Gå til innhold

Kjøpe hus sammen, fordeling av eierandel.


Anbefalte innlegg

Mercruiser skrev (7 minutter siden):

Skjevdelingsreglene er de sammen uavhengig av om du er gift eller ikke. Forskjellen er at ved samboerskap er utgangspunktet særeie, ikke felleseie som hos gifte. Gjenstander kjøpt i fellesskap skal likevel fordeles iht. de samme prinsippene nevnt over. 

Jeg har for øvrig selv gjennomgått denne prosessen ved samlivsbrudd som samboer. Du kan spørre hvilken som helst advokat og få dette bekreftet. 

https://langsethadvokat.no/familie-og-arverett/saereie-og-samboere/

Sitat

Vi ser ofte at samboere har laget samboeravtaler og testamenter, og brukt begrepet “særeie”. Dette er ikke noe som eksisterer mellom samboere, og er ofte en misforståelse og sammenblanding av begreper. Samboerne har som regel ment at  verdier eller gjenstander skal være en av samboerens eneeie.

Hva er særeie?
Særeie er en formuesordning mellom ektefeller. 

https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/samliv-og-arv/okonomisk-forhold-mellom-ektefeller/

Sitat

Ikke felleseie for samboere
Samboere har i motsetning til ektefeller ikke noe lovverk som regulerer det økonomiske forholdet mellom partene. Man har således ikke felleseie som samboere.

Hovedregelen for samboere er det motsatte av ektefeller, man tar med seg ut det man tok med seg inn og det hver av samboerne  anskaffer seg av verdier under samlivet.

Det skjer ingen deling av den enkeltes eiendeler ved samboerskap.

 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Mercruiser skrev (8 minutter siden):

Yeah right - nice try. 

Du får tro hva du vil, relativt enkelt både å finne ut hvem jeg er og at jeg har advokatbevilling. Men å legge ut navnet mitt her orker jeg ikke.

Konseptene særeie og felleseie, skjevdeling og ektepakt er ikke relevante, og gir ingen menin,  for par som ikke er gift. Disse konseptene eksisterer helt uavhengig av sameie/eneeie. Dette er grunnleggende familierett, og du stryker på første studieår om du blander sammen disse.

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Angåande det som var nemnt med vedlikehold så anbefalar eg at dykk begge betalar inn eit beløp tilsvarande eigarbrøken til ein konto som er øyremerka vedlikehold og oppgradering. Då har dykk både oversikt over pengebruken ved vedlikehald, og det er uansett ein fordel å sette av pengar til vedlikehald slik at det ikkje blir nedprioritert. Ved salg av bustaden så kan den same kontoen brukast til å betale eigedomsmeklaren, og eventuelt restbeløp blir delt etter eigarbrøk.

Lenke til kommentar
54 minutes ago, Herr Brun said:

Konseptene særeie og felleseie, skjevdeling og ektepakt er ikke relevante, og gir ingen menin,  for par som ikke er gift. Disse konseptene eksisterer helt uavhengig av sameie/eneeie. Dette er grunnleggende familierett, og du stryker på første studieår om du blander sammen disse.

Jo, det gir absolutt mening og er slik det skjer i praksis ved fordeling av eksempelvis  bolig ved samlivsbrudd for samboere. Kjøper man en bolig i felleskap, som delvis er finansiert av egenkapital og gjeld, vil den enkeltes innskudd definere den enkelte samboers eneeie-andel av boligen. Delen som er finansiert av gjeld, eier man i felleskap, med mindre en inngått samboeravtale tilsier noe annet. For øvrige eiendeler derimot, vil det være enklere, dvs. den enkelte eier det de har kjøpt hver for seg, det samme gjelder sparing. 

For gifte er utgangspunktet felleseie, men også her har man særeie iht. det man har tatt med seg inn i ekteskapet. Dette kan være arv, eller innskudd fra bolig man tidligere har eid som singel. Hvis man fra før eksempelvis eier en bolig som singel, hvor man senere gifter seg og ektefellen flytter inn i din bolig, har du i utgangspunktet særeie på hele boligen. 

