på åstedet.  

Meldinger sendt og mottatt rett før 19:00 er neppe så veldig interessante, ettersom jentene ble sett badende i live 18:45.
Telefonsamtale gjort 20:19 er neppe heller særlig interessant, ettersom han fint kan ha vært hjemme på det tidspunktet, selv om han deltok i ugjerningene.
Både Kristiansen og Andersen er ganske samstemte om at de var sammen hjemme hos Kristiansen rundt 20:30, og de to kameratene han ringte etter som observerte de sammen på trappa hos Kristiansen kom trolig 20:50-21:00.

Det er en mottatt melding 19:24, og så et svar på denne 19:37, altså 13 minutter senere, som angivelig besto av en videresendt ferdigskrevet melding på engelsk, som er i det kritiske tidsrommet, og som er mest relevant.
 

Leiferen skrev (3 timer siden):

I tillegg har vi at selv om VK voldtok begge jentene og JHA så vidt var bortpå den ene med uerigert penis, så fant man både kjønnshår og DNA i sædrester fra JHA og ingenting fra VK, hvilken utrolig flaks VK må ha hatt! I tillegg til mobil-flaksen!


Kjønnshåret ble funnet i skogbunnen, i nærheten av åstedet, på et blad avsatt i noe blod, ikke på ofrene.
DNA fra sædrester som passer med Andersen fant man først ti år senere, ved reananlyse.

Er det ikke like merkelig at man ikke har funnet mer, dersom Andersen voldtok begge?
Eller for å si det på en annen måte, med det ytterst lille de fant fra Andersen, opprinnelig kun dette ene håret de var heldige å finne når teknikerne gravde ut hele seksjoner av skogbunnen som ble tatt inn til analyse, så er det kanskje ikke så merkelig likevel at de ikke har funnet noe fra Kristiansen, dersom han var delaktig?

Nå har de dog trolig funnet noe som kan stamme fra Viggo Kristiansen, i form av DNA-spor som ikke kan komme fra Andersen i tre forskjellige prøver, fra begge ofrene, men som forsvaret har satt i gang en massiv kampanje for å diskreditere som forurensning, som jo kanskje kan stemme, det gjenstår å se.

Uansett så var de biologiske sporene forvitret, man fant svært lite fra Andersen, og enda mindre fra Kristiansen. Dersom man kjøper forsvarets teorier om forurensning, ingenting.
  

Leiferen skrev (3 timer siden):

Og det er virkelig flaks at om den spesielle sykkelen hans stod låst til bommen i nesten to timer, så var det ingen som kunne bekrefte at den stod der, selv ikke Hovden som tøyde ut inntil bommen i 20 minutter og la spesielt merke til sykkelen like før, fikk ikke med seg at sykkelen stod der. Så utrolig flaks for VK! Fetter Anton, gå og legg deg!


Dette er altså selve kronbeviset på at Andersen lyver. Sykkelen var ikke der. Etter to tiår er det dette forsvarsteamet til Kristiansen har funnet ... ingen sykkel.

Problemet er selvfølgelig at ingen visste at Kristiansen og Andersen hadde vært i Baneheia eller på parkeringsplassen før flere måneder etter drapene, ettersom de begge løy under rundspørringen og i avhør,  å hevdet de ikke hadde vært i området den kvelden, inntil Rødsvik ved et tilfeldig møte ga Kristiansen beskjed at han ville fortelle politiet om deres møte ved parkeringsplassen den kvelden.

Selv da var det ingen som visste noe om en sykkel som skulle stå parkert ved en bom, det kom først i september, i Andersens tilståelse, fire måneder etter drapene.

Andersen kan altså plassere sykkelen hvor som helst. Den er helt uvesentlig for drapene. Han kunne plassert den i bua, på åstedet, i skogen hvor ingen kunne sett den, bokstavelig talt hvor som helst, uten at det hadde påvirket hendelsesforløpet forøvrig, men han plasserte den ved bommen.

