Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Kan man bli saksøkt av banken, hvis man får utbetalt mer forbrukslån enn man klarer å betjene?


Gjest e9d40...cab

Anbefalte innlegg

Gjest e9d40...cab

Jeg har sett en del episoder på Luksusfellen, og folk tar en god del mer forbrukslån / kredittkort som de egentlig ikke har råd til. Det får meg til å lure på om folk kan bli anmeldt for noe sånn, hvis de får lån som de egentlig ikke har råd til å betale tilbake?

Kan banken saksøke dem for svindel / bedrageri eller noe, dersom en person bare slutter å betale tilbake pengene man skylder?

 

Anonymous poster hash: e9d40...cab

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Slutter du å betale tilbake sendes saken til inkasso.

Om du får for mye lån utbetalt, er det bankens saksbehandling som kanskje har slått feil, unntatt om du har oppgitt feil eller manglende informasjon ved lånesøknaden. Er sistnevnte tilfellet vil man kunne forfølge det.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Banken kan naturligvis gå til sivilt søksmål eller tvangsfullbyrdelse for å tvinge deg til å betale tilbake. Det er det som vanligvis skjer når man ikke betaler regningene sine. Banken trenger ikke å argumentere med svindel eller bedrageri, banken saksøker for å få domstolene til å holde deg til den avtalen du har inngått. 

I et sivilt søksmål kan du naturligvis argumentere med at banken ikke burde gitt deg lånet (og at konsekvensen er at du helt eller delvis burde slippe tilbakebetaling), og banken kan kontre med at du har gitt feil/mangelfulle opplysninger og at banken ikke burde ta risikoen for at du lyver. 

I noen tilfeller kan banken anmelde forholdet til påtalemyndigheten, og be om at staten straffeforfølger deg for bedrageri. Men det skal en del til, blant annet fordi beviskravene i straffesaker er strengere, og fordi i en bedragerisak (i motsetning til en sivil pengekravssak) stilles det strengere krav til hva du har visst (skyldkrav). Den som tror at økonomien vil bli bedre og at man vil kunne betjene lånet - eller den som søker om et kredittkort med en høy kredittgrense, men som ikke planlegger å trekke opp grensen - vil normalt ikke fylle skyldkravet for bedrageri. 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Det spørs jo også kva som gjer at ein har fått større lån enn ein har økonomi til. 
Det vanlegaste er at det er lånesøkaren som har gitt feilaktige eller manglande opplysningar slik at banken har godkjent lånet på eit uriktig grunnlag. Enten ved at ein ikkje har opplyst korrekt om sine inntekter eller utgifter, eller at kunden etter å ha fått innvilga lånet bruker opp pengane sine på heilt andre ting enn å betjene gjeld.
Det skal litt meir til for at det er banken som den profesjonelle part som har lurt kunden, men i teorien så kan ein sjølsagt tenke seg at banken har utnytta kundens uerfarenheit i økonomiske spørsmål til å gå med på ein låneavtale som kunden aldri kan klare å nedbetale.

Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134 skrev (4 minutter siden):

Nei! 

Har banken gitt ut for mye lån er det etter den nye finansavtaleloven bankens ansvar, og kunden kan kreve lemping/heving av lånet, med noen unntak. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-12-18-146/KAPITTEL_5-1#KAPITTEL_5-1

 

Anonymous poster hash: 4c192...134

Det er omvendt. Kunden kan, ved noen tilfeller, kreve heving/lemping.

Finansloven fritar ikke enkeltpersoner totalt for deres ansvar.

Du, altså😅

Endret av Strategen
Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134
Strategen skrev (5 minutter siden):

Det er omvendt. Kunden kan, ved noen tilfeller, kreve heving/lemping.

Finansloven fritar ikke enkeltpersoner totalt for deres ansvar.

Du, altså😅

På tide å lese loven. Banken har avslagsplikt hvis kredittvurdering viser at kunden ikke har kredittevne. Banken har plikt til å gjennomføre kredittvurdering nøye. 