Endret av Mercruiser
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2

Her har du ulike løsninger https://pengeverkstedet.no/bolig/slik-deler-dere-boliglanet-og-utgiftene-riktig/

Å ha hvert deres lån og eierdel etter det, er vel det eneste fornuftige her. 

Fortsatt underlig å gå inn i et samboerskap og boligkjøp hvor man deler alt utenom økonomi. Greit nok å sikre egenkapitalen sin, men å sitte å dele opp alt annet.....man har ulike kvaliteter og resurser man kan bidra med i et forhold. 

Håper hun er såpass oppegående at hun krever alt annet 50/50. Kanskje ha hver deres strømmåler også? Hver deres matbudsjett og middager? Hva om du går ned i inntekt og hun går opp? 

Det er jo typisk mange menn og et rødt flagg for de fleste kvinner. Økonomi skal deles inn rettferdig, mens husarbeid, barn, ansvar etc står oftest kvinnene for i langt større grad selv om begge jobber 100%. En stor belastning for mange kvinner. 

 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Lenke til kommentar
The Avatar skrev (47 minutter siden):

Angåande det som var nemnt med vedlikehold så anbefalar eg at dykk begge betalar inn eit beløp tilsvarande eigarbrøken til ein konto som er øyremerka vedlikehold og oppgradering. Då har dykk både oversikt over pengebruken ved vedlikehald, og det er uansett ein fordel å sette av pengar til vedlikehald slik at det ikkje blir nedprioritert. Ved salg av bustaden så kan den same kontoen brukast til å betale eigedomsmeklaren, og eventuelt restbeløp blir delt etter eigarbrøk.

Er det som er planen ja :)

Gjest 3e014...1d2 skrev (16 minutter siden):

Her har du ulike løsninger https://pengeverkstedet.no/bolig/slik-deler-dere-boliglanet-og-utgiftene-riktig/

Å ha hvert deres lån og eierdel etter det, er vel det eneste fornuftige her. 

Fortsatt underlig å gå inn i et samboerskap og boligkjøp hvor man deler alt utenom økonomi. Greit nok å sikre egenkapitalen sin, men å sitte å dele opp alt annet.....man har ulike kvaliteter og resurser man kan bidra med i et forhold. 

Håper hun er såpass oppegående at hun krever alt annet 50/50. Kanskje ha hver deres strømmåler også? Hver deres matbudsjett og middager? Hva om du går ned i inntekt og hun går opp? 

Det er jo typisk mange menn og et rødt flagg for de fleste kvinner. Økonomi skal deles inn rettferdig, mens husarbeid, barn, ansvar etc står oftest kvinnene for i langt større grad selv om begge jobber 100%. En stor belastning for mange kvinner. 

 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Er det ikke det å ha delt økonomi helt vanlig? Er vel derfor det finnes artikler som du linker til.

Usikker på hva du med med å dele opp alt annet? At vi deler fells levekostnader basert på vår inntekt? Hvordan ville du gjort det?

Lenke til kommentar
Gjest 43576...168
Gjest 3e014...1d2 skrev (2 timer siden):

Et samboerskap handler om mer enn økonomi. Det handler om å dele livet med en annen. Gleder, sorger, husarbeid, handle mat, lage mat, intimitet, planlegging osv. 

Er det slik at dere deler opp dette i brøker også? Hvis samboeren din gjør oftere husarbeid, handler oftere mat, lager oftere middager mm. Hvordan kompenserer du for det? Hvordan regner dere ut det og fordeler ting?

Nettopp, man DELER livet med en annen. Deling er brøk.
Det gjør man ved å snakke sammen, inngå avtaler, fordele ansvar. Enden implisitt eller eksplisitt.
 

Anonymous poster hash: 43576...168

Lenke til kommentar

Å ha god kontroll på økonomien er å anbefale, uansett korleis livet ellers fungerer. Det finnes nok av tilfelle der økonomien har ført til konflikt i eit forhold, både i fredstid og ved samlivsbrot.

Me har sjølv levd mykje likt som TS tenker.

