Jump to content
inside_997084

Norge bommer på klimamålet for 2020: – Utrolig flaut

Recommended Posts

8 minutes ago, Kajac said:

Sikkert fordi vi mener at forpliktelsene ikke er riktige, og ikke fører til et bedre klima. Vi burde aldri inngått disse forpliktelsene i utgangspunktet, men heller forpliktet oss til å bistå storforurenserne med bistand og teknologi. I stedet for har vi, som globalt sett har ubetydelige utslipp, forpliktet oss til å ytterligere senke disse. Det fører til økte kostnader og lavere levestandard for oss, uten at klimaet tjener på det. Forstå det den som kan.

Greit. Det er helt innafor å være uenige i avtalene og hvorvidt disse er gode, men det er faktisk for sent å si "nei det gidder vi ikke" etter at en avtale er inngått. Det er ikke slik avtaler mellom mennesker, næringsliv eller politikken fungerer. Eller mener du at vi burde ha styresett som et U-land og sende oss selv i unåde i verdenspolitkken fordi Ola Nordmann blir irriert over at inntekten hans går ned fra 50 000 i mnd til 45 000? Igjen, løft blikket og se hvor ufattelig bra vi har det i Norge sammenliknet med resten av verden (og sammenliknbare i-Land).

Rett vei å gå blir å stemme frem de som deler ditt / deres syn, og om mange nok gjør det så blir det også Norges standpunkt uttad. Når dette ikke skjer, tyder det på at det er et mindretrall som er dritsure for at Norge gårt inn for disse avtalene. Min kritikk i denne tråden retter seg pimært mot at avtalene som flertallet har stemt frem ikke overholdes. 

Edited by The Very End
 • Like 1

Share this post


Link to post

 

The Very End skrev (24 minutter siden):

Hvis antall innbyggere er det eneste parameteret (for det er det dere sier når man tar et lands utslipp samlet uten å bry dere om innebyggertall) som betyr noe, mener jeg da at dette er en særs forenkling av virkeligheten

Very end, fikk du med deg dette faktum om virkeligheten: 

Norges CO2-fotavtrykk (i 2016) er på linje med Nigeria, ca. 1/10 av Kinas og 1/20 av Tysklands! 

Da vil det være mer nyttig, som Kajac skriver, å bistå storforurenserne med bistand og teknologi i stedet for å drive selvpining for the sake of it og for å føle god moral og samvittighet. 

 

Eller som en oppfattet bakgrunnen for dagens politikk i Norge: Vårt grønne skifte er allerede gjort (med vannkraften), men lidelsen gjenstår.

 

Edited by ChrisQ
 • Like 2

Share this post


Link to post
7 minutes ago, ChrisQ said:

 

Very end, fikk du med deg dette faktum: 

Norges CO2-fotavtrykk (i 2016) er på linje med Nigeria, ca. 1/10 av Kinas og 1/20 av Tysklands! 

Da vil det være mer nyttig, som Kajac skriver, å bistå storforurenserne med bistand og teknologi i stedet for å drive selvpining for the sake of it og for å føle god moral og samvittighet. 

 

Eller som en oppfattet bakgrunnen for dagens politikk i Norge: Vårt grønne skifte er allerede gjort (med vannkraften), men lidelsen gjenstår.

 

Jeg er helt uenig i at befolkningstetthet skal være det vi måler på. Igjen, at vi er så føkkings få i Norge sammenliknet med resten av verden undrar oss ikke fra våre forpliktelser. Jeg rett og slett forstår ikke logikken, og har man noen form for moralsk kompass er det til å spy av - men det får så heller være og ikke poenget akkurat nå. 

Ellers skal det nevne at Norge ikke har 100% energi fra fornybart. Finner ikke igjen kildene nå, men en BETYDLIG del av vår kraftmiks (norskprodusert) kommer fra fossile energikilder. Det blir derfor feil å si at vi har gjort vår innsats. Vår innsats er å arbeide for å nå målsetningene Norge har aksepert via parisavtalen - intet mindre. 

Edited by The Very End
 • Like 2

Share this post


Link to post
The Very End skrev (8 minutter siden):

Greit. Det er helt innafor å være uenige i avtalene og hvorvidt disse er gode, men det er faktisk for sent å si "nei det gidder vi ikke" etter at en avtale er inngått. Det er ikke slik avtaler mellom mennesker, næringsliv eller politikken fungerer. Eller mener du at vi burde ha styresett som et U-land og sende oss selv i unåde i verdenspolitkken fordi Ola Nordmann blir irriert over at inntekten hans går ned fra 50 000 i mnd til 45 000? Igjen, løft blikket og se hvor ufattelig bra vi har det i Norge sammenliknet med resten av verden (og sammenliknbare i-Land).