Slutt å drite deg ut a 

 

Anonymous poster hash: 4c192...134

Lenke til kommentar
9 minutes ago, Guest 4c192...134 said:

På tide å lese loven. Banken har avslagsplikt hvis kredittvurdering viser at kunden ikke har kredittevne. Banken har plikt til å gjennomføre kredittvurdering nøye. 

Det har de nok, men det betyr ikke at kunden slipper å betale tilbake lånet om lån faktisk blir gitt.

For de fleste rettsområder, så vil det være slik at selve lovteksten bare vil være en del av vurderingen av hvilke rettsregler som egentlig gjelder. Man kan heller ikke tolke inn i lovteksten noe som faktisk ikke står der: At kunden slipper å betale tilbake.

Banken kan opptre kritikkverdig og fortjene negativ omtale, men  plikten til avslag vil vanligvis ikke medføre at kunden slipper å betale lånet tilbake.

 

Endret av arne22
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134 skrev (19 minutter siden):

På tide å lese loven. Banken har avslagsplikt hvis kredittvurdering viser at kunden ikke har kredittevne. Banken har plikt til å gjennomføre kredittvurdering nøye. 

Slutt å drite deg ut a 

 

Anonymous poster hash: 4c192...134

Vel, det @arne22 sa.

Loven er lest og forstått. Ikke feiltolket.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134
arne22 skrev (1 minutt siden):

Det har de nok, men det betyr ikke at kunden slipper å betale tilbake lånet om lån faktisk blir gitt.

For de fleste rettsområder, så vil det være slik at selve lovteksten bare vil være en del av vurderingen av hvilke rettsregler som egentlig gjelder. Man kan heller ikke tolke inn i lovteksten noe som faktisk ikke står der: At kunden slipper å betale tilbake.

Banken kan opptre kritikkverdig og fortjene negativ omtale, men  de fleste tilfeller så må kunden betale lånet tilbake.

 

Les finansavtaleloven du. Vi fikk ny finansavtalelov jan 2023 nettopp for å redusere nordmenns gjeld og legge mer ansvar og krav på banken. 

§ 1-9.Ufravikelighet

(1) Loven kan ikke fravikes ved avtale til skade for en forbruker.

 

Det går ikke noe automatikk i at kunden slipper å betale. Flere forhold som er avgjørende. Men forbrukerene har ihht den nye loven bedre forbrukervern mot blant annet å få innvilget mer lån enn de kan betjene. Banken er den profesjonelle part her og mange forbrukere trenger den beskyttelsen finansavtaleloven gir. 

Anonymous poster hash: 4c192...134

Lenke til kommentar

Tja, de som er desperate etter lån - kan jo finne på kreative metoder, som foralskning av lønnslipper og andre dokumenter. Da vil nok banken anmelde deg for dokumentforfalskning. 

Tror det er langt større sannsynlighet for anmeldelse enn at man blir saksøkt. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
17 minutes ago, Guest 4c192...134 said:

Det går ikke noe automatikk i at kunden slipper å betale. Flere forhold som er avgjørende. Men forbrukerene har ihht den nye loven bedre forbrukervern mot blant annet å få innvilget mer lån enn de kan betjene. Banken er den profesjonelle part her og mange forbrukere trenger den beskyttelsen finansavtaleloven gir. 

Men det framgår stadig vekk ikke av loven at kunden slipper å betale lånet tilbake. Det vil nok bare skje i nokså spesielle tilfeller. Lettelser i tilbakebetalingen er noe annet. 

Ny lov kom vel i 2020 og trådte i kraft 01.01.2023, stemmer ikke det?

Endret av arne22
 • Liker 2
Lenke til kommentar
19 minutes ago, Milhouse85 said:

Tror det er langt større sannsynlighet for anmeldelse enn at man blir saksøkt. 

Alle som ikke betaler tilbake blir jo saksøkt. Det er jo grunnprinsippet for å hente inn pengene.

