Jump to content

Garvis

Medlemmer
 • Content Count

  128
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

89 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Et annet tips: Om dette er en sak du helst vil ha ut av verden fort kan du ta krediteringen de tilby og kjøpe samme kort i demoversjon til lavere pris, du får også 10% om du har klubbfordelen aktiv 3090 ROG STRIX OC til 18,220,50,- inkl rabatt
 2. Du skal i hovedsak ha rett på tilsvarende kort, altså så lik ditt kort som mulig. Til eksempel så har du kjøpt ASUS Strix, da skal du ikke ende opp med et Zotac twin Edge med 2 vifter, dette er ikke tilsvarende modell, men om du blir tilbudt en ASUS modell f.eks TUF vil jeg tro at den kan falle i kategorien tilsvarende. I andre enden av spekteret skal skjermkortet også passer til kabinettet ditt, så om du har kjøpt en liten versjon, så ville det vært feilaktig av de å tilby et stort kort som gjør at du må bytte kabinett.. Antall tilkoblinger skal være så likt som mulig. Strixen har jo også 2 kontakter for vifter som du kan bruke som argument. Jeg hadde personlig kun godtatt en kreditering av en reklamasjon for rask saksbehandling dersom de hadde hatt et kort på lager jeg var interessert i som jeg kunne kjøpt. At de reduserer prisen på tilbakebetaling er dessverre noe flere nettbutikker prøver seg på, gjerne prøver de å utnytte bruksfradrag, men flere butikker bruker dette feil. Jeg har hatt en tilsvarende sak tidligere og etter en lengre klageprosess vant jeg frem på kundeservice. Her er to tips: #1 Om firmaet forsøker kreditere deg fordi de ikke kan fremskaffe tilsvarende vare, men som vil bety at du vil "tape" på krediteringen siden en ny tilsvarende vare koster mye mer og/eller har dårligere ytelse, så henvis til § 45 i forbrukerkjøpsloven. «Vilkåret for at selger kan heve et kjøp er at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd fra kjøpers side». Så i de aller fleste tilfeller er det kun du som kjøper som kan be om å få hevet kjøpet, har du ikke bedt om dette skal selger der det er mulig gi deg et tilsvarende produkt eller alle pengene tilbake. #2 Dersom man blir feilaktig kreditert med bruksfradrag kan man henvise til forarbeidene i loven med de forslag, hensyn og prinsipper § 50 i forbrukerkjøpsloven er bygget på. Bruk gjerne dette i situasjoner hvor de ikke nevner at du har krav på forsinkelesrente, noe de skal opplyse om dersom de først prøver benytte seg av denne paragrafen. Da har man en fin innvending mot firmaet som prøver seg på cowboy-løsninger, det er viktig å få frem av det ikke er aktuelt med fradrag i saken. Lovforarbeidene til Forbrukerkjøpsloven er Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) «Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)». Henvis til lovproposisjonens merknader til de enkelte paragrafer side 295 (se understrekninger): «Departementet er ellers enig med Forbrukerrådet i at man må legge til grunn en nettonyttevurdering. Det må gjøres fradrag i vederlaget for nødvendig arbeid eller utgifter som kjøperen har hatt, og det må tas hensyn til at kjøperen har hatt en mangelfull ting. I den forbindelse kan det ikke bare tas hensyn til rent økonomiske faktorer, men også til andre ulemper som manglene har påført kjøperen…..I mange tilfelle, ikke minst i forbrukerkjøp, vil disse prinsipper trolig føre til at kjøperen slipper å betale vederlag for bruksnytten av tingen». Til slutt kan jeg vel si at tilsvarende kort av hva Komplett har for lager for en 3090 STRIX bør være at av kortene som: 3090 OC Evangelion SE 3090 STRIX OX WHITE 3090 TUF 3090 MSI TRIO X 3090 MSI SUPRIM X
 3. Jeg er aboslutt ikke uenig i med deg @Jann - Ove, men det virker fremdeles som at forhandlere har dette på et minimalt nivå, derfor er det veldig enkelt for dem å avslå en klage eller reklamasjonssak og komme med simple uttalelser som i dette tilfellet. Ved en videre sak stiller de derfor veldig svakt når de ikke har gjort 'nødvendige' undersøkelser for å kunne dokumentere eller begrunne sine uttalelser.
 4. Har dessverre ingen sak som deler store likhetstrekk i denne omgang, det er lite på den fronten i Norge. Men jeg leste igjennom masteroppgaven som BadCat linket til og side 48 er interessant (og noen sider før/etter) I FTU 2014-879 konkluderte FTU med at det forelå en mangel. Saken gjaldt kjøp av PC. Etter ca. tre år reklamerte forbrukeren på en rekke forhold. Selger avviste reklamasjonen. FTU uttalte følgende: ”Selv om det er klageren som i utgangspunktet har bevisbyrden for at PC-en er mangelfull, må det få betydning for bevisvurderingen at innklagde som den profesjonelle part, ikke har undersøkt PC-en for eventuelt å klarlegge årsaken til de påberopte feil…..Når innklagde har avvist klagerens reklamasjon på generelt grunnlag mener utvalget at de må bære ansvar for den bevistvil som foreligger.” I begge sakene (FTU 2013-418 og FTU 2014-879) nevner FTU at det er forbrukeren som har bevisbyrden for at mangelen forelå ved risikoens overgang. Imidlertid vektlegger FTU at det er selgeren som er den profesjonelle part og som har best mulighet til å føre bevis i saken. Da 