Jump to content

Brøffdøff

Medlemmer
 • Content Count

  24
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

48 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jeg tror du misforsto budskapet med kommentaren. Det oppfattes slik da kun H sitt budskap ble tatt til etterretning. Det er også litt vanskelig å følge deg da du besvarer fragmentert, uten innledning eller overgang. Det er ikke ment som en spydighet, men en konstruktiv tilbakemelding, Jeg er av den oppfattelse at mennesker generelt sett er mer enige en vi skal ha det til, men opplever unødvendig mye konflikt grunnet manglende kommunikasjonsevner. Jeg er selvfølgelig ikke feilfri her. Jeg belyser problemet vi har, hvor man istedenfor å debatere sakens kjerne, er mer opptatt av å dysse ned motdebatantens påstander og vri samtalen til sin egen favør. Det er egentlig det jeg opplever med oss to nå. Jeg fremmer påstanden om vi har manglende evner til å forholde oss til påstanden og viktigst av alt: FORSTÅ grunnlaget, bakgrunnen, historien, årsaken til påstanden / synet. Når jeg da opplever at du hang deg opp i detaljiene i en fiktiv samtale hvor "meta-contexten" er av interesse, så vil jeg tolke at mitt poeng ikke kom frem. Man opplever dermed å ikke bli hørt og da vil man være enda mindre åpen for kritikk til eget syn da motparten oppfattes som likegyldig og arrogant. Og dette kommer også veldig godt frem i ditt innlegg. Jeg opplever at du ikke har forstått budskapet og da spiller det ingen rolle om du teppebomber det med fakta, fordi jeg ser ikke hvordan det skal være relevant. Se dette i sammenheng med hvilken som helst debatt, om det er politisk eller ikke. Jeg tok opp folks manglende evne til å lytte, tolke, forstå, debatere og argumentere. Du valgte å "debunke" fiktive "høyrekstreme" påstander. Deretter insinuerer du at venstreekstremisme ikke er et problem og påstår at alle som mener at det er akkurat det, ikke klarer å avklare hvert punkt i et tema. Du topper det hele med å dedikere majoriteten av innlegget ditt til noe helt annet enn selve temaet med mange flere punkter. Om du har utfordringer med at folk ikke besvarer hvert punkt i hvert tema du tar for deg, så ser du problemet her. Du fokuserer ikke på sakens kjerne og det lille som er av det overskygges av fragmenterte besvarelser. Videre lesser du på med ny tematikk, sitater og velger å dra inn ny tematikk på toppen her igjen. Det er akkurat det her jeg tar opp i mitt opprinnelige innlegg og konsekvensen av det er at ingen lytter, men kun skriker.
 2. Helt genuint. Hvor har du "both side"-ism fra og hva er det du egentlig forsøker å oppnå? En kjenning av meg drar noe tilsvarende opp hver gang vi gjør en sammenligning eller ser på en problemstilling i en større kontekst og forsøker å finne presedens. Da kommer "whataboutism"-kortet smellende i bordet og tilsynelatende invaliderer ethvert argument. Diskusjon avsluttet. Isolert sett ser jeg ingenting galt i det du poengerer her, men sett i kontekst av resterende innlegg så lyser det overlegenhet og ansvarsfraskrivelse. Jeg vil gå mer i detalij på resten av innlegget ditt lenger ned, men tillater meg her å rette kritikk til spliden du finurlig nok velger å skape her. Om "høyresiden" annerkjenner at man har et problem som går på tvers av det politiske kompass, så er det absurd fra "venstresidens" ståsted å påstå at problemet ikke eksitserer hos seg selv, forså å be høyresiden åpne øya for kritikk. Å beskrive en slik adferd har jeg ikke vokabulæret til, men la meg forsøke: "Vi skal hvertfall ikke annerkjenne at vi har noen likeheter med høyresiden." Jeg vet ikke hvor mange tverpolitiske debatter du har deltatt i, men jeg vil anta det er begrenset til nettforum hvor man i ny og ne går hardt ut mot meningsmotstandere. Om det er i person eller med venner, så vil jeg tro at det er et kraftig ekkokammer. Uavhengig om jeg har rett i den påstanden eller ikke, så vil jeg oppfordre deg til jobbe mot et større mangfold i ditt politiske erfaringskammer. Med tid og erfaring i politisk debatt vil man se at vi på tvers av det politiske spekter har en formening om et sunt venstre, sentrum, høyre, opp og ned. Din kritikk av ytre høyres mangel på selvkritikk er meningsløs. Eller den gir ingenting til debatten. Ytre venstre mangler også egenkritikk. Enten om det er de fantatiske anti-fascistene som gjerne selger sin egen familie som slaver for å redde en