Jump to content
knopflerbruce

Warranty void if removed vs reklamasjonsrett

Recommended Posts

Jeg har en liten sak gående med en nettbutikk omkring et warranty void if removed-klistremerke som har blitt fjernet på en datakomponent. For å være spesifikk, det er et grafikkort det er snakk om, hvor det å bytte kjølepasta eller rense kjøleribben er å anse som normalt vedlikehold. Problemet virker å være at butikken ikke vil akseptere reklamasjonen, fordi jeg har brutt produsentens vilkår om produsentgaranti. Butikken har kun henvist til skrumerker samt en løs skrue på en vifte og at klistremerket mangler sålangt, og ikke noen konkrete mangler ved selve delen som er relatert til feilen jeg har reklamert på. Jeg lurer da på om det finnes noe rettspraksis som kan ligne på en slik sak? Altså hvor man har brutt en slik forsegling ifbm med bytte av kjølepasta e.l. og senere har hatt behov for en reklamasjon.

Jeg syns vagt å erindre at jeg har lest noe om en dom hvor butikken ikke kunne henvise til dette, men at de måtte påvise at feilen faktisk er en brukerfeil (utover det å peke på et manglende klistremerke), men jeg har ikke klart å google meg frem til saken. Kanskje husker jeg feil, også.

Share this post


Link to post

Hvis vi skal være pirkete: teknisk sett er det ikke engang et "warranty void if removed"-merke, da det ikke står noe sånt på merket i det hele tatt.

klistremerke.png.2e9675d2a6adc73dfe3022d96406efd6.png

Share this post


Link to post

Det er omtrent bare EVGA igjen som godtar mekking og dessverre er det begrenset hva man kan få kjøpt fra de her til lands.

post-4006-0-24886700-1434238143.jpg

Inngrep i kortene er kun ment å skje gjemmom garantireparasjon eller reklamasjon.

https://www.forbrukereuropa.no/nettkjop/reklamasjon-og-garanti/
https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9926/thesis.pdf?sequence=2

Det ser ut til at bevisbyrden ligger hos forbruker etter 6 måneder fra kjøpspunktet.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Kun garantien du mister.

Men det du har gjort kan være medvirkende til at noe er blitt galt, og da utgår også reklamsjonen.
Dette er noe butikken må bevise.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Nå tilsier jo all common sense at det er helt umulig for en vanlig bruker å bevise slike ting. I praksis har vi da ikke reklamasjonsrett utover 6 måneder, siden vi måtte betalt gudenevethvormyepenger for å få varen undersøkt av en nøytral tredjepart som f.eks. kan teste samtlige kondensatorer og chipper på et printkort inntil selger ikke lenger kan finne en unnskyldning for å nekte reklamasjon.

Forøvrig er jeg helt uenig i det du skriver om "inngrep i kortene". Å bytte kjølepasta e.l. er normalt vedlikehold. Prosessorer i dag leveres f.eks. uten kjøler i mange tilfeller, og man må montere kjøleren selv. Å montere et hovedkort i et kabinett og montere en CPU-kjøler er ikke noe som bryter noen reklamasjonsrett knyttet til CPU eller hovedkort, og jeg kan således ikke helt se at det å gjøre en tilsvarende operasjon på et grafikkort skulle påvirke reklamasjonsretten her.

Share this post


Link to post

Når du er kunde skal du ikke demontere skjermkortet, selv ikke som fagmann. Det er selger eller produsent som skal stå for service på utstyret. Du kan montere kortet i samsvar med instruksjonene og fjerne støv med trykkluft.

En entusiast kan velge en produsent som tillater at man modifiserer produktet.

Det er stor forskjell på å demontere et skjermkort og på å montere en PC som kommer i deler. Det er fremdeles ganske vanlig at folk ødelegger hovedkortet når de skal montere CPU  til tross for alle klistremerker og flyere med advarsler og riktig fremgangsmåte. Da får de ikke premie, men svien med å åpne lommeboka for et ekstra hovedkort.

 

Edited by BadCat
 • Like 5

Share this post


Link to post

Jeg tolker det slik at en garanti kan bortfalle i en slik situasjon dersom man "bryter" produsentens garantivilkår ved å åpne produktet. Men en produsents garantivilkår kan ikke avvike fra norsk lovverk når det kommer til reklamasjonsrett. Har du sendt inn kortet og spesifikt sagt at du vil opprette en garantisak eller reklamasjonssak? Jeg vil anbefalle sistnevnte om det ikke allerede er gjort.
 