Nesten alle vitnene ble avhørt i mai og juni. Ingen av de ble spurt om noen sykkel, ingen nevnte selv noen sykkel, og ordet sykkel er ikke nevnt i noen av notatene, åpenbart fordi man ikke så etter en sykkel, og ingen vitner, uansett om de hadde sett en sykkel, oppfattet at det ville være vesentlig for saken.

Fire måneder senere avhørte man fire vitner på nytt, som man vet var ved bommen rundt tidsrommet sykkelen skulle stått der.
Rødsvik, som ikke kunne huske så langt tilbake, det samme med Hilmarsen.
Det var også to joggere, Hovden og Nygård, som jogget sammen den kvelden.
Nygård kunne ikke huske så langt tilbake, og kunne derfor ikke hverken avkrefte eller bekrefte noe om en sykkel ved en bom, selv om han sammen med Hovden tøyde ut ved bommen.

I avhør sier Hovden også at det er så lenge siden, at han ikke husker hvorvidt det sto en sykkel der.
8 måneder senere, under rettssaken i Byretten, så har plutselig Hovden endret mening.
Han kan ikke spesifikt huske om det sto noen sykkel der eller ikke, men han er i sitt vitnemål i retten sikker på at han, som sykkelinteressert, og som hadde sett sykkelen tidligere, ville husket det dersom det sto en sykkel ved bommen.

Dette er altså kronvitnet for at sykkelen ikke sto der, selve rosinen i pølsa for å bevise at Andersen lyver om alt, og at Kristiansen er uskyldig, en mann som mener han ville husket en sykkel dersom den sto der, men som egentlig ikke kan hverken bekrefte eller avkrefte sikkert om det sto en sykkel der så lenge etter, han bare mener at han som sykkelinteressert ville husket noe sånt, selv ett år senere, selv om han i avhør fire måneder etter drapene hevder han ikke kan huske så langt tilbake.
  

Leiferen skrev (3 timer siden):

Og ikke nok med det, selv om han drepte sitt offer med en viss metode, og selv om JHA angivelig brukte en helt annen metode, så fremstod stikkene så like at det så ut til at de ble drept på identisk vis. Utrolig flaks for VK at JHA greide å få det dødelige knivstikket han påførte sitt offer til å fremstå som så likt det VK påførte sitt offer! 

Javisst, i følge forsvaret så er det altså så lik metode, at det kan ikke ha vært to gjerningsmenn.

Problemet er selvfølgelig at to obdusenter, som utførte obduksjonene på jentene, Rognum og Ormstad, ikke fant noe problem med dette.
De fant det noe pussig at begge jentene hadde tilsvarende stikk i halsen, men der stoppet også likheten.
Den ene er stukket tre ganger, to ganger i halsen, og en gang i mage/bryst.
Den andre ble kun stukket i halsen, noe høyere, og med en litt annen vinkel.

Jeg vet ikke hvor du tar "identisk vis" fra, men dersom du mener at begge ble drept med kniv, så stemmer det, ellers var det ikke identisk, og de ekspertene som vurderte skadene fant ingenting som ikke samstemte med den historien Andersen fortalte i sin tilståelse.

Edited by 0laf
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

 

qualbeen skrev (42 minutter siden):

Om jeg ikke husker feil, så hadde de begge to vært inne til samtaler og bedt om vitne-observasjoner i forkant av pågripelsen.

De visste sånn sett at de var i politiets søkelys. Kanskje ikke som antatt gjerningsmann, men de visste at navnene deres stod på blokka. Og de hadde garantert snakket sammen rundt dette i forkant av pågripelse. 

Jeg kan selvfølgelig huske helt feil, eller noen kan ha løyet til meg, men slik jeg har blitt presentert fakta, er det slett ikke urimelig at han spurte. Jeg kunne nok ha funnet på å stilt det samme spørsmålet selv, dersom jeg visste at politiet hadde bestekompisen min sitt navn på blokka, samt at de hadde spurt oss ut i forkant om vi var sammen den dagen, om vi så noe, om vi pleide å henge sammen hver dag, spørsmål om vi hadde stor omgangskrets og andre venner, etc etc. 