Hos oss hadde Part 1 ca. dobbel inntekt av Part 2 og alle fellesutgifter var delt ca. etter inntekt (70/30). Ved bustadkjøp var det kun Part 1 som stilte med EK. Lånet vart i utgangspunktet delt 50/50, men pga. ekstra innbetalingar valgte me å dele det opp i to lån som den enkelte betjente. Ved kjøpetidspunktet var eigarbrøken 60/40-ish, og så vart den endra til 50/50 seinare ved at Part 2 tok over delar av lånet til Part 1 og då endte opp med å ha større lån enn Part 1. Det gjorde me samtidig som me splitta lånet i to. Alt vart dokumentert i sambuarkontrakt.

Faste utgifter som ikkje hadde med bustaden å gjere vart òg fordelt etter inntekt ved at begge overførte eit fast beløp på felleskonto.

Det finnes ikkje noko fasit på fordelinga av utgifter i eit forhold, så dei enkelte må finne ut kva som fungere for dei, men eg vil alltid anbefale å ha større verdiar krystallklart, der bustad og bil ofte er det mest aktuelle.

Endret av Zeph
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2
Tanner skrev (42 minutter siden):

Er det ikke det å ha delt økonomi helt vanlig? Er vel derfor det finnes artikler som du linker til.

Usikker på hva du med med å dele opp alt annet? At vi deler fells levekostnader basert på vår inntekt? Hvordan ville du gjort det?

Dere deler ikke økonomien, men alt annet. 

Forholdet og hverdagen deres består vel av mer enn penger? 

Vi har hatt felles økonomi hele veien fra vi flyttet sammen. Noe annet er uaktuelt for de fleste. Alt av arv jeg har fått har gått inn i felles økonomien, egenkapitalen hans gikk inn i den felles økonomien selv om jeg sa vi burde holde det utenfor. Vi eier alt likt selv om han tjener mest. Jeg gjør mer av andre ting/bidrar. Han tjener ikke mer enn meg fordi han jobber mer eller hardere. Mest sannsynlig vil inntekten min overstige hans etterhvert, det vil gavne begge to. Vi går inn i parforholdet med alt vi har for en felles gode og et godt liv sammen, og sammen klarte vi også å opparbeide oss mer verdier. 

Vi deler livet med hverandre, inkl det økonomiske som er en del av livet. Noen ting kan den ene bidra mer med, andre ting kan den andre bidra mer med.  

Helt klart har par med felles økonomi høyere sannsynlighet for å holde sammen som er ganske logisk. Det blir et vi, ikke ditt og mitt. Vil tro det ligger noe stolthet over å kunne ha felles økonomi. Ikke minst, en sikkerhet, også for den som tjener mest, i tilfelle noe skjer eller noe endrer seg med økonomien. 

Skal det bli rettferdig bør alt annet deles. Like mye husarbeid og lik kvalitet. Like mye planlegging. Like mye handling og matlaging. Lik snakketid. 30 min massasje hver. 10 min innsats hver i senga. Ingenting ekstra. Alt fordeles, skrives ned, måles og tas tiden av. Alt skal investeres likt. Koselig forhold? 

 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2
Gjest 43576...168 skrev (47 minutter siden):

Nettopp, man DELER livet med en annen. Deling er brøk.
Det gjør man ved å snakke sammen, inngå avtaler, fordele ansvar. Enden implisitt eller eksplisitt.
 

Anonymous poster hash: 43576...168

Og Ts deler ikke økonomien med samboer. Den er utelatt fra forholdet. Det er ditt og mitt. Ikke våres. 

 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2 skrev (2 timer siden):

Dere deler ikke økonomien, men alt annet. 

Forholdet og hverdagen deres består vel av mer enn penger? 

Vi har hatt felles økonomi hele veien fra vi flyttet sammen. Noe annet er uaktuelt for de fleste. Alt av arv jeg har fått har gått inn i felles økonomien, egenkapitalen hans gikk inn i den felles økonomien selv om jeg sa vi burde holde det utenfor. Vi eier alt likt selv om han tjener mest. Jeg gjør mer av andre ting/bidrar. Han tjener ikke mer enn meg fordi han jobber mer eller hardere. Mest sannsynlig vil inntekten min overstige hans etterhvert, det vil gavne begge to. Vi går inn i parforholdet med alt vi har for en felles gode og et godt liv sammen, og sammen klarte vi også å opparbeide oss mer verdier. 