Kapittel 6. Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden

§ 26.Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

a. holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b. velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c. kreve prisavslag etter § 31
d. kreve heving etter § 32
e. kreve erstatning etter § 33.


Ser at i flere av sakene hos FTU så står det jo at det er selgeren som er den profesjonelle part og som har best mulighet til å føre bevis i saken. Og saker har blitt dømt til forbrukers favør når selger ikke klarer bevise at forbrukeren er skyld i skaden.

Det som kanskje er dumt i din sak er at det er funnet en løs skrue, men jeg tror likevel selger er nødt til å komme med en bedre beskrivelse eller saksvurdering om de skal vinne frem med sin reklamasjonsnekt om du velger å gå videre med en sak.
Edited by Garvis

Share this post


Link to post

De kan ikke nekte reklamasjon ettersom det er lovpålagt. Produsent garantien har ingen betydning så lenge det går på reklamasjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Garvis skrev (1 time siden):

..

Kan du henvise til hvilke ftu saker slik at alle kan få se klart hba FTU sier

Share this post


Link to post
Garvis skrev (1 time siden):

Jeg tolker det slik at en garanti kan bortfalle i en slik situasjon dersom man "bryter" produsentens garantivilkår ved å åpne produktet. Men en produsents garantivilkår kan ikke avvike fra norsk lovverk når det kommer til reklamasjonsrett. Har du sendt inn kortet og spesifikt sagt at du vil opprette en garantisak eller reklamasjonssak? Jeg vil anbefalle sistnevnte om det ikke allerede er gjort.
 

Kapittel 6. Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden

 

§ 26.Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

a. holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b. velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c. kreve prisavslag etter § 31
d. kreve heving etter § 32
e. kreve erstatning etter § 33.


Ser at i flere av sakene hosFTU så står det jo at det er selgeren som er den profesjonelle part og som har best mulighet til å føre bevis i saken. Og saker har blitt dømt til forbrukers favør når selger ikke klarer bevise at forbrukeren er skyld i skaden.

Det som kanskje er dumt i din sak er at det er funnet en løs skrue, men jeg tror likevel selger er nødt til å komme med en bedre beskrivelse eller saksvurdering om de skal vinne frem med sin reklamasjonsnekt om du velger å gå videre med en sak.

For å presisere: den løse skruen hadde med viften å gjøre, og den defekten jeg reklamerte på handlet om "dødt kort" - ikke at viften var ødelagt. Jeg tror ikke de kan nå gjennom med at skrumerker på skruer til "shroud" til en vifte eller en løs vifteskrue skal kunne forklare at et skjermkort ikke gir bilde til skjerm, som er feilen i dette tilfellet (det kunne selvsagt ikke du vite, da jeg ikke brakte det på banen før nå).

Slik jeg ville tippet gangen i dette er, så skulle selgeren, som profesjonell part, sannsynliggjøre at feilen er min ved å henvise til relevant skade på produktet. Dette kontra å peke på umerkede klistremerker som mangler og skrumerker, som egentlig ikke beviser at jeg skulle ha gjort noe som forårsaker en defekt ved kortet. De stilte også spørsmål ved om det er antistatiske skader på kortet, men disse oppstår jo like ofte ved normal håndtering av komponenter som under en demontering av kjøler, så jeg ser ikke helt verdien av det argumentet, heller - om de ikke kan dokumentere at dette ER problemet.

Grunnen til at jeg startet tråden, er at jeg leter etter saker hos FTU som har nok fellestrekk til at de er relevante - del gjerne hvis du finner noe.

Edited by knopflerbruce

Share this post


Link to post

Har dessverre ingen sak som deler store likhetstrekk i denne omgang, det er lite på den fronten i Norge. Men jeg leste igjennom masteroppgaven som BadCat linket til og side 48 er interessant (og noen sider før/etter)

I FTU 2014-879 konkluderte FTU med at det forelå en mangel. Saken gjaldt kjøp av PC. Etter ca. tre år reklamerte forbrukeren på en rekke forhold. Selger avviste reklamasjonen. FTU uttalte følgende: ”Selv om det er klageren som i utgangspunktet har bevisbyrden for at PC-en er mangelfull, må det få betydning for bevisvurderingen at innklagde som den profesjonelle part, ikke har undersøkt PC-en for eventuelt å klarlegge årsaken til de påberopte feil…..Når innklagde har avvist klagerens reklamasjon på generelt grunnlag mener utvalget at de må bære ansvar for den bevistvil som foreligger.”