Du har hørt at de visste at navnene deres sto på blokka?  Da syns jeg det er rart at han ikke nevnte det på direkte spørsmål om det som ble sagt under pågripelsen.  Det hadde jo hørt mye mer troverdig ut det enn at han sa at det var fordi de alltid hang sammen.

Share this post


Link to post
21 minutes ago, 0laf said:

  For ordens skyld, jeg er ikke overbevist om at han er skyldig, ei heller uskyldig, men det går i det minste an å vurdere bevisene på en redelig måte.

Ok.

21 minutes ago, 0laf said:


Igjen, mobilen kan helt fint ha vært i nærheten av åstedet, den kan ha vært hvor som helst i dekningsområdet til Eg A, som i følge Telenor også er 300 meter fra åstedet, og som de ikke kan utelukke strekker seg helt til åstedet.

I følge Teleplan ville det normalt vært dekning 150 meter unna åstedet, i cellegrensen, og kanskje til og med på åstedet.

Det er særdeles uredelig å fremsette det som et faktum at telefonen måtte være i nærheten av hjemmet hans, den kan like gjerne ha vært i nærheten av åstedet, og kanskje ved de rette forholdene også på åstedet.  

Og rett på en uredelig fremstilling etter at du krever redelighet. Da er det vel ingen vits i å lese resten av posten.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Problemet mitt med dommene i baneheia er at den i praksis vel sier at dersom du har et rulleblad eller en brokete fortid, og kompisen din gjør en alvorlig kriminell handling, og vil dra deg med i saken, enten for egen vinning som i denne saken, eller bare på pur faen så kan man bli dømt kun basert på det. Det oser ikke rettsikkerhet av det der. 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, Tako said:

Saken er løst for lenge siden. VK er en langsint og hevngjerrig psykopat. Han har vært så heldig at det ikke er klare tekniske bevis mot han. Rett og slett jævla heldig. Han har selv sagt ved flere anledninger at han kommer til å nekte på ting hvis han ble tatt for noe.

Justismord overgår visst alt for de som støtter han i denne saken. At han høyst sannsynlig har voldtatt og drept to små jenter er ikke så nøye så lenge det ikke er et klart teknisk bevis må vite!  Oh Justismord!!! Høres ut som apekatter hele gjengen. Mange blir dømt på indisier rett og slett for man vet at vedkommende har gjort det og alt taler for det. Som i denne saken. De vet at VK er skyldig. Han er altså pr dags dato en dømt pedofil dramsmann.

 

Det er ikke denne saken alene som provoserer meg. Hva som skjer med VK bryr meg ærlig talt ikke. Men det er at vi stadig ser grove feil i mange saker som fører til lange fengselsstraffer. Man kunne jo laget dokumentarer om disse sakene i mange år uten å bli arbeidsledig.

Slett arbeid i en slik sammenheng hører ingen sted hjemme. VK er vel den saken som provoserer meg minst av disse mangetallige sakene.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (12 minutter siden):

Ok.

Og rett på en uredelig fremstilling etter at du krever redelighet. Da er det vel ingen vits i å lese resten av posten.

Hva mener du er feil?

Dette fremgår i rapporten til Gjenopptakelseskommisjonen og i utallige artikler i mediene?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (10 minutter siden):

Problemet mitt med dommene i baneheia er at den i praksis vel sier at dersom du har et rulleblad eller en brokete fortid, og kompisen din gjør en alvorlig kriminell handling, og vil dra deg med i saken, enten for egen vinning som i denne saken, eller bare på pur faen så kan man bli dømt kun basert på det. Det oser ikke rettsikkerhet av det der. 


I tillegg må du mangle alibi, lyve til politiet, nekte å forklare deg, ha utført overgrep mot barn tidligere, bli sett sammen med kompisen din rett før og etter ugjerningene, samt at politiet finner DNA som ikke er fra kompisen din, men som kan være fra deg.

Det er vel en hel rekke indisier, annet enn vitnemålet til Andersen, som gjorde at han den gangen ble dømt.
Nå i dag er det sådd mer tvil rundt flere av disse bevisene, som har ført til at saken er gjenopptatt, men det er ikke slik at han ble dømt bare fordi kompisen dro han inn.