spesifikk grupppe i godhetens navn, eller Lysbakken som skal argumentere for økte sosiale goder. Ikke anta at man negljiserer sine egne feil ved å ikke ta dem til etterretning når sakens kjerne er en annen. En typisk samtale i disse dager som jeg mener er representativ for det overnevnte: H: "Ytre venstre har i de siste årene vist en økt inflytelse på ungdom hvor vold, propaganda og sektlignende tendenser er virkemidler for økt inflytelse i snillhetens navn." V: "Hva med ytre høyre!? Dere vil stenge grensene, brenne koraenen, hindre abort og det var dere som stormet Capitol!" H: "joda, ytre høyre er ille, men nå kom jeg med en påstand om et samfunnsproblem som vi står fritt til å debatere, ikke ignorere ved å rette fokuset til en annen problemstilling." Du retter kritikk til ytre høyre for å bruke "both side"-ism for fordele skyld, når man PÅ TVERS av det politiske kart har et problem med fjerne søkelyset fra egne problemer. Høyresiden behøver ikke bruke allverdens med krefter på å kritisere seg selv. Det klarer venstresiden helt fint og det er derfor vi har meningsmotstandere. Jeg har ved sjeldenhet vært vitne til at en på venstresiden har lagt frem de negative konsekvensene økt innvadring, liberalisering av skolen og økte sosiale goder har på samfunnet. Og det er kanskje naturlig det da de heller vil reklamere for det positive, men da er det også å forvente at høyresiden drar frem det negative og belyser det. Kan jeg få en overasket Picachu her? Ytre høyre og ytre venstre er en realitet fordi den "andre" siden nekter å høre på motpartens kritikk. Om denne holdningen er noe du har innen flere temaer, så er det en skremmende holdning å ha for en person som tilsynelatende vil oppfattes som moralens overhode. Jeg skal forsøke å ikke bagatelisere dine bekymringer og jeg skal sørge for å komme dem i møte. Jeg håper på det samme fra deg.
 3. Lurer på hvilke konsekvenser dette har for markedskonkuransen. Flere produsenter av telefoner med android på kan redusere prisen på telefonene ved å låse tredjepartsapper til systemet. Facebook og Amazon er vel de mest utbredte her? Det å kunne ha et operativsystem fritt for lugubre apper er helt klart å foretrekke. Deirmot håper jeg inderlig at dette ikke fører til færre aktører på markedet.
 4. "– Hvis vi ser på folk med lik utdanning, der man har valgt samme sted å jobbe, har samme ansiennitet og andre kjennemerker, ser vi at lønna er lik, sier Grini." (Knut Grini er SSBs ekspert på lønnsstatistikk i Norge) https://www.nrk.no/dokumentar/xl/fem-myter-om-likestilling-1.14542055
 5. Politikere og media har seg selv å takke for at de ikke blir trodd.
 6. Og da etter 12 timer var nettet oppe å gå. Mysteriet er fortsatt uløst.
 7. God dag. Sitter her på hjemmekontor tenker på South Park S17E02. Nei, jeg tenker ikke på TV-innholdet karakterene i serien ser på, men personene som sørger for at det er mulig å konsumere media. Nemlig ISPen. Jeg fikk et brev fra Telenor om at det i dag skulle aktiveres fiber i huset jeg bor i. Det er forsåvidt snodig da tidligere eiers abonnement har vært aktivt siden vi flyttet inn. Uansett. Jeg tok kontakt med Telenor i forkant og spurte hvor lenge nettet kom til å være utilgjengelig. Jeg ble fortalt at 4 timer var å forvente. I mitt stille sinn tenkte jeg at det er utrolig at vi lever i en verden hvor det tar 0,001 å shalte trafikk mellom datasentere, men det tar 4t å shalte personalia. Men noi om det. Jeg mistet nettet i det jeg mener er 0600. 06:45 hadde jeg kommet til hektene og konkretiserte at internet var utilgjengelig. Klokka går og den passerer 12:30. Jeg kontakter Telenor som kan forsikre meg at prosessen er i gang og de kan se den er rett rundt hjørnet. Faktisk kan de forsøke å fremskynde prosessen og sier at omkoblingen ligger ann til å være på plass 13:00. Supert. Klokken er nå snart 15:00 og det er fortsatt mangel på internet. Kan noen med erfaring og innsikt fra dette feltet forklare meg hvorfor det tar så lang tid? Er det en stor SQL rutine som skal synce kunder mot endepunkter eller er det konfiger som skal rulles ut? Jeg kan ikke forstå at dette skal ta såpass lang tid. TL:DR: huset jeg bor i mistet tilgang til internet da tidligere eiers avtale opphørte og min trådde i kraft i dag. Det er nå snart gått en hel arbeidsdag og PCn er sugen på noe annet enn 4G. Hva er det som gjør at det tar så lang tid å bytte navn på den som skal faktureres?