I begge sakene (FTU 2013-418 og FTU 2014-879) nevner FTU at det er forbrukeren som har bevisbyrden for at mangelen forelå ved risikoens overgang. Imidlertid vektlegger FTU at det er selgeren som er den profesjonelle part og som har best mulighet til å føre bevis i saken. Da 92 Tverberg (2008) s. 303 93 Ot.prp. nr. 44 (2001 - 2002) s. 94 94 Tverberg (2008) s. 303 49 det ikke ble fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon, fra selgerens side ga FTU forbrukeren medhold. Dette trekker i retning av at presumsjonsregelen har endret bevisbyrde.

Norske forhandlere har etter min erfaring lite eller ingen mulighet til å egentlig sjekke skjermkortene ordentlig, for å gjøre dette må de sende det til utlandet (gjerne Nederland?) og det virker være en lang og dyr prosess for dem. Kanskje Komplett har tilgang på noe teknikere, I don't know.

Hadde en runde med Multicom noen år tilbake hvor saksgangen var at de skulle sende kortet tilbake til produsent, da de selv ikke kunne utføre feilsøk, men å sende til produsent gjorde de aldri og forsøkte seg på kreditering med bruksfradrag i stedet. Lang historie kort, den saken tapte de og jeg fikk nytt kort.

Share this post


Link to post
Garvis skrev (24 minutter siden):

Har dessverre ingen sak som deler store likhetstrekk i denne omgang, det er lite på den fronten i Norge. Men jeg leste igjennom masteroppgaven som BadCat linket til og side 48 er interessant (og noen sider før/etter)

I FTU 2014-879 konkluderte FTU med at det forelå en mangel. Saken gjaldt kjøp av PC. Etter ca. tre år reklamerte forbrukeren på en rekke forhold. Selger avviste reklamasjonen. FTU uttalte følgende: ”Selv om det er klageren som i utgangspunktet har bevisbyrden for at PC-en er mangelfull, må det få betydning for bevisvurderingen at innklagde som den profesjonelle part, ikke har undersøkt PC-en for eventuelt å klarlegge årsaken til de påberopte feil…..Når innklagde har avvist klagerens reklamasjon på generelt grunnlag mener utvalget at de må bære ansvar for den bevistvil som foreligger.”

I begge sakene (FTU 2013-418 og FTU 2014-879) nevner FTU at det er forbrukeren som har bevisbyrden for at mangelen forelå ved risikoens overgang. Imidlertid vektlegger FTU at det er selgeren som er den profesjonelle part og som har best mulighet til å føre bevis i saken. Da 92 Tverberg (2008) s. 303 93 Ot.prp. nr. 44 (2001 - 2002) s. 94 94 Tverberg (2008) s. 303 49 det ikke ble fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon, fra selgerens side ga FTU forbrukeren medhold. Dette trekker i retning av at presumsjonsregelen har endret bevisbyrde.

Norske forhandlere har etter min erfaring lite eller ingen mulighet til å egentlig sjekke skjermkortene ordentlig, for å gjøre dette må de sende det til utlandet (gjerne Nederland?) og det virker være en lang og dyr prosess for dem. Kanskje Komplett har tilgang på noe teknikere, I don't know.

Hadde en runde med Multicom noen år tilbake hvor saksgangen var at de skulle sende kortet tilbake til produsent, da de selv ikke kunne utføre feilsøk, men å sende til produsent gjorde de aldri og forsøkte seg på kreditering med bruksfradrag i stedet. Lang historie kort, den saken tapte de og jeg fikk nytt kort.

Et annet poeng er at det å sjekke skjermkortet hos produsent også er litt sånn "bukken og havresekken". Jeg har sett kort komme fra ASUS med røde markeringer for småplukk av kosmetisk art, mens folk har byttet en chip med "hjemmemekking" senere og fått kort opp og gå. Jeg ville ikke stolt på at produsenten ga en nøytral vurdering av saken heller, ettersom de har alt å tjene på å peke på trivielle mangler som ikke nødvendigvis er relatert til selve feilen.

(Jeg tror ASUS har et eller annet i Nederland, mulig det er det du sikter til?)

Share this post


Link to post

Det er en selvfølge at man selv skal kunne demontere et skjermkort og gjøre normalt vedlikehold uten at det går ut over framtidige reklamasjonsmuligheter. De selges med vifter som kan feile, og kjølepasta som *ikke* holder mål i produktets forventede levetid. Enkelte selges og med helt håpløse AIO-kjølere som gir seg halvveis ut i forventet levetid.