 • Like 3

Share this post


Link to post

 

fokkeslasken skrev (17 minutter siden):

Ok.

Og rett på en uredelig fremstilling etter at du krever redelighet. Da er det vel ingen vits i å lese resten av posten.

Ja der kom du til kort gitt. 

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Tako said:

 

Ja der kom du til kort gitt. 

Det er midt på natta. Jeg håper det er greit for deg at jeg ikke sitter og nistirrer på forumet hele tiden.

 • Like 1

Share this post


Link to post
10 minutes ago, 0laf said:

Hva mener du er feil?

Dette fremgår i rapporten til Gjenopptakelseskommisjonen og i utallige artikler i mediene?

Gitt at Teleplan sier de er enige med Telenor og at de selv sier deres vitnesmål har blitt misforstått så er det vel ikke helt redelig å legge det frem som at de har sagt telefonen kan ha vært på åstedet.

47 minutes ago, 0laf said:

Igjen, mobilen kan helt fint ha vært i nærheten av åstedet,

Den kan ikke "helt fint" ha vært på åstedet. Ingen har klart å gjenskape dette, ergo kan den ikke helt fint ha vært det. Du fremmer noe man ikke kan gjenskape som en normaltilstand og det kan ikke med rette kalles spesielt redelig.

47 minutes ago, 0laf said:

den kan ha vært hvor som helst i dekningsområdet til Eg A,

Nuvel. Så lenge det står andre master som overtar så er det ikke fullt så enkelt.

47 minutes ago, 0laf said:

som i følge Telenor også er 300 meter fra åstedet,

Utbredelsesområdet er dit. Men det var det med de andre mastene da.

47 minutes ago, 0laf said:

og som de ikke kan utelukke strekker seg helt til åstedet.

De kan heller ikke utelukke at en UFO skapte refleksjoner som gjorde slik plassering mulig. Du tar en lottogevinst til inntekt for normaltilstand og du fortsetter å repetere dette selv om de selv sier deres vitnemål om nøyaktig dette har blitt misforstått. Når de selv spesifiserer dette er det ikke redelig å fortsette og ri den misforståtte versjonen.

47 minutes ago, 0laf said:

I følge Teleplan ville det normalt vært dekning 150 meter unna åstedet,

I følge Teleplan er det vel en teoretisk mulighet for å kunne finne en bærefrekvens der ut ifra hva de regnet seg frem til. Kalle det normal dekning er i overkant ambisiøst.

47 minutes ago, 0laf said:

i cellegrensen, og kanskje til og med på åstedet.

Da tar du deres utregninger til inntekt for noe de selv sier det ikke betyr.

47 minutes ago, 0laf said:

Det er særdeles uredelig å fremsette det som et faktum at telefonen måtte være i nærheten av hjemmet hans,

Jeg skal være enig i at den ikke behøver å ha vært i nærheten av hjemmet hans da dekningsområdet er større enn hagen deres.

47 minutes ago, 0laf said:

den kan like gjerne ha vært i nærheten av åstedet

En viss avstand unna, ja det kan vi være enige i.

47 minutes ago, 0laf said:

og kanskje ved de rette forholdene også på åstedet. 

Bortsett fra at ingen kan forklare hvordan det skal ha gått for seg siden man vet med sikkerhet at de andre mastene var fullt funksjonable.

 • Like 2

Share this post


Link to post
25 minutes ago, 0laf said:


I tillegg må du mangle alibi, lyve til politiet, nekte å forklare deg, ha utført overgrep mot barn tidligere, bli sett sammen med kompisen din rett før og etter ugjerningene, samt at politiet finner DNA som ikke er fra kompisen din, men som kan være fra deg.

Det er vel en hel rekke indisier, annet enn vitnemålet til Andersen, som gjorde at han den gangen ble dømt.
Nå i dag er det sådd mer tvil rundt flere av disse bevisene, som har ført til at saken er gjenopptatt, men det er ikke slik at han ble dømt bare fordi kompisen dro han inn.