 8. Blir sendt til: "https://s.ggfx.no/artikler/na-fornyes-e-sporten-pa-gamerno/514144" og får en 404. Gjelder begge linkene og bildet.
 9. Ser vi burde ha innført opplæring av venstreekstremisme i skolen for mange år siden. Dessverre tok venstresiden over skoleverket for lenge siden. Denne maniske tvangsinnføringen av kompromiløs multikultur ført av selvhatende etniske nordmenn er jo selve hovedgrunnlaget for skapelsen de fleste "rasister". Den eneste systematiske rasismen her til lands er den som føres ovenfor egne statsborgere. Og det er jo foruderlig at økningen av høyreekstremisme nesten slavisk følger etter at venstresidens "inkluderende" politikk er innført
 10. Det er jo litt artig at du går så hardt ut og presterer å skrive " ... og støttet teorien om at klimaendringene er menneskeskapte. Men de er sikkert bare idioter hele gjengen....". De viser sin støtte til en teori. Hvorfor støtter de ikke et teorem eller fakta? På https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/ så kommer det ikke frem at alle og enhver støtter budskapet uten en eneste tvil. Det kommer frem at det er "ekstremt sannsynlig", "veldig sannsynlig" og "mulig" at forandringene er menneskeskapte. Bare her skurrer det for meg. Hvis det er såpass utvilsomt at vi mennesker fucker opp klimaet, hvorfor skriver de ikke det? Bare det at fundamentet i klimahysteriet er basert på en løgn gjør det svært vanskelig for meg å ukritisk svelge dommedagsprofetiene. 97%.... Det er forskjell på at noe er absolutt og besitter ingen tvil om korrekthet, og noe som man mener er høst sannsynlig reelt. Det er mye her i verden man kan debattere, kritisere og filosofere over. Om det er menneskevandring, teknologiske fremskritt og historie. Men er det enn ting man ikke skal stille spørsmål om, så er det klima. For det er jo bemerkningsverdig at de som skal representere skepsis og nysgjerrighet omfavner forfølgelse for kjetteri som en annen religiøs fanatiker. Hvis det er slik at en betydelig majoritet av klimaendringene er menneskeskapte og kan faktisk løses ved konkrete grep, så skriv det. Fortell meg at det er beviselig på lik linje som integrasjon, coriolis-prinsippet, Bernoulli, fotosyntese eller kameraoptikk. Vis meg hvordan dette fungerer i praksis og hvorfor det ikke er mulig at det finnes feil. Problemet er at det kan ingen. Fordi det er ikke slik at noen her på forumet, landet, kontinentet eller verden som vet dette 100%. Dette er fordi det sitter en gjeng med stressa forskere som forsøker å forutsi fremtiden i et desperat forsøk på å ikke miste jobben sin. Dette gjør de ved å ta "tilnærmede data" fra perioden før 1960/1970, faktiske data fra perioden 1960/1970 til i dag, som de faktisk har målt, også bruke det til å simulere for fremtiden. For hver gang de gjør dette, så dytter de inn absurde mengder data inn i et program som kjører på en supermaskin. Denne supermaskinen kan være Summit som bruker rundt 13 MEGA watt på å spytte ut noen tall som ingen vet er korrekte. Deretter klasker de sammen en rapport på 200 sider som blir redusert til 100 ord slik at det får plass i avisa. Og her står det det samme hver gang: "Hvis ikke vi reduserer utslippene våre innen <sett inn år>, så vil temperaturen stige med <sett inn tall> og vi vil <sett inn konsekvens>". Dommedagsprofetien har nå fått trengt seg inn i hodene på det allmenne folk, politikere er på krigsstien for flere gebyrer og Bellona er på enhver forside. To dager senere kommer IPCC ut og beklager seg fordi det var noe galt med variablene, rådata, metodikken, regelsettet eller personalet. Konklusjonen var ikke korrekt, men ikke tro at vi er trygge! Ulv, ulv send mer penger, fy til Reidun som bruker bensinbil, nei, vi skal ikke ha kjernekraft, takk til vindmøller. Så hvis klimafanatikerne kan vennligst komme seg ned fra hysteristolen sin og skjønne at de selv ikke er noen eksperter, selv om de manisk synger "klimaendringer er menneskeskapte" på allmøtene. Jeg kan være kritisk til teorien om menneskeskapte klimaendringer, men fortsatt leve som om det skulle være sant. Jeg kan kritisere IPCC da det er flere klimaforskere som også gjør dette. Men for meg å gå hardt ut å si at alt er løgn er ignorant. Det samme gjelder dere klimafanatikere. selv om dere hadde kjemi del 2 på høgskolen og har vært i Sudan på misjonsreise, så betyr ikke det dere stiller over Freeman Dyson eller Kiminori Itoh. Om klimafanatikerne ikke håndterer kritiske blikk, så har dere ikke skjønt hva essensen i vitenskap.