Vi deler livet med hverandre, inkl det økonomiske som er en del av livet. Noen ting kan den ene bidra mer med, andre ting kan den andre bidra mer med.  

Helt klart har par med felles økonomi høyere sannsynlighet for å holde sammen som er ganske logisk. Det blir et vi, ikke ditt og mitt. Vil tro det ligger noe stolthet over å kunne ha felles økonomi. Ikke minst, en sikkerhet, også for den som tjener mest, i tilfelle noe skjer eller noe endrer seg med økonomien. 

Skal det bli rettferdig bør alt annet deles. Like mye husarbeid og lik kvalitet. Like mye planlegging. Like mye handling og matlaging. Lik snakketid. 30 min massasje hver. 10 min innsats hver i senga. Ingenting ekstra. Alt fordeles, skrives ned, måles og tas tiden av. Alt skal investeres likt. Koselig forhold? 

 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Forholdet vårt består av mye mer en penger, på samme måte som hvert av livene våre består av mer enn bare forholdet. Vi er to individer som ikke nødvendigvis har felles interesse for alt på alle områder. Vi deler økonomien på alt som er av felles interesse, resten får den ene part prioritere akkurat som en selv vil. Om det er klær, brus, tv-spill, el-sykkel eller tid med andre en partner.

Og som du sier, på noen områder kan den ene bidra mer en den andre, jeg tjener mer en partner, og bidrar derfor mer på økonomibiten. Selv om jeg på papiret eier en større andel av huset bestemmer ikke jeg X% mer hvordan ting skal se ut, hva som skal pusses opp etc, vi eier huset sammen.

Begge parter nyter akkurat like gått av huset, og hva eller penger skulle kunne skaffe oss.

 

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2 skrev (13 timer siden):

Et samboerskap handler om mer enn økonomi. Det handler om å dele livet med en annen. Gleder, sorger, husarbeid, handle mat, lage mat, intimitet, planlegging osv. 

Er det slik at dere deler opp dette i brøker også? Hvis samboeren din gjør oftere husarbeid, handler oftere mat, lager oftere middager mm. Hvordan kompenserer du for det? Hvordan regner dere ut det og fordeler ting? 

 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Et samboerskap handler også om økonomi, og ved et samlivsbrudd må man passe på at man ikke blir lurt eller brukt. Derfor må man få på plass avtaler om slikt når ting fortsatt går bra.

Hvis man vil dele opp andre ting så er det selvsagt helt greit. Man må finne ut av dette som par.

Men jeg kommer aldri til å betale inn masse penger og så bare la den andre stikke av med det ved et eventuelt brudd.

Endret av Markiii
Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2
Markiii skrev (På 25.5.2024 den 12:35 AM):

Et samboerskap handler også om økonomi, og ved et samlivsbrudd må man passe på at man ikke blir lurt eller brukt. Derfor må man få på plass avtaler om slikt når ting fortsatt går bra.

Hvis man vil dele opp andre ting så er det selvsagt helt greit. Man må finne ut av dette som par.

Men jeg kommer aldri til å betale inn masse penger og så bare la den andre stikke av med det ved et eventuelt brudd.

Det er lurt å ha på plass avtaler så det blir mer ryddig ved et eventuelt brudd. Hva man går inn med EK, eventuelt arv, ekstra arbeid som man eks sparer opp en buffer, møbler etc. Men løpende kostnader er smålig. 

Da kan man like godt si at man ikke vil investere særlig med tid og energi på parforholdet i tilfelle det blir slutt. Ikke dele ting. Bruke tiden på andre ting og andre mennesker. Ikke ønsker å hjelpe til med vedlikehold og husarbeid. 

Jobber begge fulltid er en lønnsforskjell irrelevant. Begge bidrar like mye og er en trygghet for begge. Økonomien kan endre seg hos begge parter. 