De fleste som blir saksøkt, i forbindelse med manglende betaling, blir vel ikke anmeldt. 

Når  man har tatt opp lån i banken eller kjøpt ting på avbetaling eller kreditt som man ikke kan betale, eller lar være å betale en regning, så vil man etter hvert og normalt bli saksøkt, på grunn av at det er den vanlige måten å få pengene tilbake.

Hvis saken havner i Forliksrådet, som laveste rettsinstans, da er man "saksøkt".

Endret av arne22
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134 skrev (38 minutter siden):

Les finansavtaleloven du. Vi fikk ny finansavtalelov jan 2023 nettopp for å redusere nordmenns gjeld og legge mer ansvar og krav på banken. 

§ 1-9.Ufravikelighet

(1) Loven kan ikke fravikes ved avtale til skade for en forbruker.

 

Det går ikke noe automatikk i at kunden slipper å betale. Flere forhold som er avgjørende. Men forbrukerene har ihht den nye loven bedre forbrukervern mot blant annet å få innvilget mer lån enn de kan betjene. Banken er den profesjonelle part her og mange forbrukere trenger den beskyttelsen finansavtaleloven gir. 

Anonymous poster hash: 4c192...134

De fleste lover er ufravikelige. Men lånetagere ansvar er like mye tilstede som før. Å klippe ut det minst relevant ved loven vitner om liten jussforståelse. Det er jo helt greit, det. Men vit at man ikke kan ta opp det man ønsker av lån for så å skylde på banken som skal ettergi. 

Endret av Strategen
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134
Strategen skrev (13 minutter siden):

De fleste lover er ufravikelige. Men lånetagere ansvar er like mye tilstede som før. Å klippe ut det minst relevant ved loven vitner om liten jussforståelse. Det er jo helt greit, det. Men vit at man ikke kan ta opp det man ønsker av lån for så å skylde på banken som skal ettergi. 

Jobber du i dnb eller noe? De har for vane å tro at lovene ikke gjelder for dem.

Man skal ikke kunne ta opp lånet man ønsker uten kredittevne, med noen unntak som eks refinansiering. 

Jeg la ved hele loven. Spørsmålet er generelt, derfor vil det også være andre faktorer som vil være avgjørende. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-12-18-146/kap5#kap5

https://finansjuridisk.no/artikler/finansiering/ny-finansavtalelov-trer-i-kraft-112023-dette-maa-banker-og-beroerte-foretak-ha-kontroll-paa/

 

Norge er gjennom EØS forpliktet til å følge EU direktivene. 

"Ny finansavtalelov trådte i kraft 1. januar 2023. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler" 

"For lovgiver (Stortinget) har det vært viktig å styrke forbrukervernet i den nye loven. Din bank eller finansforetak kan ikke i avtalen gi deg som forbruker dårligere vilkår enn det som følger av loven." 

https://www.finansnorge.no/tema/personlig-okonomi/dette-betyr-ny-finansavtalelov-for-deg-som-forbruker/

" Ny finansavtalelov trådte i kraft 1. januar 2023. Lovens hovedformål er å styrke dine rettigheter og forebygge gjeldsproblemer."

https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/info/ny-finansavtalelov.html#-hva-betyr-et-"styrket-forbrukervern"

 

Anonymous poster hash: 4c192...134

Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134

§ 5-4.Avslagsplikt

(1) Kredittyteren kan inngå kredittavtale med en kunde som er forbruker, bare dersom det på grunnlag av kredittvurderingen er sannsynlig at kunden har tilstrekkelig kredittevne til å oppfylle forpliktelsene på den måten som kreves etter de tilbudte vilkårene.