At retten ble fortalt at det garantert var to gjerningsmenn hjalp jo heller ikke.

 • Like 1

Share this post


Link to post

  

fokkeslasken skrev (3 timer siden):

Gitt at Teleplan sier de er enige med Telenor og at de selv sier deres vitnesmål har blitt misforstått så er det vel ikke helt redelig å legge det frem som at de har sagt telefonen kan ha vært på åstedet.


Teleplan har aldri hevdet de er misforstått, det er nok deg som misforstår?

Schøyen sa i retten:

"Min konklusjon er at det ikke er mulig å fastslå om åstedet var innenfor dekningsområdet til Eg A fredag 19. mai 2000"

https://www.dagbladet.no/nyheter/kristiansen-smilte-tross-mobilrapport/65777671

Han har i ettertid uttalt :

"Hvis min rapport og vitnemål i retten har blitt tillagt vekt for å dømme Kristiansen, så er jeg redd for at rettens aktører kan ha misforstått"

Det er et finurlig utsagn, hans vitnemål ble jo nettopp ikke tillagt noe vekt for å dømme Kristiansen, tvert i mot, man så nærmest bort fra mobilbeviset fordi det ikke ble ansett som noe sikkert alibi.

Dette er dog ikke poenget, det jeg skriver er korrekt, Telenor kom frem til at det var primærdekning 300 meter unna åstedet, Teleplan mente det kunne være dekning 150 meter unna, i cellegrenseområdet, og i retten sa Schøyen fra Teleplan i tillegg:
 

- Fra det overlappende dekningsområdets yttergrenser kan det også finnes dekning i opptil 150 meter, sa seniorkonsulent Inge Schøyen i Teleplan.

- Da er vi nærmest på åstedet, kommenterte rettens administrator, Asbjørn Nes-Hansen.

- Ja, det er korrekt, sa Schøyen.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8wwOpA/kan-ha-brukt-mobil-like-ved-aastedet


Alt jeg skriver stemmer med det som ble som sagt i retten den gangen, det er gjengitt i kommisjonens rapport og i medier.
Hverken Teleplan eller Telenor kunne gjenskape noe forhold som ga dekning på åstedet, men ingen av de kunne heller utelukke at det var slik dekning den kvelden.

Det er på ingen måte slik at telefonen ha vært i nærheten av hjemmet, slik du fremsetter det som, den må ha vært innenfor dekningsområdet til Eg A, hvor enn det var, som altså ingen med sikkerhet kan svare på, annet enn at det er svært nære åstedet, derav vanskeligheten ved å bestemme sikkert om det var dekning på åstedet eller ikke.

Det som er helt sikkert, er at det ville vært dekning mot Eg A rundt hjemmet til Kristiansen, men dekningsområdet er åpenbart en del større enn som så, det strekker seg helt inntil åstedet, maks 300 meter unna for primærdekning, ganske sikkert en del nærmere åstedet i cellegrensen, og ved de rette forholdene trolig helt til åstedet.

Det betyr at Kristiansen potensielt kunne ha benyttet telefonen i Baneheia.
Han kunne mottatt og sendt meldinger 19:24 og 19:37, helt sikkert ved nordenden av 3. stampe, 300 meter unna åstedet, 3-4 minutters gange, trolig også nærmere, kanskje helt nede ved badeplassen der jentene badet, som er i cellegrensen, 1-2 minutters gange unna åstedet (hvor lang tid bruker du på å løpe 60-meteren?), og kanskje også helt opp til åstedet 150 meter lengre opp i skogen dersom forholdene var slik, det er ingen som har kunnet utelukket noe slikt, selv om målinger viser at det er lite sannsynlig at det ville vært dekning på selve åstedet ... men rett i nærheten er det altså garantert dekning, uavhengig av andre basestasjoner i området.
  

fokkeslasken skrev (3 timer siden):

Den kan ikke "helt fint" ha vært på åstedet. Ingen har klart å gjenskape dette, ergo kan den ikke helt fint ha vært det. Du fremmer noe man ikke kan gjenskape som en normaltilstand og det kan ikke med rette kalles spesielt redelig.