92 Tverberg (2008) s. 303 93 Ot.prp. nr. 44 (2001 - 2002) s. 94 94 Tverberg (2008) s. 303 49 det ikke ble fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon, fra selgerens side ga FTU forbrukeren medhold. Dette trekker i retning av at presumsjonsregelen har endret bevisbyrde. Norske forhandlere har etter min erfaring lite eller ingen mulighet til å egentlig sjekke skjermkortene ordentlig, for å gjøre dette må de sende det til utlandet (gjerne Nederland?) og det virker være en lang og dyr prosess for dem. Kanskje Komplett har tilgang på noe teknikere, I don't know. Hadde en runde med Multicom noen år tilbake hvor saksgangen var at de skulle sende kortet tilbake til produsent, da de selv ikke kunne utføre feilsøk, men å sende til produsent gjorde de aldri og forsøkte seg på kreditering med bruksfradrag i stedet. Lang historie kort, den saken tapte de og jeg fikk nytt kort.
 5. Jeg tolker det slik at en garanti kan bortfalle i en slik situasjon dersom man "bryter" produsentens garantivilkår ved å åpne produktet. Men en produsents garantivilkår kan ikke avvike fra norsk lovverk når det kommer til reklamasjonsrett. Har du sendt inn kortet og spesifikt sagt at du vil opprette en garantisak eller reklamasjonssak? Jeg vil anbefalle sistnevnte om det ikke allerede er gjort. Kapittel 6. Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden § 26.Forbrukerens krav ved mangler Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren a. holde kjøpesummen tilbake etter § 28 b. velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30 c. kreve prisavslag etter § 31 d. kreve heving etter § 32 e. kreve erstatning etter § 33. Ser at i flere av sakene hos FTU så står det jo at det er selgeren som er den profesjonelle part og som har best mulighet til å føre bevis i saken. Og saker har blitt dømt til forbrukers favør når selger ikke klarer bevise at forbrukeren er skyld i skaden. Det som kanskje er dumt i din sak er at det er funnet en løs skrue, men jeg tror likevel selger er nødt til å komme med en bedre beskrivelse eller saksvurdering om de skal vinne frem med sin reklamasjonsnekt om du velger å gå videre med en sak.
 6. Betyr det at det forsatt sitter stock pads foran på brikkene? Dersom det er tilfellet ville jeg ha forsøkt byttet pads foran, helst av en type som er minst 12 W/mK. Personlig bruker jeg Gelid GP-EXTREME til mine kort.
 7. Ja jeg så det selv, de hadde også MSI 3080ti Gaming Trio til typ 15000,- nå er den over 18000,-
 8. Ja, man får ha dokumentet liggende om de skulle etterspørre noe informasjon. Har lurt litt på avskrivningen av et par PCer jeg kjøpte i fjor hvor de kostet mindre enn 15000,- pr/stk. Planen var å skrive de av med grunnlag av solomining og at de da er separate enheter. Men teksten her får meg til å revurdere litt. https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/driftsmiddel--allment-om-fradrag-for-inngangsverdi/D-1.012/D-1.015/ Kjipt å gå på en smell under en kontroll og at de da anser alle maskiner som en hel enhet, selv om de er kjøpt separat, jobbet separat, men minet samme krypto. Hadde ikke planlagt å drive med avskrivningen alle maskiner og skjermkort over flere år etter den 30% satsen, men brått er det eneste riktige 😅
 9. Hvordan har folket registert fradragene sine i skattemeldingen for feks maskiner/strøm? Kryptosekken sier at det skal inn under Verdipapirforvaltning > Forvaltningskostnader, men i følge <hjelp> knappen hos skatteetaten skal dette trekkes beløpet i feltet <Annen skattepliktig kapitalinntekt> før man legger inn inntekten sin. Thoughts?
 10. Kan være at noe ble endret med admin-rettigheter eller lokaltbrukernavn når du "godkjente" noe. Anbefaler å prøve laste ned mineren på nytt, for det skal være en t-rex.exe i mappen, prøv også å kjør t-rex.exe som admin for å se om det hjelper
 11. Har opplevd tilsvarende med GeForce 496.49 i t-rex. Denne ga meg halv hashrate med 3080 i Windows 11. Tror ikke problemet var der i windows 10. Ordnet seg ved å bruke en tidligere driver eller 497.09 som jeg har nå.
 12. https://www.arctic.de/en/support/lga1700-mounting-kits/ 6€ for LGA 1700 KIT fra Arctic, eller så fins skjema i bunn på siden for registrering av gratis bracket om du kan vise til at du har handlet ny intel CPU.
 13. skjemaet for å be om bracket har vært der til alle sockets en stund ja, men de har ikke en for LGA1700, derav 1.november...
 14. Jeg tok kontakt med Arctic gutta i dag angående kjølebracketer til den nye socketen, de vil åpne for å registere seg for LGA1700 bracket 1.november via skjema på nettsiden dems. For å få denne tilsendt må vise til kvittering av arctic cooler og ny intel cpu om jeg skjønte det riktig for å få den levert
 15. Finner ikke noe info hos Komplett at de støtter denne kampanjen, men av Intel kan man få Crysis Remaster + Humankind av å kjøpe Intel CPU i disse dager (12600, 12700 og 12900 er støttet) Komplett ligger i listen under "partners" https://softwareoffer.intel.com/Campaign/LearnMore/952432fe-aaca-42fe-87eb-32a6864ef1fc?r=1&utm_source=ISAPHOME&utm_medium=Learnmore&utm_campaign=21Q322gamerdays
×
×
 • Create New...