Gå til innhold

Hovedforskjeller mellom FrP og Høyre?...


Anbefalte innlegg

På dette forresten utmerkede forum går debatten faktisk stort sett ganske så "sivilisert" for seg,  til tross for! at det tillates anonyme innlegg, og da sammenlignet med f.eks. det ofte glohete debatt-"klimaet" i kommentarfelt i nettsidene til visse papiraviser og kommentarfeltene til rene nett-aviser, der spares det ofte ikke på kruttet gitt, og da altså  under fullt navn som kreves der (og da i verste fall med en antatt viss risiko for kanskje også sågar fysiske "hevnaksjoner" fra folk i dagens "lettkrenkede" og dessverre etter hvert ganske så voldelige samfunn..).  Ett tema jeg i farten ikke husker å ha sett bli tatt opp her på forumet så langt, er en oppstilling om hva som egentlig skiller politikken til de to største partiene på såkalt borgerlig side.  Her blir det selvfølgelig rikelig anledning til å "spe på med" helst saklige punkter som leserne her mener å kunne bidra med.  

(I headingen er partiene nevnt i alfabetisk rekkefølge).  Høyre er største partiet, men FrP er iallfall inntil videre litt i siget oppover nå (men de bør nok passe seg litt for uttalelser vedrørende den forferdelige Israel/Palestina-konflikten, særlig med tanke på de unge velgerne sikkert, kan fort være ødeleggende for "imaget" i de kretser nå, (ref. f.eks. massive blokkeringer - dog internasjonalt - av kjendiser og influensere som  på nettet ikke viser nok sympati for de sivile Gaza-beboernes vanskelig situasjon osv.).

I grunnen ikke helt lett å se hvorfor Høyre skal være såvidt mye større enn FrP.  Her er noen foreløpige punkter, - og korriger gjerne: 

FrP ønsker en makspris på 50 øre pr. kwh på strøm både til private og næringslivet.  H. har ikke gått ut med noe maksprisforslag.

FrP går imot å bruke strøm fra land (knapphetsgode blitt) til å elektrifisere sokkelen, (for å "flytte" CO2-utslippene til utlandet, men noe som betyr dyrere strøm innenlands).  Høyre vil elektrifisere sokkelen.

FrP ønsker å senke drivstoffavgiftene, der Høyre i sitt alternative statsbudsjett for i år foreslo å øke avgiftene med flere kr. pr liter.

FrP vil ha bort bomstasjonene og la den styrtrike norske stat finansiere viktig infrastruktur-utbygging  som gode og trygge veger jo er ("fattige" Sverige har knapt bom-avgifter..).  Høyre vil ha såkalt OPS-utbygging av vegnettet (offentlig og privat samarbeid), det innebærer nødvendigvis  bomavgifter etter utbygging.

FrP vil fjerne matvaremomsen.  H. vil vel ikke det?

FrP ønsker ikke  EU-medlemskap for Norge.  H. vil.

FrP vil at den styrtrike  staten skal overta all finansiering av eldreomsorgen (at ikke nødvendig alders- og sykehjemsutbygging skal være avhengig av kommunens økonomiske evne til den slags osv.).  Dette vil vel ikke H.

FrP er ikke så liberale at de vil tillate det Rusreform-utvalget gikk inn for, f.eks. at ungdom (og andre) da kunne straffefritt gå rundt med bl.a. nærmere 40 brukerdoser cannabis i lommene, - straffefritt bare de da ved evt. politiransakelser (som Riksadvokaten den gang innskjerpet anledningen til å gjennomføre for politiet, ble det jo hevdet) sa at det var til "eget bruk..).   I stedet for straff skulle ungdom møte opp hos en kommuneansatt som skulle si til dem at det å begynne å bruke narkotika kunne være farlig..:)

De mange liberale nye forslagene fra Rusutvalget var Høyre stor sett for vel?  En stor forskjell på FrP og Høyre der.  

En annen stor forskjell på H og FrP er at førstnevnte  ikke har noe imot å inngå forpliktende samarbeid med MDG, f.eks. i Trondheim og noen andre kommuner.  Visstnok erklært uaktuelt for FrP (og gjensidig holding i MDG forresten der).

Flere forskjeller finnes jo, men foreløpig disse i ts, (men kom gjerne med ytterligere).