Nå tillegger du meg meninger, jeg skrev :

"...mobilen kan helt fint ha vært i nærheten av åstedet".

Igjen, i følge Telenor var det primærdekning 300 meter unna åstedet, i følge Teleplan var det cellegrense 150 meter fra åstedet, og dette kunne i visse tilfeller utvides med ytterligere 150 meter, helt inntil åstedet.

Jeg skrev ikke at den "helt fint kunne vært på åstedet", jeg skrev i nærheten.
Et par hundre meter unna er definitivt i nærheten, hvor det altså alltid ville vært slik at telefonen koblet seg til Eg A, ettersom det er primærdekning mot Eg A.

 

fokkeslasken skrev (3 timer siden):

Nuvel. Så lenge det står andre master som overtar så er det ikke fullt så enkelt.


Jo, så enkelt er det, dekningsområdet til Eg A inkluderer ikke andre basestasjoner, de har sine egne dekningsområder.
I enkelte områder er det dekning fra flere overlappende basestasjoner, dette er cellegrensene.

Det var altså primærdekning 300 meter unna åstedet, som betyr at telefonen alltid ville koblet seg til Eg A bare 300 meter fra åstedet.

Beroende på hvordan man beveger seg mellom dekningsområdene og en del andre kriterier, så ville det trolig også vært dekning mot Eg A inn i cellegrenseområdene.

  

fokkeslasken skrev (3 timer siden):

Utbredelsesområdet er dit. Men det var det med de andre mastene da.


Du har ikke forstått dette. 300 meter fra åstedet, ved nordenden av 3. Stampe, er primærdekningsområdet, de andre mastene er irrelevante, de ville uansett ikke tatt over for Eg A før man kommer godt inn i cellegrensen, langt nærmere åstedet enn 300 meter.

  

fokkeslasken skrev (3 timer siden):

De kan heller ikke utelukke at en UFO skapte refleksjoner som gjorde slik plassering mulig. Du tar en lottogevinst til inntekt for normaltilstand og du fortsetter å repetere dette selv om de selv sier deres vitnemål om nøyaktig dette har blitt misforstått. Når de selv spesifiserer dette er det ikke redelig å fortsette og ri den misforståtte versjonen.


Dette er ikke så utenkelig som du tror, radiosignaler reflekteres og sendes i alle retninger.
Man kan ha områder nærmere basestasjonen som ikke har dekning, mens områder lengre unna har dekning.
Man kan ha dekning på en regnværsdag, men ikke i solskinn, dekning når det er snø, dekning når en lastebil står parkert på rett sted for å reflektere radiobølgene, dekning når det er krusning på vannet, men ikke når det er stille.

Dette er ikke noe mystisk i det hele tatt, dersom man forstår litt av hvordan radiobølger oppfører seg.

  

fokkeslasken skrev (3 timer siden):

I følge Teleplan er det vel en teoretisk mulighet for å kunne finne en bærefrekvens der ut ifra hva de regnet seg frem til. Kalle det normal dekning er i overkant ambisiøst.

Da tar du deres utregninger til inntekt for noe de selv sier det ikke betyr.


Det var ikke bare teoretisk, cellegrenseområder finnes alltid mellom master, ettersom de overlapper, slik at man ikke blir brutt når man er i en samtale og beveger seg mellom basestasjoner.

Det som skjer når du forflytter deg mellom to master, er at du først er i primærdekningsområdet, der vil du alltid være koblet til en viss mast, i dette tilfellet Eg A. Dette primærdekningsområdet har Telenor målt til å være 300 meter unna åstedet med fysiske målinger.

De gjorde ingen målinger i forhold til cellegrenser, men Teleplan gjorde teoretiske utregninger for hvor de mener cellegrensene ville vært.

Når man kommer fra et område som er dekket av Eg A, altså primærdekningsområdet, å går inn i et område med overlappende dekning, si fra Tinnheia, så er man i cellegrensen mellom Eg A og Tinnheia, hvor begge mastene har dekning, så vil man ikke umiddelbart bli flyttet over til den andre stasjonen.