Med høyere inntekt vil et brudd ha færre økonomiske konsekvenser for han uansett. 

Går man inn i et forhold, kjøper et hus, kanskje etterhvert ønsker å får barn og gifter seg er det merkelig å gå halvhjertet inn. Ganske tydelig tegn til den andre partneren og et rødt flagg for de fleste. 

Selvfølgelig bestemmer enhver selv hvordan de ønsker å gjøre det. Men kan fort slå tilbake på en når man er gjerrig i et forhold. 

 

 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2
Tanner skrev (På 24.5.2024 den 5:08 PM):

Og som du sier, på noen områder kan den ene bidra mer en den andre, jeg tjener mer en partner, og bidrar derfor mer på økonomibiten. Selv om jeg på papiret eier en større andel av huset bestemmer ikke jeg X% mer hvordan ting skal se ut, hva som skal pusses opp etc, vi eier huset sammen.

Du bidrar ikke mer økonomisk. 

Hva får hun igjen for å bidra mer på andre måter? Hvis hun feks bruker mer tid på husarbeid, oppussing, Interiør etc? Sender hun vippskrav til deg? 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2 skrev (12 timer siden):

Går man inn i et forhold, kjøper et hus, kanskje etterhvert ønsker å får barn og gifter seg er det merkelig å gå halvhjertet inn. Ganske tydelig tegn til den andre partneren og et rødt flagg for de fleste.

Det eneste som er et rødt flag i denne diskusjonen er deg. Dånner som deg er grunnen til at folk ønsker/trenger særeie og samboerkontrakter. Å ha orden på økonomien og gode avtaler er IKKE å gå halvhjertet inn i noe som helst.

Regner med du selv har forsikring på hus og bil? Er ikke det også halvhjertet å ha forsikring på bilen, da man bare går ikke skikkelig inn for å ikke kræsje eller hva?

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Gjest 43576...168
Gjest 3e014...1d2 skrev (12 timer siden):

Du bidrar ikke mer økonomisk. 

Hva får hun igjen for å bidra mer på andre måter? Hvis hun feks bruker mer tid på husarbeid, oppussing, Interiør etc? Sender hun vippskrav til deg? 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Jo, han gjør jo det. Om de bruker like mye av sin disponible inntekt til felles så bidrar jo den med høyest inntekt mest.
Hvordan de fordeler andre arbeidsoppgaver er overhode ikke relevant for denne tråden.

I mitt forhold bidrar jeg mest økonomisk OG gjør mest med hus hjem og barn, fordi jeg har høyest lønn, og mest overskudd etter jobb. Hva er problemet?

Anonymous poster hash: 43576...168

Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2
Zepticon skrev (1 time siden):

Det eneste som er et rødt flag i denne diskusjonen er deg. Dånner som deg er grunnen til at folk ønsker/trenger særeie og samboerkontrakter. Å ha orden på økonomien og gode avtaler er IKKE å gå halvhjertet inn i noe som helst.

Regner med du selv har forsikring på hus og bil? Er ikke det også halvhjertet å ha forsikring på bilen, da man bare går ikke skikkelig inn for å ikke kræsje eller hva?

Lurt å lese det jeg skrev, ikke bare noen setninger. 

Anonymous poster hash: 3e014...1d2

Lenke til kommentar
Gjest 3e014...1d2 skrev (På 26.5.2024 den 8:30 PM):

Det er lurt å ha på plass avtaler så det blir mer ryddig ved et eventuelt brudd.

...

Går man inn i et forhold, kjøper et hus, kanskje etterhvert ønsker å får barn og gifter seg er det merkelig å gå halvhjertet inn. Ganske tydelig tegn til den andre partneren og et rødt flagg for de fleste. 

Bestem deg. Du motsier deg selv.

Lenke til kommentar

Det er meir halvhjerta å gå inn i eit forhold utan å ha ein plan for framtida.
Ein treng ikkje å sjå på det som å planlegge for eit brudd, det handlar vel så mykje om å planlegge for ein felles økonomi som også er forutsigbar. Det får ein ikkje om kvar av partane berre tek ansvar for ein uspesifisert del av felles lån og heim.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...