 

 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

FRP er også svært populistiske og tildels useriøse. Eller i det minste var de det inntil relativt nylig. De har blitt noe bedre med årene, særlig etter at de fikk seg regjeringsmakt. Men det er lett å forstå hvorfor så mange heller stemmer på H enn FRP. Velgere har gjerne lengre hukommelser, og jeg tror ikke det er så mange som sammenligner den konkrete politikken på hvert område.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Brother Ursus skrev (4 minutter siden):

jeg tror ikke det er så mange som sammenligner den konkrete politikken på hvert område.

Vel, du kan nok ha rett der, men det burde de jo gjøre, iallfall  i Stortingsvalg.  Det er jo holdninger som avspeiler seg i f.eks. avstemninger i Stortinget som burde telle for folk så klart.  Ikke minst f.eks. slik som strømpris som det ofte sutres over vinterstid (selv om regjeringen jo bør få noe skryt for tilskuddene der) og ikke minst matvareprisene som det ofte klages på.  Bruk heller mer "oljepenger" til bøndene, slik at ikke de såkalte målprisene ut til butikkene trenger å økes noe særlig, det ville vært bra for inflasjonen og dermed renta.  Norsk landbruk er en viktig del av totalberedskapen faktisk.  Og vi "andre" bør være glad for at noen gidder å produsere  mat via rekordlavt bruk av antibiotika f.eks., slik norske bønder er så flinke til, visstnok best i verden faktisk. Så en ikke-bonde nylig  klage over utgiftene han hadde hatt til veterinær ifb. hunden sin, snakket om "ran", så dyrt mente han det var.  Tenk på hva f.eks. beløpene til veterinær kan komme opp i på årsbasis for en bonde som driver med husdyr da...  Ikke greit å ha penger til bl.a. slikt.

Jeg synes forresten verken H eller FrP generelt viser nok sympati for heltidsbøndene gitt, bare så det er nevnt vedr. de to partiene, der har de nok mye felles dessverre.  Et stort antall gårdsbruk er lagt ned bare de siste 10 årene.  Hva var forresten tallet igjen?.. Årsak? For dårlig lønnsomhet "i bransjen".

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Legg gjerne merke til at FrP er flinke til å foreslå korleis ting skal bli billegare, men dei manglar forslag på kva som skal fjernast for at AS Norge skal ha nok inntekter til å holde tenestenivået oppe. 

Det hjelp lite at straumprisen går ned om det fører til at renovasjonsavgifta går opp. 

Høgre er mindre populistiske og meir realistiske. Det gir ofte utslag i at dei klarer å drive politikk gjennom heile perioden, men dei har litt mindre krutt i kanonen når det er valgår. Som til dømes eksempelet ditt med at Høgre ikkje blankt avslår samarbeid med MDG. Om alt det koster H å støtte MDG i nokre enkeltsaker så vil det fort være fornuftig når ein då kjem i posisjon til å også utøve høgrepolitikk. Frp er ofte i opposisjon og nekter å samarbeide med andre parti slik at dei kjem i posisjon. Det gjer at FrP ofte er i mindretal i alle saker, men samtidig er det trygt å kunne fritt kritisere partia som har politisk makt utan å sjølv må stå til ansvar for negative sider ved politikken. For FrP så er det kanskje best å være i mindretal med ein tydeleg politikk på at avgiftene må ned, utan å faktisk måtte utøve den makta og bestemme at for å finansiere avgiftskuttet så må til dømes trygdeutbetalingane reduserast eller at nokre sjukehus må leggast ned. 

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
6 hours ago, The Avatar said:

Legg gjerne merke til at FrP er flinke til å foreslå korleis ting skal bli billegare, men dei manglar forslag på kva som skal fjernast for at AS Norge skal ha nok inntekter til å holde tenestenivået oppe. 

Det hjelp lite at straumprisen går ned om det fører til at renovasjonsavgifta går opp. 