 11. Hvis dere to hadde brukt 2 minutter på et enkelt søk hadde dere funnet akkurat det tallet som ble referert. @Vaniman. Jeg vet akkurat hvordan du har det. Man har noen tall man vet man har satt, men husker ikke hvor man har di fra. Forsøk å søke hvertfall. Er essensielt å vite om tallet du refererer til gjelder kun etniske eller inkluderer andre. @Gavekort. Som administrator oppfordrer jeg deg til å hvertfall late som du er en god debattant og er interessert i fakta. Slik som jeg oppfatter deg nå, er jeg helt enig med Vaniman. Du er ikke interessert i fakta. Hadde du vært det hadde du funnet kilden, basert på dine evner til å google. Forså vidt så kan du gjøre menneskeheten en tjeneste: Slutt og vær så opptatt av å "vinne" debatten for din egosentriske tilfredstillelse på bekostning av andre. Forsøk å finne feil i din oppfatning av realiteten i stedenfor å "late" deg ved å stemple andre med "anekdotisk bevisføring". https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_London#cite_note-8 https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/QS201EW/view/2013265927?cols=measures
 12. Hva er egentlig målet ditt her? Du tar for deg et ord som kan bety så mangt for forskjellige mennesker. Ordet "fremmedfrykt" har også fått kjørt seg de siste åra, så en enkel definisjon er ikke å finne. Videre så kan man se på hva ordet kan bety og man vil da skjønne at man må redegjøre for hvilken grad / form av fremmedfrykt man omtaler. Du definerer hva du mener med suksessfull, så hvorfor ikke gjøre det samme her? Du beskriver mennesker som er "uheldige" i samme kontekst som "... lite nettverk, lite eller ingen utdannelse". Basert på det forrige avsnittet ditt så var ikke suksess begrenset til økonomi, men det å være fornøyd med livet. Gjelder ikke dette for folk med et lite nettverk, lite eller ingen utdannelse? Er ikke dette det ikke ganske arrogant og generaliserede å definere folk som lite suksessrike fordi de har en liten omgangskrets eller ikke har en utdannelse? Med dette ute av veien, så kan man begynne se på resten her. Posten din starter med et samfunnsspørsmål og ender i et spørsmål om retorikken til en politiker. Dette skulle vært to fordskjellige tråder. Men ta det med Sylvi og si at "Ja, din påstand stemmer." Bra. Du har akkurat beskrevet en politiker. Uavhenging om det du presenterer stemmer, så vil A tiltrekke seg B om A lokker med det B vil ha. Studentene på musikk, dans og drama kommer til å stemme AP/SV da de lover å finansiere mer kultur fremover. Tjener du for lite? Stem på oss. Synes du naboen tjener for mye? Stem på oss. Synes du vi ikke gjør nok for verdenssamfunnet? Stem på oss. 10 000 flyktninger inn til landet. OI! Ser ut som vi må øke skatten litt. Tjener du for lite? Stem på oss. Arbeiderpartiet lokker med fagforeninger og styrkede rettigheter for arbeidere, samtidig som de ønsker å importere mer arbeidskraft fra utlandet. De kommer aldri i mål. Høyre melder om stø kurs for et sterkere Norge som skal vise muskler til utenlandske interesser, men libererer norske bedrifter i takt som Ayn Rand på syre. FRP skriker litt her og litt der i håp å få med seg de som ikke klarer å se dobbeltmoralen. Mindre innvandring av privatpersoner, men støtter fri flyt av bedrifter inn til landet. Den ene dagen er de konservative og den andre er de liberale. Så til slutt. Hva var svaret du ville ha? At det kun er de som er <sett inn dårlig egenskap basert på dine subjektive verdigrunnlag> som faller for politiker-retorikken til Skumle-Sylvi ?