For å unngå "ping-pong"-effekt og andre ting, så vil det være visse kriterier før man flyttes til ny mast.

Normalt kan det være at dekning mot Tinnheia er 3dB sterkere enn mot Eg A, men det kan også være lastbegrensning, hvor man ikke flyttes til en sterkere basestasjon på grunn av at denne har mer trafikk, det kan være signalkvalitet, ikke bare signalstyrke, hvor systemet har registrert noen anrop som har mistet dekning på stasjonen på Tinnheia, og at systemet derfor forsøker å holde telefoner lengre mot de andre basestasjonene og den slags. Alt dette går på automatikk i systemet, og ville ikke nødvendigvis blitt loggført sentralt den gangen, når man ikke hadde de nettverksoppsettene man har i dag osv.

Det er verdt å merke seg at Teleplan beregnet cellegrensen til å være nettopp mot Tinnheia, ettersom den basestasjonen bør være den som sender inn i Baneheia fra motsatt retning av Eg A, og derfor overlappe.

Dog når Telenor testet, så fikk de heller ikke kontakt med Tinnheia, i stedet fikk de kontakt med Odderøya, 2 kilometer unna, på andre siden av byen, som er et pussig resultat nærmest uansett hvordan mastene var konfigurert.


Nøkkelordet er åpenbart "primærdekning", når man er i primærdekningsområdet for Eg A, som er 300 meter unna åstedet, så kobler ikke telefonen seg til andre basestasjoner, uansett hvor mange det er i området, den kobler seg til Eg A, med mindre det er noe galt i systemet.

Ved Telenors testing fra åstedet og området sørover, så fikk de altså kontakt med Odderøya, og ved noen få forsøk Caledonien.
Dette er basestasjoner som ligger langt unna, på andre siden av byen.
Dersom dekningen fra Odderøya, 2 kilometer unna, for eksempel var svekket den kvelden, så kunne telefonen vært koblet til Eg A i stedet, eller nærmere åstedet osv, forutsatt at Eg A hadde dekning helt frem til åstedet selvfølgelig, noe den ikke hadde under testing ett år senere.

Dette er så langt unna et utelukkelsesbevis man kan komme !

Edited by 0laf
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 timer siden):


Dette er så langt unna et utelukkelsesbevis man kan komme !

Ja, det motsatte! Hadde han vore heime så ville meldingane mest truleg ha vorte sendt via ein basestasjon som hev dekning på åstaden men ikkje heime i følgje alle testar!

I Bakvendtland, der kan alt gå an, osv.

Du skildrar elles fint korleis justismord kan skje. Når ein hev bestemt seg, så avfeier ein alt som ikkje høver og viser til teoretiske moglegheiter, som i fleire tilfelle kanskje ikkje er mogeleg sjølv i teorien. Kvifor ein gjorde dette er alt nemnd, det såkalla provet for at det var to brotsmenn i saka.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 4

Share this post


Link to post

Lang artikkel i fvn, som hev intervjua det to statsadvokatane:

Det er jo nesten vittig korleis dei no uttaler seg. Og vittig korleis pressen no med eitt er kritisk til påtalesida. Ikkje noko stort steg frå dette til konklusjon om frifinning. Ingen bør verta overraska.

Nokre utdrag:

Sitat

– Riktig å løslate Kristiansen

Schei og Øverberg har registrert at løslatelsen har skapt reaksjoner. De fastholder at det var riktig å løslate 41-åringen. 

– Alt må vurderes. Hva hvis resultatet blir en frifinnelse? Enten ved at vi påstår frifinnelse til høsten, eller at en rettssak i juni 2022 ender med en frifinnende dom. Hva sier man da? Rent faktisk har han sonet 21 år i fengsel. Og noen har funnet en rimelig grunn til å tro at han kanskje er uskyldig. Skal vi da sitte på ham til vi får en avklaring av det spørsmålet? Det er ikke noe vi tar lett på, sier Øverberg. 