Høgre er mindre populistiske og meir realistiske. Det gir ofte utslag i at dei klarer å drive politikk gjennom heile perioden, men dei har litt mindre krutt i kanonen når det er valgår. Som til dømes eksempelet ditt med at Høgre ikkje blankt avslår samarbeid med MDG. Om alt det koster H å støtte MDG i nokre enkeltsaker så vil det fort være fornuftig når ein då kjem i posisjon til å også utøve høgrepolitikk. Frp er ofte i opposisjon og nekter å samarbeide med andre parti slik at dei kjem i posisjon. Det gjer at FrP ofte er i mindretal i alle saker, men samtidig er det trygt å kunne fritt kritisere partia som har politisk makt utan å sjølv må stå til ansvar for negative sider ved politikken. For FrP så er det kanskje best å være i mindretal med ein tydeleg politikk på at avgiftene må ned, utan å faktisk måtte utøve den makta og bestemme at for å finansiere avgiftskuttet så må til dømes trygdeutbetalingane reduserast eller at nokre sjukehus må leggast ned. 

Et tydelig "bevis" for det var perioden de faktiskt var i regjering: De fikk vel knapt gjennomført noe nevneverdig av "FRP-politikk" hva nå det enn er (For hver sak har vel FRP ofte fem til ti forskjellige utspill fra forskjellige personer for å "teste vannet" og dermed finne ut vilken veg de skal vingle...). Da FRP fannt ut og forstod at for å være i regjering så måtte de være realistiske og ansvarlige, og at det gjorde at de mistet stemmer og dermed tapte på å ikke kunne være så populistiske trakk de seg jo ut av regjeringen...

Og i og med FRP-politikk og uttalelser fra de spriker i alle retninger kan de jo som regel i ettertid gå ut med å si at "det var jo det vi sa, men ingen hørte på oss" ti-tjue år etterpå når forhold og forutsettninger er endret radikalt og det blir fornuftig for andre partier å gjennomføre politikk som var ekstreme under helt andre forhold da FRP foreslo ett eller annet!

Endret av Gjest MKII
 • Liker 3
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (26 minutter siden):

For FrP så er det kanskje best å være i mindretal med ein tydeleg politikk på at avgiftene må ned, utan å faktisk måtte utøve den makta og bestemme at for å finansiere avgiftskuttet så må til dømes trygdeutbetalingane reduserast eller at nokre sjukehus må leggast ned. 

Det må vel være bare Ola Dunk som i en slik finansiell situasjon som Norge nå er i (snart 18 000 000  000 000 kr. "på bok"..) som styrende politikere vil klø seg både i hodet og bak og komme med det ofte hørte spørsmålet i politiske kretser i Norge; - "men hvor skal penga tas fra?".  Ja, det er visst en stor gåte ofte for dem, iallfall i visse sammenhenger.  Denne etter hver gamle Jensemann-grensa på pengebruk fra oljefondet er visst ennå ikke nådd, (en "hellig grense uansett behov, kan det virke som).  Man kunne faktisk benyttet mer midler fra det fondet enn det som gjøres, f.eks. til infrastrukturutbygging, hvis myndighetene finner at det og det prosjektet ikke vil skape noe uheldig press i økonomien ved bruk av oljepenger til å løse oppgavene.  Da kunne man ha en rekordstor lett tilgengelig såkalt "Ymsepost" å ta av f.eks.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest MKII skrev (1 time siden):

Et tydelig "bevis" for det var perioden de faktiskt var i regjering: De fikk vel knapt gjennomført noe nevneverdig av "FRP-politikk" hva nå det enn er (

Under Siv J. som finansminister så ble f.eks. eiendomsskattesatsen satt ned. Dette er en merkelig skatt som kommunene bruker som "melkeku" av boligeiere, det blir en slags "husleie" å betale til kommunen for å ha vært så flink å ordne seg med egen bolig, men moms allerede betalt for alt til boligens oppføring f.eks.  Så bruker ofte kommunen disse midlene til å pøse ut sosialhjelpspenger bl.a. til typer som ikke gidder å jobbe, men bruker sine penger på ølsjappa og nye tatoveringer f.eks. (har ikke sagt at dette gjelder "alle" som benytter seg av sosialhjelp, merk det), men da har de råd gitt..  Hørte forresten et radioinnslag for noen uker siden om en som hadde gått på sosialen "fast" inntil nylig.  Han fortalte at hans dagsbehov for mat (var alene) var 200 kr. dagen mens han gikk på sosialen.  Du verden, det synes jeg var unødvendig mye i grunnen (3 retters middag minst da, eller?..), skulle fint vist vedkommende en "meny" gjennom dagen som ikke trengte å komme opp i en slik sum gitt, hvis budsjettet var trangt.