§ 5-5.Mislighold av kredittvurderingsplikten eller avslagsplikten

(1) Har kredittyteren ikke vurdert kundens kredittevne etter § 5-2 eller gitt kreditt i strid med § 5-4, kan tapsbegrensningsplikten etter § 3-49 fjerde ledd annet punktum ikke gjøres gjeldende til ulempe for en kunde som er forbruker. Avtalevilkår som nevnt i § 2-10 og avtalevilkår som nevnt i § 5-8 tredje punktum er heller ikke bindende for kunden, som i stedet kan kreve markedsrente.
(2) Har kredittyteren gitt kreditt i strid med § 5-4, kan kundens forpliktelser etter avtalen lempes så langt det er rimelig. I vurderingen av om forpliktelsene skal lempes, kan det legges vekt på hvordan resultatet av kredittvurderingen er formidlet til kunden, og hvordan kredittyteren for øvrig har oppfylt forklaringsplikten etter § 5-1.

Anonymous poster hash: 4c192...134

Lenke til kommentar

I de fleste praktiske tilfeller så vil kunder få innvilget kreditt etter en kredittvurdering. I de fleste tilfeller hvor ting går åt skogen er når det skjer endringer i den økonomiske situasjonen. Feks barn, kjøper bil osv. I disse tilfellene vil det ikke være mulig for kunden å gå tilbake på banken.

I de tilfeller bankene har avslagsplikt så tolker banker det slik at man likevell kan gi kunder lån såfremt det er tungtveiende grunner til at kunder likevell vil være i stand til å betjene lånet. Det kan være støtte fra foreldre,  forventet arv, beviselig og dokumentert lavere forbruk etc.

Skulle det vise seg at banken ikke har gjort en fullgod kredittvurdering og gitt for mye lån kan banken bli dømt til å lempe hele og/eller deler av lånet. Meg forstått har det enda ikke vært dommer på dette temaet, men rent logisk tanke vil nok være at banken i verste tilfelle må lempe gjelden som går ut over det kunde kunne fått innvilget ved en fullgod kredittvurdering og hvor avslagsplikten ikke kom inn.

Jobber selv I bank og det er et dokumenteringskrav uten sidestykke når det kommer til å gi lån når avslagsplikten slår inn. Det stilles også krav til å gi kunder "trafikklys" når dem får lån slik at kunder skal forstå at rødt lys betyr "dette lånet burde du ikke ta. I tillegg er det krav om dokumentasjon/utsendelse/forklaring av de ulike lånetyper, produkter, konsekvenser av lån osv.

En lånesak tar nå sikkert 3 ganger så lang tid å produsere enn hva den gjorde for bare 5-10 år siden pga alle reguleringer/krav som har kommet.

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134 skrev (3 timer siden):

Nei! 

Har banken gitt ut for mye lån er det etter den nye finansavtaleloven bankens ansvar, og kunden kan kreve lemping/heving av lånet, med noen unntak. 

Anonymous poster hash: 4c192...134

Det er ikke helt det loven sier. Finansavtaleloven § 5-5 annet ledd sier at hvis det er gitt kreditt i strid med § 5-4 kan kundens forpliktelser "lempes så langt det er rimelig". Det er ikke nok for å være i strid med § 5-4 at det i ettertid viser seg at kunden ikke kan betjene lånet. Bankens kredittvurdering skal vurderes etter situasjonen på tidspunktet for innvilget lån. Se Prop. 92 LS (2019-2020) s. 318. 

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest 4c192...134
krikkert skrev (1 minutt siden):

Det er ikke helt det loven sier. Finansavtaleloven § 5-5 annet ledd sier at hvis det er gitt kreditt i strid med § 5-4 kan kundens forpliktelser "lempes så langt det er rimelig". Det er ikke nok for å være i strid med § 5-4 at det i ettertid viser seg at kunden ikke kan betjene lånet. Bankens kredittvurdering skal vurderes etter situasjonen på tidspunktet for innvilget lån. Se Prop. 92 LS (2019-2020) s. 318. 

Selvfølgelig. Endrer økonomien seg, eks skilsmisse, sykdom etc etter banken har tatt en nøye kredittvurdering og innvilget lån så kan ikke banken stå ansvarlig. 

 

Anonymous poster hash: 4c192...134

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...