Rett vei å gå blir å stemme frem de som deler ditt / deres syn, og om mange nok gjør det så blir det også Norges standpunkt uttad. Når dette ikke skjer, tyder det på at det er et mindretrall som er dritsure for at Norge gårt inn for disse avtalene. Min kritikk i denne tråden retter seg pimært mot at avtalene som flertallet har stemt frem ikke overholdes. 

Du får det til å høres ut som om flertallet av Norges befolkning har stemt frem disse avtalene. Dessverre har vi politikere som følger dem som skriker høyest, ikke nødvendigvis det som er best. Og da ender man opp med slike avtaler/forpliktelser. Dette handler mer om politisk korrekthet og symbolpolitikk for å sette seg selv i bedre lys enn det handler om å faktisk løse klimautfordringene

 

The Very End skrev (1 minutt siden):

Ellers skal det nevne at Norge ikke har 100% energi fra fornybart. Finner ikke igjen kildene nå, men en BETYDLIG del av vår kraftmiks kommer fra fossile energikilder. 

Det er helt riktig at vi har en kraftmiks som inneholder energi fra fossile kilder. MEN vi eksporterer også ut mye fornybar energi til andre land, i tillegg til at vi produserer mer kraft enn vi bruker. Når norsk-produsert kraft er 98 % fornybar, og vi produserer 14 % mer strøm enn vi bruker selv, så er vårt strømforbruk totalt sett 100 % fornybart i forhold til hva som blir produsert. 

 

ChrisQ skrev (5 minutter siden):

Eller som en oppfattet bakgrunnen for dagens politikk i Norge: Vårt grønne skifte er allerede gjort (med vannkraften), men lidelsen gjenstår.

Tror aldri jeg har sett det forklart bedre enn dette 👍

Share this post


Link to post
The Very End skrev (14 minutter siden):

Ellers skal det nevne at Norge ikke har 100% energi fra fornybart. Finner ikke igjen kildene nå, men en BETYDLIG del av vår kraftmiks (norskprodusert) kommer fra fossile energikilder.

Norge brukte alene i 2016 like mye fornybar energi som Sverige, Danmark og UK til sammen. Danmark og UK - og EU samlet sett har en lang, lang, lang vei igjen før de nærmer seg Norge i fornybarandel - til og med når vår petroleumsindustri er inkludert i regnestykket. 

 

Det sier seg selv at EU-målene om økt fornybarandel og tilhørende "prosent reduksjon i klimautslipp" hverken er relevante eller overhode anvendbare for Norge. 

 

Essensen i Norges politisk korrekte dagsorden er som Bjørn Erik Reinseth for fire år siden uttrykte det i DN: (Det grønne) skiftet er skjedd - lidelsen gjenstår: 
https://1drv.ms/u/s!AhiwuLLtJNQClNxTTHJQ_hgBZUwAsg?e=GJUIX7 

Edited by ChrisQ
 • Like 1

Share this post


Link to post

Folket stemmer frem politikere som fremmer saker man er sånn noenlunde enig i. Selvfølgelig er det sikkert en del som bestemmes som man er uenig i, men i det store og det hele virker det som folk synes det meste er sånn noenlunde ok (i den grad at man ikke har 50/50 fordeling mellom FRP og SP (som tradisjonelt er nokså proteksjonistisk)). Og hvem av leirene som skriker høyeste i debattene rundt det grønne skiftet er det nok veldig delte mening om. 

Jeg synes også det er spesielt å generalisere internasjonale samabeidsavtaler som politisk korekthet, men det får så heller være.

Hvis dere er overbevist om at det er et stort untertrykket flertall av nordmenn som deler deres syn; opprett et parti og stå sammen. Deler mange nok synet deres blir det endring. Hvis ikke - da er dere i mindretall (selv om dere påstår noe annet). 

PS: Jeg sier ikke at jeg er noe bedre eller skal sitte på min høye hest. Vi er alle (men spesielt priviligerte nordmenn som har trukket vinnerloddet i livet) en del av problemet her. 

Edited by The Very End
 • Like 2

Share this post


Link to post
The Very End skrev (52 minutter siden):

, men en BETYDLIG del av vår kraftmiks (norskprodusert) kommer fra fossile energikilder. 

Sludder og vås !

90 % av vår kraftmiks kommer fra vannkraft, 8 % fra vindkraft og 2 % fra forbrenningsanlegg.
Hvor er de fossile energikildene dine ?