Du "Gjest" har tydeligvis ikke fått med deg alle nye f.eks. 4-felts og 3-felts som ble bygget ut etter påtrykk fra Frp i regjeringsperioden, mon tro hvor mange tragiske ulykker ble unngått, og dermed "liv og lemmer"  spart på de strekningene i forbindelse med at møteulykker der senere er blitt unngått?  På en rekke fylkesveger ble det slutt med bompenger, man ser enkelte steder fortsatt at det er satt et kryss over info-skiltet om bompengevegen som var. Sukkeravgiften ble fjernet under Siv, en grunn mindre for å dra helt til Sverige etter brus, da prisen gikk ned etter hvert da også i Norge. 

Så var det noe som mange satte pris på ifb. med taxfree, mer fleksibilitet der mht. dette med alkohol vs. tobakk i tollbestemmelsene.  Til og med en avgift knyttet til mc-hold tok Siv initiativ til å få satt ned, vis meg den f.eks. Ap/SV-finansminister som ville i det hele tatt tenkt på et slikt for dem helt sikkert "uviktig" tema..

Men en hovedårsak til at FrP fikk, utfra sitt partiprogram, etter hvert  egentlig for dårlig gjennomslag i for mange saker, det dreide seg rett og slett om at i den 4-parts-regjeringen, så valgte Erna å gi sin støtte til de to sentrumspartiene i veldig mange saker der det var uenighet mellom FrP og V/KrF.  Men slik fungerer jo demokratiet, - flertallet bestemmer.   (Noe svært mange i ettertid later til å ha glemt mht. hva FrP fikk gjennomført og ikke gjennomført.  Det skyldes "demokratiet" det serru.

 

 

 • Liker 3
Lenke til kommentar
5 minutes ago, Skeptikus said:

Under Siv J. som finansminister så ble f.eks. eiendomsskattesatsen satt ned. Dette er en merkelig skatt som kommunene bruker som "melkeku" av boligeiere, det blir en slags "husleie" å betale til kommunen for å ha vært så flink å ordne seg med egen bolig, men moms allerede betalt for alt til boligens oppføring f.eks.  Så bruker ofte kommunen disse midlene til å pøse ut sosialhjelpspenger bl.a. til typer som ikke gidder å jobbe, men bruker sine penger på ølsjappa og nye tatoveringer f.eks. (har ikke sagt at dette gjelder "alle" som benytter seg av sosialhjelp, merk det), men da har de råd gitt..  Hørte forresten et radioinnslag for noen uker siden om en som hadde gått på sosialen "fast" inntil nylig.  Han fortalte at hans dagsbehov for mat (var alene) var 200 kr. dagen mens han gikk på sosialen.  Du verden, det synes jeg var unødvendig mye i grunnen (3 retters middag minst da, eller?..), skulle fint vist vedkommende en "meny" gjennom dagen som ikke trengte å komme opp i en slik sum gitt, hvis budsjettet var trangt.

Du "Gjest" har tydeligvis ikke fått med deg alle nye f.eks. 4-felts og 3-felts som ble bygget ut etter påtrykk fra Frp i regjeringsperioden, mon tro hvor mange tragiske ulykker ble unngått, og dermed "liv og lemmer"  spart på de strekningene i forbindelse med at møteulykker der senere er blitt unngått?  På en rekke fylkesveger ble det slutt med bompenger, man ser enkelte steder fortsatt at det er satt et kryss over info-skiltet om bompengevegen som var. Sukkeravgiften ble fjernet under Siv, en grunn mindre for å dra helt til Sverige etter brus, da prisen gikk ned etter hvert da også i Norge. 

Så var det noe som mange satte pris på ifb. med taxfree, mer fleksibilitet der mht. dette med alkohol vs. tobakk i tollbestemmelsene.  Til og med en avgift knyttet til mc-hold tok Siv initiativ til å få satt ned, vis meg den f.eks. Ap/SV-finansminister som ville i det hele tatt tenkt på et slikt for dem helt sikkert "uviktig" tema..

Men en hovedårsak til at FrP fikk, utfra sitt partiprogram, etter hvert  egentlig for dårlig gjennomslag i for mange saker, det dreide seg rett og slett om at i den 4-parts-regjeringen, så valgte Erna å gi sin støtte til de to sentrumspartiene i veldig mange saker der det var uenighet mellom FrP og V/KrF.  Men slik fungerer jo demokratiet, - flertallet bestemmer.   (Noe svært mange i ettertid later til å ha glemt mht. hva FrP fikk gjennomført og ikke gjennomført.  Det skyldes "demokratiet" det serru.