 13. Faren for 3. Verdenskrig var like reel som hvilken som helst annen dag. Selvom folk skriker det ut for hver gang Trump slepper en fjert betyr ikke at vi står på enden av verden. Hvem var det som tok initiativ med Nord-Korea? Folk sto som tente lys her da venstrefløyen skrek og gråt om hverandre om at nå kom Nord-Korea til å sprenge oss i filler. Hykleri og krisemaksimering. Den infografen din lyser bias. Send gjerne kilden. Hvert eneste målepunkt er ordlagt slik at det skal gangne en side. "Illiberal"? Hvorfor ikke bruke "Liberal"? "Disrespects opponents"? Jeg er veldig spent på talldatane til dette. For det var jo latterlig når eksempelvis Trump fortalte om rekordlav arbeidsledighet blant svarte og ikke en kjeft fra The Black Caucus reiste seg og klappet. Det samme gjalt kvinner i arbeid. Ikke en kjeft av kvinnlige demokrater applauderte det. Så igjen. Gief link. " Anti-Elitist". Hva i huleste betyr det? Demokrater og republikanere har stemt på den samme søpla siden starten av måleperioden. Av alle presidentkandidater som stilte så var det kun Trump som ikke var godt innrugga i etablissementet. Se eksempelvis på inntektene til Clinton etter at hun røk ut. "Opposes LBQT equality". Sjekk hva som egenlig blir målt her. Det er nok ikke at homser skal få lavere lønn, lesber får høyere skatt og transer må betale mellomavgift hos frisøren. Det er som regel snakk om extraordinære goder som ikke den alminnelige borger får tilgsng til. Steike. Når du først går så hardt ut så kan du jo i det minste sørge for å levere objektive fakta. Du kunne jo også ha nevnt at demokratene har trekt mer til venstre med åra. --- Om du vil ha rapporter om organisert misinformasjon fra demokratisk side så kan du jo bare se på hva som skjedde med forsyninger i Costa Rica eller utstyr til helsepersonell i New York under covid i fjor. Eller den gangen demokratene gikk ut og tryglet halve sør-america om å komme da det var masse av plass i USA mot presidentens vilje. Om du ikke har vært i politikk eller en organisasjon før så er det veldig vanlig at man går samlet ut og at ikke alle kjenner detaljiene. Det er helt normalt. Har dog ikke anledning til å kommentere sakens innhold da jeg på dette tidspunktet har nada kunnskap om den. Men det er jo pussig at du skal nevne Fox News sine bias-problemer. Fikk du ikke med deg at Donna Brazil ga Hillary debattspørsmål i forkant? Eller alle de utallige gangene hvor CNN får tekniske problemer om et intervju eller debatt ikke går helt etter planen? Eller hvordan nesten hvert eneste nyhetshus gikk manisk til verks for å svartmale Nick Sandmann? --- Hvis du måler protester mot protester, ja så kanskje. Jeg tenkte mer på opptøyer. Men vær gjerne en engel og send tallmateriale. --- Om ikke du mener det ikke var noen konrekte trusler, så se mellom linjene. Hvis ikke du reagerer på at flere demokratiske verdier ble brutt under den kavannagh perioden så er det ganske absurd at du mener høyresiden fremmer fascisme.
 14. @Red Frostraven Det er vel ikke å grave under en sten at det ble snakket om både 3. Verdenskrig, verdens undergang, konsentrasjonsleire for svarte og kvinneundertrykkelse hvis Trump ble president? Mediehusene og talk shows banka døgnet rundt med negativ omtale om Trump hvor alt fra konspirasjonsteorier, spisevaner og slipslengde ble blåst ut av ville proposjoner. Det er missinformasjon i begge leire og om du ikke ser nyanser så spiller det ikke noen rolle hvor mye tall og ball du presenterer. Forskjellenen på BLM og MAGA sin marsj på capitol hill har vel mer med omfanget å gjøre? BLM foresaket hærverk og vold over hele landet over en periode i forkant. Og ikke glem at de rev ned historiske monumenter uhemmet med null viten om det de destruerte var objektivt "rasistisk" eller ikke. Og det hjalp ikke akkurat stort når politiet i forskjellige områdene fikk beskjed om å ikke gripe inn. Er jo til å lure på hvor fucked det landet er når politifolk står på kne i skam foran en hær som ødelegger lokalsamfunnet. Men du husker kanskje protestene som skjedde når Kavanagh skulle igjennom prosessen for å bli valgt til SCOTUS? Ikke akkurat stort med vakthold rundt captiol da heller.
×
×
 • Create New...