Edited by Frank Olsen
 • Like 1

Share this post


Link to post
15 minutes ago, Frank Olsen said:

Sludder og vås !

96 % av vår kraftmiks kommer fra vannkraft, 3 % fra vindkraft og 1-en % fra forbrenningsanlegg.
Hvor er de fossile energikildene dine ?

96% faktisk. Dokumenter. 

Edit: 90 høres mer riktig ut som du sier: 
https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitet

Men problemet oppstår når man begynner å se på det større bildet.
https://www.tu.no/artikler/i-norge-produserer-vi-98-prosent-fornybar-kraft-men-vi-bruker-hele-57-prosent-fossil-varmekraft-fra-europa/441422. Fant dessverre ikke noen nyere artikler på temaet, kunne vært spennende å se om det fortsatt gjelder i dag. 

Det er også slik at olje (hvertfall tidligere) ikke var medregnet i oversikten over energimix / utslipp / påfører omgivelsene, da denne forbrukes andre steder enn her. Det er diskusjon om hva som er rett å gjøre regne med, men verd å ha i bakhodet. 

Edited by The Very End
 • Like 1

Share this post


Link to post
The Very End skrev (2 minutter siden):

96% faktisk. Dokumenter. 

Rettet til 90 % 🙂

Men kan du dokumentere all den fossile kraftproduksjonen ?

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
The Very End skrev (38 minutter siden):

Og hvem av leirene som skriker høyeste i debattene rundt det grønne skiftet er det nok veldig delte mening om. 

 

Du senser gjerne ikke meningstyranniet som hersker og som gjør at veldig mange ikke tør å uttrykke sine egentlige standpunkt.  

 

Personer i sentrale posisjoner forventes / er nødt til å uttrykke en form for støtte til klimamyten for ikke å bli satt i gapestokk. Der er flere grelle eksempler i media, som Dagsnytt-18 og Politisk kvarter, der individer åpent mobbes og harseleres med fordi de ikke - selv under utidig press fra programleder - uforbeholdent bekjenner seg til budskapet om CO2s katastrofebringende egenskaper.

Det er null aksept for ikke så mye som å ytre tvil om hypotesen om at vi mennesker er blitt så teknologisk og politisk overlegne at vi endelig har funnet frem til den ultimate termostatregulering for planeten Tellus slik at en her i all fremtid skal garantere et temperaturspenn på pluss/minus en grad eller to, og dermed sikre statiske og ideelle (?) livsvilkår alle steder på jordenes overflate, slik det tilfeldigvis er nå i VÅR tidsepoke, slik at ingen dyr, planter eller insekter heretter skal forgå eller bli nødt til å migrere eller tilpasse seg endrede omgivelser - slik alt tyder på har vært tilfelle så lenge planeten har eksistert.


 
Dette meningstyranniet, som knebler politikeres og beslutningstageres oppriktige meninger i frykt for offentlig spott og spe om de så mye som antyder skepsis til 'menneskeskapte temperaturendringer', vil forhåpentligvis opphøre.

 

Eksempler:

Etter flere forsøk på å få Smines Tybring-Gjerde til å gi et svar på det ultimate spørsmålet om klimaendringene er menneskeskapte, måtte den nyutnevnte ministeren kapitulere overfor Ingerid Stenvold og si "JA" for å unngå lynsjing for åpen scene. Hårreisende squeezing, men målet helliger middelet: 

* https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201901/NNFA19012219/avspiller  tid: 13:20

* https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0nJp96/klima-kjoer-mot-solberg-da-hun-presenterte-listhaug-som-ny-oljeminister

* https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/70MpkB/listhaug-pepret-med-spoersmaal-om-klima-jeg-hoerer-at-dere-bare-skal-kjoere-paa-med-dette-med-klimaendringer

 

Det er ille at personer blir så meningskneblet for å kunne inneha sentrale stillinger. Her er store mørketall i form av politikere, bedriftsledere og samfunnstopper som brenner inne med sine egentlige synspunkter i det evinnelige klimaspørsmålet for å unngå offentlig gapestokk og å miste sine posisjoner. En trist selvforsterkende effekt som gjør at klimasnøballen ruller videre.

 
 

 • Like 1

Share this post


Link to post
The Very End skrev (3 timer siden):


Men problemet oppstår når man begynner å se på det større bildet.
https://www.tu.no/artikler/i-norge-produserer-vi-98-prosent-fornybar-kraft-men-vi-bruker-hele-57-prosent-fossil-varmekraft-fra-europa/441422. Fant dessverre ikke noen nyere artikler på temaet, kunne vært spennende å se om det fortsatt gjelder i dag. 