 

 

Og hvorfor tror du "demokratiet" stort sett var i mot populistiske og uansvarlige utspill fra FRP...? Det er sånnn flertallet i "demokratiet" fungerer "serru" når det er voksne og ansvarlig politikere til stede... FRP og tilhengerene deres kan syte og skylde på så mye de bare vil at "de andre er i mot oss", men det er den uansvarlige populistiske vinglepolitikken til FRP og den manglende finansieringen av vinglepolitikken deres de andre partiene stort sett er i mot.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (2 timer siden):

Det hjelp lite at straumprisen går ned om det fører til at renovasjonsavgifta går opp. 

Epler og pærer her nå, noen appelsiner også. Strømprisene har variable kost og kontrolleres delvis av regjering, Acer og ikke minst RME, kommunale avgifter er lovpålagte kommunale tjenester til selvkost, alt ettersom tilpasset lokal infrastuktur.

Endret av Jarmo
Lenke til kommentar
Skeptikus skrev (16 minutter siden):

Under Siv J. som finansminister så ble f.eks. eiendomsskattesatsen satt ned.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Det er eiendomsskattekontoret i kommunen som skriver ut eiendomsskatten.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Skeptikus skrev (2 timer siden):

Så bruker ofte kommunen disse midlene til å pøse ut sosialhjelpspenger bl.a. til typer som ikke gidder å jobbe, men bruker sine penger på ølsjappa og nye tatoveringer f.eks. (har ikke sagt at dette gjelder "alle" som benytter seg av sosialhjelp, merk det), men da har de råd gitt..  Hørte forresten et radioinnslag for noen uker siden om en som hadde gått på sosialen "fast" inntil nylig.  Han fortalte at hans dagsbehov for mat (var alene) var 200 kr. dagen mens han gikk på sosialen.  Du verden, det synes jeg var unødvendig mye i grunnen (3 retters middag minst da, eller?..), skulle fint vist vedkommende en "meny" gjennom dagen som ikke trengte å komme opp i en slik sum gitt, hvis budsjettet var trangt.

 

Skulle gjerne stemt på FRP om de fikk gjort noe med den etter min mening unødvendige sosialstønaden. Men føler de er for populistiske og useriøse.

Er når jeg leser slikt at vi skulle hatt "60 minutes" og "What really grinds my gear" innslag. Daglig.

Endret av Hr Kotelett
Lenke til kommentar
Skeptikus skrev (5 timer siden):

På dette forresten utmerkede forum går debatten faktisk stort sett ganske så "sivilisert" for seg,  til tross for! at det tillates anonyme innlegg, og da sammenlignet med f.eks. det ofte glohete debatt-"klimaet" i kommentarfelt i nettsidene til visse papiraviser og kommentarfeltene til rene nett-aviser, der spares det ofte ikke på kruttet gitt, og da altså  under fullt navn som kreves der (og da i verste fall med en antatt viss risiko for kanskje også sågar fysiske "hevnaksjoner" fra folk i dagens "lettkrenkede" og dessverre etter hvert ganske så voldelige samfunn..).  Ett tema jeg i farten ikke husker å ha sett bli tatt opp her på forumet så langt, er en oppstilling om hva som egentlig skiller politikken til de to største partiene på såkalt borgerlig side.  Her blir det selvfølgelig rikelig anledning til å "spe på med" helst saklige punkter som leserne her mener å kunne bidra med.  

(I headingen er partiene nevnt i alfabetisk rekkefølge).  Høyre er største partiet, men FrP er iallfall inntil videre litt i siget oppover nå (men de bør nok passe seg litt for uttalelser vedrørende den forferdelige Israel/Palestina-konflikten, særlig med tanke på de unge velgerne sikkert, kan fort være ødeleggende for "imaget" i de kretser nå, (ref. f.eks. massive blokkeringer - dog internasjonalt - av kjendiser og influensere som  på nettet ikke viser nok sympati for de sivile Gaza-beboernes vanskelig situasjon osv.).