– I 2000 kom de sakkyndige fram til at Kristiansen hadde psykopatiske trekk og en personlighetsforstyrrelse. De to sakkyndige som vurderte Kristiansen i 2021 fant ikke grunnlag for dette.

– Det er ikke gitt at noen av oss er samme person når vi er 20 som når vi er 40. Samtidig har Viggo Kristiansen vært i et behandlingsregime. Så må man bare konstatere at de sakkyndige trekker andre slutninger i dag enn man gjorde den gang, sier Øverberg.

– Bistandsadvokatene til de etterlatte har lest rapportene og konkludert med at han er farlig. Dere har en annen vurdering?

– Det er ikke slik at enten er man farlig eller ikke farlig. Man er jo summen av alle sine egenskaper og hva man har gjort eller ikke gjort. Problematikken i denne saken handler jo blant annet om det siste. Bistandsadvokatene har sin oppfatning, men det er vi som har ansvaret for å beslutte om denne personen skal sitte inne eller ikke, sier Øverberg. 

– Føler ikke noe press

– Det er flere som har sagt at det må bli en ny rettssak. Kjenner dere på et press? Fra hvem, i så fall?

– Generelt føler jeg ikke noe press i den ene eller andre retningen. Vi registrerer at de pårørende ønsker en full ny sak og helst et endelig svar. Så har vi registrert at forsvarer har uttalt at Viggo Kristiansen ønsker ny rettssak for å bevise sin uskyld. Vi kommer uansett ikke unna kravene som gjelder for å kunne ta ut en tiltale, sier Øverberg.

– Dette er en sak som dreier seg om voldtekt og drap på to små barn. En grusom handling som har rammet mange hardt. Så har du en person som sier han har vært uskyldig fengslet i 21 år. Hvordan reflekterer dere rundt dette? 

– Det er jo de to verste ytterpunktene. På den ene siden har du de verste handlingene som er mulig å begå. På den andre siden har du en person som har sittet 21 år i fengsel, anklaget for de verste handlingene, sier Øverberg.

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/oA40R7/alle-er-interessert-i-en-fasit-det-gjelder-ogsaa-oss

Edited by Knut Lavngard
 • Like 1

Share this post


Link to post
9 hours ago, Tako said:

Er det ikke rart at han ikke hadde vært frikjent og ut av fengsel for lenge siden? Og hvorfor ikke hvis bevisene er så sikre?  Er alle andre idioter og dere de eksklusive opplyste?  Det er sånne ting de prøver å finne ut av nå da. Og kanskje andre enn de som er kjøpt og betalt av støttegruppen

Snodig at de fikk sånn hastverk med å slippe han ut etter de hadde begynt å etterforske da. Og i Fædrelandsvennen i dag står det at de er trygge på den avgjørelsen selv om det ble reaksjoner. Interessant, ikke sant?

Share this post


Link to post
20 minutes ago, Knut Lavngard said:

Lang artikkel i fvn, som hev intervjua det to statsadvokatane:

Det er jo nesten vittig korleis dei no uttaler seg. Og vittig korleis pressen no med eitt er kritisk til påtalesida. Ikkje noko stort steg frå dette til konklusjon om frifinning. Ingen bør verta overraska.

Nokre utdrag:

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/oA40R7/alle-er-interessert-i-en-fasit-det-gjelder-ogsaa-oss

Frifinnelse har jeg lite tvil om nå, skulle bare ønske VK kunne blitt renvasket også. Hva tenker du i forhold til å løse saken? De sier at de forsøker å finne en fasit...jeg krysser fingre og tør nesten ikke håpe..

Share this post


Link to post
Hapi70 skrev (18 minutter siden):

Snodig at de fikk sånn hastverk med å slippe han ut etter de hadde begynt å etterforske da. Og i Fædrelandsvennen i dag står det at de er trygge på den avgjørelsen selv om det ble reaksjoner. Interessant, ikke sant?

Hvor står det? Finner ikke det. Om de er trygge på avgjørelsen har ingenting med skyldspørsmål å gjøre.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...