Når man da forsiktig og kompetent gjennomfører nødvendig vedlikehold i reklamasjonsperioden som kun varer halvparten av typisk 10 år forventet levetid - se etter det der EU-livstidsmerket - så butikken bevise at man har ødelagt kortet med vedlikeholdet dersom de skal nekte reklamasjon av den grunn.

Feil montering/demontering vises tydelig, samme med andre vanlige selvforskyldte skader:

 • Uforsiktig montering av kjøler -> sprukket die (største faremomentet ved demontering)
 • Avrevne overflatemonterte komponenter
 • (Vannskader - litt på sidelinjen av ren demontering - men også synlig direkte, og > 95% sikkert selvforskyldt)

Samme type inspeksjon vil og avdekke normal svikt som åpenbart skal gå på reklamasjon/garanti.

Man må kunne forvente at den profesjonelle parten gjennomfører en normal visuell inspeksjon av et skjermkort og enten påpeker akkurat hva de mener er kundepåførte feil - eller godtar at det er snakk om en mangel. Det tar ikke lang tid, og kreves ikke enormt til kompetanse, og de kan til og med ta seg betalt for inspeksjonsjobben om de finner noe feil. Men de kan ikke uten videre peke på at en skrue er løsnet og si fra seg alt ansvar. Det blir for dumt.

Share this post


Link to post
Garvis skrev (32 minutter siden):

Norske forhandlere har etter min erfaring lite eller ingen mulighet til å egentlig sjekke skjermkortene ordentlig, for å gjøre dette må de sende det til utlandet (gjerne Nederland?) og det virker være en lang og dyr prosess for dem. Kanskje Komplett har tilgang på noe teknikere, I don't know.

Det kreves ikke avansert utstyr eller enorm kompetanse for å avdekke de åpenbare selvforskyldte feilene som kan oppstå under feil montering/demontering av kjøler gjort som en del av normal bruk.

Alt som må til er et egnet inspeksjonsmikroskop og litt kunnskap om hva man skal se etter. En typisk nettbutikk bør enten ha dette på plass, eller legge lista lavt for reklamasjon da de ikke selv kan tilfredsstille beviskravet de har når de ønsker å legge ansvaret for feilen over på kunden.

Share this post


Link to post

Jeg er aboslutt ikke uenig i med deg @Jann - Ove, men det virker fremdeles som at forhandlere har dette på et minimalt nivå, derfor er det veldig enkelt for dem å avslå en klage eller reklamasjonssak og komme med simple uttalelser som i dette tilfellet. Ved en videre sak stiller de derfor veldig svakt når de ikke har gjort 'nødvendige' undersøkelser for å kunne dokumentere eller begrunne sine uttalelser.

Share this post


Link to post
Jann - Ove skrev (53 minutter siden):

Det kreves ikke avansert utstyr eller enorm kompetanse for å avdekke de åpenbare selvforskyldte feilene som kan oppstå under feil montering/demontering av kjøler gjort som en del av normal bruk.

Alt som må til er et egnet inspeksjonsmikroskop og litt kunnskap om hva man skal se etter. En typisk nettbutikk bør enten ha dette på plass, eller legge lista lavt for reklamasjon da de ikke selv kan tilfredsstille beviskravet de har når de ønsker å legge ansvaret for feilen over på kunden.

Nettbutikken har nødvendigvis ikke lov til å åpne skjermkortet. Selv om det er snakk om inspeksjon. Derfor kan det være nødvendig å sende til noen som har godkjenning av produsent. 

Share this post


Link to post
Ephrus skrev (10 minutter siden):

Nettbutikken har nødvendigvis ikke lov til å åpne skjermkortet. Selv om det er snakk om inspeksjon. Derfor kan det være nødvendig å sende til noen som har godkjenning av produsent. 

Dette skal ikke ha mye å si for en kunde som påberoper seg reklamasjon. Dersom dette kan gjøres innen rimelig tid, så medfører det kun litt heft før produsent / godkjent stedfortreder nekter, nettbutikken får det i retur og selv kan ta en titt på kortet... drøyer dette lenge nok så er jo forsinkelsene her i seg selv store nok til å kunne gi problemer med våre forbrukerrettigheter.

Dokumenterer produsenten avslaget godt nok til at nettbutikken kan peke på en kundeforskyldt feil, så er jo problemet "løst" direkte. Gjør de ikke det, må nettbutikken fremdeles gjøre det før de har en fot å stå på når de ønsker å nekte reklamasjonen.

Share this post


Link to post

Hadde sendt en mail til skjermkort produsent og hørt hva de sier om å fjerne garantimerker.

Kan hende de godtar det, jeg er glad jeg har Evga 3090 kort som jeg har montert vannkjøling på.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...