I grunnen ikke helt lett å se hvorfor Høyre skal være såvidt mye større enn FrP.  Her er noen foreløpige punkter, - og korriger gjerne: 

FrP ønsker en makspris på 50 øre pr. kwh på strøm både til private og næringslivet.  H. har ikke gått ut med noe maksprisforslag.

FrP går imot å bruke strøm fra land (knapphetsgode blitt) til å elektrifisere sokkelen, (for å "flytte" CO2-utslippene til utlandet, men noe som betyr dyrere strøm innenlands).  Høyre vil elektrifisere sokkelen.

FrP ønsker å senke drivstoffavgiftene, der Høyre i sitt alternative statsbudsjett for i år foreslo å øke avgiftene med flere kr. pr liter.

FrP vil ha bort bomstasjonene og la den styrtrike norske stat finansiere viktig infrastruktur-utbygging  som gode og trygge veger jo er ("fattige" Sverige har knapt bom-avgifter..).  Høyre vil ha såkalt OPS-utbygging av vegnettet (offentlig og privat samarbeid), det innebærer nødvendigvis  bomavgifter etter utbygging.

FrP vil fjerne matvaremomsen.  H. vil vel ikke det?

FrP ønsker ikke  EU-medlemskap for Norge.  H. vil.

FrP vil at den styrtrike  staten skal overta all finansiering av eldreomsorgen (at ikke nødvendig alders- og sykehjemsutbygging skal være avhengig av kommunens økonomiske evne til den slags osv.).  Dette vil vel ikke H.

FrP er ikke så liberale at de vil tillate det Rusreform-utvalget gikk inn for, f.eks. at ungdom (og andre) da kunne straffefritt gå rundt med bl.a. nærmere 40 brukerdoser cannabis i lommene, - straffefritt bare de da ved evt. politiransakelser (som Riksadvokaten den gang innskjerpet anledningen til å gjennomføre for politiet, ble det jo hevdet) sa at det var til "eget bruk..).   I stedet for straff skulle ungdom møte opp hos en kommuneansatt som skulle si til dem at det å begynne å bruke narkotika kunne være farlig..:)

De mange liberale nye forslagene fra Rusutvalget var Høyre stor sett for vel?  En stor forskjell på FrP og Høyre der.  

En annen stor forskjell på H og FrP er at førstnevnte  ikke har noe imot å inngå forpliktende samarbeid med MDG, f.eks. i Trondheim og noen andre kommuner.  Visstnok erklært uaktuelt for FrP (og gjensidig holding i MDG forresten der).

Flere forskjeller finnes jo, men foreløpig disse i ts, (men kom gjerne med ytterligere).

FrP og Sylvi har mye til felles med Trump, blant annet dette: "I Love the Poorly Educated"

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
Gjest MKII skrev (4 timer siden):

det er den uansvarlige populistiske vinglepolitikken til FRP

Det er jo lett å slenge ut en slik påstand som dette, men vennligst kom med i det minste et par konkrete eksempler (helst av det som viste seg å være av  litt større betydning politisk) for tydelig å vise hva du som mest sikter til der i din påstand.  Gjerne innen feltet avgifter eller innvandring, store, viktige temaer mao, eller f.eks. oljepolitikken.  Hvor/når har de vinglet?

Lenke til kommentar
Jarmo skrev (4 timer siden):

Epler og pærer her nå, noen appelsiner også. Strømprisene har variable kost og kontrolleres delvis av regjering, Acer og ikke minst RME, kommunale avgifter er lovpålagte kommunale tjenester til selvkost, alt ettersom tilpasset lokal infrastuktur.

Kommunene får sine tilskot frå staten, så sjølv om det ikkje er direkte samanheng mellom statleg styrt straumpolitikk og kommunenens økonomi, så er det slik at når staten får mindre pengar inn så er det mindre pengar å betale ut til kommunane. 

Sjølvkostprinsippet er vel og bra det, men i praksis så er heller ikkje sjølvfinansierte kommunale tenester i eit vakuum som er uavhengig presten av komnuneøkonomien. 