 

Dette er faktisk komplett umulig da vi ikke har linje/kabel-kapasitet til å importere mer enn ca 10 % av strømforbruket vårt.

I tillegg går kraften i utenlandsforbindelsene ca 75 % av tida UT fra Norge.

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Frank Olsen said:

Dette er faktisk komplett umulig da vi ikke har linje/kabel-kapasitet til å importere mer enn ca 10 % av strømforbruket vårt.

I tillegg går kraften i utenlandsforbindelsene ca 75 % av tida UT fra Norge.

Da får du rette kritikken til TU og de som utarbeidet tallmateriale artikkelen bygger på, jeg vet ikke mer enn det som står der hehe. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
The Very End skrev (4 minutter siden):

Da får du rette kritikken til TU og de som utarbeidet tallmateriale artikkelen bygger på, jeg vet ikke mer enn det som står der hehe. 

Det som faktisk står der er at 57 % av krafthandelen, altså den strømmen vi importerer, eller importerte på daværende tidspunkt, var uten opprinnelsesgaranti og derved muligens fossil varmekraft.
Sitat: "Andelen av fossil varmekraft uten opprinnelsesgarantier som Norge forbruker vokste fra 57 prosent i 2015, til 64 prosent i 2016 og så tilbake til 57 prosent i 2017. Det tilsvarer 46 prosent av den totale krafthandelen." 

Ren og skjær svindelsjournalistikk skrevet for å lure folk 🙂

Edited by Frank Olsen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Frank Olsen skrev (5 timer siden):

Rettet til 90 % 🙂

Men kan du dokumentere all den fossile kraftproduksjonen ?

Norges totale energiforbruk i prosent-andeler, regnet av IEA:

image.thumb.png.4b7e844deab5089485bdee7dbfda44f1.png

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
simpelt_tull skrev (48 minutter siden):

Norges totale energiforbruk i prosent-andeler, regnet av IEA:

image.thumb.png.4b7e844deab5089485bdee7dbfda44f1.png

Total energy supply inneholder all energibruk, også transport, innenlands fly- og skipstrafikk samt industrien.
Men som du ser så er det ikke mye kull der, 3-4 % kanskje 🙂

 

Edited by Frank Olsen

Share this post


Link to post

Norsk produksjon for øyeblikket

Kärnkraft0 MW 
Värmekraft 9 MW
Ospecificerat 0 MW
Vindkraft 1843 MW
Vattenkraft 11456 MW
Total produktion 13308 MW
Total förbrukning 11099 MW
Exporterar 2199 MW
Studer dette, det er dynamisk tabell (finnes flere i linken), norsk vannkraft har ligget på rundt 95 % +- og eksporten på rundt 4000 MW siste uken, folk melder om magasiner som begynner å bli tomme. https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/?fbclid=IwAR2iyk9_6wDy6SaXgA-2JOPvyjpdif88zBBuvDdU0oBV5RFBfQaTS8WQyhI

Tyvärr är det fel på data från Norge, vilket gör att Norges totala produktion inte stämmer. Det är rapporterat till Statnett.

Illustrationen baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. "Hacken" som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur data presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. 

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Så i praksis har vi sendt ren vannkraft til Tyskland, det vi evt får tilbake er ikke rent akkurat. Her er rikelig informasjon.

 

Edited by Pirkko Rygh
Mer informasjon Fikk plutselig flere like innlegg, beklager, er ikke så god på data.

Share this post


Link to post
On 6/9/2021 at 8:39 AM, Retroman said:

«Klimakrise» sett med norske øyne er piss og spill for galleriet. Hvis det globale klimaet hadde vært viktig så hadde verden for lengst strupa miljøsvin fra underutviklede land som Kina, India og USA: land som bokstavelig talt driter i det globale miljøet. DET er krise.

At Norge med sitt globale utslipp på mindre enn 0,2% sliter med å nå sine streber-mål bryr meg midt bak, og hverken ligger jeg søvnløs av den grunn, og jeg fortsetter å gjøre like lite aktivt for miljøet fordi vi er langt på vei best in class allerede.

Helt enig, er sjokkerende å se at nordmenn helt plutselig synes det er greit med slik skamme politikk.

Norge har ingen forpliktelser med parisavtalen, det er bare en politisk «tvangslidelse». Norge kan fritt melde seg ut av parisavtalen hvis det er vilje for det.

Demokratene og INP er de partiene ønsker Norge ut av denne tulleavtalen. Så da får vi håpe de får minst 51% av stemmene I valget😁

Edited by PosteMonopolet
 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...