Lenke til kommentar
trn100 skrev (2 timer siden):

FrP og Sylvi har mye til felles med Trump, blant annet dette: "I Love the Poorly Educated"

I en podcast som redaktøren av Nettavisen har sammen med en annen (som jeg i farten ikke husker navnet på), så hadde de i vinter (eller var det på seinhøsten?) besøk av Listhaug og hvor hun da ble spurt ut om diverse.  Et avsluttende spørsmål husker jeg var: "Hvis du Sylvi Listhaug skulle/måtte  velge mellom Biden og Trump som president i USA nå ved neste valg der, hvem ville du da velge?".  Hun nølte et øyeblikk og svarte at egentlig ville hun ikke valgt noen av dem, for hun syntes de begge var for gamle osv., men hvis hun "måtte" velge én da, så falt hun ned på Joe Biden.   Så vet dere det, dere som kanskje ikke fikk med dere dette innslaget i Nettavisen den gang, og som  kanskje har trodd/"håpet" at  svaret ville vært noe annet... ("håpet",  da i betydningen nok et ankepunkt mot henne etterpå).

Skal man forresten se ned på f.eks. "arbeidsfolk" som ofte gjør en så mye mer samfunnstjenlig innsats enn disse "highly educated", f.eks. utallige filosofer (har vi ikke snart nok av slike som driver stadig og refererer til hva antikkens greske filosofer kom fram til av livsvisdom og synspunkter?). 

Og når har forresten Listhaug uttrykt seg slik som Trump her, eller er det bare noe oppspinn du har å komme med?

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Hr Kotelett skrev (3 timer siden):

Men føler de er for populistiske

Vet du egentlig hva "populisme" er?  Jeg for min del skulle ønske at det var langt mer "populisme" blant mange av disse politikerne som tydeligvis følger den trauste/småarrogante holdningen; "jeg alene vet best og trenger ikke ta hensyn til ønsker/behov som kommer til uttrykk i betydelig monn fra den jevne kvinne/mann"...

 • Liker 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (15 minutter siden):

Kommunene får sine tilskot frå staten, så sjølv om det ikkje er direkte samanheng mellom statleg styrt straumpolitikk og kommunenens økonomi, så er det slik at når staten får mindre pengar inn så er det mindre pengar å betale ut til kommunane. 

Sjølvkostprinsippet er vel og bra det, men i praksis så er heller ikkje sjølvfinansierte kommunale tenester i eit vakuum som er uavhengig presten av komnuneøkonomien. 

Kommunale tilskudd er helt noen annet enn å kreve inn og prissette kommunale avgifter på, vann, kloakk, renovasjon. Selvkostprinsipp gjelder. 

Kommuner og fylkeskommuner får det meste av sine inntekter overført fra staten. Rammetilskuddet og skatteinntekter utgjør de frie inntektene. Pengene fordeles, og omfordeles, gjennom inntektssystemet.

Endret av Jarmo
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Jarmo skrev (5 timer siden):

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Det er eiendomsskattekontoret i kommunen som skriver ut eiendomsskatten.

Jo, men det Siv J. fikk til var en senking av høyeste sats som kommunene kunne lovlig ta.  De kan nemlig ikke ta hvor høyt de måtte ønske, men nedad fra toppgrensen står de fritt. (Mange FrP-styrte kommuner hadde ikke eiendomsskatt, eller veldig liten f.eks. i forrige periode).

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Skeptikus skrev (14 minutter siden):

Jo, men det Siv J. fikk til var en senking av høyeste sats som kommunene kunne lovlig ta.  De kan nemlig ikke ta hvor høyt de måtte ønske, men nedad fra toppgrensen står de fritt. (Mange FrP-styrte kommuner hadde ikke eiendomsskatt, eller veldig liten f.eks. i forrige periode).

Publisert 19. mai 2024 kl. 08.56

https://www.finansavisen.no/samfunn/2024/05/19/8132071/betaler-du-riktig-eiendomsskatt?zephr_sso_ott=qR2gys

Driter i det hva Siv har sagt for lenge siden. Andre regler nå.

Endret av Jarmo
Lenke til kommentar

Høyre er et spesielt parti. De ønsker den sosiale politikken til SV og AP, men samtidig ikke ha særlig med velferdsgoder. Så du får det verste av begge verdner.

Du får woke i lange baner, kvinner skal jobbe seg ihjel slik at de ikke greier å få særlig med barn, ha høy innvandring og samtidig ta fra deg velferdsgoder. Et mareritt parti.

Vil faktisk si at jeg liker dem mindre enn SV. 

Nå skal jeg ikke skjønnmale frp heller. Etter Carl I Hagen har det ikke vært samme partiet.

Endret av qwerty11
 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...